مقالات > ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ تعداد بازدید: 105

از جمله راه های نفوذ دشمن در بین مسلمانان و ایجاد اختلاف بین آنها، حربه مذهب تراشی و بوجود آوردن فرقه های مختلف در بین مسلمانان بوده که از جمله آن می توان به ایجاد فرقه بهائیت در بین شیعیان و همچنین فرقه وهابیت در بین اهل تسنن اشاره نمود.از جمله راه های نفوذ دشمن در بین مسلمانان و ایجاد اختلاف بین آنها، حربه مذهب تراشی و بوجود آوردن فرقه های مختلف در بین مسلمانان بوده که از جمله آن می توان به ایجاد فرقه در بین شیعیان و همچنین فرقه وهابیت در بین اهل تسنن اشاره نمود. جریان سنی افراطی بوجود آمده توسط استعمار انگلیس، وهابیت نام گرفت. در ادامه این مقاله، وهابیت و شیوه عملکرد و ابزارهای تبلیغی این فرقه بررسی خواهد شد.

 

آئین وهابیت با الهام گیری از اندیشه های کسانی همچون ابن تیمیه و ابن قیم جوزی، توسط محّمد ابن عبدالوهّاب تولّد یافته است. آئینی منحرف و سطحی و به دور از روح والای تعالیم حیاتبخش اسلامی بوده و از آغاز تولّدش تاکنون حاصلی جز تفرقه افکنی، تباهی، تخریب، و فساد انگیزی در عالم اسلام و میان مسلمانان نداشته است.

این آئین از مبانی اعتقادی کاملاً سست و ابتدائی برخوردار بوده و برداشتهائی بسیار سطحی و مبتذل از آیات قرآنی و روایات و اخبار ارائه می دهد.

استعمار و استکبار برای حاکمیت و سلطه سیاه و شیطانی خود در جستجوی زمینه های حاکمیت می باشد. شعار کهنه و همیشگی آنها تفرقه بینداز و حکومت کن بوده که یکی از مهّم ترین راههای رسیدن به آن ایجاد جوناسالم و تکفیر و تفسیق در جامعه است.

 

علل و عوامل بسیاری بوده که موجب تحّرک مردم و سبب ایستادگی آنان در برابر نیروهای مهاجم و ویرانگر استعمار بوده است مانند ملّیت، زبان، فرهنگ برخی از این عوامل تنها برای مدّتی کوتاه مؤثر بوده و در برهه ای از زمان توانسته در برابر هجوم همه جانبه استعمار مقابله کند، ولی به تدریج بی رنگ شده و کارآئی خود را از دست داده است.

 

آنچه در این میان توانسته همیشه مانع عمده و سدّ محکمی در برابر اهداف استعماری باشد، قدرت دین و نفوذ مذهب در بین مردم بوده است آنهم دین اسلام و این چیزی است که همیشه مورد اعتراف استعمارگران بوده و هست.

 

استعمارگران که چنین سدّ استوار و دژ نفوذناپذیری را در برابر خود بطور مستمر می دیده اند برای مقابله با آن به ترفندهای مختلفی از جمله:

مقابله مستقیم و رویاروئی نظامی و نمودار آن جنگهای صلیبی و اشغال نظامی کشورهای اسلامی مانند لیبی، عراق، افغانستان، ایران و الجزایر بوده است. رویاروئی مستقیم فرهنگی از طریق تحریف و وارونه جلوه دادن احکام اسلامی و ایراد اتهامات به مقدسات آن.

مقابله غیرمستقیم با ترویج فسا در فحشاء در بین مسلمانان جهت بی تفاوت نمودن آنان نسبت به دین.

تحریک احساسات قوی و ناسیونالیستی جهت دسته دسته کردن افراد و گروهها در سرزمین های اسلامی.

مورد دیگری که نظر اصلی بحث ما می باشد مذهب تراشی و بوجود آوردن فرقه های مختلف در بین مسلمانان بوده که از جمله آن می توان به ایجاد فرقه در بین شیعیان و همچنین فرقه وهابیت در بین اهل تسنن اشاره نمود. جریان سنی افراطی بوجود آمده توسط استعمار انگلیس، وهابیت نام گرفت.

 

مأموران انگلیسی محمّمد بن عبدالوهاب را با حس جاه طلبی و ضعف اخلاقی و اندیشه های افراطی که در او یافتند، برای ایجاد این فرقه مناسب می بینند و به همین منظور گام به گام او را همراهی می کنند تا زمانی که زمینه را مناسب دیده و وادارش می کنند که مذهب جدید را اعلام کند و سپس به دستور انگلیس با یکی از مزدوران و سرسپردگان معروف استعمار پیر بنام مسعود بن عبدالعزیز متحّد می شود و با امکانات فراهم شده اقدام به جمع مرید می نماید.

در این مقاله به لطف خداوند متعال قصد داریم که به ابزارهای تبلیغاتی وهابیت در زمان حاضر بپردازیم.

 

شیوه و عملکرد وهابیت در زمان شکل گیری

هنگامی که محمّد ابن عبدالوهّاب (شیخ محّمد) درعیه را موطن خود قرار داد، اهل آن شهر در نهایت نادانی بودند و در امر نماز و پرداختن زکات سستی می ورزیدند. شیخ محّمد به آنان امر دین را از طریق برداشت های خود آموخت و آنها را تحت امر خود قرار داد.

 

شیخ محّمد از این پس به رؤسا و قضات نجد نامه نوشت و از آنان خواست از او اطاعت کنند و منقاد او باشند. گروهی فرمان بردند و گروهی دیگر عدم اطاعت خود را اظهار کردند و دعوت شیخ را به باد استهزاء گرفتند و او را به نادانی و نداشتن معرفت نسبت دادند، جمعی او را جادوگر خواندند و عدّه ای دیگر نسبتهای زشت به او دادند. شیخ به اهل درعیه فرمان قتال داد، ایشان مکرر با مردم نجد جنگ کردند تا آنان را به اطاعت شیخ در آوردند و آل سعود بر نجد و قبائل ساکن آن غلبه کردند.

شیوه و روش این گروه از ابتداء بر خشونت، جرح و قتل مسلمانان و همچنین تکفیر آنان قرار داشته است.

وهابیون پس از جنگ و خونریزی بسیار در سرزمین های عربستان امروزی و به تحت امر خود در آوردن آن، با استناد به کتابی که شیخ احمد احسائی بنام شرح الزیاره نوشته و در آن ضمن بالا بردن مقام ائمه(ع)، نسبت به خلفاء ثلاث لعن و دشنام روا داشته بود، فتوی قتل شیعیان را از برخی علماء اهل سنت نیز گرفتند و ار حجاز به عتبات حمله ور شدند و ضمن غارت حرم ائمه معصومین(ع) به کشتار و تجاوز وحشتناکی دست زدند و از جمله بسیاری از علماء شیعه را اصولاً مخالف فرقه بودند از دم تیغ گذراندند.

 

نکته قابل توجه اینجاست که در این حمله و غارت و کشتار علماء، خانه سید کاظم رشتی مروّج کتاب مذکور و شاگرد و جانشین شیخ احمد احسائی هیچ آسیبی نمی بیند، بلکه خانه اش حرم امن و پناهگاه اعلام می گردد و این مسئله نشاندهنده سر در آخور داشتن هر دو گروه در انبان استعمار پیر انگلیس می باشد.

 

خلاصه فرهنگ وهابیت براساس تکفیر فرق اسلامی، ایجاد تفرقه بین مسلمین، محو آثار رسالت و وحی، سازش با جبّاران و استعمارگران بنیاد نهاده شده است. روش های تبلیغی آنان در زمان شکل گیری همانطور که در بالا نیز اشاره رفت، ابتداء با دعوت از طریق ارسال نامه به سران قبائل عربستان و در صورت عدم قبول آنان با لشگرکشی و جنگ و خونریزی قبائل را به اطاعت از خود و امید.

