اطلس > شخصیت ها > ضد تکفیری > عبدالعزيز عرفة السليمانی

عبدالعزيز عرفة السليمانی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید: 189

عبدالعزیز عرفة سلیمانی، عالم اهل سنت حنفی، در سال 1955م در شهر مکه متولد شد. در دروس عالمان مکه همانند محمد امین مرداد، محمد نور سیف، سید علوی بن عباس مالکی، سید محمد بن علوی مالکی، سید محمد امین کتبی، شیخ محمد هربی تبانی  شرکت کرد.خانواده عبدالعزیز از ساکنان دیرینه شهر مقدس مکه، حنفی مذهب و از پیروان طریقت قادری بودند. عبدالعزیز نیز همچون خانواده اش نه تنها پیرو طریقت تصوف است، بلکه از بزرگان و رهبران تصوف در حجاز به شمار می آید. وی اکنون در جده و مدرسه صولتیه دارای مجلس درس است. همچنین مدتی در مسجدالحرام کرسی درس داشت.

عبدالعزیز عرفة سلیمانی، هر سال در ایام ولادت پیامبر مجلس احتفال و جشن برگزار می­کند و در این مجالس از تاریخ و سیره پیامبر سخن به میان می آید. عبدالعزیز که از اساتید مبرّز حدیث است همواره به رویکرد حدیثی وهابیان انتقاد کرده است او همچون اساتید خود بی توجهی وهابیان به برخی از قواعد مهم حدیثی و تضعیف شتابزده روایات را یکی از اشکالات جدی وهابیت می داند.

عبدالعزیز عرفة سلیمانی، مطالعات حدیثی فراوانی داشته و دروس حدیث را از نزد اساتید محدث و نام آور همچون عبدالعزیز غماری و عبدالله غماری آموخته است.

برگرفته از پایگاه پژوهشی تخصصی وهابیت شناسی.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

شیخ محمود محمد شلتوت

آیت الله ناصر مکارم شیرازی

علامه سید محسن امین

آیت الله نجم الدین طبسی

آیت الله سید کمال حیدری

صائب عبد الحميد

آیت الله جعفر سبحانی

محمد عابد سندی انصاری

محمد المسعری

عثمان بن سند بصری نقشبندی

محمد انور شاه کشمیری

خلیل احمد سهارنپوری

محمد بن علوی المالکی

سمهودی

محمود سعید ممدوح

عمر عبدالله کامل

علی بن عبدالکافی سبکی

رمضان البوطی

حسن سقاف

احمد زینی دحلان

سلیمان بن عبد الوهاب

محمد عبده یمانی

احمد بن محمد بن صدیق حسنی غماری

سید احمد زینی دحلان

شيخ محمد زكي إبراهيم

محمد زاهد الکوثری

حسن فرحان مالکی

عبدالله تلیدی

محمد راتب نابلسی

محمد طاهر کردی

محمد سقاف

عیسی بن مانع حمیری

عبدالله هرری

ابوبکر عدنی بن علی مشهور

عبدالعزيز عرفة السليمانی

حبيب علي جفری

سعید عبداللطیف فودة