مقالات > ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ تعداد بازدید: 516

از جمله راه های نفوذ دشمن در بین مسلمانان و ایجاد اختلاف بین آنها، حربه مذهب تراشی و بوجود آوردن فرقه های مختلف در بین مسلمانان بوده که از جمله آن می توان به ایجاد فرقه بهائیت در بین شیعیان و همچنین فرقه وهابیت در بین اهل تسنن اشاره نمود.از جمله راه های نفوذ دشمن در بین مسلمانان و ایجاد اختلاف بین آنها، حربه مذهب تراشی و بوجود آوردن فرقه های مختلف در بین مسلمانان بوده که از جمله آن می توان به ایجاد فرقه در بین شیعیان و همچنین فرقه وهابیت در بین اهل تسنن اشاره نمود. جریان سنی افراطی بوجود آمده توسط استعمار انگلیس، وهابیت نام گرفت. در ادامه این مقاله، وهابیت و شیوه عملکرد و ابزارهای تبلیغی این فرقه بررسی خواهد شد.

 

آئین وهابیت با الهام گیری از اندیشه های کسانی همچون ابن تیمیه و ابن قیم جوزی، توسط محّمد ابن عبدالوهّاب تولّد یافته است. آئینی منحرف و سطحی و به دور از روح والای تعالیم حیاتبخش اسلامی بوده و از آغاز تولّدش تاکنون حاصلی جز تفرقه افکنی، تباهی، تخریب، و فساد انگیزی در عالم اسلام و میان مسلمانان نداشته است.

این آئین از مبانی اعتقادی کاملاً سست و ابتدائی برخوردار بوده و برداشتهائی بسیار سطحی و مبتذل از آیات قرآنی و روایات و اخبار ارائه می دهد.

استعمار و استکبار برای حاکمیت و سلطه سیاه و شیطانی خود در جستجوی زمینه های حاکمیت می باشد. شعار کهنه و همیشگی آنها تفرقه بینداز و حکومت کن بوده که یکی از مهّم ترین راههای رسیدن به آن ایجاد جوناسالم و تکفیر و تفسیق در جامعه است.

 

علل و عوامل بسیاری بوده که موجب تحّرک مردم و سبب ایستادگی آنان در برابر نیروهای مهاجم و ویرانگر استعمار بوده است مانند ملّیت، زبان، فرهنگ برخی از این عوامل تنها برای مدّتی کوتاه مؤثر بوده و در برهه ای از زمان توانسته در برابر هجوم همه جانبه استعمار مقابله کند، ولی به تدریج بی رنگ شده و کارآئی خود را از دست داده است.

 

آنچه در این میان توانسته همیشه مانع عمده و سدّ محکمی در برابر اهداف استعماری باشد، قدرت دین و نفوذ مذهب در بین مردم بوده است آنهم دین اسلام و این چیزی است که همیشه مورد اعتراف استعمارگران بوده و هست.

 

استعمارگران که چنین سدّ استوار و دژ نفوذناپذیری را در برابر خود بطور مستمر می دیده اند برای مقابله با آن به ترفندهای مختلفی از جمله:

مقابله مستقیم و رویاروئی نظامی و نمودار آن جنگهای صلیبی و اشغال نظامی کشورهای اسلامی مانند لیبی، عراق، افغانستان، ایران و الجزایر بوده است. رویاروئی مستقیم فرهنگی از طریق تحریف و وارونه جلوه دادن احکام اسلامی و ایراد اتهامات به مقدسات آن.

مقابله غیرمستقیم با ترویج فسا در فحشاء در بین مسلمانان جهت بی تفاوت نمودن آنان نسبت به دین.

تحریک احساسات قوی و ناسیونالیستی جهت دسته دسته کردن افراد و گروهها در سرزمین های اسلامی.

مورد دیگری که نظر اصلی بحث ما می باشد مذهب تراشی و بوجود آوردن فرقه های مختلف در بین مسلمانان بوده که از جمله آن می توان به ایجاد فرقه در بین شیعیان و همچنین فرقه وهابیت در بین اهل تسنن اشاره نمود. جریان سنی افراطی بوجود آمده توسط استعمار انگلیس، وهابیت نام گرفت.

 

مأموران انگلیسی محمّمد بن عبدالوهاب را با حس جاه طلبی و ضعف اخلاقی و اندیشه های افراطی که در او یافتند، برای ایجاد این فرقه مناسب می بینند و به همین منظور گام به گام او را همراهی می کنند تا زمانی که زمینه را مناسب دیده و وادارش می کنند که مذهب جدید را اعلام کند و سپس به دستور انگلیس با یکی از مزدوران و سرسپردگان معروف استعمار پیر بنام مسعود بن عبدالعزیز متحّد می شود و با امکانات فراهم شده اقدام به جمع مرید می نماید.

در این مقاله به لطف خداوند متعال قصد داریم که به ابزارهای تبلیغاتی وهابیت در زمان حاضر بپردازیم.

 

شیوه و عملکرد وهابیت در زمان شکل گیری

هنگامی که محمّد ابن عبدالوهّاب (شیخ محّمد) درعیه را موطن خود قرار داد، اهل آن شهر در نهایت نادانی بودند و در امر نماز و پرداختن زکات سستی می ورزیدند. شیخ محّمد به آنان امر دین را از طریق برداشت های خود آموخت و آنها را تحت امر خود قرار داد.

 

شیخ محّمد از این پس به رؤسا و قضات نجد نامه نوشت و از آنان خواست از او اطاعت کنند و منقاد او باشند. گروهی فرمان بردند و گروهی دیگر عدم اطاعت خود را اظهار کردند و دعوت شیخ را به باد استهزاء گرفتند و او را به نادانی و نداشتن معرفت نسبت دادند، جمعی او را جادوگر خواندند و عدّه ای دیگر نسبتهای زشت به او دادند. شیخ به اهل درعیه فرمان قتال داد، ایشان مکرر با مردم نجد جنگ کردند تا آنان را به اطاعت شیخ در آوردند و آل سعود بر نجد و قبائل ساکن آن غلبه کردند.

شیوه و روش این گروه از ابتداء بر خشونت، جرح و قتل مسلمانان و همچنین تکفیر آنان قرار داشته است.

وهابیون پس از جنگ و خونریزی بسیار در سرزمین های عربستان امروزی و به تحت امر خود در آوردن آن، با استناد به کتابی که شیخ احمد احسائی بنام شرح الزیاره نوشته و در آن ضمن بالا بردن مقام ائمه(ع)، نسبت به خلفاء ثلاث لعن و دشنام روا داشته بود، فتوی قتل شیعیان را از برخی علماء اهل سنت نیز گرفتند و ار حجاز به عتبات حمله ور شدند و ضمن غارت حرم ائمه معصومین(ع) به کشتار و تجاوز وحشتناکی دست زدند و از جمله بسیاری از علماء شیعه را اصولاً مخالف فرقه بودند از دم تیغ گذراندند.

 

نکته قابل توجه اینجاست که در این حمله و غارت و کشتار علماء، خانه سید کاظم رشتی مروّج کتاب مذکور و شاگرد و جانشین شیخ احمد احسائی هیچ آسیبی نمی بیند، بلکه خانه اش حرم امن و پناهگاه اعلام می گردد و این مسئله نشاندهنده سر در آخور داشتن هر دو گروه در انبان استعمار پیر انگلیس می باشد.

 

خلاصه فرهنگ وهابیت براساس تکفیر فرق اسلامی، ایجاد تفرقه بین مسلمین، محو آثار رسالت و وحی، سازش با جبّاران و استعمارگران بنیاد نهاده شده است. روش های تبلیغی آنان در زمان شکل گیری همانطور که در بالا نیز اشاره رفت، ابتداء با دعوت از طریق ارسال نامه به سران قبائل عربستان و در صورت عدم قبول آنان با لشگرکشی و جنگ و خونریزی قبائل را به اطاعت از خود و امید.

 

شکل گیری حاکمیت دینی و حاکمیت سیاسی در عربستان

از ائتلاف بوجود آمده توسط استعمارگران انگلیس بین دو خانواده آل سعود و آل شیخ در عربستان و پس از تصرف در آوردن کل سرزمین عربستان و تشکیل کشور پادشاهی عربستان سعودی، امور دینی به نوادگان و بازماندگان محّمد ابن عبدالوهّاب که به آل شیخ معروفند واگذار گردید و امور سیاسی و اداره کشور به نوادگان و فرزندان سعود ابن عبدالعزیز و معروف به آل سعود سپرده شد.

 

در قرن گذشته میلادی و پس از دستیابی عربستان به منابع عظیم نفتی و ثروت سرشار بدست آمده، وهابیون به ترویج و توسعه افکار خود در سطح جهان اسلام پرداختند.