 

شکل گیری حاکمیت دینی و حاکمیت سیاسی در عربستان

از ائتلاف بوجود آمده توسط استعمارگران انگلیس بین دو خانواده آل سعود و آل شیخ در عربستان و پس از تصرف در آوردن کل سرزمین عربستان و تشکیل کشور پادشاهی عربستان سعودی، امور دینی به نوادگان و بازماندگان محّمد ابن عبدالوهّاب که به آل شیخ معروفند واگذار گردید و امور سیاسی و اداره کشور به نوادگان و فرزندان سعود ابن عبدالعزیز و معروف به آل سعود سپرده شد.

 

در قرن گذشته میلادی و پس از دستیابی عربستان به منابع عظیم نفتی و ثروت سرشار بدست آمده، وهابیون به ترویج و توسعه افکار خود در سطح جهان اسلام پرداختند.

 

روش های تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

پس از استحکام پایه های حکومت وهابیون در داخل کشور ثروتمند عربستان سعودی و شکل گیری نظام هاد کشورهای جدید، وهابیون با برخورداری از ثروت سرشار نفت، روش پیشبرد مقاصد خود را تغییر داده و با استفاده از ثروت سرشار بطور مقطعی دست از قتل و غارت و کشتار برداشته و به نفوذ خود از طرق فرهنگی اقدام نمودند.

 

ایجاد شبکه های وهابیت در کشورهای اسلامی

وهابیون در کشورهای اسلامی فقیر و بخصوص در شبه قاره مانند پاکستان، بنگلادش، افغانستان و مسلمانان هند که دارای جمعیت های بسیار زیاد و درآمدهای بسیار کمی هستند با خرج پولهای بسیار زیاد و خرید علمای اهل سنت به ساختن مدارس علمیه، مساجد، مراکز به اصطلاح اسلامی پرداختند و بطور بسیار سازمانداده شده و با تشکیلات قوی و شبکه های مرتبط با یکدیگر به ترویج آئین وهابیت پرداخته و مردم مسلمان شبه قارّه را که عمدتاً از مسلمانان حنفی می باشند و در پذیرش عقائد وهابیت مستعدتر هستند را به این آئین فرا می خوانند.

 

با توجّه به فقر اقتصادی کشورهای شبه قاره و وجود تعداد بسیار زیاد نیروهای کار فعال از شبه قاره در کشور عربستان در رده های مختلف کارگر، تکنسین، مهندس و پزشک و تردد این افراد به کشورهای خود یک عامل دیگر در ترویج افکار وهابیت در این کشورها می باشد.

 

در محروم ترین نقاط کشور پاکستان در استان بلوچستان این کشور که از محروم ترین نقاط جهان نیز به حساب می آید وهابیون به ساخت مدارس دینی و مساجد اقدام نموده و با هزینه نمودن پول بسیار زیاد افراد را جذب خود می کنند و در استان بلوچستان ایران نیز نفوذ نموده و دارای پایگاه هستند.

 

این شبکه گسترده و فعّال وهابیت در سراسر دنیا نفوذ نموده و در شبه قاره، آفریقا، خاور دور، آسیای مرکزی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، اروپا و آمریکا فعّال می باشند و برخی حرکت های استقلا طلبانه در این کشورها مانند چچن از عناصر این شبکه ها نیز بهره می برند و یا از انشعابات مختلف بوجود آمده در آنها. حرکت های تروریستی مانند گروه ابوسیاف در فیلیپین، سپاه صحابه در پاکستان و فعالیت های بن لادن در سودان و افغانستان و اروپا و آمریکا ابتداء از همین شبکه های ایجاد شده وهابیت سرچشمه گرفته و پس از بوجود آمدن اختلاف بین آنها بخصوص در زمان جنگ دوّم خلیج فارس و جدا شدن سلفیون و بن لادن از وهابیون، انشعابات مختلف در آنها بوقوع پیوسته است.

 

مدارس دینی و دانشگاههای وهابیون در عربستان از میان شاگردان و طلاّب علوم دینی که در کشورهای اسلامی وجود دارند، شاگردان برجسته را انتخاب و بصورت بورسیه به عربستان اعزام نموده و در آنجا پس آموزش و تعلیم آنان و تبدیل ایشان به مبلّغین وهابیت، آنها را به کشور خود بازگردانده و به تبلیغ این آئین می پردازند.

 

اختلاف بین حاکمیت سیاسی و حاکمیت دینی در عربستان

کشور عربستان سعودی مهد و مرکز وهابیت می باشد و همانطور که قبلاً نیز اشاره رفت حاکمیت سیاسی در دست خاندان آل سعود و حاکمیت مذهبی به خاندان آل شیخ سپرده شده است.

 

خاندان آل سعود در اثر سالها حاکمیت در عربستان و در نتیجه تردد و ارتباطات زیاد با دنیای خارج و بخصوص با آمریکائیان و اروپائی ها و همچنین دیگر کشورهای اسلامی دید بازتری یافته اند و با عقاید خشن، خشک و بی پایه آل شیخ در تکفیر و تفسیق دیگر مسلمانان همراهی ندارند و خود را وهابّی نمی دانند و این مسئله در سطح روابط سیاسی عربستان با دیگر کشورهای اسلامی در سالهای اخیر بیشتر نمود پیدا می کند ولی در داخل عربستان و در مسائل دینی و نگهداری حرمین شریفین و دیگر آثار اسلامی باقیمانده از زمان رسول گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین به دلیل در اختیار بودن این مکانها در اختیار وهابیون آل شیخ و همچنین در برخورد روحانیون وهابی با مسلمانان دیگر کشورها و حجّاج بیت اللَّه الحرام نمود کمتری دارد و همانطور که همه ساله مشاهده می شود، سال به سال آثار اصلی باقیمانده از زمان رسول گرامی اسلام(ص) در جای جای کشور عربستان کم شده و روحانیون وهابی در حمایت شرطه ها همچنان با مسلمانان دیگر کشورها بخصوص با شیعیان ایرانی رفتار خوبی نداشته و ما را به کفر و شرک متهّم می سازند.

 

دیگر ابزارهای وهابیت در عصر حاضر

وهابیون علمای خود را به زبانهای مختلف دنیا آموزش داده و به اعزام آنها به کشورهای مختلف اقدام می نمایند و نشر افکار خود می پردازند و مسلمانان فقیر و ناآشنا با تعالیم اصیل اسلامی را جذب خود می نمایند.

 

همانطور که در موسم حج نیز مسلمانان مشاهده ی نمایند علمای وهابی در بین نماز مغرب و عشاء در مسجد الحرام و مسجد النبی در اوج وجود جمعیت حجاج و زائران در این مساجد مقدس به زبان اردو و دیگر زبانها اقدام به وعظ و خطا به نموده و تعداد بسیار زیادی از مسلمانان شبه قارّه و دیگر کشورها را جذب و به سخنان آنان گوش فرا می دهند.

 

در موسم حج و همچنین در ماههای زیارتی که مسلمانان بسیار زیادی برای زیارت خانه خدا و مرقد رسول گرامی اسلام و انجام عمره مفرده در ماههای رجب و شعبان و رمضان به حرمین شریفین مشرف می شوند، طلاّب خارجی که از طریق شبکه وهابیت در کشورهای خود جذب شده و بصورت بورسیه در عربستان به تحصیل وهابیت مشغولند، بسیار فعّال در حرمین شریفین با مسلمانان به گفتگو نشسته و افکار وهابیان را به آنها تلقین و تبلیغ می نمایند. با توجّه به اینکه این افراد از کشورهای خود حجاج هستند و زبان مادری آنها را می دانند، تأثیر بسیار زیادی بر روی زائرین خانه خدا می گذارند.

