مقالات > سلفیه و تقریب

سلفیه و تقریب

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ تعداد بازدید: 373

امروزه سلفی‌گری یکی از جریان‌های فعال و پرطرف‌دار در جهان اسلام است و به‌ همین دلیل فعالیت‌ها و رویکردهای آنان نقش تأثیرگذاری در موفقیت یا شکست‌ تلاش‌های تقریبی دارد.امروزه سلفی‌گری یکی از جریان‌های فعال و پرطرف‌دار در جهان اسلام است و به‌ همین دلیل فعالیت‌ها و رویکردهای آنان نقش تأثیرگذاری در موفقیت یا شکست‌ تلاش‌های تقریبی دارد.با ظهور ابن تیمیه و تأکید آن بر درستی فهم اسلاف،مکتب‌ سلفیه پدیدار شد.سلفیه در طول تاریخ در نقاط مختلفی از جهان اسلام،طرف‌دارانی‌ پیدا کرد که هرچند در اصل سلفی‌گری مشترک بودند اما تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر داشتند.این گرایش‌های سلفی را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:سلفیه اعتدالی زیدیه یمن، سلفیه تقریبی اخوان المسلمین مصر و سلفیه جهادی سید قطبی.با توجه به‌ گرایش‌های ضد تقریبی ابن تیمیه،شاید بسیاری تصور کنند که تمام سلفیان مخالف‌ تقریب‌اند؛اما تقریبا نیمی از سلفیان مدافع وحدت اسلامی‌اند.در یک سوی طیف، سلفیان وهابی تکفیری قرار دارند که بیشترین نقش را در ایجاد تفرقه دارند و در سوی‌ دیگر طیف گروهی از اخوان المسلمین مصر قرار گرفته‌اند که تقریب مذاهب در دستور کار خویش قرار داده‌اند.در مقاله حاضر ضمن معرفی گرایش‌های مختلف سلفی و اندیشه‌های آنان،میزان ضدیت و یا هماهنگی آنان با اهداف تقریبی بررسی می‌شود.

 

اشاره

امروزه سلفی‌گری یکی از جریان‌های فعال و پرطرف‌دار در جهان اسلام است و به‌ همین دلیل فعالیت‌ها و رویکردهای آنان نقش تأثیرگذاری در موفقیت یا شکست‌ تلاش‌های تقریبی دارد.با ظهور ابن تیمیه و تأکید آن بر درستی فهم اسلاف،مکتب‌ سلفیه پدیدار شد.سلفیه در طول تاریخ در نقاط مختلفی از جهان اسلام،طرف‌دارانی‌ پیدا کرد که هرچند در اصل سلفی‌گری مشترک بودند اما تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر داشتند.این گرایش‌های سلفی را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:سلفیه اعتدالی زیدیه یمن، سلفیه تقریبی اخوان المسلمین مصر و سلفیه جهادی سید قطبی.با توجه به‌ گرایش‌های ضد تقریبی ابن تیمیه،شاید بسیاری تصور کنند که تمام سلفیان مخالف‌ تقریب‌اند؛اما تقریبا نیمی از سلفیان مدافع وحدت اسلامی‌اند.در یک سوی طیف، سلفیان وهابی تکفیری قرار دارند که بیشترین نقش را در ایجاد تفرقه دارند و در سوی‌ دیگر طیف گروهی از اخوان المسلمین مصر قرار گرفته‌اند که تقریب مذاهب در دستور کار خویش قرار داده‌اند.در مقاله حاضر ضمن معرفی گرایش‌های مختلف سلفی و اندیشه‌های آنان،میزان ضدیت و یا هماهنگی آنان با اهداف تقریبی بررسی می‌شود.

 

مقدمه

برای محدثان تمام ادوار تاریخ اصحاب حدیث اهل سنت«پیروی از سلف»جمله‌ای‌ بسیار آشنا است؛اما تا اوایل قرن هشتم،«سلف»بیشتر در معنای لغوی‌اش یعنی‌ «گذشتگان»به کار می‌رفت.عبارت«پیروی از سلف»یا«ائمهء سلف»را می‌توان در عبارات اصحاب حدیث قرن دوم و سوم یافت(ابن ابی یعلی،بی‌تا:31/1،93،249).در قرن هفتم،ابن تیمیه ظهور کرد و در سال 896 ق کتاب جنجالی خود به نام فتوی‌ الحمویة الکبری را نوشت و حدود پنجاه‌بار لفظ«سلف»را در این رسالهء کوچک به کار برد و نوشت:«در عقل صریح و نقل صحیح چیزی که مخالف طریقهء سلفیه باشد، وجود ندارد»(بی‌تا:46)و این‌چنین مکتبی با عنوان«سلفیه»راه خود را در تاریخ‌ باز نمود.

 

بعد از ابن تیمیه،جریان سلفیه در زیدیه مدافعانی همچون ابن الوزیر و ابن الامیر صنعانی یافت؛ولی در تفکر اصحاب حدیث مدافعان جدی‌ای نداشت تا اینکه محمد بن عبد الوهاب(م 1206 ق)در عربستان ظهور کرد و وهابیت را با گرایش تکفیری‌ تأسیس کرد.در شرق جهان اسلام نیز شاه ولی اللّه دهلوی(م 1176 ق)حنفی‌مذهب به‌ ترویج برخی از آرای ابن تیمیه در میان حنیفیان شبه‌قاره هند پرداخت.او منتقد تقدیس‌ بیش از اندازه پیامبر و اولیای الاهی بود و طلب حاجت از آنان و نذر برای ایشان را جایز نمی‌دانست(ندوی،1393:28/7-23).

 

در قرن حاضر در شمال آفریقا سید محمد رشید رضا تفکر سلفیه اعتدالی را پذیرفت‌ و در آثار خود به‌ویژه در تفسیر المنار و مجله المنار از آن دفاع کرد و این‌چنین تفکر سلفیه در شمال آفریقا رواج یافت.بعد از رشید رضا،شاگردش حسن البنّا با تأسیس‌ جنبش اخوان المسلمین تفکر سلفیه اعتدالی-تقریبی را در شمال آفریقا و کشورهای‌ عربی گسترش داد.اما رویکرد اخوان المسلمین سیاسی بود؛به همین دلیل بعد سیاسی‌ سلفیهء شمال آفریقا بر تمام جریاناتی که تحت تأثیر این جنبش بودند،اثر گذاشت.این‌ تأثیر را می‌توان در سلفیه شبه‌قاره هند نیز مشاهده کرد.سلفیه عربستان اگرچه بیشتر بر بعد مذهبی خاصی تأکید می‌ورزد،اما تأثیر تفکر سید قطب و محمد قطب موجب‌ ظهور جنبشی سیاسی و انقلابی از دل وهابیت گردیده است که برخی آن را وهابیت‌ انقلابی و عده‌ای آن را وهابیت سیاسی نام نهاده‌اند.در مقابل،عده‌ای این جریان را سلفیه جهادی یا سلفیه انقلابی نام نهاده‌اند.به نظر می‌رسد«سلفیه جهادی»بهترین نام‌ برای این گروه باشد؛زیرا سلفیه جهادی اعم از وهابیت انقلابی است.با توجه به روند تاریخی جریان سلفیه و گرایش‌های متفاوت این جریان در میان وهابیان عربستان، زیدی‌ها،حنفیان هندوستان و فعالان سیاسی شمال افریقا،بحث نگاه سلفیه به تقریب را در چهار بخش جداگانه پی می‌گیریم.

 

سلفیه وهابی تکفیری در عربستان

 

شاید برخی از محققان و پژوهشگران،سلفیه نامیدن وهابیت را نپسندند و معتقد باشند که افکار وهابیت،ارتباطی با آرا و افکار سلف ندارد و هیچ‌یک از سلف،اعتقادات‌ وهابیت را قبول ندارند.اگرچه این حرف صحیح و نگارنده نیز با آن موافق است اما امروزه با تبلیغات فراوان آل سعود و وهابیت،اطلاق سلفیه بر آنان در میان جوامع‌ مذهبی و علمی پذیرفته شده و مباحث سلفیه،بیشتر حول آرا و افکار سلفیانی‌ می‌چرخد که تفکرات ابن تیمه و ابن قیم جوزی را پذیرفته‌اند.نمونه‌ای از این تبلیغات، کتاب العقائد السلفیة بادلتها النقلیة و العقلیة نگارش آل بوطامی از بزرگان وهابیت در عصر حاضر است.در این کتاب تمام عقاید وهابیت با عنوان عقاید سلفیه و به تبع آن عقاید سلف صالح قرون نخستین مطرح و به مسلمانان سنّی القا می‌شود.جهان اسلام هم در طول چند دههء گذشته سلفی بودن وهابیت را پذیرفته است و برخی از علمای اهل‌ سنت،گرایش‌هایی به این تفکر پیدا کرده‌اند(زهرا مسجدجامعی،1380:فصل آخر).

 

وهابیان افراطی‌ترین گروه سلفیه‌اند و رویکرد مناسبی به تقریب ندارند.دکتر ناصر قفاری وهابی‌مذهب،در کتاب مسألة التقریب بین اهل السنة و الشیعه به مسئلهء تقریب‌ می‌پردازد و در ابتدای کتاب می‌نویسد:«الفت میان امت و سعی در راه اصلاح ذات البین‌ میان امت اسلامی از مهم‌ترین اصول اسلام است که باعث غضب و ناکامی دشمن‌ می‌شود»(1418:2).او راه ایجاد الفت میان امت را تمسک به قرآن و سنت می‌داند؛اما یادآور می‌شود که این روش مخصوص مسلمانانی است که به هدایت رسیده و از سنت‌ پیروی می‌کنند،نه فرقه‌هایی که خود را به اسلام منتسب کرده و ضد اسلام عمل‌ می‌کنند که در اینجا وظیفه،کشف حیله‌های آنان و معرفی آنان به امت است تا مسلمانان فریبشان را نخورند.مراد او از این افراد،شیعیان است.او از ابن حزم نقل‌ می‌کند که شیعه باعث اختلاف و تفرقه در جهان اسلام شده و فرقه‌های متعددی از آن‌ انشعاب یافته است.نویسنده سپس با طعنه،دربارهء دار التقریب مصر می‌گوید:

 

تقریبیان معتقدند در اصول اختلافی میان شیعه و سنی نیست و بر همین اساس، شیخ محمود شلتوت فتوا به جواز عمل به فقه شیعه را صادر کرد و شیعه آثارش را در بلاد سنّی انتشار داد و برخی از منتسبان به اهل سنت به آثار شیعه مراجعه و به‌گونه‌ای‌ عمل کردند که گویا کوتاهی از جانب اهل سنت بوده است و شیعه هیچ تقصیری در اختلاف امت نداشته و ندارد.حال آنکه تمام اختلاف و تفرقه به وسیله شیعه صورت‌ گرفته و آنان بودند که راه درست را کنار نهادند،و آنچه علمای فرق و مذاهب گفته‌اند مجرد وهم و خیال نیست.اینکه برخی گفته‌اند اختلاف اساسی میان شیعه و سنی وجود ندارد،این خود جلوگیری از انتشار دین حق است(همان:5/1-11).

 

قفاری معتقد است آثاری که دربارهء تقریب نوشته شده‌اند یا کتاب‌هایی عاطفی‌اند که‌ در آنها جهل و تجاهل زیاد دیده می‌شود و عمدا بسیاری از حقایق را نیاورده‌اند،مثل‌ کتاب دکتر سلیمان دنیا با عنوان بین الشیعة و السنّة یا کتاب هاشم دفترادار و محمد علی‌ زعبی به الاسلام بین السنة و الشیعه و یا آثاری هستند که آنچه از کفر و ضلال در آثار شیعه هست را یک‌جا جمع کرده‌اند،مثل الخطوط العریضه محب الدین خطیب، الوشیعه از موسی جار اللّه،السنّة و الشیعه از احسان الاهی ظهیر و تبدیل الظلام از ابراهیم‌ جبهان.او هیچ‌یک از این دو روش را صحیح نمی‌داند؛به همین دلیل؛در باب سوم‌ کتابش،به آرای مؤسسان تقریب در مسائل اختلافی پرداخته و نشان داده است که‌ روش آنان در حل این مشکلات چیست(همان:18/1-19).