 

روش های تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

پس از استحکام پایه های حکومت وهابیون در داخل کشور ثروتمند عربستان سعودی و شکل گیری نظام هاد کشورهای جدید، وهابیون با برخورداری از ثروت سرشار نفت، روش پیشبرد مقاصد خود را تغییر داده و با استفاده از ثروت سرشار بطور مقطعی دست از قتل و غارت و کشتار برداشته و به نفوذ خود از طرق فرهنگی اقدام نمودند.

 

ایجاد شبکه های وهابیت در کشورهای اسلامی

وهابیون در کشورهای اسلامی فقیر و بخصوص در شبه قاره مانند پاکستان، بنگلادش، افغانستان و مسلمانان هند که دارای جمعیت های بسیار زیاد و درآمدهای بسیار کمی هستند با خرج پولهای بسیار زیاد و خرید علمای اهل سنت به ساختن مدارس علمیه، مساجد، مراکز به اصطلاح اسلامی پرداختند و بطور بسیار سازمانداده شده و با تشکیلات قوی و شبکه های مرتبط با یکدیگر به ترویج آئین وهابیت پرداخته و مردم مسلمان شبه قارّه را که عمدتاً از مسلمانان حنفی می باشند و در پذیرش عقائد وهابیت مستعدتر هستند را به این آئین فرا می خوانند.

 

با توجّه به فقر اقتصادی کشورهای شبه قاره و وجود تعداد بسیار زیاد نیروهای کار فعال از شبه قاره در کشور عربستان در رده های مختلف کارگر، تکنسین، مهندس و پزشک و تردد این افراد به کشورهای خود یک عامل دیگر در ترویج افکار وهابیت در این کشورها می باشد.

 

در محروم ترین نقاط کشور پاکستان در استان بلوچستان این کشور که از محروم ترین نقاط جهان نیز به حساب می آید وهابیون به ساخت مدارس دینی و مساجد اقدام نموده و با هزینه نمودن پول بسیار زیاد افراد را جذب خود می کنند و در استان بلوچستان ایران نیز نفوذ نموده و دارای پایگاه هستند.

 

این شبکه گسترده و فعّال وهابیت در سراسر دنیا نفوذ نموده و در شبه قاره، آفریقا، خاور دور، آسیای مرکزی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، اروپا و آمریکا فعّال می باشند و برخی حرکت های استقلا طلبانه در این کشورها مانند چچن از عناصر این شبکه ها نیز بهره می برند و یا از انشعابات مختلف بوجود آمده در آنها. حرکت های تروریستی مانند گروه ابوسیاف در فیلیپین، سپاه صحابه در پاکستان و فعالیت های بن لادن در سودان و افغانستان و اروپا و آمریکا ابتداء از همین شبکه های ایجاد شده وهابیت سرچشمه گرفته و پس از بوجود آمدن اختلاف بین آنها بخصوص در زمان جنگ دوّم خلیج فارس و جدا شدن سلفیون و بن لادن از وهابیون، انشعابات مختلف در آنها بوقوع پیوسته است.

 

مدارس دینی و دانشگاههای وهابیون در عربستان از میان شاگردان و طلاّب علوم دینی که در کشورهای اسلامی وجود دارند، شاگردان برجسته را انتخاب و بصورت بورسیه به عربستان اعزام نموده و در آنجا پس آموزش و تعلیم آنان و تبدیل ایشان به مبلّغین وهابیت، آنها را به کشور خود بازگردانده و به تبلیغ این آئین می پردازند.

 

اختلاف بین حاکمیت سیاسی و حاکمیت دینی در عربستان

کشور عربستان سعودی مهد و مرکز وهابیت می باشد و همانطور که قبلاً نیز اشاره رفت حاکمیت سیاسی در دست خاندان آل سعود و حاکمیت مذهبی به خاندان آل شیخ سپرده شده است.

 

خاندان آل سعود در اثر سالها حاکمیت در عربستان و در نتیجه تردد و ارتباطات زیاد با دنیای خارج و بخصوص با آمریکائیان و اروپائی ها و همچنین دیگر کشورهای اسلامی دید بازتری یافته اند و با عقاید خشن، خشک و بی پایه آل شیخ در تکفیر و تفسیق دیگر مسلمانان همراهی ندارند و خود را وهابّی نمی دانند و این مسئله در سطح روابط سیاسی عربستان با دیگر کشورهای اسلامی در سالهای اخیر بیشتر نمود پیدا می کند ولی در داخل عربستان و در مسائل دینی و نگهداری حرمین شریفین و دیگر آثار اسلامی باقیمانده از زمان رسول گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین به دلیل در اختیار بودن این مکانها در اختیار وهابیون آل شیخ و همچنین در برخورد روحانیون وهابی با مسلمانان دیگر کشورها و حجّاج بیت اللَّه الحرام نمود کمتری دارد و همانطور که همه ساله مشاهده می شود، سال به سال آثار اصلی باقیمانده از زمان رسول گرامی اسلام(ص) در جای جای کشور عربستان کم شده و روحانیون وهابی در حمایت شرطه ها همچنان با مسلمانان دیگر کشورها بخصوص با شیعیان ایرانی رفتار خوبی نداشته و ما را به کفر و شرک متهّم می سازند.

 

دیگر ابزارهای وهابیت در عصر حاضر

وهابیون علمای خود را به زبانهای مختلف دنیا آموزش داده و به اعزام آنها به کشورهای مختلف اقدام می نمایند و نشر افکار خود می پردازند و مسلمانان فقیر و ناآشنا با تعالیم اصیل اسلامی را جذب خود می نمایند.

 

همانطور که در موسم حج نیز مسلمانان مشاهده ی نمایند علمای وهابی در بین نماز مغرب و عشاء در مسجد الحرام و مسجد النبی در اوج وجود جمعیت حجاج و زائران در این مساجد مقدس به زبان اردو و دیگر زبانها اقدام به وعظ و خطا به نموده و تعداد بسیار زیادی از مسلمانان شبه قارّه و دیگر کشورها را جذب و به سخنان آنان گوش فرا می دهند.

 

در موسم حج و همچنین در ماههای زیارتی که مسلمانان بسیار زیادی برای زیارت خانه خدا و مرقد رسول گرامی اسلام و انجام عمره مفرده در ماههای رجب و شعبان و رمضان به حرمین شریفین مشرف می شوند، طلاّب خارجی که از طریق شبکه وهابیت در کشورهای خود جذب شده و بصورت بورسیه در عربستان به تحصیل وهابیت مشغولند، بسیار فعّال در حرمین شریفین با مسلمانان به گفتگو نشسته و افکار وهابیان را به آنها تلقین و تبلیغ می نمایند. با توجّه به اینکه این افراد از کشورهای خود حجاج هستند و زبان مادری آنها را می دانند، تأثیر بسیار زیادی بر روی زائرین خانه خدا می گذارند.

 

همچنین در قبرستان بقیع و حرم مطهر ائمه بزرگوار ما، روحانیون وهابی حضور فعّال دارند و پس از برخورد با علماء، اساتید دانشگاهها، روشنفکران و متفکران کشورهای مختلف با زبان انگلیسی، اردو و با تسلط کامل شروع به گفتگو با آنان نموده و به تبلیغ آئین خود و شرک و کفر جلوه دادن توسلّ و عرض ارادت شیعیان به ائمه معصومین خود می نمایند.

 

وهابیون با مطالعه عمیق و گسترده، متون کتب دیگر فرق اسلامی و بخصوص شیعه به نقاط ضعف و احادیث و روایاتی که بعضاً در این کتاب ها مانند اصول کافی وجود دارد و این احادیث و روایات جای بحث کارشناسانه بسیار زیاد دارند و امثال این احادیث و روایات در متون و کتابهای خود آنها به مراتب بیشتر بچشم می خورد به بحث با مسلمانان می پردازند که اطلاع کافی و لازم را از اینگونه بحث ها ندارند و در بحث به ظاهر مقهور وهابیون می شوند. حضور روحانیون و مبلغین آگاه و با اطلاعات جامع و مسلط به زبان عربی و اردو و انگلیسی در موسم حج و در ایام می تواند پاسخ خوبی به این یاوه گوئی های وهابیون بدهد.

 

آنها همچنین در سطح گسترده به چاپ کتب و متونی از برخی علمای شیعه که به هیچ وجه مورد قبول کل تشیع نمی باشد مانند کتاب هاجی نوری در تأئید تحریف قرآن اقدام می نمایند و آن را در بین مسلمانان مختلف به رایگان و در سطح بسیار زیادی توزیع می نمایند و از این طریق شیعه را به قبول تحریف قرآن و دیگر موارد کذب و دروغ مانند اعتقاد به خائن بودن جبرئیل امین و بالاتر دانستن مقام حضرت علی(ع) از حضرت رسول اکرم(ص) متهّم می سازند.

