تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > مبانی تکفیر شناسی > تاویل و مجاز > تأویل در صفات خبری و تنزیه باری تعالی از جهت و مکان از منظر دیوبندیه

تأویل در صفات خبری و تنزیه باری تعالی از جهت و مکان از منظر دیوبندیه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۸ تعداد بازدید: 105

 تأویل در صفات خبری و تنزیه باری تعالی از جهت و مکان از منظر دیوبندیه دیوبندیه در مساله صفات خبری به تاویل قائلند خداوند متعال را از جهت و مکان منزه می دانند و از این جهت کاملا مخالف دیدگاه وهابیت هستند. تأویل در صفات خبری و تنزیه باری تعالی از جهت و مکان از منظر دیوبندیه

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

تقابل علمای دیوبند با اندیشه وهابیت در تأویل صفات خبری

تأویل بردن صفات خبری توسط صحابه

تاویل اوزاعی و امام مالک از صفات خبری همچون «استوی علی العرش»

تأویل در صفات خبری و تنزیه باری تعالی از جهت و مکان از منظر دیوبندیه

تأویل بردن برخی از آیات توسط احمد بن حنبل