اطلس > شخصیت ها > ضد تکفیری > آیت الله سید کمال حیدری

آیت الله سید کمال حیدری

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱ تعداد بازدید: 822

سید کمال به سال ۱۳۳۵ هـ.ش برابر با ۱۳۷۶ ه.ق در کربلاى معلّى متولد و از همان دوران نوجوانی در کنار دروس حوزوی مبارزات سیاسی نیز داشته اند که منجر به تعقیبشان از سوی رژیم بعث عراق گردید و در نهایتا به شهر مقدّس قم سفر کردند.سید کمال به سال ۱۳۳۵ هـ.ش برابر با ۱۳۷۶ ه.ق در کربلاى معلّى متولد و از همان دوران نوجوانی در کنار دروس حوزوی مبارزات سیاسی نیز داشته اند که منجر به تعقیبشان از سوی رژیم بعث عراق گردید و در نهایتا به شهر مقدّس قم سفر کردند.

وی از محضر اساتیدی همچون شهید سید محمدباقر صدر، سید ابوالقاسم خوئی، میرزا علی غروی و سید نصرالله مستنبط بهره بردند اما بیشتر از روش علمی و نیز شخصیت اجتماعى شهید صدر(ره) تأثیر پذیرفتند؛ ایشان در قم نیز از محضر علمای چون جوادی آملی، حسن زاده آملی، میرزا جواد تبریزی (ره) و شیخ حسین وحید خراسانی کسب فیض کردند.

یکی از توفیقات ایشان، مبارزه علمی با جریان انحرافی افراطی وهابیت و گروه های تکفیری است. آیت الله حیدری سال های متمادی است که در شبکه های ماهواره ای مبانی و تکفرات ابن تیمیه و وهابیت را مورد نقد قرار داده و شبهات جریان وهابیت را پاسخی مستند و متقن می دهد[1]. وی در شبکه الکوثر شبهات مهم وهابیت اعم از شبهات درباره توحید و معنای عبادت و و توسل و استغاثه و شفاعت به طور مستند از کتب اهل سنت پاسخ می دادند.

وی در رد افکار و مبانی گروه های تکفیری وهابی آثار علمی فراوانی بر جای گذاشته است که برخی از آنها عبارتند از:

  1. التوحید عند الشیخ ابن تیمیه
  2. وهابیت استمرار فکر امویان
  3. الشفاعه
  4. مفهوم الشفاعة في القرآن
  5. قرآن و مصونیت از تحریف
  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

شیخ محمود محمد شلتوت

آیت الله ناصر مکارم شیرازی

علامه سید محسن امین

آیت الله نجم الدین طبسی

آیت الله سید کمال حیدری

صائب عبد الحميد

آیت الله جعفر سبحانی

محمد عابد سندی انصاری

محمد المسعری

عثمان بن سند بصری نقشبندی

محمد انور شاه کشمیری

خلیل احمد سهارنپوری

محمد بن علوی المالکی

سمهودی

محمود سعید ممدوح

عمر عبدالله کامل

علی بن عبدالکافی سبکی

رمضان البوطی

حسن سقاف

احمد زینی دحلان

سلیمان بن عبد الوهاب

محمد عبده یمانی

احمد بن محمد بن صدیق حسنی غماری

سید احمد زینی دحلان

شيخ محمد زكي إبراهيم

محمد زاهد الکوثری

حسن فرحان مالکی

عبدالله تلیدی

محمد راتب نابلسی

محمد طاهر کردی

محمد سقاف

عیسی بن مانع حمیری

عبدالله هرری

ابوبکر عدنی بن علی مشهور

عبدالعزيز عرفة السليمانی

حبيب علي جفری

سعید عبداللطیف فودة