تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > مبانی تکفیر شناسی > توحید و شرک > تصریح صحابه بر شرک ربوبی مشرکان صدر اسلام

تصریح صحابه بر شرک ربوبی مشرکان صدر اسلام

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۵ تعداد بازدید: 33

http://takfir.ir/modules/smartsection/item.php?itemid=2724مغیره که از اصحاب پیامبر(ص) است به شرک ربوبی در زمان جاهلیت تصریح می‌کند.http://takfir.ir/uploads/picito/1714643747____________.jpg

مغیره که از اصحاب پیامبر(ص) است به شرک ربوبی در زمان جاهلیت تصریح می‌کند. او در مذاکراتی که با فرماندهان فارس داشته، به این نکته اشاره کرده است که در صدر اسلام جامعه مشرکان به شرک ربوبی آلوده بوده است.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق و توجیه آن - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالعزیز آل الشیخ

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالله

تشبیه خدا به مخلوقات موجب کفر - طحاوی

قول به جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 2

جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 1

حجاز عصر جاهلیت و شرک ربوبی

تصریح صحابه بر شرک ربوبی مشرکان صدر اسلام

شرک ربوبی مشرکان در زمان پیامبر(ص)

شرک ربوبی عامل انحراف در توحید عبودی

شرک ربوبی در زمان پیامبر(ص)

پرستش بت ها به دلیل اعتقاد به ربوبیت آنها