مقالات > فهرستواره پایان‌نامه‌های حوزوی-دانشگاهی در موضوع سلفی‌گری و نقد وهابیت

فهرستواره پایان‌نامه‌های حوزوی-دانشگاهی در موضوع سلفی‌گری و نقد وهابیت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۳ تعداد بازدید: 831

در این گزارش، 202 پایان نامه شامل 10 رساله دکتری (یا سطح چهار حوزه) و 192 رساله در مقطع کارشناسی ارشد (یا سطح سوم حوزه) معرفی شده اند.اطلاعاتِ پایان نامه ها در دو بخشِ دکترا (یا سطح چهارم حوزه) و کارشناسی ارشد (یا سطح سوم حوزه) تفکیک شده اند. هر بخش بر اساس عناوین پایان نامه ها تنظیم و مرتب شده است. نام نویسنده آثار هم پس از عنوان پایان نامه آمده است. نیز در قسمت معرفی اساتید راهنما، نام اول، استاد راهنما و نام دوم، استاد مشاور است.

مقدمه

فرقه وهابیت با آنکه اندیشه استواری در میان صاحب نظران اسلامی ندارد، اما بر آن است تا اندیشه های نااستوار و متحجرانه خویش را بر سایر مسلمانان تحمیل کرده و خود را به مثابه تنها میدان دار اندیشه و تفکر اسلامی بقبولاند. از این رو شناخت راز و رمزها و واکاوی اندیشه ها و نگرش های این فرقه در مراکز علمی-پژوهشی، به ویژه در تحقیقات پایانی دانشگاه ها و حوزه های علمیه ضروری به نظر می رسد.

آنچه پایان نامه ها را از سایر متون متمایز می کند، پرداختن به موضوعات بدیع و ارائه نگرش های نو است. بدین سان مسائل و موضوعات مطرح شده در متون پایان نامه ها غالباً بکر و دست اول اند و نگرش ها و رهیافت های ارائه شده از جانب آنها در نوع خود منحصر به فرد تلقی می شوند. بدین جهت پایان نامه ها همواره در زمره اصیل ترین منابع تحقیقات به شمار می آیند. لذا شناسایی و بهره مندی از متون پایان نامه ها و نیز استفاده از توان و ظرفیت نویسندگان آنها در مراکز پژوهشی لازم است. از آنجایی که رویکرد نشریه سراج منیر شناخت دقیق فرقه وهابیت و پاسخ به شبهات آنها در موضوعات مختلف است، لذا ارائه گزارش از پایان نامه هایی که با هدف شناخت و نقد دیدگاه های این جریان در مراکز علمی کشور تولید می شوند، از جمله وظایف آن است.

در این گزارش، 202 پایان نامه شامل 10 رساله دکتری (یا سطح چهار حوزه) و 192 رساله در مقطع کارشناسی ارشد (یا سطح سوم حوزه) معرفی شده اند. اطلاعاتِ پایان نامه ها در دو بخشِ دکترا (یا سطح چهارم حوزه) و کارشناسی ارشد (یا سطح سوم حوزه) تفکیک شده اند. هر بخش بر اساس عناوین پایان نامه ها تنظیم و مرتب شده است. نام نویسنده آثار هم پس از عنوان پایان نامه آمده است. نیز در قسمت معرفی اساتید راهنما، نام اول، استاد راهنما و نام دوم، استاد مشاور است.

الف. پایان نامه های دکتری یا سطح چهارم حوزه

 1. ۱. بررسی تطبیقی عقاید سلف با وهابیت، حسین نیک خواه، به راهنمایی مهدی فرمانیان، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم.
 2. ۲. بررسی و نقد باب دوم از کتاب اصول مذهب الشیعه الامامیه، احمد عابدی، به راهنمایی احمد بهشتی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، 1381، 419ص.
 3. ۳. التوسل فی الکتاب والسنه، مهدی رستم نژاد، به راهنمایی محمدهادی معرفت، رشته فلسفه و کلام اسلامی، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1381.
 4. ۴. جایگاه سنت در مکتب اهل بیت علیهم السلام و نقدی بر فصل «سنت نزد شیعه» از کتاب اصول مذهب الشیعه الامامیه الاثناعشریه، سید عبدالکریم حیدری، به راهنمایی محمدهادی معرفت، رشته الاهیات، دانشگاه تهران، 1384.
 5. ۵. زیارت و توسل و رابطه آن با توحید عبادی، احمدحسین فلاحی، به راهنمایی احمد عابدی و مشاوره عزالدین رضانژاد، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1385.
 6. ۶. مبانی فکری سلفیه، مهدی فرمانیان آرانی، به راهنمایی احمد بهشتی و علی الله بداشتی و مشاوره احمد عابدی، دانشکده الاهیات، دانشگاه قم، 1388.
 7. ۷. مناظراتی در حرمین شریفین، سید محمد حسینی قزوینی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1382.

این پایان نامه شامل مذاکرات و مباحثاتی با برخی علمای بزرگ مکه، اساتید دانشگاه ام القری و دانشجویان در مدینه و مکه مکرمه است.

 1. ۱. نزاهه القرآن عن التحریف و موازین الوهابیه، فتح الله نجارزادگان، به راهنمایی محمدهادی معرفت و مشاوره سید محمدباقر حجتی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، 1378.

این رساله که به زبان عربى نوشته شده، در نقد بخشى از کتابى به نام اصول مذهب الشیعة الامامیة الاثنى عشریة تألیف دکتر ناصر على قفارى یکى از دانشمندان وهابى مذهب است و شامل پنج فصل با این عنوان هاست: ادله امامى مذهبان بر مصونیت قرآن از تحریف؛ روایات تحریف در ترازوى نقد؛ احادیث تحریف در کتب اهل سنت؛ نگاهى به پاسخ هاى اهل سنت به اشکالات این روایات؛ نظرى گذرا به پاسخ هاى امامى مذهبان به روایت اهل سنت) .

 1. ۱. نقد و بررسی آراء سلفیه در باره توحید و نبوت، علی الله بداشتی، به راهنمایی احمد بهشتی و مشاوره طوبی کرمانی، رشته کلام و فلسفه اسلامی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، 1382.
 2. ۲. نقد و بررسی شبهات دکتر ناصر القفاری درباره اندیشه مهدویت، نصرت آیتی سجزه ئی، به راهنمایی سید مسعود پورسیدآقایی و مشاوره سید محمد حسینی قزوینی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1392.

ب. پایان نامه های کارشناسی ارشد یا سطح سوم حوزه

 1. ۱. استراتژی عربستان سعودی برای گسترش وهابیت در مناطق سنی نشین ایران و استراتژی ایران در تقویت شیعیان عربستان، علیرضا حاجی علی بیگی، به راهنمایی رضا باقی زاده پلامی و مشاوره محمود قیوم زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، 1390.
 2. ۲. اندیشه سیاسی سلفی گری در اسلام معاصر با تأکید بر طالبان و القاعده، عبدالمجید افراخته، به راهنمایی محمدرضا احمدی طباطبایی، رشته علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، 1387.
 3. ۳. اندیشه های حسن بن فرحان مالکی، سیدمحمد حیدر نقوی، به راهنمایی سیدعصام العماد و مشاوره مهدی فرمانیان، رشته مذاهب اسلامی، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، 1388.
 4. ۴. اهل بیت علیهم السلام و تفسیر قرآن، غلامرضا رئیسیان، به راهنمایی سید محمدباقر حجتی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، 1382.

این رساله در نقد بخشی از کتاب اصول مذهب شیعة الاثنی عشریة مربوط به صفحات 156 تا 180 از جلد اول آن، اثر دکتر ناصربن عبد اللّه قفاری است. در این بخش سه شبهه درباره شیعه مبنی بر عدم حجیت قرآن نزد شیعه مطرح شده است.

