مقالات > فقه تکفیر میان برهان شرعی و فقه خودساخته

فقه تکفیر میان برهان شرعی و فقه خودساخته

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۱ تعداد بازدید: 361

تکفیر کردن دیگران در نگاه همه مذاهب اسلامی، امری خطیر است که فقها در مورد آن نهایت احتیاط را کرده‌اند، غیر از خوارج، همه فرق مسلمین بر این باورند که هیچ گناهی انسان را از دایره ایمان خارج نمی‌کند و ایمان امری اعتقادی و قلبی است.نویسنده: عبدالامیر کاظم‌زاهد (1)

چکیده

تکفیر کردن دیگران در نگاه همه مذاهب اسلامی، امری خطیر است که فقها در مورد آن نهایت احتیاط را کرده‌اند، غیر از خوارج، همه فرق مسلمین بر این باورند که هیچ گناهی انسان را از دایره ایمان خارج نمی‌کند و ایمان امری اعتقادی و قلبی است. لذا فقهای مذاهب تأکید کرده‌اند که حکم به تکفیر فقط در صورتی جایز است که با ادله قطعی (نه با قیاس و استحسان و ...) ثابت شود و دلیل مخالفی هم وجود نداشته باشد، و شبه عدم کفر و احتمال تأویل و جهل و اکراه و ... هم در میان نباشد، جایز است. اما اگر احتمال خیلی ضعیفی هم بر مسلمان بودن شخص وجود داشته باشد در این صورت تکفیر جایز نیست. فقهای مذاهب در راستای نفی تکفیر فرق اسلامی، تأکید کرده‌اند لوازم یک عقیده و مذهب، جزء آن مذهب نیست؛ و با لوازم یک عقیده نمی‌توان شخص را تکفیر کرد. و تکفیر مطلق را مستلزم تکفیر معین ندانسته‌اند، چون ممکن است موانعی همچون جهل و تأویل و اکراه و ... در تکفیر معین مطرح باشد.

در طول تاریخ، مؤلفه‌های جدیدی، توسط عده‌ای بر تکفیر و شرایط آن افزوده شده است، مثلاً ابن تیمیه مسأله بدعت را با تکفیر دروآیخته و در نتیجه قلمرو کفر را توسعه داده است. در ادامه، وهابیت با گسترش دادن این متغیرها راه او را ادامه دادند. با انتقال سلفی‌گری تندرو به مصر، و آمیخته شدن این افکار با اندیشه‌های تند سیاسی، گروههای تکفیری بوجود آمدند که دستاویزهای زیادی برای تکفیر دیگران در دست داشتند.

با مراجعه به قرآن و عقائد ثابت اسلامی، معلوم می‌گردد که این گروهها با فقه خودساخته و سلیقه‌ای که یکی از مسائل آن گسترش محدوده کفر است، و با زیرپا نهادن قواعد مسلم اسلامی به تکفیر دیگران می‌پردازند.

کلیدواژگان:

فقه تکفیر، تکفیر، تکفیر از نظر مذاهب اسلامی، نفی تکفیر

مقدمه

شاید برجسته‌ترین ویژگی بنیادگرایی‌های جهادی، اقدامات تکفیری آن و گسترش نظری و عملی آن باشد. تکفیر، حلقه‌ی ارتباطی محکم با سیستم فکری بنیادگرایان و متغیّرهای اعتقادی است که اندیشه‌ی بنیادگرایی آن‌ها را تشکیل داده است. این متغیّرها از نظریه‌ی عقیده‌ی بسته‌ی سلف نسبت به تغییرات زمانه شروع و تا عقیده‌ی بنیادگرایانه‌ی توحید و متغیّرهای انبوه آن و عقیده‌ی توحید معروف در علم کلام اسلامی سنّتی و مرسوم ادامه یافته است. اندیشه‌ی بنیادگرایی جهادی، از تکفیر نظریّه‌ی کاربردی جامعی ساخته و احکام جهاد را برای مقابله با تکفیرشدگان قرار داده است. بر این اساس، جغرافیای «دارالکفر» در نگاه آن‌ها گسترش یافته و کفّار اصلی و مسلمانان تکفیر شده را در برگرفته است.

تکفیر چیست؟ احکام آن در میراث فقهی اسلام چیست؟ چه کسی اندیشه‌ی بنیادگرایی را مطرح کرده است؟ اعتقادات اضافه شده توسّط این اندیشه چیست؟ چگونگی کاربست این اندیشه در محیط ایدئولوژیک بنیادگرایی چیست؟ چگونگی کاربست این اندیشه در محیط ایدئولوژیک بنیادگرایی چیست؟ مستندات آن‌ها در این موارد چیست؟ چه نقدی در معرفت دینی بر کاربرد متون اسلامی در تکفیر وجود دارد؟ این‌ها همه پرسش‌هایی است که در این پژوهش جواب آن‌ها داده خواهد شد.

مطلب اول: مفهوم تکفیر و شاخصه‌های آن در میراث فقهی اسلام

تکفیر در لغت:

مصدر فعل «کفّر» است. (ک ف ر) اصل صحیحی است که دلالت بر یک معنا می‌کند و آن، پوشاندن است؛ بر همین اساس در عربی به «کشاورز»، «کافِر» گفته می‌شود؛ زیرا او دانه را با خاک می‌پوشاند.

تکفیر در اصطلاح:

کفر، در اصطلاح، نقطه‌ی مقابل و ضدّ ایمان است. علّت نام‌گذاری این است که کفر، پوشاننده‌ی حقّ است (2). کُفران نعمت، به معنای متضادّ شکر یا انکار نعمت است. تکفیر، عبارت از متّهم کردن دیگران به کفر یا نسبت دادن کفر به یکی از اهل قبله می‌باشد. کُفر، اسم مصدری است که مقصود از آن یکی از این دو معناست:

1. معتقدشدن به کفر یکی از مسلمانان؛ خواه این اعتقاد از روی دلیل باشد یا از روی حدس و گمان.

2. نسبت دادن کفر به یک مسلمان؛ بر این اساس گفته می‌شود: کَفَّرَه.

بنابراین، تکفیر عبارت از حکم کردن با گفتار و اعتقاد به خروج شخص معیّنی از قلمرو ایمان به اسلام است. گفته شده است که تکفیر در اصطلاح، حکم به خروج مسلمان از دین اسلام؛ خواه با حکم به ارتداد او و یا به دلیل ارتکاب یکی از نواقض ایمان می‌باشد؛ فرقی هم نمی‌کند که این حکم، به حقّ باشد یا به باطل. دانشمندان اسلامی، کفر را به انواعی تقسیم می‌کنند؛ از جمله: تقسیم آن به کفر اکبر، که فرد را از ملّت اسلامی بیرون می‌برد؛ و کفر اصغر، که او را از ملّت اسلامی خارج نمی‌کند. اعمالی که فرد مسلمان را از ملّت اسلامی خارج می‌کنند عبارتند از: تکذیب کتاب‌های آسمانی، تکذیب پیامبران و رسولان، انکار ضروریّات و احکام ثابت اسلام، مخالفت با اسلام و روی گرداندن از حقّ و نفاق؛ و اعتقادی که فرد را از امّت اسلامی بیرون نمی‌برد: معتقدشدن به شبهه‌ای به دلیل تأویل و غیر آن است.

ارتباط تکفیر با ماهیّت ایمان و ارتکاب گناهان:

در دانش کلام اسلامی مسأله‌ی تکفیر از نظر ماهیّتش با مسأله‌ی ایمان در ارتباط است. در این مورد چند پرسش مطرح است: ایمان، با چه مؤلفه‌هایی تحقّق می‌یابد؟ آیا ایمان قابل زیادت و نقصان هست؟ تأثیر گناهان در از بین بردن ایمان چیست؟ در این مسائل بین دانشمندان مکاتب کلامی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی از مکاتب، ایمان را عبارت از تصدیق به قلب و شناخت خداوند متعال می‌دانند و بس؛ در حالی که از نگاه دیگران، ایمان همراهی تصدیق به قلب و اقرار زبانی به شهادتین است؛ گروه سوّمی، ایمان را همراه بودن تصدیق قلبی، اقرار زبانی و انجام اوامر الهی و دوری از گناهان و نواحی می‌دانند. بنابراین، بر طبق قول دوم، ایمان زمانی محقّق می‌شود که فرد با زبان به شهادتین اقرار کند؛ اقراری که حاکی از تصدیق قلبی است؛ امّا بر طبق قول سوم، ایمان فقط با انجام دستورات الهی محقّق می‌شود (3). به دلیل این ملازمه در ماهیّت ایمان و ارتباط آن با عمل و التزام عملی به احکام شرعی؛ مکاتب کلامی از هم جدا شده و دارای چند دیدگاه شده‌اند:

1. دیدگاه خوارج:

خوارج معتقدند که مسلمان، در صورت ارتکاب گناه کبیره یا اصرار بر گناه صغیره و توبه نکردن، در دنیا کافر شده و در آخرت خلود در آتش جهنّم دارد. دلیل آن‌ها این است که عمل به فروع دین اقرار قلبی را تصدیق و تأیید می‌کند؛ بر این اساس هرگاه فردی بخواهد التزام قلبی خودش را نشان بدهد؛ کارهای خواسته شده اسلامی را انجام می‌دهد و هرگاه مسلمان با رفتار عملی خواسته شده‌ی اسلام مخالفت کند؛ حاکی از نبود تعهّد قلبی او به اسلام است. خوارج، با آیات وعید (تهدید به عذاب) بر این دیدگاه خودشان استدلال آورده‌اند (4).

2. دیدگاه معتزله:

معتزله معتقدند که مرتکب گناهان کبیره مؤمن نیست؛ زیرا ایمان با عمل در ارتباط است؛ امّا از دیدگاه معتزله، چنین شخصی کافر نیست؛ زیرا با قلبش تصدیق کرده و شهادتین را بر زبان آورده است. بر همین اساس در قواعد عقیده‌ی اعتزالی، اصل به نام «منزلی میان دو منزل» وجود دارد. معتزله با آیات وعید بر دیدگاه خودشان استدلال کرده‌اند؛ به همین دلیل علما، آنان را «وعیدیه» نامیده‌اند؛ چون متون دینی وعیدی و هشداردهنده‌ی به عذاب را بر متون دینی وعده‌ای که وعده‌ی بهشت می‌دهند غلبه داده‌اند (5).

3. دیدگاه اکثریّت اهل حدیث:

آن‌ها معتقدند که مترکب گناه کبیره از دائره‌ی ایمان بیرون نمی‌رود؛ بلکه مرتکب چنین گناهانی، فاسق نامیده می‌شود. تنها کسانی در آتش جهنّم خلود دارند که مشرک به خداوند متعال باشند؛ آن هم به نحو شرک اکبر، و بر همین حالت بدون توبه بمیرد؛ غیر این مورد متوقّف به مشیّت الهی (6) است؛ زیرا خداوند متعال فرموده است: «إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاء وَمَن یُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِیمًا» (7).

4. دیدگاه شیعه‌ی امامیه:

در نزد شیعه دو گرایش در مورد ماهیّت ایمان وجود دارد. پیشینیان آن‌ها معتقد بودند که ایمان با تصدیق قلبی تحقّق می‌یابد و آن چه بر زبان جاری می‌شود رکن ایمان به حساب نمی‌آید. بر این اساس هر کس خداوند متعال را بشناسد و به آن چه معرفت او ایجاب می‌کند آگاه باشد و در قلبش آن‌ها را تصدیق کند او مؤمن است؛ ولی علمای متأخّر شیعه، ایمان را تصدیق به قلب و بر زبان آوردن شهادتین دانسته و عمل را به عنوان مکمّل آن دو تای دیگر می‌دانند (8).