 

وهابیون همچنین در تبلیغ آئین خود پس از برقراری ارتباط با حجّاج و قرائرین بیت اللَّه الحرام و اخذ آدرس آنان، ارتباط خود را بطور مستمر ادامه داده و مطالب خود را در قالب جزوات و کتابچه های با چاپ و جلد بسیار زیبا و نفیس و با مطالب مختصر که خواننده را جذب می کند، آنان را به شبکه های خود در آن کشورها معرفی نموده تا بتوانند روی این افراد کار کنند و از آنها وهابیون وابسته به خود را پدید آورند.

 

با ترجمه قرآن کریم به تقریباً اکثر زبانهای زنده و فعّال دنیا، باب ارتباط با مخاطب خود را باز نموده و او را جهت اخذ مطالب دین از طریق خود کانالیزه می نمایند و مطالب خود را به خورد مسلمانان می دهند.

همانطور که در مسجدالحرام و مسجد النبی مشاهده می گردد قرآن ترجمه شده به کلیه زبانهای زنده دنیا وجود دارد.

 

در پایان مراسم حج و بازگشت حجّاج به کشورهای خود علاوه بر یک جلد کلام اللَّه مجیده تعدادی کتاب های مختلف جهت جذب زائرین را بطور مجّانی اهداء می نمایند. با توجّه به اطلاع آنان از تنفر مسلمانان شیعه ایرانی از کتابهای آنان، به حجّاج کشورمان فقط یک جلد قرآن اهداء می نمایند.

 

استفاده از ابزار و تکنولوژی نوین

وهابیون عصر حاضر برخلاف اسلاف خود که هرگونه نوع آوری را بدعت در دین دانسته و سیم های تلگراف را به عنوان بدعت در دین قطع می نمودند، امروزه از کلیه امکانات و ابزار نوین تکنولوژی روز جهت اشاعه اهداف خود استفاده می نمایند و حضور بسیار گسترده و فعّالی در شبکه اینترنت دارند و با ایجاد سایت های اطلاعاتی مختلف به اطلاع رسانی افکار خود می پردازند.

 

چندین موج رادیوئی عربستان برنامه های برون مرزی مختلفی را به زبانهای گوناگون برای اکثر کشورهای جهان پخش می نمایند.

وهابیون در مطبوعات کشورهای مختلف نیز نفوذ نموده و با هزینه نمودن مبالغ هنگفت در اکثر کشورهای اسلامی مطبوعات مختلفی را در اختیار دارند که با زبان محلّی مردم به القاء تفکرات و نفوذ خود می پردازند.

با توجّه به ثروت سرشار عربستان، حکومت این کشور روی اکثر حکومت های اسلامی نفوذ داشته و سر منشاء بسیاری از تغییر و تحولات در این کشورها می باشد.

 

تعداد زیادی مجّله و روزنامه در دنیای غرب توسط عربستان چاپ می شود و از این طریق به نشر عقاید و نظرات خود می پردازند. این نشریات دارای سابقه طولانی و شناخته شده هستند و تعداد زیادی مخاطب و خواننده در سراسر دنیا دارند که از جمله آنان می توان به مجله الشرق الاوسط و الحیاه که هر دو در لندن چاپ می شوند اشاره نمود.

 

تأثیرپذیری مسلمانان و میزان موفقیت وهابیون در تبلیغ خود

وهابیون علیرغم از پول بسیار هنگفت بدست آمده از فروش نفت و دیگر درآمدهای خود که صرف تبلیغ وهابیت می نمایند و با دارا بودن شبکه بسیار گسترده و با تجربه با سازماندهی بسیار قوی در سراسر جهان و بخصوص در کشورهای اسلامی بدلیل پوچ بودن عقاید و فاصله زیاد آن با مفاهیم عمیق و اصیل اسلامی، درصد موفقّیت پائینی داشته اند و مسلمانان سراسر دنیا که آزاده و دارای فرهنگ قوی می باشند به پوچی و انحراف این افکار از اسلام اصیل پی برده و وهابیون فقط در محیطهائی که دچار فقر اقتصادی و همچنین دارای فرهنگ پائینی بوده اند، توانسته اند موفقیت هائی بدست آوردند مانند نفوذ در قوم پشتون افغانستان و همچنین در استانهای سرحد شمالی و بلوچستان پاکستان که اقوام پشتون و بلوچ در آنجاها زندگی می کنند و بسیار فقیر بوده و دارای فرهنگ پائینی نیز می باشند جذب اسلام و فرهنگ وهابیون شده اند و پدیده طالبان را در افغانستان و طالبان نیز را در کل منطقه بوجود آورده اند. آنها در آسیای مرکزی و خاور دور نیز توانسته اند پایگاههائی برای خود در سطح بسیار کوچکتر فراهم آورند.

 

اگر در اینجا مقایسه ای بین انقلاب اسلامی ایران و تأثیرگذاری آن بر روی دیگر مسلمانان و اثر وهابیت را بخواهیم به عمل آوریم، مشاهده خواهیم نمود که در بیست سال گذشته تبلیغات به عمل آمده توسط ج.ا.ایران بسیار ضعیف، سازماندهی نشده، دارای بودجه کم و غیر هماهنگ بوده است و در مقابل تبلیغ وهابیون سازماندهی شده، هماهنگ دارای شبکه گسترده و با بودجه بسیار کلال بوده است ولی جذب مسلمانان دیگر کشورها به انقلاب اسلامی ایران بسیار بیشتر از آئین پوچ وهابیت بوده است و این بدلیل غنا مکتب اهل بیت و استفاده آن از سرچشمه های غنی وحی می باشد.

 

جمع بندی مطالب

استعمار بزرگترین دشمن خود را جهت نفوذ در کشورهای اسلامی آئین وحدت بخش اسلام ناب محّمدی(ص) می دانسته است و همانطور که یکی از رهبران استعمار پیر انگلیس در مجلس آن کشور کتاب قرآن را بلند نمود و اعلام داشت تا این کتاب در بین مسلمانان وجود دارد و از آن اطاعت ما قادر برحکومت و به دست آوردن ذخائر غنی آنها نیستیم و جهت مقابله با اسلام به تفرقه اندازی و ایجاد آئین مختلف بین مسلمانان و از جمله وهابیت پرداختند.

 

با بوجود آوردن مسلک خشک و خشن وهابیت که به تکفیر و تفسیق دیگر مسلمانان می پرداخت، آتش جنگ، فتنه، قتل و غارت را در سرزمینهای اسلامی متعلق به حکومت عثمانی بوجود آوردند و ضمن قطعه قطعه کردن سرزمینهای اسلامی و مسلمانان و ایجاد درگیری بین آنان، در مرکز سرزمین های اسلامی و محل فرود وحی و خانه خدا که محلّ انجام بزرگترین گردهمائی سالیانه مسلمانان می باشد حکومتی را مستقر نمودند که بر مبنای ایجاد تفرقه و خصومت و دشمنی بین مسلمانان و سرسپردگی به استعمارگران فلسفه بوجود آمدن آن بوده است.

پس از پایان جنگ جهانی دوّم و بوجود آمدن نظم جدید جهانی وهابیون به تغییر روش تبلیغ خود پرداخته و با ثروت بدست آمده از نفت بکار به اصطلاح فرهنگی و گسترش افکار خود در سراسر جهان اسلام و دنیای غرب از طریق هزینه نمودن مبالغ بسیار زیاد و خریدن علمای اهل دنیا وابسته و ایجاد مساجد و مدارس دینی، اعزام طلاّب و افراد با استعداد از سراسر کشورهای اسلامی به عربستان و تبدیل انان به مبلّغین وهابیت، آموزش زبانهای مختلف مسلمانان مانند اردو به علمای خود و اعزام آنها به کشورهای اسلامی جهت تبیلغ وهابیت، ایجاد ارتباط با حجّاج دیگر کشورها در موسم حج و دیگر ماههای زیارتی و حفظ این ارتباط بطور مستمر با آنان، ترجمه قرآن به کلیه زبانهای زنده دنیا و کانالیزه نمودن مسلمانان جهت فراگیری علم دین از طریق آنها، حداکثر استفاده از حرمین شریفین به عنوان مرکز اصلی دنیای اسلام جهت القاء افکار خود به دیگر مسلمانان، بررسی متون و کتب دیگر فرق اسلامی بخصوص شیعه و بزرگ نمودن نقاط ضعف در این کتب و متون و ارائه آن به دیگر مسلمانان جهت نمودن شیعه و مکتب اهل البیت، چاپ و تکثیر کتب انحرافی در شیعه که مورد قبول علمای این مکتب الهی نمی باشد بصورت رایگان و در سطح بسیار گسترده مانند کتاب هاجی نوری در تأئید تحریف قرآن به ترویج و تبلیغ آئین منحرف خود پرداخته اند.