 1. ۱. بدعت از دیدگاه قرآن و حدیث، ربابه ناظمی، به راهنمایی محمدباقر حجتی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1377.
 2. ۲. بدعت در قرآن و حدیث از منظر فریقین با تأکید بر مصادیق رایج آن، محمدجاوید نجمی، به راهنمایی احمد مرادخانی و مشاوره محمدحسن زمانی، رشته علوم قرآن و حدیث، جامعة المصفی العالمیة، قم، 1383.
 3. ۳. بررسی آرای علمای شیعه و وهابی درباره توسل و شفاعت، محمدعلی بلتستانی، به راهنمایی سید محمدرضا موسوی و مشاوره محمد کریمی، رشته فقه و معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، قم، 1384.
 4. ۴. بررسی اختلافات محمد بن عبدالوهاب با احمد بن حنبل، رضا الهامی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، در حال تدوین (1390) .
 5. ۵. بررسی اعتقادات و افکار فرقه وهابیت از منظر قرآن و احادیث، علی نصراللهی، به راهنمایی محمدعلی ربی پور اقدم سرایی و مشاوره نازی عبدالله پور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، 1389.
 6. ۶. بررسی اعتقادی - سیاسی پیرامون وهابیت و نظام آل سعود، سید محسن شیخ الاسلامی، به راهنمایی علی اصغر حلبی و مشاوره منوچهر محمدی، رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق7، 1368، 171ص.
 7. ۷. بررسی بدعت و سنت از منظر قرآن و حدیث، حسین زارع کار، به راهنمایی امیر توحیدی و مشاوره سید محمد رضوی، رشته الاهیات و معارف اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1388.
 8. ۸. بررسی بسترها و ریشه های تروریسم در خاورمیانه (مطالعه موردی القاعده و طالبان)، احسان نیک پی، به راهنمایی یحیی فوزی و مشاوره مجید بزرگ مهری، رشته علوم سیاسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی رحمة الله علیه، قزوین، 1389.
 9. ۹. بررسی بنیاد فکری وهابیت در توحید و نقد آن، به راهنمایی سید حسین سجادی و مشاوره عبدالرضا جمال زاده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، 1391.
 10. ۱۰. بررسی تأثیر اندیشه های سلفی بر گسترش افراط گرایی اسلامی با مطالعه موردی مدارس اسلامی پاکستان، رضا رستگاران، به راهنمایی محمد توحیدفام و مشاوره محبوبه پاک نیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1391.
 11. ۱۱. بررسی تطبیقی افکار وهابیت با خوارج، عابد حسین فائزی، به راهنمایی سید عصام الدین یحیی العماد و مشاوره محمدجعفر حسینیان، رشته فقه و معارف اسلامی، مجمع عالی فقه و معارف اسلامی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، 1387.
 12. ۱۲. بررسی تطبیقی مبانی فکری و آراء کلامی علامه حلی و ابن تیمیه در باب شرک و بدعت، عبدالمحمد شیروانی شیری، به راهنمایی سعید رحیمیان و مشاوره علی محمد ساجدی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، 1388.
 13. ۱۳. بررسی جایگاه توسل در قرآن و احادیث، محمد شرقی خسروشاهی، به راهنمایی نازی عبدالله پور و مشاوره علیرضا رادبین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، 1391.
 14. ۱۴. بررسی جنبش وهابیت و تأثیرآن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا قره جانلو، به راهنمایی مریم قره مشک غراوی و مشاوره عبدالرضا بای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، 1389.
 15. ۱۵. بررسی چالش های سیاسی موجود فراروی شیعه با سلفی های القاعده با تأکید بر کشورهای همسایه ایران، سید ولی نجفی شیرازی، به راهنمایی مهدی حسنی باقری و مشاوره جمیل حسن پور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت، 1389.
 16. ۱۶. بررسی روابط انگلستان با وهابیت در منطقه خلیج فارس (1850-1750 م.)، اصغر متولی زاده نایینی، به راهنمایی علی اصغر منتظرالقائم و مشاوره علی اصغر کجباف، رشته تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، 1390.
 17. ۱۷. بررسی زمینه های سیاسی و اجتماعی گسترش وهابیت در ایران (مطالعه موردی استان گلستان)، علی دنکوب، به راهنمایی مسعود مطلبی و مشاوره ایرج میر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، 1390.
 18. ۱۸. بررسی سلفی گری در شبه قاره هند، حسن منتظری، به راهنمایی نجم الدین طبسی و مشاوره مهدی فرمانیان، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1388.
 19. ۱۹. بررسی شبهات شفاعت در آیات قرآن و تفاسیر شیعه و اهل سنت، صادق باربری محمد، به راهنمایی محمدرضا آشتیانی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، 1373.
 20. ۲۰. بررسی شفاعت در آیات و روایات و نقد شبهات وارده بر شفاعت، شهلا میرخانی، به راهنمایی مجید معارف و مشاوره کامران ایزدی مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، 1388.
 21. ۲۱. بررسی شیوه های تبلیغی وهابیت با تأکید بر فعالیت های عربستان، مریم شیرین جانی، به راهنمایی حمید ملک مکان و مشاوره محمدهادی فلاح زاده، رشته مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، 1390.
 22. ۲۲. بررسی عقاید سلفیه از دیدگاه اهل سنت، محمد ساجدی نیا، به راهنمایی سیدعلی شهرستانی و مشاوره مرتضی استادی، رشته کلام اسلامی، مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، 1388، 263ص.
 23. ۲۳. بررسی عقاید وهابیت در موضوع توحید، اباصلت فیضی زاده، به راهنمایی علیرضا رادبین و مشاوره ملیحه پورستاری مهادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، 1391.
 24. ۲۴. بررسی فقهی زیارت اهل قبور از دیدگاه مذاهب خمسه. حسن محمدی، به راهنمایی میرحسن عابدیان و مشاوره حبیب الله محمدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، 1388.
 25. ۲۵. بررسی فقهی عقاید و احکام فرقه های ضاله (وهابیت و شیطان پرستی) . سمیرا قره جانلو، به راهنمایی غلام حسن دلاور و مشاوره حسین احمری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، 1391.
 26. ۲۶. بررسی فقهی و اعتقادی فرق وهابیت، مهرانگیز شهدادنژاد، به راهنمایی علی مهدی زاده شهری و مشاوره میثم تارم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، 1390.
 27. ۲۷. بررسی قرآنی و روایی توحید و شرک از دیدگاه تشیع و وهابیت، محمد فضلی، به راهنمایی علیرضا مختاری و مشاوره محسن زارعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، در حال تدوین (1391) .
 28. ۲۸. بررسی گروه های سیاسی در عراق جدید و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی جریان سلفی)، علیرضا طحان منش، به راهنمایی سروش فتحی و مشاوره عبدالرضا بای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، 1390.
 29. ۲۹. بررسی مبانی فکری و ریشه های تاریخی وهابیت و نقش آن در تعارضات کنونی جهان اسلام: مطالعه موردی افغانستان و پاکستان، علی محمد اسماعیل، به راهنمایی اکبر اشرفی و مشاوره احمد بخشایشی اردستانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، در حال تدوین (1391) .
 30. ۳۰. بررسی مبانی فکری و فقهی وهابیت، احمد حمیدی، به راهنمایی سید محمدتقی علوی هشت جین و مشاوره کریم علی محمدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، 1388.
 31. ۳۱. بررسی مبانی کلامی وهابیت در مورد توحید و شرک، محمد ابراهیم زکی، به راهنمایی عزالدین رضانژاد و مشاوره عبدالرحیم سلیمانی، رشته فقه و معارف اسلامی، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، 1384.
 32. ۳۲. بررسی مجموعه شبهات وهابیان درباره مهدویت، علیرضا فخاری، به راهنمایی احمد عابدی و مشاوره فتح الله نجارزادگان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، 1388.
 33. ۳۳. بررسی مسئله توسل از دیدگاه متفکران شیعی و وهابی، منتظر مهدی، به راهنمایی محمدمهدی گرجیان و مشاوره عزالدین رضانژاد، رشته فلسفه و کلام، مجمع آموزش عالی امام خمینی رحمة الله علیه، جامعة المصطفی العالمیة، قم، 1384، 292ص.
 34. ۳۴. بررسی مسئله شفاعت از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی، علی اکبر محمدی، به راهنمایی احمد عابدی و مشاوره محمد ذبیحی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الاهیات، دانشگاه قم، 1379، 113ص.
 35. ۳۵. بررسی مشروعیت زیارت از دیدگاه اهل سنت با نظر به شبهات وهابیت، علی محمد قاسمی شورکی، به راهنمایی محمد ابراهیمی ورکیانی و مشاوره فاطمه توکلی، رشته مدرسی معارف اسلامی، گرایش قرآن و متون اسلامی، دانشکده الاهیات و ادیان، 1391.
 36. ۳۶. بررسی معیار تکفیر در مذاهب اسلامی، عیسی باقری، به راهنمایی حسین رجبی و مشاوره رسول رضوی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1390.
 37. ۳۷. بررسی مغایرت های فقهی وهابیت با فقه مذاهب اربعه، توران عیوض اوغلی، به راهنمایی فرج بهزاد وکیل آباد و مشاوره جواد واحدی زاده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، 1391.
 38. ۳۸. بررسی مقایسه ای معنا و حدود شرک از دیدگاه وهابیت همراه آرای شیعیان اثناعشری و اهل تسنن، سید محمد مشهدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، 1374، 68ص.
 39. ۳۹. بررسی و تحلیل تعارضات فکری وهابیت با آیات قرآن، حسین آزاد، به راهنمایی علیرضا مختاری و مشاوره عبدالحمید عارفیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، در حال تدوین (1390) .
 40. ۴۰. بررسی و تحلیل فقهی جایگاه عزاداری و مرثیه و شبهات مربوط به آن، مریم نورپور، به راهنمایی کامران ایزدی مبارکه و مشاوره علی اکبر نایب زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، 1389.
 41. ۴۱. بررسی و تطبیق تفسیر آیات صفاتی خداوند بین تفسیر المیزان و تفسیر المنار، مظهر نعمتی، به راهنمایی عادل نادرعلی و مشاوره امیر شیرزاد، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه، 1387.
 42. ۴۲. برر سی و نقد آرا و اندیشه های سلفی دکتر یوسف قرضاوی، سید مجتبی موسوی، به راهنمایی مهدی فرمانیان و مشاوره حسین رجبی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1390.
 43. ۴۳. بررسی و نقد احکام فقهی مزارها در مذاهب خمسه اسلامی، ابوالفضل معینی زاده، به راهنمایی حسین احمری و مشاوره غلامحسین دلاور، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، 1384، 196ص.
 44. ۴۴. بررسی و نقد اشکالات کلامی احمد کاتب و دکتر قفاری پیرامون حدیث غدیر، جعفر اصفهانی، به راهنمایی احمد عابدی و مشاوره علی الله بداشتی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، 1385.
 45. ۴۵. بررسی و نقد دیدگاه قفاری درباره جایگاه ائمه علیهم السلام در مکتب تشیع (فصل اول از باب دوم از کتاب اصول مذهب الشیعه)، عبدالمؤمن امینی، به راهنمایی منصور نصیری و مشاوره حسین فقیه، رشته فقه و معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیه، قم، 1388.
 46. ۴۶. بررسی و نقد دیدگاه محمد بن عبدالوهاب درباره معیارهای توحید و شرک، سیده شیما انوشه، به راهنمایی علی افضلی و مشاوره حسن طارمی راد، رشته علوم حدیث، گرایش کلام و عقاید، دانشکده علوم حدیث، قم، 1388.
 47. ۴۷. بررسی و نقد سلفیه در شمال آفریقا، سید داریوش رحیمی، به راهنمایی مهدی فرمانیان و مشاوره احمد عابدی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1388.
 48. ۴۸. بررسی و نقد «کشف الشبهات فی التوحید» محمد بن عبدالوهاب، محمدحسین سبحانی، به راهنمایی عبدالرحمن سلیمانی و مشاوره احمد شجاعی، رشته فقه و معارف اسلامی، گرایش فلسفه اسلامی، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، 1389.
 49. ۴۹. بررسی وهابیت و نفود آن در شبه قاره هند، ابوالفضل پسندیده، به راهنمایی همایون همتی، رشته روابط سیاسی (دیپلماتیک)، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، 1374، 406ص.
 50. ۵۰. بنیاد فکری وهابیت در توحید، محمدباقر حسن زاده، به راهنمایی عسگر دیرباز و مشاوره محمدجعفر حسینیان، رشته فلسفه و کلام، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، 1380.
 51. ۵۱. بنیادگرایی و امنیت: مطالعه موردی گروه های سلفی استان کردستان، فردین بهرامی، به راهنمایی سید محمود نجاتی حسینی و مشاوره رضا باقی زاده پلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، 1392.
 52. ۵۲. پرستش در قرآن و حدیث از منظر شیعه و وهابی (با تأکید بر شبهات)، آذر قلی اف، به راهنمایی ناصر رفیعی و مشاوره احمد مرادخانی، رشته تفسیر و علوم قرآن، مدرسه عالی امام خمینی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، 1384.
 53. ۵۳. پژوهشی در نقدهای علامه امینی بر منهاج السنه، میرعماد شریف، به راهنمایی امیر توحیدی و مشاوره احمدرضا غایی، رشته علوم قرآن و حدیث، گروه الاهیات و معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1389.
 54. ۵۴. پژوهشی موضوعی در سنت و بدعت در پرتو تعالیم مکتب اهل البیت علیهم السلام، محمدتقی فخلعی، به راهنمایی محمد واعظ زاده خراسانی، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ‎۱۳۷۴.
 55. ۵۵. پیامدهای نفوذ وهابیت در کشورهای همسایه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران، رضا اکبری فرد، به راهنمایی محمد اخباری و مشاوره یوسف زین العابدین عموقی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، 1389.
 56. ۵۶. تأثیر اندیشه وهابیت بر روابط بین شیعه و سنی، سیروس سلاجقه، به راهنمایی مهدی حسنی باقری شریف آباد و مشاوره جمیل حسن پور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت، 1390.
 57. ۵۷. تأثیر اندیشه های کلامی ابن تیمیه بر وهابیت، محمدعیسی محمدی، به راهنمایی احمد حیدرپور و مشاوره علی اصغر رضوانی، رشته فقه و معارف اسلامی، گرایش کلام اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، قم، 1386.
 58. ۵۸. تأثیر جنبش وهابیت بر اندیشه های دوران معاصر، پیروز قلی پور، به راهنمایی بهرام یوسفی و مشاوره سید محسن آل سیدغفور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، در حال تدوین (1391)
 59. ۵۹. تأثیر سلفی گری در منطقه خاورمیانه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 1380-1390، حیدر کشاورز، به راهنمایی سید عبدالامیر نبوی و مشاوره سید محمد موسوی شاهرودی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، 1391.
 60. ۶۰. تأثیر وهابیت بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا اسماعیلی، به راهنمایی احمد شوهانی و مشاوره رضا باقی زاده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، 1391.
 61. ۶۱. تأثیرات دوسویه وهابیت و القاعده در خاورمیانه (با تأکید بر عربستان)، محمدحسن امامی الطریقی، به راهنمایی احمد بخشایشی اردستانی و مشاوره اکبر اشرفی، رشته اندیشه سیاسی در اسلام، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1387.
 62. ۶۲. تاریخچه پیدایش وهابیت و نقد و بررسی عقاید آن، سید حبیب الله موسوی ناسی، به راهنمایی بهرام بهرامی و مشاوره حسین مرادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، 1388.
 63. ۶۳. تبرک در نزد تشیع و وهابیت، مسعود لعلی، به راهنمایی سید محمد رضوی و مشاوره مجید معارف، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1383.
 64. ۶۴. التبرک فی العقل والنقل، یونس علی العرادی، به راهنمایی عزالدین رضانژاد، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1385، 156ص.
 65. ۶۵. تبرک و جایگاه آن از دیدگاه فریقین، عبدالله اورعی مؤمنی، به راهنمایی رسول رضوی و مشاوره حمید کریمی، رشته فلسفه و کلام، حوزه علمیه قم، 1389.
 66. ۶۶. تبیین عقلانی و دینی توحید در عبادت با تأکید بر نقد کتاب تقویه الایمان، سید ذی شأن حیدر زیدی، به راهنمایی عکسر دیرباز و مشاوره کمیل راجانی، رشته کلام اسلامی، مدرسه حکمت و دین پژوهی مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)، 1391

این کتاب به بررسی توحید در عبادت از دیدگاه شاه اسماعیل دهلوی از نوادگان شاه ولی الله دهلوی سلفی بر مبنای کتاب ایشان پرداخته است.

 1. ۱. تحلیل تلاقی ژئوپلتیک تشیع و وهابیت در حوزه پیرامون جمهوری اسلامی ایران، نادر فلاحی، به راهنمایی یوسف زین العابدین عموقی و مشاوره میرعلی شفیعی عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، در حال تدوین (1390).
 2. ۲. ترجمه البراهین الجلیه فی رفع تشکیلات الوهابیه/ تألیف محمدحسن القزوینی الحائری، اسماعیل سلیمی نمین، به راهنمایی محمود مهدوی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی)، دانشگاه مشهد، 1348.
 3. ۳. ترجمه کتاب فرقه وهّابی و پاسخ به شُبهات آنها به زبان اردو، سید محمدعلی تقوی، به راهنمایی سید اسد عالم نقوی و مشاوره سید شجاعت حسین رضوی، رشته فقه و معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، 1384

این پژوهش، ترجمه کتاب فرقه وهّابی و پاسخ به شُبهات آنها تألیف سید محمّدحسین قزوینی است که خود ترجمه کتاب البراهین الجلیه فی رفع التّشکیکات الوهّابیة است، که در آن مهم ترین شبهه ها و ایرادهای فرقه وهّابی به عقاید شیعه مخصوصاً مقوله توسّل و شفاعت و شرک خواندن آنها مطرح، و از لحاظ عقلی و نَقلی ارزیابی شده است. نوشتار حاضر در هفت فصل و یک مقدّمه نسبتاً طولانی سامان یافته است.

 1. ۱. ترجمه کتاب وهابیت، مبانی فکری و کارنامه عملی (به زبان اردو)، محمد سبطین، به راهنمایی کلب صادق اسدی و مشاوره سید کمیل اصغر زیدی، رشته فقه و معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، 1384

این نوشتار، ترجمه کتاب وهّابیت، مبانی فکری و کارنامه عملی تألیف آیت الله جعفر سبحانی به زبان اردو است، که برخی افکار وهّابیان و شکل گیری فرقه وهّابیت را بررسی می کند. کتاب مذکور در دوازده فصل تدوین شده است.

