شرک ربوبی در زمان پیامبر(ص)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۵ تعداد بازدید: 16

صابئین که در زمان پیامبر(ص) نیز بودند، دچار شرک ربوبی بودند. و اعتقاد ایشان در شرک الوهی به دلیل مشکلات اعتقادی در شرک ربوبی بود.صابئین که در زمان پیامبر(ص) نیز بودند، دچار شرک ربوبی بودند. و اعتقاد ایشان در شرک الوهی به دلیل مشکلات اعتقادی در شرک ربوبی بود.پیامبر (ص) در سفری برای مصون داشتن اعتقاد اصحاب از نظرات شرک آلود صابئین، اندیشه های ایشان را رد و آنها را مردود می شمارد.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق و توجیه آن - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالعزیز آل الشیخ

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالله

تشبیه خدا به مخلوقات موجب کفر - طحاوی

قول به جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 2

جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 1

حجاز عصر جاهلیت و شرک ربوبی

تصریح صحابه بر شرک ربوبی مشرکان صدر اسلام

شرک ربوبی مشرکان در زمان پیامبر(ص)

شرک ربوبی عامل انحراف در توحید عبودی

شرک ربوبی در زمان پیامبر(ص)

پرستش بت ها به دلیل اعتقاد به ربوبیت آنها