5. دیدگاه مرجئه:

مرجئه، گروهی هستند که ایمان را تصدیق به خداوند متعال و معرفت نسبت به او می‌دانند و بس. آن‌ها مدخلیّت اعمال در ماهیّت ایمان را نفی می‌کنند. بر این اساس گفته‌اند: با وجود ایمان، گناه هیچ ضرر و آسیبی نمی‌رساند (9). آن‌ها بر نظریّات خود با آیات وعده دهنده استدلال کرده‌اند؛ مانند این آیه: «قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» (10)

با توجّه به این مطلب نتیجه می‌گیریم که مسلمان، به واسطه‌ی یک گناه، کافر و در آتش جهنّم جاودان نمی‌شود؛ مگر از دیدگاه خوارج. همه‌ی مسلمانان به این اصل، ملتزم و متعهّد هستند که به دلیل ده‌ها آیه و روایت منع کننده، اهل قبله تکفیر نمی‌شوند. این مطالب از جهت ارتباط و نسبت اعمال و رفتار با ایمان بود. در مورد ارتباط اعتقادات با ایمان هم باید گفت که اندیشه‌ها، نظریّات و مفاهیم دینی مطابق با این وضع رایج تکفیری نیست. اجماع امامیه، ابوحنیفه، شافعی و مالکی بر این است که مسلمان با بر زبان آوردن اعتقادی یا فتوایی تکفیر نمی‌شود. بر این اساس هر کس در مورد اعتقادی اجتهاد کند و بر طبق آن اجتهادش با باور برحقّ بودن آن عمل کند؛ در صورت خطا، یک اجر می‌برد و در صورت مطابقت اجتهاد او با واقع دو اجر دارد. لذا تکفیر، در میراث اعتقادی اسلام هم منفذی برای نفوذ پیدا نمی‌‌کند؛ (مگر بر طبق برداشت خوارج در جنبه‌ی اعمال) تا چه رسد به جنبه‌ی نظرات و اعتقادات. تکفیر، حتّی راه نفوذ برای بهره‌برداری از نظرات فقهای مذاهب اسلامی برای کافر دانستن کسی که به یک مسئله‌ای به صورت تفصیلی در عرصه‌ی عقیده یا فروع دینی معتقد شده است و با دلیل و نظر مشهور مخالف است؛ پیدا نمی‌کند. دیدگاه و موضع دینی و اسلامی در اکثر موارد به گونه‌ای است که باب تکفیر را به صورت شبه کامل می‌بندد. بله! در صورت فراهم بودن ابزارها و شرایط و نبود موانع، تکفیر دارای خصوصیّت ویژه‌ای است؛ زیرا این مسأله، مسأله‌ی معمولی نیست؛ بلکه یک حکم شرعی در فروعات دین و دارای محتوای اعتقادی است و صدور آن از غیرفقیه، صحیح نیست و کلام غیرفقها اعتباری ندارد (11). هر حکم شرعی فرعی باید دلیل شفّاف و آشکاری از کتاب و سنّت داشته باشد و باید برای تطبیق نصّ بر آن مورد اجتهاد شود. تکفیر با وجود این که از احکام شرعی است ولی دارای یک خصوصیّت ویژه در استدلال فقهی است. این حکم شرعی با قیاس یا اجتهاد به معنای عامّ آن و یا دلیل ظنّی ثابت نمی‌شود؛ برخلاف فروع فقهی دیگر که با قیاس و اجتهاد از منابع گمان‌آور، استحسان و مصالح مرسله اثبات می‌شوند. از آن جایی که تکفیر حکم شرعی اعتقادی است؛ حقّ محض خداوند متعال است و به ملکیّت هیچ سازمان یا گروهی درنمی‌آید. پایین‌ترین حدّ ثبوت حکم تکفیر این است که همه‌ی فقها بر حکم تکفیر به پشتوانه‌ی دلیلی که هیچ مخالفت یا شبهه‌ای نداشته باشد؛ اجماع کنند. این حرف، نظر اکثر علمای اسلام است؛ به غیر از آن‌چه که از غزالی نقل شده است که می‌توان بر اساس ادلّه‌ی ظن غالب در اثبات فروع فقه تکیه کرد (12)؛ امّا غزالی در جای دیگر لزوم برحذر بودن کامل از تکفیر را مورد تأکید قرار داده و می‌گوید: «اشتباه در زنده گذاشتن هزار کافر آسان‌تر از اشتباه در ریختن خون مسلمان است» (13).

نظر فقهای حنفی این است که: چنان چه در مسأله‌ای 99 درصد احتمال تکفیر شخصی باشد و یک درصد احتمال بر نفی آن باشد؛ سزاوارتر برای فقیه این است که به احتمال نفی عمل کند (14)؛ زیرا اصل در مسلمان، ایمان و عدالت است تا زمانی که به مقتضای دلیل، این اصل زایل شود. فقهای مالکی، شافعی و حنبلی نیز از گسترش در تکفیر خودداری کرده‌اند. «ابن عبدالبرّ» که مالکی مذهب است گفته است: برای هر کس علقه‌ای در اسلام در یک زمانی ثابت شود؛ سپس گناهی مرتکب شود یا برداشت نادرستی از اسلام داشته باشد؛ در خروج چنین شخصی از اسلام اختلاف وجود دارد؛ زیرا اختلاف پس از اجماع، بر دخول چنین فردی در اسلام بی‌معناست و حجّتی بر خروج او از اسلام نمی‌شود؛ مگر آن که همه‌ی مسلمانان بر کفر او متفّق‌القول باشند؛ یا دلیل قابل دفاعی از کتاب یا سنّت بر تکفیر او اقامه شده باشد (15).

از «ابن عابدین» نقل شده که گفته است: «تا زمانی که می‌توان گفتار مسلمانی را بر محمل نیکویی حمل کرد یا در کفر او اختلاف باشد (هرچند به دلیل روایت ضعیفی) به کفر او حکم نمی‌شود» (16). بالاتر از این، ابن تیمیه تصریح کرده است که: «هیچ کس حقّ ندارد یکی از مسلمانان را- هرچند خطایی از او سرزده باشد- را تکفیر کند. هرکس اسلامش بطور یقینی ثابت شود؛ با شکّ، اسلامش زائل نمی‌شود» (17). شوکانی، برای تکفیر مسلمان، برهانی آشکارتر از خورشید مطالبه می‌کند (18)؛ دلیل او این فرمایش خداوند متعال است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِیرَةٌ» (19) و دلیل دیگر او نهی وارد شده از جمعی از صحابه از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که فرمود: «هرکس به برادر دینیش بگوید: ای کافر! کُفر، یکی از آندو را دربر می‌گیرد» (20).

فقهای امامیه بر این مطلب اتّفاق نظر دارند به اتفاق همه‌ی مسلمانان با مذاهب مختلف، تکفیر به واسطه‌ی دلیل یقینی و قطعی امکان‌پذیر است؛ خواه موضوع مورد تکفیر، از اصول دین یا از فروع و یا انکار ضروری دین باشد (21).

مطالب فوق از نظرات فقها در مورد مسأله‌ی تکفیر، نقاط ذیل را برای ما آشکار می‌کند:

1. شایسته است کسی فتوای تکفیر را صادر کند که در فقه، توانایی و شایستگی مشهودی داشته باشد؛ و جز از این چنین علمای عادلی گفتار یا فتوایی در مورد تکفیر کسی پذیرفته نمی‌شود.

2. تکفیر یک مذهب در صورتی که مذهب دیگری با آن مخالف باشد پذیرفته نیست؛ و به ناچار باید مسأله‌ای که به سبب آن دیگری تکفیر شده است، در نزد همه‌ی مذاهب اسلامی کفر واضحی باشد. بر این اساس تکفیر در مسأله‌ی اجتهادی مذهبی، صحیح نیست.

3. هرگاه صحیح باشد که مسأله‌ی تکفیرساز را به تأویل برده و آن را به گونه‌تی حمل کرد که تکفیر را منتفی می‌کند؛ این کار، در نزد علما متعیّن و وظیفه است.

4. با حصول همه‌ی این شرایط، گروهی از اهل علم معتقدند که مهربانی، از بین بردن شبهه و صبر، حکم مطلوبی است.

5. تکفیر در مسائل اجتهادی، تفصیلی متعلّق به عقاید جز بر طبق ضوابط قاطع، جایز نیست.

6. در میراث فقهی اسلامی اصطلاح «اهل قبله» ظهور یافته و مقصود از آن عموم مسلمانان است. این اصطلاح از عمومیّت این فرمایش نبوی گرفته شده است که فرمود: هرکس نماز ما را بخواند، رو به سوی قبله‌ی ما کند و ذبیحه‌ی ما را بخورد؛ او مسلمانی است که در پناه خدا و رسولش محفوظ است؛ پس خدا را در مورد افراد تحت پناهش تحقیر نکنید (22).

اهل قبله کسانی هستند که ایمان از آن‌ها به یقین تحقّق یافته است و یقین با شکّ زایل نمی‌شود و از بین نمی‌رود. اهل قبله تنها پس از منتفی شدن موانع و تحقّق یقین تکفیر می‌شوند.

از لحاظ علمی ما شاهدیم که فقهای مسلمان، حتّی خوارج را هم تکفیر نکردند. خوارجی که بیش از مردم دیگر، مسلمانان را تکفیر کرده و متون را بر طبق میل خود به تأویل برده‌اند؛ و بیش از همه حرام‌های قطعی الهی را حلال کرده‌اند. امام علی (علیه السلام) با آن‌ها جنگید و پس از ایشان مسلمانان با آن‌ها جنگیدند ولی به دلیل عمل به سیره‌ی حضرت علیّ بن ابی طالب (علیه السلام) در برخورد با خوارج در پیکار نهروان آن‌ها را تکفیر نکرده و با آن‌ها معامله‌ی کفّار یا مرتدّین را نکردند (23).

ابن تیمیه در مورد خوارج گفته است: «آن‌ها کسانی هستند که گمراهی آن‌ها با نصّ شرعی و اجماع ثابت شده است؛ ولی آن‌ها با وجود دستور خداوند متعال و رسولش به جنگ با آن‌ها، تکفیر نشدند». سپس می‌گوید: پس وضعیّت چگونه خواهد بود در مورد شخصی که حقّ بر او مشتبه شده است؟ (24) گاهی از اوقات با عبارتی که از مالک وارد شده این موضوع را مورد مناقشه و تردید قرار می‌دهند؛ آن جا که گفته است: «به نظر من باید آن‌ها را توبه داد؛ اگر توبه کردند که هیچ، ولی در صورت توبه نکردن کشته می‌شوند». امّا دلالتی بر تکفیر آن‌ها در این متن نیست؛ زیرا یاغیان و محاربین، پیش از کشتنشان در حالی که مسلمان هستند توبه داده می‌شوند (25).

فقها بر این مطلب متّفق‌القولند که نتیجه‌ی مذهب، جزء مذهب نیست؛ بر این اساس صحیح نیست که کسی را به دلیل نتیجه‌ی گفتاری فقهی یا عقایدی تکفیر کرد؛ همان‌گونه که لازمه‌ی مذهب، جزء مذهب نیست؛ زیرا مقصود گوینده بر لوازم گفتار او ارجحیّت دارد؛ لذا لوازم کلام یک مذهب برای طرفداران آن لازم نیست؛ تا زمانی که به التزام خود به آن چه از لازمه‌ی گفتارشان به آن‌ها نسبت داده شده است تصریح نکنند. بنابراین بر اجتهاد و برداشتی که از گفتاری یا نظریّه‌ای شده است تکیه و اعتماد نمی‌شود؛ بلکه آن چه که در عرف شرعی ثابت شده، این است که مسلمان جز پس از آن که حجّت بر او تمام شود و شبهه از او برطرف شود تکفیر نمی‌گردد. دلیل آن هم این فرمایش خداوند متعال است: «مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا یَهْتَدی لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا یَضِلُّ عَلَیْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً» (26). در اتمام حجّت به صرف ابلاغ آن بسنده نمی‌شود؛ بلکه باید زمینه‌ی فهم او فراهم باشد و شبهه‌ای که در مقابل حجّت می‌ایستد؛ در میان نباشد (27). شاید معذور بودن در مسائل پوشیده و مخفی، موکّدتر و سزاوارتر از عذر در غیر آن باشد و عذر در زمان و مکانی که غلبه با جهل است و علم کم است سزاوارتر و موکّدتر باشد و عذر در مورد شخصی که دسترسی به علم نسبت به شرع ندارد از غیر او سزاوارتر باشد.

تکفیر مطلق و تکفیر معیّن:

این مسأله در مباحث تکفیر از مهم‌ترین مسائل شمرده می‌شود. مقصود از «تکفیر مطلق»، حکم به کفرآمیز بودن گفتار یا کردار یا اعتقادی است که با اصل اسلام منافات و تناقض دارد؛ به نحو مطلق و بدون آن که شخص خاصّی، معیّن شود. «تکفیر معیّن»، تکفیر شخصی یا گروهی مشخّص به دلیل انجام اعمال و عقایدی است که با اسلام تناقض دارند.

اهل علم می‌گویند: تکفیر مطلق، مستلزم تکفیر معیّن نیست؛ بر این اساس هنگامی که تکفیری در مورد گفته‌ای یا اندیشه‌ای و یا نظریّه‌ای صادر می‌شود؛ مستلزم تکفیر گوینده‌ی آن‌ها نیست؛ مگر هنگامی که شرایط، کامل و موانع برطرف شود؛ زیرا نصوص وعید در کتاب و سنّت بر گفته‌ها، رفتارها و نواقض ایمان وارد شده نه بر اشخاص و گروه‌ها؛ زیرا در خلال ارتباط میان گفتار یا رفتار نقض کننده‌ی ایمان و فرد معیّن، احتمالات اشتباه، جهالت، ناتوانی، اکراه و اجبار و غیر این‌ها از موانع تکفیر وجود دارد؛ که از حقّ مسلمان در اعتبار معنوی به دست آورده و به هنگام ورودش به جرگه‌ی اسلام با تصدیق قلبی و به زبان آوردن شهادتین حمایت می‌کند.

غزالی از ابن العزّ حنفی نقل کرده است که گفته است: «از بزرگ‌ترین ستم‌ها این است که در مورد شخص معیّنی شهادت داده شود که خداوند او را نمی‌بخشد و به او رحم نمی‌کند؛ بلکه او را در آتش جهنّم جاویدان می‌کند (28)». در این کلام، نهی قاطع از انجام تکفیر در فتوا یا اعتقاد است.