 1. ۱. ترجمه کتاب وهابیت، مبانی فکری و کارنامه عملی آیت الله جعفر سبحانی (به زبان ترکی استانبولی)، المان حسن اف، به راهنمایی شعبان داداشی و مشاوره جابر اکبرزاده، رشته فقه و معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، 1384.
 2. ۲. ترجمه و نقد فصل اول و پنجم کتاب مذهب حنبلی و ابن تیمیه، حامد محمدیان خراسانی، به راهنمایی مهدی فرمانیان و مشاوره علیرضا قائمی نیا، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1391.
 3. ۳. تضاد وهابیت با دیوبندیه (وهابیت از دیدگاه دیوبندیه)، علی زنگوئی زوزنی، به راهنمایی حسین رجبی و مشاوره مهدی فرمانیان، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1390.
 4. ۴. تطور مسئله زیارت اهل قبور در تسنن و تشیع، مجتبی صداقت، به راهنمایی مهدی فرمانیان و مشاوره محمد جاودان، رشته شیعه شناسی، دانشکده شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی، 1390.
 5. ۵. تعامل بین دنیا و عالم برزخ از دیدگاه امامیه و وهابیه، سید محمدمهدی رضوی، به راهنمایی عسگر دیرباز و مشاوره محمد رضاپور، رشته کلام اسلامی، مدرسه عالی حکمت و دین پژوهی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، 1391.
 6. ۶. تعظیم شعائر الاهی از منظر قرآن و روایات (با تأکید بر عزاداری و رد شبهات وهابیان)، امیرحسین ساقی، به راهنمایی محمد نقیب زاده و مشاوره حسین رجبی، رشته فقه و معارف اسلامی، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی، جامعة المصطفی العالمیه، 1387.
 7. ۷. تفسیر به رأی ها و تضادهای عقیدتی وهابیت با قرآن کریم، معصومه ابری اوغانی، به راهنمایی فرهاد علاءالمحدثین و مشاوره مهدی ایزدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، در حال تدوین (1391) .
 8. ۸. تکفیر شیعه: مدعیات و مستندات، عمار خزاعی فدائن، به راهنمایی فاضل و مشاوره نهاوندی، رشته تخصصی کلام اسلامی، مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، مشهد، 1388، 81ص.
 9. ۹. تکفیر و جایگاه کلامی آن از دیدگاه علامه مجلسی و ابن تیمیه، محمود علیخانی کشکک، به راهنمایی سید حسن اسلامی و مشاوره رسول رضوی، رشته مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1390.
 10. ۱۰. توحید از دیدگاه تشیع و وهابیت، سید صادق سید حسینی، به راهنمایی احمد بهشتی و مشاوره حسین توفیقی، رشته الاهیات و معارف اسلامی، مرکز تربیت مدرس، قم، 1374.
 11. ۱۱. توحید صفاتی و انحراف گروه های مختلف از جمله اشاعره و وهابی ها و نقش ائمه علیهم السلام، حسن فلاح بابلی، به راهنمایی محمدحسین زالی و مشاوره حسین توفیقی، رشته الاهیات و معارف اسلامی، مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم، 1371.
 12. ۱۲. توحید عبادی از دیدگاه شیعه و اهل سنت، سید اسد عالم نقوی، به راهنمایی احمد عابدی و مشاوره فتح الله نجارزادگان، دانشکده اصول الدین، قم، 1382.
 13. ۱۳. توحید عبادی از دیدگاه شیعه و وهابیت، مژگان فرجی، دانشگاه باقرالعلوم، قم، 1386، 101ص.
 14. ۱۴. توحید عبادی از دیدگاه قرآن، محمد عارف کاشفی، به راهنمایی محمدباقر سعیدی روشن، گروه فقه و معارف اسلامی، مدرسه عالى فقه و معارف اسلامى، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1384.
 15. ۱۵. توحید عبادی از دیدگاه قرآن و روایات (بارویکرد انتقادی به نظرات ابن تیمیه)، احمد اکبری، به راهنمایی سید محمود موسوی و مشاوره عبدالهادی مسعودی، دانشکده علوم حدیث قم، 1388.
 16. ۱۶. توحید عبادی از منظر امامیه و سلفیه، محمدرضا رعیتی، به راهنمایی احمد عابدی و مشاوره علی الله بداشتی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، 1386.
 17. ۱۷. توحید عبادی در قرآن و روایات با رویکرد انتقادی به نظرات ابن تیمیه، احمد اکبری، به راهنمایی عبدالهادی مسعودی و مشاوره محمود موسوی، رشته کلام و عقاید، دانشکده علوم حدیث قم، 1388.
 18. ۱۸. توحید از دیدگاه ابن تیمیه و علامه طباطبایی، محمدرضا هندی، به راهنمایی احمد حیدرپور، و مشاوره محمدحسین فصیحی، رشته فقه و معارف اسلامی، گرایش فلسفه اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، قم، 1387.
 19. ۱۹. توحید و شرک از نظر تشیع و وهابیت، ولی الله نوروزی مقدم، به راهنمایی احمد عابدی و مشاوره جعفر شانظری، رشته فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه قم، 1380، 174ص.
 20. ۲۰. توحید و شرک از دیدگاه سلفیه و امامیه، شمعون حیدر، به راهنمایی محمدحسن قدردان قراملکی و مشاوره حسن رضایی مهر، رشته فقه و معارف اسلامی، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، 1385.
 21. ۲۱. توسل از دیدگاه قرآن و حدیث، حمیده کبیری زاده، به راهنمایی علی قائمی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، 1378.
 22. ۲۲. توسل از دیدگاه وهابیت و اهل سنت، محمد عیدی، به راهنمایی علیرضا مختاری و مشاوره عبدالحمید عارفیان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، 1392.
 23. ۲۳. توسل از منظر قرآن و حدیث، علی الله توکلی، به راهنمایی علیرضا مختاری و مشاوره خلیل مروج، رشته الاهیات و معارف اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، 1390.
 24. ۲۴. توسل در قرآن و حدیث، فاطمه صدیق میرزایی، به راهنمایی محمدحسین تبرائیان و مشاوره محمدمهدی پورگل، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1380، 123ص.
 25. ۲۵. توسل در میان فرق اسلامی، رباب رمضان پور، به راهنمایی عباس همامی و مشاوره ولی الله نقی پور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، 1379.
 26. ۲۶. توسل و تبرک از نظر اسلام، حسین حیدری، به راهنمایی روح الله افضلی گروه و محمدعلی صفا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، 1389.
 27. ۲۷. توسل و زیارت در سیره معصومین علیهم السلام، صحابه و تابعین، سید رضا هاشمی، به راهنمایی محمد دشتی و مشاوره سیدرضا میرمعینی، رشته فقه و معارف اسلامی، مجتمع عالی فقه و معارف اسلامی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، 1385، 115ص.
 28. ۲۸. توسل و شفاعت از منظر اهل بیت علیهم السلام و وهابیت، محمد مظفرین، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1392.
 29. ۲۹. جایگاه امامت در مکتب اهل بیت علیهم السلام و نقدی بر فصل امامت از کتاب اصول مذهب الشیعة الامامیه الاثنا عشریه ـ عرض و نقد، مهری نادری نژاد، حوزه علمیه خواهران، قم.
 30. ۳۰. جایگاه تبرک از نظر آیات و روایات، نجمه نیک نام، به راهنمایی علیرضا مختاری و مشاوره عباس احمدی سعدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، 1389.
 31. ۳۱. جایگاه و تبعات سلفی گری از لحاظ سیاسی و اجتماعی در میان کردهای ایران و عراق، سید امیر موسوی، به راهنمایی عبدالرحمن حسنی فر و مشاوره الهه ابوالحسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، در حال تدوین (1390) .
 32. ۳۲. جریان شناسی تاریخی فقه سلفی، علی بابایی آریا، به راهنمایی محمدتقی فخلعی، رشته فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1388.
 33. ۳۳. جریان شناسی سلفی گری معاصر، حسن عبدی پور، به راهنمایی غلامرضا بهروز لک و مشاوره احمد مبلغی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1390.
 34. ۳۴. جریان های اسلامی و سقوط امپراطوری عثمانی با تأکید بر وهابیت، سید علیرضا حسینی، به راهنمایی نجف لک زایی و مشاوره حسن حضرتی، رشته علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم، قم.
 35. ۳۵. حقیقت توحید از نظر امامیه "محقّق طوسی و شهید مطهّری" و وهابیه "ابن تیمیه و محمّد بن عبدالوهاب"، بشیر احمد استوری، به راهنمایی حسن معلمی و مشاوره عبدالمجید زهادت، رشته فلسفه اسلامی، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، 1387.
 36. ۳۶. حقیقت توحید و شرک، محمد اکرم، به راهنمایی محمدباقر قیومی و مشاوره کاشفی و حسن زمانی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، مدرسه عالی امام خمینی، قم، 1383.
 37. ۳۷. حکم فقهی تکفیر از دیدگاه وهابیت، معصومه کارگر، به راهنمایی سید حسن عاملی کلخوران و مشاوره جواد واحدی زاده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، 1390.
 38. ۳۸. حیات برزخی از نظر وهابیت، عباسعلی صالحی، به راهنمایی مهدی فرمانیان و مشاوره رسول رضوی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1389.
 39. ۳۹. حیات فکری و سیاسی ابن تیمیه، فاطمه علی پور، به راهنمایی سید حسین فلاح زاده و مشاوره محمدجعفر علمی، رشته تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم.
 40. ۴۰. درخواست شفاعت از انبیا و اولیا از منظر فریقین، علی لیاقت، به راهنمایی سید عبدالکریم حیدری و مشاوره حسن شکوری، رشته علوم قرآن و حدیث، مجتمع عالی امام خمینی، جامعة المصطفی العالمیة، 1387، 118ص.
 41. ۴۱. رابطه زعامت دینی و حکومت از دیدگاه وهابیت، محمدجواد گوهری، به راهنمایی محمدعلی تسخیری، رشته معارف اسلامی و تبلیغ، دانشکده تبلیغ و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1370.
 42. ۴۲. رابطه عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و ابن تیمیه، مدینه کرمی، به راهنمایی سعید رحیمیان و مشاوره علی محمد ساجدی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، 1388.
 43. ۴۳. رشد رادیکالیسم سیاسی مذهبی فرقه ای در پاکستان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، سید حامد موسوی، به راهنمایی عباسعلی رهبر، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1389.
 44. ۴۴. زمینه های تاریخی پیدایش سلفی گری و گسترش آن در جهان اسلام (از قرن دوازدهم هجری تاکنون)، پروین دالوند، به راهنمایی غلامحسین زرگری نژاد و مشاوره محمد حاجی تقی، رشته تاریخ، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.
 45. ۴۵. سلفیت و حقوق بشر معاصر، ساناز بیرژندی، به راهنمایی سید فاطمی و مشاوره محقق داماد، رشته حقوق بشر، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1390.
 46. ۴۶. سوگواری از نظر مذاهب، سمیه صنعتی، به راهنمایی اکبر احمدپور و مشاوره محمدتقی فخلعی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، 1390.
 47. ۴۷. سیاست خارجی آمریکا در مقابله با انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر مسئله فرقه گرایی وهابیت و بهائیت، مجتبی کمری، به راهنمایی رضا جلالی و مشاوره اکبر اشرفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، در حال تدوین (1391) .
 48. ۴۸. سیاست و عملکرد وهابیت در جمهوری اسلامی ایران: استان بوشهر، حسن دبستانی، مطالعه موردی استان بوشهر، به راهنمایی عباسعلی رهبر، دانشگاه علامه طباطبایی، 1390.
 49. ۴۹. سیر تاریخی پیدایش فرقه وهابیت و عملکرد آن، عباس جعفری، به راهنمایی سید محمدهادی یوسفی غروی و مشاوره سید مهدی روحانی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، 1379.
 50. ۵۰. سیر تاریخی و اعتقادی وهابیت و پاسخ به شبهات، ابراهیم غلامرضایی، به راهنمایی غلامحسین سعیدیان و مشاوره ستار عودی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرری، 1389.
 51. ۵۱. سیر تاریخی وهابیت و پاسخ به شبهات، ابراهیم غلامرضایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، 1389.
 52. ۵۲. شرک از دیدگاه قرآن، داراب نبئی، به راهنمایی علی اکبر غفاری صفت، رشته معارف اسلامی و تبلیغ، دانشکده تبلیغ و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق7، 1370.
 53. ۵۳. شرک از دیدگاه قرآن، سید محمدحسین علم الهدی، به راهنمایی محمدهادی معرفت، مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم، 1372.
 54. ۵۴. شرک و ابعاد آن در قرآن کریم، معصومه نادرنژاد، به راهنمایی محمدعلی مهدوی راد و مشاوره احمد عابدی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده اصول دین، قم، 1378.
 55. ۵۵. شرک و ابعاد آن در قرآن، آقابالا مهدی یف، به راهنمایی محمدعلی لسانی فشارکی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.
 56. ۵۶. شفاعت از دیدگاه فرق مختلف اسلامی (اشاعره، معتزله، تشیع و وهابیت)، سعیده دربان جعفری، به راهنمایی سید حسین سیدموسوی، رشته مدرسی معارف اسلامی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1390.
 57. ۵۷. شفاعت از دیدگاه فریقین، محمود یارمحمودی، به راهنمایی عبدالکریم عابدینی و مشاوره حسین رجبی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1389.
 58. ۵۸. شفاعت از دیدگاه قران و حدیث، خسرو قنبرپور، به راهنمایی سید مهدی قریشی و مشاوره سید مهدی صالحی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، 1389.
 59. ۵۹. شفاعت از منظر حکمت متعالیه و ابن تیمیه، فاطمه راستی کردار، رشته فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم، قم، 1387.
 60. ۶۰. شفاعت از نظر قرآن و حدیث، فیروزه کریمی، به راهنمایی سیدمحمدباقر حجتی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، 1373.
 61. ۶۱. شفاعت از نظر قرآن و نقد شبهات وارده، طاهره سیف اللهی، به راهنمایی غلامحسین تاجری نسب و مشاوره قندهاری، دانشکده اصول الدین، قم، 1387.
 62. ۶۲. شفاعت در قرآن. شاه ولی اصغری، به راهنمایی محمدجعفر حسینیان، رشته فقه و معارف اسلامی، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، 1381.
 63. ۶۳. شفاعت در قرآن کریم، کریم حمیدی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1391.
 64. ۶۴. شفاعت در قرآن، ابراهیم خلیلی، به راهنمایی حسین علوی مهر و مشاوره محمدجعفر حسینیان، رشته فقه و معارف اسلامی، مجمع عالی فقه و معارف اسلامی، 1380، 202ص.
 65. ۶۵. شفاعت در قرآن و روایات، غلامعلی طلایی، به راهنمایی علیرضا مختاری و مشاوره خلیل مروج، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، 1390.
 66. ۶۶. شفاعت در کتاب و سنت، محمدجواد فربود، به راهنمایی مریم ایمانی خوش خو، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم،
 67. ۶۷. شفاعت و آثار آن در زندگی انسان، قادر باغبانی، به راهنمایی ملیحه پورستار مهادی و مشاوره احمد امیری، رشته الاهیات و معارف اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، 1388.
 68. ۶۸. شفاعت و تجسم اعمال از دیدگاه متکلمین شیعی و وهابیت، مجتبی معتمدی، به راهنمایی عبدالرضا جمال زاده و مشاوره ثریا سلاحورزی.
 69. ۶۹. شفاعت و توسل از دیدگاه عقل و نقل، رقیه پناهی رجب، به راهنمایی عزیز الله فیاض صابری و مشاوره علیرضا کهنسال، رشته فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الاهیات شهید مطهری، دانشگاه فردوسی مشهد، 1390.
 70. ۷۰. شفاعت و عدل الاهی با توجه به نقد وهابیون، فاطمه مقدری، به راهنمایی موسی ملایری و مشاوره انشاءالله رحمتی، رشته فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1388.
 71. ۷۱. شکل گیری وهابیت در عربستان و بحران در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران از سال 1357-1367، فاطمه حاتمی، به راهنمایی محمدمهدی میرزایی و مشاوره پریچهر شاهسوند بغدادی، رشته روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، 1389.
 72. ۷۲. ش‍ی‍وه ه‍ای ن‍ف‍وذ و گ‍س‍ت‍رش وه‍ابیت در ش‍ب‍ه ق‍اره هند، علی اکبر شریفی نیا، به راهنمایی صادق زیباکلام و مشاوره محمدجعفر هرندی، رشته علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، 1377.
 73. ۷۳. عقاید وهابیت از دیدگاه علمای اهل سنت، محمد کامل، به راهنمایی محمدهادی یوسفی غروی و منذر حکیم، رشته فلسفه و کلام، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، قم، 1384.
 74. ۷۴. عقاید وهابیت کاتجزیه، ایک نئی رخ سی، سید احمد رضوی، به راهنمایی کلب صادق اسدی و مشاوره محمدعلی رمضانی، رشته فقه و معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیه، 1384.