 

قفاری اولین مسئله‌ای را که باعث عدم تقریب و به نوعی ضد تقریب است عدم‌ پذیرش شیخین از سوی شیعه و سبّ و لعن آنان می‌داند.دومین عامل ضد تقریب از نظر او،بدعت شیعه در پذیرش عقل به عنوان یکی از مصادر شریعت و دین است.«این‌ طایفه تأویلات زیادی انجام داده و از طریق حق منصرف شده و هنگامی که از آنان‌ سؤال می‌کنی که چرا این‌گونه عقیده دارید،ما را به عقل احاله داده و به نص اعتماد نمی‌کنند.مشکل دیگر شیعه این است که سنت را فقط از پیامبر نگرفته و تعداد معصومان را تکثیر کرده‌اند»(همان:50/1).نویسنده دلیل دیگر عدم تقریب میان شیعه و اهل سنت را عقاید شیعه می‌داند و معتقد است برخی از عقاید شیعه باعث می‌گردد که‌ تقریب حاصل نشود.این عقاید عبارت‌اند از:رد صحابه،عصمت ائمه و تحریف قرآن. وی می‌نویسد:«تحریف قرآن را از آن جهت آوردم که دیدم برخی از شیعیان به‌ اهل سنت نسبت تحریف قرآن می‌دهند و قائل‌اند که شیعه قائل به تحریف قرآن نیست. خواننده تعجب می‌کند که چگونه شیعیان به اهل سنت نسبت تحریف می‌دهند، در حالی که در آثار آنان روایات فراوانی در تحریف قرآن وجود دارد و این روش‌ نشان از این دارد که شیعه هنوز صد در صد دست از تحریف قرآن برنداشته است» (همان:85/1-90).

 

وی تقریب را به معنای«تقرّب الی الحق»معنا کرده و حقانیت اهل سنت را مفروض دانسته است؛لذا نتیجه گرفته است که شیعه باید به حق،یعنی اهل سنت، بپیوندد.عقاید اختلافی‌ای که او به عنوان موانع تقریب برشمرده است هیچ‌کدام نه از اصول دین هستند نه از ضروریات آن.علاوه بر این،نه شیعه قائل به تحریف قرآن‌ است نه سنّی.همچنین هم شیعه و هم اهل سنت معتقدند که پیامبر تمام شریعت را بیان کرد؛اما اهل سنت صحابه را مفسر واقعی سنت پیامبر می‌دانند و شیعه اهل بیت را مفسر حقیقی سنت پیامبر معرفی می‌کنند.اهل سنت در محبت صحابه زیاده‌روی‌ کرده‌اند و نمی‌خواهند ایرادات صحابه را بپذیرند و برخی از شیعیان در محبت اهل بیت‌ زیاده‌روی و غلو می‌کنند و یا در ردّ صحابه تندروی می‌نمایند و باعث کدورت و تحریک احساسات و عواطف اهل سنت می‌گردند که هردو باطل است.باید مدیریت‌ جهان اسلام به دست معتدلان هردو مذهب بیفتد؛اما متأسفانه اکنون افراطیان هردو طرف مدیریت را به دست گرفته‌اند و یا در تلاش برای به دست آوردن آن هستند. دکتر قفاری همان مطلب کتاب اصول الشیعة الاثنا العشریه عرض و نقد را آورده و عقاید شیعه را به عنوان مانع اصلی تقریب بیان کرده است؛اما نگفته است که موانع‌ موجود در اهل سنت چیست و آیا واقعا فقط مشکلات در یک طرف است یا هردو طرف ایراداتی دارند که باید آنها را برطرف کنند و هردو طرف باید تابع حق و انصاف‌ باشند نه تابع احساسات و استحسانات.

 

نگاه دکتر قفاری شباهتی به تقریب ندارد بلکه بیشتر محاکمه تقریب و شیعه است. وی معتقد است تا اصول شیعه تغییر نکند،تقریبی صورت نمی‌گیرد.او در فصل سوم‌ کتابش،به دیدگاه بزرگان تقریب دربارهء عقاید اختلافی بین شیعه و سنی می‌پردازد و می‌نویسد: «اکثر بزرگان تقریب اهل سنت هیچ اطلاعی از عقاید شیعه ندارند و هنگامی‌ که اطلاع ندارند،چگونه نظری در این‌باره داشته باشند»(همان:7/2-8)متأسفانه قفاری‌ بدون هیچ تحقیق،نسبت جهل به بزرگان اهل سنت داده و حتی احتمال هم نداده که‌ شاید آن بزرگان اطلاع کافی داشته‌اند،اما این مسائل را از اصول یا ضروریات دین‌ نمی‌دانسته‌اند تا بخواهند در این موضوعات نظر خاصی ابراز نمایند.

 

با اینکه آیت اللّه صافی از میرزا حسین نوری و کتاب فصل الخطاب او دفاع نکرده، بلکه از این نکته دفاع کرده است که مدعای میرزا حسین نوری آن است که در قرآن‌ زیادتی صورت نگرفته و این اجماع مسلمین است؛اما نویسنده به آقای صافی تاخته که‌ اجماع مسلمین عدم تحریف قرآن است نه عدم زیادت قرآن و چرا شما اجماع مسلمین‌ را تأویل کرده و به نفع خودتان تعبیر کرده‌اید(همان:02/2).او همچنین برخی عقاید شیعه‌ را از آثار مدافعان تقریب مثل کاشف الغطا و علامه شرف الدین نقل کرده و به نقد آنها پرداخته است.او می‌گوید تقریب ناممکن است مگر اینکه شیعه از اعتقادات خود دست‌ بردارد و عقاید اهل سنت آن هم از نوع وهابی‌اش را بپذیرد.بر این اساس،قفاری در پاسخ به این سؤال که آیا راهی به سوی تقریب وجود دارد،می‌نویسد:«صحابه و تابعان‌ هرنوع تقریبی را که به معنای مساوات میان حق و باطل باشد رد کرده‌اند»(45/2)،لذا ورود عقاید باطل به اسلام به نام تقریب و وحدت امکان‌پذیر نیست.

 

قفاری حتی به تلاش‌های شیعیان برای تقریب نیز شک دارد.او از برخی از بزرگان‌ تقریبی اهل سنت مثل محمد ابو زهره و محمود بسیونی نقل می‌کند که گفته‌اند شیخ‌ طوسی و مرحوم طبرسی از متقدمان تقریب‌اند؛زیرا این دو نفر اسلوب جدیدی در تفسیر شیعه ایجاد کردند و آثار صحابه و تابعان را به تفاسیر شیعه وارد کردند و عملا راهی به سوی تقریب گشودند.اما وی این را نمی‌پذیرد و روش شیخ طوسی و مرحوم‌ طبرسی را از روی تقیه دانسته و معتقد است هدف اصلی شیخ طوسی نشر عقاید رافضه در میان اهل سنت بود(همان:149/2).

 

او تاریخ دار التقریب مصر را به‌گونه‌ای نقل می‌کند که به خواننده القا شود شیعیان ایران‌ از قدیم در پی انتشار آثار خود در میان اهل سنت بوده و هستند ولی به اسم تقریب‌ وارد شده‌اند و در دار التقریب کلاه گشادی بر سر بزرگان اهل سنت مصر رفت و شیعه‌ توانست آثر خود را در مصر منتشر سازد و افکار خود را به مصریان منتقل کند و در همین زمینه توانستند حکم فقهی جواز عمل به مذهب جعفری را از شلتوت بگیرند (همان:182/2)او معتقد است که تقریب در مفهوم شیعی آن مجالی برای نشر عقاید شیعه در مناطق سنّی‌نشین است و اگر یکی از علمای اهل سنت حق را بگوید،علمای‌ تقریبی شیعه فریاد می‌زنند که وحدت در خطر است(همان:198/2).وی معتقد است‌ تقریب نزد شرف الدین و خالصی یعنی پذیرش عقیده و روافض(همان:217/2).

 

قفاری راه‌هایی که برای تقریب پیشنهاد شده‌اند را نقل می‌کند:برخی می‌گویند مثل‌ سیاسیان تعاون عملی داشته باشیم و کار به عقاید یکدیگر نداشته باشیم،عده‌ای هم‌ معتقدند تنها راه،مناظره و حوار است تا بتوان راهی برای تقریب یافت.بعضی هم‌ احتجاج به قرآن و سنت مورد اتفاق را پیشهاد می‌دهند.گاه دیده می‌شود که برخی‌ قائل‌اند احتجاج به قرآن کافی است؛زیرا اهل سنت احادیث شیه را قبول ندارند و شیعه،احادیث اهل سنت را نمی‌پذیرند.برخی هم گفته‌اند باید با شیعه مباهله کرد (همان:254/2-275).

 

اما او تمام این پیشنهادها را مورد مناقشه قرار می‌دهد و می‌نویسد که هردعوتی‌ برای تقریب یعنی اعتراف و پذیرش این نکته که کتب و آثار شیعیان اسلامی است؛پس‌ اصل دعوت به تقریب خود بدعتی بزرگ است که کفر و الحاد و ضلالت را به همراه‌ دارد.دعوت به تقریب خسارت بزرگی برای اهل سنت است و موجب سکوت بزرگان‌ اهل سنت در بیان اباطیل شیعه می‌گردد.هیچ‌یک از تقریبیان شیعه از عقاید خود دست‌ برنداشته و همان کلمات را در قالب الفاظ زیبا بیان کرده‌اند.بنابراین تقریب یعنی‌ خسارت بزرگ برای اهل سنت و پیروزی برای شیعه.روش صحیح تقریب این است‌ که عقاید صحیح را نشر دهیم و انحرافات و بدعت‌های شیعیان را واضح سازیم،لذا روش اصیل تقریب بیان حق و کشف باطل است که همان تقریب شیعه به مذهب حق‌ (وهابیت)است(همان:277/2-281).

 

سلفیه وهابی که دکتر قفاری نمونه‌ای از آنان است،قائل به تقریب نیستند و تقریب‌ را تقرّب به وهابیت معنا کرده و معتقدند باید از هرنوع مراوده با فرق مخالف پرهیز نمود و فقط آثاری در نقد آنان منتشر ساخت.با وجود این،می‌توان نشانه‌هایی از رشد وهابیت معتدل را در عربستان دید.یکی از این وهابی‌های معتدل حسن بن فرحان‌ مالکی است که خود را از پرورش‌یافتگان مکتب محمد بن عبد الوهاب و وهابیت می‌داند و عقاید او را می‌پذیرد،اما تکفیر محمد بن عبد الوهاب را به نقد می‌کشد و می‌نویسد: «تکفیری که شیخ محمد بن عبد الوهاب و بسیاری از پیروانش گرفتار آن شده‌اند، پیامدهای خشونت‌باری را در پی داشته است.این پیامدها ثمرهء ادله تکفیر و همان‌ شعارهاست»(مالکی،1386:27).وی می‌نویسد:«وظیفهء ماست که با توجه به آثار شوم‌ تکفیر ظالمانه از ریخته‌شدن خون بی‌گناهان جلوگیری کنیم و هرگز محمد بن عبد الوهاب را فراتر از شرع ندانیم»(همان:28).نویسنده با بررسی تاریخ،به حقانیت‌ امام علی و اهل بیت او و نهایت مظلومیت آنان در فرهنگ اسلامی پی برده و ظلم و دیکتاتوری بنی امیه را نیز شناخته است و لذا می‌گوید باید بپذیریم وهابیت به همه ستم‌ کرده است(همان:31).ایشان دربارهء گروه‌های مختلف فکری در وهابیت می‌نویسد: «بعد از جنگ دوم خلیج‌فارس وهابیت به چهار دسته تقسیم شد.یکی از اینها،فتوای‌ معتدل شیخ عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب است که قائل است تکفیر وقتی صحیح‌ است که شخص،منکر یکی از ضروریات دین شود یا مرتکب عملی شود که به‌ اجتماع علما مرتکب آن کافر است.این رویکرد متأسفانه در وهابیت بسیار ناچیز و در عین حال مبهم و متناقض است»(همان:168-169)بنابراین اگرچه افرادی در وهابیت‌ بر اعتدال تأکید کرده و می‌کنند،اما در اقلیت محض به سر برده و به قول مالکی‌ بسیار ناچیزند.

 

سلفیه اعتدالی در زیدیه

 

تفکر سلفی در زیدیه از ابن الوزیر(م 840 ق)در قرن نهم شروع شد و در قرن یازده‌ هجری حسن بن احمد جلال(م 1084 ق)آن را احیا کرد ودر قرن دوازده ابن الامیر صنعانی(م 1182 ق)آن را ادامه داد و در قرن سیزده محمد بن علی شوکانی آن را به اوج‌ خود رساند(فرمانیان،1386:121-135).

 

محمد بن اسماعیل معروف به ابن الامیر صنعانی در 1109 ق در یمن متولد شد و افکار سلفیان را از اساتید خود اخذ کرد و در سفری به مدینه آن را تقویت نمود و در بازگشت به یمن کتاب ضوء النهار حسن بن احمد جلال را که به روش سلفیان نوشته‌ شده بود تدریس کرد.در اواخر عمر ابن الامیر،وهابیت در عربستان ظهور کرد و او آن‌ را به سرعت تأیید کرد و چنین سرود:

 

سلام علی نجد و من حلّ فیها و ان کان تسلیمی علی البعد لا یجدی‌ محمد الهادی لسنة احمد فیا حبّذا الهادی یا حبّذا المهدی‌ و قد جاءت الاخبار عنه بانه‌ یعید لنا الشرع الشریف بما یبدی

 

ولی هنگامی که شنید وهابیت به خاطر توسل و شفاعت،مسلمانان را قتل عام می‌کند از حمایت خود پشیمان شد و در تقبیح افعال و اعمال آنان چنین سرود: رجعت عن القول الذی قلت فی نجدی‌ فقد صح لی عنه خلاف الذی عندی

 

ابن الامیر در اشعار خود کفر را دو قسم کرده و معتقد است که هرکفری موجب‌ قتل نمی‌شود و هرکس شهادتین را بیان کرد جان و مالش محترم است(شوکانی،1411: 649-655؛قاسم غالب،1403:168-182؛صبحی،1411:411/3-416).

