مقالات > نگاهی به تشکیلات سازمانی داعش

نگاهی به تشکیلات سازمانی داعش

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۷ تعداد بازدید: 41

گروه‌های تکفیری- جهادی که عمدتا در حوزه تروریسم فعالیت می‌کنند، به دلیل شرایط خاص امنیتی، الگوهای متفاوتی از سازماندهی نیروها و شاخه‌های تروریستی را در دستور کار خود قرار می‌دهند تا علاوه بر مصونیت از تهدیدهای دیگران، از منظر گفتمانی و کارکردی، حرکتی رو به جلو داشته باشند.سازمان‌های تروریستی عمدتا بر اساس مؤلفه‌هایی چون نحوه صدور فرمان و فرمان‌پذیری، سیستم‌های کنترل و نظارت، تخصص افراد و گروه‌ها، زمان عملیات و ساختار، تقسیم‌بندی می‌شوند[1]. داعش پس از تسلط بر موصل توانست از طریق ادغام تشکیلات سنتی اسلامی از جمله خلافت و نظریه‌های فقه سلطانی، با انواع سازمان‌ها در دولت‌های جدید از جمله سازمان‌های، اداری، اقتصادی، امنیتی، نظامی و ایدئولوژیک، نیروهای خود را به بیش از 45 هزار جنگ‌جو با ملیت‌های مختلف از کشورهای عربی، خارجی و نیز 15 هزار نیروی نخبه جهادی برساند.

 

  1. خلیفه

 

خلیفه پس از تشخیص و انتخاب وی از سوی مجلس شورا و اهل حل و عقد با شرط بهره مندی از علوم شرعی، نسب قریشی و سلامت حواس، حق الطاعة رعیت در وظایف دینی و دنیوی مذکور در سنت‌های سیاسی، اسلامی و احکام سلطانی به عنوان رهبر دینی – سیاسی است. أبوبکر البغدادی رهبر کنونی تنظیم، از طریق تحکیم مبدأ «بیعت و اطاعت»؛ اختیارات خلیفه را گسترش و سیطرة خود را بر تمام بخش‌های داعش استوار کند. بنابراین، گروهک تروریستی داعش از یک ساختار هرمی برخوردار است که خلیفه در رأس آن قرار دارد و دارای صلاحیت تام و مستقیم بر مجالس «شوراها»، تعیین و عزل رؤسای مجالس، امر به معروف و نهی از منکر و نیز سایر مسائل راهبردی پس از تأیید مجلس شورا است.

 

بغدادی، ریاست بخش‌های مهم داعش را به نیروهای عراقی خود واگذار نمود و وظایفی مانند اطلاع رسانی به أبو محمد العدنانی سوری، جمع تبرعات و سازماندهی نیروها را در اختیار دیگر اعضای عرب مانند أبی بکر القحطانی (عمر القحطانی)، أبی همام الأثری، معروف به ترکی البنعلی (ترکی بن مبارک بن عبد الله) از بحرین و عثمان آل نازح العسیری سعودی و برخی دیگر از جنگجویان خارجی قرار داد. امَا صلاحیت‌های شبه مطلق خود را بر اموری مانند إعلان جنگ و صلح و غنایم جنگی، نظارت بر شورای امنیت و اطلاعات، مجلس شورا، هیئت‌های شرعی، هیئت اطلاع رسانی و بیت المال افزایش داد. چندی بعد پس از حذف وزارت جنگ، شورای نظامی را تأسیس نمود و برای اداره بهتر آن از فرماندهان و ارتشی‌های سابق سلفی عراق مانند حجی بکر و عبدالرحمن البیلاوی استفاده کرد. علاوه بر آن، بغدادی در پست‌های امنیتی – سیاسی بر افرادی مانند أبوعلی الانباری از کتیبه (گردان) «حلقه تلعفر الترکمانیه» تکیه کرد.[2]

 

  1. مجلس شورا

 

مجلس شورا از مهم‌ترین ارکان سازمانی داعش به شمار می‌رود. ریاست این مجلس بر عهدة أبوأرکان العامری است. جلسات آن نیز بر حسب ضرورت در مورد قضایای جدید، اتخاذ تصمیمات اساسی و ترسیم سیاست‌های عمومی تشکیل می‌شود. اعضای این شورا شامل 9 الی 15 عضو از رهبران تاریخی و به ویژه شرعی است که بغدادی آن‌ها را منصوب می‌کند. این شورا از وظایفی مانند اختیار عزل امیر به لحاظ نظری، صدور رأی و مشورت غیر الزامی با خلیفه در اموری مانند جنگ و صلح، تزکیه نیروها برای نامزدهای پست امارات و شوراهای مختلف و تنظیم مصالح دولت اسلامی عراق با مصالح عمومی و خصوصی مردم تحت لوای خلیفه برخوردار است. یکی از نهادهای داخلی اساسی مجلس شورا، «شورای شرعی» است که با توجه به طبیعت و اهمیت مسائل دینی در اندیشه‌های عقیدتی داعش، بغدادی شخصاً ریاست آن را بر عهده گرفته است. مجلس شرعی شامل شش عضو است که وظایف سیاسی آن عبارت‌اند از: نظارت بر اجرای ضوابط شرعی در سایر شوراها و انتخاب خلیفة جدید در صورت مرگ یا اسارت خلیفة حاکم یا عدم توانایی وی در مدیریت دولت اسلامی به دلیل بیماری یا عجز.[3]

 

  1. شورای حل و عقد

 