این نوشتار ترجمه کتاب تحلیلی نو بر عقاید وهابیت تألیف محمدحسین ابراهیمی به زبان اردو است، که به تحلیل و نقد دیدگاه های وهّابیان درباره برخی مسائل اعتقادی شیعه، مانندِ زیارت، توسّل، شفاعت، تحریفِ قرآن، حجّیت سیره صحابه و ... می پردازد و عقاید آنان را در این زمینه نقل و نقد می کند.

 1. ۱. علل گسترش اندیشه سلفی گری در استان سیستان و بلوچستان (پس از انقلاب اسلامی)، علی بیک نژاد، به راهنمایی محسن مدیرشانه چی و مشاوره عباسعلی آذرنیوشه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، 1390.
 2. ۲. کتاب شناسی توصیفی تألیفات علمای شیعه در پاسخ به شبهات و کتاب های اهل سنت از صفویه تا عصر حاضر، طاهر عباس، به راهنمایی حسین عبدالمحمدی و مشاوره عزت الله مولایی نیا، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیة، قم، 1384.

در این رساله، 314 کتاب از آثاری که علمای شیعه در پاسخ به شبهات اهل سنت و وهابیت نوشته اند، معرفی شده است.

 1. ۱. مبانی فقهی زیارت و توسل، محبوبه ابوالحسنی نیارکی، به راهنمایی محمد حسینی و مشاوره عابدین مؤمنی، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1387.
 2. ۲. مبانی قرآنی و روایی زیارت معصومین علیهم السلام و پاسخ به مهم ترین شبهات در این زمینه، هادی گیاه پور، به راهنمایی محسن احتشامی نیا و مشاوره امیر توحیدی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1388، 208ص.
 3. ۳. مفهوم تبرک بین شیعه و وهابیت، مسعود لعلی، به راهنمایی محمد رضوی و مشاوره مجید معارف، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1384، 141ص.
 4. ۴. مقایسه تطبیقی اندیشه سیاسی اخوان المسلمین با گروه های سلفی تکفیری (با تأکید بر سازمان القاعده)، رضا صداقت، به راهنمایی جلیل رحیمی جهان آبادی و مشاوره محسن مدیرشانه چی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، 1389.
 5. ۵. نظریه تأویل از نظر ابن تیمیه و علامه حلی رحمة الله علیه، رؤیا شهابی، به راهنمایی محمدرضا ارشادی نیا و مشاوره حسین بهروان، رشته الاهیات و معارف اسلامی، گرایش فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، 1388.
 6. ۶. نفوذ وهابیت در کشورهای همسایه و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران، رضا اکبری فرد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1389.
 7. ۷. نقد آراء ابن تیمیه در بحص استشفاع، مبارز ابراهیم اف، به راهنمایی ابوالفضل روحی و مشاوره عبدالحمید زهادت، رشته فلسفه و کلام، مدرسه عالی حکمت و دین پژوهی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، 1391.
 8. ۸. نقد اندیشه های وهابیت، محمدسرور موحدی غوریان، به راهنمایی محمدرضا ضمیری و مشاوره محمدجعفر حسینیان، رشته فقه و معارف اسلامی، مجمع عالی فقه و معارف اسلامی، جامعة المصطفی العالمیة، 1380، 175ص.
 9. ۹. نقد توحید عبادی وهابیت از دیدگاه امامیه، سید محمدعلی مهدوی الحسینی، به راهنمایی عسگر دیرباز و مشاوره مهدی احدی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1388.
 10. ۱۰. نقد دیدگاه وهابیت درباره توحید و شرک، معصومه بازاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، 1391.
 11. ۱۱. نقد دیدگاه وهابیت درباره شفاعت از منظر علامه طباطبایی، حبیب الله بصیر، به راهنمایی حسین دیبا و مشاوره شعبان داداشی، رشته فقه و معارف اسلامی، گرایش کلام اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، قم، 1387.
 12. ۱۲. نقد دیدگاه های منکران شفاعت و توسل، عطیه اسکندر، به راهنمایی مریم حاجی عبدالباقی و مشاوره نفیسه نوید، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، 1389.
 13. ۱۳. نقد شبهات مهدویت در کتاب های اصول مذهب الشیعه الاثنی عشریه (القفاری) و الامام الامهدی (احمد الکاتب)، علیرضا برادران افتخاری، به راهنمایی محمد جاودان و مشاوره علیرضا ایمانی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، 1390.
 14. ۱۴. نقد عقاید و آرای وهابیت در مسئله توسل با استفاده از قرآن و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، سید مصطفی مناقب، به راهنمایی محمدتقی دیاری و محمدعلی مهدوی راد، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، 1386.
 15. ۱۵. نقد مبانی و آرای وهابیت از دیدگاه محمد سعید رمضان البوطی، حسن بن فرحان مالکی، محمد بن علوی مالکی، حسن سقاف، علی رئیسی، به راهنمایی رسول رضوی و مشاوره سید شرف الدین ملک حسینی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1392.
 16. ۱۶. نقد و بررسی ابن تیمیه و روش او در حدیث، سعید حماد، به راهنمایی فتح الله نجارزادگان و مشاوره احمد عابدی، دانشکده اصول الدین قم، 1383.
 17. ۱۷. نقد و بررسی اتهام غلو به شیعه از کتاب علماء الشیعه یقولون، اکرم منتظری هدشی، به راهنمایی غلامحسین تاجری نسب و مشاوره سید محسن میرباقری، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده اصول الدین، تهران، 1385.
 18. ۱۸. نقد و بررسی احکام فقهی مذهب وهابیت، نرجس تقوایی نخجیری، به راهنمایی محمدعلی قربانی و مشاوره زین العابدین قربانی، رشته الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، 1391.
 19. ۱۹. نقد و بررسی افکار ابن تیمیه در قرآن و حدیث، جعفر تابان، به راهنمایی محمود فاضل مطلق یزدی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1391.
 20. ۲۰. نقد و بررسی اندیشه وهابیت در مسئله توحید و لوازم آن، خادم حسین حبیبی، به راهنمایی علی اکبر بابایی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة الله علیه، قم، 1381.
 21. ۲۱. نقد و بررسی تطبیقی نظر امامیه و سلفیه در موضوع امامت، محمدحسین مخلصی، به راهنمایی شعبان داداشی، رشته فقه و معارف اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة الله علیه، قم، 1385.
 22. ۲۲. نقد و بررسی تفکر وهابیت از نظر علما و صاحب نظران اهل سنت، حسین هادی نژاد، به راهنمایی علیرضا مختاری و مشاوره خلیل مروج، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، 1388.
 23. ۲۳. نقد و بررسی دیدگاه دکتر قفاری درباره امامت، فصل اوّل، باب ثالث (اصول مذهب الشّیعه الامامیه الاثنا عشریه)، طاهر علیجان، به راهنمایی سید محمدرضا موسوی و مشاوره محمد کریمی، رشته فقه و معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، 1385.

نوشتار حاضر، به بررسی بخشی از دیدگاه های ناصرالدین قفاری، یکی از عالمان اهل سنت با گرایش های وهابی گری می پردازد. و نقدهای وی در اعتقادات شیعه امامیه در زمینه امام و ویژگی های او و مبانی و اصول حاکم بر امامت را ارزیابی می کند.

 1. ۱. نقد و بررسی دیدگاه های ابن تیمیه در مورد آیات مربوط به حضرت علی علیه السلام، عبدالرزاق علی دوست، به راهنمایی محمدرضا ضمیری و مشاوره مهدی فرمانیان، رشته مذاهب اسلامی گرایش کلام اسلامی، معاونت پژوهش حوزه های علمیه، حوزه علمیه قم، 1389.
 2. ۲. نقد و بررسی دیدگاه های سلفی بن باز، ابراهیم قاسمی، به راهنمایی حمید ملک مکان و مشاوره مصطفی سلطانی، رشته مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، 1390.
 3. ۳. نقد و بررسی دیدگاه های عبدالجبار معتزلی، ابوبکر باقلانی، ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب درباره امامت، سید جواد وحیدی، به راهنمایی سید محمدرضا موسوی و مشاوره حسین فقیه، رشته فقه و معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، قم، 1384.
 4. ۴. نقد و بررسی شبهات پیرامون توسل از دیدگاه قرآن و سنت، ولی اف، به راهنمایی شعبان داداشی، رشته فقه و معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعه المصطفی العالمیه، قم، 1387.
 5. ۵. نقد و بررسی شبهات جدید وهابیت بر غدیر، علی شریفی، به راهنمایی احمد عابدی و مشاوره خلیلی، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشکده اصول الدین قم، 1390.
 6. ۶. نقد و بررسی شبهات وهابیت در مسئله مهدویت، مریم خطی، به راهنمایی احمد عابدی، و مشاوره برقعی، رشته فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، 1386.
 7. ۷. نقد و بررسی مبانی فقهی وهابیت در تخریب قبور ائمه و شفاعت توسل و تبرک، راضیه سادات علوی، به راهنمایی ولی الله ملکوتی فر و مشاوره سید حسین موسوی راد، 1392.
 8. ۸. نقش بنیادگرایی (وهابیت) در آسیای مرکزی و قفقاز، حسینعلی انتظاری، به راهنمایی حبیب الله ابوالحسن شیرازی و مشاوره الهه کولایی، رشته علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1379.
 9. ۹. نقش دولت سعودی در گسترش وهابیت در کشورهای هم جوار (پاکستان، بحرین) در یک دهه اخیر، مجید ساقی، به راهنمایی اصغر پرتوی و مشاوره مهدی خوش خطی، رشته علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، 1391.
 10. ۱۰. نقش فرقه گرایی مذهبی (وهابیت) در روابط جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، رضا علی اکبرپور، به راهنمایی ابومحمد عسکرخانی، رشته روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1376.
 11. ۱۱. نقش و جایگاه مطوعین وهابی در بسط و تثبیت دولت های اول تا سوم سعودی، محمدحسین رفیعی، به راهنمایی ولی الله برزگر کلیشمی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی رحمة الله علیه، قزوین، 1390.
 12. ۱۲. نقش واسطه ها در عالم، روح الله خدادادی، به راهنمایی محمدباقر مرتضوی نیا و مشاوره عبدالرحیم سلیمانی، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1389.
 13. ۱۳. وهابیت از دیدگاه اهل سنت، خیرالله نیک خواه کیارمشی، به راهنمای حسینی قزوینی و مشاوره خسروپناه، رشته فلسفه و کلام اسلامی، حوزه علمیه قم، 1388.
 14. ۱۴. وهابیت، پیدایش سیر تاریخی و آراء، نادر مجدنیا، به راهنمایی عبدالحسین لطیفی و مشاوره سیدعبدالمجید حیرت سجادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، 1392
 15. ۱۵. وهابیت، مبانی فکری و کارنامه عملی، المان حسن اف، به راهنمایی شعبان داداشی و مشاوره جابر اکبرزاده، رشته فقه و معارف اسلامی، مجتمع آموزش عالی فقه، جامعة المصطفی العالمیه، قم، 1384.

