تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > شبهات تروریسم تکفیری > جهاد > سفارش روایات مبنی برحرمت قتال با مسلمانان- بخاری

سفارش روایات مبنی برحرمت قتال با مسلمانان- بخاری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳ تعداد بازدید: 689

سفارش روایات مبنی بر قتال با مسلمانان- بخاریبخاری روایتی را نقل می کند که بین محدثین مشهور است. در این روایت ناسزاگفتن به مسلمان فسق محسوب می شود و قتال(جنگ) با مسلمانان کفر است. هرچند واژه کفر در این جا به معنای کفر فقهی نیست ولی استخدام واژه کفر، قباحت شدید قتل مسلم را می رساند که گروه های تکفیری با بی توجهی به این گونه نصوص، اقدام به قتل مسلمانان می کنند.    سفارش روایات مبنی بر قتال با مسلمانان- بخاری

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

منع قتال در جایی که مسجد دارد و صدای اذان شنیده می شود- احمدبن حنبل

سفارش روایات مبنی برحرمت قتال با مسلمانان- بخاری

جواز نیکی کردن به کفار غیر حربی _ ابن کثیر