کتابخانه > کتاب > نوسلفی گری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه

نوسلفی گری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۳۰ تعداد بازدید: 410

معرفی کتاب

مشخصات

نویسنده: نبی الله ابراهیمی

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1394

تعداد صفحات: 323 صفحه

کتاب «نوسلفی گری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه» به قلم نبی الله ابراهیمی نوشته شده و پژوهشکده مطالعات راهبردی تاکنون سه بار آن را تجدید چاپ کرده است.نویسنده: امیر عباسی خوشکار

نبی الله ابراهیمی استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس است. وی در این کتاب در پی پاسخ به مساله چگونگی ارتباط امنیت خاورمیانه با امنیت جهانی، این فرضیه را مطرح می کند: "گفتمان اسلام سیاسی رادیکال (نوسلفی) به منزله شبکه ای جهانی و دارای وابستگی متقابل به تهدیدی جهانی تبدیل شده که جهانی شدن امنیت خاورمیانه را در پی داشته است." (ابراهیمی،1392: 246)

 

نویسنده کتاب در نقد آثار قبلی ادعا دارد که آثار پژوهشی گذشته امنیت را در خاورمیانه از منظر بیرونی دیده اند و وی قصد دارد آن را از منظر داخلی و درون منطقه ای و در ابعاد هویتی و مذهبی ببیند. (همان،23)

 

کتاب نوسلفی گری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه در سه بخش نوشته شده و هر یک از آنها دارای فصول متعددی است. نویسنده کتاب در بخش اول با عنوان چارچوب نظری دین در روابط بین الملل در قالب دو فصل ضمن انتقاد از جریان اصلی و مادی‌گرای نظری روابط بین الملل ادعا دارد که برای فهم بهتر تحولات هویت محور و معنامحور دولت‌ها و گروه‌های بنیادگرا در خاورمیانه بایستی به نظریه های معناگرا مانند سازه‌انگاری که ضمن تبیین ابعاد هویتی بازیگران حاضر در صحنه خاورمیانه به بازیگران مهم غیردولتی در آن می پردازند توجه نمود. (همان،41) نویسنده کتاب برای دخالت دادن عامل دین، هویت و اعتقاد در تحولات امنیتی خاورمیانه از نظریه سازه انگاری و مفهوم "امنیتی شدن" در مکتب کپنهاگ استفاده نموده است. (همان،56)

 

بخش دوم کتاب با عنوان "اسرائیل، نفت، تروریسم و جهانی شدن امنیت خاورمیانه" در سه فصل نوشته شده است. ابراهیمی در این فصل سه عامل بحران ارضی در مناطق اشغالی، وجود نفت و گاز در خاورمیانه و نیاز غرب به آن و نضج و شکل گیری گفتمان‌های هویتی تروریستی جهادی در خاورمیانه را از دلایل مهم تداوم و بالا گرفتن بحران‌های امنیتی در خاورمیانه می داند. ایده "سرزمین بدون مردم برای مردمی بدون سرزمین"، حمایت غرب از اسراییل و معرفی اسلام به عنوان معضل امنیتی در خاورمیانه توسط اسراییل در رسانه‌های غربی از جمله مواردی است که نویسنده کتاب آنها را در تداوم بحران امنیتی در خاورمیانه و دخالت قدرت های بزرگ در آن سهیم می داند. (همان،90-82)

 

ابراهیمی با ذکر آماری از منابع غربی نفت را عاملی جهت امنیتی شدن خاورمیانه به حساب می آورد. در این بخش آورده شده است که غرب تا سال 2020 نیاز نفتی اش به خاورمیانه بیش از 40 درصد می رسد و متحدان شرقی، اروپا و آمریکا مانند چین و ژاپن نیز از ذخایر نفتی منطقه خاورمیانه انتظارات زیادی دارند؛ لذا این منطقه در معادلات امنیتی غرب جایگاه مهمی را از آن خود ساخته است. (همان،115-109) در کنار عوامل مذکور، رشد اسلام گرایی بنیادگرای جهادی برای مقابله با غرب از جمله دلایل دیگری است که در کنار دو دلیل ذکر شده به امنیتی شدن خاورمیانه منجر شده است.