 

استفاده از ابزار و تکنولوژی نوین روز مانند اینترنت، امواج رادیوئی و کانال های ماهواره ای تلویزیونی، سود جستن از مطبوعات داخلی و نفوذ در مطبوعات دیگر کشورها و توسعه مطبوعات خود در دیگر کشورها از ابزار وهابیت جهت تبلیغ آئین خود در عصر حاضر می باشد.

 

علیرغم کلیه این تمهیدات و هزینه نمودن مبالغ هنگفت، بدلیل پوچی و انحراف عمیق این آئین از اسلام اصیل، جذب مسلمانان دیگر کشورها بسیار کم و محدود به مناطق دارای فقر اقتصادی و فرهنگی می باشد.

منبع: پایگاه وهابیت شناسسی

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

الگوسازی از طالبان برای نجات القاعده

سلفیت سعودی؛ چالش بقاء

اندیشه‌ی سیاسی اسلام: مورد مطالعاتی "جهیمان العتیبی"

(مروری بر اهداف طالبان و چالش‌های پیش روی آن) نقشه جنگ طالبان و دلایل شکست احتمالی آن

القاعده و طالبان اختلافات و همکاری مشروط

مولفه هاي توحيد عبادي در مقارنه ديدگاه اماميه و سلفيه

دیدگاه ابن‌تیمیه در تعارض عقل صریح و نقل صحیح

فرایند شکل‌گیری اصطلاح «نواقض الاسلام» و کاربرد آن در تألیفات سلفیت نوین

مطالعه تطبیقی خط ‌ مشی سیاسی سلفیت اصلاحی- تنویری و سلفیت جهادی- تکفیری

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

«وَ الا قُتِل»های ابن‌تیمیه کتاب قانون کُشتارهای داعش

اسلام هراسی و سناریوهای پیش روی آن

بررسی عقاید جریانات سلفی جهادی بر اساس عامل هویت

آینده‌پژوهی تروریسم تکفیری در ایران (2)

آموزه‌های بربهاری و تأثیر آن بر جریان‌های سلفی‌گری

گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی

آینده‌پژوهی تروریسم تکفیری در ایران (1)

پدیده تکفیر از دیدگاه قرآن و حدیث

زمینه‌های اصلی سربرآوردن گروهک‌های تروریستی مانند انصار الفرقان در ایران چیست؟

مشروعیت نام‌گذاری به «عبد النبی»، «عبد الحسین» و… از دیدگاه شیعه و اهل سنت

نبرد رمضان البوطي و سلفيت..؛ داستاني که بسياري دوست ندارند بشنوند!

رهبران داعش در چنگ آمریکا؛ اسیر یا پناهجو؟

زندان‌‌‌ها؛ کارخانه‌جات تولید تروریست تکفیری

افراط گرایی و تفریط گرایی: آسیب اصلی وحدت در جهان کنونی اسلام و ضرورت مقابله با آن

اقتصاد سیاسی بین الملل و ظهور و کارکرد داعش در خاورمیانه

چگونگی پیدایش ایدئولوژی تکفیری

وهابیت و گسترش اسلام تندرو در جنوب شرق آسیا

مجرای فهم تکفیریها: مشابهت های تکفیریها و خوارج

گسترش نوسلفی‌گری در اروپا؛ زمینه‌های هویتی و پیامدهای امنیتی

آیندة گروهک های تکفیری و راه کارهای ثبات بخش دولت سوریه و عراق

بررسی علل نفوذ داعش در آسیای مرکزی و پیامدهای احتمالی آن

ساختار نظام بین الملل و هویت یابی اسلام سلفی-افراطی

علل ظهور و تکوین گروه‌های تکفیری در جهان اسلام؛ از تقابل زندگی قبیله ای با مدنیت تا تقابل سنت با مدرنیته؛ مطالعۀ موردی؛ خوارج و داعش

تبارشناسی دگرستیزی گروه‌های افراطی-تکفیری: گذار از دیگر دگرسازی به خود دگرسازی

تبیین خاستگاه های شناختی و ترسیم مدل ذهنی گروه تروریستی داعش

معنا و پاسخ: (بررسی تطبیقی افراط‌گرایی اسلامی و نهیلیسم)

آینده پژوهی گروههای تکفیری و تاثیر آنها بر منازعات منطقه ای در غرب آسیا

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان درباره تبرک با نگاهی به تفسیر آیه اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي...

وحدت؛ یگانه راه مبارزه با افراط

خدا در نگاه وهابیت

فضیلت زیارت قبور بزرگان دین، در فقه فریقین

پاسـخ به شـبهات وهابیـان بر روایت مالک الدار در توســل به پیـامبر پس از وفـات

ریشه ‏های پدیده تکفیر در گذر تاریخ

سلفى‏ گرى دیرینه و نوین

وهابیت، آیین تشبیه و تجسیم

مشروعیت دعا نزد قبور اولیای الهی

پاسخ به شبهات وهابیان بر روایات عثمان‏ بن حنیف در خصوص توسل

انحرافات وهابیت در توحید صفات

بررسی تطبیقی«شفـاعت» از منظر آیات و روایات و دانشمندان فریقین

ریشه‏ هاى اعتقادى تکفیر‏نوین در تاریخ اسلام‏

تقابل توحید محمد بن عبدالوهاب با توحید قرآنی

ممنوعیت تکفیر اهل قبله از نگاه متکلمان و فقیهان تشیع و تسنن

ماهیت «تأویل» از دیدگاه ابن‌تیمیه و علامه طباطبائی

واکاوی پدیدۀ «فرقه‌سازی درون‌مذهبی» در جریان سلفیه معاصر

بررسی و تقویت نقدهای «محمد بن علوی مالکی» بر «محمد بن صالح عثیمین» درباره توسل

نقد ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ از دیدگاه علمای شیعه

بررسی تطبیقی مبانی کلامی سید قطب و سلفیه در مباحث توحید و تکفیر

تكفير در انديشه كلامى ابوالثناء آلوسى با محوريت تطبيق رويكرد وى بر جريان فكرى سلفيه

ابن تيميه از ديدگاه علماي شافعي

بررسي تطبيقي توحيد و شرک از ديدگاه مذاهب اسلامي و جريان‌هاي تکفيري

بررسی بدعت از دیدگاه البانی

گفت و گو با اندیشه تکفیر و مخالفان آن

مشروعیت شدِّ رحال برای زیارت قبور

وهابیت در سفرنامه دومینگو بادیا ای لبلیچ (علی بیک عباسی)، خاورشناس اسپانیایی

معنا و شروط تکفیر

واکاوي فقهي مشروعيت زيارت قبور توسط زنان با تاکيد بر مباني قرآن و سنت

چالش‌های انتقال سیاسی در عربستان سعودی

روانشناسی داعش و داعشی ها

معرفی مهم ترین گروه های مسلح تحت پشتیبانی ترکیه در شمال سوریه

نقش ایالات متحده امریکا در شکل گیری جریانهای افراطی در جهان اسلام(مطالعه موردی القاعده و داعش)

بررسی پدیده ترور و نفی و محکومیت آن از منظر امام خمینی(ره)

جهاد و تکفیر در جهان اسلام؛گذر از فقه الخلافه به فقه المصلحه

جریان‌شناسی سلفی‌گری هندی و تطبیق مبانی آن با سلفی‌گری وهابی

ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

بازنگری مفاهیم قابل تأمل اندیشه‌های محمد قطب در پرتو سلفی‌گری اعتدالی و اعتزال نوین

نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

عناصر ظاهرگرایی سلفیه افراطی در تفسیر قرآن

بررسی و نقد آراء وهابیّت در انتساب عنوان شرک به شیعه از منظر قرآن کریم

ابن قيم جوزيه

ابن تیمیه

آل سعود

غزالی و ابن تیمیه

وهابیت شناسی در بیان آیت الله سبحانی (2)

وهابیت شناسی در بیان آیت الله سبحانی (1)

ارزش و جایگاه وحدت از منظر قرآن و سنّت

تفکر تکفیری

راهبردهای ضدتروریسم در ایران: رویکرد فرهنگی

سند «نقشه محرمانه» القاعده در مصر

توسل به اموات

بررسی علل رفتار خشونت آمیز نیروهای اسلامی در پاكستان با تاكید بر طالبانیسم

داعش: پیوند سلفیت تکفیری و بعثی گرایی

تحليل عملكرد گروه هاي تكفيري در تضاد با هويت تمدني مسلمان

تحلیل گفتمانی نقش دستگاه استنباطی گروه های تکفیری بر عملکرد آن ها

بازکاوی روانشناختی کنش گروه‌های سلفی- تکفیری: مطالعه موردی داعش

القاعده، داعش؛ افتراقات و تشابهات

مبانی اعتقادی تروریسم تکفیری

ریشه یابی مؤلفه هاي تأثیرگذار بر گسترش تروریسم در خاورمیانه

روانشناسی تروریسم و تأثیر آن بر گسترش تکفیر

مفهوم‌سازی گفتمان ژئوپلیتیکی تروريسم؛ تصویرسازی ژئوپلیتیکی دولت بوش از خاورمیانه

سنخ شناسی و دگردیسی گروه های تروریستی ادلب

گزارش کتاب «الصارم المسلول علی من انکر التسمیة بعبد النبي و عبدالرسول»

