کتابخانه > کتاب > نقد الخطاب السلفی ابن تیمیه نموذجاً

نقد الخطاب السلفی ابن تیمیه نموذجاً

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ تعداد بازدید: 146
نقد_الخطاب_السلفی_ابن_تیمیه_نموذجا.pdf

نقد الخطاب السلفیمشخصات

نويسنده : رائد السمهوری

ناشر: دار طوى للثقافه والنشر والإعلام

مکان نشر : لندن

سال نشر : 2010 م

تعداد صفحات : 556 صفحه

کتاب نقد گفتمان سلفی تالیف پژوهشگر سعودی رائد السمهودی می باشد، که در لندن منتشر شده است، نویسنده بعد از یک مقدمه کوتا، که به مساله انسداد فکری و عدم بازسازی سنت اسلامی در دوران معاصر می پردازد.نویسنده به علت اهمیت ویژه ابن تیمیه به عنوان مرجع کنونی بسیاری از فتاوا ، خصوصا در موضوعاتی ، که مربوط به مسایل چالش برانگیزی مانند همزیستی بین ادیان و مذاهب و همچنین بین جوامع بشری فاقد دین مشخص می باشد ، اقدام به بررسی و بازخوانی اندیشه او نموده است.در بخش اول نویشنده با این پیش فرض که روش و مبانی ابن تیمیه توانسته است ، بر عقلانیت مسلمانان آثار بسیاری بگذارد وارد بحث می شود و می کوشد مسأله همزیستی را در اندیشه ابن تیمیه واکاوی کند .او مفهوم کفر و کافر را با تمام شقوق آن از متون به جای مانده او بررسی می کند . وی نشان می دهد که ابن تیمیه مفهوم کفر وکافر را فربه کرده و به نوعی در این مفهموم توسعه داده است. نویسنده در این بخش نظرات ابن تیمیه در خصوص مسلمانان غیر ملتزم و به قول او اهل هوا و هوس و یا اهل بدعت و نیز اهل فسق و فجور را از هم تفکیک نموده و برای هر کدام یک رای فقهی صادر می کند . نویسنده سپس نظرات ابن تیمیه را درخصوص غیر مسلمانان اعم از محارب و غیر محارب را بیان می کند . بعد از آن در خصوص دیگری نوبت به مسأله زنان می رسد. او نظرات ابن تیمیه در خصوص زنان را نیز تحلیل می کند. ابن تیمیه معتقد است زنان مانند کودکان نیاز به سرپرستی دارند و انان دارای عقول ناقصی هستند . در بخشی نیز مشابهت های زنان و بردگان را بر میشمرد و معتقد است زن نیز مانند دارایی مرد می باشد. بعد از مسیله زنان نیز دیدگاه ابن تیمه را درخصوص شیمیدان ها و فیزیکدان ها و دیگر دانشمندان علوم طبیعی بیان میکند. همان گونه که از نام فصل مشخص است نویسنده می کوشد تا دیدگاهی که اکنون در جامعه اسلامی نسبت به غیر وجود دارد را بررسی کند نویسنده معتقد است این دیگر ستیزی و مخالفت با دیگری چه مسلمان و چه غیر مسلمان ریشه در افکار ابن تیمیه دارد.

 

در بخش دوم نویسنده بر ان است تا روش شناسی و نیز خدا شناسی ابن تیمیه را بررسی کند.نویسنده در این بخش به درستی دست روی یکی از اساسی ترین روش های فهم متن توسط ابن تیمیه می گذارد. او می گوید اخذ به ظاهر کلام و نظریه پردازی برای اثبات صحت اخذ به ظاهر کلام و نصوص کردن یکی از مهم ترین دست اورد های نظری ابن تیمیه است. او در این فصل زوایای مختلف نزاع بین متکلمین عقل گرا و ابن تیمیه ظاهر گرا را روشن می سازد.

 

در دو بخش نهایی نویسنده به مسأله کلامی قضا و قدر الهی اشاره می کند . در این بخش نیز نزاع ابن تیمیه با متکلمین و فراگیر شدن نظر ابن تیمیه در جهان اسلام و نیز عوارض حاصل از ان را به بحث می گذرد.تقدیر گرایی منفی و نیز جبر گرایی موجود در جهان اسلام که از نظر نویسنده عامل اساسی عقب ماندگی و واماندگی و عدم تلاش برای تغیر در سرنوشت را همین جبر گرایی می داند. در این بخش هم چنین نویسنده به علل و عواملی که باعث شد استراتژی علمی ابن تیمیه و روش و به عبارت دیگر متدولوژی ابن تیمیه جای خود را به عقل گرایی و نیز روش مبتنی برمتکلمان معتزلی بدهد می پزدازد. کتاب به این اصول و مبانی کاملا نگاه انتقادی دارد و می کوشد این اصول و دست اورد هایی که کاملا دست فرض شده است را به چالش جدی کشیده و در این بنای تاریخی روزنه هایی را ایجاد کند.

