کتابخانه > نقد الخطاب السلفی ابن تیمیه نموذجاً

نقد الخطاب السلفی ابن تیمیه نموذجاً

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ تعداد بازدید: 21
نقد_الخطاب_السلفی_ابن_تیمیه_نموذجا.pdf

نقد الخطاب السلفیمشخصات

نويسنده : رائد السمهوری

ناشر: دار طوى للثقافه والنشر والإعلام

مکان نشر : لندن

سال نشر : 2010 م

تعداد صفحات : 556 صفحه

کتاب نقد گفتمان سلفی تالیف پژوهشگر سعودی رائد السمهودی می باشد، که در لندن منتشر شده است، نویسنده بعد از یک مقدمه کوتا، که به مساله انسداد فکری و عدم بازسازی سنت اسلامی در دوران معاصر می پردازد.نویسنده به علت اهمیت ویژه ابن تیمیه به عنوان مرجع کنونی بسیاری از فتاوا ، خصوصا در موضوعاتی ، که مربوط به مسایل چالش برانگیزی مانند همزیستی بین ادیان و مذاهب و همچنین بین جوامع بشری فاقد دین مشخص می باشد ، اقدام به بررسی و بازخوانی اندیشه او نموده است.در بخش اول نویشنده با این پیش فرض که روش و مبانی ابن تیمیه توانسته است ، بر عقلانیت مسلمانان آثار بسیاری بگذارد وارد بحث می شود و می کوشد مسأله همزیستی را در اندیشه ابن تیمیه واکاوی کند .او مفهوم کفر و کافر را با تمام شقوق آن از متون به جای مانده او بررسی می کند . وی نشان می دهد که ابن تیمیه مفهوم کفر وکافر را فربه کرده و به نوعی در این مفهموم توسعه داده است. نویسنده در این بخش نظرات ابن تیمیه در خصوص مسلمانان غیر ملتزم و به قول او اهل هوا و هوس و یا اهل بدعت و نیز اهل فسق و فجور را از هم تفکیک نموده و برای هر کدام یک رای فقهی صادر می کند . نویسنده سپس نظرات ابن تیمیه را درخصوص غیر مسلمانان اعم از محارب و غیر محارب را بیان می کند . بعد از آن در خصوص دیگری نوبت به مسأله زنان می رسد. او نظرات ابن تیمیه در خصوص زنان را نیز تحلیل می کند. ابن تیمیه معتقد است زنان مانند کودکان نیاز به سرپرستی دارند و انان دارای عقول ناقصی هستند . در بخشی نیز مشابهت های زنان و بردگان را بر میشمرد و معتقد است زن نیز مانند دارایی مرد می باشد. بعد از مسیله زنان نیز دیدگاه ابن تیمه را درخصوص شیمیدان ها و فیزیکدان ها و دیگر دانشمندان علوم طبیعی بیان میکند. همان گونه که از نام فصل مشخص است نویسنده می کوشد تا دیدگاهی که اکنون در جامعه اسلامی نسبت به غیر وجود دارد را بررسی کند نویسنده معتقد است این دیگر ستیزی و مخالفت با دیگری چه مسلمان و چه غیر مسلمان ریشه در افکار ابن تیمیه دارد.

 

در بخش دوم نویسنده بر ان است تا روش شناسی و نیز خدا شناسی ابن تیمیه را بررسی کند.نویسنده در این بخش به درستی دست روی یکی از اساسی ترین روش های فهم متن توسط ابن تیمیه می گذارد. او می گوید اخذ به ظاهر کلام و نظریه پردازی برای اثبات صحت اخذ به ظاهر کلام و نصوص کردن یکی از مهم ترین دست اورد های نظری ابن تیمیه است. او در این فصل زوایای مختلف نزاع بین متکلمین عقل گرا و ابن تیمیه ظاهر گرا را روشن می سازد.

