تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > شبهات اعتقادی > بنای بر قبور > ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - ابن حجر عسقلانی

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - ابن حجر عسقلانی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱ تعداد بازدید: 91

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - ابن حجر عسقلانیابن حجر عسقلانی  بناء مسجد در کنار قبور اولیاء و صالحین را جایز دانسته و  آن را از مصادیق  روایت « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» نمی داند. این  مطلب بیان کننده این است که برخلاف دیدگاه وهابیت، ساختن مسجد در کنار قبور اولیاء جایز است.ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - ابن حجر عسقلانی

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - ابن حجر عسقلانی

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - شمس الدین ذهبی

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - نووی

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - احمدبن صدیق غماری

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - ابن خلکان

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - ملاعلی قاری