بررسی دلایل حضور گروهک تروریستی- تکفیری داعش در افغانستان بر اساس تئوری دومینوی ویلیام بولیت

تبیین زیرساختار های ایدئولوژیک و ساختاری گروه تکفیری تروریستی داعش

بررسی اندیشه‌های سلفی ـ تکفیری و تفاوت‌های داعش با سایر گروه‌های تروریستی

سلفی کیست و چه می گوید؟چرا سلفی گری بزرگترین خطر پیش روی جهان اسلام است؟

مرحله جدید اختلافات درونی دواعش

اهداف آمریکا و هم‏ پیمانان از ایجاد تا ائتلاف علیه جریان‏هاى تکفیرى

بررسی و تکوین حضور داعش در غرب آسیا؛ مطالعه موردی افغانستان

بررسى مبانى فکرى تکفیر

علل و آینده حضور داعش در آفریقا

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

تكفير از دیدگاه مذهب شيعه

مکتب تکفیر بر خلاف عقل، نص و صریح قرآن است

نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه

واکاوی ریشه‌های پدیده بنیادگرایی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی جهانی شدن

خشم به فرمان خرد، شرع و غریزه: تأملی در خشونت داعش از زاویه‌ای دیگر

آسیب شناسی رشد جریان‌های تکفیری در خاورمیانه

دو متن ماندگار: «هنر جنگ» و «درباره جنگ»

تأملی غیر غربی در افراطی گری و خشونت ورزی به نام دین

خشونت تکفیری‌ها، توحشی چنگیزی در لباس اسلامی است

درنگی در مبانی و آینده‌ خشونت به سبک رادیکالیسم تکفیری

سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی

نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی

راهبردهای مدیریتی نبی اکرم(ص) در راستای تحکیم وحدت بین اقوام در صدر اسلام

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

واکاوی جایگاه تروریسم بنیادگرا در راهبرد خاورمیانه ای غرب

خوارج، اولین گروه تکفیری در جهان اسلام (پیشینه جریان تکفیری خوارج) و پیامدها و نتایج سوء تکفیر و افراطی گری در جهان اسلام

قرآن و همگرایی بین مذاهب اسلامی

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

بررسی ارتداد در مذاهب اسلامی

زیارت قبور از نگاه مذاهب اسلامی

تأثیر اندیشه های سیاسی برنارد لویس در ترویج اسلام هراسی در غرب

آيا استعانت از غير خدا جايز است؟

داعش پس از ناكامي در تأسيس دولت

بررسی زبان شناختی واژه‌ی قرآنی «کفر»

چالش امنیتی تروریسم تکفیری علیه ایران

شبکه سلول هاي تروريستي داعش در آسياي مرکزي

پرسمان؛ آیا تبرک جایز است؟

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

وضعیت فعلی و آینده کشورهای شمال آفریقا (تاکید بر کشورهای مصر، تونس و لیبی)

رفت و برگشت اسلام‌گرایی رادیکال از سوریه به شمال آفریقا

اسلام سیاسی و نقش آن در خاورمیانه

طالبان در عصر داعش: آینده سلفی گری تکفیری در همسایگان شرقی ایران

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

واقعه 11 سپتامبر ؛ سرآغاز شکل گیری بزرگترین گروههای تروریستی

دلایل و پیامدهای حمایت عربستان از گروه‌های اسلام‌گرای افراطی

آموزه‌ها و آینده داعش

بررسی استناددهی تروریسم تکفیری به سنت نبوی و جهاد اسلامی

توسل در سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

توسل و شفاعت از نگاه دیوبندیه

سرچشمه های فکری القاعده

تضاد عقايد احناف با وهابيت درموضوع توسل

مسئله توسل به اموات با نگاهی به آیه 22 سوره مبارکه فاطر

مخالفت دیوبندیان با دعوت محمد بن عبدالوهاب

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

نگاهی به رشد تکفیری‌ها در تونس

نقدي بر كتاب «التبرك المشروع و التبرك الممنوع»

ردّ نظر وهابیت از سوی اهل‌سنت در حرمت زیارت قبور

نقد و بررسی اندیشه‌های دهلوی

قبیله خشونت

تحقیقی درباره رابطه ذهبی و ابن‌تیمیه

اندیشمندان حنفی و کژ اندیشی های ابن تیمیه

وهابیان و توحید ربوبی

وهابیان و تحریف قرآن کریم

محمد بن عبدالوهاب و مخالفان نجدی معاصر او

وهابیان و توحید در اسما و صفات

شگرد ابن تیمیه در انکار فضائل امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)

قبیله بدعت

وهابیت و تحریف میراث‌های علمی

بررسی رابطه عقاید دیوبندیه و وهابیت

قبیله انحراف

علمای شافعی و ابن‌تیمیه

مرز بین تروریسم و جهاد در اسلام

سرچشمه اندیشه وهابیت

القاعده در تانزانیا

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(1)

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(2)

عربستان و وهابیت در آفریقا

پاکستان و «نبرد جهانی علیه تروریسم»

التکفیر و الهجره

نقش وهابیت در کنیا

کفر و تکفیر در قرآن کریم و سوء برداشت از آن

نقش وهابیت در اوگاندا

کویت و وهابیت در آفریقا

القاعده در اوگاندا

نقش وهابیت در تانزانیا

المرابطون؛ نسل جدید القاعده مصر

مفهوم دولت در گفتمان داعش؛ دولت سلفی داعش؛ تحقق ناکام یک نظریه آلترناتیو

مانیفست توحش در فقه داعش

وهابیت و تکفیر شیعه

بدعت

توحید در مذاهب کلامی

ابن تیمیه و اهل بیت

وهابیت و توحید الوهی (عبادی)

وهابیت و سماع موتی

مراتب و متعلقات ایمان

پاسخ به مهم‌ترین شبهات وهابیت (توسل، شفاعت، تبرک، زیارت قبور)

بررسی مبانی فقهی تکفیر

توحید عبادی و شبهات وهابیت

مفهوم و مراحل شرک

وضعیت سیاسی داعش در قاره سیاه

خاستگاه سلفی گری تکفیری

تأویل

سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات

معیارهای توسل از دیدگاه وهابیت

تحول گفتمانی و بازتعریف نسل جدید القاعده در سوریه

شکاف‌‌‌های درونی داعش؛ نزاع دو نسل القاعده

وهابیت و توحید ربوبی (2)

وهابیت و توحید ربوبی (1)

تشبیه: مانند کردن خدا به مخلوقات

وهابیت، مکتب تشبیه

تکفیر از دیدگاه ابن تیمیه

حرکت سلفیه

سلفی گری

سلفیه

عربستان در عرصه تبلیغات

آل سعود و عربستان سعودی

بیوگرافی ابن تیمیه

قتل عام حجاج یمنی توسط وهابیان

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

بربهاری

همگرايي استراتژيك؛ اتحاد سلفي‌هاي عربستان، هند و مصر

وهابیت و موضع اهل سنت در قبال آن

کارنامه وهابیت؛ دوره تثبیت

تاريخچه فرقه وهابيه و عقايد ايشان

تکفیر

توحید از دیدگاه تشیع و وهابیت

مبانی فکری ابن تیمیه

وهابیت منطق تزویر و تکفیر

حزب التحریر ازبکستان

جنبش شاه ولی­ الله در هند

ترسیم نقشه راه جدید داعش

نقد دیدگاه سلفیه درباره مجاز در قرآن

پيشينه و جايگاه جريان هاي سلفي

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

سلفيان

ارزش (ضد) امنيتي بنيادگرايي؛ با تأكيد بر نهضت سلفي‌‌‌‌‌ ـ وهابي

اسلام سیاسی و منتقدان آن: اندیشه های قاضی عشماوی پیرامون رادیكالیسم سیاسی

ابن تیمیه که بود و چه کرد

مفهوم شناسی سَلَفیه و سَلَفی­گری

نخستین آشنایی مسلمانان شبه‌قاره هند با اندیشه وهّابیت

جهانى شدن و ظهور هویت بنیادگرا در غرب آسیا

جریانات افراطی و تکفیری در منطقه و راهکارهای مقابله با آنها با توجه به نقش خاورمیانه ای روسیه

القاعده و شاخه‌هاي آن؛ نيروهاي اجاره‌اي و انتحاريون مزدور

کابوس جدید آل‌سعود؛ آنچه همه باید درباره جنبش 15 سپتامبر در عربستان بدانند

آیین وهابی؛ بنیادگرایی یا اصلاح طلبی؟!