 

محمد بن علی شوکانی در سال 1172 ق در یمن متولد گردید.وی در یمن درس‌ خواند و در سال 1209 ق قاضی یمن شد و در سال 1250 ق در صنعا از دنیا رفت. شوکانی در رساله التحف علی مذهب السف دربارهء صفات خبری می‌نویسد:«حق این‌ است که فهم سلف بهتر از خلف بوده و اصحاب و تابعان آیات و روایات را بر ظاهرش حمل کرده و از قیل‌وقال پرهیز می‌کردند.بنابراین باید همان راه سلف را رفت و از تفکر آنها تبعیت کرد(1989:13).

 

اما او در تکفیر،از وهابیان عربستان احتیاط بیشتری به خرج می‌داد؛برای مثال در رساله الصوارم الحداد به نقل از صالح بن مهدی مقبلی می‌نویسد:«و قد ان لی أنا أسدع‌ بالحق خوفا علی نفسی من الکفر...فانا لا ارضی لهم بمطلق الکفر بل أقول:...اللهم‌ العنهم لعنا کثیرا...»(اریانی،1403:118- 119.او هرچند در رسالهء شرح الصدور به تحریم‌ بنابر قبور فتوا داده و آن را از مصادیق شرک دانسته است،اما مطلبی دال بر جواز قتل‌ معتقدان به آن را بیان نداشته است(همان:65-82).همچنین در رسالهء الدرّ النضید فی‌ اخلاص کلمة التوحید به نقل قولی از ابن الامیر صنعانی پرداخته و می‌گوید که ابن الامیر در توضیح شعر معروفش که فرموده بود:من از آنچه دربارهء نجد گفته بودم،بازگشتم، می‌فرماید:کفر دو نوع است.کفر عمل و کفر جحود.تمام کسانی که قبوری هستند و قبور را احترام می‌کنند کفرشان،کفر عملی است نه کفر اعتقادی؛زیرا تمام آنان توحید را به تمام معنا قبول دارند و اگر به آنان بگویی که خدایی در کنار خدا بپذیر،اصلا نمی‌پذیرند،اما شیطان بر آنان جلوه کرده است و توسل و شفاعت را قبول دارند.پس‌ این افراد کافر اعتقادی نیستند و مسلمان محسوب می‌شوند(شوکانی،1411:200-205).

 

شوکانی در ادامه در تقریر بیان ابن الامیر صنعانی می‌نویسد:«به نظر می‌رسد ابن الامیر اقرار به توحید ظاهری را در مسلمانی کافی و مجرد تکلم به کلمه توحید را موجب‌ احترام دانسته است»(همان:205).خود او نیز در جواب سؤال یکی از علمای بزرگ‌ منطقه می‌نویسد:

 

«توسل به پیامبر به نحو خاص اشکال ندارد،به این شرط که برای زیارت قبر به نزد قبر بیاید و خدا را به تنهایی بخواند و بگوید:اللهم انّی اسألک أن تشفینی و اتوسل‌ الیک بما لهذا الصالح من العبادة لک....تردیدی نیست که این توسل جایز است ولی‌ باید برای محض زیارت به نزد قبر آید نه برای توسل...»(همان:214-217).

 

بنابراین سلفیهء زیدیه رویکرد اعتدالی دارد و همین روش آنان را از وهابیت جدا می‌سازد و به سوی تقریب سوق می‌دهد.

 

سلفیه در شبه‌قاره هند

 

گرایش سلفی در هند توسط شاه ولی اللّه دهلوی رواج یافت.شاه ولی اللّه دهلوی در سال 1114 ق در هند به دنیا آمد.نزد پدرش شاه عبد الرحیم دهلوی تلمذ کرد و در سال‌ 1143 ق به حجاز رفت و چهارده ماه نزد اساتید مکه و مدینه با افکار ابن تیمیه‌ آشنا گردید.در سال 1145 و به هند بازگشت و تا هنگام مرگش در سال 1176 ق به‌ تدریس و تألیف پرداخت.وی کتابی به نام رسالة التوحید دارد که برخی تأثیرات‌ ابن تیمیه را می‌توان در آن دید(شریف،1370:149/4-151؛نجفی،1377:146-158). شاه ولی اللّه دهلوی باب اجتهاد را که از مدت‌ها پیش بسته شده بود در هند باز کرد و در این موضوع به سخنان ابن تیمیه و ابن قیم استناد نمود.شاه ولی اللّه برخی‌ از اجتهادات ابن تیمیه را پذیرفت و توجه زیاد به مشایخ و اولیای الاهی را مورد نقد قرار داد و گرایش به حدیث را با تدریس موطأ مالک در هند احیا کرد..تفکر شاه ولی اللّه بر دو مبنا استوار بود:1.سلفی‌گری و توجه به سلف بر اساس رد شرک با تکیه بر قرآن و حدیث بر مبنای نظریه سلفی‌گری؛2.اجتهاد و فقه مقارن،او معتقد بود که برای مسائل مربوط به اعتقادات یا آیین و مراسم می‌توان از احکام و فتوای چهار مکتب اصلی فقهی تبعیت کرد.این اعتقاد او،برگفته از تفکرات ابن تیمیه بود(همان).

 

شاه ولی اللّه به بعضی از اعمال صوفیان ایراد می‌گرفت،در مسئلهء شرک و شفاعت‌ همچون محمد بن عبد الوهاب،توسل به پیامبران و اولیاء اللّه را جایز نمی‌دانست و نسبت‌ به شیعیان سخت‌گیر بود،اما نسبت به اهل بیت(ع)ارادت خاصی داشت(هاردی،1379: 76؛انوشه،8731:3672/4؛ریخته‌گران:1386:16/6-21).

 

بعد از شاه ولی اللّه،شاه عبد العزیز دهلوی(م 1239 ق)،فرزند شاه ولی اللّه ملقب به‌ سراج الهند،به دلیل اینکه کمپانی هند شرقی در کلیهء دعاوی،تعاریف خود را جای‌گزین‌ شریعت اسلام نموده بود،هند را سرزمین کفار و دار الحرب اعلام کرد.ادامه‌دهندهء راه‌ عبد العزیز کسی نبود جز شاگرد وفادار و مریدش سید احمد بارلی یا بریلوی‌ (م 1246 ق).قیام سید احمد بریلوی به همراه شاه اسماعیل دهلوی از شاگردان و منسوبان‌ شاه ولی اللّه دهلوی،تفکر سلفی را در هند گسترش داد.وی قائل به پیروی از«سنت‌ محض»و«طریقت سلف»بود و تقدیس بیش از حدّ پیامبران و اولیاء اللّه را که در نزد صوفیان مطرح بود،و همچنین مراسم تعزیهء شیعیان را بدعت‌آمیز می‌دانست.وی با همراهی شاه اسماعیل دهلوی به تبلیغ آیین خود پرداخت.او سجده بر قبور و طلب‌ حاجت از آنها و نذر برای اولیا و افراط در تعظیم مرشد را جایز نمی‌دانست و مخالف‌ تفضیل علی(ع)و عزاداری امام حسین(ع)بود(هاردی،1369:78).او همچنین وساطت اولیا در انجام افعالی که تنها از خداوند برمی‌آید را شرک می‌دانست(لاپیدوس،1376:215/2).

 

وی اصلاحات خود را بر پایهء اعتقاد به وحدانیت خدا،محو شرک و بدعت رایج در تصوف خانقاهی،و نفی اعمال عبادی و عرفانی معمول مسلمین هند آغاز کرد و بر مبنای ایمان حقیقی به قرآن و سنت،در پی اعادهء اسلام سلفی برآمد(لاپیدوس،6731: 215/2-216).گفتنی است که در اسناد بریتانیا همواره از پیروان سید احمد بریلوی با عنوان وهابی یاد شده است.در کتاب المهنّد علی المفنّد دربارهء مفهوم وهابیت در هند آمده است که زمانی در بمبئی هرکسی از سجده بر قبور اولیا و طواف آن منع می‌کرد وهابی نامیده می‌شد(سهارنپوری،1983:31-23).

 

مدرسه دار العلوم دیوبند

 

در سال 1867 میلادی مدرسهء سلفی دیوبند توسط مولانا محمد قاسم نانوتوی تأسیس‌ شد.بنیان‌گذاران دیوبند که عمیقا تحت تأثیر شاه ولی اللّه دهلوی بودند،بیشتر رویکردی‌ حدیث‌گرایانه یافتند.در این زمان گرایش اصلاحی نزدیک به اندیشهء وهابیت در هند پررنگ شده بود؛در نتیجه علمای دیوبند کم‌کم به وهابیان نزدیک شدند و بعضی از اعمال را بدعت‌آمیز و شرک‌آلود دانستند(ثبوت،1381:36-40).برای مثال شاه اسماعیل‌ در کتاب تقویة الایمان به بعضی اعمال صوفیان همچون احترام به قبور،نذر برای‌ مردگان،مخالفت با عرس(مراسم خاصی برای اولیای الاهی)،سجدهء احترام بر مرشد، مراسم مرگ و تولد و زیارت قبور تاخته و آنها را خلاف شرع دانسته است؛چنان‌که‌ به اعتقاد برخی،این کتاب ترجمهء کتاب التوحید محمد بن عبد الوهاب است‌ (موثقی،1380:276).

 

سلفیه هند رویکرد تقریبی ندارند و به خصوص نسبت به شیعه با خصومت رفتار می‌کنند.علت این امر،تفکرات ضد شیعی خانوادهء شاه ولی اللّه دهلوی است؛شاه‌ ولی اللّه کتابی به نام ازالهء الخفاء در نقد شیعه نوشت و شاه عبد العزیز دهلوی نیز کتاب‌ تحفه اثنی عشریه را با تندی تمام در نقد شیعه تألیف کرد.این دو کتاب اثر عمیقی در تندروی اهل سنت سلفی حنفی شبه‌قاره هند نسبت به شیعیان داشته‌اند.طالبان هم که از دل دیوبندیه بیرون آمدند،ریختن خون شیعه را جایز می‌دانستند؛زیرا در نزد آنان شیعه‌ کافر و ریختن خون آنان جایز است(رشید احمد،1373:142).

 

گفتنی است که همهء سلفیان شبه‌قاره هند تندرو نیستند و افراد معتدل و حامی‌ تقریب هم در میان آنان یافت می‌شود.یکی از سلفیان معتدل و تقریبی شبه‌قاره هند صدیق حسن خان قنوجی است که معتقد است مسلمانانی که کارهای شرک‌آلود می‌کنند از آن جهت که جاهل‌اند یا حجت به آنان نرسیده یا شبهه‌ای باعث این عمل‌ شده است،محکوم به کفر نیستند؛و اگرچه این افراد عمل کفرآمیز انجام می‌دهند،اما لازمه‌اش تکفیر آنان نیست(شوکانی،بی‌تا،پیوست:69-70).

 

سلفیه در شمال آفریقا

 

سلفیه در شمال آفریقا با دو رویکرد مختلف به وجود آمد.اولین رویکرد توسط سید جمال الدین اسدآبادی ایجاد شد.وی مردم را به سلف ارجاع می‌داد؛اما این ارجاع‌ به معنای عمل دوچندان پیشینیان در راه احیای تفکر اسلامی بود نه به معنای فهم برتر سلف.سید جمال می‌گفت ما مسلمانان باید در عمل همچون سلف باشیم و در راه دین‌ با قصد قربت تلاش کنیم.اگر این‌گونه عمل کنیم،بر استعمار پیروز می‌شویم و دوباره‌ مجد خود را بازمی‌یابیم.رویکرد دوم سلفیه به وسیله سید محمد رشید رضا(م 1927 م)به‌ وجود آمد.او ابتدا مدافع گرایش به سلف با رویکرد سید جمالی بود؛اما با ظهور وهابیت در عربستان و مهاجرت دو تن از نوادگان محمد بن عبد الوهاب به مصر،تحت‌ تأثیر افکار آنان با ابن تیمیه آشنا و سلفیه ابن تیمیه‌ای را پذیرفت.رشید رضا خود در این‌باره می‌نویسد:«در اوایل طلبگی فکر می‌کردم که مذهب سلف،مذهب ضعیفی‌ است؛اما هنگامی که آثار ابن تیمیه و سفارینی را مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که‌ مذهب سلف،مذهب حقی است و مخالفان آن از افکار سلفیه اطلاعی ندارند» (1394:197/3).