 

در بخش سوم تحت عنوان گفتمان اسلام سیاسی سلفی و جهانی شدن امنیت خاورمیانه در چارچوب پنج فصل به دلایل و ابعاد جهانی شدن امنیت خاورمیانه با محوریت گروه‌‌های نوسلفی جهادی پرداخته شده است. نویسنده، اسلام سیاسی را در تقابل با غرب می داند و بر این باور است که اسلام سیاسی با ارایه تفسیری انقلابی از اسلام به تقابل و مقابله با غرب پرداخته است. وی در پیگیری ریشه های سلفی گری دو شخصیت مهم این جریان، سید قطب و عبدالسلام فرج، با برجستگی مفهوم جهاد می پردازد.

 

نویسنده کتاب، القاعده را در قالب اسلام سیاسی رادیکال (نوسلفی) نماینده برجسته این شق از گفتمان اسلامی می داند. (همان،196-193) در چارچوب تعامل اسلام سیاسی رادیکال جهادی و جهانی شدن امنیت خاورمیانه، آسیب‌پذیری و حساسیت امنیتی غرب در تعامل با گروه‌های جهادی برجستگی خاصی در استدلال‌های ابراهیمی دارد.

 

استفاده سلفی ها از شبکه‌های مجازی جهانی برای گسترش عقاید افراطی و طراحی عملیات انتحاری و دستگیری اعضای آنها در کشورهایی مانند نروژ و آلمان و آمریکا از جمله دلایلی است که نویسنده در جهانی بودن امنیت خاورمیانه به آنها استناد می کند. (همان،238)

 

حادثه 11 سپتامبر 2001، جنگ 1991 و 2003 عراق و قطعنامه های شورای امنیت بر ضدتروریسم که نگاه خود را عمدتا به خاورمیانه دارد، مثال‌های دیگری از جهانی بودن امنیت در خاورمیانه در کتاب ذکر شده است. (همان،278-271)

 

در بخش نتیجه گیری کتاب، نویسنده به تحولات بیداری اسلامی اشاره کرده و در آن درباره ناکامی نیروهای معتدل سلفی در مصر و اوج‌گیری و رادیکال‌تر شدن نیروها و گروه‌های بنیادگرا و خشونت طلب در لیبی، سوریه و عراق نکاتی را مورد اشاره قرار داده است.

در بعد نقد شکلی کتاب می توان به طرح جلد کتاب، صفحه بندی و غلط های تایپی نکاتی را بیان نمود. در هر سه شاخص گفته شده کتاب دارای نکات مثبت فراوانی است؛ از جمله می توان به ذکر اصطلاحات انگلیسی در پاورقی هر صفحه اشاره کرد. از منظر غلط های تایپی کتاب دارای حداقل اشتباهات تایپی است. عدم استفاده از جدول و نمودار را می توان از جمله نقاط ضعف شکلی کتاب عنوان نمود.

 

استفاده ابراهیمی از منابع عربی می تواند یکی از نقاط قوت کتاب باشد. اما تکیه بیش از حد بر منابع اینترنتی و اخبار و گزارش های فاقد تحلیل عمیق به ژرفای بهره گیری از منابع دست اول و مهم که بایستی در هر اثر پژوهشی گنجانده شوند، آسیب‌ها و نقص های ارجاع دهی و منبع یابی وارد آورده است.

 

در بحث نقد محتوایی کتاب ذکر چند مورد به صورت خلاصه بیان می شود.

 

1-نویسنده کتاب با وجود ادعای مطرح‌شده در مقدمه مبنی بر بررسی امنیت در خاورمیانه از منظر درون منطقه‌ای و هویتی- اعتقادی، در تبیین و اثبات ادعای خود با ناکامی روبه رو بوده است. در همین چارچوب در بعد روش شناسی، ابراهیمی شاخص های تحلیلی سازه‌انگار را در تبیین مورد مطالعاتی خود یعنی هویت‌یابی جریان های جهادی نوسلفی در خاورمیانه با عدم بهره گیری از باریک‌بینی‌های این نظریه و کاربست دقیق و کامل آن و تنها در حد بیان نظری سطحی در ابتدای کتاب از آن استفاده کرده است.