این نوشتار، ترجمه کتاب وهّابیت، مبانی فکری و کارنامه عملی تألیف آیت الله جعفر سبحانی به زبان اردو است، که به نقد برخی افکار وهّابیان و شکل گیری فرقه وهّابیت می پردازد. کتاب مذکور در سیزده فصل تدوین شده است.

 1. ۱. وهابیت و آثار سوء ناشی از تعارض آن با آموزه های دینی، زهرا انصاری، به راهنمایی محمدحسین صائینی و مشاوره فرهاد ادریسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 1390.
 2. ۲. وهابیت و اماکن مقدسه از آغاز تا قرن بیستم، مریم عزیزیان، به راهنمایی حسن حضرتی، رشته تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1386.
 3. ۳. وهابیت و نفوذ در آفریقا، ولی الله محمدی نصرآبادی، رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، دان‍ش‍ک‍ده رواب‍ط ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل وزارت ام‍ور خ‍ارج‍ه ، تهران، 1367.
 4. ۴. الوهابیه بین الاعتدال و التفریط، حسنعلی تی با کانا، به راهنمایی محمدباقر قیومی و مشاوره عصام العماد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، 1392.

ملخص المقالات

الرد على شبهة القفاری فی نسبة نشأة الإمامة إلى عبد الله بن سبأ

ابوالفضل قاسمی

من بین النظریات الوهمیة حول نشأة التشیع تلک القائلة بأنّ التشیع ظهر نتیجة لجهود عبد الله بن سبأ. لقرون عدیدة یطرح أعداء الشیعة هذه النظریة، وفی هذا الإطار کرّر ناصر القفاری أحد علماء الوهابیة المعاصرین هذا الزعم بالاستناد إلى النصوص الشیعیة ولکن على نحو متمایز ومختلف عن الآخرین. تردّ هذه المقالة على شبهة القفاری بالاستناد إلى ثلاثة أدلة: 1. وجود أدلة معتبرة على ظهور الشیعة بجهود النبی الکریم ص نفسه؛ 2. دراسة نقلیة تنسب الشیعة إلى عبد الله بن سبأ؛ 3. تعارض عقائد عبدالله بن سبأ مع الشیعة الإثنی عشریة. وفی ضوء الدراسات المطروحة یظهر لنا أنّ نشأة الشیعة تعود إلى عصر النبی الأکرم ص، وأنّ عبد الله بن سبأ، على فرض وجوده، کان یملک عقائد مختلفة عن عقائد الشیعة، وأنّ أیاً من مصادر الشیعة لم تنسب نشأة المذهب إلى هذا الرجل.

الکلمات المفتاحیة: الشیعة، عبد الله ابن سبأ، القفاری، منشأ الشیعه، الغلو، الإمامة.

آراء علماء دیوبند فی التکفیر

میثم صفری

المذاهب الإسلامیة و لا سیما المدرسة الدیوبندیة هی تیار معتدل بعید عن التطرّف، غیر أنّ الجماعات التکفیریة المتطرّفة التی ظهرت فی هذه المدرسة تهجّمت، لحجج و أسباب متعدّدة، على المسلمین و کفّرتهم دون الرجوع إلى آراء علماء هذا المذهب، و قتلت بعضهم، لذا، لا یمکن أن ننسب هذه الأعمال إلى المذهب. لقد ظهرت مقولة التکفیر منذ صدر الإسلام، ما یعنی أنّها لیست ظاهرة خاصة بحقبة أو أشخاص أو فرقة معینة، و قد وضعت المذاهب الإسلامیة لها ضوابط و أصول. المقال الحالی یشرح معیار الإسلام و الکفر و یرسم ضوابط التکفیر و أصوله من منظار علماء دیوبند، و ذلک من أجل البرهنة على حقیقة أنّ علماء دیوبند لا یکفّرون المسلمین و أهل القبلة لأسباب واهیة، و إذا کان البعض یکفّر المسلمین و یخرجهم من الملة تحت اسم دیوبند، و یقوم عدد منهم بتنفیذ عملیات إرهابیة ضدّ أهل القبلة، فلا یجوز أن نرمی المذهب برمّته بالتطرّف و التکفیر.

الکلمات المفتاحیة: مدرسة دیوبند الفکریة، أهل القبلة، ضروری الدین.

مقارنة بین آراء الوهابیة والإخوان المسلمین فی مجال الحکومة

صادق مصلحی

الوهابیة والإخوان المسلمون هما جماعتان سلفیتان یفرّقهما اختلاف جوهری فی مجال الحکومة. فالوهابیة لا تعنى کثیراً بمبحث الحکومة، و تعتبر أنّ طاعة الحاکم واجبة حتى لو کان فاسقاً و استلم الحکم بالغلبة و القوة. فی حین أنّ الهدف الرئیسی للإخوان المسلمین هو تشکیل الحکومة الإسلامیة من أجل تطبیق الأحکام الإسلامیة، و یعترفون بشرعیة الحکومة ما دامت تطبّق أحکام الإسلام.

من جهتها، لا تعترف الوهابیة بالانتخابات و الأسالیب السیاسیة الحدیثة و لا تعیر أهمیة لآراء الناس، خصوصاً النساء، بینما یرى الإخوان المسلمون أنّ الشعب هو أحد أرکان مشروعیة الحکومة و هو صاحب القول الفصل فی نصب الحاکم و عزله.

الکلمات المفتاحیة: الوهابیة، الإخوان المسلمون، الحکومة الإسلامیة، مشروعیة الحکومة

بحث فی حدیث «اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد»

محمد اصغری نجاد

یحلّل المقال الحدیث النبوی الشریف «اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد» الوارد فی معظم مصادر أهل السنّة و الوهابیة، و یجرح و یعدّل رواته، فیشرح مفهومه و ما إذا کان صدوره من النبی الأکرم$ صحیحاً أم مکذوباً، و على افتراض صحّة صدوره، فما هو معناه. و قد جاء مضمون هذا الحدیث فی بعض المصادر الشیعیة أیضاً. یعتقد کاتب المقال بأنّ الحدیث موضوع، و نحن نعتقد أنّ هذا التصوّر هو خلاصة ما ورد فی هذا المقال، و لذلک نقدّم تحلیلاً بشأنه، مع إشارة سریعة إلى مصادر هذا الحدیث الموضوع و عدم صحّته.

الکلمات المفتاحیة: حدیث اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد، اهل السنة، الوهابیة، رسول الله ص، زیارت القبور، الشرک، عبادة الأوثان.

العبادة: مفهومها، أرکانها، مقوّماتها

حسین قاضی زاده

للعبادة، کمفهوم مفتاحی، أرکان یجب أخذها بعین الاعتبار عند التعریف. و کلما ابتعد التعریف عن هذه الأرکان، ابتعد بنفس المقدار عن الصحّة و الصدق. لکی یتحقّق مفهوم العبادة یحتاج إلى ثلاثة مقوّمات هی «المعبود» و «العابد» و «العمل العبادی». و لکل من هذه المقوّمات خصوصیة، حیث نتناولها هنا بوصفها أرکان مفهوم «العبادة». و لکن ما یستنبط من عنوان المعبود هو أنّه یطلق عندما یصدق علیه عنوان «الإله» الذی یفسّر مقام الألوهیة فی تحقّق مفهوم «العبادة»، و من حیث أنّ لفظ العبادة یستخدم للإشارة إلى عمل المشرکین، یتبین لنا أنّ المقصود بالإله لیس الإله الحقیقی، و إنّما الإله الذی یؤمن به العابد، و هذا الموضوع (الإله الاعتقادی) هو أول رکن فی مفهوم العبادة یمکن استنباطه من عنوان «المعبود» و «العابد».

الموضوع الثانی الذی یمکن استنباطه من عنوان «العابد» هو الخضوع الذی یستضمره «العابد» - لا نفس العمل- تجاه المعبود، و هذا یعتبر الرکن الثانی فی المفهوم؛ أمّا الرکن الثالث الذی یستبطنه «العمل العبادی» هو المنفعة و رجحان ذات العمل بالنسبة للمعبود. المزج بین هذه الأرکان الثلاثة یحقّق لنا مفهوم العبادة. و فی المجموع، لا بدّ من القول أنّ العبادة تعنی «القیام بعمل راجح من خلال الخضوع أمام الإله».

الکلمات المفتاحیة: العبادة، المعبود، العابد، العمل العبادی، الإله، الشرک، الوهابیة.

وقفة تأمل فی آراء ابن تیمیة فی مواجهته لمذاهب و علماء الإسلام

احمد کوثری (باغچقی)

لقد انبرى ابن تیمیة فی عدّة مواقف إلى الطعن و القدح فی المذاهب الإسلامیة و أئمّتها. من جملة هذه المواقف: مخالفته للمذاهب الإسلامیة و الفرق الصوفیة، الانتقاص من قدر النبی الأکرم ص و أهل بیته(، تخطئة الخلفاء و الصحابة. یتناول المقال الحالی بالشرح و التحلیل هذه المواقف.

الکلمات المفتاحیة: ابن تیمیة، الوهابیة، الانتقاص من قدر النبی الأکرم ص، مخالفة المذاهب الإسلامیة، تخطئة الخلفاء، الطعن فی الصحابة، ردّ التصوّف.


برگرفته از سایت الوهابیه http://alwahabiyah.com

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

الگوسازی از طالبان برای نجات القاعده

سلفیت سعودی؛ چالش بقاء

اندیشه‌ی سیاسی اسلام: مورد مطالعاتی "جهیمان العتیبی"

(مروری بر اهداف طالبان و چالش‌های پیش روی آن) نقشه جنگ طالبان و دلایل شکست احتمالی آن

القاعده و طالبان اختلافات و همکاری مشروط

مولفه هاي توحيد عبادي در مقارنه ديدگاه اماميه و سلفيه

دیدگاه ابن‌تیمیه در تعارض عقل صریح و نقل صحیح

فرایند شکل‌گیری اصطلاح «نواقض الاسلام» و کاربرد آن در تألیفات سلفیت نوین

مطالعه تطبیقی خط ‌ مشی سیاسی سلفیت اصلاحی- تنویری و سلفیت جهادی- تکفیری

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

«وَ الا قُتِل»های ابن‌تیمیه کتاب قانون کُشتارهای داعش

اسلام هراسی و سناریوهای پیش روی آن

بررسی عقاید جریانات سلفی جهادی بر اساس عامل هویت

آینده‌پژوهی تروریسم تکفیری در ایران (2)

آموزه‌های بربهاری و تأثیر آن بر جریان‌های سلفی‌گری

گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی

آینده‌پژوهی تروریسم تکفیری در ایران (1)

پدیده تکفیر از دیدگاه قرآن و حدیث

زمینه‌های اصلی سربرآوردن گروهک‌های تروریستی مانند انصار الفرقان در ایران چیست؟

مشروعیت نام‌گذاری به «عبد النبی»، «عبد الحسین» و… از دیدگاه شیعه و اهل سنت

نبرد رمضان البوطي و سلفيت..؛ داستاني که بسياري دوست ندارند بشنوند!

رهبران داعش در چنگ آمریکا؛ اسیر یا پناهجو؟

زندان‌‌‌ها؛ کارخانه‌جات تولید تروریست تکفیری

افراط گرایی و تفریط گرایی: آسیب اصلی وحدت در جهان کنونی اسلام و ضرورت مقابله با آن

اقتصاد سیاسی بین الملل و ظهور و کارکرد داعش در خاورمیانه

چگونگی پیدایش ایدئولوژی تکفیری

وهابیت و گسترش اسلام تندرو در جنوب شرق آسیا

مجرای فهم تکفیریها: مشابهت های تکفیریها و خوارج

گسترش نوسلفی‌گری در اروپا؛ زمینه‌های هویتی و پیامدهای امنیتی

آیندة گروهک های تکفیری و راه کارهای ثبات بخش دولت سوریه و عراق

بررسی علل نفوذ داعش در آسیای مرکزی و پیامدهای احتمالی آن

ساختار نظام بین الملل و هویت یابی اسلام سلفی-افراطی

علل ظهور و تکوین گروه‌های تکفیری در جهان اسلام؛ از تقابل زندگی قبیله ای با مدنیت تا تقابل سنت با مدرنیته؛ مطالعۀ موردی؛ خوارج و داعش

تبارشناسی دگرستیزی گروه‌های افراطی-تکفیری: گذار از دیگر دگرسازی به خود دگرسازی

تبیین خاستگاه های شناختی و ترسیم مدل ذهنی گروه تروریستی داعش

معنا و پاسخ: (بررسی تطبیقی افراط‌گرایی اسلامی و نهیلیسم)

آینده پژوهی گروههای تکفیری و تاثیر آنها بر منازعات منطقه ای در غرب آسیا

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان درباره تبرک با نگاهی به تفسیر آیه اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي...

