تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > مبانی تکفیر شناسی > توحید و شرک > پرستش بت ها به دلیل اعتقاد به ربوبیت آنها

پرستش بت ها به دلیل اعتقاد به ربوبیت آنها

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۵ تعداد بازدید: 22

وهابیت معتقد است مشرکین در توحید ربوبی کامل و در توحید الوهی دارای نواقصی در عقیده بودند و لذا مشرک شدند. اسناد نشان می دهد طبق روایات، مشرکان صدر اسلام، دارای شرک در ربوبیت بوده‌اند.وهابیت معتقد است مشرکین در توحید ربوبی کامل و در توحید الوهی دارای نواقصی در عقیده بودند و لذا مشرک شدند. این سند نشان می دهد که شرک در عبادت، در میان مشرکان صدر اسلام ناشی از شرک در ربوبیت بوده است.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق و توجیه آن - وهابیت - ابن عثیمین

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالعزیز آل الشیخ

جواز تشبیه خدا به مخلوق - وهابیت - خالد بن عبدالله

تشبیه خدا به مخلوقات موجب کفر - طحاوی

قول به جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 2

جسمانیت الله جل جلاله - ابن تیمیه 1

حجاز عصر جاهلیت و شرک ربوبی

تصریح صحابه بر شرک ربوبی مشرکان صدر اسلام

شرک ربوبی مشرکان در زمان پیامبر(ص)

شرک ربوبی عامل انحراف در توحید عبودی

شرک ربوبی در زمان پیامبر(ص)

پرستش بت ها به دلیل اعتقاد به ربوبیت آنها