 

رشید رضا از هواداران بازگشت به سلف ابن تیمیه‌ای شد و در مجله المنار به تبلیغ‌ این اندیشه پرداخت و آثار محمد بن عبد الوهاب را با عنوان مجموعة التوحید به چاپ‌ رسانید و خود نیز آثاری همچون الوهابیة و الحجاز تألیف کرد.رشید رضا می‌گفت که‌ به خاطر خدا،یک ربع قرن از وهابیت دفاع کرده است.او عبد العزیز پادشاه عربستان را خلیفه عادل می‌دانست(متولی،1425:193).مهم‌ترین کار رشید رضا در راه تبلیغ‌ عقاید سلفیان تأسیس مجله المنار بود که نخستین شماره آن در سال 1315 1898/ در قاهره منتشر شد.او به مدت سی و پنج سال،به طور مداوم در این مجله عقاید اشاعره‌ و صوفیان(عقاید رایج مسلمانان مصر)را با معیارهایی که از ابن تیمیه گرفته بود، نقد می‌کرد.

 

رشید رضا علی رغم حمایت از اندیشهء سلفیه،در راه تقریب تلاش فراوانی کرد و قائل بود در این زمینه تحت تأثیر سید جمال الدین اسد آبادی است(مجله المنار:29،677). قاعده طلایی رشید رضا در باب تقریب این جمله بود:«نتعاون علی ما نتفق علیه و یعذر بعضنا فیما نختلف فیه؛ما در موارد مشترک به کمک همدیگر می‌شتابیم و در موارد اختلافی یکدیگر را معذور می‌دانیم»(همان:293/31)وی در این راه تلاش فراوان نمود و به عنوان یک سلفی معتدل در پی نزدیکی قلوب مسلمین بود،ولی گاه از علمای شیعه‌ هم انتقاد می‌کرد و می‌گفت:«اکثر علمای شیعه از تقریب دوری می‌کنند و آن را دوست‌ ندارند؛زیرا معتقدند این مسئله با منافع شخصی آنان در تضاد است»(همان).اما مشکل‌ رشید رضا این بود که نفهمید اگر اکثر علمای شیعه اعتقادی به تقریب ندارند،نه اینکه‌ منافع آنان در خطر باشد؛آنان معتقدند تقریب یعنی دست برداشتن از برخی عقاید یا حداقل سکوت نسبت به برخی دیگر و حال آنکه وظیفه ما حق‌گویی و حق‌طلبی است، اگرچه موجب رنجش اهل سنت شود.

 

اخوان المسلمین و گسترش سلفی‌گری اعتدالی و افراطی در شمال آفریقا

 

بعد از رشید رضا گسترش تفکر سلفیه در مصر مدیون اخوان المسلمین است که پیرو معتدل تفکرات سلفیه است.اخوان در 1928 م توسط حسن البناء در اسکندریه تأسیس‌ شد.واکنش حسن البناء در قبال بحران به وجود آمده در جهان اسلام(رفعت السید، 1971:46-59).حسن البناء را بیش از هرفرد دیگری،می‌توان احیاگر تفکر سلف سنی‌ در قرن بیستم دانست.گرچه جنبش بنّاء فاقد عمق فلسفی جنبش سلفیه بود،اما موفق‌ شد آن‌چنان حمایت توده‌ها را سازمان‌دهی کند که هیچ جنبش اسلامی دیگری تا پیش‌ از او قادر به انجام آن نشده نبود.بناء شخصا علاقهء چندانی به مسائل پیچیده و غامض‌ ایدئولوژیک نداشت.وی برای ترویج ایدئولوژی اخوان،به قرآن و شش کتاب معتبر حدیث(صحاح سته)تکیه می‌کرد.به علاوه،به افکار و اقدامات دیگر شارحان پیش‌گام‌ سلفی‌گری از جمله احمد بن حنبل،ابن حزم،ابن تیمیه،نووی،و دیگر نظریه‌پردازان‌ تأسی می‌جست(موسی حسینی،1375:59).

 

یکی از بزرگان اخوان المسلمین سوریه،دکتر مصطفی السباعی است که از بزرگان‌ تقریب مصر و سوریه بود.وی به فقه مقارن به عنوان یکی از وسایل تقریب نگاه می‌کرد و برخی از مسائل را بر اساس فقه شیعه بیان می‌کرد و در تألیفات و تدریس‌های خود فتاوای علمای شیعه را بیان می‌کرد.او مهم‌ترین عامل تقریب را دیدار علمای فریقین با یکدیگر می‌دانست.او مشوّق نشر آثار تقریبی در میان مسلمانان بود و از آثاری که‌ موجب رنجش یکی از مذاهب می‌شد جلوگیری می‌کرد(سباعی،1388:8-11).در همین‌ زمینه به دیدار مرحوم سید عبد الحسین شرف الدین نیز رفت و به دنبال کنفرانس وحدت‌ و تقریب بود؛اما از رفتار سید شرف الدین در نگارش کتاب ابو هریره ناراحت شد و آن‌ را موجب شکست وحدت و تقریب خواند.وی می‌گفت گویا شرف الدین تقریب را تقرّب اهل سنت به شیعه می‌داند که این‌گونه به بزرگان صحابه مورد احترام اهل سنت‌ می‌تازد و آنان را جهنمی معرفی می‌کند(قفاری،1418:158/2).

 

از دل تفکرات اعتدالی و تقریبی اخوان المسلمین،گرایش افراطی هجرت و جهاد سید قطب بیرون آمد.سید قطب رهبر معنوی اخوان المسلمین،در زندان تندرو گردید و به حلقه ارتباطی میان اخوان المسلمین و گرایش‌های افراطی بدل شد.در واقع، سید قطب به عنوان یک نظریه‌پرداز مبارز،هدایت تبدیل سلفی‌گری اعتدالی‌ اخوان المسلمین به افراطگرایی دههء 0791 را به عهده داشت.نقش محوری سید قطب‌ در مبارزات جدید،از سه ویژگی برخوردار بود:1.سید قطب به عنوان یک نظریه‌پرداز تأثیر نیرومندی بر نوزایی و جهت‌گیری جدید ایدئولوژی اسلامی داشت؛2.سید قطب‌ به عنوان عضو برجستهء اخوان المسلمین کهن،تداوم ارتباط سازمانی میان اخوان و شاخه‌های انقلابی آن را فراهم می‌ساخت؛3.سرپیچی سید قطب،به عنوان یک عنصر فعال،از دولت و مرگ او باعث شد تا مبارزان جوان‌تر شیوهء شهادت را از او بیاموزند.

 

سید قطب،به عنوان یکی از شارحان تفکر بنیادگرایانه،در زمینهء مخالفت با موضوعات و شاگردان او پیروی می‌کرد.در میان نویسندگان قرن بیست،حسن البناء و ابو الاعلی مودودی تأثیر خاصی بر شکل‌گیری نظریه‌های سید قط داشتند(هضیبی، 1413-63-65).سید قطب کوشش می‌کرد خداشناسی بنیادگریانه ابن تیمیه و ابن قیم‌ جوزی،نظریه‌پردازان عمدهء سلفیه،را احیا کند(بهنساوی،1985:48).

 

در نگاه سید قطب،اسلام بیش از دو نوع جامعه نمی‌شناسد:جامعه جاهلی و جامعه‌ اسلامی.سید قطب واقعیت اجتماعی را تضاد دائمی میان راه اسلامی و جاهلیت‌ می‌دانست.جامعه اسلامی جامعه‌ای است که اسلام را در تمامی ابعاد-عقیده،عبادت، شریعت،نظام سلوک،و اخلاق-تحقق بخشیده است.جامعه جاهلی جامعه‌ای است‌ که به اسلام عمل نمی‌کند؛نه اعتقادات و تصوراتش از اسلام است و نه ارزش‌ها و ضوابطش و نه نظام و قوانینش و نه سلوک و اخلاقش.جامعهء اسلامی جامعهء شکل‌یافته‌ از افرادی که خود را«مسلمان»نامیده‌اند نیست.تا زمانی که شریعت قانون جامعه‌ نباشد،آن جامعه اسلامی نیست حتی اگر افراد آن نماز بخوانند و روزه بگیرن و به حج‌ بروند.جامعه اسلامی جامعه‌ای نیست که از نزد خدا اسلامی جز آنچه خداوند مقرر فرموده و پیامبر تفسیر کرده است،ابداع کند و آن را اسلام بنامد(سید قطب،1410: 17-19).عموم منتقدان مسلمان از اینکه سید قطب جامعه مسلمانان را جامعه‌ای جاهلی‌ نامیده و آن را همانند دار الحرب دانسته است،انتقاد کرده‌اند(مسجدجامعی،1385:172).

 

تفکرات سید قطب باعث پیدایش جریان سلفیه جهادی و تکفیری شد.صالح سریه‌ رهبر سازمان شباب محمد با تأثیرپذیری از سید قطب در رسالة الایمان نوشت‌ حکومت‌های تمامی کشورهای اسلامی کافرند و هیچ تردیدی در این نیست.وی‌ می‌گفت به اعتقاد فقها«دار الاسلام»جایی است که کلمه اللّه در آن بالاترین جایگاه را داشته باشد و بدانچه خدا نازل کرده،حکم شود و«دار الحرب»جایی است که کفر در بالاترین جایگاه باشد و حکم خدا اجرا نشود،اگرچه تمام سکنه آن مسلمان باشند (1402:32).وی جهاد را تنها برای تغییر حکومت‌های کافران می‌دانست و می‌گفت: «جهاد برای تغییر این حکومت‌ها و ایجاد حکومت اسلامی بر هرمرد و زن واجب‌ عینی است،حکم جهاد تا روز قیامت جریان دارد»(همان).

 

گروه الجهاد نیز از جمله گروه‌های تکفیری است که با الهام از اندیشه‌های‌ سید قطب شکل گرفت.این تشکیلات در سال 1979 م به وسیله محمد عبد السلام فرج‌ پایه‌گذاری شد.او با استناد به برخی فتاوای فقهی علمای گذشته از جمله ابن تیمیه،زبان‌ به تکفیر حکومت گشود و بر ضرورت قیام علیه حاکم تأکید کرد.فتواهایی که ابن تیمیه‌ در هنگام یورش تاتارها به کشورهای اسلامی،صادر کرده بود از مهم‌ترین مبانی فقهی‌ عبد السلام فرج در نگارش الفریضة الغائبة است.وی فتوای ابن تیمیه مبنی بر اینکه‌ تاتارها،با وجود اینکه مسلمانی خود را اعلام کرده‌اند،مرتدند و قیام علیه آنان و کشتن‌ آنان واجب است را بر اوضاع حاکم بر مصر و نظام حکومتی آن منطبق دانست‌ (مصطفی،1382:166).ترور سادات کار این گروه بود.خالد اسلامبولی،از اعضای این‌ گروه،طرح خود را مطرح کرد و با فتوای عمر عبد الرحمن،سادات را ترور نمود و فریاد زد:«من خالد اسلامبولی هستم،فرعون مصر را کشتم و از مرگ باکی ندارم» (حسنین هیکل،1383:361).

 

گروه دیگر،جماعة المسلمین یا التکفیر و الهجره است.رهبر این گروه شکری‌ مصطفی بود.او مصر را جامعه‌ای جاهلی معرفی می‌کرد و معتقد بود باید جامعه‌ اسلامی بنا شود.شکری مصطفی،علاوه بر تکفیر نظام سیاسی،افراد جامعه را نیز تکفیر می‌کرد و فرقی میان جامعه سیاسی و نظام سیاسی نمی‌گذاشت.وی این‌چنین‌ استدلال می‌کرد که جامعه فاسد منجر به نظام فاسد خواهد شد که از آن به«جاهلیت‌ مدرن»تعبیر می‌کرد(همان:164).این گروه معتقد بودند که باید از جامعه حالت«مفاصله‌ کامله»داشت و به کوه‌ها پناه برد.به همین دلیل مطبوعات مصر جماعة المسلمین را دسته‌ای از چریک‌ها معرفی کردند و آنان را«التکفیر و الهجره»نامیدند(حسنین هیکل، 1383:321).

 

گروه تکفیر،مدعی است پس از خلفای راشدین هم رژیم و هم جامعه کافر است و مسلمانان راستین باید از آن هجرت کنند.این گروه همه مکاتب و مفسران سنتی اسلام‌ را بدون استثنا تکفیر می‌کرد(مختار حسینی،1376:242/1).عنصر دوم در افکار و عقاید این گروه هجرت بود.همان‌گونه که بیان شد این گروه جامعه معاصر مصر را جامعه‌ جاهلی می‌دانستند و از آن هجرت می‌کردند و به کوه‌ها پناه می‌بردند،تا بتوانند جامعه‌ اسلامی تشکیل دهند.آنان فقط حجیت کتاب و سنت را قبول داشتند.همه مساجد را مسجد ضرار می‌دانستند و ائمهء جماعات آنها را کافر معرفی می‌کردند؛مگر چهار مسجد:مسجد الحرام،مسجد النبی،مسجد قبا و مسجد الاقصی.همچنین معتقد بودند شکری مصطفی مهدی امت است(جهنی،1418:238/1).