مطلب دوم: آراء فقهای مذاهب اسلامی در تکفیر

ده‌ها نصّ دینی از قرآن و سنّت بر محدود کردن دایره‌ی تکفیر به اندازه‌ی ضرورت دلالت می‌کند. هنگامی به سراغ تکفیر رفته می‌شود که مسلمان دیگر هیچ گریزی از آن نداشته باشد و او اعنقاد کفرآلودی دارد یا کاری را انجام می‌دهد که ایمان را نقض می‌کند. از جمله‌ی این نصوص، آیات وارده در قرآن کریم است که کلامی‌ها نام «آیات وعد» را بر آن‌ها گذاشته‌اند؛ از جمله‌ی آن‌ها:

«قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» (29).

«إِنَّ اللّهَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاء وَمَن یُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِیمًا» (30)

و از جمله‌ی روایات نبوی این روایات است:

«هرکس بمیرد و ذرّه‌ای به خداوند شرک نداشته باشد؛ وارد بهشت می‌شود.» (31)

«هرکسی که در قلبش ذرّه‌ای از ایمان باشد، از آتش جهنّم بیرون برده می‌شود.» (32)

«هر فردی که به برادر ایمانی خود بگوید: ای کافر! به یکی از آن‌ها برمی‌گردد؛ اگر حرف گوینده راست باشد به دیگری برمی‌گردد و در غیر این صورت به خودش برمی‌گردد». (33)

از ابوذر روایت شده است که شنید پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: هیچ فردی به دیگری نسبت فسوق نمی‌دهد؛ و او را به کفر متّهم نمی‌کند؛ مگر آن که این نسبت به خودش برمی‌گردد؛ به شرط آن که فرد مقابل این گونه نباشد (34).

این نصوص دینی و دیدگاههای فقهی، علما را به این نتیجه می‌رساند که هرکس، یکی از اهل قبله را تکفیر کند؛ اگر این کار خود را مباح بداند، کافر شده است و در غیر این صورت فاسق است و بر حاکم واجب است که او را تأدیب و تعزیر کند؛ به گونه‌ای که بازدارنده‌ی امثال او باشد. چنان‌چه حاکم با وجود قدرت داشتن بر او، او را رها کند گهنکار است. اقوال فقها در این زمینه به حدّ تظافر رسیده است؛ ابن حجر می‌گوید: «بسیاری از مردم اقدام به تکفیر کرده‌اند و سرنگون شده‌اند» (35). همانند همین حرف را «ابن حجر هیثمی (36)»، و «شوکانی» (37) نیز گفته‌اند.

مطلب سوم: متغیّرهای بنیادگرایانه بر فقه تکفیر

اندیشه‌ی بنیادگرایی بر حقیقت تکفیر، ماهیّت، شروط و موانع آن- که در گذشته در موردشان صحبت کردیم- مجموعه‌ای را افزوده است. اشعری از نخستین موج تکفیری که در تاریخ اسلام ظاهر شده حکایت کرده است. این موج، جنبش خوارج است. اشعری گفته است: آن‌ها گروهی هستند که دیگران را به واسطه‌ی ارتکاب گناه تکفیر می‌کنند. خوارج بسیاری از صحابه را کافر خوانده‌اند. بخشی از آن‌ها به واسطه‌ی کبائر دیگران را تکفیر کرده و خون و اموال مرتکبین را حلال شمرده و آن‌ها را جاویدان در آتش جهنّم می‌دانند. بخشی دیگر با مطلق گناه (چه صغیره و چه کبیره) هر که مخالف روش‌شان است را تکفیر می‌کنند و هر آن‌چه را که از کافر اصلی حلال است از او حلال می‌شمارند (38).

اهل علم، مانند علّامه آلبانی، اجماع دارند که نخستین بروز تکفیر، به دست خوارج انجام شد. او که یکی از مهم‎‌ترین قطب‌ها و محورهای گرایش سلفی‌گری است؛ مسئله‌ی تکفیر را به خوارج صدر اسلام برمی‌گرداند. آلبانی بر این نکته تأکید می‌کند که اهداف خوارج در به کارگیری تکفیر، دنیوی و ناشی از گمان‌ها و اوهام بد است (39). در این پژوهش نظریات خوارج و توجیهات آن‌ها که با استناد به آن‌ها مردم را تکفیر می‌کنند، مطرح شده است. هرکسی میراث فکری «احمدبن حنبل» را ملاحظه کند با وجود این که او بنیان‌گذار گرایش سلفی‌گری است؛ ولی هیچ وقت در ورطه‌ی تکفیر دیگران (حتّی کسانی را که او را شکنجه دادند) نیفتاده است. امام احمدبن حنبل، علی رغم همه‌ی بلاهایی که بر سرش آورده شد؛ ولی کسی را تکفیر نکرد؛ بلکه از او نقل شده است که او برای «معتصم عباسی» دعا و استغفار کرده است در حالی که او معتزله را مرتدّ می‌دانست که به نصّ و اجماع، استغفار برای مرتدین جایز نمی‌باشد (40). شیوه‌ی تکفیر به عنوان سلاحی در دست گروه‌های خشونت‌طلب و افراطی قرار گرفته است. گروه‌هایی که در تاریخ اسلامی مانند جریان حنابله- که در قرن چهارم و پنجم هجری حضور پررنگ یافتند- پدیدار شدند (41).

با پیدایش مفهوم بدعت که به دست پیروان احمدبن حنبل گسترش یافت و به کاری اعتقادی در بین خودشان تبدیل شد؛ مخالفان حنابله برچسب‌های اتّهامی بدعت، فسق و گمراهی را دریافت می‌کردند. آنان به تکفیر و مترتّب شدن آثار آن بر خود نزدیک‌تر بودند. جریان حنابله، اندیشه‌ی «فرقه‌ی ناجیه» یا مفهوم «طائفه‌ی منصوره» را منتشر کردند؛ مفهومی که قوی‌ترین دلیل به شمار می‌رفت تا تکفیرکنندگان در اخراج مخالفشان از امّت اسلامی به آن استناد کنند. تا این که دوران «ابن تیمیه» آمد. در این دوره لفظ «کافر» هر شخصی را که به رسالت ایمان نداشت؛ خواه تصوّری از آن داشت یا نداشت، از آن آگاهی داشت یا غافل بود؛ همه را شامل می‌شد. هرکسی که وصف کافر بر او منطبق می‌شد، مستحقّ عذاب و شکنجه در دنیا بود و در آخرت در آتش جهنّم خلود داشت. نکته‌ای که جلب توجّه می‌کند این است که نویسندگان سلفی معاصر بر این نکته تأکید دارند که ابن تیمیه به شدّت مخالف و منکر تکفیر بوده و بیش از دیگران به مردم در موردش هشدار می‌داده است. آن‌ها مرتب این گفته او را تکرار می‌کردند: «من بیش از همه‌ی مردم دنبال تألیف قلوب مسلمانان و حفظ وحدت و پیوستگی آن‌ها بودم» (42). ابن تیمیه مسأله‌ی تکفیر را با مسأله‌ای نزدیک به آن یعنی مسأله‌ی «بدعت» و آنان که آن‌ها را اهل هواها و بدعت‌ها می‌نامید؛ تعویض کرده و گفته است: «کسی که به بدعت فرابخواند به اجماع مسلمانان مستحقّ عقوبت است. عقوبت او کشته شدن است؛ همان‌گونه که سلف صالح جهم بن صفوان، جعدبن درهم و غیلان قدری را به اتّهام بدعت کشتند (43).

اینان با کوچکترین فتوایی از سوی فقها در وهله‌ی نخست آن‌ها را تکفیر کرده و سپس کشته‌اند. این افراد در نگاه و اعتقاد مفتیان در آتش جهنّم خلود دارند. نزد ابن تیمیه، خطّ فاصل بین تکفیر و بدعت دانستن (تبدیع) از نظر عقوبت آن‌ها در دنیا و آخرت، واضح و مشخص نبوده است.

ابن تیمیه شیوه‌ی خودش را تنها فهم درست از اسلام قرار داده و آن را «فهم شاخص» می‌دانست. به گفته‌ او این فهم، فهم سلف، یعنی نسل‌های اولیّه بود که دین را از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) گرفته بودند. او کسانی را که از آثار سلف تبعیّت کرده‌اند را اهل سنّت و جماعت می‌نامید. دو مفهوم در این نام‌گذاری وجود داشت: پیروی از سنّت نبوی و اصحاب ایشان و التزام به اعتقاد اکثریّت. هرکس از این جماعت جدا می‌شد، اهل بدعت و ضلالت بود. از دیدگاه ابن تیمیه، اشعری‌ها، صوفی‌ها، معتزله، شیعه، زیدی‌ها و مرجئه اهل بدعت و ضلالت بودند. او در کتاب العبادة و حقیقة العبودیّة صوفیان را این گونه مورد خطاب قرار داده است: آن‌ها جاهلانی هستند که خودشان را در وادی حقیقت و شهود وارد کرده‌اند و برخی از آن‌ها پایشان لغزیده است و پا را از خطّ قرمز پیامبران فراتر گذاشته‌اند (44). از جمله هجوم‌های او بر صوفی‌ها این بود که او به «ابن عربی» و آن‌چه به او نسبت داده‌اند که در دو کتاب خود (الفتوحات المکیّة و فصوص الحکم) ادّعای «خاتم الاولیاء» بودن کرده است؛ هجوم برده تا آن جا که گفته است: «او با این حرف خود با شرع و عقل و همه‌ی انبیا و اولیا مخالفت کرده است» (45). ابن تیمیه به کفر فرقه‌ی نصیریه و وجوب قتل آن‌ها فتوا داد. سپاهی را به فرماندهی خودش در سال 705 هـ به راه انداخت و بسیاری از آن‌ها را کشت (46). در برابر عقاید اصحاب «جهم بن صفوان» که قائل به نفی صفات الهی بودند ایستاد. با معتزله و اشعریه هم مبارزه کرد. او با شیعه هم اصطکاک داشت. کتابی را به نام جواز قتال الرافضه نوشت که صائب عبدالحمید وجود آن را اثبات می‌کند (47).

نتیجه آن‌که، ابن تیمیه مسلمانان را به دو دسته‌ی «اهل سنّت» و «اهل بدعت» تقسیم کرده است. به همین دلیل «سهمودی» در کتاب خود با عنوان نقدالخطاب السلفیّ تناقض بین گفتمان نظری و فعل عملی ابن تیمیه را مشخص کرده است. هم‌چنین سهمودی، اصل معیار اهل سنّت و جماعت را مورد مناقشه و تردید قرار می‌دهد و می‌گوید: چرا فقط سلف، صالح باشد نه دیگران؟ گفته خواهد شد: چون عقاید آنان صحیح است. به آن‌ها جواب داده می‌شود: آن‌ها نصوص عقایدی را دیدند و با شروط خودشان آن‌ها را پذیرفتند و احادیث مخالف خود را ردّ کردند؛ پس چرا بعض روایات آن‌ها را قبول کرده‌اید نه روایات دیگران را؟ و همین‌طور در یک دور منطقی باطل مباحث ادامه می‌یابد (48).

با وجود همه‌ی حرف‌هایی که در مورد دوری ابن تیمیه از تکفیر گفته شده است؛ ولی تکفیر معیّن از او صادر شده است؛ تاریخ برای ما نقل می‌کند که «ابن تیمیه» در کتاب تلبیس الجمهیّة خود به فخر رازی صاحب تفسیر مفاتیح الغیب نسبت دشمن خدا و رسول خدا داده است (49)؛ در حالی که این وصف فقط برای منافقین و کافرین به کار برده می‌شود (50).

از آن جایی که ما در گذشته گفتیم که خطّ فاصل میان مفهوم بدعت و تکفیر به صورت آشکار نزد ابن تیمیه وجود ندارد؛ او شیوه‌هایی برای تعامل با بدعت‌گر و تأویل کننده بنا گذاشته است که ما برخی از آن را در این جا ذکر می‌کنیم: بدعت‌گر، چنان‌چه بدعت خود را آشکار کند واجب است که او را انکار و عقوبت کرده و از او دوری جست. باید از در صدر قرارگرفتن آن‌ها در دیگر حکومت‌ها جلوگیری کرد و از حقّ زکات و فیء او را محروم کرد (51). چنان چه ما شیوه‌ی ابن تیمیه را اجرا کنیم و هر گروهی هم این روش را در برابر مخالفین خود انتخاب کند؛ به گونه‌ای که هرکسی مدّعی ثبات و استواری برای عقیده‌ی خودش باشد و بدعت را در نزد دیگران بداند؛ زندگی اسلامی به درگیری‌ها و تنش‌های دائمی بین گروه‌های اسلامی و مکاتب اجتهادی تبدیل می‌شود؛ علاوه بر این، کتاب‌های تاریخ گواه‌اند که جنگ‌های داخلی و تشتّت و گسست در صفوف امّت اسلامی در آغاز قرن هشتم هجری به وجود آمده است (52).

