اطلس > شخصیت ها > ضد تکفیری > سعید عبداللطیف فودة

سعید عبداللطیف فودة

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید: 236

سعید عبداللطیف فودة (1387ق-....)

سعید عبداللطیف فودة، عالم اهل سنتِ شافعی مذهب و اشعری العقیده، در سال 1967م در شهر کرامة اردن متولد شد. خانواده سعید، اصالتا فلسطینی اند و پس از اشغال شدن فلسطین توسط اسرائیل، مجبور به ترک فلسطین و مهاجرت به اردن شدند.سعید فودة، مراحل نخست تحصیل را در شهر رصیفه اردن گذراند، دروس و متون دینی را نزد شیوخ و علماء اهل سنت همچون شیخ سعید عنبتاوی، شیخ حسین زهیری، شیخ احمد جمال، شیخ نوح القضاة، شیخ ابراهیم خلیفة، شيخ عبد الهادی خرسا، شيخ أديب، وشيخ عبد القادر العانی، شيخ عبد الكريم مدرس، شيخ علی جمعه، و شيخ عبد الباعث كتانی خواند.

شیخ سعید الفوده تدریس را در اردن آغاز کرد کتابهای مختلفی در موضوع های توحید، اصول، منطق، نحو و دیگر موضوعات درس داد. با بسیاری از مخالفان فکری خود (مانند وهابیان) مناظره کرد.

شیخ سعید عبداللطیف فوده، مدیر و موسس تالار گفتگوی منتدی الاصلین است این تالار همواره در صدد تبیین انحرافات فکری سلفیة و وهابیت بوده است بسیاری از وهابیان سعی کرده اند مطالب این تالار را مخدوش و بی اعتبار سازند. او همچنین با بسیاری از سلفیان وهابی مناظره کرده است.

وی اخیرا با شرکت در کنفرانس اهل سنت و جماعت در چچن بر مخالفت خود بر وهابیت وسلفیت تاکید کرده است. فوده در گفتگویی مواضع خود را درباره این کنفرانس بیان کرده است 

شیخ سعید عبداللطیف فوده، اهل قلم است و کتب متعددی در زمینه کلام، فلسفه نوشته است همچنین برخی از آثار وی در ردّ بر ابن تیمیه و وهابیت است، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية
  • نقض الرسالة التدمرية
  • الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية
  • رسالة الفرق العظيم بين التنزيه والتجسيم
  • تحقيق وتعليق على الفتاوى السهمية في ابن تيمية
  • أهل السنة والجماعة وابن تيمية
  • تحقيق وتعليق على الفتاوى السهمية في ابن تيمية
  • ما معنى الرحمن على العرش استوى

برگرفته از پایگاه پژوهشی تخصصی وهابیت شناسی.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

شیخ محمود محمد شلتوت

آیت الله ناصر مکارم شیرازی

علامه سید محسن امین

آیت الله نجم الدین طبسی

آیت الله سید کمال حیدری

صائب عبد الحميد

آیت الله جعفر سبحانی

محمد عابد سندی انصاری

محمد المسعری

عثمان بن سند بصری نقشبندی

محمد انور شاه کشمیری

خلیل احمد سهارنپوری

محمد بن علوی المالکی

سمهودی

محمود سعید ممدوح

عمر عبدالله کامل

علی بن عبدالکافی سبکی

رمضان البوطی

حسن سقاف

احمد زینی دحلان

سلیمان بن عبد الوهاب

محمد عبده یمانی

احمد بن محمد بن صدیق حسنی غماری

سید احمد زینی دحلان

شيخ محمد زكي إبراهيم

محمد زاهد الکوثری

حسن فرحان مالکی

عبدالله تلیدی

محمد راتب نابلسی

محمد طاهر کردی

محمد سقاف

عیسی بن مانع حمیری

عبدالله هرری

ابوبکر عدنی بن علی مشهور

عبدالعزيز عرفة السليمانی

حبيب علي جفری

سعید عبداللطیف فودة