 

منابع مورد استفاده نویسنده کتاب نوسلفی گری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه عمدتا غربی و مربوط به دغدغه‌های اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از امنیتی کردن اسلام سیاسی و تهدید نیروهای ضدسیستمی است. نگاه ابراهیمی به منابع داخلی شکل دهنده به هویت خشونت طلب جهادی، اندک و در حد ذکر چند مورد از بنیان‌گذاران سلفی گری در تاریخ اسلام بوده است. نگاه از برون با دیدگاه غرب محورانه در تمامی سطور کتاب برجسته است.

 

2-پدیده داعش مورد جالب و مهمی است از نقش اثرگذار دولت های رادیکال منطقه خاورمیانه و مواضع دوگانه غرب در برخورد و حمایت از گروه‌های خشونت طلب جهادی. این گروه ها با استفاده از منابع تسلیحاتی و مالی محور عربی-غربی تجهیز می شوند و به بقای خود ادامه می دهند. رادیکال های سلفی در سوریه، عراق، لبنان و پاکستان نمونه های برجسته ای از حمایت و اثرگذاری دولت ها در بهره برداری از گروه های تروریستی برای تضعیف دولت های رقیب و انجام جنگ های نیابتی در خاورمیانه است. تحلیل و چارچوب تبیینی ابراهیمی در این کتاب جایگاه دولت های حامی و تقویت کننده نیروهای رادیکال را دست کم و ناچیز می شمارد.

 

به نظر نگارنده این نوشتار، کتاب نوسلفی‌گری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه با وجود ایده مهم و تازه ای که در بردارد به دلیل عدم استفاده مناسب از نظریه سازه انگاری و ضعف در گردآوری منابع دست اول و بومی و نادیده گرفتن نقش دولت های عربی و غربی در تقویت گروه‌های جهادی از کاستی زیادی رنج می برد. در مجموع این کتاب می تواند به عنوان متنی پژوهشی برای آغاز و مقدمه ای جهت مطالعه جامعه شناسی سیاسی گروه های رادیکال اسلام گرا در منطقه خاورمیانه برای مطالعه دانشجویان مفید و موثر واقع شود.

 

فهرست منابع

 

    ابراهیمی،نبی الله،1392،نوسلفی گری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه،چاپ سوم،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

    مشیرزاده،حمیرا و ابراهیمی، نبی الله، 1390، تحول در مفاهیم روابط بین الملل (مجموعه مقالات)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

منبع: http://www.scfr.ir/

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

الوهابیة المتطرفة موسوعة نقدیة (المجلد الخامس)

الوهابیة المتطرفة موسوعة نقدیة (المجلد الرابع)

الوهابیة المتطرفة موسوعة نقدیة (المجلد الثالث)

الوهابیة المتطرفة موسوعة نقدیة (المجلد الثانی)

الوهابیة المتطرفة موسوعة نقدیة (المجلد الاول)

زیارت قبور (در مکتب اهل بیت)

توسل و استغاثه در اسلام

خدا در نگاه وهابیت

گاهنامه بینش؛ «تکفیر و تکفیری ها»

گاهنامه بینش؛ «ترور و خشونت»

گاهنامه بینش؛ پرونده «سلفیت و سلفیان»

خدای مجسم وهابیان

توسل در یک نگاه

فتنه التکفیر و جذورها و آثارها فی المجتمع

التبرک

اصل التوحید فی مدرسه اهل بیت (علیهم السلام)

جدال احسن «نقد و بررسی شبهات وهابیان»