تألیفات «ابن تیمیه» شاهد است که اصل در نزد او «عقاب و خشونت» است؛ او می‌گوید: «شرّ کسی که دعوت به گمراهی می‌کند؛ جز با کشتنش برطرف نمی‌شود؛ پس حکم این است که او کشته می‌شود؛ هرچند اظهار توبه کند». آن‌گاه می‌گوید: «همان‌گونه که مسلمانان، غیلان و جعد را کشتند» (53).

از دیدگاه ابن تیمیه دعوت کننده‌ی به سوی بدعت، کشته می‌شود؛ هرچند کافر نباشد. ابن تیمیه، در مورد مجوّز کشتن او چنین گفته است: «برای بازداشتن ضرر و آسیب او از مردم باید او را کشت» (54). ابن تیمیه با این گفته‌های خود حکم کلّی مطلقی را مبنی بر وجوب جنگ با مخالفین خود از گروه‌های مسلمانان قرار داده است؛ هرچند آن مخالفان شیوه‌ی خاصّی در فهم متن دینی و ادلّه‌ی عقلی و نقلی مختصّ به خودشان را داشته باشند؛ امّا به دلیل آن که با اهل سلف یا اهل سنّت و جماعت (و مقصودش از این‌ها عقیده و نظرات خودش در اندیشه، فقه و اعتقاد است) مخالف است او بدعت‌گذار است. با این توضیحات، آراء ابن تیمیه که به وسیله‌ی آن‌ها کسی را تکفیر نکرده در حافظه‌ی تاریخ می‌میرد؛ بلکه مسئله‌ی تکفیر از حکمی که تعداد زیادی شرط، احتیاط و موانع دارد؛ به نظریه‌ای تبدیل می‌شود که مشتمل بر کفر، بدعت و گمراهی است و اکثر آثار مترتّب بر تکفیر بر آن مترتّب می‌شود. این مسأله زمینه‌ی بروز مسائل مرتبط با بدعت به شکل فعّالی را در نزد جنبش وهّابیّت پس از 5 قرن از سپری شدن عصر ابن تیمیه فراهم کرده است.

مطلب چهارم: پایه‌های دینی متغیّرهای بنیادگرایی

به ناچار باید به این مطلب اشاره کنیم که غزالی (متوفّای 505 هـ) که در عصر حنابله و دو قرن پیش از ابن تیمیه زندگی می‌کرده است؛ کتاب خود به نام تهافت الفلاسفه را نوشته است و در آن فیلسوفان مسلمان را در سه مسأله تکفیر کرده و در 17 مسأله به آن‌ها نسبت فسق داده است (55). ابن صلاح شهروزی (متوفّای 654 هـ) هم از او تبعیّت کرده و به کافربودن کسی که به فلسفه اشتغال داشته باشد فتوا داده، و منطق ارسطویی را تحریم کرده و فتوای به کفر هر کسی داده است که به فلسفه در زمینه‌های یادگیری، یا یاددهی و یا ترویج آن مشغول باشد و همه‌ی این‌ها را از کتب ضالّه دانسته است (56). پس از او ابن تیمیه و شاگردش، ابن قیّم جوزی بر این مسائل تأکید کرده‌اند (57).

در عصر ابن تیمیه به صورت شدید و پررنگی نظریّه‌ی «فرقه‌ی واحده‌ی ناجیه» پدیدار شد. آن‌ها اهل حدیث و پیروان سلف بودند. آن‌ها بر بقیّه‌ی فرقه‌های مسلمانان هجوم بردند؛ بر تصوّف هجوم برده و آن را متّهم به اوهام و سرگردانی و خروج از راه مستقیم کرده‌اند. آن‌ها دلیل گمراهی تصوّف را به نظر ابن تیمیه، نفوذ اندیشه‌های فلسفی مانند حلول و وحدت وجود به مضامین تصوّف دانسته‌اند (58). ابن تیمیه موضع‌گیری شدیدی در برابر «ابن عربی» و «قشیری» صوفی مسلک داشته است. جریان سلفی‌گری معاصر با تقلید از موضع‌گیری ابن تیمیه صفت بدعت‌گذاری و گمراهی را بر عموم آیین‌های تصوّف اطلاق می‌کند (59). با وجود این که گرایش سلفی‌گری با نظرات و اندیشه‌های ابن تیمیه به مثابه‌ی حقایق دینی تعامل می‌کند؛ ولی «شیخ بوطی» پس از آگاه شدن از ایراداتی که ابن تیمیه بر صوفیه گرفته است؛ دریافته است که اکثر این اشکالات نظرات اجتهادی است که جایز نیست دیدگاهی بر آن‌ها نهاده شود؛ او به سوی مارقین (خوارج) دعوت می‌کند؛ در حالی که به فرقه‌های دیگر نسبت بدعت‌گذاری و گمراهی می‌دهد (60)؛ یا هنگامی که بدعت را تعریف می‌کند می‌گوید: بدعت عبارت است از اعتقادات و عباداتی است که مخالف کتاب و سنّت و اجماع سلف امّت اسلامی است؛ مانند: اقوال الخوارج، رافضی‌ها (شیعیان)، قدری‌ها، جهمی‌ها و کسانی که با رقص و غنا در مساجد عبادت می‌کنند (61).

ابن تیمیه، فرقه‌های مخالف با آن‌چه، اهل سنّت و جماعت می‌نامد را تقسیم می‌کند و می‌گوید: برخی از آن‌ها کافر هستند و برخی هم فاسق و گمراه و گمراه کننده و بعضی دیگر خطاکار هستند (62). امّا با همه‌ی این‌ها به گونه‌ای تعامل می‌کند که منتهی به قتلشان می‌شود.

تا این که قرن 12 هجری آمد و جهان اسلام شاهد احیای اندیشه‌ی افراطی‌گری و تند ابن تیمیه بود. این اندیشه به مرجع فکری و تئوریک بنیادین اندیشه‌ی وهّابی‌گری تبدیل شد. یک انباشتگی عملی و تئوریک به مثابه‌ی یک الگو تحقّق یافت.

ابن بشر، نامه‌ی شیخ محمّدبن عبدالوّهاب به امیر محمّد بن سعود را ذکر کرده که در آن آمده است: «تو می‌بینی که همه‌ی نجد و مناطق پیرامونی آن را به طور کامل شرک و جهالت گرفته است...» (63). با این حرف، ابن عبدالوهّاب از این اعتقاد، کار خود را آغاز می‌کند که همه‌ی «نجد» به خداوند کافر شده‌اند؛ این وضعیّت زمانی ثبات گرفت که وهّابیّت نفوذ خود را بر شبه جزیره‌ی عربستان گسترش دادند و گفتند: هر مسلمانی که به عقیده‌ی ابن عبدالوهّاب گردن ننهد جهالت و شرک او از کسانی که در جاهلیّت نخست بودند شدیدتر است (64). مبتنی بر این دیدگاه، کاربرد افراطی خشونت، مصادره‌ی آزادی در اعتقاد، ملزم شدن به عبادت کردن به شیوه‌ی مشخّصی که عدول به غیر آن جایز نیست، تکفیر مخالفین و دعوت به ریشه‌کن کردن مخالفان، فراگیر شد (65). نتیجه‌ی این امر، پیدایش تعدادی از اندیشمندان تندرو مانند: «صالح فوزان» شد. او در کتاب خود با عنوان «الولاء و البراء» همه‌ی ساکنان کره‌ی زمین را در لیست کفّار قرار داده است؛ مگر اهل سنّت و جماعت یعنی پیروان ابن عبدالوّهاب که آن‌ها را «فرقه‌ی ناجیه» می‌نامد (66).

مشکلی که در اندیشه‌ی وهّابی‌گری وجود دارد این است که این تکفیر اکثراً در گفته‌ها، نظریّات و مفاهیم است. جریان سلفی‌گری با انواع مختلفش، از تکفیر معیّن خودداری می‌کند؛ همان‌گونه که این جریان از توهین به حاکمان و پادشاهان امتناع می‌ورزد؛ زیرا بزرگان آن‌ها، اطاعت از این حاکمان را واجب می‌دانند؛ هرچند جور و ستم کنند و از جاده‌ی صواب بیرون بروند. در نزد آنان، خیرخواهی برای حاکم و دعا، برای او از جمله‌ی اولویّت‌ها برای اهل تقوا است (67). مستند آن‌ها در این مسئله نقل قول ابن تیمیه است که احمدبن حنبل، معطّله را تکفیر کرده ولی اعیان و اشخاص آن‌ها را تکفیر نکرده است (68).

انتقال اندیشه‌ی سلفی‌گری تندرو به مصر و جذب شدن رشیدرضا به آن و رشد نخستین جماعت سیاسی اسلام به دست حسن البنّاء؛ درب را به روی ورود اندیشه‌ی سلفی‌گری تندرو به جماعت اخوان‌المسلمین گشود. اندیشه‌ی این گروه در طی سال‌های نخست تأسیس، این اندیشه‌ی سلفی‌گری محض نبود؛ بلکه گرایش‌های سلفی‌گری از پایه‌های فکری و شیوه‌های نظری و تئوریک اندیشه‌ی آن‌ها در کنار صوفی‌گری، عقلانیّت و گرایش واقع‌گرایانه بود. نظرات «مودودی» در مورد این که امّت اسلامی حقیقت دین را نمی‌فهمد؛ زیرا جاهل به آن است؛ او را در ورطه‌ی شرک و کفر قرار داده است؛ و با این فکر اندیشه‌ی بنیادگرایی از تکفیر اندیشه‌ها، نظریّات و اجتهادها و شیوه‌های تئوریک به تکفیر گروه‌ها، ملّت‌ها و جوامع علاوه بر افراد منتقل شده است. اگر پیشینیان آن‌ها حتّی افراطی‌های آن‌ها، از تکفیر افراد طفر می‌رفتند و خودداری می‌کردند و در مرز تکفیر اقوال و نظرات می‌ایستادند؛ ولی «مودودی» اکثر مسلمانان را در نبودِ آگاهی قرار داده وگفته که آن‌ها حقیقت ایمان را نمی‌شناسند (69). به عنوان شاهدی بر این دیدگاه کافی است که به نظریه‌ی او در مورد حاکمیّت نگاهی بیندازیم که مشتمل بر تکفیر پادشاهان و جوامع است. تا این که این مسئله به دوره‌ی سیّدقطب رسید و ما شاهد این هستیم که مفهوم جاهلیّت معاصر- که همفکران «سیّدقطب» آن را جاهلیّت قرن بیستم نامگذاری کرده‌اند؛ و عنوان کتاب اوست که در آن اندیشه‌ی بازگشت جهان معاصر به وضعیّت جاهلیّت پیش از اسلام قرار داده شده که اسلام به عنوان کفر و شرک با آن مبارزه کرده است (70)- به یک واقعیّت محکوم شده‌ای تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که نظریّه‌پردازی چون سیّدقطب، پا به عرصه‌ی وجود گذاشته تا مفاهیم تکفیر عمومی سازمان‌ها، پادشاهان، جوامع، ارتش، پلیس، کارمندان، فقهای مساجد و اهل فتوا را در دو کتاب خود: معالم الطریق و تفسیر فی ضلال القرآن را مورد تأکید قرار دهد تا بستر را برای مشروعیّت‌بخشی به جنگ و کشتار و تغییر با ابزار ناسالم فراهم سازد.

با این گونه از میراث فکری، مسأله تکفیر به گروه‌های سازمان‌یافته‌ی جهادی مسلّح؛ مانند: القاعده و سازمان‌های تابعه‌ی آن با نامهای مختلفش، منتقل شده است تا این حقیقت، بر فکر تکفیرشدگان مترتّب شود که او حقّ حیاتش را از دست داده و مالکیّت حقوقی او به هدر رفته است، این حق را ندارد که از مسلمانان طلب یاری کند و پس از مرگش نیز احکام مسلمانان بر او جریان پیدا نمی‌کند.

مطلب پنجم: نقد مبانی دینی فقه تکفیری

از رهگذر جدال پیشرفته میان دیدگاه سنّتی و مرسوم فقه و عقاید و افزوده‌های بنیادگرایی آشکار شده است که اندیشه‌ی بنیادگرایی در گسترش خود در قلمرو و حوزه‌ی تکفیر، مجموعه‌ای از قواعد و بنیان‌های علمی و عقایدی ثابت در اندیشه و میراث اسلامی را از اعتبار انداخته است؛ از جمله: 1. اصل در مسلمان عدالت وسلامت از فسق است تا اینکه دلیلی قاطع بر کفر یا فسق او اقامه شود؛ بر اساس این قاعده، مسلمان قطعاً مؤمن است و یقین با شکّ از بین نمی‌رود و دست برداشتن از یقین با استناد به دلیل صریح، شفّاف و درست جایز نیست. گفته‌ی دیگران یا احتمال یا اجتهاد و یا اندیشه‌ی صرف در این زمینه نفعی در از بین بردن یقین ندارد؛ زیرا تکفیر دلیل نقلی و شنیداری محض است و عقل در آن داخل نمی‌شود و دلیل بر آن، فقط دلیل نقلی شرعی آشکار و قاطع است (71). بر این اساس تکفیر جز با دلیل واضح بر انکار اولوهیّت یا نبوّت عامّ و خاصّ یا معاد یا تکذیب رسولان الهی یا مرتکب شدن یکی از نواقض ایمان و یا انکار ضروری دین ثابت نمی‌شود. این در حالی است که اندیشه‌ی تکفیری با کوچک‌ترین شبهه‌ای و کم‌ترین دلیلی و با تکیه بر اجتهادهای صادرشده از سوی اشخاص کم‌اطلاع، افراد را تکفیر می‌کند.

