اطلس > شخصیت ها > ضد تکفیری > مصر > محمد بن محمد مشهور به ابن الحاج

محمد بن محمد مشهور به ابن الحاج

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ تعداد بازدید: 149

محمد بن محمد العبدري الفاسي مشهور به ابن الحاج (م737هجری، 1336میلادی) از علمای مذهب مالکی است. وی بیشتر عمر خود را در شهر قاهره کشور مصر گذرانده است.محمد بن محمد العبدري الفاسي مشهور به ابن الحاج (م737هجری، 1336میلادی) از علمای مذهب مالکی است. وی بیشتر عمر خود را در شهر قاهره کشور مصر گذرانده است. وی تالفاتی مهمی از جمله «المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على كثير من البدع المحدثة والعوائد المنتحلة» که ابن حجر[1] می گوید این کتاب کثر الفائده است [2].

یکی دیگر از نوشت های این عالم مالکی، کتاب «تعریف الانام فی التوسل بالنبی وزیارته علیه الصلاه والسلام» است که در اثبات استحباب زیارت قبرالنبی صلی الله علیه وآله وسلم و استحباب توسل به انبیاء و اولیاء بعد از وفاتشان است. شیخ ابن الحاج در این کتاب، از آیات و روایات نبوی در اثبات استحباب زیارت قبور استفاده کرده است. از جمله روایت مورد استفاده ایشان، حدیث «کنت نهیتکم عن زیاره القبور ...» است. همچنین برای استحباب توسل به انبیاء و اولیاء پس از مرگ، به آیه «و لو انهم اذ ظلموا انفسهم ...» و دیگر آیات در این زمینه استناد کرده است.

وی می نویسد: توسل به سوی خدا به واسطه پیامبرخدا عمده در توسل است که امری مشروع است. کما اینکه توسل به تابعین پیامبرخدا نیز می توان توسل کرد کمااینکه جناب بخاری از توسل خلیفه دوم به عموی پیامبرخدا خبر می دهد. مرحله بعدی توسل،  توسل به صالحین مدفون در مقابر است که می توان برای رفع حوائج و بخشش گناهان خود و والدین و بزرگان و نزدیکان، توسل کرد[3].

توسل به اولیاء الهی از سیره مسلمانان و علماء بوده است. ابن الحاج درباره این سیره علماء می گوید:

ما زال الناس من العلماء و الاکبار کابرا عن کابر مشرقا و مغربا یتبرکون بزیاره قبورهم و یجدون برکه ذلک حسا و معنی و قد ذکر الشیخ الامام ابوعبدالله ابن النعمان رحمه الله تعالی فی کتابه المسمی (بسفینه النجاء لاهل الالتجاء فی کرامات الشیخ ابی النجاء) فی اثناء کلامه علی ذلک ما هذا لفظه: تحقق لذوی البصائر و الاعتبار ان زیاره قبور الصالحین محبوبه لاجل التبرک مع الاعتبار فان برکه الصالحین جاریه بعد مماتهم کما کانت فی حیاتهم و الدعاء عند القبور الصالحین و التشفع بهم معمول به عند العلمائنا المحققین من ائمه الدین[4].

ترجمه:

پیوسته مردم از علماء و بزرگان از شرق و غرب عالم به زیارت صلحاء تبرک جسته و به صورت واقعی تبرک را از این مقابر می دیدند؛ کمااینکه امام ابوعبدالله ابن نعمان در کتاب خود می نویسد: برای اهل بصیرت و اعتبار محقق شده است که زیارت قبور صالحین به جهت تبرک محبوب بوده است و برکت صالحان چنان است که بعد از مرگشان نیز ساری و جاری است همانطور که در حیاتشان جاری بوده است و دعا نزد قبور صالحین و طلب شفاعت از آنها نزد علمای محقق از علمای دین امری عادی بوده است.

پی نوشت:


[1]. «كثير الفوائد كشف فيه معايب وبدع يفصلهاالناس ويستاهلون فيها»

[2]. http://shamela.ws/index.php/author/654
نقلا عن : الأعلام للزركلي

[3]. ابن الحاج، تعریف الانام فی التوسل بالنبی وزیارته علیه الصلاه والسلام، ص 12.

[4]. ابن الحاج، تعریف الانام فی التوسل بالنبی وزیارته علیه الصلاه والسلام، ص 12و13.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

شيخ محمد ابراهیم الکتانی المصری

شیخ محمد حسین ذهبی مصری

شيخ محمد مختار جمعه مصری

شیخ حسن عبدالطیف الشافعی المصری

شیخ حسنین محمد مخلوف المالکی المصری

دكتر احمد راسم النفيس المصري

شيخ أسامه محمود الأزهري

شیخ احمد محمود کریمه

شيخ علوي امين الخليل

شیخ ابوالمحاسن یوسف دجوی

شیخ احمد الطيب

شیخ شوقی ابراهیم علام

شیخ محمد متولی الشعراوی

محمد بن محمد مشهور به ابن الحاج

شیخ علی جمعه

دکتر صالح الوردانی

عبدالحلیم محمود