 

همچنین در قبرستان بقیع و حرم مطهر ائمه بزرگوار ما، روحانیون وهابی حضور فعّال دارند و پس از برخورد با علماء، اساتید دانشگاهها، روشنفکران و متفکران کشورهای مختلف با زبان انگلیسی، اردو و با تسلط کامل شروع به گفتگو با آنان نموده و به تبلیغ آئین خود و شرک و کفر جلوه دادن توسلّ و عرض ارادت شیعیان به ائمه معصومین خود می نمایند.

 

وهابیون با مطالعه عمیق و گسترده، متون کتب دیگر فرق اسلامی و بخصوص شیعه به نقاط ضعف و احادیث و روایاتی که بعضاً در این کتاب ها مانند اصول کافی وجود دارد و این احادیث و روایات جای بحث کارشناسانه بسیار زیاد دارند و امثال این احادیث و روایات در متون و کتابهای خود آنها به مراتب بیشتر بچشم می خورد به بحث با مسلمانان می پردازند که اطلاع کافی و لازم را از اینگونه بحث ها ندارند و در بحث به ظاهر مقهور وهابیون می شوند. حضور روحانیون و مبلغین آگاه و با اطلاعات جامع و مسلط به زبان عربی و اردو و انگلیسی در موسم حج و در ایام می تواند پاسخ خوبی به این یاوه گوئی های وهابیون بدهد.

 

آنها همچنین در سطح گسترده به چاپ کتب و متونی از برخی علمای شیعه که به هیچ وجه مورد قبول کل تشیع نمی باشد مانند کتاب هاجی نوری در تأئید تحریف قرآن اقدام می نمایند و آن را در بین مسلمانان مختلف به رایگان و در سطح بسیار زیادی توزیع می نمایند و از این طریق شیعه را به قبول تحریف قرآن و دیگر موارد کذب و دروغ مانند اعتقاد به خائن بودن جبرئیل امین و بالاتر دانستن مقام حضرت علی(ع) از حضرت رسول اکرم(ص) متهّم می سازند.

 

وهابیون همچنین در تبلیغ آئین خود پس از برقراری ارتباط با حجّاج و قرائرین بیت اللَّه الحرام و اخذ آدرس آنان، ارتباط خود را بطور مستمر ادامه داده و مطالب خود را در قالب جزوات و کتابچه های با چاپ و جلد بسیار زیبا و نفیس و با مطالب مختصر که خواننده را جذب می کند، آنان را به شبکه های خود در آن کشورها معرفی نموده تا بتوانند روی این افراد کار کنند و از آنها وهابیون وابسته به خود را پدید آورند.

 

با ترجمه قرآن کریم به تقریباً اکثر زبانهای زنده و فعّال دنیا، باب ارتباط با مخاطب خود را باز نموده و او را جهت اخذ مطالب دین از طریق خود کانالیزه می نمایند و مطالب خود را به خورد مسلمانان می دهند.

همانطور که در مسجدالحرام و مسجد النبی مشاهده می گردد قرآن ترجمه شده به کلیه زبانهای زنده دنیا وجود دارد.

 

در پایان مراسم حج و بازگشت حجّاج به کشورهای خود علاوه بر یک جلد کلام اللَّه مجیده تعدادی کتاب های مختلف جهت جذب زائرین را بطور مجّانی اهداء می نمایند. با توجّه به اطلاع آنان از تنفر مسلمانان شیعه ایرانی از کتابهای آنان، به حجّاج کشورمان فقط یک جلد قرآن اهداء می نمایند.

 

استفاده از ابزار و تکنولوژی نوین

وهابیون عصر حاضر برخلاف اسلاف خود که هرگونه نوع آوری را بدعت در دین دانسته و سیم های تلگراف را به عنوان بدعت در دین قطع می نمودند، امروزه از کلیه امکانات و ابزار نوین تکنولوژی روز جهت اشاعه اهداف خود استفاده می نمایند و حضور بسیار گسترده و فعّالی در شبکه اینترنت دارند و با ایجاد سایت های اطلاعاتی مختلف به اطلاع رسانی افکار خود می پردازند.

 

چندین موج رادیوئی عربستان برنامه های برون مرزی مختلفی را به زبانهای گوناگون برای اکثر کشورهای جهان پخش می نمایند.

وهابیون در مطبوعات کشورهای مختلف نیز نفوذ نموده و با هزینه نمودن مبالغ هنگفت در اکثر کشورهای اسلامی مطبوعات مختلفی را در اختیار دارند که با زبان محلّی مردم به القاء تفکرات و نفوذ خود می پردازند.

با توجّه به ثروت سرشار عربستان، حکومت این کشور روی اکثر حکومت های اسلامی نفوذ داشته و سر منشاء بسیاری از تغییر و تحولات در این کشورها می باشد.

 

تعداد زیادی مجّله و روزنامه در دنیای غرب توسط عربستان چاپ می شود و از این طریق به نشر عقاید و نظرات خود می پردازند. این نشریات دارای سابقه طولانی و شناخته شده هستند و تعداد زیادی مخاطب و خواننده در سراسر دنیا دارند که از جمله آنان می توان به مجله الشرق الاوسط و الحیاه که هر دو در لندن چاپ می شوند اشاره نمود.

 

تأثیرپذیری مسلمانان و میزان موفقیت وهابیون در تبلیغ خود

وهابیون علیرغم از پول بسیار هنگفت بدست آمده از فروش نفت و دیگر درآمدهای خود که صرف تبلیغ وهابیت می نمایند و با دارا بودن شبکه بسیار گسترده و با تجربه با سازماندهی بسیار قوی در سراسر جهان و بخصوص در کشورهای اسلامی بدلیل پوچ بودن عقاید و فاصله زیاد آن با مفاهیم عمیق و اصیل اسلامی، درصد موفقّیت پائینی داشته اند و مسلمانان سراسر دنیا که آزاده و دارای فرهنگ قوی می باشند به پوچی و انحراف این افکار از اسلام اصیل پی برده و وهابیون فقط در محیطهائی که دچار فقر اقتصادی و همچنین دارای فرهنگ پائینی بوده اند، توانسته اند موفقیت هائی بدست آوردند مانند نفوذ در قوم پشتون افغانستان و همچنین در استانهای سرحد شمالی و بلوچستان پاکستان که اقوام پشتون و بلوچ در آنجاها زندگی می کنند و بسیار فقیر بوده و دارای فرهنگ پائینی نیز می باشند جذب اسلام و فرهنگ وهابیون شده اند و پدیده طالبان را در افغانستان و طالبان نیز را در کل منطقه بوجود آورده اند. آنها در آسیای مرکزی و خاور دور نیز توانسته اند پایگاههائی برای خود در سطح بسیار کوچکتر فراهم آورند.

 

اگر در اینجا مقایسه ای بین انقلاب اسلامی ایران و تأثیرگذاری آن بر روی دیگر مسلمانان و اثر وهابیت را بخواهیم به عمل آوریم، مشاهده خواهیم نمود که در بیست سال گذشته تبلیغات به عمل آمده توسط ج.ا.ایران بسیار ضعیف، سازماندهی نشده، دارای بودجه کم و غیر هماهنگ بوده است و در مقابل تبلیغ وهابیون سازماندهی شده، هماهنگ دارای شبکه گسترده و با بودجه بسیار کلال بوده است ولی جذب مسلمانان دیگر کشورها به انقلاب اسلامی ایران بسیار بیشتر از آئین پوچ وهابیت بوده است و این بدلیل غنا مکتب اهل بیت و استفاده آن از سرچشمه های غنی وحی می باشد.