مهمترین عناوین

بخش اول: دیدگاه ابن تیمیه نسبت به دیگری

فصل اول : ابن تیمیه و دیگری غیر مسلمان

فصل دوم : ابن تیمیه و دیگری مسلمان

فصل سوم : ابن تیمیه و غیر عرب ها

فصل چهارم : ابن تیمیه و دانشمندان علوم طبیعی

بخش دوم :قواعد روش ابن تیمیه در خداشناسی

الف : تلاش ابن تیمیه در ابطال مقدمات نظری متکلمان مسلمان

ب: اصول و قواعد جایگزین

این اصول شامل سه قاعده می باشد.

بخش سوم: قضا و قدر در اندیشه ابن تیمیه

-اسباب و افعال بندگان

-اسباب و مسببات

-نظریه علم ازلی

بخش چهارم: ایا عقل بر نقل مقدم است

فصل اول : اشکالات وارده بر متکلمین

فصل دوم: دلایل عقلی ، نقلی و لغوی در امتناع تقدم عقل

 

نویسنده: محمد جواد خلیلی

 

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

آراء علماء المسلمین و فتاواهم فی تحریم تکفیر أتباع المذاهب الإسلامیّه

آرای وهابیت در ترازوی قرآن و سنت

آیین وهابیت

أعلام النبيل بجواز التقبيل

إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات

إتقان الصنعة فی التحقیق معنی البدعة

إحیاء المقبور بأدلة بناء المساجد و القباب علی القبور

ائمة الوهابیة

ابن تیمیه از دیدگاه اندیشمندان حنفی

ابن تیمیه از دیدگاه اهل سنت

اتحاف الزائر و اطراف المقیم للسائر فی زیاره النبی

اخطاء ابن تيمية في حق رسول الله واهل بيته

استعانت از کفار

استمداد از اولیاء

اعلام المسلمین ببطلان فتوی القرضاوی بتحریم التوسل بالانبیاء والصالحین

الأجوبة النجفیة فی الرد علی الفتاوی الوهابیة

الإسلام والعنف قراءه فی ظاهره التکفیر

الإسلاميـون وقضايـا الـدولـة والمواطنـة (الجزء الاول)

الإسلاميـون وقضايـا الـدولـة والمواطنـة (الجزء الثانی)

الابانه عن اصول الدیانه (مقدمه و تعلیق حسن سقاف)

الارهاب التشخیص والحلول

الاسعاد فی جواز التوسل و الاستمداد

الاسلام بین المفاهیم و المصطلحات ج (1)

الاسلام بین المفاهیم و المصطلحات ج (2)

الاسلام بین المفاهیم و المصطلحات ج (3)

الاسلام بین المفاهیم و المصطلحات ج (4)