 

در دو بخش نهایی نویسنده به مسأله کلامی قضا و قدر الهی اشاره می کند . در این بخش نیز نزاع ابن تیمیه با متکلمین و فراگیر شدن نظر ابن تیمیه در جهان اسلام و نیز عوارض حاصل از ان را به بحث می گذرد.تقدیر گرایی منفی و نیز جبر گرایی موجود در جهان اسلام که از نظر نویسنده عامل اساسی عقب ماندگی و واماندگی و عدم تلاش برای تغیر در سرنوشت را همین جبر گرایی می داند. در این بخش هم چنین نویسنده به علل و عواملی که باعث شد استراتژی علمی ابن تیمیه و روش و به عبارت دیگر متدولوژی ابن تیمیه جای خود را به عقل گرایی و نیز روش مبتنی برمتکلمان معتزلی بدهد می پزدازد. کتاب به این اصول و مبانی کاملا نگاه انتقادی دارد و می کوشد این اصول و دست اورد هایی که کاملا دست فرض شده است را به چالش جدی کشیده و در این بنای تاریخی روزنه هایی را ایجاد کند.

مهمترین عناوین

بخش اول: دیدگاه ابن تیمیه نسبت به دیگری

فصل اول : ابن تیمیه و دیگری غیر مسلمان

فصل دوم : ابن تیمیه و دیگری مسلمان

فصل سوم : ابن تیمیه و غیر عرب ها

فصل چهارم : ابن تیمیه و دانشمندان علوم طبیعی

بخش دوم :قواعد روش ابن تیمیه در خداشناسی

الف : تلاش ابن تیمیه در ابطال مقدمات نظری متکلمان مسلمان

ب: اصول و قواعد جایگزین

این اصول شامل سه قاعده می باشد.

بخش سوم: قضا و قدر در اندیشه ابن تیمیه

-اسباب و افعال بندگان

-اسباب و مسببات

-نظریه علم ازلی

بخش چهارم: ایا عقل بر نقل مقدم است

فصل اول : اشکالات وارده بر متکلمین

فصل دوم: دلایل عقلی ، نقلی و لغوی در امتناع تقدم عقل

 

نویسنده: محمد جواد خلیلی

 

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

البصائر لمنکری التوسل باهل المقابر

الجوهر المنظم فی زیاره قبر الشریف

دفع شبه عن الرسول و الرساله

الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه

الاقوال المرضیه فی الرد علی الوهابیه

فی ظلال التوحید

جریان شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام

دوازده نکته در بررسی و ارزیابی ادله توسل، شفاعت، تبرک و زیارت

الظاهرة السلفیة التعددیة التنظیمیه والسیاسات

نقد الخطاب السلفی ابن تیمیه نموذجاً

جنبش های فکری و دینی در جهان اسلامی معاصر

لعن های نامقدس

تروریسم و تکفیر (از دوره باستان تا ظهور داعش)

جهاد و ترور در اسلام (دیدگاه‌های علمای شیعه و اهل سنت)

زمینه های فکری سیاسی جریان بعثی تکفیری داعش

الوهابیه (مع ملحق مذکرات مستر همفر)

داعش و جبهه‌النصره چگونه می‌جنگند؟

مخالفة الوهابیة للقرآن و السنة

ابن تیمیه از دیدگاه اندیشمندان حنفی

صیانة القبور

آیین وهابیت

فتنه وهابیت

اعلام المسلمین ببطلان فتوی القرضاوی بتحریم التوسل بالانبیاء والصالحین

تقاریر نجد

ژئوپلتیک خلیج فارس عربستان و شیخ نشین‌ها

الوهابیة بینَ الشِرک و تصدُّع القَبیلة

فرهنگ زندگی و باورهای جماعت سلفی محتسبه

الوهابیه فکراً و ممارسةً

علم و سلطه غیبی اولیا

وهابیت و تبرک

عقل از منظر وهابیان

کلکم کفره (دراسه علمیه تثبت بالادله القاطعه تکفیر السلفیه للامه جمیعا)

تصحیح الاعتقاد فیما توهمه الشیخ محمد بن عبد الوهاب واشیاعه من الاصحاب

التبرک بالصالحین بین المجیزین و المانعین

بحوث قرآنیه فی التوحید و الشرک

العصر الوهابی قرائات فی ادبیات التطرف

نوسلفی گری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه

جهادگرایی سلفی تاریخچه یک اندیشه

پژوهشنامه علمی ترویجی نقد وهابیت؛ سراج منیر 20

شفاء السقام فی زیاره خیر الانام

سیف الجبار المسلول علی اعداء الابرار

شروعیه التبرک و فلسفه التوسل و دلیل شرعیته

منهج ابن تیمیة فی التوحید(قرائه نقدیه مقارنه)