 

جمع بندی مطالب

استعمار بزرگترین دشمن خود را جهت نفوذ در کشورهای اسلامی آئین وحدت بخش اسلام ناب محّمدی(ص) می دانسته است و همانطور که یکی از رهبران استعمار پیر انگلیس در مجلس آن کشور کتاب قرآن را بلند نمود و اعلام داشت تا این کتاب در بین مسلمانان وجود دارد و از آن اطاعت ما قادر برحکومت و به دست آوردن ذخائر غنی آنها نیستیم و جهت مقابله با اسلام به تفرقه اندازی و ایجاد آئین مختلف بین مسلمانان و از جمله وهابیت پرداختند.

 

با بوجود آوردن مسلک خشک و خشن وهابیت که به تکفیر و تفسیق دیگر مسلمانان می پرداخت، آتش جنگ، فتنه، قتل و غارت را در سرزمینهای اسلامی متعلق به حکومت عثمانی بوجود آوردند و ضمن قطعه قطعه کردن سرزمینهای اسلامی و مسلمانان و ایجاد درگیری بین آنان، در مرکز سرزمین های اسلامی و محل فرود وحی و خانه خدا که محلّ انجام بزرگترین گردهمائی سالیانه مسلمانان می باشد حکومتی را مستقر نمودند که بر مبنای ایجاد تفرقه و خصومت و دشمنی بین مسلمانان و سرسپردگی به استعمارگران فلسفه بوجود آمدن آن بوده است.

پس از پایان جنگ جهانی دوّم و بوجود آمدن نظم جدید جهانی وهابیون به تغییر روش تبلیغ خود پرداخته و با ثروت بدست آمده از نفت بکار به اصطلاح فرهنگی و گسترش افکار خود در سراسر جهان اسلام و دنیای غرب از طریق هزینه نمودن مبالغ بسیار زیاد و خریدن علمای اهل دنیا وابسته و ایجاد مساجد و مدارس دینی، اعزام طلاّب و افراد با استعداد از سراسر کشورهای اسلامی به عربستان و تبدیل انان به مبلّغین وهابیت، آموزش زبانهای مختلف مسلمانان مانند اردو به علمای خود و اعزام آنها به کشورهای اسلامی جهت تبیلغ وهابیت، ایجاد ارتباط با حجّاج دیگر کشورها در موسم حج و دیگر ماههای زیارتی و حفظ این ارتباط بطور مستمر با آنان، ترجمه قرآن به کلیه زبانهای زنده دنیا و کانالیزه نمودن مسلمانان جهت فراگیری علم دین از طریق آنها، حداکثر استفاده از حرمین شریفین به عنوان مرکز اصلی دنیای اسلام جهت القاء افکار خود به دیگر مسلمانان، بررسی متون و کتب دیگر فرق اسلامی بخصوص شیعه و بزرگ نمودن نقاط ضعف در این کتب و متون و ارائه آن به دیگر مسلمانان جهت نمودن شیعه و مکتب اهل البیت، چاپ و تکثیر کتب انحرافی در شیعه که مورد قبول علمای این مکتب الهی نمی باشد بصورت رایگان و در سطح بسیار گسترده مانند کتاب هاجی نوری در تأئید تحریف قرآن به ترویج و تبلیغ آئین منحرف خود پرداخته اند.

 

استفاده از ابزار و تکنولوژی نوین روز مانند اینترنت، امواج رادیوئی و کانال های ماهواره ای تلویزیونی، سود جستن از مطبوعات داخلی و نفوذ در مطبوعات دیگر کشورها و توسعه مطبوعات خود در دیگر کشورها از ابزار وهابیت جهت تبلیغ آئین خود در عصر حاضر می باشد.

 

علیرغم کلیه این تمهیدات و هزینه نمودن مبالغ هنگفت، بدلیل پوچی و انحراف عمیق این آئین از اسلام اصیل، جذب مسلمانان دیگر کشورها بسیار کم و محدود به مناطق دارای فقر اقتصادی و فرهنگی می باشد.

منبع: پایگاه وهابیت شناسسی

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

«جریان تکفیری» از نگاه رهبر انقلاب

«داعش» و «القاعده» دو شاخه درخت وهابیت در عربستان

آثار سیاسی - اجتماعی جریان‌های تکفیری بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی

آسيب‏ شناسى رشد جريان‏هاى تكفيرى به عنوان يك چالش عمده فراروى اسلام‏گرايى‏

آسیب شناسی جریان‌های تکفیری و راهکارهای مقابله با آن، از منظر مقام معظم رهبری

آسیب شناسی رشد جریان‌های تکفیری در خاورمیانه

آشنایی با رهبران "اخوان المسلمین" از ابتدا تا کنون

آشنایی با مکتب سلفیه

آل سعود و عربستان سعودی

آموزه‌ها و آینده داعش

آيا استعانت از غير خدا جايز است؟

آيا به‌کارگيري زور براي رسيدن به قدرت، گزينه­ اي شکست ­خورده است؟

آينده داعش در عراق

آينده ‏نگارى رفتار گروه‏ هاى تكفيرى‏

آیا ترکیه به سرنوشت پاکستان مبتلا خواهد شد؟

آیا تهدید داعش را جدی بگیریم؟

آیا توحید وهابیت مطابق احادیث حضرت خاتم الانبیا است؟

آیا جامعه عراق پس از جنگ آمریکا، از صوفی گری به جریان سلفی تکفیری تغییر کرد؟

آینده جنبش های اسلامی

آیندۀ داعش و تفکرات سلفی در خاورمیانه

آیین وهابی؛ بنیادگرایی یا اصلاح طلبی؟!

ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

ابن تیمیه حنبلی، نظریه پرداز تفکر وهابیت

ابن تیمیه و اهل بیت

ابن تیمیه و نگرش آن به مذاهب

ابن تیمیه که بود و چه کرد

ابوبكر بغدادی

ابومصعب زرقاوي و داعش

اجتهاد از نگاه وهابیون

احتیاط در تکفیر مسلمان از نظر فقهای احناف

احزاب سلفی در مصر

احمد بن حنبل و دیدگاه‌های او درباره تکفیر

اختلاف میان وهابیون و دیوبندیه

اختلافات نظری و اعتقادی وهابیت با مسلمین

ادله داعش بر خلافت اسلامی و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

ارائه مدل تحلیل جامع جریان تکفیری و راهبردهای مقابله با آن

ارتباط اسلام‌ستیزی با جریان‌های تکفیری

ارزش (ضد) امنيتي بنيادگرايي؛ با تأكيد بر نهضت سلفي‌‌‌‌‌ ـ وهابي

ارزیابی دیدگاه ابن تیمیه در بحث حسن و قبح

ارزیابی سیاست کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات داعش

ارکان سیاسی اندیشه های داعش؛ از امامت تا تکفیر و جهاد

ارکان و مقومات مفهوم «عبادت»

ازبکستان بعد از کریم اف و ترسیم جریان شناسی دینی سیاسی آینده

اسامه بن‌ لادن

استراتژی «گرگ‌های تنها»؛ این بار در افغانستان

استراتژی انحرافی ابن تیمیه در تفسیر آیات قرآن

استراتژی داعش در عراق و شام

اسلام دین صلح و مهربانی و محبت و رحمت

اسلام سیاسی و منتقدان آن: اندیشه های قاضی عشماوی پیرامون رادیكالیسم سیاسی

اسلام سیاسی و نقش آن در خاورمیانه

اسلام و تروریسم؛ دو واژه بیگانه

افترائات وهابیت علیه شیعه

افترائات وهابیت علیه شیعه در مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین توحیدی

