اطلس > شخصیت ها > ضد تکفیری > سوریه > احمد حمدی صابونی

احمد حمدی صابونی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۶ تعداد بازدید: 328

احمد حمدی بن طالب بن اسماعیل صابونی، معروف به احمد حمدی صابونی، خطیب و واعظ اهل سنت در سال ۱۳۱۵ق در شهرک باب المقامِ حلب متولد شد. خانواده احمد ‌اهل کسب وکار بودند اما با دیدن ذکاوت و استعداد سرشار احمد در دریافت مطالب علمی، او را به تحصیل تشویق کردند. 

احمد حمدی بن طالب بن اسماعیل صابونی، معروف به احمد حمدی صابونی، خطیب و واعظ اهل سنت در سال ۱۳۱۵ق در شهرک باب المقامِ حلب متولد شد. خانواده احمد ‌اهل کسب وکار بودند اما با دیدن ذکاوت و استعداد سرشار احمد در دریافت مطالب علمی، او را به تحصیل تشویق کردند.

او در خلال کار و تجارت، در مجالس درس علماء حلب حاضر می شد و تحصیل را ادامه می داد. پس از آنکه گواهی فارغ التحصیلی از "دارالمعلمین" را دریافت کرد در دیرالزور به عنوان مدرّس عربی مشغول به کار شد.

شیخ احمد حمدی، اهل سخن بود و توانایی وی در خطابه و سخنوری شهرتی ویژه به داده بود.

شیخ احمد چند کتاب نوشته است که یکی از آنها در رد بر وهابیت نوشته شده است. نام این اثر "رسالة فی الرد علی الوهابیة" است.

او در 23 رجب سال 1373ق در گذشت و در مقبره "المزة" نزدیک مقام دحیه کلبی دفن شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یوسف المرعشلی، نثر الجواهر و الدرر فی علماء القرن الرابع عشر، ص110-111.

برگرفته از سایت وهابیت پژوهی : http://alwahabiyah.com/fa/Mostabser/View/1886/ احمد-حمدی-صابونی-(1315ق1373ق)

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

شیخ محمد حسن هيتو شافعی

شیخ وهبي سليمان غاوجي حنفی

شیخ محمد عوامه

شیخ مأمون رحمه سوری

شیخ عبدالغنی غنیمی حنفی

محمد امین ابن عابدین

احمد حمدی صابونی