تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > شبهات تروریسم تکفیری > جهاد > جواز نیکی کردن به کفار غیر حربی _ ابن کثیر

جواز نیکی کردن به کفار غیر حربی _ ابن کثیر

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲ تعداد بازدید: 98

ابن کثیر در تفسیر آیه «لاینهاکم الله..» می گوید: خداوند مسلمانان را از نیکی کردن به کفار باز نمی دارد، البته کافرانی که  قصد جنگ با مسلمانان را ندارند. پس خداوند متعال مانع احسان کردن به کفار از سوی مسلمانان نیست. این آیه ثابت می کند رفتار گروه  های تکفیری در کشتار کافران که تنها عنوان کافر بر آنها صدق می کند و قصد جنگ یا توطئه علیه مسلمانان را ندارند، مخالف صریح قران است. ضمن اینکه برداشت انحرافی تکفیری ها مبنی بر کشتار همه کفار مستند به آیه «قاتلو المشرکین کافه» امری باطل است. جواز نیکی کردن به کفار غیر حربی _ ابن کثیرجواز نیکی کردن به کفار غیر حربی _ ابن کثیر

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

منع قتال در جایی که مسجد دارد و صدای اذان شنیده می شود- احمدبن حنبل

سفارش روایات مبنی برحرمت قتال با مسلمانان- بخاری

جواز نیکی کردن به کفار غیر حربی _ ابن کثیر