اهل حل و عقد یکی از مفاهیم اساسی فقه سیاسی اسلام سنی و شامل مجموعه­ای وسیع از علما، اعیان و رهبران سیاسی است. اعضاء اهل حل و عقد باید از شرایط زیر برخوردار باشند: عدالت با تمام شروط آن، علمی که فرد را به دانش مورد نیاز در شرایط امام برساند و رأی و حکمتی که منجر به اختیار امام أصلح و تدبیر امور جمع باشد. در سلسله مراتب داعش، اهل حل و عقد به همراه مجلس شورا از صلاحیت نصب و بیعت با خلیفه برخوردار هستند.[4]

 

  1. هیئت شرعی و اطلاع رسانی

 

ماهیت دینی جریان تکفیری داعش، این هیئت را به یکی از مهم‌ترین بخش‌های سازمانی آن تبدیل کرده است. علی الانباری مسؤلیت پرونده امنیتی و شرعی را بر عهده داشت، امَا منصب کنونی هیئت در اختیار أبو محمد العانی است. أبو أنس الشامی در دورة زرقاوی و تأسیس جماعت توحید و جهاد و پس از آن، عثمان بن عبدالرحمن التمیمی در دورة أبو عمر البغدادی، عهده دار این منصب بودند. انتشار کتب و رساله‌های شرعی، ضبط و پخش خطبه‌های بغدادی، تقدیم گزارش کار از طریق فیلم، سرودهای مربوط به داعش و تبلیغات، از جمله وظایف هیئت شرعی است. علاوه بر آن، هیئت از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول، به تنظیم محاکم شرعی و مؤسسات قضایی برای تفکیک خصومت‌ها، منازعات و إقامه حدود، محاسبات و امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازد؛ بخش دوم آن نیز وظیفة موعظه و ارشاد، سازماندهی نیرو، دعوت و پی گیری رسانه­ای فعالیت‌های داعش را بر عهده دارد.[5]

 

  1. هیئت رسانه‌ای

 

در بین هیئت‌های وابسته به گروهک داعش، هیئت رسانه‌ای مهم‌ترین واحد سازمانی می‌باشد که کارویژه آن گسترش رسالت سیاسی، ایدئولوژی سلفی جهادی و معکوس سازی فعالیت‌ها و خشونت‌های این گروه از طریق اینترنت است. از این رو، «جهاد الکترونیک» از زمان تأسیس جماعت توحید و جهاد و سپس القاعده در بلاد رافدین به عنوان یکی از ارکان اساسی داعش در آمد. تا قبل از سال 2006 أبو میسره العراقی ریاست بخش رسانه­ای را بر عهده داشت، امَا پس از اعلام تشکیل دولت اسلامی عراق از سوی گروهک تکفیری (2006)، أبو محمد المشهدانی جایگزین وی گشت. پس از سال 2009 نیز که أحمد الطائی رئیس هیئت رسانه­ای بود، رهبری مؤسسة رسانه­ای گروهک داعش را هیئتی به ریاست أبی الاثیر عمرو العبسی بر عهده دارد. مؤسسات رسانه­ای گوناگونی در راستای اهداف داعش، فعالیت می‌کنند که از آن جمله می‌توان به «مؤسسه الفرقان»، «مؤسسه الاعتصام»، «مرکز الحیاه»، «مؤسسه اعماق»، «مؤسسه البتار»، «مؤسسه الغرباء للأعلام»، «مؤسسه دابق الأعلامیه»، «مؤسسه الخلافه»، «مؤسسه أجناد للأنتاج الأعلامی»، «مؤسسه الإسراء للإنتاج الإعلامی»، «مؤسسه الصقیل»، «مؤسسه الوفاء» و «مؤسسه نسائم للإنتاج الصوتی» اشاره کرد. همچنین، خبرگزاری‌هایی مانند «البرکه»، «الخیر» و غیره در این زمینه فعالیت دارند. انتشار مجلات به زبان‌های عربی و انگلیسی همچون مجله «دابق» و «الشامخه» و نیز راه اندازی کانال‌های محلی مانند «البیان» در موصل و کانال دیگری در الرقه سوریه، از فعالیت‌های دیگر هیئت رسانه­ای است. انتشار فیلم­هایی مانند«صلیل الصوارم»،  «رساله إلی أمیرکا»، مستند «کسر الحدود»، «رسائل من أرض الملاحم»، فیلم آزادی لشکر 93 و فرودگاه الطبقه در ولایت الرقه سوریه با عنوان «فشَرِّد بهم مَنْ خَلْفَهم» و «علی منهاج النبوه» از انتشارات این هیئت است.[6]

 

  1. بیت المال

 

 گروهک تکفیری داعش، ثروتمندترین نیروی جهادی در جهان قلمداد می‌شود؛ به گونه­ای که از زمان زرقاوی تاکنون، با ایجاد شبکه‌های مالی، تنوَع منابع و تأسیس کمیسیون مالیات به منظور تجمیع سرمایه‌ها از سوی تجار، مساجد و به ویژه کمک‌های دولت‌های عربی و اروپایی بر سازمان مرکزی القاعده و فروع منطقه­ای آن تفوق یافت. علاوه بر آن، داعش با تکیه بر غنایم جنگی حاصل از متصرفات، عملیات جمع اموال همراهان سنی و نیز اخذ مالیات از استان‌های سنی تحت تسلط خود، به سازماندهی و افزایش نیروها، عملی ساختن تاکتیک‌ها و خرید تسلیحات پرداخته است. البغدادی، بر بیت المال که از مفاهیم تاریخی اسلام برای امور مالی است، اشراف کامل دارد و موفق مصطفی الکرموش نیز ریاست آن را بر عهده گرفته است. از منابع مالی داعش می‌توان به تبرعات (کمک‌های مالی)، صدقه وزکات، اموال حاصل از آزادی گروگان‌ها، استیلا بر منابع، ابزارها و اماکن تحت تصرف، معادن و ثروت‌های طبیعی، تحمیل مالیات و رسوم، اموال حکومتی و سود حاصل از کشاورزی اشاره کرد.[7]