2. باطل کردن این قاعده که خداوند متعال ما را مأمور به ظاهر کرده است و کنجکاوی و تفتیش را لازم نکرده است. خداوند متعال دستور داده است که در حکم به ایمان و اسلام به گفتن شهادتین بسنده شود. بر اساس این قاعده است که پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در تعامل خود با منافقین به آن ملتزم بوده و آن‌ها را تکفیر نمی‌کرد. عدول از این قاعده و تفتیش از حقیقت ایمان، اضافه‌ی بر آن چه است که خداوند متعال تشریع کرده است. این مورد را اندیشه‌ی تکفیری بدون یک دلیل شرعی به دین افزوده است.

3. خلط میان کفر اکبر (که بحث در مورد آن گذشت) و کفر اصغر؛ خواه عقیدتی باشد یا عملی، بالابردن کفر اصغر (گناهان) به مصاف و درجه‌ی کفر اکبر خطایی شمرده می‌شود که موجب انتقاد و محکومیّت می‌شود؛ دلیلش هم نتیجه‌ای است که بر این اشتباه مترتّب می‌شود که عبارت است از گسترش قلمرو تکفیر و هدر دادن حق حیات مسلمانان.

4. اندیشه‌ی بنیادگرایی میان تکفیر و موضوعات عقایدی دیگر؛ از جمله: حاکمیّت، ولایت، جهاد و عمل به فروع ارتباط برقرار کرده است و تکفیر را نتیجه‌ی ضروری مقیّد نبودن به اندیشه‌ی بنیادگرایی در این موضوعات قرار داده است. اندیشه‌ی بنیادگرایی در پشت پرده‌ی تکفیر، تقسیم جهان به «دارالاسلام» و «دارالکفر» با هدف تکفیر ملّت‌های اسلامی را از سر گرفته است تا مقدّمه‌ای برای یورش به این ملّت‌ها با قدرت مسلّحانه و خشونت دینی بدون دلیل شرعی باشد.

5. اندیشه‌ی بنیادگرایی معاصر بر یکی از قواعد کاربردی در اندیشه‌ی سلفی‌گری خروج نموده است و آن، روانبودن شوریدن بر حاکم مسلمان است. این نکته، یکی از بارزترین نقاط اختلاف میان گروه‌های سلفی‌گری و گروه‌های بنیادگرایی جهادی است.

6. اندیشه‌ی بنیادگرایی تنها به صورت روش‌مند بر آیات وعید تکیه کرده و موازنه‌ای با آیات وعده برقرار نکرده است؛ بلکه بر نمونه‌های محدودی از تفاسیر و برداشت‌ها بسنده کرده است. اکثر استنادات این اندیشه بر کتاب‌های «ابن تیمیه» است که حاکی از تک بعدی بودن این اندیشه در شیوه و مصادره‌ی اندیشه‌ی دینی برای مکاتب گوناگون است.

7. با وجود اجماع علمای مسلمان بر این مطلب که تکفیر مذهبی جایز و صحیح نیست؛ ولی جریان‌های بنیادگرا این اجماع را بی‌اثر ساخته و اعلام کرده است که عقیده‌ی سلف و فقه او شاخص و معیاری است که مخالفان خود را با مفاهیمی هم‌چون «فرقه‌ی ناجیه» یا «طایفه‌ی منصوره» تکفیر می‌کند.

8. اندیشه‌ی بنیادگرایی، مواردی را که میراث اسلامی آن‌ها را در تکفیر افراد، ناکافی می‌داند؛ مانند: «لازمه‌ی مذهب» و «نتیجه‌ی مذهب» را باطل دانسته و مردم را به واسطه‌ی این دو تکفیر کرده است در حالی که این کار جایز نیست.

9. اندیشه‌ی بنیادگرایی موانع تکفیر؛ مانند: جهل، اشتباه، تأویل و برداشت و پیروی از دیگران را رعایت و لحاظ نکرده است. هر زمانی که این موانع موجود باشند، اهل علم از تکفیر اشخاص در مثل چنین شرایطی خودداری می‌کنند.

10. اندیشه‌ی بنیادگرایی این قاعده را ملغا کرده است که تکفیر گفتار به معنای تکفیر گوینده‌ی آن گفتار نیست؛ مگر پس از برطرف شدن شبهه و موانع؛ ولی بنیادگرایان، شخصی را که مرتکب گناه صغیره شده بر آن اصرار کرده است و توبه نکرده را کافر می‌پندارند در حالی که او نزد اهل علم گناهکار غیرکافر است. آن‌ها همه‌ی شخصیّت‌های حاکم را به صورت مطلق بدون استثنا کافر می‌دانند؛ زیرا به نظر به آن‌ها این افراد به حکومت در غیر آن‌چه خداوند متعال نازل فرموده است راضی شده‌اند. بنیادگرایان هم‌چنین شخصیّت‌های روحانی و بزرگان دینی را هم تکفیر می‌کنند؛ زیرا آن‌ها حاکمان را تکفیر نکرده‌اند. از دیدگاه آن‌ها هرکسی که اندیشه‌ی بنیادگرایی بر او عرضه شده باشد و آن را نپذیرفته باشد و هرکسی که به گروه آن‌ها نپیوسته باشد و با امیر آن‌ها بیعت نکرده باشد؛ کافر است. هرکسی که به آن‌ها پیوسته باشد و آن‌ها را رها کرده باشد؛ مرتدّ و ریختن خونش حلال است.

11. اندیشه‌ی بنیادگرایی این قاعده را هم باطل کرده است که در میراث عقیدتی اسلام، حکم تکفیر فقط از مجتهدی صادر می‌شود که اجتهاد و احاطه‌ی علمی او و ورع و عدالتش شناخته شده باشد؛ یا از سوی سازمان قضایی که شاخصه‌های قضاوت را دارا باشد و به دستگاه‌های تابعه‌ی خود حقّ صادرکردن احکام تکفیر و اجرای مجازات بر تکفیرشوندگان را داده باشد.

خلاصه‌ی کلام این که؛ اکثر این متغیّرهای فکری و عقیدتی بر تکفیر، از ادلّه‌ی شرعی قاطع خالی است؛ بلکه ادلّه‌ی شرعی بر نقیض برخی از این‌ها اقامه شده است. با این توضیح، درست است که گفته شود: اندیشه‌ی بنیادگرایی معاصر، معرفت دینی را بر پایه‌ها و مبانی ایدئولوژیک و خودساخته‌ای که با گرایش‌ها و نگاه‌های سیاسی خود هماهنگ است را باز تولید می‌کند.

گفتار پایانی

تکفیر، ابزاری برای هر اندیشه و فعّالیّت طردکننده و دور کردن مخالف- هرچند با جزئیّات و تفاصیل- شمرده می‌شود. تکفیر، به دستاویزی برای جهاد و کاربرد قدرت و زور حتّی در محدوده‌ی امر به معروف و مجازات کردن مردم کشورهای غیراسلامی تبدیل شده است. اختلافات اندیشه‌ی بنیادگرایی با فقه فقها و بزرگان مذاهب در مسأله‌ی تکفیر، اختلافی بزرگ و آشکار است و نمونه‌ی آن منحصر نکردن حکم تکفیر در قضات و مجتهدین، پذیرش تکفیر مذهبی، نشاندن بدعت به جای تکفیر- در زمان محقّق نشدن مقدّمات آن-، تکفیر با مسائل اجتهادی و سریان دادن تکفیر معیّن از راه تکفیر مطلق، علیرغم تفاوت‌های میان این دو است. هم‌چنین تکفیرکنندگان قواعد شرعی زیادی را باطل و بی‌اثر کرده‌اند؛ از جمله: اصالت صحّت رفتار مسلمان، اصالت تعبّد به ظاهر، قاعده‌ی عدم تکفیر حاکم به سبب گناهان و تکیه نکردن بر لوازم و نتایج و ...

علاوه بر این اختلافات، لازم به ذکر است که فقه تکفیر بنیادگرایان خالی از ادلّه‌ی شرعی جدّی و درست است؛ گاهی از اوقات ادلّه‌ی شرعی برخلاف آن‌ها وجود دارد که با وجود آن می‌توان گفت: اندیشه‌ی بنیادگرایی معاصر، معرفت دینی را بر پایه‌ها و مبانی ایدئولوژیک و خودساخته‌ای که با گرایش‌ها و نگاه‌های سیاسی خود هماهنگ است را بازتولید می‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

1. عضو مرکز تحقیقات عراق و مدیر مرکز مطالعات دانشگاه کوفه- عراق

2. ابن فارس، معجم مقاییس اللغة؛ ابن درید، جمهرة اللغة، ج1، ص 435؛ زبیدی، تاج العروس، ج14، ص 60، ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص 151.

3. عبدالله اهدل، التکفیر و مذاهب العلماء فیه، ص 2.

4. شهرستانی، الملل و النحل، ج1، ص 8.

5. قاضی عبدالجبّار همدانی، مغنی، ج1، ص 67؛ ظ جعفر ستجای، الإیمان و الکفر فی الکتاب و السنّة، ج1، ص 8.

6. نووی، شرح صحیح مسلم، ج1، ص 150؛ ط طحاوی، العقیدة الطحاویة، ص 118.

7. خداوند (هرگز) شرک را نمی‌بخشد! و پایین‌تر از آن را برای هر کس (بخواهد و شایسته بداند) می‌بخشد. و آن کسی که برای خدا، شریکی قرار دهد، گناه بزرگی مرتکب شده است. (نساء، آیه 48).

8. سیّدمرتضی، الذخیرة فی علم الکلام، ص 536؛ شیخ مفید، اوائل المقالات، ص 15.

9. ابن حجر، فتح الباری، ج1، ص 110؛ اشعری، مقالات الإسلامیین، ج1، ص 132.

10. بگو: «ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‌اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می‌آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. (زمر، آیه 53).

11. ابن همام، شرح فتح القدیر، ج5، ص 334.

12. غزالی، فیصل التفرقة بین الإسلام و الزندقه.

13. غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص 269.

14. ملّاعلی قاری، شرح الفقه الأکبر (لأبی حنیفه)، ص 162.

15. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج10، ص 480؛ ابن عبدالبرّ، التمهید، ج6، ص 461.

16. ابن عابدین، حاشیة ردّ المختار، ج4، ص 224.

17. ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج12، ص 468.

18. شوکانی، السیل الجرّار، ج4، ص 578.

19. ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که در راه خدا گام می‌زنید (و به سفری برای جهاد می‌روید)، تحقیق کنید! و بخاطر اینکه سرمایه ناپایدار دنیا (و غنایمی) به دست آورید، به کسی که اظهار صلح و اسلام می‌کند نگویید: «مسلمان نیستی» زیرا غنیمتها و بهره‌های فراوانی (برای شما) نزد خداست. (نساء، آیه 94).

20. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ح10، ص 480؛ ابن عبدالبرّ، التمهید، ج6، ص 461.

21. علّامه حلّی، قواعد الاحکام، ص 435.

22. بخاری، الجامع الصحیح، ج1، ص 108؛ سنن النسائی، ج8، ص 105؛ عبدالله بن یوسف زیعلی، نصب الرایة فی تخریج أحادیث الهدایة، ج5، ص 186.

23. ابن قدّامه مقدّسی، مغنی، ج10، ص 85.

24. ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج3، ص 282.

25. سحنون، المدوّنة الکبری، ج2، ص 47؛ محمّد طالبی، عیال الله، ص 105.

26. هرکس هدایت شود، برای خود هدایت یافته و آن کس که گمراه گردد، به زیان خود گمراه شده است و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد و ما هرگز (قومی را) مجازات نخواهیم کرد، مگر آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم (تا وظایفشان را بیان کند.) (اسراء، آیه 15).

27. ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج12، ص 465.

28. غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ج2، ص 436.

29. زمر، آیه 53.

30. نساء، 48.

31. بخاری و مسلم آن را روایت کرده‌اند.

32. صحیح بخاری، ج4، ص 290؛ مسند احمد، ج8، ص 286.

33. بخاری در ج3، ص 610 آن را روایت کرده است؛ مسند احمد، ج10، ص 328.

34. بخاری و مسلم آن را روایت کرده‌اند.

35. ابن حجر، فتح الباری، ج2، ص 314.

36. ابن حجر هیثمی، تحفة الجرّار، ج4، ص 578.

