تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > مبانی تکفیر شناسی > توحید و شرک > شرک ربوبی مشرکان در زمان پیامبر(ص)

شرک ربوبی مشرکان در زمان پیامبر(ص)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۵ تعداد بازدید: 20

وهابیت مشرکین عصر بعثت را از شرک ربوبی مصون می داند.اما اسناد بیشماری این ادعا را مردود می‌سازد.روایتی در صحیح بخاری وجود دارد که نشان می‌دهد مشرکین در زمان پیامبر دچار مشکلات جدی در توحید ربوبی بودند و این ادعا که آنها تنها در توحید الوهی مشکل اعتقادی داشتند اشتباه است.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق و توجیه آن - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالعزیز آل الشیخ

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالله

تشبیه خدا به مخلوقات موجب کفر - طحاوی

قول به جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 2

جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 1

حجاز عصر جاهلیت و شرک ربوبی

تصریح صحابه بر شرک ربوبی مشرکان صدر اسلام

شرک ربوبی مشرکان در زمان پیامبر(ص)

شرک ربوبی عامل انحراف در توحید عبودی

شرک ربوبی در زمان پیامبر(ص)

پرستش بت ها به دلیل اعتقاد به ربوبیت آنها