وحدت؛ یگانه راه مبارزه با افراط

خدا در نگاه وهابیت

فضیلت زیارت قبور بزرگان دین، در فقه فریقین

پاسـخ به شـبهات وهابیـان بر روایت مالک الدار در توســل به پیـامبر پس از وفـات

ریشه ‏های پدیده تکفیر در گذر تاریخ

سلفى‏ گرى دیرینه و نوین

وهابیت، آیین تشبیه و تجسیم

مشروعیت دعا نزد قبور اولیای الهی

پاسخ به شبهات وهابیان بر روایات عثمان‏ بن حنیف در خصوص توسل

انحرافات وهابیت در توحید صفات

بررسی تطبیقی«شفـاعت» از منظر آیات و روایات و دانشمندان فریقین

ریشه‏ هاى اعتقادى تکفیر‏نوین در تاریخ اسلام‏

تقابل توحید محمد بن عبدالوهاب با توحید قرآنی

ممنوعیت تکفیر اهل قبله از نگاه متکلمان و فقیهان تشیع و تسنن

ماهیت «تأویل» از دیدگاه ابن‌تیمیه و علامه طباطبائی

واکاوی پدیدۀ «فرقه‌سازی درون‌مذهبی» در جریان سلفیه معاصر

بررسی و تقویت نقدهای «محمد بن علوی مالکی» بر «محمد بن صالح عثیمین» درباره توسل

نقد ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ از دیدگاه علمای شیعه

بررسی تطبیقی مبانی کلامی سید قطب و سلفیه در مباحث توحید و تکفیر

تكفير در انديشه كلامى ابوالثناء آلوسى با محوريت تطبيق رويكرد وى بر جريان فكرى سلفيه

ابن تيميه از ديدگاه علماي شافعي

بررسي تطبيقي توحيد و شرک از ديدگاه مذاهب اسلامي و جريان‌هاي تکفيري

بررسی بدعت از دیدگاه البانی

گفت و گو با اندیشه تکفیر و مخالفان آن

مشروعیت شدِّ رحال برای زیارت قبور

وهابیت در سفرنامه دومینگو بادیا ای لبلیچ (علی بیک عباسی)، خاورشناس اسپانیایی

معنا و شروط تکفیر

واکاوي فقهي مشروعيت زيارت قبور توسط زنان با تاکيد بر مباني قرآن و سنت

چالش‌های انتقال سیاسی در عربستان سعودی

روانشناسی داعش و داعشی ها

معرفی مهم ترین گروه های مسلح تحت پشتیبانی ترکیه در شمال سوریه

نقش ایالات متحده امریکا در شکل گیری جریانهای افراطی در جهان اسلام(مطالعه موردی القاعده و داعش)

بررسی پدیده ترور و نفی و محکومیت آن از منظر امام خمینی(ره)

جهاد و تکفیر در جهان اسلام؛گذر از فقه الخلافه به فقه المصلحه

جریان‌شناسی سلفی‌گری هندی و تطبیق مبانی آن با سلفی‌گری وهابی

ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

بازنگری مفاهیم قابل تأمل اندیشه‌های محمد قطب در پرتو سلفی‌گری اعتدالی و اعتزال نوین

نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

عناصر ظاهرگرایی سلفیه افراطی در تفسیر قرآن

بررسی و نقد آراء وهابیّت در انتساب عنوان شرک به شیعه از منظر قرآن کریم

ابن قيم جوزيه

ابن تیمیه

آل سعود

غزالی و ابن تیمیه

وهابیت شناسی در بیان آیت الله سبحانی (2)

وهابیت شناسی در بیان آیت الله سبحانی (1)

ارزش و جایگاه وحدت از منظر قرآن و سنّت

تفکر تکفیری

راهبردهای ضدتروریسم در ایران: رویکرد فرهنگی

سند «نقشه محرمانه» القاعده در مصر

توسل به اموات

بررسی علل رفتار خشونت آمیز نیروهای اسلامی در پاكستان با تاكید بر طالبانیسم

داعش: پیوند سلفیت تکفیری و بعثی گرایی

تحليل عملكرد گروه هاي تكفيري در تضاد با هويت تمدني مسلمان

تحلیل گفتمانی نقش دستگاه استنباطی گروه های تکفیری بر عملکرد آن ها

بازکاوی روانشناختی کنش گروه‌های سلفی- تکفیری: مطالعه موردی داعش

القاعده، داعش؛ افتراقات و تشابهات

مبانی اعتقادی تروریسم تکفیری

ریشه یابی مؤلفه هاي تأثیرگذار بر گسترش تروریسم در خاورمیانه

روانشناسی تروریسم و تأثیر آن بر گسترش تکفیر

مفهوم‌سازی گفتمان ژئوپلیتیکی تروريسم؛ تصویرسازی ژئوپلیتیکی دولت بوش از خاورمیانه

سنخ شناسی و دگردیسی گروه های تروریستی ادلب

گزارش کتاب «الصارم المسلول علی من انکر التسمیة بعبد النبي و عبدالرسول»

بررسی دلایل حضور گروهک تروریستی- تکفیری داعش در افغانستان بر اساس تئوری دومینوی ویلیام بولیت

تبیین زیرساختار های ایدئولوژیک و ساختاری گروه تکفیری تروریستی داعش

بررسی اندیشه‌های سلفی ـ تکفیری و تفاوت‌های داعش با سایر گروه‌های تروریستی

سلفی کیست و چه می گوید؟چرا سلفی گری بزرگترین خطر پیش روی جهان اسلام است؟

مرحله جدید اختلافات درونی دواعش

اهداف آمریکا و هم‏ پیمانان از ایجاد تا ائتلاف علیه جریان‏هاى تکفیرى

بررسی و تکوین حضور داعش در غرب آسیا؛ مطالعه موردی افغانستان

بررسى مبانى فکرى تکفیر

علل و آینده حضور داعش در آفریقا

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

تكفير از دیدگاه مذهب شيعه

مکتب تکفیر بر خلاف عقل، نص و صریح قرآن است

نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه

واکاوی ریشه‌های پدیده بنیادگرایی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی جهانی شدن

خشم به فرمان خرد، شرع و غریزه: تأملی در خشونت داعش از زاویه‌ای دیگر

آسیب شناسی رشد جریان‌های تکفیری در خاورمیانه

دو متن ماندگار: «هنر جنگ» و «درباره جنگ»

تأملی غیر غربی در افراطی گری و خشونت ورزی به نام دین

خشونت تکفیری‌ها، توحشی چنگیزی در لباس اسلامی است

درنگی در مبانی و آینده‌ خشونت به سبک رادیکالیسم تکفیری

سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی

نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی

راهبردهای مدیریتی نبی اکرم(ص) در راستای تحکیم وحدت بین اقوام در صدر اسلام

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

واکاوی جایگاه تروریسم بنیادگرا در راهبرد خاورمیانه ای غرب

خوارج، اولین گروه تکفیری در جهان اسلام (پیشینه جریان تکفیری خوارج) و پیامدها و نتایج سوء تکفیر و افراطی گری در جهان اسلام

قرآن و همگرایی بین مذاهب اسلامی

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

بررسی ارتداد در مذاهب اسلامی

زیارت قبور از نگاه مذاهب اسلامی

تأثیر اندیشه های سیاسی برنارد لویس در ترویج اسلام هراسی در غرب

آيا استعانت از غير خدا جايز است؟

داعش پس از ناكامي در تأسيس دولت

بررسی زبان شناختی واژه‌ی قرآنی «کفر»

چالش امنیتی تروریسم تکفیری علیه ایران

شبکه سلول هاي تروريستي داعش در آسياي مرکزي

پرسمان؛ آیا تبرک جایز است؟

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

وضعیت فعلی و آینده کشورهای شمال آفریقا (تاکید بر کشورهای مصر، تونس و لیبی)

رفت و برگشت اسلام‌گرایی رادیکال از سوریه به شمال آفریقا

اسلام سیاسی و نقش آن در خاورمیانه

طالبان در عصر داعش: آینده سلفی گری تکفیری در همسایگان شرقی ایران

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

واقعه 11 سپتامبر ؛ سرآغاز شکل گیری بزرگترین گروههای تروریستی

دلایل و پیامدهای حمایت عربستان از گروه‌های اسلام‌گرای افراطی

آموزه‌ها و آینده داعش

بررسی استناددهی تروریسم تکفیری به سنت نبوی و جهاد اسلامی

توسل در سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

توسل و شفاعت از نگاه دیوبندیه

سرچشمه های فکری القاعده

تضاد عقايد احناف با وهابيت درموضوع توسل

مسئله توسل به اموات با نگاهی به آیه 22 سوره مبارکه فاطر

مخالفت دیوبندیان با دعوت محمد بن عبدالوهاب

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

نگاهی به رشد تکفیری‌ها در تونس

نقدي بر كتاب «التبرك المشروع و التبرك الممنوع»

ردّ نظر وهابیت از سوی اهل‌سنت در حرمت زیارت قبور

نقد و بررسی اندیشه‌های دهلوی

قبیله خشونت

تحقیقی درباره رابطه ذهبی و ابن‌تیمیه

اندیشمندان حنفی و کژ اندیشی های ابن تیمیه

وهابیان و توحید ربوبی

وهابیان و تحریف قرآن کریم

محمد بن عبدالوهاب و مخالفان نجدی معاصر او

وهابیان و توحید در اسما و صفات

شگرد ابن تیمیه در انکار فضائل امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)

قبیله بدعت

وهابیت و تحریف میراث‌های علمی

بررسی رابطه عقاید دیوبندیه و وهابیت

قبیله انحراف

علمای شافعی و ابن‌تیمیه

مرز بین تروریسم و جهاد در اسلام

سرچشمه اندیشه وهابیت

القاعده در تانزانیا

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(1)

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(2)

عربستان و وهابیت در آفریقا

پاکستان و «نبرد جهانی علیه تروریسم»

التکفیر و الهجره

نقش وهابیت در کنیا

کفر و تکفیر در قرآن کریم و سوء برداشت از آن

نقش وهابیت در اوگاندا

کویت و وهابیت در آفریقا

القاعده در اوگاندا

نقش وهابیت در تانزانیا

المرابطون؛ نسل جدید القاعده مصر

مفهوم دولت در گفتمان داعش؛ دولت سلفی داعش؛ تحقق ناکام یک نظریه آلترناتیو

مانیفست توحش در فقه داعش

وهابیت و تکفیر شیعه

بدعت

توحید در مذاهب کلامی

ابن تیمیه و اهل بیت

وهابیت و توحید الوهی (عبادی)

وهابیت و سماع موتی

مراتب و متعلقات ایمان

پاسخ به مهم‌ترین شبهات وهابیت (توسل، شفاعت، تبرک، زیارت قبور)

بررسی مبانی فقهی تکفیر

توحید عبادی و شبهات وهابیت

مفهوم و مراحل شرک

وضعیت سیاسی داعش در قاره سیاه

خاستگاه سلفی گری تکفیری

تأویل

سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات

معیارهای توسل از دیدگاه وهابیت

تحول گفتمانی و بازتعریف نسل جدید القاعده در سوریه

شکاف‌‌‌های درونی داعش؛ نزاع دو نسل القاعده

وهابیت و توحید ربوبی (2)

وهابیت و توحید ربوبی (1)

تشبیه: مانند کردن خدا به مخلوقات

وهابیت، مکتب تشبیه

تکفیر از دیدگاه ابن تیمیه

حرکت سلفیه

سلفی گری

سلفیه

عربستان در عرصه تبلیغات

آل سعود و عربستان سعودی

بیوگرافی ابن تیمیه

قتل عام حجاج یمنی توسط وهابیان

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

بربهاری

همگرايي استراتژيك؛ اتحاد سلفي‌هاي عربستان، هند و مصر

وهابیت و موضع اهل سنت در قبال آن

کارنامه وهابیت؛ دوره تثبیت

تاريخچه فرقه وهابيه و عقايد ايشان

تکفیر

توحید از دیدگاه تشیع و وهابیت

مبانی فکری ابن تیمیه

وهابیت منطق تزویر و تکفیر

حزب التحریر ازبکستان

جنبش شاه ولی­ الله در هند

ترسیم نقشه راه جدید داعش

نقد دیدگاه سلفیه درباره مجاز در قرآن

پيشينه و جايگاه جريان هاي سلفي

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

سلفيان

ارزش (ضد) امنيتي بنيادگرايي؛ با تأكيد بر نهضت سلفي‌‌‌‌‌ ـ وهابي

اسلام سیاسی و منتقدان آن: اندیشه های قاضی عشماوی پیرامون رادیكالیسم سیاسی

ابن تیمیه که بود و چه کرد

مفهوم شناسی سَلَفیه و سَلَفی­گری

نخستین آشنایی مسلمانان شبه‌قاره هند با اندیشه وهّابیت

جهانى شدن و ظهور هویت بنیادگرا در غرب آسیا

جریانات افراطی و تکفیری در منطقه و راهکارهای مقابله با آنها با توجه به نقش خاورمیانه ای روسیه

القاعده و شاخه‌هاي آن؛ نيروهاي اجاره‌اي و انتحاريون مزدور

کابوس جدید آل‌سعود؛ آنچه همه باید درباره جنبش 15 سپتامبر در عربستان بدانند

آیین وهابی؛ بنیادگرایی یا اصلاح طلبی؟!