مفهوم شناسی سلف، سلفی گری و سلفی

نفی خشونت از منظر قرآن و سنت

بربهاری از کهن ترین تئوریسین های وهابیت

القاعده و تروریسم مذهبی

بنیادگرایی اسلامی داعش- القاعده: تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی

بنیاد گرایی و سلفیه بازشناسی طیفی از جریان های دینی

جریان شناسی بنیادگرایی در جنبش های اسلامی

چقدر با تروریست‌های دنیا آشنا هستید؟

سازوکار نیروگیری و نحوه عمل جریانهای تکفیری در گفت‌وگو با دکتر فیرحی

روش شناسی پیامبر(ص) در تقویت اتحاد مسلمانان و تعدیل افراط گرایی

تعدیل افراط گرایی دینی؛ براساس روش شناسی ائمّه(ع) در مواجهه با تفکر غالیان

آیندۀ داعش و تفکرات سلفی در خاورمیانه

افغانستان و گروه طالبان

استراتژی انحرافی ابن تیمیه در تفسیر آیات قرآن

گونه‏ شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی امنیتی آن در جهان اسلام

جهانى شدن و القاعده

بررسی و ارزیابی تاثیر عرفان در تعدیل قرائت های افراطی از دین

اختلاف میان وهابیون و دیوبندیه

ارزیابی دیدگاه ابن تیمیه در بحث حسن و قبح

زمینه‌های ظهور و گسترش داعش در محیط امنیتی غرب آسیا

تروریسم از منظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه با نگاهی به عملیات استشهادی

داعش چگونه القاعده را زمین‌گیر کرد

القاعده

آیا جامعه عراق پس از جنگ آمریکا، از صوفی گری به جریان سلفی تکفیری تغییر کرد؟

اسلام و تروریسم؛ دو واژه بیگانه

جهاد و مجاهد از نگاهی دیگر

بررسی زمینه های سیاسی اجتماعی شکل گیری طالبان در پاکستان

بررسی اختلاف چهار جریان عمدۀ وهابیت در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی در زمینۀ تکفیر

نگاهی به عقبه تکفیر و دیدگاه های آن

احتیاط در تکفیر مسلمان از نظر فقهای احناف

سلفیه درباری

تجاوز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان سر برآوردن القاعده

طالبان؛ دین و حکومت

جریان شناسی القاعده

ماهیت دینی ـ سیاسی گروه طالبان

مبانی مذهبی و قومی طالبان

تأثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک جدید خاورمیانه

توسل و رابطه آن با توحید عبادی

مفهوم عبادت از دیدگاه ابن‌تیمیه

ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

بدعت در دین

جنگ در شبه جزيره مروري بر شكل گيري وهابيت در عربستان

سابقه سیاه وهابیت در تخریب آثار اسلامی

تأملی بر ماهیت گروهک تروریستی ریگی

تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب

مقایسه دیدگاه وهابیت و اخوان المسلمین در زمینه حکومت

داعش یاد آور خاطرات نسل اول وهابیت

ابن تیمیه حنبلی، نظریه پرداز تفکر وهابیت

آشنایی با مکتب سلفیه

سلفیه و تقریب

خاندان آل سعود و عربستان سعودی

القاعده: زمینه ساز استقرار پایگاه های نظامی آمریکا و ناتو در آفریقا

بررسی حدیث «قرن الشیطان» از دیدگاه علمای اهل سنت

طالبان و سپاه صحابه فرزندان وهابیت

پاکستان و بنیادگرایی اسلامی

سپاه صحابه و لشکر جهنگوی نماینده افکار افراطی سلفی‌گری

لشگر جهنگوی

تاریخ وهابیت

وهابیت در آیینه تاریخ

آیا توحید وهابیت مطابق احادیث حضرت خاتم الانبیا است؟

انگلستان و ظهور وهابیت و آل سعود

نظری بر تاریخ وهابیت

سازمان کنفرانس اسلامی و نقش آن در گسترش وهابیت

بررسي متني و سندي روايت شد رحال

نقد تفسیر وهابیون از آیات «من دون الله»

تکاپوی داعش برای بقای سرزمینی

آيا به‌کارگيري زور براي رسيدن به قدرت، گزينه­ اي شکست ­خورده است؟

مشکلات پیش روی عراق پساداعش

تروریسم تکفیری داعش و محور مقاومت ضدصهیونیستی

جنبش اسلامی ترکستان شرقی؛ جهانی تهدید و نگرانی

ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن

تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی‏

کارنامه وهابیت؛ دوره تأسیس

جمعیت اخوان التوحید: شکل گیری و نقش آن در پیشرفت آل سعود

جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد

کلام سیاسی و حیات سلولی تروریسم تکفیری

نگاهی بر وهابیت

بازخوانی ماجرای جهیمان العتیبی و ظهور اندیشه مهدویت در بطن وهابیت

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

مباني اعتقادی داعش

مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

بررسی جریان سلفیت، وهابیت و تکفیر

«داعش» و «القاعده» دو شاخه درخت وهابیت در عربستان

سلفی گرایی جهادی-تکفیری و آینده ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه

اختلافات نظری و اعتقادی وهابیت با مسلمین

گفت‌وگوی مشروح فارس با حجت‌الاسلام مهدی فرمانیان

داعشی‌ها به نام جهاد سر می‌برند/ علت شکل‌گیری گروه‌های تکفیری

نقد استدلال تکفیری ها وداعشی ها براولویت کشتن مسلمانان

جريانهاي جديد وهابيت از ديدگاه دکتر عصام العماد

مروری بر افکار وهابیت و جایگاه آن در جهان باورهای فطرت ستیز

نقد قرآنی مبانی وهابیت در حوزه ی جهاد

نقد و بررسی مبانی جهادگرایی تکفیری ها

جریان شناسی گروه‌های تکفیری جهادی در مصر

توسل، شفاعت، استغاثه؛ رفع نزاع با تبیینی جدید

افترائات وهابیت علیه شیعه

گزارش کتاب «سيف الجبار المسلول على أعداء الأبرار» اثر شاه فضل رسول قادری

تقابل فیزیکی وهابیت با تشیع

بررسی تطبیقی ایده‌ها و رفتارهای خوارج و وهابیت

اندیشه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل

مبانی اعتقادی جریانهای تکفیری و مقایسه ی آن با آرای دیگر مذاهب

گزارشی از کتاب مصباح الأنام و جلاء الظلام

تبرک و استشفا به آثار اولیا

گرایش های فکری سلفیه در جهان امروز

بررسی کتاب تاریخ نجد نوشته حسین بن غنام

تفاوت توسل با استغاثه مشرکین به بت ها

بررسی دیدگاه محمد بن‌عبدالوهاب درباره شرک و مشرک

ارکان سیاسی اندیشه های داعش؛ از امامت تا تکفیر و جهاد

اندیشه تکفیری و راههای علاج آن

کتاب شناسی تکفیر

تکفیر از نگاه بزرگان اهل سنت

سونامی تکفیری در جهان بشری

عقائد تکفیر و نقش مسلمانان

مفهوم شناسی خودکشی یا انتحار

بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریان‌های تکفیری مصر

بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه

تکفیر تکفیریان خشونت تکفیری، در خدمت استعمار نوین

بررسی و نقد توحید در اندیشه سلفیه وهابی و سلفیه جهادی

وهابیان و برگزاری مراسم جشن وشادی

خشونت، ترور و افراط گرایی در قرآن

جشن و سرور در میلاد پیامبر گرامی از دیدگاه قرآن و سنت

راهبردهای مقابله با تهدیدات نرم جریان‌های تکفیری در جهان

معرفی و بررسی شیوه‌های مقابله با تکفیر در جهان اسلام و آثار آن

اجتهاد از نگاه وهابیون

سنّت پیامبر و تکفیر مسلمانان

شباهتهای فکری خوارج عصر علوی و داعشیهای امروز

رادیکالیسم اسلامی در جنوب شرق آسیا: جماعت اسلامی اندونزی

آسیب شناسی جریان‌های تکفیری و راهکارهای مقابله با آن، از منظر مقام معظم رهبری

احمد بن حنبل و دیدگاه‌های او درباره تکفیر

عوامل ظهور جریان‌های تکفیری در جهان اسلام/ تبارشناسی گروه‌های افراطی

«جریان تکفیری» از نگاه رهبر انقلاب

حدیث منع نشستن و عبادت کردن در مقابر بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌تیمیه و مذاهب اربعه اهل سنت

