تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > مبانی تکفیر شناسی > توحید و شرک > شرک ربوبی عامل انحراف در توحید عبودی

شرک ربوبی عامل انحراف در توحید عبودی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۵ تعداد بازدید: 17

مشرکین در زمان پیامبر (ص) به دلیل عدم اعتقاد صحیح به ربوبیت خداوند، در دام شرک الوهی و عبادت بتها افتادندمشرکین در زمان پیامبر (ص) به دلیل عدم اعتقاد صحیح به ربوبیت خداوند، در دام شرک الوهی و عبادت بتها افتادند. آنها بارش باران و پیروزی در برابر دشمنان را از بت ها طلب می‌کردند.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق و توجیه آن - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالعزیز آل الشیخ

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالله

تشبیه خدا به مخلوقات موجب کفر - طحاوی

قول به جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 2

جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 1

حجاز عصر جاهلیت و شرک ربوبی

تصریح صحابه بر شرک ربوبی مشرکان صدر اسلام

شرک ربوبی مشرکان در زمان پیامبر(ص)

شرک ربوبی عامل انحراف در توحید عبودی

شرک ربوبی در زمان پیامبر(ص)

پرستش بت ها به دلیل اعتقاد به ربوبیت آنها