37. شوکانی، السیل الجرّار، ج4، ص 578.

38. اشعری، مقالات الاسلامیّین، ص 22.

39. فتاوی الألبانی، متن سخنرانی آلبانی که در روزنامه «المسلمون»، شماره 556 در 1995/6/29 منتشر شده است.

40. ابن قدامه، مغنی، ج4، ص 102.

41. برای جزئیات؛ ر. ک: مقریزی، السلوک لمعرفة دول الملوک، ج1، ص 16؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج3، ص 409.

42. ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج3، ص 145.

43. ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج35، ص 242.

44. ابن تیمیه، العبادة و حقیقة العبودیّة، صص 53-58؛ صائب عبدالحمید، ابن تیمیه؛ حیاته و عقائده، ص 155.

45. ابن تیمیه، الفرقان بین أولیاء الله و أولیاء الشیطان، ص 80.

46. ابوالفداء، المختصر فی تاریخ بنی البشر، ج1، ص 496.

47. صائب عبدالحمید، ابن تیمیه، ص 84.

48. رائد سمهودی، نقدالخطاب السلفیّ (ابن تیمیّة نموذجاً)، ص 60.

49. ابن تیمیه، بیان تلبیس الجمهیّة، ج1، ص 459.

50. فخر رازی 60 سال پیش از ولادت ابن تیمیه از دنیا رفته است.

51. ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج10، ص 217.

52. مقریزی، السلوک المعرفة دول الملوک، ج1، ص 210.

53. ابن تیمیه، مجموع‌الفتاوی، ج28، ص 303.

54. ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج23، ص 197.

55. غزالی، تهافت الفلاسفة، ص 80-81؛ غزالی، المنقذ من الضلال، ص 84-88.

56. ابن صلاح شهرزوی، الفتاوی.

57. ابن قیّم جوزی، الأعلم.

58. ابن تیمیه، الفتاوی، ج10، ص 82.

59. کثیری، السلفیّة بین أهل السنة، ص 241.

60. سیوطی، السلفیّة مهلة، ص 190.

61. ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج18، ص 346.

62. منبع پیشین، ج18، ص 350.

63. فتاوی ابن صلاح شهروزی، عثمان بن عبدالله بن بشر، عنوان المجد فی تاریخ النجد، ج1، ص 24.

64. فؤاد ابراهیم، السلفیّة الجهادیّة فی السعودیّة، ص 3.

65. منبع پیشین، ص 199.

66. صالح فوزان، الولاء و البراء، ص 110.

67. ابن حزم، الأحکام فی أصول الأحکام، ج1، ص 49؛ غزالی، فیصل التفرقة بین الإسلام و الزندقة، ص 128؛ سبکی، الفتاوی، ج2، ص 586.

68. ابن تیمیه، الفتاوی، ج12، ص 487.

69. ابو اعلی مودودی، الحکومة الاسلامیّة.

70. محمّد قطب، جاهلیّة القرن العشرین، پیش‌گفتار، ص 5.

71. محمّدبن ابراهیم بن ابن وزیر، العواصم و القواصم، ج4، ص 178.

 

منبع: گروه نویسندگان؛  مجموعه مقالات کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه اسلام، قم: انتشارات دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیه السلام)، چاپ اوّل. (1393).

 

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

الگوسازی از طالبان برای نجات القاعده

سلفیت سعودی؛ چالش بقاء

اندیشه‌ی سیاسی اسلام: مورد مطالعاتی "جهیمان العتیبی"

(مروری بر اهداف طالبان و چالش‌های پیش روی آن) نقشه جنگ طالبان و دلایل شکست احتمالی آن

القاعده و طالبان اختلافات و همکاری مشروط

مولفه هاي توحيد عبادي در مقارنه ديدگاه اماميه و سلفيه

دیدگاه ابن‌تیمیه در تعارض عقل صریح و نقل صحیح

فرایند شکل‌گیری اصطلاح «نواقض الاسلام» و کاربرد آن در تألیفات سلفیت نوین

مطالعه تطبیقی خط ‌ مشی سیاسی سلفیت اصلاحی- تنویری و سلفیت جهادی- تکفیری

بررسی و نقد اندیشۀ سلفیۀ جهادی در عملیات انتحاری

«وَ الا قُتِل»های ابن‌تیمیه کتاب قانون کُشتارهای داعش

اسلام هراسی و سناریوهای پیش روی آن

بررسی عقاید جریانات سلفی جهادی بر اساس عامل هویت

آینده‌پژوهی تروریسم تکفیری در ایران (2)

آموزه‌های بربهاری و تأثیر آن بر جریان‌های سلفی‌گری

گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی

آینده‌پژوهی تروریسم تکفیری در ایران (1)

پدیده تکفیر از دیدگاه قرآن و حدیث

زمینه‌های اصلی سربرآوردن گروهک‌های تروریستی مانند انصار الفرقان در ایران چیست؟

مشروعیت نام‌گذاری به «عبد النبی»، «عبد الحسین» و… از دیدگاه شیعه و اهل سنت

نبرد رمضان البوطي و سلفيت..؛ داستاني که بسياري دوست ندارند بشنوند!

رهبران داعش در چنگ آمریکا؛ اسیر یا پناهجو؟

زندان‌‌‌ها؛ کارخانه‌جات تولید تروریست تکفیری

افراط گرایی و تفریط گرایی: آسیب اصلی وحدت در جهان کنونی اسلام و ضرورت مقابله با آن

اقتصاد سیاسی بین الملل و ظهور و کارکرد داعش در خاورمیانه

چگونگی پیدایش ایدئولوژی تکفیری

وهابیت و گسترش اسلام تندرو در جنوب شرق آسیا

مجرای فهم تکفیریها: مشابهت های تکفیریها و خوارج

گسترش نوسلفی‌گری در اروپا؛ زمینه‌های هویتی و پیامدهای امنیتی

آیندة گروهک های تکفیری و راه کارهای ثبات بخش دولت سوریه و عراق

بررسی علل نفوذ داعش در آسیای مرکزی و پیامدهای احتمالی آن

ساختار نظام بین الملل و هویت یابی اسلام سلفی-افراطی

علل ظهور و تکوین گروه‌های تکفیری در جهان اسلام؛ از تقابل زندگی قبیله ای با مدنیت تا تقابل سنت با مدرنیته؛ مطالعۀ موردی؛ خوارج و داعش

تبارشناسی دگرستیزی گروه‌های افراطی-تکفیری: گذار از دیگر دگرسازی به خود دگرسازی

تبیین خاستگاه های شناختی و ترسیم مدل ذهنی گروه تروریستی داعش

معنا و پاسخ: (بررسی تطبیقی افراط‌گرایی اسلامی و نهیلیسم)

آینده پژوهی گروههای تکفیری و تاثیر آنها بر منازعات منطقه ای در غرب آسیا

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان درباره تبرک با نگاهی به تفسیر آیه اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي...

وحدت؛ یگانه راه مبارزه با افراط

خدا در نگاه وهابیت

فضیلت زیارت قبور بزرگان دین، در فقه فریقین

پاسـخ به شـبهات وهابیـان بر روایت مالک الدار در توســل به پیـامبر پس از وفـات

ریشه ‏های پدیده تکفیر در گذر تاریخ

سلفى‏ گرى دیرینه و نوین

وهابیت، آیین تشبیه و تجسیم

مشروعیت دعا نزد قبور اولیای الهی

پاسخ به شبهات وهابیان بر روایات عثمان‏ بن حنیف در خصوص توسل

انحرافات وهابیت در توحید صفات

بررسی تطبیقی«شفـاعت» از منظر آیات و روایات و دانشمندان فریقین

ریشه‏ هاى اعتقادى تکفیر‏نوین در تاریخ اسلام‏

تقابل توحید محمد بن عبدالوهاب با توحید قرآنی

ممنوعیت تکفیر اهل قبله از نگاه متکلمان و فقیهان تشیع و تسنن

ماهیت «تأویل» از دیدگاه ابن‌تیمیه و علامه طباطبائی

واکاوی پدیدۀ «فرقه‌سازی درون‌مذهبی» در جریان سلفیه معاصر

بررسی و تقویت نقدهای «محمد بن علوی مالکی» بر «محمد بن صالح عثیمین» درباره توسل

نقد ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ از دیدگاه علمای شیعه

بررسی تطبیقی مبانی کلامی سید قطب و سلفیه در مباحث توحید و تکفیر

تكفير در انديشه كلامى ابوالثناء آلوسى با محوريت تطبيق رويكرد وى بر جريان فكرى سلفيه

ابن تيميه از ديدگاه علماي شافعي

بررسي تطبيقي توحيد و شرک از ديدگاه مذاهب اسلامي و جريان‌هاي تکفيري

بررسی بدعت از دیدگاه البانی

گفت و گو با اندیشه تکفیر و مخالفان آن

مشروعیت شدِّ رحال برای زیارت قبور

وهابیت در سفرنامه دومینگو بادیا ای لبلیچ (علی بیک عباسی)، خاورشناس اسپانیایی

معنا و شروط تکفیر

واکاوي فقهي مشروعيت زيارت قبور توسط زنان با تاکيد بر مباني قرآن و سنت

چالش‌های انتقال سیاسی در عربستان سعودی

روانشناسی داعش و داعشی ها

معرفی مهم ترین گروه های مسلح تحت پشتیبانی ترکیه در شمال سوریه

نقش ایالات متحده امریکا در شکل گیری جریانهای افراطی در جهان اسلام(مطالعه موردی القاعده و داعش)

بررسی پدیده ترور و نفی و محکومیت آن از منظر امام خمینی(ره)

جهاد و تکفیر در جهان اسلام؛گذر از فقه الخلافه به فقه المصلحه

جریان‌شناسی سلفی‌گری هندی و تطبیق مبانی آن با سلفی‌گری وهابی

ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا

بازنگری مفاهیم قابل تأمل اندیشه‌های محمد قطب در پرتو سلفی‌گری اعتدالی و اعتزال نوین

نقدی بر تأویل‌ستیزی ابن‌تیمیه

عناصر ظاهرگرایی سلفیه افراطی در تفسیر قرآن

بررسی و نقد آراء وهابیّت در انتساب عنوان شرک به شیعه از منظر قرآن کریم

ابن قيم جوزيه

ابن تیمیه

آل سعود

غزالی و ابن تیمیه

وهابیت شناسی در بیان آیت الله سبحانی (2)

وهابیت شناسی در بیان آیت الله سبحانی (1)

ارزش و جایگاه وحدت از منظر قرآن و سنّت

تفکر تکفیری

راهبردهای ضدتروریسم در ایران: رویکرد فرهنگی

سند «نقشه محرمانه» القاعده در مصر

توسل به اموات

بررسی علل رفتار خشونت آمیز نیروهای اسلامی در پاكستان با تاكید بر طالبانیسم

داعش: پیوند سلفیت تکفیری و بعثی گرایی

تحليل عملكرد گروه هاي تكفيري در تضاد با هويت تمدني مسلمان

تحلیل گفتمانی نقش دستگاه استنباطی گروه های تکفیری بر عملکرد آن ها

بازکاوی روانشناختی کنش گروه‌های سلفی- تکفیری: مطالعه موردی داعش

القاعده، داعش؛ افتراقات و تشابهات

مبانی اعتقادی تروریسم تکفیری

ریشه یابی مؤلفه هاي تأثیرگذار بر گسترش تروریسم در خاورمیانه

روانشناسی تروریسم و تأثیر آن بر گسترش تکفیر

مفهوم‌سازی گفتمان ژئوپلیتیکی تروريسم؛ تصویرسازی ژئوپلیتیکی دولت بوش از خاورمیانه

سنخ شناسی و دگردیسی گروه های تروریستی ادلب

گزارش کتاب «الصارم المسلول علی من انکر التسمیة بعبد النبي و عبدالرسول»

بررسی دلایل حضور گروهک تروریستی- تکفیری داعش در افغانستان بر اساس تئوری دومینوی ویلیام بولیت

تبیین زیرساختار های ایدئولوژیک و ساختاری گروه تکفیری تروریستی داعش

بررسی اندیشه‌های سلفی ـ تکفیری و تفاوت‌های داعش با سایر گروه‌های تروریستی

سلفی کیست و چه می گوید؟چرا سلفی گری بزرگترین خطر پیش روی جهان اسلام است؟

مرحله جدید اختلافات درونی دواعش

اهداف آمریکا و هم‏ پیمانان از ایجاد تا ائتلاف علیه جریان‏هاى تکفیرى

بررسی و تکوین حضور داعش در غرب آسیا؛ مطالعه موردی افغانستان

بررسى مبانى فکرى تکفیر

علل و آینده حضور داعش در آفریقا

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

تكفير از دیدگاه مذهب شيعه

مکتب تکفیر بر خلاف عقل، نص و صریح قرآن است

نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه

واکاوی ریشه‌های پدیده بنیادگرایی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی جهانی شدن