مفهوم شناسی سلف، سلفی گری و سلفی

نفی خشونت از منظر قرآن و سنت

بربهاری از کهن ترین تئوریسین های وهابیت

القاعده و تروریسم مذهبی

بنیادگرایی اسلامی داعش- القاعده: تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی

بنیاد گرایی و سلفیه بازشناسی طیفی از جریان های دینی

جریان شناسی بنیادگرایی در جنبش های اسلامی

چقدر با تروریست‌های دنیا آشنا هستید؟

سازوکار نیروگیری و نحوه عمل جریانهای تکفیری در گفت‌وگو با دکتر فیرحی

روش شناسی پیامبر(ص) در تقویت اتحاد مسلمانان و تعدیل افراط گرایی

تعدیل افراط گرایی دینی؛ براساس روش شناسی ائمّه(ع) در مواجهه با تفکر غالیان

آیندۀ داعش و تفکرات سلفی در خاورمیانه

افغانستان و گروه طالبان

استراتژی انحرافی ابن تیمیه در تفسیر آیات قرآن

گونه‏ شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی امنیتی آن در جهان اسلام

جهانى شدن و القاعده

بررسی و ارزیابی تاثیر عرفان در تعدیل قرائت های افراطی از دین

اختلاف میان وهابیون و دیوبندیه

ارزیابی دیدگاه ابن تیمیه در بحث حسن و قبح

زمینه‌های ظهور و گسترش داعش در محیط امنیتی غرب آسیا

تروریسم از منظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه با نگاهی به عملیات استشهادی

داعش چگونه القاعده را زمین‌گیر کرد

القاعده

آیا جامعه عراق پس از جنگ آمریکا، از صوفی گری به جریان سلفی تکفیری تغییر کرد؟

اسلام و تروریسم؛ دو واژه بیگانه

جهاد و مجاهد از نگاهی دیگر

بررسی زمینه های سیاسی اجتماعی شکل گیری طالبان در پاکستان

بررسی اختلاف چهار جریان عمدۀ وهابیت در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی در زمینۀ تکفیر

نگاهی به عقبه تکفیر و دیدگاه های آن

احتیاط در تکفیر مسلمان از نظر فقهای احناف

سلفیه درباری

تجاوز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان سر برآوردن القاعده

طالبان؛ دین و حکومت

جریان شناسی القاعده

ماهیت دینی ـ سیاسی گروه طالبان

مبانی مذهبی و قومی طالبان

تأثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک جدید خاورمیانه

توسل و رابطه آن با توحید عبادی

مفهوم عبادت از دیدگاه ابن‌تیمیه

ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

بدعت در دین

جنگ در شبه جزيره مروري بر شكل گيري وهابيت در عربستان

سابقه سیاه وهابیت در تخریب آثار اسلامی

تأملی بر ماهیت گروهک تروریستی ریگی

تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب

مقایسه دیدگاه وهابیت و اخوان المسلمین در زمینه حکومت

داعش یاد آور خاطرات نسل اول وهابیت

ابن تیمیه حنبلی، نظریه پرداز تفکر وهابیت

آشنایی با مکتب سلفیه

سلفیه و تقریب

خاندان آل سعود و عربستان سعودی

القاعده: زمینه ساز استقرار پایگاه های نظامی آمریکا و ناتو در آفریقا

بررسی حدیث «قرن الشیطان» از دیدگاه علمای اهل سنت

طالبان و سپاه صحابه فرزندان وهابیت

پاکستان و بنیادگرایی اسلامی

سپاه صحابه و لشکر جهنگوی نماینده افکار افراطی سلفی‌گری

لشگر جهنگوی

تاریخ وهابیت

وهابیت در آیینه تاریخ

آیا توحید وهابیت مطابق احادیث حضرت خاتم الانبیا است؟

انگلستان و ظهور وهابیت و آل سعود

نظری بر تاریخ وهابیت

سازمان کنفرانس اسلامی و نقش آن در گسترش وهابیت

بررسي متني و سندي روايت شد رحال

نقد تفسیر وهابیون از آیات «من دون الله»

تکاپوی داعش برای بقای سرزمینی

آيا به‌کارگيري زور براي رسيدن به قدرت، گزينه­ اي شکست ­خورده است؟

مشکلات پیش روی عراق پساداعش

تروریسم تکفیری داعش و محور مقاومت ضدصهیونیستی

جنبش اسلامی ترکستان شرقی؛ جهانی تهدید و نگرانی

ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن

تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی‏

کارنامه وهابیت؛ دوره تأسیس

جمعیت اخوان التوحید: شکل گیری و نقش آن در پیشرفت آل سعود

جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد

کلام سیاسی و حیات سلولی تروریسم تکفیری

نگاهی بر وهابیت

بازخوانی ماجرای جهیمان العتیبی و ظهور اندیشه مهدویت در بطن وهابیت

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

مباني اعتقادی داعش

مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

بررسی جریان سلفیت، وهابیت و تکفیر

«داعش» و «القاعده» دو شاخه درخت وهابیت در عربستان

سلفی گرایی جهادی-تکفیری و آینده ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه

اختلافات نظری و اعتقادی وهابیت با مسلمین

گفت‌وگوی مشروح فارس با حجت‌الاسلام مهدی فرمانیان

داعشی‌ها به نام جهاد سر می‌برند/ علت شکل‌گیری گروه‌های تکفیری

نقد استدلال تکفیری ها وداعشی ها براولویت کشتن مسلمانان

جريانهاي جديد وهابيت از ديدگاه دکتر عصام العماد

مروری بر افکار وهابیت و جایگاه آن در جهان باورهای فطرت ستیز

نقد قرآنی مبانی وهابیت در حوزه ی جهاد

نقد و بررسی مبانی جهادگرایی تکفیری ها

جریان شناسی گروه‌های تکفیری جهادی در مصر

توسل، شفاعت، استغاثه؛ رفع نزاع با تبیینی جدید

افترائات وهابیت علیه شیعه

گزارش کتاب «سيف الجبار المسلول على أعداء الأبرار» اثر شاه فضل رسول قادری

تقابل فیزیکی وهابیت با تشیع

بررسی تطبیقی ایده‌ها و رفتارهای خوارج و وهابیت

اندیشه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل

مبانی اعتقادی جریانهای تکفیری و مقایسه ی آن با آرای دیگر مذاهب

گزارشی از کتاب مصباح الأنام و جلاء الظلام

تبرک و استشفا به آثار اولیا

گرایش های فکری سلفیه در جهان امروز

بررسی کتاب تاریخ نجد نوشته حسین بن غنام

تفاوت توسل با استغاثه مشرکین به بت ها

بررسی دیدگاه محمد بن‌عبدالوهاب درباره شرک و مشرک

ارکان سیاسی اندیشه های داعش؛ از امامت تا تکفیر و جهاد

اندیشه تکفیری و راههای علاج آن

کتاب شناسی تکفیر

تکفیر از نگاه بزرگان اهل سنت

سونامی تکفیری در جهان بشری

عقائد تکفیر و نقش مسلمانان

مفهوم شناسی خودکشی یا انتحار

بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریان‌های تکفیری مصر

بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه

تکفیر تکفیریان خشونت تکفیری، در خدمت استعمار نوین

بررسی و نقد توحید در اندیشه سلفیه وهابی و سلفیه جهادی

وهابیان و برگزاری مراسم جشن وشادی

خشونت، ترور و افراط گرایی در قرآن

جشن و سرور در میلاد پیامبر گرامی از دیدگاه قرآن و سنت

راهبردهای مقابله با تهدیدات نرم جریان‌های تکفیری در جهان

معرفی و بررسی شیوه‌های مقابله با تکفیر در جهان اسلام و آثار آن

اجتهاد از نگاه وهابیون

سنّت پیامبر و تکفیر مسلمانان

شباهتهای فکری خوارج عصر علوی و داعشیهای امروز

رادیکالیسم اسلامی در جنوب شرق آسیا: جماعت اسلامی اندونزی

آسیب شناسی جریان‌های تکفیری و راهکارهای مقابله با آن، از منظر مقام معظم رهبری

احمد بن حنبل و دیدگاه‌های او درباره تکفیر

عوامل ظهور جریان‌های تکفیری در جهان اسلام/ تبارشناسی گروه‌های افراطی

«جریان تکفیری» از نگاه رهبر انقلاب

حدیث منع نشستن و عبادت کردن در مقابر بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌تیمیه و مذاهب اربعه اهل سنت

حرمت تکفیر اهل قبله در کتاب و سنت

روش قرآن در علاج و جلوگیری از پدیده تکفیر

بدعت از منظر وهابیان

مبانی کلامی «القاعده» در تکفیر و کشتار مسلمانان

صحیحین و نفی تکفیر

ریشه های تاریخی و نحوه شکل گیری وهابیت

تکفیر از دیدگاه سید قطب

چه کسی تجددخواهی اسلامی را هدایت می‌کند؟

قرآن کریم و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه بشری

فقه تکفیر میان برهان شرعی و فقه خودساخته

نقش گروه‌های تکفیری در تغییر نقشه منطقه

علل شکل گیری جریان‌های تکفیری در افغانستان و شبه قاره هند

تکفیر از دیدگاه قرآن

علل شکل گیری تکفیری‌ها از دیدگاه جغرافیای سیاسی

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

تکفیر

درگذر تکفیر فکری و تکفیر جنایت‌کارانه

خطر تکفیر برای جوامع اسلامی

خطر گروه‌های تکفیری علیه اسلام و مسلمانان

روش های تبلیغی وهابیت

چگونگی پیدایش تکفیر و خارجی‌گری

سلفی‌گری و تکفیر در تونس میان گفتمان النهضة و دیگر گفتمان‌های بومی

عبادت در اندیشه شیعه و وهابیت

جریان‌های تکفیری و خطرهای آن برای امت اسلامی و بشریت و عوامل شکل‌گیری آن

تمدن اسلامی و جریان‌های تکفیری

ارتباط اسلام‌ستیزی با جریان‌های تکفیری

بررسی و نقد دلیل وهابیت بر انقطاع عمل بعد از موت

نقد دیدگاه وهابیت درباره عبادت با نظر به سجده برادران یوسف

جریانات تکفیری بناهای اسلامی (در عراق به عنوان نمونه)

تفاوت میان جنبش‌های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی

بررسی اقدامات تکفیریون در عراق و سوریه

تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای دیوبند

عملکرد وحشیانه ی فرقه ی وهابیت و خاندان آل سعود

راهبرد تکفیری و ضد وحدت عربستان سعودی در عرصه آموزش و رسانه

گزارش کتاب جذور داعش قراءة فی تراث الوهابیة و علماء السعودیة

اقسام ذبح و قربانی و اشتباه وهابیت

معیار توحید شرک از دیدگاه شهید مطهری و سید قطب

هجوم وهابیان به مدینه منوّره

وهابیت و تخریب قبور

سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

عبور از «خاورمیانه جدید»

فتنه و هابیت

وهابيت از نگاهي ديگر

پیشینه و کارنامه وهابیت (3)-عقاید و عملکرد

پیشینه و کارنامه وهابیت (2)- شکل گیری وهابیت

پیشینه و کارنامه وهابیت (1)- وهابیت و تفرقه

سفر وهابیت به مصر

سلفیه و جنبش‌های اسلامی ـ دیوبندیه

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت3 (توسل)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت5 (وهابيت و موضع اهل‏ سنت در قبال آن)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 2 (زندگى حقيقى همراه با عمل براى انبيا و اوليا در قبر)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 4 (علم غيب)

تضاد عقايد حنفيت با وهابیت 6 (وهابیت را بهتر بشناسیم)

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

سلفيان

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

اندیشه سیاسی ابن قیم جوزیه

تکفیر گذشته، حال، آینده

شباهت وهابی ها با خوارج

نقدی برعقاید وهابیت (توسل، شفاعت)

لیست حامیان مالی گروه های تروریستی همسو با القاعده در 31 کشور جهان

توسل، مرگ و شفاعت از دیدگاه تشیع و وهابیت

گزارشی از برخی فتاوای وهابیت

تقابل دیدگاه وهابیت تکفیری در حرمت تکفیر اهل قبله با آیات و روایات

بررسی موانع تکفیر از دیدگاه وهابیت با تأکید بر مانعیت تأویل

حرمت تكفير اهل قبله در انديشه علماى اسلام

فتنه تكفير

تبارشناسی مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی اسلام سلفی - تکفیری

جهاد در اندیشه سید قطب

نقش قدرت‌های بین‌المللی در رشد و گسترش جریان‌های تکفیری

موضع انتقادی اندیشه‌وران اهل سنت در برابر جریان‌های تکفیری

نقد و بررسی مهم‌ترین ادله جریاهای تکفیری در تکفیر شیعه

جریان‌شناسی تکفیری در افغانستان

تحلیلی بر هویت جدید تروریست‌های تکفیری در خاورمیانه

بررسی تاریخی جریان‌های تکفیری تروریستی

ارائه مدل تحلیل جامع جریان تکفیری و راهبردهای مقابله با آن

تحلیلی بر رویکرد‌های متناقض به اندیشه‌های سلفی- تکفیری سید قطب

چیستی و چرایی شکل گیری جریان‌های تکفیری

جنایات جریان‌های تکفیری در لبنان

الگوی حکومت در اندیشه جریان سلفی تکفیری

فضای مجازی (سایبری) و شبکه‌های ماهواره‌ای جریان‌های تکفیری

قتل و تکفیر در آیات قرآن (1)