توسل و رابطه آن با توحید

تعظیم اولیاء الله

توحید عبادی از دیدگاه شیعه و وهابیت

تاریخ وهابیان

بزرگداشت اولیای خدا

پرهیز از اندیشه های تکفیری

الخلل الوهابی فی فهم توحید القرآنی

هذه هی الوهابیه

محمدبن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت

ابن تیمیه موسس افکار وهابیت

نظام واسطه در خلقت

وهابیت و تقریب مذاهب اسلامی

سلفی گری در بوته نقد

زیارت پیامبر و اولیاء

بدعت چیست؟

قرائه فی کتب العقائد، المذهب الحنبلی نموذجا

الصارم المسلول علی من انکر التسمیة بعبد النبي و عبدالرسول

شناخت عربستان

صفات خبری در انديشه اسلامی

الحجج الدامغه والبرهین الساطعه فی جواز الاحتفال بالمولد النبوی الشریف

الزیاره النبویه فی ضوء الکتاب و السنه

التوحید و الشرک فی القرآن الکریم

التوسل و الاستغاثه فی الکتاب و السنه

التبرک بآثار النبی و الاولیاء

التبرک بالصالحین و الأخیار و المشاهد المقدسة

البدعه، مفهومها، حدها، آثارها

کشف الستور عما اُشکل من احکام القبور

حکم بازسازی قبور انبیا و اولیا علیهم‌السلام و عبادت در آنها

الافهام و الافحام قضایا الوسیله و القبور

الاعلام بفتاوی ائمه الاعلام حول مولده علیه الصلاه و السلام

الوهابیة و التوحید

صحیح شرح العقیده الطحاویه

الابانه عن اصول الدیانه (مقدمه و تعلیق حسن سقاف)

ذبح

تَتَرُس

انتحار و استشهاد

ولاء و براء

دموکراسی

طاغوت

هجرت

جاهلیت

إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات

اتحاف الزائر و اطراف المقیم للسائر فی زیاره النبی

الاسعاد فی جواز التوسل و الاستمداد

أعلام النبيل بجواز التقبيل

إحیاء المقبور بأدلة بناء المساجد و القباب علی القبور

السلم والحرب و العلاقات الدولیه فی الاسلام

الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابیه

الاسلام بین المفاهیم و المصطلحات ج (4)

الاسلام بین المفاهیم و المصطلحات ج (3)

الاسلام بین المفاهیم و المصطلحات ج (2)

الاسلام بین المفاهیم و المصطلحات ج (1)

الرؤية الوهابية للتوحيد وأقسامه عرض و نقد

التوسل بالنبی و جهله الوهابیون

مجموعه مقالات همایش ملی واکاوی قرائت های افراطی از دین

وهابیت مبانی فکری کارنامه عملی

مجله سراج منیر شماره 21

مجله سراج منیر شماره 22

مجله سراج منیر شماره 20

مجله سراج منیر شماره 19

مجله سراج منیر شماره 18

مجله سراج منیر شماره 17

مجله سراج منیر شماره 16

مجله سراج منیر شماره 15

مجله سراج منیر شماره 14

مجله سراج منیر شماره 13

مجله سراج منیر شماره 12

مجله سراج منیر شماره 11

مجله سراج منیر شماره 10

مجله سراج منیر شماره 9

مجله سراج منیر شماره 7 و 8

مجله سراج منیر شماره 6

مجله سراج منیر شماره 5

مجله سراج منیر شماره 4

مجله سلفی پژوهی شماره دو

مجله سلفی پژوهی شماره سه

مجله سلفی پژوهی شماره یک

تأویل صفات خدا

عمدة الکلام فی اثبات التوسل و التبرک بخیر الانام

تفسير اولي النهي لقوله تعالي الرحمن علي العرش استوي

اخطاء ابن تيمية في حق رسول الله واهل بيته

سلف و مدعیان سلفیت

سلفی ها

سعاده الدارین فی الرد علی الفریقین الوهابیة و مقلده الظاهریة (ج2)

سعاده الدارین فی الرد علی الفریقین الوهابیة و مقلده الظاهریة (ج1)

شفاء الفؤاد بزیارة خیر العباد

الإسلاميـون وقضايـا الـدولـة والمواطنـة (الجزء الثانی)

الإسلاميـون وقضايـا الـدولـة والمواطنـة (الجزء الاول)

مجموع رسائل السقاف (جلد دوم)

مجموع رسائل السقاف (جلد اول)

التحذیر من المجازفه بالتکفیر

البشارة و الاتحاف بما بین ابن تیمیة و الألبانی فی العقیدة من الاختلاف

البدعه فی مفهوم الاسلامی الدقیق

جریان شناسی سلفی گری معاصر سلفی کیست و چه می گوید.