 

  1. شورای نظامی

 

تعداد اعضای شورای نظامی ثابت نیست و بر حسب نفوذ، قدرت و ضعف و سلطه آن در مناطق جغرافیایی تغییر می‌کند. امَا، اعضای آن از 9 تا 13 و حتی بعضی مواقع به 20 عضو رسیده است. شورای نظامی پس از قتل نعمان منصور الزیدی معروف به أبوسلیمان الناصر لدین­الله در مه 2011 که منصب وزارت جنگ را بر عهده داشت، تشکیل شد و کار ویژه­های وزارت جنگ را عملی می‌کرد. ریاست این شورا در اختیار معاون بغدادی است. با قتل بیلاوی در ژوئیه 2014، أبومسلم الترکمانی (فاضل الحیالی) رهبری شورای نظامی را در اختیار گرفت. أبو احمد العلوانی ولید جاسم و عمر الشیشانی از دیگر رهبران اصلی این شورا هستند. شورای نظامی به سه بخش تقسیم می‌شود که هر بخش آن نیز دارای سه گردان است. این گردان‌ها شامل 300 تا 350 نیروی جهادی و جنگجو می‌باشد و به گروه‌های 50 و 60 نفره با تخصص‌های جنگی متفاوت مانند تک تیرانداز، بمب گذاری، نیروهای استشهادی و آماد و پشتیبانی، دسته­بندی می‌شود. عملیات نظامی، طراحی راهبردی، مدیریت جنگ و تجهیز غزوات از جمله وظایف گردان‌های فوق می‌باشد.[8]

 

  1. شورای امنیت

 

وظیفة این شورا، تأمین امنیت و حفاظت و جمع آوری اطلاعات است. ریاست این شورا بر عهدة أبوعلی الأنباری بازنشسته ارتش سابق عراق می‌باشد که مجموعه­ای از معاونان و مدیران در این زمینه با وی همکاری می‌کنند. حفاظت از امنیت شخص خلیفه (بغدادی)، امنیت اماکن اقامت، جابه‌جایی و سفرهای خلیفه، پی­گیری تصمیمات بغدادی و نظارت بر اجرای آن‌ها از سوی امراء در ولایت‌های تحت سلطه، اشراف بر اجرای احکام و اقامة حدود، نفوذ در سازمان‌های تروریستی رقیب، گروگان گیری و بالأخره نظارت بر واحدهای استشهادی و عملیاتی با همکاری شورای نظامی از وظایف اصلی شورای امنیت وابسته به گروهک تروریستی داعش است.

 

  1. تقسیمات اداری

 

مناطق تحت سلطة دولت اسلامی عراق و شام (داعش) به بخش‌های اداری، تحت عنوان «ولایات» تقسیم می‌شود که مسئولیت هر یک از این بخش‌ها بر عهده «أمیر» خاص است. تعداد ولایات تحت امر داعش در عراق قبل از پیشروی نیروهای مردمی و دولتی این کشور به 16 ولایت رسید:  ولایه دیاله، ولایه الجنوب، ولایه صلاح الدین، ولایه الأنبار، ولایه کرکوک، ولایه نینوا، ولایه شمال بغداد، ولایه بغداد. علاوه بر آن، ولایه حمص، ولایه حلب، ولایه الخیر (دیر الزور)، ولایه البرکه (الحسکه)، ولایه البادیه، ولایة الرقه، ولایه حماه و ولایه دمشق، از ولایت‌های دیگر داعش تا سال 2015 در سوریه می‌باشد. هر یک از ولایت‌ها به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود به عنوان نمونه: ولایت حلب به دو بخش «منبح» با شهرهای «جرابلس» و «مسکنه»، و بخش «الباب» با دو شهر «الباب» و «دیر حافر» تفکیک شده است. همچنین، مسئولیت هریک از ولایت‌ها را «والی» به همراه مجموعه­ای از مسئولین، با صفت «امیر» مانند امیر نظامی، امیر امنیت و امیر شرعی (رئیس هیئت شرعی) بر عهده دارد.[9]

 

 

 

 

 

[1]. سعید، ساسانیان، «الگوی سازمانی داعش و القاعده» اندیشکده راهبردی تبیین،تاریخ انتشار 5/12/1393، قابل بازیابی در پیوند زیر:

 

http://tabyincenter.ir/index.php/menu-examples/child-items-5/ الگوی-سازمانی-القاعده-و-داعش

 

[2] . برکات، محمد، «خلیفه داعش و اعضاء حکومته»، صحیفه التلغراف، العربیه نت، 17/9/2015، علی الرابط: http://www..alarabiya.net/ar/arab-and/world/iraq/2014/10/%D8

 

[3] . صهیود، جمال، «بیان مجلس شوری دوله العراق الاسلامیه»، موقع المسلم، 11/2/2015 انظر: http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-388724.html

 

[4] . منصور، العلوانی، إعلان التشکیله الوزاریه الاولی لدوله العراق الاسلامیه، الریاض: مرکز الثقافه الاسلامیه، 2014، ص 112.

 

[5] . نواف، القدیمی،«کیف تشکلت داعش؟»، صحیفه العربی الجدید، العدد 243، 7/11/2015علی الرابط:http://www.alaraby.co.ok/oponio/99b08cd2-48-

 

[6] . جلال، عبدالرحمن، «مکونات الهیئه الشرعیه للدوله الإسلامیه»، مجله المستقبل العربی، 2015، المجلد الاول، العدد الثانی، صص 84-633.