افغانستان در دوران پساطالبان

افغانستان و گروه طالبان

افغانستان، گذرگاه داعش به آسيای مركزی

اقدامات سلفی‌های تکفیری؛ فرصت‌های به وجود آمده برای جمهوری اسلامی ایران

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

اقسام ذبح و قربانی و اشتباه وهابیت

التکفیر و الهجره

القاعده

القاعده در اوگاندا

القاعده در تانزانیا

القاعده و تروریسم مذهبی

القاعده و شاخه‌هاي آن؛ نيروهاي اجاره‌اي و انتحاريون مزدور

القاعده پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر عراق)

القاعده: زمینه ساز استقرار پایگاه های نظامی آمریکا و ناتو در آفریقا

المرابطون؛ نسل جدید القاعده مصر

الگوی حکومت در اندیشه جریان سلفی تکفیری

الگوی سازمانی القاعده و داعش

امکان سنجی تحقق همگراییِ جهان اسلام در مواجهه با تهدید جریان تکفیری

اندیشمندان حنفی و کژ اندیشی های ابن تیمیه

اندیشه تکفیری و راههای علاج آن

اندیشه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل

اندیشه سیاسی ابن قیم جوزیه

انگلستان و ظهور وهابیت و آل سعود

ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن

ایمن الظواهری

بازخوانی ماجرای جهیمان العتیبی و ظهور اندیشه مهدویت در بطن وهابیت

بازخوردهای ضد‌امنیتی هستی‌شناسی اجتماعی سلفیت جهادی

بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر با تأکید بر طالبان و القاعده

بازشناسی تفاوت سلفی نوگرا و افراط‏ گرا

بدعت

بدعت از منظر وهابیان

بدعت در دین

بدعت و سنت از ديدگاه فرق اسلامى و جريان‏هاى تكفيرى‏

بربهاری

بربهاری از کهن ترین تئوریسین های وهابیت

برداشت اشتباه تکفیریها از جهاد در قرآن

برداشت‌های القاعده از افکار جهادی سید قطب

برررسی شخصیت و نظرات شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق سعودی

برررسی قتال در قرآن 4

بررسى مبانى فکرى تکفیر

بررسي متني و سندي روايت شد رحال

بررسی اختلاف چهار جریان عمدۀ وهابیت در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی در زمینۀ تکفیر

بررسی ارتباط خوارج با وهابیت

بررسی ارتداد در مذاهب اسلامی

بررسی استناددهی تروریسم تکفیری به سنت نبوی و جهاد اسلامی

بررسی اقدامات تکفیریون در عراق و سوریه

بررسی تاریخی جریان‌های تکفیری تروریستی

بررسی تطبیقی ایده‌ها و رفتارهای خوارج و وهابیت

بررسی تطبیقی ایمان و کفر از دیدگاه مذاهب اسلامی و جریان‌های تکفیری

بررسی تطبیقی دیدگاه فقهای فریقین درباره حرمت تکفیر مسلمانان

بررسی جریان سلفیت، وهابیت و تکفیر

بررسی حدیث «قرن الشیطان» از دیدگاه علمای اهل سنت

بررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره زیارت قبور

بررسی دیدگاه محمد بن‌عبدالوهاب درباره شرک و مشرک

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_1

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_2

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_3

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_4

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_5

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_6

بررسی رابطه عقاید دیوبندیه و وهابیت

بررسی روایت التجاء ابو ایوب انصاری به قبر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم

بررسی زبان شناختی واژه‌ی قرآنی «کفر»

بررسی زمینه های سیاسی اجتماعی شکل گیری طالبان در پاکستان

بررسی زمینه‌های صدور فتاوای تکفیری و پیامدهای آن بر جهان اسلام

بررسی سلفی‌گری ابن ابی العز با تأکید بر «شرح العقیدة الطحاویة»

بررسی قتال در قرآن 1

بررسی قتال در قرآن 2

بررسی قتال در قرآن 3

بررسی مبانی فقهی تکفیر

بررسی موانع تکفیر از دیدگاه وهابیت با تأکید بر مانعیت تأویل

بررسی و ارزیابی تاثیر عرفان در تعدیل قرائت های افراطی از دین

بررسی و نقد توحید در اندیشه سلفیه وهابی و سلفیه جهادی

بررسی و نقد دلیل وهابیت بر انقطاع عمل بعد از موت

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

بررسی و نقد دیدگاه شاه ولی‌الله دهلوی در مسئله شرک

بررسی و نقد رابطه دعا و عبادت، از منظر قرآن و وهابیت

بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش دوم)

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش نخست)

بررسی کتاب تاریخ نجد نوشته حسین بن غنام

بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریان‌های تکفیری مصر

بلای تکفیر، مصیبت اسلام و مسلمین

بن بست خلافت با اندیشه داعش

بنیاد گرایی و سلفیه بازشناسی طیفی از جریان های دینی

بنیادگرایی اسلامی داعش- القاعده: تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی

بوکوحرام و قرائن همپیمانی با داعش

بیوگرافی ابن تیمیه

تأثیر افکار ابن‌تیمیه در گسترش جنایت‌های جریان‌های تکفیری

تأثیر اندیشه های سیاسی برنارد لویس در ترویج اسلام هراسی در غرب

تأثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک جدید خاورمیانه

تأملاتی درباره بیانیه اخیر شبکه تروریستی القاعده علیه داعش

تأملی بر ماهیت گروهک تروریستی ریگی

تأملی غیر غربی در افراطی گری و خشونت ورزی به نام دین

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

تأویل

تاثیرات سید قطب بر گروهک های جهادی تکفیری

تاريخچه فرقه وهابيه و عقايد ايشان

تاریخ وهابیت

تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب

تبارشناسی مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی اسلام سلفی - تکفیری

تبرک (لمس و تقبیل) از نگاه اهل سنت

تبرک و استشفا به آثار اولیا

تجاوز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان سر برآوردن القاعده

تحرک‌پذیری سلفیت جهادی در آسیای غربی و امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران

تحقیقی درباره رابطه ذهبی و ابن‌تیمیه

تحليلى بر هويت جديد تروريست‏هاى تكفيرى در خاورميانه ...

تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی‏

تحلیلی بر رویکرد‌های متناقض به اندیشه‌های سلفی- تکفیری سید قطب

تحلیلی بر هویت جدید تروریست‌های تکفیری در خاورمیانه

تحلیلی شرق‌شناسانه از جریان‌های تکفیری قدیم و جدید

تحول گفتمانی و بازتعریف نسل جدید القاعده در سوریه

تحولات اسلام سیاسی رادیکال

ترسیم نقشه راه جدید داعش

ترور، تروریسم و حقوق بشردوستانه

تروریسم از منظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه با نگاهی به عملیات استشهادی

تروریسم تکفیری داعش و محور مقاومت ضدصهیونیستی

تشبیه: مانند کردن خدا به مخلوقات

تضاد عقايد احناف با وهابيت درموضوع توسل

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 2 (زندگى حقيقى همراه با عمل براى انبيا و اوليا در قبر)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 4 (علم غيب)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت3 (توسل)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت5 (وهابيت و موضع اهل‏ سنت در قبال آن)

تضاد عقايد حنفيت با وهابیت 6 (وهابیت را بهتر بشناسیم)