حرمت تکفیر اهل قبله در کتاب و سنت

روش قرآن در علاج و جلوگیری از پدیده تکفیر

بدعت از منظر وهابیان

مبانی کلامی «القاعده» در تکفیر و کشتار مسلمانان

صحیحین و نفی تکفیر

ریشه های تاریخی و نحوه شکل گیری وهابیت

تکفیر از دیدگاه سید قطب

چه کسی تجددخواهی اسلامی را هدایت می‌کند؟

قرآن کریم و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه بشری

فقه تکفیر میان برهان شرعی و فقه خودساخته

نقش گروه‌های تکفیری در تغییر نقشه منطقه

علل شکل گیری جریان‌های تکفیری در افغانستان و شبه قاره هند

تکفیر از دیدگاه قرآن

علل شکل گیری تکفیری‌ها از دیدگاه جغرافیای سیاسی

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

تکفیر

درگذر تکفیر فکری و تکفیر جنایت‌کارانه

خطر تکفیر برای جوامع اسلامی

خطر گروه‌های تکفیری علیه اسلام و مسلمانان

روش های تبلیغی وهابیت

چگونگی پیدایش تکفیر و خارجی‌گری

سلفی‌گری و تکفیر در تونس میان گفتمان النهضة و دیگر گفتمان‌های بومی

عبادت در اندیشه شیعه و وهابیت

جریان‌های تکفیری و خطرهای آن برای امت اسلامی و بشریت و عوامل شکل‌گیری آن

تمدن اسلامی و جریان‌های تکفیری

ارتباط اسلام‌ستیزی با جریان‌های تکفیری

بررسی و نقد دلیل وهابیت بر انقطاع عمل بعد از موت

نقد دیدگاه وهابیت درباره عبادت با نظر به سجده برادران یوسف

جریانات تکفیری بناهای اسلامی (در عراق به عنوان نمونه)

تفاوت میان جنبش‌های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی

بررسی اقدامات تکفیریون در عراق و سوریه

تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای دیوبند

عملکرد وحشیانه ی فرقه ی وهابیت و خاندان آل سعود

راهبرد تکفیری و ضد وحدت عربستان سعودی در عرصه آموزش و رسانه

گزارش کتاب جذور داعش قراءة فی تراث الوهابیة و علماء السعودیة

اقسام ذبح و قربانی و اشتباه وهابیت

معیار توحید شرک از دیدگاه شهید مطهری و سید قطب

هجوم وهابیان به مدینه منوّره

وهابیت و تخریب قبور

سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

عبور از «خاورمیانه جدید»

فتنه و هابیت

وهابيت از نگاهي ديگر

پیشینه و کارنامه وهابیت (3)-عقاید و عملکرد

پیشینه و کارنامه وهابیت (2)- شکل گیری وهابیت

پیشینه و کارنامه وهابیت (1)- وهابیت و تفرقه

سفر وهابیت به مصر

سلفیه و جنبش‌های اسلامی ـ دیوبندیه

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت3 (توسل)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت5 (وهابيت و موضع اهل‏ سنت در قبال آن)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 2 (زندگى حقيقى همراه با عمل براى انبيا و اوليا در قبر)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 4 (علم غيب)

تضاد عقايد حنفيت با وهابیت 6 (وهابیت را بهتر بشناسیم)

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

سلفيان

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

اندیشه سیاسی ابن قیم جوزیه

تکفیر گذشته، حال، آینده

شباهت وهابی ها با خوارج

نقدی برعقاید وهابیت (توسل، شفاعت)

لیست حامیان مالی گروه های تروریستی همسو با القاعده در 31 کشور جهان

توسل، مرگ و شفاعت از دیدگاه تشیع و وهابیت

گزارشی از برخی فتاوای وهابیت

تقابل دیدگاه وهابیت تکفیری در حرمت تکفیر اهل قبله با آیات و روایات

بررسی موانع تکفیر از دیدگاه وهابیت با تأکید بر مانعیت تأویل

حرمت تكفير اهل قبله در انديشه علماى اسلام

فتنه تكفير

تبارشناسی مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی اسلام سلفی - تکفیری

جهاد در اندیشه سید قطب

نقش قدرت‌های بین‌المللی در رشد و گسترش جریان‌های تکفیری

موضع انتقادی اندیشه‌وران اهل سنت در برابر جریان‌های تکفیری

نقد و بررسی مهم‌ترین ادله جریاهای تکفیری در تکفیر شیعه

جریان‌شناسی تکفیری در افغانستان

تحلیلی بر هویت جدید تروریست‌های تکفیری در خاورمیانه

بررسی تاریخی جریان‌های تکفیری تروریستی

ارائه مدل تحلیل جامع جریان تکفیری و راهبردهای مقابله با آن

تحلیلی بر رویکرد‌های متناقض به اندیشه‌های سلفی- تکفیری سید قطب

چیستی و چرایی شکل گیری جریان‌های تکفیری

جنایات جریان‌های تکفیری در لبنان

الگوی حکومت در اندیشه جریان سلفی تکفیری

فضای مجازی (سایبری) و شبکه‌های ماهواره‌ای جریان‌های تکفیری

قتل و تکفیر در آیات قرآن (1)

داعش و عملکرد آن برای اهداف غرب و رژیم صهیونیستی

بررسی تطبیقی ایمان و کفر از دیدگاه مذاهب اسلامی و جریان‌های تکفیری

تأثیر افکار ابن‌تیمیه در گسترش جنایت‌های جریان‌های تکفیری

جایگاه علمی و دینی مردم نجد در دوران محمد بن‌عبدالوهاب

زمینه های تاریخی سلفیه

شیوه‌های وهابیت در مخالفت با اهل سنت

اقدامات سلفی‌های تکفیری؛ فرصت‌های به وجود آمده برای جمهوری اسلامی ایران

بررسی زمینه‌های صدور فتاوای تکفیری و پیامدهای آن بر جهان اسلام

تحرک‌پذیری سلفیت جهادی در آسیای غربی و امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران

ادله داعش بر خلافت اسلامی و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسلام

بررسی تطبیقی دیدگاه فقهای فریقین درباره حرمت تکفیر مسلمانان

موانع تکفیر با تأکید بر مسئله جهل از دیدگاه ابن‌تیمیه

نقد و بررسی تکفیر از دیدگاه سلفی وهابی و سلفی جهادی

سلفیه جهادی در شبه جزیره؛ بررسی رویکرد و عملکرد القاعده شبه جزیره

تکفیر در روایات نبوی (4)

تکفیر در روایات نبوی (3)

برررسی شخصیت و نظرات شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق سعودی

ابوبكر بغدادی

جریان شناسی اختلافات طالبان بر سر رهبری

تکفیر در روایات نبوی (1)

تکفیر در روایات نبوی (2)

جریان شناسی گروهک تروریستی انصارالاسلام

تأملاتی درباره بیانیه اخیر شبکه تروریستی القاعده علیه داعش

تکفیر در آیات و روایات

شخصیت شناسی ابوبكر بغدادی

داعش، القاعده؛ فرزند در مقابل پدرخوانده /بازخوانی روند شکل گیری القاعده در عراق و انشعاب درون سازمانی

جریان شناسی وهابیت مصری

زادگاه فکری اندیشه تکفیری در جامعه اسلامی

رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با تروریسم؛ داعش سیاه، داعش سفید

خیانت های خلافت داعش به جامعه اسلامی

سلفى‏گرى در تونس و آينده پيش رو

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش نخست)

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش دوم)

تحليلى بر هويت جديد تروريست‏هاى تكفيرى در خاورميانه ...

استراتژی «گرگ‌های تنها»؛ این بار در افغانستان

الگوی سازمانی القاعده و داعش

جهادی‌های جدید کیستند؟

نگاهی اجمالی به منهج درسی مدارس ابتدایی داعش

نگاهی کوتاه به جریان رسانه‏ ای گروه داعش

زمینه‏ های گفتمانی تعامل داعش در قبال اسرائیل و مسئله فلسطین

تضادهای ایدئولوژیک؛ چرا داعش و القاعده متحد نشدند؟

ساختار تشکیلاتی جدید داعش؛ نسل دوم فرماندهان دولت خلافت

ریشه‌های تفکر داعش (٦)

ریشه‌های تفکر داعش (٥)

ریشه‌های تفکر داعش (٤)

ریشه‌های تفکر داعش (٣)

ریشه‌های تفکر داعش (٢)

ریشه‌های تفکر داعش (١)