الاعلام بفتاوی ائمه الاعلام حول مولده علیه الصلاه و السلام

الاغاثة بأدلة الاستغاثة

الافهام و الافحام قضایا الوسیله و القبور

الاقوال المرضیه فی الرد علی الوهابیه

الانصاف فیما اثیر حوله الخلاف

الایمان و الکفر فی الکتاب و السنه

البدعه فی مفهوم الاسلامی الدقیق

البدعه و آثارها الموبقه

البدعه، مفهومها، حدها، آثارها

البرهان المبین فی ضوابط تکفیر المعین

البشارة و الاتحاف بما بین ابن تیمیة و الألبانی فی العقیدة من الاختلاف

البصائر لمنکری التوسل باهل المقابر

البیان لما یشغل الاذهان

التبرک بآثار النبی و الاولیاء

التبرک بالصالحین بین المجیزین و المانعین

التبرک بالصالحین و الأخیار و المشاهد المقدسة

التبرک علی ضوء الکتاب والسنه

التبصیر برد شبهات اهل التکفیر

التحذیر من المجازفه بالتکفیر

التراث السلفی تحت المجهر

التطرف و الارهاب فی المنظور الفکر الاسلامی و الدولی

التفکیر فی زمن التکفیر ضد الجهل و الزیف و الخرافة

التندید بمن عدّد التوحید

التوحید عند الشیخ ابن تیمیه

التوحید و الشرک فی القرآن الکریم

التوسل

التوسل بالنبی و جهله الوهابیون

التوسل عباده توحیدیه

التوسل مفهومه و اقسامه و حکمه فی الشریعه الاسلامیة

التوسل و الاستغاثه فی الکتاب و السنه

الجماعة الإسلامية في لبنان 1975-2000

الجوهر المنظم فی زیاره قبر الشریف

الحجج الدامغه والبرهین الساطعه فی جواز الاحتفال بالمولد النبوی الشریف

الحق المبین فی الرد علی من تلاعب بالدین

الحلف بغیرالله عز وجل

الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه

الدعا والتوسل بالاولیاء مطلوب ام ممنوع؟

الدوله الاسلامیه الجذور التوحش المستقبل

الرؤية الوهابية للتوحيد وأقسامه عرض و نقد

الرد علی السقاف فی مسأله التبرک بالآثار النبویه المکانیه

الرد علی الفتاوی المتطرفه

الزیاره النبویه فی ضوء الکتاب و السنه

السادة الحنابلة و اختلافهم مع السلفیة المعاصرة

السلف و السلفیون رؤیه من الداخل

السلفیة مرحلة زمنیة مبارکة لا مذهب إسلامی

السلفیه الجهادیه فی السعودیه

السلفیه النشأه، المرتکزات، الهویه

السلفیه تاریخا و مفهوما و هدفا

السلم والحرب و العلاقات الدولیه فی الاسلام

السیف السقیل فی الرد علی ابن زفیل

الشفاعة

الشفاعه فی الکتاب و السنه

الصوائق الالهیه فی الرد علی الوهابیه

الظاهرة السلفیة التعددیة التنظیمیه والسیاسات

العباده حدها و مفهومها

العذر بالجهل و الرد علی بدعه التکفیر

العصر الوهابی قرائات فی ادبیات التطرف

العقل الاسلامی بین سیاط التکفیر و سبات التفکیر

الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابیه

الفریضه الغائبه جذور و حوارات دراسات و نوصوص

القاعده التنظیم السری

القاعده و خواهرانش

المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار

المشاهد المشرفه و الوهابیون

المنحة الوهبية في الرد علي الوهابيه

النزعه التکفیریه فی فکر الوهابیه

النقول الشرعیه فی الرد علی الوهابیه

اله التوحش التکفیر و السیاسه الوهابیه

الوسیط بین الافراط و التفریط

الوهابیة بینَ الشِرک و تصدُّع القَبیلة

الوهابیة و التوحید

الوهابیه (مع ملحق مذکرات مستر همفر)

الوهابیه فکراً و ممارسةً

الوهابیه فی المیزان

الوهابیه مقاله نقدیه

الوهابیون تاریخ ما أهمله التاریخ

انتحار و استشهاد

انتفاع الاموات باهداء التلاوات والصدقات وسائر القربات

ایمان و کفر

بحوث قرآنیه فی التوحید و الشرک

بدعت و احکام آن

برداشتهای نادرست سلفیه جهادی از آیات جهاد

بررسی احادیث توسل و زیارت

بررسی فتوای تکفیر در نگاه مذاهب اسلامی

بلاء التکفیر

تأویل صفات خدا

تاریخ و نقد وهابیت

تبرک الصحابة بآثار رسول الله صلی الله علیه و بیان فضلة

تروریسم و تکفیر (از دوره باستان تا ظهور داعش)

تشریح الفکر السلفی المتطرف

تصحیح الاعتقاد فیما توهمه الشیخ محمد بن عبد الوهاب واشیاعه من الاصحاب

تطهیر المناهج من التکفیر

تعریف الانام فی التوسل بالنبی وزیارته علیه الصلاه والسلام

تفسير اولي النهي لقوله تعالي الرحمن علي العرش استوي

تقاریر نجد

توحید العباده

توسل و رد شبهات

تَتَرُس

تکفیر اهل الشهادتین موانعه و مناطاته

ثقافه الارهاب فی کتب الوهابیه

جاهلیت

جذور الارهاب فی العقیده الوهابیه

جذور داعش قراءه فی تراث الوهابیه

جریان شناسی سلفی گری معاصر سلفی کیست و چه می گوید.

جهادگرایی سلفی تاریخچه یک اندیشه

حرمه الغلو فی الدین و تکفیر المسلمین

حسن التفهم و الدرک لمسأله التَرک

حقیقت شرک

حکم بازسازی قبور انبیا و اولیا علیهم‌السلام و عبادت در آنها

حکم بغیر ما انزل الله

خروج بر حاکم از دیدگاه اهل سنت

خلافه داعش

دارالاسلام و دارالکفر

داعش العراق و الشام فی میزان السنه و الاسلام

داعش من النجدی الی البغدادی

داعش و جبهه‌النصره چگونه می‌جنگند؟

دفع شبه عن الرسول و الرساله

دموکراسی

دوازده نکته در بررسی و ارزیابی ادله توسل، شفاعت، تبرک و زیارت

ذبح

رحله التطرف من التکفیر الی التفجیر

رفتار وهابیان با مسلمانان

سعاده الدارین فی الرد علی الفریقین الوهابیة و مقلده الظاهریة (ج1)