خشم به فرمان خرد، شرع و غریزه: تأملی در خشونت داعش از زاویه‌ای دیگر

آسیب شناسی رشد جریان‌های تکفیری در خاورمیانه

دو متن ماندگار: «هنر جنگ» و «درباره جنگ»

تأملی غیر غربی در افراطی گری و خشونت ورزی به نام دین

خشونت تکفیری‌ها، توحشی چنگیزی در لباس اسلامی است

درنگی در مبانی و آینده‌ خشونت به سبک رادیکالیسم تکفیری

سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی

نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی

راهبردهای مدیریتی نبی اکرم(ص) در راستای تحکیم وحدت بین اقوام در صدر اسلام

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

واکاوی جایگاه تروریسم بنیادگرا در راهبرد خاورمیانه ای غرب

خوارج، اولین گروه تکفیری در جهان اسلام (پیشینه جریان تکفیری خوارج) و پیامدها و نتایج سوء تکفیر و افراطی گری در جهان اسلام

قرآن و همگرایی بین مذاهب اسلامی

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

بررسی ارتداد در مذاهب اسلامی

زیارت قبور از نگاه مذاهب اسلامی

تأثیر اندیشه های سیاسی برنارد لویس در ترویج اسلام هراسی در غرب

آيا استعانت از غير خدا جايز است؟

داعش پس از ناكامي در تأسيس دولت

بررسی زبان شناختی واژه‌ی قرآنی «کفر»

چالش امنیتی تروریسم تکفیری علیه ایران

شبکه سلول هاي تروريستي داعش در آسياي مرکزي

پرسمان؛ آیا تبرک جایز است؟

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

وضعیت فعلی و آینده کشورهای شمال آفریقا (تاکید بر کشورهای مصر، تونس و لیبی)

رفت و برگشت اسلام‌گرایی رادیکال از سوریه به شمال آفریقا

اسلام سیاسی و نقش آن در خاورمیانه

طالبان در عصر داعش: آینده سلفی گری تکفیری در همسایگان شرقی ایران

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

واقعه 11 سپتامبر ؛ سرآغاز شکل گیری بزرگترین گروههای تروریستی

دلایل و پیامدهای حمایت عربستان از گروه‌های اسلام‌گرای افراطی

آموزه‌ها و آینده داعش

بررسی استناددهی تروریسم تکفیری به سنت نبوی و جهاد اسلامی

توسل در سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

توسل و شفاعت از نگاه دیوبندیه

سرچشمه های فکری القاعده

تضاد عقايد احناف با وهابيت درموضوع توسل

مسئله توسل به اموات با نگاهی به آیه 22 سوره مبارکه فاطر

مخالفت دیوبندیان با دعوت محمد بن عبدالوهاب

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

نگاهی به رشد تکفیری‌ها در تونس

نقدي بر كتاب «التبرك المشروع و التبرك الممنوع»

ردّ نظر وهابیت از سوی اهل‌سنت در حرمت زیارت قبور

نقد و بررسی اندیشه‌های دهلوی

قبیله خشونت

تحقیقی درباره رابطه ذهبی و ابن‌تیمیه

اندیشمندان حنفی و کژ اندیشی های ابن تیمیه

وهابیان و توحید ربوبی

وهابیان و تحریف قرآن کریم

محمد بن عبدالوهاب و مخالفان نجدی معاصر او

وهابیان و توحید در اسما و صفات

شگرد ابن تیمیه در انکار فضائل امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)

قبیله بدعت

وهابیت و تحریف میراث‌های علمی

بررسی رابطه عقاید دیوبندیه و وهابیت

قبیله انحراف

علمای شافعی و ابن‌تیمیه

مرز بین تروریسم و جهاد در اسلام

سرچشمه اندیشه وهابیت

القاعده در تانزانیا

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(1)

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(2)

عربستان و وهابیت در آفریقا

پاکستان و «نبرد جهانی علیه تروریسم»

التکفیر و الهجره

نقش وهابیت در کنیا

کفر و تکفیر در قرآن کریم و سوء برداشت از آن

نقش وهابیت در اوگاندا

کویت و وهابیت در آفریقا

القاعده در اوگاندا

نقش وهابیت در تانزانیا

المرابطون؛ نسل جدید القاعده مصر

مفهوم دولت در گفتمان داعش؛ دولت سلفی داعش؛ تحقق ناکام یک نظریه آلترناتیو

مانیفست توحش در فقه داعش

وهابیت و تکفیر شیعه

بدعت

توحید در مذاهب کلامی

ابن تیمیه و اهل بیت

وهابیت و توحید الوهی (عبادی)

وهابیت و سماع موتی

مراتب و متعلقات ایمان

پاسخ به مهم‌ترین شبهات وهابیت (توسل، شفاعت، تبرک، زیارت قبور)

بررسی مبانی فقهی تکفیر

توحید عبادی و شبهات وهابیت

مفهوم و مراحل شرک

وضعیت سیاسی داعش در قاره سیاه

خاستگاه سلفی گری تکفیری

تأویل

سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات

معیارهای توسل از دیدگاه وهابیت

تحول گفتمانی و بازتعریف نسل جدید القاعده در سوریه

شکاف‌‌‌های درونی داعش؛ نزاع دو نسل القاعده

وهابیت و توحید ربوبی (2)

وهابیت و توحید ربوبی (1)

تشبیه: مانند کردن خدا به مخلوقات

وهابیت، مکتب تشبیه

تکفیر از دیدگاه ابن تیمیه

حرکت سلفیه

سلفی گری

سلفیه

عربستان در عرصه تبلیغات

آل سعود و عربستان سعودی

بیوگرافی ابن تیمیه

قتل عام حجاج یمنی توسط وهابیان

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

بربهاری

همگرايي استراتژيك؛ اتحاد سلفي‌هاي عربستان، هند و مصر

وهابیت و موضع اهل سنت در قبال آن

کارنامه وهابیت؛ دوره تثبیت

تاريخچه فرقه وهابيه و عقايد ايشان

تکفیر

توحید از دیدگاه تشیع و وهابیت

مبانی فکری ابن تیمیه

وهابیت منطق تزویر و تکفیر

حزب التحریر ازبکستان

جنبش شاه ولی­ الله در هند

ترسیم نقشه راه جدید داعش

نقد دیدگاه سلفیه درباره مجاز در قرآن

پيشينه و جايگاه جريان هاي سلفي

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

سلفيان

ارزش (ضد) امنيتي بنيادگرايي؛ با تأكيد بر نهضت سلفي‌‌‌‌‌ ـ وهابي

اسلام سیاسی و منتقدان آن: اندیشه های قاضی عشماوی پیرامون رادیكالیسم سیاسی

ابن تیمیه که بود و چه کرد

مفهوم شناسی سَلَفیه و سَلَفی­گری

نخستین آشنایی مسلمانان شبه‌قاره هند با اندیشه وهّابیت

جهانى شدن و ظهور هویت بنیادگرا در غرب آسیا

جریانات افراطی و تکفیری در منطقه و راهکارهای مقابله با آنها با توجه به نقش خاورمیانه ای روسیه

القاعده و شاخه‌هاي آن؛ نيروهاي اجاره‌اي و انتحاريون مزدور

کابوس جدید آل‌سعود؛ آنچه همه باید درباره جنبش 15 سپتامبر در عربستان بدانند

آیین وهابی؛ بنیادگرایی یا اصلاح طلبی؟!

مفهوم شناسی سلف، سلفی گری و سلفی

نفی خشونت از منظر قرآن و سنت

بربهاری از کهن ترین تئوریسین های وهابیت

القاعده و تروریسم مذهبی

بنیادگرایی اسلامی داعش- القاعده: تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی

بنیاد گرایی و سلفیه بازشناسی طیفی از جریان های دینی

جریان شناسی بنیادگرایی در جنبش های اسلامی

چقدر با تروریست‌های دنیا آشنا هستید؟

سازوکار نیروگیری و نحوه عمل جریانهای تکفیری در گفت‌وگو با دکتر فیرحی

روش شناسی پیامبر(ص) در تقویت اتحاد مسلمانان و تعدیل افراط گرایی

تعدیل افراط گرایی دینی؛ براساس روش شناسی ائمّه(ع) در مواجهه با تفکر غالیان

آیندۀ داعش و تفکرات سلفی در خاورمیانه

افغانستان و گروه طالبان

استراتژی انحرافی ابن تیمیه در تفسیر آیات قرآن

گونه‏ شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی امنیتی آن در جهان اسلام

جهانى شدن و القاعده

بررسی و ارزیابی تاثیر عرفان در تعدیل قرائت های افراطی از دین

اختلاف میان وهابیون و دیوبندیه

ارزیابی دیدگاه ابن تیمیه در بحث حسن و قبح

زمینه‌های ظهور و گسترش داعش در محیط امنیتی غرب آسیا

تروریسم از منظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه با نگاهی به عملیات استشهادی

داعش چگونه القاعده را زمین‌گیر کرد

القاعده

آیا جامعه عراق پس از جنگ آمریکا، از صوفی گری به جریان سلفی تکفیری تغییر کرد؟

اسلام و تروریسم؛ دو واژه بیگانه

جهاد و مجاهد از نگاهی دیگر

بررسی زمینه های سیاسی اجتماعی شکل گیری طالبان در پاکستان

بررسی اختلاف چهار جریان عمدۀ وهابیت در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی در زمینۀ تکفیر

نگاهی به عقبه تکفیر و دیدگاه های آن

احتیاط در تکفیر مسلمان از نظر فقهای احناف

سلفیه درباری

تجاوز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان سر برآوردن القاعده

طالبان؛ دین و حکومت

جریان شناسی القاعده

ماهیت دینی ـ سیاسی گروه طالبان

مبانی مذهبی و قومی طالبان

تأثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک جدید خاورمیانه

توسل و رابطه آن با توحید عبادی

مفهوم عبادت از دیدگاه ابن‌تیمیه

ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

بدعت در دین

جنگ در شبه جزيره مروري بر شكل گيري وهابيت در عربستان

سابقه سیاه وهابیت در تخریب آثار اسلامی

تأملی بر ماهیت گروهک تروریستی ریگی

تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب

مقایسه دیدگاه وهابیت و اخوان المسلمین در زمینه حکومت

داعش یاد آور خاطرات نسل اول وهابیت

ابن تیمیه حنبلی، نظریه پرداز تفکر وهابیت

آشنایی با مکتب سلفیه

سلفیه و تقریب

خاندان آل سعود و عربستان سعودی

القاعده: زمینه ساز استقرار پایگاه های نظامی آمریکا و ناتو در آفریقا

بررسی حدیث «قرن الشیطان» از دیدگاه علمای اهل سنت

طالبان و سپاه صحابه فرزندان وهابیت

پاکستان و بنیادگرایی اسلامی

سپاه صحابه و لشکر جهنگوی نماینده افکار افراطی سلفی‌گری

لشگر جهنگوی

تاریخ وهابیت

وهابیت در آیینه تاریخ

آیا توحید وهابیت مطابق احادیث حضرت خاتم الانبیا است؟

انگلستان و ظهور وهابیت و آل سعود

نظری بر تاریخ وهابیت

سازمان کنفرانس اسلامی و نقش آن در گسترش وهابیت

بررسي متني و سندي روايت شد رحال

نقد تفسیر وهابیون از آیات «من دون الله»

تکاپوی داعش برای بقای سرزمینی

آيا به‌کارگيري زور براي رسيدن به قدرت، گزينه­ اي شکست ­خورده است؟

مشکلات پیش روی عراق پساداعش

تروریسم تکفیری داعش و محور مقاومت ضدصهیونیستی

جنبش اسلامی ترکستان شرقی؛ جهانی تهدید و نگرانی

ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن

تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی‏

کارنامه وهابیت؛ دوره تأسیس

جمعیت اخوان التوحید: شکل گیری و نقش آن در پیشرفت آل سعود

جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد

کلام سیاسی و حیات سلولی تروریسم تکفیری

نگاهی بر وهابیت

بازخوانی ماجرای جهیمان العتیبی و ظهور اندیشه مهدویت در بطن وهابیت

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

مباني اعتقادی داعش

مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

بررسی جریان سلفیت، وهابیت و تکفیر

«داعش» و «القاعده» دو شاخه درخت وهابیت در عربستان

سلفی گرایی جهادی-تکفیری و آینده ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه

