تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > شبهات اعتقادی > بنای بر قبور > ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - شمس الدین ذهبی

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - شمس الدین ذهبی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱ تعداد بازدید: 89

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - شمس الدین ذهبی ذهبی از شاگردان ابن تیمیه ماجرایی را از زمان بعد تدفین بخاری نقل می کند که چنین است: مدتی پس از دفن بخاری(صاحب صحیح) یک ستون نور سفیدی از قبر  به آسمان بالا رفت، که موجب پراکندگی  مردم و تعجب آنان شد. (این اتفاق موجب هجوم مردم به سمت قبر شد) مردم از (خاک) قبر بر می داشتند تا اینکه (اصل) قبر ظاهر شد. لذا نتوانستیم به وسیله نگهبان از قبر محافظت کنیم و بر جان خودمان ترسیدیم، پس بر قبر ضریح چوبی مشبکی نصب کردیم که کسی نتواند به قبر دسترسی پیدا کند. نقل این واقعه نشان دهنده این است که سیره و فهم سلف و مسلمین در طول تاریخ ، جواز بناء بر قبور بوده است که اگر مسلمین از بناء بر قبور حرمت می فهمیدند،قطعا اقدام به نصب ضریح چوبی نمی کردند.

 ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - شمس الدین ذهبی

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - ابن حجر عسقلانی

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - شمس الدین ذهبی

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - نووی

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - احمدبن صدیق غماری

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - ابن خلکان

ادله جواز بناء بر قبور اولیاء و صالحین - ملاعلی قاری