نقد وهابیت از درون

توسل و رد شبهات

مَحقُ التَقَول فی مساله التوسل

الوسیط بین الافراط و التفریط

فصل الخطاب من كتاب الله وحديث الرسول وكلام العلماء في مذهب ابن عبد الوهاب

الرد علی السقاف فی مسأله التبرک بالآثار النبویه المکانیه

انتفاع الاموات باهداء التلاوات والصدقات وسائر القربات

النقول الشرعیه فی الرد علی الوهابیه

التطرف و الارهاب فی المنظور الفکر الاسلامی و الدولی

الفریضه الغائبه جذور و حوارات دراسات و نوصوص

مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام

صریح البیان فی الرد علی من خالف القرآن

القاعده التنظیم السری

تعریف الانام فی التوسل بالنبی وزیارته علیه الصلاه والسلام

الوهابیه مقاله نقدیه

الدعا والتوسل بالاولیاء مطلوب ام ممنوع؟

المنحة الوهبية في الرد علي الوهابيه

الجماعة الإسلامية في لبنان 1975-2000

نصیحة لشباب المسلمین فی کشف غلو العلماء المعاصرین

التوسل عباده توحیدیه

تبرک الصحابة بآثار رسول الله صلی الله علیه و بیان فضلة

السلفیة مرحلة زمنیة مبارکة لا مذهب إسلامی

البصائر لمنکری التوسل باهل المقابر

الجوهر المنظم فی زیاره قبر الشریف

دفع شبه عن الرسول و الرساله

الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه

الاقوال المرضیه فی الرد علی الوهابیه

فی ظلال التوحید

دوازده نکته در بررسی و ارزیابی ادله توسل، شفاعت، تبرک و زیارت

الظاهرة السلفیة التعددیة التنظیمیه والسیاسات

نقد الخطاب السلفی ابن تیمیه نموذجاً

لعن های نامقدس

تروریسم و تکفیر (از دوره باستان تا ظهور داعش)

الوهابیه (مع ملحق مذکرات مستر همفر)

داعش و جبهه‌النصره چگونه می‌جنگند؟

مخالفة الوهابیة للقرآن و السنة

ابن تیمیه از دیدگاه اندیشمندان حنفی

صیانة القبور

آیین وهابیت

فتنه وهابیت

اعلام المسلمین ببطلان فتوی القرضاوی بتحریم التوسل بالانبیاء والصالحین

تقاریر نجد

الوهابیة بینَ الشِرک و تصدُّع القَبیلة

الوهابیه فکراً و ممارسةً

علم و سلطه غیبی اولیا

وهابیت و تبرک

عقل از منظر وهابیان

کلکم کفره (دراسه علمیه تثبت بالادله القاطعه تکفیر السلفیه للامه جمیعا)

تصحیح الاعتقاد فیما توهمه الشیخ محمد بن عبد الوهاب واشیاعه من الاصحاب

التبرک بالصالحین بین المجیزین و المانعین

بحوث قرآنیه فی التوحید و الشرک

العصر الوهابی قرائات فی ادبیات التطرف

نوسلفی گری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه

پژوهشنامه علمی ترویجی نقد وهابیت؛ سراج منیر 20

شفاء السقام فی زیاره خیر الانام

سیف الجبار المسلول علی اعداء الابرار

مشروعیه التبرک و فلسفه التوسل و دلیل شرعیته

منهج ابن تیمیة فی التوحید(قرائه نقدیه مقارنه)