جریان‌های تکفیری در عراق از ظهور وهابیت تا عصر حاضر

ابومصعب زرقاوي و داعش

موافقين و مخالفين خلافت داعش

سیر تطور هیئت‌‏های شرعی داعش

بلای تکفیر، مصیبت اسلام و مسلمین

دشمن نزدیک و دور

جریان شناسی سلفیگری

در آمدی بر مناسبات وهابیت و علم کلام

داعش خوب داعش بد

دموکراسی

آیا تهدید داعش را جدی بگیریم؟

عقل از منظر وهابیان

بن بست خلافت با اندیشه داعش

جریان های تکفیری عراق

جنبشهای اسلامی و خشونت در خاورمیانه

تحولات اسلام سیاسی رادیکال

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_6

آینده جنبش های اسلامی

مفهوم شناسی جنبش های اسلامی معاصر

کفر در مقابل ایمان یا اسلام

جریان داعش و تحریف مفهوم جهاد

خلافت از دیدگاه سلفیه جهادی

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_5

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_4

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_3

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_2

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_1

آسيب‏ شناسى رشد جريان‏هاى تكفيرى به عنوان يك چالش عمده فراروى اسلام‏گرايى‏

جوانان يهودی در صف داعش

برداشت‌های القاعده از افکار جهادی سید قطب

روش‌های برخورد محمد بن‌عبدالوهاب با مخالفان خود

برداشت اشتباه تکفیریها از جهاد در قرآن

سنت‏ گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی

ارزیابی سیاست کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات داعش

استراتژی داعش در عراق و شام

گونه ‏شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر

ظهور داعش در شبه‌ قاره

پاسخ به شبهات جهاد

سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران

گفتمان اسلام سلفی و جهانی‏ شدن امنیت خاورمیانه

شکاف شیعی – سنی در اسلام سیاسی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی

برررسی قتال در قرآن 4

بررسی قتال در قرآن 3

بررسی قتال در قرآن 2

بررسی قتال در قرآن 1

تاثیرات سید قطب بر گروهک های جهادی تکفیری

حزب التحریر در آسیای مرکزی

مبانی اعتقادی محمد ابن عبدالوهاب

تکفیری ها و تجاور از حدود جهاد

حرمت تکفیر نزد پیشوایان چهارگانه اهل سنت

معناشناسى عبادت در نظام تعاليم وحى و دفع اتهام كفر و شرك از مسلمين‏

مبانى كلامى «القاعده» در تكفير و كشتار مسلمانان‏

احزاب سلفی در مصر

تکفیر از دیدگاه قرآن کریم

سلفی گری در مصر و دوره جدید

تكفيريت در پاكستان و راه برون‏ رفت از آن‏

متافیزیک خشونت داعشی؛ سه مفهوم نکایه، توحش و تمکین

القاعده پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر عراق)

آينده داعش در عراق

بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر با تأکید بر طالبان و القاعده

جهان از نگاه داعش

جنبش های سیاسی معاصر در عربستان سعودی

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

ظهور و افول القاعده در عراق

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

نگرشی به ظرفیت‌های تقریبی الازهـر

چالش های همگرایی جهان اسلام در تأسیس تمدن اسلامی

جريان‏هاى تكفيرى و نقض حقوق زنان‏

تقليد از ديدگاه سلفى‏هاى تكفيرى‏

بدعت و سنت از ديدگاه فرق اسلامى و جريان‏هاى تكفيرى‏

واكاوى رابطه ميان نفاق و تكفير

روش‏هاى جهان اسلام براى فائق آمدن بر بحران تكفير

نقد و بررسی دار الاسلام از نظر سلفیه تکفیری

نقد و بررسی دشمن نزدیک و دور(عدو قریب و بعید)

نقد و بررسی حکم بغیر ما انزل الله

نقد برداشت‌های تکفیری‌ها از آیات جهاد

متغيرهاى منطقه ‏اى و بين‏ المللى و علل داخلى ورود داعش به عراق‏

رقابتى براى هويت و شناسه‏

پاسخی به شبهه ابن تیمیه در استمرار عزاداری برای امام حسین علیه السلام

عزاداری بدعت یا سنت

توحید و شرک

آیا ترکیه به سرنوشت پاکستان مبتلا خواهد شد؟

عوامل روانی تکفیر

وهابیت تکفیری (دوره ی معاصر)

ازبکستان بعد از کریم اف و ترسیم جریان شناسی دینی سیاسی آینده

ارکان و مقومات مفهوم «عبادت»

بوکوحرام و قرائن همپیمانی با داعش

نگاهی به تشکیلات سازمانی داعش

آينده ‏نگارى رفتار گروه‏ هاى تكفيرى‏

تکفیر اهل قبله

دگردیسی اسلام سیاسی در تونس

ناتوانی حکومت ها و رشد سلفیسم در غرب افریقا

داعش در مسیر القاعده شدن

عربستان معمار جنایت و مکافات

اسلام دین صلح و مهربانی و محبت و رحمت

علل گسترش دعوت محمد بن‌عبدالوهاب

گفتگو با مأمون رحمه روحانی دمشقی درباره تکفیریها

ابن تیمیه و نگرش آن به مذاهب

تکفیریها در انگلستان

کودتا در داعش

فرا واقعیت بنا العابد!

خاورمیانه و جنگ های دینی

بررسی ارتباط خوارج با وهابیت

موضع ‌گيري‌ علماي‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشيع‌

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

فعالیت وهابیت در جهان

بررسی روایت التجاء ابو ایوب انصاری به قبر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم

فواید توسل به ارواح پیامبران و اولیای الهی

نقش جریان های سلفی در سوریه و فلسطین در مصاحبه با شیخ عبدالله کتمتو

امکان سنجی تحقق همگراییِ جهان اسلام در مواجهه با تهدید جریان تکفیری

شدّ رحال برای زیارت قبر نبی اکرم ص از منظر دیوبندیه و ابن‌تیمیه

کفر و جهاد از منظر حزب التحریر

صنعانی؛ سلفی تکفیری یا سلفی میانه‌رو

بررسی و نقد رابطه دعا و عبادت، از منظر قرآن و وهابیت

سماع موتی و تقابل دیدگاه وهابیان با بزرگان خود

تبرک (لمس و تقبیل) از نگاه اهل سنت

رابطه ولایت تکوینی و استغاثه به ارواح اولیای الاهی

تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند

پژوهشی درباره حدیث «اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد»

درنگی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مواجهه با مذاهب و بزرگان اسلام

افترائات وهابیت علیه شیعه در مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین توحیدی

فهرستواره پایان‌نامه‌های حوزوی-دانشگاهی در موضوع سلفی‌گری و نقد وهابیت

توسل در سیره انبیا از دیدگاه اهل‌سنت

ندای غیراللّه از ديدگاه علمای دیوبندیه

بررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره زیارت قبور

تناقضات ابن عبدالوهاب در مسئله تکفیر مسلمین

نقد و بررسی روش های جدلی ابن تیمیه در «منهاج السنه»

وهابیت، سلفیت و اسلام‌گرایی؛ دشمن کیست؟

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

تکفیر از کدام قسم: کفر در مقابل ایمان یا کفر در مقابل اسلام

آشنایی با رهبران "اخوان المسلمین" از ابتدا تا کنون

بررسی سلفی‌گری ابن ابی العز با تأکید بر «شرح العقیدة الطحاویة»

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک با تکیه بر نظر علمای معاصر وهابی

بررسی و نقد دیدگاه شاه ولی‌الله دهلوی در مسئله شرک

تکفیر و اقسام آن در نگاه شیعه

تکفیر در جهان اسلام

سرنوشت مدعیان خلافت در انتظار داعش

توحید و شرک از دیدگاه استاد مطهری و سید قطب

داعش و استفاده از گرافیک اطلاع‌رسان

نگاه هند به گروه‌های شبه نظامی پاکستان

مقايسه انديشه‏ و رفتار جبهه النصره و داعش

ترور، تروریسم و حقوق بشردوستانه

جریان‌های تکفیری فعال در پاکستان

بازشناسی تفاوت سلفی نوگرا و افراط‏ گرا

نگاه داعش به مهدویت

جریان‌شناسی گروه‌های تکفیری: ابعاد و پیامدها

وضعیت القاعده پس از ظهور داعش

جریان‌های تکفیری، مهمترین خطر فراروی بیداری اسلامی

حقوق بشر و جریان‌های تکفیری

آثار سیاسی - اجتماعی جریان‌های تکفیری بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی

تحلیلی شرق‌شناسانه از جریان‌های تکفیری قدیم و جدید

سلفی‌گرایی متحرک: چالش امنیتی بدون مرز

بازخوردهای ضد‌امنیتی هستی‌شناسی اجتماعی سلفیت جهادی

عقل از دیدگاه سلفیه

عبادت

سب الصحابه

نقدی بر خلافت ابوبکر بغدادی

ایمن الظواهری

اسامه بن‌ لادن

تیشه داعش به ریشه‌های تاریخ ایران در موصل

سلفی ها، روند نوگرایی که به افراط گرایی رسید

افغانستان در دوران پساطالبان

داعش، قفقاز و واکنش روسیه

افغانستان، گذرگاه داعش به آسيای مركزی

متن قطعنامه شورای امنیت درباره گروه تروریستی داعش

نگاهی به عملکرد داعش از منظر کتاب تروریسم جهانی و رسانه های جدید

خط بطلان جولانی بر فانتزی‌های غرب در سوريه

ظهور داعش؛ پایانی بر نظم جهانی

پیام مهم ترور سرکرده جیش الاسلام

راهبرد آمریکا برای مبارزه با القاعده و داعش