تضادهای ایدئولوژیک؛ چرا داعش و القاعده متحد نشدند؟

تعدیل افراط گرایی دینی؛ براساس روش شناسی ائمّه(ع) در مواجهه با تفکر غالیان

تفاوت توسل با استغاثه مشرکین به بت ها

تفاوت میان جنبش‌های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی

تقابل دیدگاه وهابیت تکفیری در حرمت تکفیر اهل قبله با آیات و روایات

تقابل فیزیکی وهابیت با تشیع

تقليد از ديدگاه سلفى‏هاى تكفيرى‏

تكفير از دیدگاه مذهب شيعه

تكفيريت در پاكستان و راه برون‏ رفت از آن‏

تمدن اسلامی و جریان‌های تکفیری

تناقضات ابن عبدالوهاب در مسئله تکفیر مسلمین

توحید از دیدگاه تشیع و وهابیت

توحید در مذاهب کلامی

توحید عبادی و شبهات وهابیت

توحید و شرک

توحید و شرک از دیدگاه استاد مطهری و سید قطب

توسل در سیره انبیا از دیدگاه اهل‌سنت

توسل در سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

توسل و رابطه آن با توحید عبادی

توسل و شفاعت از نگاه دیوبندیه

توسل، شفاعت، استغاثه؛ رفع نزاع با تبیینی جدید

توسل، مرگ و شفاعت از دیدگاه تشیع و وهابیت

تکاپوی داعش برای بقای سرزمینی

تکفیر

تکفیر

تکفیر از دیدگاه ابن تیمیه

تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند

تکفیر از دیدگاه سید قطب

تکفیر از دیدگاه قرآن

تکفیر از دیدگاه قرآن کریم

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

تکفیر از نگاه بزرگان اهل سنت

تکفیر از کدام قسم: کفر در مقابل ایمان یا کفر در مقابل اسلام

تکفیر اهل قبله

تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای دیوبند

تکفیر تکفیریان خشونت تکفیری، در خدمت استعمار نوین

تکفیر در آیات و روایات

تکفیر در جهان اسلام

تکفیر در روایات نبوی (1)

تکفیر در روایات نبوی (2)

تکفیر در روایات نبوی (3)

تکفیر در روایات نبوی (4)

تکفیر و اقسام آن در نگاه شیعه

تکفیر گذشته، حال، آینده

تکفیری ها و تجاور از حدود جهاد

تکفیریها در انگلستان

تیشه داعش به ریشه‌های تاریخ ایران در موصل

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسلام

جایگاه علمی و دینی مردم نجد در دوران محمد بن‌عبدالوهاب

جريانهاي جديد وهابيت از ديدگاه دکتر عصام العماد

جريان‏هاى تكفيرى و نقض حقوق زنان‏

جریان داعش و تحریف مفهوم جهاد

جریان شناسی اختلافات طالبان بر سر رهبری

جریان شناسی القاعده

جریان شناسی بنیادگرایی در جنبش های اسلامی

جریان شناسی وهابیت مصری

جریان شناسی گروهک تروریستی انصارالاسلام

جریان شناسی گروه‌های تکفیری جهادی در مصر

جریان شناسی سلفیگری

جریان های تکفیری عراق

جریانات افراطی و تکفیری در منطقه و راهکارهای مقابله با آنها با توجه به نقش خاورمیانه ای روسیه

جریانات تکفیری بناهای اسلامی (در عراق به عنوان نمونه)

جریان‌شناسی تکفیری در افغانستان

جریان‌شناسی گروه‌های تکفیری: ابعاد و پیامدها

جریان‌های تکفیری در عراق از ظهور وهابیت تا عصر حاضر

جریان‌های تکفیری فعال در پاکستان

جریان‌های تکفیری و خطرهای آن برای امت اسلامی و بشریت و عوامل شکل‌گیری آن

جریان‌های تکفیری، مهمترین خطر فراروی بیداری اسلامی

جشن و سرور در میلاد پیامبر گرامی از دیدگاه قرآن و سنت

جمعیت اخوان التوحید: شکل گیری و نقش آن در پیشرفت آل سعود

جنایات جریان‌های تکفیری در لبنان

جنبش اسلامی ترکستان شرقی؛ جهانی تهدید و نگرانی

جنبش شاه ولی­ الله در هند

جنبش های سیاسی معاصر در عربستان سعودی

جنبشهای اسلامی و خشونت در خاورمیانه

جنگ در شبه جزيره مروري بر شكل گيري وهابيت در عربستان

جهاد در اندیشه سید قطب

جهاد و مجاهد از نگاهی دیگر

جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد

جهادی‌های جدید کیستند؟

جهان از نگاه داعش

جهانى شدن و القاعده

جهانى شدن و ظهور هویت بنیادگرا در غرب آسیا

جوانان يهودی در صف داعش

حدیث منع نشستن و عبادت کردن در مقابر بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌تیمیه و مذاهب اربعه اهل سنت

حرمت تكفير اهل قبله در انديشه علماى اسلام

حرمت تکفیر اهل قبله در کتاب و سنت

حرمت تکفیر نزد پیشوایان چهارگانه اهل سنت

حرکت سلفیه

حزب التحریر ازبکستان

حزب التحریر در آسیای مرکزی

حقوق بشر و جریان‌های تکفیری

خاستگاه سلفی گری تکفیری

خاندان آل سعود و عربستان سعودی

خاورمیانه و جنگ های دینی

خشم به فرمان خرد، شرع و غریزه: تأملی در خشونت داعش از زاویه‌ای دیگر

خشونت تکفیری‌ها، توحشی چنگیزی در لباس اسلامی است

خشونت، ترور و افراط گرایی در قرآن

خط بطلان جولانی بر فانتزی‌های غرب در سوريه

خطر تکفیر برای جوامع اسلامی

خطر گروه‌های تکفیری علیه اسلام و مسلمانان

خلافت از دیدگاه سلفیه جهادی

خوارج، اولین گروه تکفیری در جهان اسلام (پیشینه جریان تکفیری خوارج) و پیامدها و نتایج سوء تکفیر و افراطی گری در جهان اسلام

خیانت های خلافت داعش به جامعه اسلامی

داعش خوب داعش بد

داعش در مسیر القاعده شدن

داعش و استفاده از گرافیک اطلاع‌رسان

داعش و عملکرد آن برای اهداف غرب و رژیم صهیونیستی

داعش پس از ناكامي در تأسيس دولت

داعش چگونه القاعده را زمین‌گیر کرد

داعش یاد آور خاطرات نسل اول وهابیت

داعش، القاعده؛ فرزند در مقابل پدرخوانده /بازخوانی روند شکل گیری القاعده در عراق و انشعاب درون سازمانی

داعش، قفقاز و واکنش روسیه

داعشی‌ها به نام جهاد سر می‌برند/ علت شکل‌گیری گروه‌های تکفیری

در آمدی بر مناسبات وهابیت و علم کلام

درنگی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مواجهه با مذاهب و بزرگان اسلام

درنگی در مبانی و آینده‌ خشونت به سبک رادیکالیسم تکفیری

درگذر تکفیر فکری و تکفیر جنایت‌کارانه

دشمن نزدیک و دور

دلایل و پیامدهای حمایت عربستان از گروه‌های اسلام‌گرای افراطی

دموکراسی

دو متن ماندگار: «هنر جنگ» و «درباره جنگ»

دگردیسی اسلام سیاسی در تونس

رابطه ولایت تکوینی و استغاثه به ارواح اولیای الاهی

رادیکالیسم اسلامی در جنوب شرق آسیا: جماعت اسلامی اندونزی

راهبرد آمریکا برای مبارزه با القاعده و داعش

راهبرد تکفیری و ضد وحدت عربستان سعودی در عرصه آموزش و رسانه

راهبردهای مدیریتی نبی اکرم(ص) در راستای تحکیم وحدت بین اقوام در صدر اسلام

راهبردهای مقابله با تهدیدات نرم جریان‌های تکفیری در جهان

ردّ نظر وهابیت از سوی اهل‌سنت در حرمت زیارت قبور

رفت و برگشت اسلام‌گرایی رادیکال از سوریه به شمال آفریقا

رقابتى براى هويت و شناسه‏

روش شناسی پیامبر(ص) در تقویت اتحاد مسلمانان و تعدیل افراط گرایی

روش قرآن در علاج و جلوگیری از پدیده تکفیر

روش های تبلیغی وهابیت

روش‌های برخورد محمد بن‌عبدالوهاب با مخالفان خود

روش‏هاى جهان اسلام براى فائق آمدن بر بحران تكفير

رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با تروریسم؛ داعش سیاه، داعش سفید