 

خاتمه

بنابر آنچه گذشت می‌توان به این نتیجه رسید که علی رغم تصور بسیاری از متفکران که‌ همه سلفیان را افراطی و مخالف تقریب می‌دانند،نیمی از آنان مدافعان تقریب و وحدت اسلامی‌اند.گرایش‌های فکری گوناگونی در میان سلفیان وجود دارد که می‌توان‌ از سلفیه تکفیری وهابی عربستان،سلفیه اعتدالی و افراطی دیوبندی شبه‌قاره هند،سلفیه‌ اعتدالی زیدیه یمن،سلفیه تقریب اخوان المسلمین مصر و سلفیه جهادی سید قطبی یاد کرد.سلفیه وهابی با حربهء تکفیر بیشترین نقش را در تفرقه میان مسلمانان دارد و ضد تقریب عمل می‌کند.گرایش سلفی در هند به وسیله شاه ولی اللّه دهلوی با رویکرد اعتدالی گسترش یافت،اما به دلیل مسایل سیاسی برخی از دیوبندیه و جماعة التبلیغ به‌ تفکرات سلفیه افراطی روی آوردند و برخی از حنفیان عقل‌گرا به وهابیت نزدیک‌ گردیدند.در قرن چهارده،سید محمد رشید رضا در شمال آفریقا از وهابیت طرف‌داری‌ کرد و تفکرات ابن تیمیه را پذیرفت،ولی هیچ‌گاه موافق تندروی‌ها و تکفیر وهابیان‌ نبود.اخوان المسلمین مصر گرایش سلفیه اعتدالی را پذیرفتند و تقریب میان مذاهب را در دستور کار خویش قرار دادند.در میان برخی از اعضای اخوان المسلمین به افراط روی آوردند؛برای مثال سید قطب با طرح مسئله جاهلیت قرن بیستم به پیروان خود دستور داد که از شهرهای جاهلی هجرت کنند و همچون پیامبر به دنبال ایجاد مدینة النبی باشند.جوانان فراوانی از مکاتب گوناگون جذب تفکر سید قطب شدند و سلفیه جهادی را تشکیل دادند که از دل آن القاعده و طالبان بیرون آمد.در این نوشتار ویژگی‌ها و تفکرات تقریبی و ضد تقریبی این پنج گرایش سلفی را بررسی کرده، اختلافات آنان را در باب تقریب بیان کردیم.در این میان،باید به مدافعان تقریب‌ نزدیک شد و به وسیله آنان مخالفان را به وحدت و همدلی دعوت کرد تا شاید دست‌ از تکفیر مسلمانان بکشند.

 

منابع:

 

ابن ابی یعلی،محمد(بی‌تا)،طبقات الحنابله،بیروت:دار احیاء الکتب العربیه.ابن تیمیه،احمد بن عبد الحلیم(بی‌تا)،الفتوی الحمویة الکبری،بیروت:دار الکتب العلمّیه.اریانی،عبد الرحمن بن یحیی(1403 ق)،مجموعة رسائل فی علم التوحید،چاپ اول،یمن:وزارة الاعلام‌ و التقافة.انوشه،حسن(1378 ش)،دانشنامه ادب فارسی در هند،تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.بهنساوی،سلیم علی(1985 م)،الحکم و القضیة التکفیر المسلم،کویت:دار البحوث العلمیّه.ثبوت،اکبر(1381 ش)،«کتاب‌های فلسفی ایران در حوزه علمیه دیوبند»،تمدن و فرهنگ آسیا،ش 41، بهمن.جهنی،مانع بن حماد(1418 ق)،الموسوعة المیسرة فی الادیان و المذاهب و الاحزاب المعاصره،عربستان: دار الندوة.حسنین،هیکل(1383 ش)،پاییز خشم،ترجمه محمد کاظم سیاسی،تهران:نشر ققنوس.حسینی،اسحاق موسی(1375 ش)،اخوان المسلمین،تهران:انتشارات اطلاعات.حسینی،مختار(1376 ش)،برآورد استراتژیک مصر،تهران.رشید احمد،(1373 ش)،تاریخ تفکر اسلامی در هند،ترجمهء آیت اللهی،تهران.رشید رضا،سید محمد(1394 ق)،تفسیر المنار،بیروت:دار المعرفة.رفعت السید(1971 م)،سید قطب،قاهره.ریخته‌گران،محمد رضا(1385 ش)،تحقیقاتی درباره هند،مشهد:رایزن فرهنگی ایران.سباعی،مصطفی(1383 ق)،الاشتراکیة الاسلام،قاهره:دار البلاء.-(1982 م)،السنّة و مکانتها فی التشریع الاسلامی،بیروت:المکتب الاسلامی.سهارنپوری،خلیل احمد(1983 م)،المهنّد علی المفنّد،لاهور:انتشارات ادارهء اسلامیه.سید قطب(1410 ق)،معالم فی الطریق،قاهره:دار الشروق.شریف،میان محمد(1370 ش)،تاریخ فلسفه در اسلام،ترجمه نصر اللّه پورجوادی،تهران:مرکز نشر دانشگاهی.شوکانی،محمد بن علی(1408 ق)،رسالة شرح الصدور،ریاض:شرکة العبیکان.-(1411 ق)،الرسائل السلفیة فی احیاء سنة خیر البریه،قاهره:مکتبة ابن تیمیه.-(1989 م)،التحف علی مذهب السلف،طنطا:دار الصحابه.-(بی‌تا)،شرح الصدور و یلیه فتوی لعلامة الهند الشیخ صدیق حسن القنوجی،عربستان: الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.صالح سریّه(1402 ق)،رسالة الایمان،مصر:دار المعارف.صبحی،احمد محمود(1411 ق)،فی علم الکلام،قسم الزیدیه،چاپ سوم،بیروت:دار النهضة العربیه.فرمانیان،مهدی(1386 ش)،تاریخ و عقاید زیدیه،قم:نشر ادیان.قاسم غالب احمد و دیگران(1403 ق)،ابن الامیر و عصره،چاپ دوم،یمن:وزارة الاعلام و الثقافة.قفاری،ناصر بن عبد اللّه بن علی(1418 ق)،مسئلة التقریب ین اهل السنة و الشیعه،چاپ پنجم،ریاض: دار طیبه للنشر و التوزیع.لاپیدوس،ایرا(1376 ش)،تاریخ جوامع اسلامی،ترجمه محسن مدیر شانه‌چی،مشهد:آستان قدس‌ رضوی.مالکی،حسن بن فرمان(1386 ش)،مبلّغ نه پیامبر،ترجمهء سید یوسف مرتضوی،قم:نشر ادیان.متولی،محمود(1425 ق)،منهج الشیخ محمد رشید رضا فی العقیده،جده:دار ماجد.مسجدجامعی،زهرا(1380 ش)،نظری بر تاریخ وهابیت،تهران:انتشارات صریر دانش.مسجدجامعی،محمد(1385 ش)،زمینه‌های تفکر سیاسی در قلم و تشیع و تسنن،قم:نشر ادیان.مصطفی،هاله(1382 ش)،استراتژی دولت مصر در رویارویی با جنبش‌های اسلامی،تهران:اندیشه‌سازان‌ نور.موثقی،سید احمد(1380 ش)،جنبش‌های اسلامی معاصر،تهران:سازمان سمت.نجفی،موسی(1377 ش)،تأملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی،تهران:پژوهشگاه علوم انسانی.ندوی،عبد الحیّ(1393 ق).نزهة الخواطر،هند:دائرة المعارف العثمانیه.هاردی،پی(1369 ش)،مسلمانان هند بریتانیا،ترجمه حسن لاهوتی،مشهد:آستان قدس رضوی.هضیبی،حسن(1413 ق)،دعاة لا قضاة،قاهره:دار صادر.

منبع: مجله هفت آسمان » پاییز 1389 - شماره 47

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

الگوسازی از طالبان برای نجات القاعده

سلفیت سعودی؛ چالش بقاء

اندیشه‌ی سیاسی اسلام: مورد مطالعاتی "جهیمان العتیبی"

(مروری بر اهداف طالبان و چالش‌های پیش روی آن) نقشه جنگ طالبان و دلایل شکست احتمالی آن

القاعده و طالبان اختلافات و همکاری مشروط

مولفه هاي توحيد عبادي در مقارنه ديدگاه اماميه و سلفيه

دیدگاه ابن‌تیمیه در تعارض عقل صریح و نقل صحیح

فرایند شکل‌گیری اصطلاح «نواقض الاسلام» و کاربرد آن در تألیفات سلفیت نوین

مطالعه تطبیقی خط ‌ مشی سیاسی سلفیت اصلاحی- تنویری و سلفیت جهادی- تکفیری

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

«وَ الا قُتِل»های ابن‌تیمیه کتاب قانون کُشتارهای داعش

اسلام هراسی و سناریوهای پیش روی آن

بررسی عقاید جریانات سلفی جهادی بر اساس عامل هویت

آینده‌پژوهی تروریسم تکفیری در ایران (2)

آموزه‌های بربهاری و تأثیر آن بر جریان‌های سلفی‌گری

گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی

آینده‌پژوهی تروریسم تکفیری در ایران (1)

پدیده تکفیر از دیدگاه قرآن و حدیث

زمینه‌های اصلی سربرآوردن گروهک‌های تروریستی مانند انصار الفرقان در ایران چیست؟

مشروعیت نام‌گذاری به «عبد النبی»، «عبد الحسین» و… از دیدگاه شیعه و اهل سنت

نبرد رمضان البوطي و سلفيت..؛ داستاني که بسياري دوست ندارند بشنوند!

رهبران داعش در چنگ آمریکا؛ اسیر یا پناهجو؟

زندان‌‌‌ها؛ کارخانه‌جات تولید تروریست تکفیری

افراط گرایی و تفریط گرایی: آسیب اصلی وحدت در جهان کنونی اسلام و ضرورت مقابله با آن

اقتصاد سیاسی بین الملل و ظهور و کارکرد داعش در خاورمیانه

چگونگی پیدایش ایدئولوژی تکفیری

وهابیت و گسترش اسلام تندرو در جنوب شرق آسیا

مجرای فهم تکفیریها: مشابهت های تکفیریها و خوارج

گسترش نوسلفی‌گری در اروپا؛ زمینه‌های هویتی و پیامدهای امنیتی

آیندة گروهک های تکفیری و راه کارهای ثبات بخش دولت سوریه و عراق

بررسی علل نفوذ داعش در آسیای مرکزی و پیامدهای احتمالی آن

ساختار نظام بین الملل و هویت یابی اسلام سلفی-افراطی

علل ظهور و تکوین گروه‌های تکفیری در جهان اسلام؛ از تقابل زندگی قبیله ای با مدنیت تا تقابل سنت با مدرنیته؛ مطالعۀ موردی؛ خوارج و داعش

تبارشناسی دگرستیزی گروه‌های افراطی-تکفیری: گذار از دیگر دگرسازی به خود دگرسازی

تبیین خاستگاه های شناختی و ترسیم مدل ذهنی گروه تروریستی داعش

معنا و پاسخ: (بررسی تطبیقی افراط‌گرایی اسلامی و نهیلیسم)

آینده پژوهی گروههای تکفیری و تاثیر آنها بر منازعات منطقه ای در غرب آسیا

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان درباره تبرک با نگاهی به تفسیر آیه اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي...

