اطلس > مفاهیم و مبانی > سلفیه جهادی

سلفیه جهادی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴ تعداد بازدید: 1002

جهادیون یا سلفی جهادی مجموعه یا افرادی که دارای تفکر جهاد مسلح بر علیه حکومتهای موجود در جهان اسلام وبر ضد دشمنان خارجی می باشند ودارای تفکر مشخصی که براساس مبادی حاکمیت و قواعد ولاء و براء و قواعد اساسی جهاد بنا شده استبرای شناخت مفهوم سلفیه (جهادی) تروریستی بهترین منبع، کتاب الدعوة المقاومة الاسلامیة العالمیة است نویسنده این کتاب عمر عبدالحکیم معروف به ابو مصعب سوری یکی از بزرگان و نظریه پردازان سلفیة تروریستی است وی در تعریف این گروه تروریستی می نویسد:

 

«الجهادیون او التیار الجهادی هم الجماعات او الافراد الذین حملوا فکرة الجهاد المسلح ضد الحکومات القائمة فی بلاد العالم الاسلامی او ضد الاعداء الخارجیین و حملوا فکرا محددا یقوم علی مبادی الحاکمیه و قواعد الولاء والبراء و اساسیات الفکر الجهادی الشرعی المعاصر...»[1] (جهادیون یا جریان سلفی جهادی مجموعه یا افرادی که دارای تفکر جهاد مسلح بر علیه حکومتهای موجود در جهان اسلام وبر ضد دشمنان خارجی می باشند ودارای تفکر مشخصی که براساس مبادی حاکمیت و قواعد ولاء و براء و قواعد اساسی جهاد بنا شده است).

 

از آنجا که کلمه جهاد کلمه مقدسی است و کاربرد آن در جایی است که بحث انتشار اسلام یا دفاع از اسلام و مسلمانان مطرح می شود؛ کابرد آن در حق گروه های تکفیری، ظلم به کلمه جهاد و دین مقدس اسلام که دین رأفت و رحمت است زیرا تکفیری های مسلح که خون وجان و ناموس مسلمانان بی گناه را به سخره گرفته و به اسم اسلام و جهاد، روزانه جنایاتی را مرتکب می شوند که حتی دشمنان قسم خورده مسلمانان جرات انجام آن را ندارد و چهره اسلام را خدشه دار کرده اند.

 

ابو مصعب سوری سازمانهای تروریستی را بر اساس روش تکفیر و سیاست شرعی به سه قسم تقسیم می کند:[2]

1.الجماعات الجهادیة الحرکیه[3] (جنبش های جهادی چریکی)

2.الجماعات المجاهده الاصلاحیة و التربویة (الصوفیة الجهادیة –جماعات العلماء الجهادیة)(جنبش های اصلاح طلب و تربیتی)

3.الجماعات الجهادیه السلفیه (جنبش های سلفی جهادی)

ابو مصعب سوری در مورد افکار و عقاید سلفیه جهادی می نویسد:

«گروه های تروریستی (جهادی) علاوه بر تفکر مقابله با دولت های اسلامی و عربی، بر عقاید سلف با تکیه بر فتاوای ابن تیمیه و امثال آن از مدارس سلفیه و همچنین اتکاء بر فقه علمای وهابیت و افکار محمد بن عبدالوهاب و علمایی که بر روش محمد بن عبدالوهاب مشی نمودند، بنا شده است لذا منهج و روش گروه های ارهابی(جهادی) آمیخته ای از فکر جهادی سید قطب همراه با پذیرش عقیده سلفی و منهج فقهی وهابیت است.» ابو مصعب سوری در یک معادله ساختار فکری سلفیه ارهابی را درچند عنصر مهم خلاصه می کند:[4]

 Q-135906.jpg

پی نوشت ها

[1] -ابو مصعب السوري ،دعوه المقاومة الاسلامية العالمية ،ص686.

[2] -همان ،ص689.

[3]-ومعظمها انبثقت عن الصحوة الاسلامية مطلع الستينيات وحملت موثرات فکر الاخوان المسلمين بالاضافة للفکر الذي قام علي اسس الولاء والبرائ و الحاکميه و الذي کان من اوائل و اعظم منظرية الشهيد سيد قطب في مصر و الاستاد ابو علي المودودي في باکستان همان ،689.

[4] -«اساسيات من فکر الاخوان المسلمين+ المنهج الحرکي للسيد القطب +الفقه السياسي الشرعي لابن تيميه والمدرسه السلفيه+التراث الفقهي العقدي للدعوه الوهابيه=المنهج السياسي الشرعي الحرکي للتيار الجهادي)ابو مصعب السوري ،دعوه المقاومة الاسلامية العالمية ،ص698.

منبع: پایگاه تخصصی وهابیت شناسی.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

هجرت

مسجد ساختن بر روی قبور و نماز خواندن در کنار قبور

دعا در کنار قبور

آل الشیخ

اسلام در نظر فقهای فریقین

تقلید در دیدگاه سلفی‌های تکفیری

سلفیه جهادی

انقطاع عمل بعد از موت

حیات برزخی

ظاهر گرایی از دیدگاه سلفیها

اسلام در قرآن و روایات

تأویل از دیدگاه سلفیها

تشبه به کفار

گریه و عزاداری

دموکراسی

ولاء و براء

إرهاب

سفر برای زیارت قبور اولیای الهی

استغاثه به ارواح اولیای الهی

زیارت قبور برای زنان

دار الاسلام

دموکراسی

بنا بر قبور

تسمیه به «عبد» و «غلام»

سنت و بدعت

ترور (فتک و اغتیال)

آخر الزمان

سوگند به غیر خدا

نذر و ذبح برای غیر خدا

احتفال

امت

جماعت

معذوریت جاهل (عذر به جهل)

خروج بر حکام مسلمان (1)

دار الکفر و دار الحرب

دشمن نزدیک و دور

خروج بر حاکم مسلمان (2)

تکفیر مطلق و معین

حقیقت و مجاز

حکم بغیر ما انزل الله

تأویل در اصول

طلب شفاعت از اولیای خدا

مانعیت تأویل

سلطه غیبی (ولایت تکوینی)

موانع تکفیر

نواقض الاسلام (2)

مفهوم و مراحل شرک

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

تكفير در نگاه انديشمندان اسلامى

سلفیان و توحید

توحید و شرک

تعریف جهاد نزد علمای اسلام

دولت در اندیشه اسلامی معاصر

عقل از دیدگاه وهابیت

عملیات انتحاری دراسلام  

اسلام و ايمان

عدو قریب و بعید

توسل

تکفیر اهل قبله

نقد و بررسی دیدگاه سلفی جهاد درباره رومیه

پرچمهای سیاه گروه های تکفیری

تبرک

کفر در لغت و اصطلاح

استشهادی

معنای اسلام و ایمان

عدو قریب و بعید

دابق

جهاد در نظر شیعه و سنی

سماع موتی

استعانت از کفار در جهاد

عبادت از منظر سلفی ها

توحید و شرک از منظر سلفیان

سب صحابه

مفهوم شناسی جهاد از نگاه سلفیه

جاهلیت

نکایه، انهاک، ادارة التوحش

مبانی فکر سلفیه