اطلس > شخصیت ها > ضد تکفیری > عثمان بن سند بصری نقشبندی

عثمان بن سند بصری نقشبندی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴ تعداد بازدید: 308

عثمان بن سند بصری نقشبندی ملقب‌ به‌ بدرالدین، مورخ‌، ادیب‌، شاعر و فقیه‌ از علمای مالکی مذهب قرن سیزدهم هجری است که سال1180هجری در کویت متولد شد. در اعتقادات اشعری مسلک بود و از طریقت نقشبندیه تبعیت می کرد. دروس خود را در احساء آغاز کرد و از کسانی مانند محمد بن عبدالله بن فیروز و عبدالله بیتوشی تلمذ کرد. عثمان بن سند بصری نقشبندی ملقب‌ به‌ بدرالدین، مورخ‌، ادیب‌، شاعر و فقیه‌ از علمای مالکی مذهب قرن سیزدهم هجری است که سال1180هجری در کویت متولد شد. در اعتقادات اشعری مسلک بود و از طریقت نقشبندیه تبعیت می کرد. دروس خود را در احساء آغاز کرد و از کسانی مانند محمد بن عبدالله بن فیروز و عبدالله بیتوشی تلمذ کرد. در 1204هجری به بصره رفت و از عالمان آنجا علم آموخت. وی‌ در بغداد به‌ داوود پاشا فرمانروای‌ عثمانی‌ پیوست‌ و در شمار نزدیکان‌ وی‌ درآمد و کتابی‌ نیز در اخبار و احوال‌ داود پاشا تألیف‌ کرد.

آثار:

وی کتابهای زیادی را نوشته است که برخی از آنها هنوز به چاپ نرسیده است. برخی از آثار وی از این قراراند:

    ۱. اصفی‌ الموارد من‌ سلسال‌ احوال‌ الامام‌ خالد یا اصفی‌الموارد فی‌ احوال‌ الشیخ‌ خالد

    ۲. اوضح‌ المسالک‌ فی‌ فقه‌ الامام‌ مالک‌

    ۳. تفهیم‌ المتفهم‌، شرح‌ تعلیم‌ المتعلّم‌

    ۴. سبائک‌ العسجد فی‌ اخبار احمد نجل‌ رزق‌ الاسعد

    ۵. مطالع‌ السعود بطیب‌ اخبار الوالی‌ داود یا مطالع‌ السعود فی‌ اخبار اعلم‌ الوزراء و اعظمهم‌ داود

کتاب «مطالع‌ السعود بطیب‌ اخبار الوالی‌ داود» که به داود پاشا داده شد، در نقد جنایات و افکار وهابیت است.

مخالفت ابن سند با تفکر افراطی وهابیت  موجب شده است که عثمان بن عبدالعزیز بن منصور کتاب «الرد الدامغ ان شیخ الاسلام ابن تیمیه زائغ» را در رد عثمان بن سند بنویسد.

آلوسی وی را سلفی معرفی می کند ولی منظور وی از سلفی بودن مخالفت شدید وی با شیعه بوده است و الا وی با ابن تیمیه و وهابیت نیز مخالفت کرده است.

وی در 1242هجری از دنیا رفت و در مقبره شیخ معروف کرخی در بغداد دفن شد.

 

پی نوشت ها:

برگرفته از کتاب الرد الدامغ ان شیخ الاسلام ابن تیمیه زائغ نوشته عثمان بن عبدالعزیز بن منصور،ص 38 به نقل از پایگاه پژوهشی تخصصی وهابیت پژوهی.

 

 

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

شیخ محمود محمد شلتوت

آیت الله ناصر مکارم شیرازی

علامه سید محسن امین

آیت الله نجم الدین طبسی

آیت الله سید کمال حیدری

صائب عبد الحميد

آیت الله جعفر سبحانی

محمد عابد سندی انصاری

محمد المسعری

عثمان بن سند بصری نقشبندی

محمد انور شاه کشمیری

خلیل احمد سهارنپوری

محمد بن علوی المالکی

سمهودی

محمود سعید ممدوح

عمر عبدالله کامل

علی بن عبدالکافی سبکی

رمضان البوطی

حسن سقاف

احمد زینی دحلان

سلیمان بن عبد الوهاب

محمد عبده یمانی

احمد بن محمد بن صدیق حسنی غماری

سید احمد زینی دحلان

شيخ محمد زكي إبراهيم

محمد زاهد الکوثری

حسن فرحان مالکی

عبدالله تلیدی

محمد راتب نابلسی

محمد طاهر کردی

محمد سقاف

عیسی بن مانع حمیری

عبدالله هرری

ابوبکر عدنی بن علی مشهور

عبدالعزيز عرفة السليمانی

حبيب علي جفری

سعید عبداللطیف فودة