ریشه های تاریخی و نحوه شکل گیری وهابیت

ریشه‌های تفکر داعش (١)

ریشه‌های تفکر داعش (٢)

ریشه‌های تفکر داعش (٣)

ریشه‌های تفکر داعش (٤)

ریشه‌های تفکر داعش (٥)

ریشه‌های تفکر داعش (٦)

زادگاه فکری اندیشه تکفیری در جامعه اسلامی

زمینه های تاریخی سلفیه

زمینه‌های ظهور و گسترش داعش در محیط امنیتی غرب آسیا

زمینه‏ های گفتمانی تعامل داعش در قبال اسرائیل و مسئله فلسطین

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

زیارت قبور از نگاه مذاهب اسلامی

سابقه سیاه وهابیت در تخریب آثار اسلامی

ساختار تشکیلاتی جدید داعش؛ نسل دوم فرماندهان دولت خلافت

سازمان کنفرانس اسلامی و نقش آن در گسترش وهابیت

سازوکار نیروگیری و نحوه عمل جریانهای تکفیری در گفت‌وگو با دکتر فیرحی

سب الصحابه

سرنوشت مدعیان خلافت در انتظار داعش

سرچشمه اندیشه وهابیت

سرچشمه های فکری القاعده

سفر وهابیت به مصر

سلفى‏گرى در تونس و آينده پيش رو

سلفيان

سلفيان

سلفی ها، روند نوگرایی که به افراط گرایی رسید

سلفی گرایی جهادی-تکفیری و آینده ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه

سلفی گری

سلفی گری در مصر و دوره جدید

سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

سلفیه

سلفیه جهادی در شبه جزیره؛ بررسی رویکرد و عملکرد القاعده شبه جزیره

سلفیه درباری

سلفیه و تقریب

سلفیه و جنبش‌های اسلامی ـ دیوبندیه

سلفی‌گرایی متحرک: چالش امنیتی بدون مرز

سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی

سلفی‌گری و تکفیر در تونس میان گفتمان النهضة و دیگر گفتمان‌های بومی

سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران

سماع موتی و تقابل دیدگاه وهابیان با بزرگان خود

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

سنت‏ گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی

سنّت پیامبر و تکفیر مسلمانان

سونامی تکفیری در جهان بشری

سپاه صحابه و لشکر جهنگوی نماینده افکار افراطی سلفی‌گری

سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات

سیر تطور هیئت‌‏های شرعی داعش

سیر مطالعاتی نقد اندیشه تکفیر (جهادی تکفیری)

سیر مطالعاتی نقد اندیشه تکفیر (وهابیت تکمیلی)

سیر مطالعاتی نقد اندیشه تکفیر (وهابیت مقدماتی)

شباهت وهابی ها با خوارج

شباهتهای فکری خوارج عصر علوی و داعشیهای امروز

شبکه سلول هاي تروريستي داعش در آسياي مرکزي

شخصیت شناسی ابوبكر بغدادی

شدّ رحال برای زیارت قبر نبی اکرم ص از منظر دیوبندیه و ابن‌تیمیه

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

شکاف شیعی – سنی در اسلام سیاسی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی

شکاف‌‌‌های درونی داعش؛ نزاع دو نسل القاعده

شگرد ابن تیمیه در انکار فضائل امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)

شیوه‌های وهابیت در مخالفت با اهل سنت

صحیحین و نفی تکفیر

صنعانی؛ سلفی تکفیری یا سلفی میانه‌رو

طالبان در عصر داعش: آینده سلفی گری تکفیری در همسایگان شرقی ایران

طالبان و سپاه صحابه فرزندان وهابیت

طالبان؛ دین و حکومت

ظهور داعش در شبه‌ قاره

ظهور داعش؛ پایانی بر نظم جهانی

ظهور و افول القاعده در عراق

عبادت

عبادت در اندیشه شیعه و وهابیت

عبور از «خاورمیانه جدید»

عربستان در عرصه تبلیغات

عربستان معمار جنایت و مکافات

عربستان و وهابیت در آفریقا

عزاداری بدعت یا سنت

عقائد تکفیر و نقش مسلمانان

عقل از دیدگاه سلفیه

عقل از منظر وهابیان

علل شکل گیری تکفیری‌ها از دیدگاه جغرافیای سیاسی

علل شکل گیری جریان‌های تکفیری در افغانستان و شبه قاره هند

علل و آینده حضور داعش در آفریقا

علل گسترش دعوت محمد بن‌عبدالوهاب

علمای شافعی و ابن‌تیمیه

عملکرد وحشیانه ی فرقه ی وهابیت و خاندان آل سعود

عوامل روانی تکفیر

عوامل ظهور جریان‌های تکفیری در جهان اسلام/ تبارشناسی گروه‌های افراطی

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(1)

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(2)

فتنه تكفير

فتنه و هابیت

فرا واقعیت بنا العابد!

فضای مجازی (سایبری) و شبکه‌های ماهواره‌ای جریان‌های تکفیری

فعالیت وهابیت در جهان

فقه تکفیر میان برهان شرعی و فقه خودساخته

فهرستواره پایان‌نامه‌های حوزوی-دانشگاهی در موضوع سلفی‌گری و نقد وهابیت

فواید توسل به ارواح پیامبران و اولیای الهی

قبیله انحراف

قبیله بدعت

قبیله خشونت

قتل عام حجاج یمنی توسط وهابیان

قتل و تکفیر در آیات قرآن (1)