 

[7] . احمد، محمد،«داعش؛ اغنی تنظیم ارهابی: من التبرعات الی النفط»، المرکز الاقلیمی للدراسات الاستراتیجیه، 19/6/2015، علی الرابط التالی:http://www.rcssmideast.org/article/2668/%d9%83%d9%d8a%vfgup

 

[8] . صهیب، عنجرینی«الدوله الاسلامیه: من البغدادی الموسس الی البغدادی الخلیفه»، صحیفه الاخبار،15/11/2015، العدد 1190، علی الرابط التالی: http://www.alakhbar.com/node/210299

 

[9] . مناع، هیثم، «خلافه داعش: من هجرات الوهم الی بحیرات الدم»، المعهد الاسکندنافی لحقوق الانسان، 4/12/2015، راجع موقع المعهد علی الرابط: http://sihr.net/ content/uploads

برگرفته از سایت: http://makhaterltakfir.com

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

بربهاری از کهن ترین تئوریسین های وهابیت

القاعده و تروریسم مذهبی

بنیادگرایی اسلامی داعش- القاعده: تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی

بنیاد گرایی و سلفیه بازشناسی طیفی از جریان های دینی

جریان شناسی بنیادگرایی در جنبش های اسلامی

چقدر با تروریست‌های دنیا آشنا هستید؟

سازوکار نیروگیری و نحوه عمل جریانهای تکفیری در گفت‌وگو با دکتر فیرحی

روش شناسی پیامبر(ص) در تقویت اتحاد مسلمانان و تعدیل افراط گرایی

تعدیل افراط گرایی دینی؛ براساس روش شناسی ائمّه(ع) در مواجهه با تفکر غالیان

آیندۀ داعش و تفکرات سلفی در خاورمیانه

افغانستان و گروه طالبان

استراتژی انحرافی ابن تیمیه در تفسیر آیات قرآن

گونه‏ شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی امنیتی آن در جهان اسلام

جهانى شدن و القاعده

بررسی و ارزیابی تاثیر عرفان در تعدیل قرائت های افراطی از دین

اختلاف میان وهابیون و دیوبندیه

ارزیابی دیدگاه ابن تیمیه در بحث حسن و قبح

زمینه‌های ظهور و گسترش داعش در محیط امنیتی غرب آسیا

تروریسم از منظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه با نگاهی به عملیات استشهادی

داعش چگونه القاعده را زمین‌گیر کرد

القاعده

آیا جامعه عراق پس از جنگ آمریکا، از صوفی گری به جریان سلفی تکفیری تغییر کرد؟

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(2)

اسلام و تروریسم؛ دو واژه بیگانه

جهاد و مجاهد از نگاهی دیگر

بررسی زمینه های سیاسی اجتماعی شکل گیری طالبان در پاکستان

بررسی اختلاف چهار جریان عمدۀ وهابیت در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی در زمینۀ تکفیر

نگاهی به عقبه تکفیر و دیدگاه های آن

احتیاط در تکفیر مسلمان از نظر فقهای احناف

سلفیه درباری

تجاوز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان سر برآوردن القاعده

طالبان؛ دین و حکومت

جریان شناسی القاعده

ماهیت دینی ـ سیاسی گروه طالبان

مبانی مذهبی و قومی طالبان

تأثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک جدید خاورمیانه

توسل و رابطه آن با توحید عبادی

مفهوم عبادت از دیدگاه ابن‌تیمیه

ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

بدعت در دین

جنگ در شبه جزيره مروري بر شكل گيري وهابيت در عربستان

سابقه سیاه وهابیت در تخریب آثار اسلامی

تأملی بر ماهیت گروهک تروریستی ریگی

تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب

مقایسه دیدگاه وهابیت و اخوان المسلمین در زمینه حکومت

داعش یاد آور خاطرات نسل اول وهابیت

ابن تیمیه حنبلی، نظریه پرداز تفکر وهابیت

آشنایی با مکتب سلفیه

سلفیه و تقریب

خاندان آل سعود و عربستان سعودی

القاعده: زمینه ساز استقرار پایگاه های نظامی آمریکا و ناتو در آفریقا

بررسی حدیث «قرن الشیطان» از دیدگاه علمای اهل سنت

طالبان و سپاه صحابه فرزندان وهابیت

پاکستان و بنیادگرایی اسلامی

سپاه صحابه و لشکر جهنگوی نماینده افکار افراطی سلفی‌گری

لشگر جهنگوی

تاریخ وهابیت

وهابیت در آیینه تاریخ

آیا توحید وهابیت مطابق احادیث حضرت خاتم الانبیا است؟

انگلستان و ظهور وهابیت و آل سعود

نظری بر تاریخ وهابیت

سازمان کنفرانس اسلامی و نقش آن در گسترش وهابیت

بررسي متني و سندي روايت شد رحال

نقد تفسیر وهابیون از آیات «من دون الله»

