اطلس > شخصیت ها > تکفیری > مصر > ابوبکر ناجی کیست؟ (2)

ابوبکر ناجی کیست؟ (2)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ تعداد بازدید: 267

ابو بکر الناجی؛ هویتی پوششی برای هویتی ساختگی

ابو بکر ناجی یکی از مخفی ترین و امنیتی ترین شخصیت های جهادی به شمار می رود. دلیل این امر نیز این است که این نام اصولا نامی مستعار و بدون واقعیت است و تحت عنوان این اسم فعالیت‌هایی توسط افرادی دیگر انجام می شود. ابو بکر الناجی؛ هویتی پوششی برای هویتی ساختگی

ابو بکر ناجی یکی از مخفی ترین و امنیتی ترین شخصیت های جهادی به شمار می رود. دلیل این امر نیز این است که این نام اصولا نامی مستعار و بدون واقعیت است و تحت عنوان این اسم فعالیت‌هایی توسط افرادی دیگر انجام می شود. هویت ساختگی ابوبکر الناجی، هویت بسیار تاثیر گذاری است.[1] محققین  معتقدند این هویت  متعلق است به شخصی به نام سیف العدل که مسئولیت امنیتی و اطلاعاتی قاعده را بر عهده دارد می باشد.[2] برخی مراکز تحقیقی مانند معهد دراسات عراق اسم آن را محمد خلیل الحکایمه،  نویسنده کتاب (اسطوره الوهم: تبیین ساختار امنیتی امریکا) برخی نیز او را ابو مصعب السوری می نامند.[3]

اگر نظریه سیف العدل برای هویت ساختگی ابوبکر الناجی صحیح باشد سیف العدل نیز خود هویتی است ساختگی برای مسول امنیتی القاعده که قبل از آن یک نظامی در سیستم نظامی مصر بوده است.[4] او بعد از ترور ناموفق حسن ابوباشا وزیر کشور مصر به افغانستان رفت و در آنجا با گروه های تکفیری  مانند القاعده ارتباط پیدا کرد. سیف العدل همان شخصیتی است که طبق اسناد به دست آمده اولین بار زرقاوی را در افغانستان مورد استقبال قرار داد و او را برای انجام ماموریت های مهم، قابل اعتماد دانست. او بعد از اولین دیدار می‌گوید: «(زرقاوی) چندان تجربه در زندگی نداشت لهجه بدوی داشت و به خوبی فصیح صحبت نمی‌کرد. اما سرشار از انگیزه بود. اردن را بسیار خوب می شناخت» [5] او درباره ابو مصعب در جایی دیگر می گوید: «ابو مصعب بسیار متاثر از شخصیت نورالدین الزنکی بود. و کتاب های او را می پسندید.» [6]

اینها خود نشان از تاثیرات و اشرافی است که ابوبکر ناجی بر تحولات و اندیشه های دیگر تکفیری ها دارد. افکار ناجی بسیار افراطی تر از آن است که ما می پنداریم. بسیاری از محقیقین او را فقط عضو سازمان القاعده نمی دانند بلکه او را شخصیت فکری و ائدئولوژی در فکر سلفی جهادی القاعده می‌دانند.[7] او را باید از روی اندیشه هایش که در کتاب های منتسب به وی معرفی شده شناسایی کرد. این کتاب ها عبارتند از:

1)    اداررة التوحش اخطر مرحلة ستمر بها الامة

2)    الحرب المجلیة او السلم المخزیة

3)    طریق التمکین، سلسلة مقالات فی فقه التغییر

4)    الخونه اخس صفة فی تاریخ الحرکة الاسلامیة

5)    معرکة الصبر‌

با مطالعه کتاب اداره التوحش به خوبی می توان مقدار تاثیرگذاری سید قطب و ابن تیمیه بر ناجی را فهمید. این کتاب به داشتن اندیشه اجتهادی و تبیین نظرات صریح جهادی و تکفیری معروف است. [8]  این کتاب سه مرحله برای اداره جامعه و اسلامی و رسیدن به خلافت و حاکمیت اسلامی تصویر کرده و راه کار های آن را تبیین می کند[9]

جریانات فکری القاعده تلاش‌های زیادی انجام داد تا بتواند با این ائدولوژی سازی ها بتواند در آینده حضور خود را حفظ کنند.

پی نوشت:

[1].  موسوعة التطرف ، مجموعة الباعث، ج1، ص217، لبنان ، مرکز بلادی لدراسات الاستراتیجیة، 2017
[2].   موسوعة التطرف ، مجموعة الباعث، ج1، ص217، لبنان ، مرکز بلادی لدراسات الاستراتیجیة، 201
[3].  موسوعة التطرف ، مجموعة الباعث، ج1، ص217، لبنان ، مرکز بلادی لدراسات الاستراتیجیة، 201

[4]. یاسر عبدالحسین، جنگ دوم جهانی، داعش عراق و اداره توحش، ص52، نشر و و توزیع ، بیروت، 201
 [5]. یاسر عبدالحسین، جنگ دوم جهانی، داعش عراق و اداره توحش، نشر و و توزیع ، بیروت، 2015

[6]. سیف العدل ، تجربتی مع الزرقاوی، بی تا بی نا.
[7] عبدالباری عطوان، الدولة الاسلامیه،(الجذور و التوحش و المستقبل)، ص524، دار الساقی، بیروت، 2015
 [8]. عبدالباری عطوان، الدولة الاسلامیه،(الجذور و التوحش و المستقبل)، دار الساقی، بیروت، 2015

[9].https://www.youtube.com/watch?v=7p4LumxumAc

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

ایمن الظواهری (تفکرات)

ایمن الظواهری (زندگینامه)

ابوسلیمان المصری

ابوبکر ناجی کیست؟ (2)

رِفاعی سرور

سیف العدل محمد صلاح الدين زيدان

طارق عبدالحلیم

سید امام (دکتر فضل)

شكري مصطفی

ابوعبدالله المهاجر

ابوحمزه مهاجر

محمد عبدالسلام فرج

ایمن الظواهری 1