مصباح الأنام و جلاء الظلام فی رد شبه البدعی النجدی

نفی ظاهره التکفیر عند الامامیه

وابتغوا الیه الوسیله

تطهیر المناهج من التکفیر

التراث السلفی تحت المجهر

العقل الاسلامی بین سیاط التکفیر و سبات التفکیر

العذر بالجهل و الرد علی بدعه التکفیر

التبرک علی ضوء الکتاب والسنه

هذی هی الوهابیه

الدوله الاسلامیه الجذور التوحش المستقبل

الشفاعه فی الکتاب و السنه

عربستان سعودی و جریان‎های اسلامی جدید

حسن التفهم و الدرک لمسأله التَرک

السلفیه تاریخا و مفهوما و هدفا

الارهاب التشخیص والحلول

رفتار وهابیان با مسلمانان

حقیقت شرک

المشاهد المشرفه و الوهابیون

البدعه و آثارها الموبقه

هولاء هم الخوارج

السیف السقیل فی الرد علی ابن زفیل

وهابیت و ریشه‎های آن

نقدی بر افکار ابن تیمیه

التوسل

القاعده و خواهرانش

عدو قریب و بعید

الانصاف فیما اثیر حوله الخلاف

قاعده من لم یکفر الکافر

استعانت از کفار

خروج بر حاکم از دیدگاه اهل سنت

جذور الارهاب فی العقیده الوهابیه

الاغاثة بأدلة الاستغاثة

دارالاسلام و دارالکفر

التندید بمن عدّد التوحید

عذر به جهل

منهج الرشاد لمن اراد السداد

صدق الخبر فی خوارج القرن الثانی عشر

ابن تیمیه از دیدگاه اهل سنت

مفهوم الشفاعه فی القرآن

استمداد از اولیاء

المجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار

نقض فتاوى الوهابية

السادة الحنابلة و اختلافهم مع السلفیة المعاصرة

وهابیگری

وهابیت و غلوّ

آرای وهابیت در ترازوی قرآن و سنت

الشفاعة

التوسل مفهومه و اقسامه و حکمه فی الشریعه الاسلامیة

نقد الشیخ محمد بن عبدالوهاب من الداخل

کنت فی الرقه هارب من الدولة الاسلامیة

فرقه ای برای تفرقه

إتقان الصنعة فی التحقیق معنی البدعة

الوهابیون تاریخ ما أهمله التاریخ

السلف و السلفیون رؤیه من الداخل

تشریح الفکر السلفی المتطرف

النزعه التکفیریه فی فکر الوهابیه

تاریخ و نقد وهابیت

سلفی گری وهابی

بررسی احادیث توسل و زیارت

وهابيت و بازنگرى از درون‏

وهابیت بر سر دو راهی

توحید العباده

پیامبر و فرعون (جنبش های نوین اسلامی در مصر)

خلافه داعش

الایمان و الکفر فی الکتاب و السنه

الأجوبة النجفیة فی الرد علی الفتاوی الوهابیة

سلفیه بدعت یا مذهب

السلفیه النشأه، المرتکزات، الهویه

بدعت و احکام آن

سلفی گری (وهابیت) و پاسخ به شبهات

السلفیه الجهادیه فی السعودیه

فتن التکفیریین (العرب المعاصرين)

هل نجد أرض الشیطان

منهج السلف فی فهم النصوص بين النظریه والتطبیق

التفکیر فی زمن التکفیر ضد الجهل و الزیف و الخرافة

بلاء التکفیر

آراء علماء المسلمین و فتاواهم فی تحریم تکفیر أتباع المذاهب الإسلامیّه

الإسلام والعنف قراءه فی ظاهره التکفیر

الحلف بغیرالله عز وجل

ائمة الوهابیة

التوحید عند الشیخ ابن تیمیه

کتابشناسی نقد وهابیت

ماضی استمراری

مبلغ، نه پیامبر

رحله التطرف من التکفیر الی التفجیر

حرمه الغلو فی الدین و تکفیر المسلمین

برداشتهای نادرست سلفیه جهادی از آیات جهاد

حکم بغیر ما انزل الله

ایمان و کفر

فتاوای جریان های تکفیری در جواز قتل مسلمانان

چکیده مقالات کنگره جهانی جریان های افراطی تکفیری

کتابشناسی تکفیر

الوهابیه فی المیزان

شناخت وهابیت

فرماندهان تکفیر

البرهان المبین فی ضوابط تکفیر المعین

اله التوحش التکفیر و السیاسه الوهابیه

تکفیر اهل الشهادتین موانعه و مناطاته

بررسی فتوای تکفیر در نگاه مذاهب اسلامی

داعش من النجدی الی البغدادی

شبهات تنظیم الدولة الاسلامیة و الرد علیها

متاهة الحاکمیه اخطاء الجهادیین فی فهم ابن تیمیه

پندهای هدایتگر

العباده حدها و مفهومها

ثقافه الارهاب فی کتب الوهابیه

الصواعق الالهیه فی الرد علی الوهابیه

مرزهای توحید و شرک در قرآن

هشدار در خصوص تکفیر های بی‎رویه

التبصیر برد شبهات اهل التکفیر

الحق المبین فی الرد علی من تلاعب بالدین

نبتة ابلیس داعش و القرآن

البیان لما یشغل الاذهان

نقض الفریضه الغائبة

جذور داعش قراءه فی تراث الوهابیه

الرد علی الفتاوی المتطرفه

داعش العراق و الشام فی میزان السنه و الاسلام