تکاپوی داعش برای بقای سرزمینی

آيا به‌کارگيري زور براي رسيدن به قدرت، گزينه­ اي شکست ­خورده است؟

مشکلات پیش روی عراق پساداعش

تروریسم تکفیری داعش و محور مقاومت ضدصهیونیستی

جنبش اسلامی ترکستان شرقی؛ جهانی تهدید و نگرانی

ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن

تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی‏

کارنامه وهابیت؛ دوره تأسیس

جمعیت اخوان التوحید: شکل گیری و نقش آن در پیشرفت آل سعود

جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد

کلام سیاسی و حیات سلولی تروریسم تکفیری

نگاهی بر وهابیت

بازخوانی ماجرای جهیمان العتیبی و ظهور اندیشه مهدویت در بطن وهابیت

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

مباني اعتقادی داعش

مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

بررسی جریان سلفیت، وهابیت و تکفیر

«داعش» و «القاعده» دو شاخه درخت وهابیت در عربستان

سلفی گرایی جهادی-تکفیری و آینده ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه

اختلافات نظری و اعتقادی وهابیت با مسلمین

گفت‌وگوی مشروح فارس با حجت‌الاسلام مهدی فرمانیان

داعشی‌ها به نام جهاد سر می‌برند/ علت شکل‌گیری گروه‌های تکفیری

نقد استدلال تکفیری ها وداعشی ها براولویت کشتن مسلمانان

جريانهاي جديد وهابيت از ديدگاه دکتر عصام العماد

مروری بر افکار وهابیت و جایگاه آن در جهان باورهای فطرت ستیز

نقد قرآنی مبانی وهابیت در حوزه ی جهاد

نقد و بررسی مبانی جهادگرایی تکفیری ها

جریان شناسی گروه‌های تکفیری جهادی در مصر

توسل، شفاعت، استغاثه؛ رفع نزاع با تبیینی جدید

افترائات وهابیت علیه شیعه

گزارش کتاب «سيف الجبار المسلول على أعداء الأبرار» اثر شاه فضل رسول قادری

تقابل فیزیکی وهابیت با تشیع

بررسی تطبیقی ایده‌ها و رفتارهای خوارج و وهابیت

اندیشه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل

مبانی اعتقادی جریانهای تکفیری و مقایسه ی آن با آرای دیگر مذاهب

گزارشی از کتاب مصباح الأنام و جلاء الظلام

تبرک و استشفا به آثار اولیا

گرایش های فکری سلفیه در جهان امروز

بررسی کتاب تاریخ نجد نوشته حسین بن غنام

تفاوت توسل با استغاثه مشرکین به بت ها

بررسی دیدگاه محمد بن‌عبدالوهاب درباره شرک و مشرک

ارکان سیاسی اندیشه های داعش؛ از امامت تا تکفیر و جهاد

اندیشه تکفیری و راههای علاج آن

کتاب شناسی تکفیر

تکفیر از نگاه بزرگان اهل سنت

سونامی تکفیری در جهان بشری

عقائد تکفیر و نقش مسلمانان

مفهوم شناسی خودکشی یا انتحار

بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریان‌های تکفیری مصر

بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه

تکفیر تکفیریان خشونت تکفیری، در خدمت استعمار نوین

بررسی و نقد توحید در اندیشه سلفیه وهابی و سلفیه جهادی

وهابیان و برگزاری مراسم جشن وشادی

خشونت، ترور و افراط گرایی در قرآن

جشن و سرور در میلاد پیامبر گرامی از دیدگاه قرآن و سنت

راهبردهای مقابله با تهدیدات نرم جریان‌های تکفیری در جهان

معرفی و بررسی شیوه‌های مقابله با تکفیر در جهان اسلام و آثار آن

اجتهاد از نگاه وهابیون

سنّت پیامبر و تکفیر مسلمانان

شباهتهای فکری خوارج عصر علوی و داعشیهای امروز

رادیکالیسم اسلامی در جنوب شرق آسیا: جماعت اسلامی اندونزی

آسیب شناسی جریان‌های تکفیری و راهکارهای مقابله با آن، از منظر مقام معظم رهبری

احمد بن حنبل و دیدگاه‌های او درباره تکفیر

عوامل ظهور جریان‌های تکفیری در جهان اسلام/ تبارشناسی گروه‌های افراطی

«جریان تکفیری» از نگاه رهبر انقلاب

حدیث منع نشستن و عبادت کردن در مقابر بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌تیمیه و مذاهب اربعه اهل سنت

حرمت تکفیر اهل قبله در کتاب و سنت

روش قرآن در علاج و جلوگیری از پدیده تکفیر

بدعت از منظر وهابیان

مبانی کلامی «القاعده» در تکفیر و کشتار مسلمانان

صحیحین و نفی تکفیر

ریشه های تاریخی و نحوه شکل گیری وهابیت

تکفیر از دیدگاه سید قطب

چه کسی تجددخواهی اسلامی را هدایت می‌کند؟

قرآن کریم و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه بشری

فقه تکفیر میان برهان شرعی و فقه خودساخته

نقش گروه‌های تکفیری در تغییر نقشه منطقه

علل شکل گیری جریان‌های تکفیری در افغانستان و شبه قاره هند

تکفیر از دیدگاه قرآن

علل شکل گیری تکفیری‌ها از دیدگاه جغرافیای سیاسی

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

تکفیر

درگذر تکفیر فکری و تکفیر جنایت‌کارانه

خطر تکفیر برای جوامع اسلامی

خطر گروه‌های تکفیری علیه اسلام و مسلمانان

روش های تبلیغی وهابیت

چگونگی پیدایش تکفیر و خارجی‌گری

سلفی‌گری و تکفیر در تونس میان گفتمان النهضة و دیگر گفتمان‌های بومی

عبادت در اندیشه شیعه و وهابیت

جریان‌های تکفیری و خطرهای آن برای امت اسلامی و بشریت و عوامل شکل‌گیری آن

تمدن اسلامی و جریان‌های تکفیری

ارتباط اسلام‌ستیزی با جریان‌های تکفیری

بررسی و نقد دلیل وهابیت بر انقطاع عمل بعد از موت

نقد دیدگاه وهابیت درباره عبادت با نظر به سجده برادران یوسف

جریانات تکفیری بناهای اسلامی (در عراق به عنوان نمونه)