وحدت؛ یگانه راه مبارزه با افراط

خدا در نگاه وهابیت

فضیلت زیارت قبور بزرگان دین، در فقه فریقین

پاسـخ به شـبهات وهابیـان بر روایت مالک الدار در توســل به پیـامبر پس از وفـات

ریشه ‏های پدیده تکفیر در گذر تاریخ

سلفى‏ گرى دیرینه و نوین

وهابیت، آیین تشبیه و تجسیم

مشروعیت دعا نزد قبور اولیای الهی

پاسخ به شبهات وهابیان بر روایات عثمان‏ بن حنیف در خصوص توسل

انحرافات وهابیت در توحید صفات

بررسی تطبیقی«شفـاعت» از منظر آیات و روایات و دانشمندان فریقین

ریشه‏ هاى اعتقادى تکفیر‏نوین در تاریخ اسلام‏

تقابل توحید محمد بن عبدالوهاب با توحید قرآنی

ممنوعیت تکفیر اهل قبله از نگاه متکلمان و فقیهان تشیع و تسنن

ماهیت «تأویل» از دیدگاه ابن‌تیمیه و علامه طباطبائی

واکاوی پدیدۀ «فرقه‌سازی درون‌مذهبی» در جریان سلفیه معاصر

بررسی و تقویت نقدهای «محمد بن علوی مالکی» بر «محمد بن صالح عثیمین» درباره توسل

نقد ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ از دیدگاه علمای شیعه

بررسی تطبیقی مبانی کلامی سید قطب و سلفیه در مباحث توحید و تکفیر

تكفير در انديشه كلامى ابوالثناء آلوسى با محوريت تطبيق رويكرد وى بر جريان فكرى سلفيه

ابن تيميه از ديدگاه علماي شافعي

بررسي تطبيقي توحيد و شرک از ديدگاه مذاهب اسلامي و جريان‌هاي تکفيري

بررسی بدعت از دیدگاه البانی

گفت و گو با اندیشه تکفیر و مخالفان آن

مشروعیت شدِّ رحال برای زیارت قبور

وهابیت در سفرنامه دومینگو بادیا ای لبلیچ (علی بیک عباسی)، خاورشناس اسپانیایی

معنا و شروط تکفیر

واکاوي فقهي مشروعيت زيارت قبور توسط زنان با تاکيد بر مباني قرآن و سنت

چالش‌های انتقال سیاسی در عربستان سعودی

روانشناسی داعش و داعشی ها

معرفی مهم ترین گروه های مسلح تحت پشتیبانی ترکیه در شمال سوریه

نقش ایالات متحده امریکا در شکل گیری جریانهای افراطی در جهان اسلام(مطالعه موردی القاعده و داعش)

بررسی پدیده ترور و نفی و محکومیت آن از منظر امام خمینی(ره)

جهاد و تکفیر در جهان اسلام؛گذر از فقه الخلافه به فقه المصلحه

جریان‌شناسی سلفی‌گری هندی و تطبیق مبانی آن با سلفی‌گری وهابی

ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

بازنگری مفاهیم قابل تأمل اندیشه‌های محمد قطب در پرتو سلفی‌گری اعتدالی و اعتزال نوین

نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

عناصر ظاهرگرایی سلفیه افراطی در تفسیر قرآن

بررسی و نقد آراء وهابیّت در انتساب عنوان شرک به شیعه از منظر قرآن کریم

ابن قيم جوزيه

ابن تیمیه

آل سعود

غزالی و ابن تیمیه

وهابیت شناسی در بیان آیت الله سبحانی (2)

وهابیت شناسی در بیان آیت الله سبحانی (1)

ارزش و جایگاه وحدت از منظر قرآن و سنّت

تفکر تکفیری

راهبردهای ضدتروریسم در ایران: رویکرد فرهنگی

سند «نقشه محرمانه» القاعده در مصر

توسل به اموات

بررسی علل رفتار خشونت آمیز نیروهای اسلامی در پاكستان با تاكید بر طالبانیسم

داعش: پیوند سلفیت تکفیری و بعثی گرایی

تحليل عملكرد گروه هاي تكفيري در تضاد با هويت تمدني مسلمان

تحلیل گفتمانی نقش دستگاه استنباطی گروه های تکفیری بر عملکرد آن ها

بازکاوی روانشناختی کنش گروه‌های سلفی- تکفیری: مطالعه موردی داعش

القاعده، داعش؛ افتراقات و تشابهات

مبانی اعتقادی تروریسم تکفیری

ریشه یابی مؤلفه هاي تأثیرگذار بر گسترش تروریسم در خاورمیانه

روانشناسی تروریسم و تأثیر آن بر گسترش تکفیر

مفهوم‌سازی گفتمان ژئوپلیتیکی تروريسم؛ تصویرسازی ژئوپلیتیکی دولت بوش از خاورمیانه

سنخ شناسی و دگردیسی گروه های تروریستی ادلب

گزارش کتاب «الصارم المسلول علی من انکر التسمیة بعبد النبي و عبدالرسول»

بررسی دلایل حضور گروهک تروریستی- تکفیری داعش در افغانستان بر اساس تئوری دومینوی ویلیام بولیت

تبیین زیرساختار های ایدئولوژیک و ساختاری گروه تکفیری تروریستی داعش

بررسی اندیشه‌های سلفی ـ تکفیری و تفاوت‌های داعش با سایر گروه‌های تروریستی

سلفی کیست و چه می گوید؟چرا سلفی گری بزرگترین خطر پیش روی جهان اسلام است؟

مرحله جدید اختلافات درونی دواعش

اهداف آمریکا و هم‏ پیمانان از ایجاد تا ائتلاف علیه جریان‏هاى تکفیرى

بررسی و تکوین حضور داعش در غرب آسیا؛ مطالعه موردی افغانستان

بررسى مبانى فکرى تکفیر

علل و آینده حضور داعش در آفریقا

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

تكفير از دیدگاه مذهب شيعه

مکتب تکفیر بر خلاف عقل، نص و صریح قرآن است

نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه

واکاوی ریشه‌های پدیده بنیادگرایی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی جهانی شدن

خشم به فرمان خرد، شرع و غریزه: تأملی در خشونت داعش از زاویه‌ای دیگر

آسیب شناسی رشد جریان‌های تکفیری در خاورمیانه

دو متن ماندگار: «هنر جنگ» و «درباره جنگ»

تأملی غیر غربی در افراطی گری و خشونت ورزی به نام دین

خشونت تکفیری‌ها، توحشی چنگیزی در لباس اسلامی است

درنگی در مبانی و آینده‌ خشونت به سبک رادیکالیسم تکفیری

سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی

نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی

راهبردهای مدیریتی نبی اکرم(ص) در راستای تحکیم وحدت بین اقوام در صدر اسلام

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

واکاوی جایگاه تروریسم بنیادگرا در راهبرد خاورمیانه ای غرب

خوارج، اولین گروه تکفیری در جهان اسلام (پیشینه جریان تکفیری خوارج) و پیامدها و نتایج سوء تکفیر و افراطی گری در جهان اسلام

قرآن و همگرایی بین مذاهب اسلامی

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

بررسی ارتداد در مذاهب اسلامی

زیارت قبور از نگاه مذاهب اسلامی

تأثیر اندیشه های سیاسی برنارد لویس در ترویج اسلام هراسی در غرب

آيا استعانت از غير خدا جايز است؟

داعش پس از ناكامي در تأسيس دولت

بررسی زبان شناختی واژه‌ی قرآنی «کفر»

چالش امنیتی تروریسم تکفیری علیه ایران

شبکه سلول هاي تروريستي داعش در آسياي مرکزي

پرسمان؛ آیا تبرک جایز است؟

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

وضعیت فعلی و آینده کشورهای شمال آفریقا (تاکید بر کشورهای مصر، تونس و لیبی)

رفت و برگشت اسلام‌گرایی رادیکال از سوریه به شمال آفریقا

اسلام سیاسی و نقش آن در خاورمیانه

طالبان در عصر داعش: آینده سلفی گری تکفیری در همسایگان شرقی ایران

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

واقعه 11 سپتامبر ؛ سرآغاز شکل گیری بزرگترین گروههای تروریستی

دلایل و پیامدهای حمایت عربستان از گروه‌های اسلام‌گرای افراطی

آموزه‌ها و آینده داعش

بررسی استناددهی تروریسم تکفیری به سنت نبوی و جهاد اسلامی

توسل در سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

توسل و شفاعت از نگاه دیوبندیه

سرچشمه های فکری القاعده

تضاد عقايد احناف با وهابيت درموضوع توسل

مسئله توسل به اموات با نگاهی به آیه 22 سوره مبارکه فاطر

مخالفت دیوبندیان با دعوت محمد بن عبدالوهاب

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

نگاهی به رشد تکفیری‌ها در تونس

نقدي بر كتاب «التبرك المشروع و التبرك الممنوع»

ردّ نظر وهابیت از سوی اهل‌سنت در حرمت زیارت قبور

نقد و بررسی اندیشه‌های دهلوی

قبیله خشونت

تحقیقی درباره رابطه ذهبی و ابن‌تیمیه

اندیشمندان حنفی و کژ اندیشی های ابن تیمیه

وهابیان و توحید ربوبی

وهابیان و تحریف قرآن کریم

محمد بن عبدالوهاب و مخالفان نجدی معاصر او

وهابیان و توحید در اسما و صفات

شگرد ابن تیمیه در انکار فضائل امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)

قبیله بدعت

وهابیت و تحریف میراث‌های علمی

بررسی رابطه عقاید دیوبندیه و وهابیت

قبیله انحراف

علمای شافعی و ابن‌تیمیه

مرز بین تروریسم و جهاد در اسلام

سرچشمه اندیشه وهابیت

القاعده در تانزانیا

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(1)

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(2)

عربستان و وهابیت در آفریقا

پاکستان و «نبرد جهانی علیه تروریسم»

التکفیر و الهجره

نقش وهابیت در کنیا

کفر و تکفیر در قرآن کریم و سوء برداشت از آن

نقش وهابیت در اوگاندا

کویت و وهابیت در آفریقا

القاعده در اوگاندا

نقش وهابیت در تانزانیا

المرابطون؛ نسل جدید القاعده مصر

مفهوم دولت در گفتمان داعش؛ دولت سلفی داعش؛ تحقق ناکام یک نظریه آلترناتیو

مانیفست توحش در فقه داعش

وهابیت و تکفیر شیعه

بدعت

توحید در مذاهب کلامی

ابن تیمیه و اهل بیت

وهابیت و توحید الوهی (عبادی)

وهابیت و سماع موتی

مراتب و متعلقات ایمان

پاسخ به مهم‌ترین شبهات وهابیت (توسل، شفاعت، تبرک، زیارت قبور)

بررسی مبانی فقهی تکفیر

توحید عبادی و شبهات وهابیت

مفهوم و مراحل شرک

وضعیت سیاسی داعش در قاره سیاه

خاستگاه سلفی گری تکفیری

تأویل

سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات

معیارهای توسل از دیدگاه وهابیت

تحول گفتمانی و بازتعریف نسل جدید القاعده در سوریه

شکاف‌‌‌های درونی داعش؛ نزاع دو نسل القاعده

وهابیت و توحید ربوبی (2)

وهابیت و توحید ربوبی (1)

تشبیه: مانند کردن خدا به مخلوقات

وهابیت، مکتب تشبیه

تکفیر از دیدگاه ابن تیمیه

حرکت سلفیه

سلفی گری

سلفیه

عربستان در عرصه تبلیغات

آل سعود و عربستان سعودی

بیوگرافی ابن تیمیه

قتل عام حجاج یمنی توسط وهابیان

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

بربهاری

همگرايي استراتژيك؛ اتحاد سلفي‌هاي عربستان، هند و مصر

وهابیت و موضع اهل سنت در قبال آن

کارنامه وهابیت؛ دوره تثبیت

تاريخچه فرقه وهابيه و عقايد ايشان

تکفیر

توحید از دیدگاه تشیع و وهابیت

مبانی فکری ابن تیمیه

وهابیت منطق تزویر و تکفیر

حزب التحریر ازبکستان

جنبش شاه ولی­ الله در هند

ترسیم نقشه راه جدید داعش

نقد دیدگاه سلفیه درباره مجاز در قرآن

پيشينه و جايگاه جريان هاي سلفي

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

سلفيان

ارزش (ضد) امنيتي بنيادگرايي؛ با تأكيد بر نهضت سلفي‌‌‌‌‌ ـ وهابي

اسلام سیاسی و منتقدان آن: اندیشه های قاضی عشماوی پیرامون رادیكالیسم سیاسی

ابن تیمیه که بود و چه کرد

مفهوم شناسی سَلَفیه و سَلَفی­گری

نخستین آشنایی مسلمانان شبه‌قاره هند با اندیشه وهّابیت

جهانى شدن و ظهور هویت بنیادگرا در غرب آسیا

جریانات افراطی و تکفیری در منطقه و راهکارهای مقابله با آنها با توجه به نقش خاورمیانه ای روسیه

القاعده و شاخه‌هاي آن؛ نيروهاي اجاره‌اي و انتحاريون مزدور

کابوس جدید آل‌سعود؛ آنچه همه باید درباره جنبش 15 سپتامبر در عربستان بدانند

آیین وهابی؛ بنیادگرایی یا اصلاح طلبی؟!