مصباح الأنام و جلاء الظلام فی رد شبه البدعی النجدی

نفی ظاهره التکفیر عند الامامیه

وابتغوا الیه الوسیله

تطهیر المناهج من التکفیر

التراث السلفی تحت المجهر

العقل الاسلامی بین سیاط التکفیر و سبات التفکیر

العذر بالجهل و الرد علی بدعه التکفیر

التبرک علی ضوء الکتاب والسنه

هذی هی الوهابیه

الدوله الاسلامیه الجذور التوحش المستقبل

الشفاعه فی الکتاب و السنه

عربستان سعودی و جریان‎های اسلامی جدید

حسن التفهم و الدرک لمسأله التَرک

السلفیه تاریخا و مفهوما و هدفا

الارهاب التشخیص والحلول

رستاخیز داعش

رفتار وهابیان با مسلمانان

حقیقت شرک

المشاهد المشرفه و الوهابیون

البدعه و آثارها الموبقه

هولاء هم الخوارج

السیف السقیل فی الرد علی ابن زفیل

وهابیت و ریشه‎های آن

نقدی بر افکار ابن تیمیه

التوسل

القاعده و خواهرانش

عدو قریب و بعید

درسنامه نقد وهابیت

الانصاف فیما اثیر حوله الخلاف

قاعده من لم یکفر الکافر

استعانت از کفار

خروج بر حاکم از دیدگاه اهل سنت

جذور الارهاب فی العقیده الوهابیه

الاغاثة بأدلة الاستغاثة

دارالاسلام و دارالکفر

التندید بمن عدّد التوحید

عذر به جهل

منهج الرشاد لمن اراد السداد

صدق الخبر فی خوارج القرن الثانی عشر

ابن تیمیه از دیدگاه اهل سنت

مفهوم الشفاعه فی القرآن

استمداد از اولیاء

روابط خارجی در حکومت نبوی

المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار

نقض فتاوى الوهابية

السادة الحنابلة و اختلافهم مع السلفیة المعاصرة

وهابیگری

وهابیت و غلوّ

آرای وهابیت در ترازوی قرآن و سنت

الشفاعة

التوسل مفهومه و اقسامه و حکمه فی الشریعه الاسلامیة

نقد الشیخ محمد بن عبدالوهاب من الداخل

کنت فی الرقه هارب من الدولة الاسلامیة

فرقه ای برای تفرقه

ابومصعب زرقاوی معمار تکفیر و ترور

إتقان الصنعة فی التحقیق معنی البدعة

الوهابیون تاریخ ما أهمله التاریخ

تاریخچه وهابیت

وهابیت

اسلام و نفی خشونت و افراط گرایی

السلف و السلفیون رؤیه من الداخل

تشریح الفکر السلفی المتطرف

النزعه التکفیریه فی فکر الوهابیه

تاریخ و نقد وهابیت

سلفی گری وهابی

بررسی احادیث توسل و زیارت

وهابيت و بازنگرى از درون‏

وهابیت بر سر دو راهی

نوسلفی‌گری در سوریه

وهابيت سياسي

توحید العباده

پیامبر و فرعون (جنبش های نوین اسلامی در مصر)

بنيادهاي فكري القاعده تاثیرات اندیشه های وهابی - سلفی

جریان‌شناسی گروه‌های سلفی، جهادی و تکفیری

خلافه داعش

موسوعه التطرف، سیر وأفکار شخصیات القاعده والسلفیه وداعش فی المنطقه والعالم.

