تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > مبانی تکفیر شناسی > توحید و شرک > جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالله

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ تعداد بازدید: 11

خالد بن عبدالله یکی از علمای معاصر وهابیت در کتاب «شرح عقیده طحاویه» می گوید: جایز است خدا را به مخلوقات تشبیه کنیم.  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق و توجیه آن - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالعزیز آل الشیخ

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالله

تشبیه خدا به مخلوقات موجب کفر - طحاوی

قول به جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 2

جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 1

حجاز عصر جاهلیت و شرک ربوبی

تصریح صحابه بر شرک ربوبی مشرکان صدر اسلام

شرک ربوبی مشرکان در زمان پیامبر(ص)

شرک ربوبی عامل انحراف در توحید عبودی

شرک ربوبی در زمان پیامبر(ص)

پرستش بت ها به دلیل اعتقاد به ربوبیت آنها