تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > مبانی تکفیر شناسی > توحید و شرک > اثبات شرک ربوبی یهود و نصارا - طبری

اثبات شرک ربوبی یهود و نصارا - طبری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۵ تعداد بازدید: 82

اثبات شرک ربوبی یهود و نصارا - طبریطبری ذیل آیه مذکور «اتخذو احبارهم و رهبانهم...» یهود و نصارا را به شرک ربوبی متهم می سازد و می گوید که نصارا مسیح را رب می پنداشتند. طبری همچنین دلیل اتهام شرک ربوبی یهود و نصارا را چنین بیان می کند، از آن جهت که آنان برای احبار و رهبانشان شئون ربوبی قائل بودند و از آنان اطاعت محض می کردند، لذا این اطاعت محض، نشان دهنده اعتقاد به ربوبیت احبار و رهبان از سوی یهود و نصارا بوده است. ضمن اینکه طبری در جای دیگر مراد از ایمان آوردن را  ایمان به  ربوبیت خدا تفسیر کرده است. این ها نشان می دهد که اتباع یهود و نصارا مشرک در ربوبیت خدا بودند. لذا اسناد مذکور نشان دهنده انحراف وهابیت است که می پندارند مشرکین شرک در ربوبیت نداشتند و با این دستاویز، مسلمین امروز را تشبیه به مشرکین صدر اسلام کرده و به کفر آنان حکم می کنند.اثبات شرک ربوبی یهود و نصارا - طبری

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

جواز برگزاری جشن میلاد نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) - ابن دیبع شافعی

اثبات شرک ربوبی مشرکین - طبری

اثبات شرک ربوبی مشرکین - قرطبی

اثبات شرک ربوبی مشرکین عصر حضرت ابراهیم - طبری

اثبات شرک ربوبی مشرکین به اعتراف پیامبر اکرم - ابن کثیر

اثبات شرک ربوبی مشرکین با بررسی دو واژه رب و اله - بن عثیمین

اثبات شرک مشرکین با استفاده از تلازم معنایی دو واژه اله و رب - عمر کامل

اثبات شرک ربوبی مشرکین - طبری

اثبات شرک ربوبی مشرکین - فخر رازی

اثبات شرک ربوبی مشرکین - طبری

اثبات شرك ربوبي مشركين - ابن جوزي

اثبات شرک ربوبی مشرکین - طبری

اثبات شرک ربوبی مشرکین - طبری

اثبات شرک ربوبی یهود و نصارا - طبری

اثبات شرک مشرکین - طبری

اثبات شرک ربوبی مشرکین - طبری

اثبات شرک روبی نصارا - طبری

اثبات شرک ربوبی مشرکین - حاکم نیشابوری

اثبات شرک ربوبی مشرکین صدر اسلام - طبرانی

شرک مشرکین عصر پیامبر - مسلم

شرك ربوبي مشركين قريش - بخاري

طلب باران از بت ها از سوی مشرکین صدر اسلام- ابن منذر کلبی

ناتوانی خدا در شنیدن سخن بندگان بنابر باور مشرکین

ادعای نادرست مبنی براعتقاد مشرکین به توحید ربوبی - بن باز

اثبات شرک ربوبی مشرکین - ابن کثیر

اثبات شرک ربوبی مشرکین - ابن کثیر

اثبات شرک ربوبی مشرکین و عدم اعتقاد به صانع - ابن کثیر

اثبات شرک ربوبی مشرکین عصر رسالت - ابن کثیر

اثبات شرک ربوبی مشرکین در قران - ابن کثیر

اثبات شرک ربوبی یهودو نصارا قبل بعثت - ابن کثیر

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق و توجیه آن - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالعزیز آل الشیخ

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالله

تشبیه خدا به مخلوقات موجب کفر - طحاوی

قول به جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 2

جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 1

حجاز عصر جاهلیت و شرک ربوبی

تصریح صحابه بر شرک ربوبی مشرکان صدر اسلام

شرک ربوبی مشرکان در زمان پیامبر(ص)

شرک ربوبی عامل انحراف در توحید عبودی

شرک ربوبی در زمان پیامبر(ص)

پرستش بت ها به دلیل اعتقاد به ربوبیت آنها