سعاده الدارین فی الرد علی الفریقین الوهابیة و مقلده الظاهریة (ج2)

سلف و مدعیان سلفیت

سلفی ها

سلفی گری (وهابیت) و پاسخ به شبهات

سلفی گری وهابی

سلفیه بدعت یا مذهب

سیف الجبار المسلول علی اعداء الابرار

شبهات تنظیم الدولة الاسلامیة و الرد علیها

شفاء السقام فی زیاره خیر الانام

شفاء الفؤاد بزیارة خیر العباد

شناخت وهابیت

صحیح شرح العقیده الطحاویه

صدق الخبر فی خوارج القرن الثانی عشر

صریح البیان فی الرد علی من خالف القرآن

صیانة القبور

طاغوت

عدو قریب و بعید

عذر به جهل

عربستان سعودی و جریان‎های اسلامی جدید

عقل از منظر وهابیان

علم و سلطه غیبی اولیا

عمدة الکلام فی اثبات التوسل و التبرک بخیر الانام

فتاوای جریان های تکفیری در جواز قتل مسلمانان

فتن التکفیریین (العرب المعاصرين)

فتنه وهابیت

فرقه ای برای تفرقه

فرماندهان تکفیر

فصل الخطاب من كتاب الله وحديث الرسول وكلام العلماء في مذهب ابن عبد الوهاب

فی ظلال التوحید

قاعده من لم یکفر الکافر

لعن های نامقدس

ماضی استمراری

مبلغ، نه پیامبر

متاهة الحاکمیه اخطاء الجهادیین فی فهم ابن تیمیه

مجله سراج منیر شماره 10

مجله سراج منیر شماره 11

مجله سراج منیر شماره 12

مجله سراج منیر شماره 13

مجله سراج منیر شماره 14

مجله سراج منیر شماره 15

مجله سراج منیر شماره 16

مجله سراج منیر شماره 17

مجله سراج منیر شماره 18

مجله سراج منیر شماره 19

مجله سراج منیر شماره 20

مجله سراج منیر شماره 21

مجله سراج منیر شماره 22

مجله سراج منیر شماره 4

مجله سراج منیر شماره 5

مجله سراج منیر شماره 6

مجله سراج منیر شماره 7 و 8

مجله سراج منیر شماره 9

مجله سلفی پژوهی شماره دو

مجله سلفی پژوهی شماره سه

مجله سلفی پژوهی شماره یک

مجموع رسائل السقاف (جلد اول)

مجموع رسائل السقاف (جلد دوم)

مجموعه مقالات همایش ملی واکاوی قرائت های افراطی از دین

مخالفة الوهابیة للقرآن و السنة

مرزهای توحید و شرک در قرآن

مشروعیه التبرک و فلسفه التوسل و دلیل شرعیته

مصباح الأنام و جلاء الظلام فی رد شبه البدعی النجدی

مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام

مفهوم الشفاعه فی القرآن

منهج ابن تیمیة فی التوحید(قرائه نقدیه مقارنه)

منهج الرشاد لمن اراد السداد

منهج السلف فی فهم النصوص بين النظریه والتطبیق

مَحقُ التَقَول فی مساله التوسل

نبتة ابلیس داعش و القرآن

نصیحة لشباب المسلمین فی کشف غلو العلماء المعاصرین

نفی ظاهره التکفیر عند الامامیه

نقد الخطاب السلفی ابن تیمیه نموذجاً

نقد الشیخ محمد بن عبدالوهاب من الداخل

نقد وهابیت از درون

نقدی بر افکار ابن تیمیه

نقض الفریضه الغائبة

نقض فتاوى الوهابية

نوسلفی گری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه

هجرت

هذی هی الوهابیه

هشدار در خصوص تکفیر های بی‎رویه

هل نجد أرض الشیطان

هولاء هم الخوارج

وابتغوا الیه الوسیله

ولاء و براء

وهابيت و بازنگرى از درون‏

وهابیت بر سر دو راهی

وهابیت مبانی فکری کارنامه عملی

وهابیت و تبرک

وهابیت و ریشه‎های آن

وهابیت و غلوّ

وهابیگری

پندهای هدایتگر

پژوهشنامه علمی ترویجی نقد وهابیت؛ سراج منیر 20

پیامبر و فرعون (جنبش های نوین اسلامی در مصر)

چکیده مقالات کنگره جهانی جریان های افراطی تکفیری

کتابشناسی نقد وهابیت

کتابشناسی تکفیر

کشف الستور عما اُشکل من احکام القبور

کلکم کفره (دراسه علمیه تثبت بالادله القاطعه تکفیر السلفیه للامه جمیعا)

کنت فی الرقه هارب من الدولة الاسلامیة