مفهوم شناسی سلف، سلفی گری و سلفی

نفی خشونت از منظر قرآن و سنت

بربهاری از کهن ترین تئوریسین های وهابیت

القاعده و تروریسم مذهبی

بنیادگرایی اسلامی داعش- القاعده: تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی

بنیاد گرایی و سلفیه بازشناسی طیفی از جریان های دینی

جریان شناسی بنیادگرایی در جنبش های اسلامی

چقدر با تروریست‌های دنیا آشنا هستید؟

سازوکار نیروگیری و نحوه عمل جریانهای تکفیری در گفت‌وگو با دکتر فیرحی

روش شناسی پیامبر(ص) در تقویت اتحاد مسلمانان و تعدیل افراط گرایی

تعدیل افراط گرایی دینی؛ براساس روش شناسی ائمّه(ع) در مواجهه با تفکر غالیان

آیندۀ داعش و تفکرات سلفی در خاورمیانه

افغانستان و گروه طالبان

استراتژی انحرافی ابن تیمیه در تفسیر آیات قرآن

گونه‏ شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی امنیتی آن در جهان اسلام

جهانى شدن و القاعده

بررسی و ارزیابی تاثیر عرفان در تعدیل قرائت های افراطی از دین

اختلاف میان وهابیون و دیوبندیه

ارزیابی دیدگاه ابن تیمیه در بحث حسن و قبح

زمینه‌های ظهور و گسترش داعش در محیط امنیتی غرب آسیا

تروریسم از منظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه با نگاهی به عملیات استشهادی

داعش چگونه القاعده را زمین‌گیر کرد

القاعده

آیا جامعه عراق پس از جنگ آمریکا، از صوفی گری به جریان سلفی تکفیری تغییر کرد؟

اسلام و تروریسم؛ دو واژه بیگانه

جهاد و مجاهد از نگاهی دیگر

بررسی زمینه های سیاسی اجتماعی شکل گیری طالبان در پاکستان

بررسی اختلاف چهار جریان عمدۀ وهابیت در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی در زمینۀ تکفیر

نگاهی به عقبه تکفیر و دیدگاه های آن

احتیاط در تکفیر مسلمان از نظر فقهای احناف

سلفیه درباری

تجاوز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان سر برآوردن القاعده

طالبان؛ دین و حکومت

جریان شناسی القاعده

ماهیت دینی ـ سیاسی گروه طالبان

مبانی مذهبی و قومی طالبان

تأثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک جدید خاورمیانه

توسل و رابطه آن با توحید عبادی

مفهوم عبادت از دیدگاه ابن‌تیمیه

ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

بدعت در دین

جنگ در شبه جزيره مروري بر شكل گيري وهابيت در عربستان

سابقه سیاه وهابیت در تخریب آثار اسلامی

تأملی بر ماهیت گروهک تروریستی ریگی

تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب

مقایسه دیدگاه وهابیت و اخوان المسلمین در زمینه حکومت

داعش یاد آور خاطرات نسل اول وهابیت

ابن تیمیه حنبلی، نظریه پرداز تفکر وهابیت

آشنایی با مکتب سلفیه

سلفیه و تقریب

خاندان آل سعود و عربستان سعودی

القاعده: زمینه ساز استقرار پایگاه های نظامی آمریکا و ناتو در آفریقا

بررسی حدیث «قرن الشیطان» از دیدگاه علمای اهل سنت

طالبان و سپاه صحابه فرزندان وهابیت

پاکستان و بنیادگرایی اسلامی

سپاه صحابه و لشکر جهنگوی نماینده افکار افراطی سلفی‌گری

لشگر جهنگوی

تاریخ وهابیت

وهابیت در آیینه تاریخ

آیا توحید وهابیت مطابق احادیث حضرت خاتم الانبیا است؟

انگلستان و ظهور وهابیت و آل سعود

نظری بر تاریخ وهابیت

سازمان کنفرانس اسلامی و نقش آن در گسترش وهابیت

بررسي متني و سندي روايت شد رحال

نقد تفسیر وهابیون از آیات «من دون الله»

تکاپوی داعش برای بقای سرزمینی

آيا به‌کارگيري زور براي رسيدن به قدرت، گزينه­ اي شکست ­خورده است؟

مشکلات پیش روی عراق پساداعش

تروریسم تکفیری داعش و محور مقاومت ضدصهیونیستی

جنبش اسلامی ترکستان شرقی؛ جهانی تهدید و نگرانی

ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن

تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی‏

کارنامه وهابیت؛ دوره تأسیس

جمعیت اخوان التوحید: شکل گیری و نقش آن در پیشرفت آل سعود

جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد

کلام سیاسی و حیات سلولی تروریسم تکفیری

نگاهی بر وهابیت

بازخوانی ماجرای جهیمان العتیبی و ظهور اندیشه مهدویت در بطن وهابیت

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

مباني اعتقادی داعش

مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

بررسی جریان سلفیت، وهابیت و تکفیر

«داعش» و «القاعده» دو شاخه درخت وهابیت در عربستان

سلفی گرایی جهادی-تکفیری و آینده ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه

اختلافات نظری و اعتقادی وهابیت با مسلمین

گفت‌وگوی مشروح فارس با حجت‌الاسلام مهدی فرمانیان

داعشی‌ها به نام جهاد سر می‌برند/ علت شکل‌گیری گروه‌های تکفیری

نقد استدلال تکفیری ها وداعشی ها براولویت کشتن مسلمانان

جريانهاي جديد وهابيت از ديدگاه دکتر عصام العماد

مروری بر افکار وهابیت و جایگاه آن در جهان باورهای فطرت ستیز

نقد قرآنی مبانی وهابیت در حوزه ی جهاد

نقد و بررسی مبانی جهادگرایی تکفیری ها

جریان شناسی گروه‌های تکفیری جهادی در مصر

توسل، شفاعت، استغاثه؛ رفع نزاع با تبیینی جدید

افترائات وهابیت علیه شیعه

گزارش کتاب «سيف الجبار المسلول على أعداء الأبرار» اثر شاه فضل رسول قادری

تقابل فیزیکی وهابیت با تشیع

بررسی تطبیقی ایده‌ها و رفتارهای خوارج و وهابیت

اندیشه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل

مبانی اعتقادی جریانهای تکفیری و مقایسه ی آن با آرای دیگر مذاهب

گزارشی از کتاب مصباح الأنام و جلاء الظلام

تبرک و استشفا به آثار اولیا

گرایش های فکری سلفیه در جهان امروز

بررسی کتاب تاریخ نجد نوشته حسین بن غنام

تفاوت توسل با استغاثه مشرکین به بت ها

بررسی دیدگاه محمد بن‌عبدالوهاب درباره شرک و مشرک

ارکان سیاسی اندیشه های داعش؛ از امامت تا تکفیر و جهاد

اندیشه تکفیری و راههای علاج آن

کتاب شناسی تکفیر

تکفیر از نگاه بزرگان اهل سنت

سونامی تکفیری در جهان بشری

عقائد تکفیر و نقش مسلمانان

مفهوم شناسی خودکشی یا انتحار

بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریان‌های تکفیری مصر

بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه

تکفیر تکفیریان خشونت تکفیری، در خدمت استعمار نوین

بررسی و نقد توحید در اندیشه سلفیه وهابی و سلفیه جهادی

وهابیان و برگزاری مراسم جشن وشادی

خشونت، ترور و افراط گرایی در قرآن

جشن و سرور در میلاد پیامبر گرامی از دیدگاه قرآن و سنت

راهبردهای مقابله با تهدیدات نرم جریان‌های تکفیری در جهان

معرفی و بررسی شیوه‌های مقابله با تکفیر در جهان اسلام و آثار آن

اجتهاد از نگاه وهابیون

سنّت پیامبر و تکفیر مسلمانان

شباهتهای فکری خوارج عصر علوی و داعشیهای امروز

رادیکالیسم اسلامی در جنوب شرق آسیا: جماعت اسلامی اندونزی

آسیب شناسی جریان‌های تکفیری و راهکارهای مقابله با آن، از منظر مقام معظم رهبری

احمد بن حنبل و دیدگاه‌های او درباره تکفیر

عوامل ظهور جریان‌های تکفیری در جهان اسلام/ تبارشناسی گروه‌های افراطی

«جریان تکفیری» از نگاه رهبر انقلاب

حدیث منع نشستن و عبادت کردن در مقابر بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌تیمیه و مذاهب اربعه اهل سنت

حرمت تکفیر اهل قبله در کتاب و سنت

روش قرآن در علاج و جلوگیری از پدیده تکفیر

بدعت از منظر وهابیان

مبانی کلامی «القاعده» در تکفیر و کشتار مسلمانان

صحیحین و نفی تکفیر

ریشه های تاریخی و نحوه شکل گیری وهابیت

تکفیر از دیدگاه سید قطب

چه کسی تجددخواهی اسلامی را هدایت می‌کند؟

قرآن کریم و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه بشری

فقه تکفیر میان برهان شرعی و فقه خودساخته

نقش گروه‌های تکفیری در تغییر نقشه منطقه

علل شکل گیری جریان‌های تکفیری در افغانستان و شبه قاره هند

تکفیر از دیدگاه قرآن

علل شکل گیری تکفیری‌ها از دیدگاه جغرافیای سیاسی

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

تکفیر

درگذر تکفیر فکری و تکفیر جنایت‌کارانه

خطر تکفیر برای جوامع اسلامی

خطر گروه‌های تکفیری علیه اسلام و مسلمانان

روش های تبلیغی وهابیت

چگونگی پیدایش تکفیر و خارجی‌گری

سلفی‌گری و تکفیر در تونس میان گفتمان النهضة و دیگر گفتمان‌های بومی

عبادت در اندیشه شیعه و وهابیت

جریان‌های تکفیری و خطرهای آن برای امت اسلامی و بشریت و عوامل شکل‌گیری آن

تمدن اسلامی و جریان‌های تکفیری

ارتباط اسلام‌ستیزی با جریان‌های تکفیری

بررسی و نقد دلیل وهابیت بر انقطاع عمل بعد از موت

نقد دیدگاه وهابیت درباره عبادت با نظر به سجده برادران یوسف

جریانات تکفیری بناهای اسلامی (در عراق به عنوان نمونه)

تفاوت میان جنبش‌های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی

بررسی اقدامات تکفیریون در عراق و سوریه

تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای دیوبند

عملکرد وحشیانه ی فرقه ی وهابیت و خاندان آل سعود

راهبرد تکفیری و ضد وحدت عربستان سعودی در عرصه آموزش و رسانه

گزارش کتاب جذور داعش قراءة فی تراث الوهابیة و علماء السعودیة

اقسام ذبح و قربانی و اشتباه وهابیت

معیار توحید شرک از دیدگاه شهید مطهری و سید قطب

هجوم وهابیان به مدینه منوّره

وهابیت و تخریب قبور

سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

عبور از «خاورمیانه جدید»

فتنه و هابیت

وهابيت از نگاهي ديگر

پیشینه و کارنامه وهابیت (3)-عقاید و عملکرد

پیشینه و کارنامه وهابیت (2)- شکل گیری وهابیت

پیشینه و کارنامه وهابیت (1)- وهابیت و تفرقه

سفر وهابیت به مصر

سلفیه و جنبش‌های اسلامی ـ دیوبندیه

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت3 (توسل)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت5 (وهابيت و موضع اهل‏ سنت در قبال آن)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 2 (زندگى حقيقى همراه با عمل براى انبيا و اوليا در قبر)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 4 (علم غيب)

تضاد عقايد حنفيت با وهابیت 6 (وهابیت را بهتر بشناسیم)

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

سلفيان

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

اندیشه سیاسی ابن قیم جوزیه

تکفیر گذشته، حال، آینده

شباهت وهابی ها با خوارج

نقدی برعقاید وهابیت (توسل، شفاعت)

لیست حامیان مالی گروه های تروریستی همسو با القاعده در 31 کشور جهان

توسل، مرگ و شفاعت از دیدگاه تشیع و وهابیت

گزارشی از برخی فتاوای وهابیت

تقابل دیدگاه وهابیت تکفیری در حرمت تکفیر اهل قبله با آیات و روایات

بررسی موانع تکفیر از دیدگاه وهابیت با تأکید بر مانعیت تأویل

حرمت تكفير اهل قبله در انديشه علماى اسلام

فتنه تكفير

تبارشناسی مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی اسلام سلفی - تکفیری

جهاد در اندیشه سید قطب

نقش قدرت‌های بین‌المللی در رشد و گسترش جریان‌های تکفیری

موضع انتقادی اندیشه‌وران اهل سنت در برابر جریان‌های تکفیری

نقد و بررسی مهم‌ترین ادله جریاهای تکفیری در تکفیر شیعه

جریان‌شناسی تکفیری در افغانستان

تحلیلی بر هویت جدید تروریست‌های تکفیری در خاورمیانه

بررسی تاریخی جریان‌های تکفیری تروریستی

ارائه مدل تحلیل جامع جریان تکفیری و راهبردهای مقابله با آن

تحلیلی بر رویکرد‌های متناقض به اندیشه‌های سلفی- تکفیری سید قطب

چیستی و چرایی شکل گیری جریان‌های تکفیری

جنایات جریان‌های تکفیری در لبنان

الگوی حکومت در اندیشه جریان سلفی تکفیری

فضای مجازی (سایبری) و شبکه‌های ماهواره‌ای جریان‌های تکفیری

قتل و تکفیر در آیات قرآن (1)

