تکفیر شناسی > اسناد تکفیر شناسی > شبهات اعتقادی > زیارت > ابن قیم و خوشحالی میت از زیارت قبرش توسط زندگان

ابن قیم و خوشحالی میت از زیارت قبرش توسط زندگان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۴ تعداد بازدید: 96

دیدگاه علمای اهل سنت بر اثبات شنوا بودن اموات، ابن قیم: سلف اجماع دارند که میت از زیارت قبرش خوشحال می شود.

دیدگاه علمای اهل سنت بر اثبات شنوا بودن اموات، ابن قیم: سلف اجماع دارند که میت از زیارت قبرش خوشحال می شود.

الروح ابن قیم، ص 8.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

تفسیر حدیث شد رحال

نتیجه زیارت در بیان پیامبر(ص)

امر به زیارت توسط پیامبر(ص)

اهتمام سلف به موضوع زیارت

دستور پیامبر(ص) به زیارت ( عائشه به زیارت می رفت)

اجماع امت بر مشروعیت زیارت

ابن جزی مالکی و استحباب زیارت نبوی

ابن قیم و خوشحالی میت از زیارت قبرش توسط زندگان