نگاهی به داعش از درون: ۱۰ روز در دولت اسلامی

داعش شجره خبیثه

گفتمان داعش ـ تبیین ذهنیت سلفیت تکفیری

شش گفتار در سلفیت معاصر

الایمان و الکفر فی الکتاب و السنه

دام تکفیر وهابیت به نام رحمان به کام شیطان

داعش گزارشی از درون ارتش وحشت

الأجوبة النجفیة فی الرد علی الفتاوی الوهابیة

فتاوای تفرقه انگیز وهابیان

سلفیه بدعت یا مذهب

السلفیه النشأه، المرتکزات، الهویه

بدعت و احکام آن

سلفی گری (وهابیت) و پاسخ به شبهات

نصیحة لشباب المسلمین فی کشف غلو العلماء المعاصرین

السلفیه الجهادیه فی السعودیه

فتن التکفیریین

هل نجد أرض الشیطان

منهج السلف فی فهم النصوص

التفکیر فی زمن التکفیر ضد الجهل و الزیف و الخرافة

بلاء التکفیر

آراء علماء المسلمین و فتاواهم فی تحریم تکفیر أتباع المذاهب الإسلامیّه

اسلام و خشونت(نگاهی نو به پدیده تکفیر)

الإسلام والعنف قراءه فی ظاهره التکفیر

التکفیر بین الدین و السیاسه

الحلف بغیرالله عز وجل

التوسل و صلته بالتوحید

ائمة الوهابیة

التوحید عند الشیخ ابن تیمیه

کتابشناسی نقد وهابیت

ماضی استمراری

خدای سلفیه (بررسی و نقد آرای سلفیه درباره‌ توحید از دیدگاه قرآن، سنت و برهان)

طالبان خواستگاه و مبانی فکری

مبلغ، نه پیامبر

نظری بر تاریخ وهابیت

تضاد مذهب شافعی با وهابیت

رحله التطرف من التکفیر الی التفجیر

العنف اللفظی و بلاغة التحریض فی خطاب داعش

المتشددون منهجهم و مناقشه اهم قضایاهم

تنظيم داعش النشأة والجرائم والمواجهة

حرمه الغلو فی الدین و تکفیر المسلمین

سلفی گری و وهابیت، تبارشناسی 1

نقد و بررسی اندیشه تکفیر

سلفی گری و وهابیت، (مبانی اعتقادی) 2

برداشتهای نادرست سلفیه جهادی از آیات جهاد

القاعده بررسی انتقادی تاریخ و افکار

حکم بغیر ما انزل الله

وهابیت بررسی انتقادی تاریخ و افکار

داعش تاریخ و افکار

طالبان تاریخ و افکار

سلفی گری در مصر

اطلس اندیشه های سلفی

الحرکات الاسلامیه فی الوطن العربی

ایمان و کفر

فتاوای جریان های تکفیری در جواز قتل مسلمانان

چکیده مقالات کنگره جهانی جریان های افراطی تکفیری

کتابشناسی تکفیر

الوهابیه فی المیزان

بنیادگرایی و سلفیه

شناخت وهابیت

فرماندهان تکفیر

البرهان المبین فی ضوابط تکفیر المعین

سلفیت جهادی در عربستان سعودی

اله التوحش التکفیر و السیاسه الوهابیه

بازخوانی تکفیر و تکفیر گرایی

ضرورت تعامل علمای جهان اسلام و اجتناب از لعن و تکفیر

جهاد با اهل قبله از منظر فقه اسلامی

اندیشه و عمل داعش

تولد اهریمن عوامل پیدایش دولت اسلامی عراق و شام

داعش از کاشت تا برداشت

داعش زیر ساخت های معرفتی و ساختاری

زادگاه تروریسم

وارونگی (نقد بنیان های فکری جریان های تکفیری)

اطلس رهبران

تکفیر اهل الشهادتین موانعه و مناطاته

بررسی فتوای تکفیر در نگاه مذاهب اسلامی

داعش من النجدی الی البغدادی

شبهات تنظیم الدولة الاسلامیة و الرد علیها

متاهة الحاکمیه اخطاء الجهادیین فی فهم ابن تیمیه

پندهای هدایتگر

العباده حدها و مفهومها

ثقافه الارهاب فی کتب الوهابیه

الصوائق الالهیه فی الرد علی الوهابیه

مرزهای توحید و شرک در قرآن

هشدار در خصوص تکفیر های بی‎رویه

التبصیر برد شبهات اهل التکفیر

الحق المبین فی الرد علی من تلاعب بالدین

الحکم و قضیة تکفیر المسلم

نبتة ابلیس داعش و القرآن

البیان لما یشغل الاذهان

نقض الفریضه الغائبة

جذور داعش قراءه فی تراث الوهابیه

الرد علی الفتاوی المتطرفه

داعش العراق و الشام فی میزان السنه و الاسلام