داعش و عملکرد آن برای اهداف غرب و رژیم صهیونیستی

بررسی تطبیقی ایمان و کفر از دیدگاه مذاهب اسلامی و جریان‌های تکفیری

تأثیر افکار ابن‌تیمیه در گسترش جنایت‌های جریان‌های تکفیری

جایگاه علمی و دینی مردم نجد در دوران محمد بن‌عبدالوهاب

زمینه های تاریخی سلفیه

شیوه‌های وهابیت در مخالفت با اهل سنت

اقدامات سلفی‌های تکفیری؛ فرصت‌های به وجود آمده برای جمهوری اسلامی ایران

بررسی زمینه‌های صدور فتاوای تکفیری و پیامدهای آن بر جهان اسلام

تحرک‌پذیری سلفیت جهادی در آسیای غربی و امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران

ادله داعش بر خلافت اسلامی و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسلام

بررسی تطبیقی دیدگاه فقهای فریقین درباره حرمت تکفیر مسلمانان

موانع تکفیر با تأکید بر مسئله جهل از دیدگاه ابن‌تیمیه

نقد و بررسی تکفیر از دیدگاه سلفی وهابی و سلفی جهادی

سلفیه جهادی در شبه جزیره؛ بررسی رویکرد و عملکرد القاعده شبه جزیره

تکفیر در روایات نبوی (4)

تکفیر در روایات نبوی (3)

برررسی شخصیت و نظرات شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق سعودی

ابوبكر بغدادی

جریان شناسی اختلافات طالبان بر سر رهبری

تکفیر در روایات نبوی (1)

تکفیر در روایات نبوی (2)

جریان شناسی گروهک تروریستی انصارالاسلام

تأملاتی درباره بیانیه اخیر شبکه تروریستی القاعده علیه داعش

تکفیر در آیات و روایات

شخصیت شناسی ابوبكر بغدادی

داعش، القاعده؛ فرزند در مقابل پدرخوانده /بازخوانی روند شکل گیری القاعده در عراق و انشعاب درون سازمانی

جریان شناسی وهابیت مصری

زادگاه فکری اندیشه تکفیری در جامعه اسلامی

رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با تروریسم؛ داعش سیاه، داعش سفید

خیانت های خلافت داعش به جامعه اسلامی

سلفى‏گرى در تونس و آينده پيش رو

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش نخست)

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش دوم)

تحليلى بر هويت جديد تروريست‏هاى تكفيرى در خاورميانه ...

استراتژی «گرگ‌های تنها»؛ این بار در افغانستان

الگوی سازمانی القاعده و داعش

جهادی‌های جدید کیستند؟

نگاهی اجمالی به منهج درسی مدارس ابتدایی داعش

نگاهی کوتاه به جریان رسانه‏ ای گروه داعش

زمینه‏ های گفتمانی تعامل داعش در قبال اسرائیل و مسئله فلسطین

تضادهای ایدئولوژیک؛ چرا داعش و القاعده متحد نشدند؟

ساختار تشکیلاتی جدید داعش؛ نسل دوم فرماندهان دولت خلافت

ریشه‌های تفکر داعش (٦)

ریشه‌های تفکر داعش (٥)

ریشه‌های تفکر داعش (٤)

ریشه‌های تفکر داعش (٣)

ریشه‌های تفکر داعش (٢)

ریشه‌های تفکر داعش (١)

جریان‌های تکفیری در عراق از ظهور وهابیت تا عصر حاضر

ابومصعب زرقاوي و داعش

موافقين و مخالفين خلافت داعش

سیر تطور هیئت‌‏های شرعی داعش

بلای تکفیر، مصیبت اسلام و مسلمین

دشمن نزدیک و دور

جریان شناسی سلفیگری

در آمدی بر مناسبات وهابیت و علم کلام

داعش خوب داعش بد

دموکراسی

آیا تهدید داعش را جدی بگیریم؟

عقل از منظر وهابیان

بن بست خلافت با اندیشه داعش

جریان های تکفیری عراق

جنبشهای اسلامی و خشونت در خاورمیانه

تحولات اسلام سیاسی رادیکال

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_6

آینده جنبش های اسلامی

مفهوم شناسی جنبش های اسلامی معاصر

کفر در مقابل ایمان یا اسلام

جریان داعش و تحریف مفهوم جهاد

خلافت از دیدگاه سلفیه جهادی

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_5

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_4

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_3

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_2

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_1

آسيب‏ شناسى رشد جريان‏هاى تكفيرى به عنوان يك چالش عمده فراروى اسلام‏گرايى‏

جوانان يهودی در صف داعش

برداشت‌های القاعده از افکار جهادی سید قطب

روش‌های برخورد محمد بن‌عبدالوهاب با مخالفان خود

برداشت اشتباه تکفیریها از جهاد در قرآن

سنت‏ گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی

ارزیابی سیاست کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات داعش

استراتژی داعش در عراق و شام

گونه ‏شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر

ظهور داعش در شبه‌ قاره

پاسخ به شبهات جهاد

سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران

گفتمان اسلام سلفی و جهانی‏ شدن امنیت خاورمیانه

شکاف شیعی – سنی در اسلام سیاسی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی

برررسی قتال در قرآن 4

بررسی قتال در قرآن 3

بررسی قتال در قرآن 2

بررسی قتال در قرآن 1

تاثیرات سید قطب بر گروهک های جهادی تکفیری

حزب التحریر در آسیای مرکزی

مبانی اعتقادی محمد ابن عبدالوهاب

تکفیری ها و تجاور از حدود جهاد

حرمت تکفیر نزد پیشوایان چهارگانه اهل سنت

معناشناسى عبادت در نظام تعاليم وحى و دفع اتهام كفر و شرك از مسلمين‏

مبانى كلامى «القاعده» در تكفير و كشتار مسلمانان‏

احزاب سلفی در مصر

تکفیر از دیدگاه قرآن کریم

سلفی گری در مصر و دوره جدید

تكفيريت در پاكستان و راه برون‏ رفت از آن‏

متافیزیک خشونت داعشی؛ سه مفهوم نکایه، توحش و تمکین

القاعده پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر عراق)

آينده داعش در عراق

بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر با تأکید بر طالبان و القاعده

جهان از نگاه داعش

جنبش های سیاسی معاصر در عربستان سعودی

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

ظهور و افول القاعده در عراق

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

نگرشی به ظرفیت‌های تقریبی الازهـر

چالش های همگرایی جهان اسلام در تأسیس تمدن اسلامی

جريان‏هاى تكفيرى و نقض حقوق زنان‏

تقليد از ديدگاه سلفى‏هاى تكفيرى‏

بدعت و سنت از ديدگاه فرق اسلامى و جريان‏هاى تكفيرى‏

واكاوى رابطه ميان نفاق و تكفير

روش‏هاى جهان اسلام براى فائق آمدن بر بحران تكفير

نقد و بررسی دار الاسلام از نظر سلفیه تکفیری

نقد و بررسی دشمن نزدیک و دور(عدو قریب و بعید)

نقد و بررسی حکم بغیر ما انزل الله

نقد برداشت‌های تکفیری‌ها از آیات جهاد

متغيرهاى منطقه ‏اى و بين‏ المللى و علل داخلى ورود داعش به عراق‏

رقابتى براى هويت و شناسه‏

پاسخی به شبهه ابن تیمیه در استمرار عزاداری برای امام حسین علیه السلام

عزاداری بدعت یا سنت

توحید و شرک

آیا ترکیه به سرنوشت پاکستان مبتلا خواهد شد؟

عوامل روانی تکفیر

وهابیت تکفیری (دوره ی معاصر)

ازبکستان بعد از کریم اف و ترسیم جریان شناسی دینی سیاسی آینده

ارکان و مقومات مفهوم «عبادت»

بوکوحرام و قرائن همپیمانی با داعش

نگاهی به تشکیلات سازمانی داعش

آينده ‏نگارى رفتار گروه‏ هاى تكفيرى‏

تکفیر اهل قبله

دگردیسی اسلام سیاسی در تونس

ناتوانی حکومت ها و رشد سلفیسم در غرب افریقا

داعش در مسیر القاعده شدن

عربستان معمار جنایت و مکافات

اسلام دین صلح و مهربانی و محبت و رحمت

علل گسترش دعوت محمد بن‌عبدالوهاب

گفتگو با مأمون رحمه روحانی دمشقی درباره تکفیریها

ابن تیمیه و نگرش آن به مذاهب

تکفیریها در انگلستان

کودتا در داعش

فرا واقعیت بنا العابد!

خاورمیانه و جنگ های دینی

بررسی ارتباط خوارج با وهابیت

موضع ‌گيري‌ علماي‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشيع‌

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

فعالیت وهابیت در جهان

بررسی روایت التجاء ابو ایوب انصاری به قبر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم

فواید توسل به ارواح پیامبران و اولیای الهی

نقش جریان های سلفی در سوریه و فلسطین در مصاحبه با شیخ عبدالله کتمتو

امکان سنجی تحقق همگراییِ جهان اسلام در مواجهه با تهدید جریان تکفیری

شدّ رحال برای زیارت قبر نبی اکرم ص از منظر دیوبندیه و ابن‌تیمیه

کفر و جهاد از منظر حزب التحریر

صنعانی؛ سلفی تکفیری یا سلفی میانه‌رو

بررسی و نقد رابطه دعا و عبادت، از منظر قرآن و وهابیت

سماع موتی و تقابل دیدگاه وهابیان با بزرگان خود

تبرک (لمس و تقبیل) از نگاه اهل سنت

رابطه ولایت تکوینی و استغاثه به ارواح اولیای الاهی

تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند

پژوهشی درباره حدیث «اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد»

درنگی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مواجهه با مذاهب و بزرگان اسلام

افترائات وهابیت علیه شیعه در مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین توحیدی

فهرستواره پایان‌نامه‌های حوزوی-دانشگاهی در موضوع سلفی‌گری و نقد وهابیت

توسل در سیره انبیا از دیدگاه اهل‌سنت

ندای غیراللّه از ديدگاه علمای دیوبندیه

بررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره زیارت قبور

تناقضات ابن عبدالوهاب در مسئله تکفیر مسلمین

نقد و بررسی روش های جدلی ابن تیمیه در «منهاج السنه»

وهابیت، سلفیت و اسلام‌گرایی؛ دشمن کیست؟

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

تکفیر از کدام قسم: کفر در مقابل ایمان یا کفر در مقابل اسلام

آشنایی با رهبران "اخوان المسلمین" از ابتدا تا کنون

بررسی سلفی‌گری ابن ابی العز با تأکید بر «شرح العقیدة الطحاویة»

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک با تکیه بر نظر علمای معاصر وهابی

بررسی و نقد دیدگاه شاه ولی‌الله دهلوی در مسئله شرک

تکفیر و اقسام آن در نگاه شیعه

تکفیر در جهان اسلام

سرنوشت مدعیان خلافت در انتظار داعش

توحید و شرک از دیدگاه استاد مطهری و سید قطب

داعش و استفاده از گرافیک اطلاع‌رسان

نگاه هند به گروه‌های شبه نظامی پاکستان

مقايسه انديشه‏ و رفتار جبهه النصره و داعش

ترور، تروریسم و حقوق بشردوستانه

جریان‌های تکفیری فعال در پاکستان

بازشناسی تفاوت سلفی نوگرا و افراط‏ گرا

نگاه داعش به مهدویت

جریان‌شناسی گروه‌های تکفیری: ابعاد و پیامدها

وضعیت القاعده پس از ظهور داعش

جریان‌های تکفیری، مهمترین خطر فراروی بیداری اسلامی

حقوق بشر و جریان‌های تکفیری

آثار سیاسی - اجتماعی جریان‌های تکفیری بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی

تحلیلی شرق‌شناسانه از جریان‌های تکفیری قدیم و جدید

سلفی‌گرایی متحرک: چالش امنیتی بدون مرز

بازخوردهای ضد‌امنیتی هستی‌شناسی اجتماعی سلفیت جهادی

عقل از دیدگاه سلفیه

عبادت

سب الصحابه

نقدی بر خلافت ابوبکر بغدادی

ایمن الظواهری

اسامه بن‌ لادن

تیشه داعش به ریشه‌های تاریخ ایران در موصل

سلفی ها، روند نوگرایی که به افراط گرایی رسید

افغانستان در دوران پساطالبان

داعش، قفقاز و واکنش روسیه

افغانستان، گذرگاه داعش به آسيای مركزی

متن قطعنامه شورای امنیت درباره گروه تروریستی داعش

نگاهی به عملکرد داعش از منظر کتاب تروریسم جهانی و رسانه های جدید

خط بطلان جولانی بر فانتزی‌های غرب در سوريه

ظهور داعش؛ پایانی بر نظم جهانی

پیام مهم ترور سرکرده جیش الاسلام

راهبرد آمریکا برای مبارزه با القاعده و داعش