تفاوت میان جنبش‌های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی

بررسی اقدامات تکفیریون در عراق و سوریه

تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای دیوبند

عملکرد وحشیانه ی فرقه ی وهابیت و خاندان آل سعود

راهبرد تکفیری و ضد وحدت عربستان سعودی در عرصه آموزش و رسانه

گزارش کتاب جذور داعش قراءة فی تراث الوهابیة و علماء السعودیة

اقسام ذبح و قربانی و اشتباه وهابیت

معیار توحید شرک از دیدگاه شهید مطهری و سید قطب

هجوم وهابیان به مدینه منوّره

وهابیت و تخریب قبور

سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

عبور از «خاورمیانه جدید»

فتنه و هابیت

وهابيت از نگاهي ديگر

پیشینه و کارنامه وهابیت (3)-عقاید و عملکرد

پیشینه و کارنامه وهابیت (2)- شکل گیری وهابیت

پیشینه و کارنامه وهابیت (1)- وهابیت و تفرقه

سفر وهابیت به مصر

سلفیه و جنبش‌های اسلامی ـ دیوبندیه

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت3 (توسل)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت5 (وهابيت و موضع اهل‏ سنت در قبال آن)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 2 (زندگى حقيقى همراه با عمل براى انبيا و اوليا در قبر)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 4 (علم غيب)

تضاد عقايد حنفيت با وهابیت 6 (وهابیت را بهتر بشناسیم)

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

سلفيان

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

اندیشه سیاسی ابن قیم جوزیه

تکفیر گذشته، حال، آینده

شباهت وهابی ها با خوارج

نقدی برعقاید وهابیت (توسل، شفاعت)

لیست حامیان مالی گروه های تروریستی همسو با القاعده در 31 کشور جهان

توسل، مرگ و شفاعت از دیدگاه تشیع و وهابیت

گزارشی از برخی فتاوای وهابیت

تقابل دیدگاه وهابیت تکفیری در حرمت تکفیر اهل قبله با آیات و روایات

بررسی موانع تکفیر از دیدگاه وهابیت با تأکید بر مانعیت تأویل

حرمت تكفير اهل قبله در انديشه علماى اسلام

فتنه تكفير

تبارشناسی مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی اسلام سلفی - تکفیری

جهاد در اندیشه سید قطب

نقش قدرت‌های بین‌المللی در رشد و گسترش جریان‌های تکفیری

موضع انتقادی اندیشه‌وران اهل سنت در برابر جریان‌های تکفیری

نقد و بررسی مهم‌ترین ادله جریاهای تکفیری در تکفیر شیعه

جریان‌شناسی تکفیری در افغانستان

تحلیلی بر هویت جدید تروریست‌های تکفیری در خاورمیانه

بررسی تاریخی جریان‌های تکفیری تروریستی

ارائه مدل تحلیل جامع جریان تکفیری و راهبردهای مقابله با آن

تحلیلی بر رویکرد‌های متناقض به اندیشه‌های سلفی- تکفیری سید قطب

آسيب‏ شناسى جريان‏هاى تكفيرى و ...، از منظر مقام معظم رهبرى

چیستی و چرایی شکل گیری جریان‌های تکفیری

جنایات جریان‌های تکفیری در لبنان

الگوی حکومت در اندیشه جریان سلفی تکفیری

فضای مجازی (سایبری) و شبکه‌های ماهواره‌ای جریان‌های تکفیری

قتل و تکفیر در آیات قرآن (1)

داعش و عملکرد آن برای اهداف غرب و رژیم صهیونیستی

بررسی تطبیقی ایمان و کفر از دیدگاه مذاهب اسلامی و جریان‌های تکفیری

تأثیر افکار ابن‌تیمیه در گسترش جنایت‌های جریان‌های تکفیری

جایگاه علمی و دینی مردم نجد در دوران محمد بن‌عبدالوهاب

زمینه های تاریخی سلفیه

شیوه‌های وهابیت در مخالفت با اهل سنت

اقدامات سلفی‌های تکفیری؛ فرصت‌های به وجود آمده برای جمهوری اسلامی ایران

بررسی زمینه‌های صدور فتاوای تکفیری و پیامدهای آن بر جهان اسلام

تحرک‌پذیری سلفیت جهادی در آسیای غربی و امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران

ادله داعش بر خلافت اسلامی و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسلام

بررسی تطبیقی دیدگاه فقهای فریقین درباره حرمت تکفیر مسلمانان

موانع تکفیر با تأکید بر مسئله جهل از دیدگاه ابن‌تیمیه

نقد و بررسی تکفیر از دیدگاه سلفی وهابی و سلفی جهادی

سلفیه جهادی در شبه جزیره؛ بررسی رویکرد و عملکرد القاعده شبه جزیره

تکفیر در روایات نبوی (4)

تکفیر در روایات نبوی (3)

برررسی شخصیت و نظرات شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق سعودی

ابوبكر بغدادی

جریان شناسی اختلافات طالبان بر سر رهبری

تکفیر در روایات نبوی (1)

تکفیر در روایات نبوی (2)

جریان شناسی گروهک تروریستی انصارالاسلام

تأملاتی درباره بیانیه اخیر شبکه تروریستی القاعده علیه داعش

تکفیر در آیات و روایات

داعش، القاعده؛ فرزند در مقابل پدرخوانده /بازخوانی روند شکل گیری القاعده در عراق و انشعاب درون سازمانی

جریان شناسی وهابیت مصری

زادگاه فکری اندیشه تکفیری در جامعه اسلامی

رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با تروریسم؛ داعش سیاه، داعش سفید

خیانت های خلافت داعش به جامعه اسلامی

سلفى‏گرى در تونس و آينده پيش رو

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش نخست)

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش دوم)

تحليلى بر هويت جديد تروريست‏هاى تكفيرى در خاورميانه ...