داعش و عملکرد آن برای اهداف غرب و رژیم صهیونیستی

بررسی تطبیقی ایمان و کفر از دیدگاه مذاهب اسلامی و جریان‌های تکفیری

تأثیر افکار ابن‌تیمیه در گسترش جنایت‌های جریان‌های تکفیری

جایگاه علمی و دینی مردم نجد در دوران محمد بن‌عبدالوهاب

زمینه های تاریخی سلفیه

شیوه‌های وهابیت در مخالفت با اهل سنت

اقدامات سلفی‌های تکفیری؛ فرصت‌های به وجود آمده برای جمهوری اسلامی ایران

بررسی زمینه‌های صدور فتاوای تکفیری و پیامدهای آن بر جهان اسلام

تحرک‌پذیری سلفیت جهادی در آسیای غربی و امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران

ادله داعش بر خلافت اسلامی و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسلام

بررسی تطبیقی دیدگاه فقهای فریقین درباره حرمت تکفیر مسلمانان

موانع تکفیر با تأکید بر مسئله جهل از دیدگاه ابن‌تیمیه

نقد و بررسی تکفیر از دیدگاه سلفی وهابی و سلفی جهادی

سلفیه جهادی در شبه جزیره؛ بررسی رویکرد و عملکرد القاعده شبه جزیره

تکفیر در روایات نبوی (4)

تکفیر در روایات نبوی (3)

برررسی شخصیت و نظرات شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق سعودی

ابوبكر بغدادی

جریان شناسی اختلافات طالبان بر سر رهبری

تکفیر در روایات نبوی (1)

تکفیر در روایات نبوی (2)

جریان شناسی گروهک تروریستی انصارالاسلام

تأملاتی درباره بیانیه اخیر شبکه تروریستی القاعده علیه داعش

تکفیر در آیات و روایات

شخصیت شناسی ابوبكر بغدادی

داعش، القاعده؛ فرزند در مقابل پدرخوانده /بازخوانی روند شکل گیری القاعده در عراق و انشعاب درون سازمانی

جریان شناسی وهابیت مصری

زادگاه فکری اندیشه تکفیری در جامعه اسلامی

رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با تروریسم؛ داعش سیاه، داعش سفید

خیانت های خلافت داعش به جامعه اسلامی

سلفى‏گرى در تونس و آينده پيش رو

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش نخست)

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش دوم)

تحليلى بر هويت جديد تروريست‏هاى تكفيرى در خاورميانه ...

استراتژی «گرگ‌های تنها»؛ این بار در افغانستان

الگوی سازمانی القاعده و داعش

جهادی‌های جدید کیستند؟

نگاهی اجمالی به منهج درسی مدارس ابتدایی داعش

نگاهی کوتاه به جریان رسانه‏ ای گروه داعش

زمینه‏ های گفتمانی تعامل داعش در قبال اسرائیل و مسئله فلسطین

تضادهای ایدئولوژیک؛ چرا داعش و القاعده متحد نشدند؟

ساختار تشکیلاتی جدید داعش؛ نسل دوم فرماندهان دولت خلافت

ریشه‌های تفکر داعش (٦)

ریشه‌های تفکر داعش (٥)

ریشه‌های تفکر داعش (٤)

ریشه‌های تفکر داعش (٣)

ریشه‌های تفکر داعش (٢)

ریشه‌های تفکر داعش (١)

جریان‌های تکفیری در عراق از ظهور وهابیت تا عصر حاضر

ابومصعب زرقاوي و داعش

موافقين و مخالفين خلافت داعش

سیر تطور هیئت‌‏های شرعی داعش

بلای تکفیر، مصیبت اسلام و مسلمین

دشمن نزدیک و دور

جریان شناسی سلفیگری

در آمدی بر مناسبات وهابیت و علم کلام

داعش خوب داعش بد

دموکراسی

آیا تهدید داعش را جدی بگیریم؟

عقل از منظر وهابیان

بن بست خلافت با اندیشه داعش

جریان های تکفیری عراق

جنبشهای اسلامی و خشونت در خاورمیانه

تحولات اسلام سیاسی رادیکال

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_6

آینده جنبش های اسلامی

مفهوم شناسی جنبش های اسلامی معاصر

کفر در مقابل ایمان یا اسلام

جریان داعش و تحریف مفهوم جهاد

خلافت از دیدگاه سلفیه جهادی

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_5

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_4

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_3

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_2

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_1

آسيب‏ شناسى رشد جريان‏هاى تكفيرى به عنوان يك چالش عمده فراروى اسلام‏گرايى‏

جوانان يهودی در صف داعش

برداشت‌های القاعده از افکار جهادی سید قطب

روش‌های برخورد محمد بن‌عبدالوهاب با مخالفان خود

برداشت اشتباه تکفیریها از جهاد در قرآن

سنت‏ گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی

ارزیابی سیاست کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات داعش

استراتژی داعش در عراق و شام

گونه ‏شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر

ظهور داعش در شبه‌ قاره

پاسخ به شبهات جهاد

سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران

گفتمان اسلام سلفی و جهانی‏ شدن امنیت خاورمیانه

شکاف شیعی – سنی در اسلام سیاسی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی

برررسی قتال در قرآن 4

بررسی قتال در قرآن 3

بررسی قتال در قرآن 2

بررسی قتال در قرآن 1

تاثیرات سید قطب بر گروهک های جهادی تکفیری

حزب التحریر در آسیای مرکزی

مبانی اعتقادی محمد ابن عبدالوهاب

تکفیری ها و تجاور از حدود جهاد

حرمت تکفیر نزد پیشوایان چهارگانه اهل سنت

معناشناسى عبادت در نظام تعاليم وحى و دفع اتهام كفر و شرك از مسلمين‏

مبانى كلامى «القاعده» در تكفير و كشتار مسلمانان‏

احزاب سلفی در مصر

تکفیر از دیدگاه قرآن کریم

سلفی گری در مصر و دوره جدید

تكفيريت در پاكستان و راه برون‏ رفت از آن‏

متافیزیک خشونت داعشی؛ سه مفهوم نکایه، توحش و تمکین

القاعده پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر عراق)

آينده داعش در عراق

بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر با تأکید بر طالبان و القاعده

جهان از نگاه داعش

جنبش های سیاسی معاصر در عربستان سعودی

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

ظهور و افول القاعده در عراق

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

نگرشی به ظرفیت‌های تقریبی الازهـر

چالش های همگرایی جهان اسلام در تأسیس تمدن اسلامی

جريان‏هاى تكفيرى و نقض حقوق زنان‏

تقليد از ديدگاه سلفى‏هاى تكفيرى‏

بدعت و سنت از ديدگاه فرق اسلامى و جريان‏هاى تكفيرى‏

واكاوى رابطه ميان نفاق و تكفير

روش‏هاى جهان اسلام براى فائق آمدن بر بحران تكفير

نقد و بررسی دار الاسلام از نظر سلفیه تکفیری

نقد و بررسی دشمن نزدیک و دور(عدو قریب و بعید)

نقد و بررسی حکم بغیر ما انزل الله

نقد برداشت‌های تکفیری‌ها از آیات جهاد

متغيرهاى منطقه ‏اى و بين‏ المللى و علل داخلى ورود داعش به عراق‏

رقابتى براى هويت و شناسه‏

پاسخی به شبهه ابن تیمیه در استمرار عزاداری برای امام حسین علیه السلام

عزاداری بدعت یا سنت

توحید و شرک

آیا ترکیه به سرنوشت پاکستان مبتلا خواهد شد؟

عوامل روانی تکفیر

وهابیت تکفیری (دوره ی معاصر)

ازبکستان بعد از کریم اف و ترسیم جریان شناسی دینی سیاسی آینده

ارکان و مقومات مفهوم «عبادت»

بوکوحرام و قرائن همپیمانی با داعش

نگاهی به تشکیلات سازمانی داعش

آينده ‏نگارى رفتار گروه‏ هاى تكفيرى‏

تکفیر اهل قبله

دگردیسی اسلام سیاسی در تونس

ناتوانی حکومت ها و رشد سلفیسم در غرب افریقا

داعش در مسیر القاعده شدن

عربستان معمار جنایت و مکافات

اسلام دین صلح و مهربانی و محبت و رحمت

علل گسترش دعوت محمد بن‌عبدالوهاب

گفتگو با مأمون رحمه روحانی دمشقی درباره تکفیریها

ابن تیمیه و نگرش آن به مذاهب

تکفیریها در انگلستان

کودتا در داعش

فرا واقعیت بنا العابد!

خاورمیانه و جنگ های دینی

بررسی ارتباط خوارج با وهابیت

موضع ‌گيري‌ علماي‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشيع‌

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

فعالیت وهابیت در جهان

بررسی روایت التجاء ابو ایوب انصاری به قبر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم

فواید توسل به ارواح پیامبران و اولیای الهی

نقش جریان های سلفی در سوریه و فلسطین در مصاحبه با شیخ عبدالله کتمتو

امکان سنجی تحقق همگراییِ جهان اسلام در مواجهه با تهدید جریان تکفیری

شدّ رحال برای زیارت قبر نبی اکرم ص از منظر دیوبندیه و ابن‌تیمیه

کفر و جهاد از منظر حزب التحریر

صنعانی؛ سلفی تکفیری یا سلفی میانه‌رو

بررسی و نقد رابطه دعا و عبادت، از منظر قرآن و وهابیت

سماع موتی و تقابل دیدگاه وهابیان با بزرگان خود

تبرک (لمس و تقبیل) از نگاه اهل سنت

رابطه ولایت تکوینی و استغاثه به ارواح اولیای الاهی

تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند

پژوهشی درباره حدیث «اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد»

درنگی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مواجهه با مذاهب و بزرگان اسلام

افترائات وهابیت علیه شیعه در مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین توحیدی

فهرستواره پایان‌نامه‌های حوزوی-دانشگاهی در موضوع سلفی‌گری و نقد وهابیت

توسل در سیره انبیا از دیدگاه اهل‌سنت

ندای غیراللّه از ديدگاه علمای دیوبندیه

بررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره زیارت قبور

تناقضات ابن عبدالوهاب در مسئله تکفیر مسلمین

نقد و بررسی روش های جدلی ابن تیمیه در «منهاج السنه»

وهابیت، سلفیت و اسلام‌گرایی؛ دشمن کیست؟

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

تکفیر از کدام قسم: کفر در مقابل ایمان یا کفر در مقابل اسلام

آشنایی با رهبران "اخوان المسلمین" از ابتدا تا کنون

بررسی سلفی‌گری ابن ابی العز با تأکید بر «شرح العقیدة الطحاویة»

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک با تکیه بر نظر علمای معاصر وهابی

بررسی و نقد دیدگاه شاه ولی‌الله دهلوی در مسئله شرک

تکفیر و اقسام آن در نگاه شیعه

تکفیر در جهان اسلام

سرنوشت مدعیان خلافت در انتظار داعش

توحید و شرک از دیدگاه استاد مطهری و سید قطب

داعش و استفاده از گرافیک اطلاع‌رسان

نگاه هند به گروه‌های شبه نظامی پاکستان

مقايسه انديشه‏ و رفتار جبهه النصره و داعش

ترور، تروریسم و حقوق بشردوستانه

جریان‌های تکفیری فعال در پاکستان

بازشناسی تفاوت سلفی نوگرا و افراط‏ گرا

نگاه داعش به مهدویت

جریان‌شناسی گروه‌های تکفیری: ابعاد و پیامدها

وضعیت القاعده پس از ظهور داعش

جریان‌های تکفیری، مهمترین خطر فراروی بیداری اسلامی

حقوق بشر و جریان‌های تکفیری

آثار سیاسی - اجتماعی جریان‌های تکفیری بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی

تحلیلی شرق‌شناسانه از جریان‌های تکفیری قدیم و جدید

سلفی‌گرایی متحرک: چالش امنیتی بدون مرز

بازخوردهای ضد‌امنیتی هستی‌شناسی اجتماعی سلفیت جهادی

عقل از دیدگاه سلفیه

عبادت

سب الصحابه

نقدی بر خلافت ابوبکر بغدادی

ایمن الظواهری

اسامه بن‌ لادن

تیشه داعش به ریشه‌های تاریخ ایران در موصل

سلفی ها، روند نوگرایی که به افراط گرایی رسید

افغانستان در دوران پساطالبان

داعش، قفقاز و واکنش روسیه

افغانستان، گذرگاه داعش به آسيای مركزی

متن قطعنامه شورای امنیت درباره گروه تروریستی داعش

نگاهی به عملکرد داعش از منظر کتاب تروریسم جهانی و رسانه های جدید

خط بطلان جولانی بر فانتزی‌های غرب در سوريه

ظهور داعش؛ پایانی بر نظم جهانی

پیام مهم ترور سرکرده جیش الاسلام

راهبرد آمریکا برای مبارزه با القاعده و داعش