اطلس > شخصیت ها > ضد تکفیری > سوریه > محمد امین ابن عابدین

محمد امین ابن عابدین

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ تعداد بازدید: 405

محمدامین‌ بن‌ عمر در سال ۱۱۹۸هـ قـ متولد شد. وی فقیه ‌و پیشوای‌ حنفیان‌ شام معروف به ابن‌ عابدین‌ است. وی ابتدا شافعی مذهب بود اما به‌ تشویق‌ استادش‌ شاکر عقاد از مذهب‌ شافعی‌ به‌ حنفی‌ عدول‌ کرد و در این‌ مذهب‌ شهرتی‌ یافت‌ و به‌ مرجعیت ‌ در فتوی رسید.محمدامین‌ بن‌ عمر در سال ۱۱۹۸هـ قـ متولد شد. وی فقیه ‌و پیشوای‌ حنفیان‌ شام معروف به ابن‌ عابدین‌ است. وی ابتدا شافعی مذهب بود اما به‌ تشویق‌ استادش‌ شاکر عقاد از مذهب‌ شافعی‌ به‌ حنفی‌ عدول‌ کرد و در این‌ مذهب‌ شهرتی‌ یافت‌ و به‌ مرجعیت ‌ در فتوی رسید[1]. وی در سال ۱۲۵۲هـ قـ ‌ در دمشق ‌ درگذشت‌ و در مقبره باب‌الصغیر در خاک‌ سپرده‌ شد[2]. ابن عابدین یکی از فقهای بزگ اهل سنت که هم عصر با مؤسس وهابیت «محمد بن عبدالوهاب» است، «محمدامین شامی» معروف به«ابن عابدین» می‌باشد.

ابن عابدین دارای تالیفات زیادی است که مهمترین و مشهورترین کتاب او «ردّالمحتار علی‌ الدر المختار فی‌ شرح‌ تنویر الابصار» است. این اثر با عنوان «حاشیه ابن عابدین» مشهور است که در واقع حاشیه‌ای‌ بر «الدر المختار» حصکفی‌ است[3] ‌. درباره‌ این کتاب گفته‌اند: «عالمی نیست که در خانه‌اش این کتاب قیّم را نداشته باشد[4]».

این فقیه برجسته حنفی با درک باورهای تکفیری و باطل وهابیت آنها را، در تکفیر مخالفین به خوارج تشبیه کرده و می نویسد: «وهابیت در روزگار ما که از سرزمین نجد بیرون آمدند، بر حرمین شرفین مکه و مدینه مسلط شدند. آنان خود را به مذهب حنبلی نسبت می دهند و تنها خود را مسلمان می‌دانند و سایر مسلمانان را مشرک قلمداد می‌کنند و از این‌رو اهل سنت و علمای آن‌ها را کشتند و شهرهایشان را تخریب کردند. در حقیقت آن‌ها خوارج زمان ما هستند. خداوند در سال 1233 قدرت آنها را گرفت و مسلمانان بر آنان پیروز شدند[5].

پی نوشت ها:


[1]. خلیل مردم‌ بک‌، اعیان‌ القرن‌ الثالث‌ عشر، ج۱، ص۳۶-۳۷، بیروت‌، ۱۹۷۷م‌. به تقل از:
http://lib.eshia.ir/23022/4/1452

[2]. خلیل مردم‌ بک‌، اعیان‌ القرن‌ الثالث‌ عشر، ج۱، ص۳۹، بیروت‌، ۱۹۷۷م‌. به نقل از:
http://lib.eshia.ir/23022/4/1452

[5]. كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف. ابن عابدين، محمّد امين بن عمر(م1252)، رد المحتار على الدر المختار، دار الفکر، بيروت، چاپ دوّم، 1412 هـ. ق؛ ج 4، ص 262.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

شیخ محمد حسن هيتو شافعی

شیخ وهبي سليمان غاوجي حنفی

شیخ محمد عوامه

شیخ مأمون رحمه سوری

شیخ عبدالغنی غنیمی حنفی

محمد امین ابن عابدین

احمد حمدی صابونی