استراتژی «گرگ‌های تنها»؛ این بار در افغانستان

الگوی سازمانی القاعده و داعش

نگاهی اجمالی به منهج درسی مدارس ابتدایی داعش

جهادی‌های جدید کیستند؟

نگاهی کوتاه به جریان رسانه‏ ای گروه داعش

زمینه‏ های گفتمانی تعامل داعش در قبال اسرائیل و مسئله فلسطین

تضادهای ایدئولوژیک؛ چرا داعش و القاعده متحد نشدند؟

ساختار تشکیلاتی جدید داعش؛ نسل دوم فرماندهان دولت خلافت

ریشه‌های تفکر داعش (٦)

ریشه‌های تفکر داعش (٥)

ریشه‌های تفکر داعش (٤)

ریشه‌های تفکر داعش (٣)

ریشه‌های تفکر داعش (٢)

ریشه‌های تفکر داعش (١)

جریان‌های تکفیری در عراق از ظهور وهابیت تا عصر حاضر

ابومصعب زرقاوي و داعش

موافقين و مخالفين خلافت داعش

سیر تطور هیئت‌‏های شرعی داعش

بلای تکفیر، مصیبت اسلام و مسلمین

دشمن نزدیک و دور

جریان شناسی سلفیگری

در آمدی بر مناسبات وهابیت و علم کلام

داعش خوب داعش بد

دموکراسی

آیا تهدید داعش را جدی بگیریم؟

عقل از منظر وهابیان

جریان های تکفیری عراق

بن بست خلافت با اندیشه داعش

جنبشهای اسلامی و خشونت در خاورمیانه

تحولات اسلام سیاسی رادیکال

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_6

آینده جنبش های اسلامی

مفهوم شناسی جنبش های اسلامی معاصر

کفر در مقابل ایمان یا اسلام

جریان داعش و تحریف مفهوم جهاد

خلافت از دیدگاه سلفیه جهادی

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_5

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_4

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_3

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_2

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_1

آسيب‏ شناسى رشد جريان‏هاى تكفيرى به عنوان يك چالش عمده فراروى اسلام‏گرايى‏

جوانان يهودی در صف داعش

برداشت‌های القاعده از افکار جهادی سید قطب

روش‌های برخورد محمد بن‌عبدالوهاب با مخالفان خود

برداشت اشتباه تکفیریها از جهاد در قرآن

سنت‏ گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی

ارزیابی سیاست کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات داعش

استراتژی داعش در عراق و شام

گونه ‏شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر

ظهور داعش در شبه‌ قاره

پاسخ به شبهات جهاد

سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران

گفتمان اسلام سلفی و جهانی‏ شدن امنیت خاورمیانه

شکاف شیعی – سنی در اسلام سیاسی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی

برررسی قتال در قرآن 4

بررسی قتال در قرآن 3

بررسی قتال در قرآن 2

بررسی قتال در قرآن 1

تاثیرات سید قطب بر گروهک های جهادی تکفیری

حزب التحریر در آسیای مرکزی

مبانی اعتقادی محمد ابن عبدالوهاب

تکفیری ها و تجاور از حدود جهاد

حرمت تکفیر نزد پیشوایان چهارگانه اهل سنت

معناشناسى عبادت در نظام تعاليم وحى و دفع اتهام كفر و شرك از مسلمين‏

مبانى كلامى «القاعده» در تكفير و كشتار مسلمانان‏

احزاب سلفی در مصر

تکفیر از دیدگاه قرآن کریم

سلفی گری در مصر و دوره جدید

تكفيريت در پاكستان و راه برون‏ رفت از آن‏

متافیزیک خشونت داعشی؛ سه مفهوم نکایه، توحش و تمکین

القاعده پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر عراق)

آينده داعش در عراق

جهان از نگاه داعش

بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر با تأکید بر طالبان و القاعده

جنبش های سیاسی معاصر در عربستان سعودی

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

ظهور و افول القاعده در عراق

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

نگرشی به ظرفیت‌های تقریبی الازهـر

چالش های همگرایی جهان اسلام در تأسیس تمدن اسلامی

جريان‏هاى تكفيرى و نقض حقوق زنان‏

تقليد از ديدگاه سلفى‏هاى تكفيرى‏

بدعت و سنت از ديدگاه فرق اسلامى و جريان‏هاى تكفيرى‏

واكاوى رابطه ميان نفاق و تكفير

روش‏هاى جهان اسلام براى فائق آمدن بر بحران تكفير

نقد و بررسی دار الاسلام از نظر سلفیه تکفیری

نقد و بررسی دشمن نزدیک و دور(عدو قریب و بعید)

نقد و بررسی حکم بغیر ما انزل الله

نقد برداشت‌های تکفیری‌ها از آیات جهاد

متغيرهاى منطقه ‏اى و بين‏ المللى و علل داخلى ورود داعش به عراق‏

رقابتى براى هويت و شناسه‏

پاسخی به شبهه ابن تیمیه در استمرار عزاداری برای امام حسین علیه السلام

عزاداری بدعت یا سنت

توحید و شرک

آیا ترکیه به سرنوشت پاکستان مبتلا خواهد شد؟

عوامل روانی تکفیر

وهابیت تکفیری (دوره ی معاصر)