قرآن و همگرایی بین مذاهب اسلامی

قرآن کریم و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه بشری

لشگر جهنگوی

لیست حامیان مالی گروه های تروریستی همسو با القاعده در 31 کشور جهان

مانیفست توحش در فقه داعش

ماهیت دینی ـ سیاسی گروه طالبان

مبانى كلامى «القاعده» در تكفير و كشتار مسلمانان‏

مباني اعتقادی داعش

مبانی اعتقادی جریانهای تکفیری و مقایسه ی آن با آرای دیگر مذاهب

مبانی اعتقادی محمد ابن عبدالوهاب

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

مبانی فکری ابن تیمیه

مبانی مذهبی و قومی طالبان

مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

مبانی کلامی «القاعده» در تکفیر و کشتار مسلمانان

متافیزیک خشونت داعشی؛ سه مفهوم نکایه، توحش و تمکین

متغيرهاى منطقه ‏اى و بين‏ المللى و علل داخلى ورود داعش به عراق‏

متن قطعنامه شورای امنیت درباره گروه تروریستی داعش

محمد بن عبدالوهاب و مخالفان نجدی معاصر او

مخالفت دیوبندیان با دعوت محمد بن عبدالوهاب

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

مراتب و متعلقات ایمان

مرز بین تروریسم و جهاد در اسلام

مروری بر افکار وهابیت و جایگاه آن در جهان باورهای فطرت ستیز

مسئله توسل به اموات با نگاهی به آیه 22 سوره مبارکه فاطر

مشکلات پیش روی عراق پساداعش

معرفی و بررسی شیوه‌های مقابله با تکفیر در جهان اسلام و آثار آن

معناشناسى عبادت در نظام تعاليم وحى و دفع اتهام كفر و شرك از مسلمين‏

معیار توحید شرک از دیدگاه شهید مطهری و سید قطب

معیارهای توسل از دیدگاه وهابیت

مفهوم دولت در گفتمان داعش؛ دولت سلفی داعش؛ تحقق ناکام یک نظریه آلترناتیو

مفهوم شناسی جنبش های اسلامی معاصر

مفهوم شناسی خودکشی یا انتحار

مفهوم شناسی سلف، سلفی گری و سلفی

مفهوم شناسی سَلَفیه و سَلَفی­گری

مفهوم عبادت از دیدگاه ابن‌تیمیه

مفهوم و مراحل شرک

مقايسه انديشه‏ و رفتار جبهه النصره و داعش

مقایسه دیدگاه وهابیت و اخوان المسلمین در زمینه حکومت

موافقين و مخالفين خلافت داعش

موانع تکفیر با تأکید بر مسئله جهل از دیدگاه ابن‌تیمیه

موضع انتقادی اندیشه‌وران اهل سنت در برابر جریان‌های تکفیری

موضع ‌گيري‌ علماي‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشيع‌

مکتب تکفیر بر خلاف عقل، نص و صریح قرآن است

نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی

ناتوانی حکومت ها و رشد سلفیسم در غرب افریقا

نخستین آشنایی مسلمانان شبه‌قاره هند با اندیشه وهّابیت

ندای غیراللّه از ديدگاه علمای دیوبندیه

نظری بر تاریخ وهابیت

نفی خشونت از منظر قرآن و سنت

نقد استدلال تکفیری ها وداعشی ها براولویت کشتن مسلمانان

نقد برداشت‌های تکفیری‌ها از آیات جهاد

نقد تفسیر وهابیون از آیات «من دون الله»

نقد دیدگاه سلفیه درباره مجاز در قرآن

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک با تکیه بر نظر علمای معاصر وهابی

نقد دیدگاه وهابیت درباره عبادت با نظر به سجده برادران یوسف

نقد قرآنی مبانی وهابیت در حوزه ی جهاد

نقد و بررسی اندیشه‌های دهلوی

نقد و بررسی تکفیر از دیدگاه سلفی وهابی و سلفی جهادی

نقد و بررسی حکم بغیر ما انزل الله

نقد و بررسی دار الاسلام از نظر سلفیه تکفیری

نقد و بررسی دشمن نزدیک و دور(عدو قریب و بعید)

نقد و بررسی روش های جدلی ابن تیمیه در «منهاج السنه»

نقد و بررسی مبانی جهادگرایی تکفیری ها

نقد و بررسی مهم‌ترین ادله جریاهای تکفیری در تکفیر شیعه

نقدي بر كتاب «التبرك المشروع و التبرك الممنوع»

نقدی بر خلافت ابوبکر بغدادی

نقدی برعقاید وهابیت (توسل، شفاعت)

نقش جریان های سلفی در سوریه و فلسطین در مصاحبه با شیخ عبدالله کتمتو

نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه

نقش قدرت‌های بین‌المللی در رشد و گسترش جریان‌های تکفیری

نقش وهابیت در اوگاندا

نقش وهابیت در تانزانیا

نقش وهابیت در کنیا

نقش گروه‌های تکفیری در تغییر نقشه منطقه

نگاه داعش به مهدویت

نگاه هند به گروه‌های شبه نظامی پاکستان

نگاهی اجمالی به منهج درسی مدارس ابتدایی داعش

نگاهی بر وهابیت

نگاهی به تشکیلات سازمانی داعش

نگاهی به رشد تکفیری‌ها در تونس

نگاهی به عقبه تکفیر و دیدگاه های آن

نگاهی به عملکرد داعش از منظر کتاب تروریسم جهانی و رسانه های جدید

نگاهی کوتاه به جریان رسانه‏ ای گروه داعش

نگرشی به ظرفیت‌های تقریبی الازهـر

هجوم وهابیان به مدینه منوّره

همگرايي استراتژيك؛ اتحاد سلفي‌هاي عربستان، هند و مصر

واقعه 11 سپتامبر ؛ سرآغاز شکل گیری بزرگترین گروههای تروریستی

واكاوى رابطه ميان نفاق و تكفير

واکاوی جایگاه تروریسم بنیادگرا در راهبرد خاورمیانه ای غرب

واکاوی ریشه‌های پدیده بنیادگرایی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی جهانی شدن

وضعیت القاعده پس از ظهور داعش

وضعیت سیاسی داعش در قاره سیاه

وضعیت فعلی و آینده کشورهای شمال آفریقا (تاکید بر کشورهای مصر، تونس و لیبی)

وهابيت از نگاهي ديگر

وهابیان و برگزاری مراسم جشن وشادی

وهابیان و تحریف قرآن کریم

وهابیان و توحید در اسما و صفات

وهابیان و توحید ربوبی

وهابیت تکفیری (دوره ی معاصر)

وهابیت در آیینه تاریخ

وهابیت منطق تزویر و تکفیر

وهابیت و تحریف میراث‌های علمی

وهابیت و تخریب قبور

وهابیت و توحید الوهی (عبادی)

وهابیت و توحید ربوبی (1)

وهابیت و توحید ربوبی (2)

وهابیت و تکفیر شیعه

وهابیت و سماع موتی

وهابیت و موضع اهل سنت در قبال آن

وهابیت، سلفیت و اسلام‌گرایی؛ دشمن کیست؟

وهابیت، مکتب تشبیه

پاسخ به شبهات جهاد

پاسخ به مهم‌ترین شبهات وهابیت (توسل، شفاعت، تبرک، زیارت قبور)

پاسخی به شبهه ابن تیمیه در استمرار عزاداری برای امام حسین علیه السلام

پاکستان و «نبرد جهانی علیه تروریسم»

پاکستان و بنیادگرایی اسلامی

پرسمان؛ آیا تبرک جایز است؟

پيشينه و جايگاه جريان هاي سلفي

پژوهشی درباره حدیث «اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد»

پیام مهم ترور سرکرده جیش الاسلام

پیشینه و کارنامه وهابیت (1)- وهابیت و تفرقه

پیشینه و کارنامه وهابیت (2)- شکل گیری وهابیت

پیشینه و کارنامه وهابیت (3)-عقاید و عملکرد

چالش امنیتی تروریسم تکفیری علیه ایران

چالش های همگرایی جهان اسلام در تأسیس تمدن اسلامی

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

چقدر با تروریست‌های دنیا آشنا هستید؟

چه کسی تجددخواهی اسلامی را هدایت می‌کند؟

چگونگی پیدایش تکفیر و خارجی‌گری

چیستی و چرایی شکل گیری جریان‌های تکفیری

کابوس جدید آل‌سعود؛ آنچه همه باید درباره جنبش 15 سپتامبر در عربستان بدانند

کارنامه وهابیت؛ دوره تأسیس

کارنامه وهابیت؛ دوره تثبیت

کتاب شناسی تکفیر

کفر در مقابل ایمان یا اسلام

کفر و تکفیر در قرآن کریم و سوء برداشت از آن

کفر و جهاد از منظر حزب التحریر

کلام سیاسی و حیات سلولی تروریسم تکفیری

کودتا در داعش

کویت و وهابیت در آفریقا

گرایش های فکری سلفیه در جهان امروز

گزارش کتاب «سيف الجبار المسلول على أعداء الأبرار» اثر شاه فضل رسول قادری

گزارش کتاب جذور داعش قراءة فی تراث الوهابیة و علماء السعودیة

گزارشی از برخی فتاوای وهابیت

گزارشی از کتاب مصباح الأنام و جلاء الظلام

گفتمان اسلام سلفی و جهانی‏ شدن امنیت خاورمیانه

گفتگو با مأمون رحمه روحانی دمشقی درباره تکفیریها

گفت‌وگوی مشروح فارس با حجت‌الاسلام مهدی فرمانیان

گونه ‏شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر

گونه‏ شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی امنیتی آن در جهان اسلام