ازبکستان بعد از کریم اف و ترسیم جریان شناسی دینی سیاسی آینده

ارکان و مقومات مفهوم «عبادت»

بوکوحرام و قرائن همپیمانی با داعش

نگاهی به تشکیلات سازمانی داعش

آينده ‏نگارى رفتار گروه‏ هاى تكفيرى‏

تکفیر اهل قبله

دگردیسی اسلام سیاسی در تونس

عربستان معمار جنایت و مکافات

ناتوانی حکومت ها و رشد سلفیسم در غرب افریقا

داعش در مسیر القاعده شدن

اسلام دین صلح و مهربانی و محبت و رحمت

علل گسترش دعوت محمد بن‌عبدالوهاب

گفتگو با مأمون رحمه روحانی دمشقی درباره تکفیریها

ابن تیمیه و نگرش آن به مذاهب

تکفیریها در انگلستان

کودتا در داعش

فرا واقعیت بنا العابد!

خاورمیانه و جنگ های دینی

بررسی ارتباط خوارج با وهابیت

موضع ‌گيري‌ علماي‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشيع‌

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

فعالیت وهابیت در جهان

بررسی روایت التجاء ابو ایوب انصاری به قبر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم

فواید توسل به ارواح پیامبران و اولیای الهی

نقش جریان های سلفی در سوریه و فلسطین در مصاحبه با شیخ عبدالله کتمتو

امکان سنجی تحقق همگراییِ جهان اسلام در مواجهه با تهدید جریان تکفیری

شدّ رحال برای زیارت قبر نبی اکرم ص از منظر دیوبندیه و ابن‌تیمیه

کفر و جهاد از منظر حزب التحریر

صنعانی؛ سلفی تکفیری یا سلفی میانه‌رو

بررسی و نقد رابطه دعا و عبادت، از منظر قرآن و وهابیت

سماع موتی و تقابل دیدگاه وهابیان با بزرگان خود

تبرک (لمس و تقبیل) از نگاه اهل سنت

رابطه ولایت تکوینی و استغاثه به ارواح اولیای الاهی

تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند

پژوهشی درباره حدیث «اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد»

درنگی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مواجهه با مذاهب و بزرگان اسلام

افترائات وهابیت علیه شیعه در مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین توحیدی

فهرستواره پایان‌نامه‌های حوزوی-دانشگاهی در موضوع سلفی‌گری و نقد وهابیت

توسل در سیره انبیا از دیدگاه اهل‌سنت

ندای غیراللّه از ديدگاه علمای دیوبندیه

بررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره زیارت قبور

تناقضات ابن عبدالوهاب در مسئله تکفیر مسلمین

نقد و بررسی روش های جدلی ابن تیمیه در «منهاج السنه»

وهابیت، سلفیت و اسلام‌گرایی؛ دشمن کیست؟

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

تکفیر از کدام قسم: کفر در مقابل ایمان یا کفر در مقابل اسلام

آشنایی با رهبران "اخوان المسلمین" از ابتدا تا کنون

بررسی سلفی‌گری ابن ابی العز با تأکید بر «شرح العقیدة الطحاویة»

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک با تکیه بر نظر علمای معاصر وهابی

بررسی و نقد دیدگاه شاه ولی‌الله دهلوی در مسئله شرک

تکفیر و اقسام آن در نگاه شیعه

تکفیر در جهان اسلام

سرنوشت مدعیان خلافت در انتظار داعش

توحید و شرک از دیدگاه استاد مطهری و سید قطب

داعش و استفاده از گرافیک اطلاع‌رسان

نگاه هند به گروه‌های شبه نظامی پاکستان

مقايسه انديشه‏ و رفتار جبهه النصره و داعش

ترور، تروریسم و حقوق بشردوستانه

جریان‌های تکفیری فعال در پاکستان

بازشناسی تفاوت سلفی نوگرا و افراط‏ گرا

نگاه داعش به مهدویت

جریان‌شناسی گروه‌های تکفیری: ابعاد و پیامدها

کفر و جهاد از منظر حزب التحریر

وضعیت القاعده پس از ظهور داعش

جریان‌های تکفیری، مهمترین خطر فراروی بیداری اسلامی

حقوق بشر و جریان‌های تکفیری

آثار سیاسی - اجتماعی جریان‌های تکفیری بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی

تحلیلی شرق‌شناسانه از جریان‌های تکفیری قدیم و جدید

سلفی‌گرایی متحرک: چالش امنیتی بدون مرز

بازخوردهای ضد‌امنیتی هستی‌شناسی اجتماعی سلفیت جهادی

عقل از دیدگاه سلفیه

عبادت

سب الصحابه

نقدی بر خلافت ابوبکر بغدادی

تیشه داعش به ریشه‌های تاریخ ایران در موصل

سلفی ها، روند نوگرایی که به افراط گرایی رسید

افغانستان در دوران پساطالبان

داعش، قفقاز و واکنش روسیه

افغانستان، گذرگاه داعش به آسيای مركزی

متن قطعنامه شورای امنیت درباره گروه تروریستی داعش

نگاهی به عملکرد داعش از منظر کتاب تروریسم جهانی و رسانه های جدید

خط بطلان جولانی بر فانتزی‌های غرب در سوريه

ظهور داعش؛ پایانی بر نظم جهانی

پیام مهم ترور سرکرده جیش الاسلام

راهبرد آمریکا برای مبارزه با القاعده و داعش