اختلافات نظری و اعتقادی وهابیت با مسلمین

گفت‌وگوی مشروح فارس با حجت‌الاسلام مهدی فرمانیان

داعشی‌ها به نام جهاد سر می‌برند/ علت شکل‌گیری گروه‌های تکفیری

نقد استدلال تکفیری ها وداعشی ها براولویت کشتن مسلمانان

جريانهاي جديد وهابيت از ديدگاه دکتر عصام العماد

مروری بر افکار وهابیت و جایگاه آن در جهان باورهای فطرت ستیز

نقد قرآنی مبانی وهابیت در حوزه ی جهاد

نقد و بررسی مبانی جهادگرایی تکفیری ها

جریان شناسی گروه‌های تکفیری جهادی در مصر

توسل، شفاعت، استغاثه؛ رفع نزاع با تبیینی جدید

افترائات وهابیت علیه شیعه

گزارش کتاب «سيف الجبار المسلول على أعداء الأبرار» اثر شاه فضل رسول قادری

تقابل فیزیکی وهابیت با تشیع

بررسی تطبیقی ایده‌ها و رفتارهای خوارج و وهابیت

اندیشه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل

مبانی اعتقادی جریانهای تکفیری و مقایسه ی آن با آرای دیگر مذاهب

گزارشی از کتاب مصباح الأنام و جلاء الظلام

تبرک و استشفا به آثار اولیا

گرایش های فکری سلفیه در جهان امروز

بررسی کتاب تاریخ نجد نوشته حسین بن غنام

تفاوت توسل با استغاثه مشرکین به بت ها

بررسی دیدگاه محمد بن‌عبدالوهاب درباره شرک و مشرک

ارکان سیاسی اندیشه های داعش؛ از امامت تا تکفیر و جهاد

اندیشه تکفیری و راههای علاج آن

کتاب شناسی تکفیر

تکفیر از نگاه بزرگان اهل سنت

سونامی تکفیری در جهان بشری

عقائد تکفیر و نقش مسلمانان

مفهوم شناسی خودکشی یا انتحار

بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریان‌های تکفیری مصر

بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه

تکفیر تکفیریان خشونت تکفیری، در خدمت استعمار نوین

بررسی و نقد توحید در اندیشه سلفیه وهابی و سلفیه جهادی

وهابیان و برگزاری مراسم جشن وشادی

خشونت، ترور و افراط گرایی در قرآن

جشن و سرور در میلاد پیامبر گرامی از دیدگاه قرآن و سنت

راهبردهای مقابله با تهدیدات نرم جریان‌های تکفیری در جهان

معرفی و بررسی شیوه‌های مقابله با تکفیر در جهان اسلام و آثار آن

اجتهاد از نگاه وهابیون

سنّت پیامبر و تکفیر مسلمانان

شباهتهای فکری خوارج عصر علوی و داعشیهای امروز

رادیکالیسم اسلامی در جنوب شرق آسیا: جماعت اسلامی اندونزی

آسیب شناسی جریان‌های تکفیری و راهکارهای مقابله با آن، از منظر مقام معظم رهبری

احمد بن حنبل و دیدگاه‌های او درباره تکفیر

عوامل ظهور جریان‌های تکفیری در جهان اسلام/ تبارشناسی گروه‌های افراطی

«جریان تکفیری» از نگاه رهبر انقلاب

حدیث منع نشستن و عبادت کردن در مقابر بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌تیمیه و مذاهب اربعه اهل سنت

حرمت تکفیر اهل قبله در کتاب و سنت

روش قرآن در علاج و جلوگیری از پدیده تکفیر

بدعت از منظر وهابیان

مبانی کلامی «القاعده» در تکفیر و کشتار مسلمانان

صحیحین و نفی تکفیر

ریشه های تاریخی و نحوه شکل گیری وهابیت

تکفیر از دیدگاه سید قطب

چه کسی تجددخواهی اسلامی را هدایت می‌کند؟

قرآن کریم و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه بشری

فقه تکفیر میان برهان شرعی و فقه خودساخته

نقش گروه‌های تکفیری در تغییر نقشه منطقه

علل شکل گیری جریان‌های تکفیری در افغانستان و شبه قاره هند

تکفیر از دیدگاه قرآن

علل شکل گیری تکفیری‌ها از دیدگاه جغرافیای سیاسی

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

تکفیر

درگذر تکفیر فکری و تکفیر جنایت‌کارانه

خطر تکفیر برای جوامع اسلامی

خطر گروه‌های تکفیری علیه اسلام و مسلمانان

روش های تبلیغی وهابیت

چگونگی پیدایش تکفیر و خارجی‌گری

سلفی‌گری و تکفیر در تونس میان گفتمان النهضة و دیگر گفتمان‌های بومی

عبادت در اندیشه شیعه و وهابیت

جریان‌های تکفیری و خطرهای آن برای امت اسلامی و بشریت و عوامل شکل‌گیری آن

تمدن اسلامی و جریان‌های تکفیری

ارتباط اسلام‌ستیزی با جریان‌های تکفیری

بررسی و نقد دلیل وهابیت بر انقطاع عمل بعد از موت

نقد دیدگاه وهابیت درباره عبادت با نظر به سجده برادران یوسف

جریانات تکفیری بناهای اسلامی (در عراق به عنوان نمونه)

تفاوت میان جنبش‌های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی

بررسی اقدامات تکفیریون در عراق و سوریه

تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای دیوبند

عملکرد وحشیانه ی فرقه ی وهابیت و خاندان آل سعود

راهبرد تکفیری و ضد وحدت عربستان سعودی در عرصه آموزش و رسانه

گزارش کتاب جذور داعش قراءة فی تراث الوهابیة و علماء السعودیة

اقسام ذبح و قربانی و اشتباه وهابیت

معیار توحید شرک از دیدگاه شهید مطهری و سید قطب

هجوم وهابیان به مدینه منوّره

وهابیت و تخریب قبور

سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

عبور از «خاورمیانه جدید»

فتنه و هابیت

وهابيت از نگاهي ديگر

پیشینه و کارنامه وهابیت (3)-عقاید و عملکرد

پیشینه و کارنامه وهابیت (2)- شکل گیری وهابیت

پیشینه و کارنامه وهابیت (1)- وهابیت و تفرقه

سفر وهابیت به مصر

سلفیه و جنبش‌های اسلامی ـ دیوبندیه

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت3 (توسل)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت5 (وهابيت و موضع اهل‏ سنت در قبال آن)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 2 (زندگى حقيقى همراه با عمل براى انبيا و اوليا در قبر)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 4 (علم غيب)

تضاد عقايد حنفيت با وهابیت 6 (وهابیت را بهتر بشناسیم)

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

سلفيان

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

اندیشه سیاسی ابن قیم جوزیه

تکفیر گذشته، حال، آینده

شباهت وهابی ها با خوارج

نقدی برعقاید وهابیت (توسل، شفاعت)

لیست حامیان مالی گروه های تروریستی همسو با القاعده در 31 کشور جهان

توسل، مرگ و شفاعت از دیدگاه تشیع و وهابیت

گزارشی از برخی فتاوای وهابیت

تقابل دیدگاه وهابیت تکفیری در حرمت تکفیر اهل قبله با آیات و روایات

بررسی موانع تکفیر از دیدگاه وهابیت با تأکید بر مانعیت تأویل

حرمت تكفير اهل قبله در انديشه علماى اسلام

فتنه تكفير

تبارشناسی مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی اسلام سلفی - تکفیری

جهاد در اندیشه سید قطب

نقش قدرت‌های بین‌المللی در رشد و گسترش جریان‌های تکفیری

موضع انتقادی اندیشه‌وران اهل سنت در برابر جریان‌های تکفیری

نقد و بررسی مهم‌ترین ادله جریاهای تکفیری در تکفیر شیعه

جریان‌شناسی تکفیری در افغانستان

تحلیلی بر هویت جدید تروریست‌های تکفیری در خاورمیانه

بررسی تاریخی جریان‌های تکفیری تروریستی

ارائه مدل تحلیل جامع جریان تکفیری و راهبردهای مقابله با آن

تحلیلی بر رویکرد‌های متناقض به اندیشه‌های سلفی- تکفیری سید قطب

چیستی و چرایی شکل گیری جریان‌های تکفیری

جنایات جریان‌های تکفیری در لبنان

الگوی حکومت در اندیشه جریان سلفی تکفیری

فضای مجازی (سایبری) و شبکه‌های ماهواره‌ای جریان‌های تکفیری

قتل و تکفیر در آیات قرآن (1)

داعش و عملکرد آن برای اهداف غرب و رژیم صهیونیستی

بررسی تطبیقی ایمان و کفر از دیدگاه مذاهب اسلامی و جریان‌های تکفیری

تأثیر افکار ابن‌تیمیه در گسترش جنایت‌های جریان‌های تکفیری

جایگاه علمی و دینی مردم نجد در دوران محمد بن‌عبدالوهاب

زمینه های تاریخی سلفیه

شیوه‌های وهابیت در مخالفت با اهل سنت

اقدامات سلفی‌های تکفیری؛ فرصت‌های به وجود آمده برای جمهوری اسلامی ایران

بررسی زمینه‌های صدور فتاوای تکفیری و پیامدهای آن بر جهان اسلام

تحرک‌پذیری سلفیت جهادی در آسیای غربی و امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران

ادله داعش بر خلافت اسلامی و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسلام

بررسی تطبیقی دیدگاه فقهای فریقین درباره حرمت تکفیر مسلمانان

موانع تکفیر با تأکید بر مسئله جهل از دیدگاه ابن‌تیمیه

نقد و بررسی تکفیر از دیدگاه سلفی وهابی و سلفی جهادی

سلفیه جهادی در شبه جزیره؛ بررسی رویکرد و عملکرد القاعده شبه جزیره

تکفیر در روایات نبوی (4)

تکفیر در روایات نبوی (3)

برررسی شخصیت و نظرات شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق سعودی

ابوبكر بغدادی

جریان شناسی اختلافات طالبان بر سر رهبری

تکفیر در روایات نبوی (1)

تکفیر در روایات نبوی (2)

جریان شناسی گروهک تروریستی انصارالاسلام

تأملاتی درباره بیانیه اخیر شبکه تروریستی القاعده علیه داعش

تکفیر در آیات و روایات

شخصیت شناسی ابوبكر بغدادی

داعش، القاعده؛ فرزند در مقابل پدرخوانده /بازخوانی روند شکل گیری القاعده در عراق و انشعاب درون سازمانی

جریان شناسی وهابیت مصری

زادگاه فکری اندیشه تکفیری در جامعه اسلامی

رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با تروریسم؛ داعش سیاه، داعش سفید

خیانت های خلافت داعش به جامعه اسلامی

سلفى‏گرى در تونس و آينده پيش رو

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش نخست)

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش دوم)

تحليلى بر هويت جديد تروريست‏هاى تكفيرى در خاورميانه ...

استراتژی «گرگ‌های تنها»؛ این بار در افغانستان

الگوی سازمانی القاعده و داعش

جهادی‌های جدید کیستند؟

نگاهی اجمالی به منهج درسی مدارس ابتدایی داعش

نگاهی کوتاه به جریان رسانه‏ ای گروه داعش

زمینه‏ های گفتمانی تعامل داعش در قبال اسرائیل و مسئله فلسطین

تضادهای ایدئولوژیک؛ چرا داعش و القاعده متحد نشدند؟

ساختار تشکیلاتی جدید داعش؛ نسل دوم فرماندهان دولت خلافت

ریشه‌های تفکر داعش (٦)

ریشه‌های تفکر داعش (٥)

ریشه‌های تفکر داعش (٤)

ریشه‌های تفکر داعش (٣)

ریشه‌های تفکر داعش (٢)

ریشه‌های تفکر داعش (١)

جریان‌های تکفیری در عراق از ظهور وهابیت تا عصر حاضر

ابومصعب زرقاوي و داعش

موافقين و مخالفين خلافت داعش

سیر تطور هیئت‌‏های شرعی داعش

بلای تکفیر، مصیبت اسلام و مسلمین

دشمن نزدیک و دور

جریان شناسی سلفیگری

در آمدی بر مناسبات وهابیت و علم کلام

داعش خوب داعش بد

دموکراسی

آیا تهدید داعش را جدی بگیریم؟

عقل از منظر وهابیان

بن بست خلافت با اندیشه داعش

جریان های تکفیری عراق

جنبشهای اسلامی و خشونت در خاورمیانه

تحولات اسلام سیاسی رادیکال

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_6

آینده جنبش های اسلامی

مفهوم شناسی جنبش های اسلامی معاصر

کفر در مقابل ایمان یا اسلام

جریان داعش و تحریف مفهوم جهاد

خلافت از دیدگاه سلفیه جهادی

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_5

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_4

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_3

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_2

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_1

آسيب‏ شناسى رشد جريان‏هاى تكفيرى به عنوان يك چالش عمده فراروى اسلام‏گرايى‏

جوانان يهودی در صف داعش

برداشت‌های القاعده از افکار جهادی سید قطب

روش‌های برخورد محمد بن‌عبدالوهاب با مخالفان خود

برداشت اشتباه تکفیریها از جهاد در قرآن

سنت‏ گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی

ارزیابی سیاست کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات داعش

استراتژی داعش در عراق و شام

گونه ‏شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر

ظهور داعش در شبه‌ قاره

پاسخ به شبهات جهاد

سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران

گفتمان اسلام سلفی و جهانی‏ شدن امنیت خاورمیانه

شکاف شیعی – سنی در اسلام سیاسی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی

برررسی قتال در قرآن 4

بررسی قتال در قرآن 3

بررسی قتال در قرآن 2

بررسی قتال در قرآن 1

تاثیرات سید قطب بر گروهک های جهادی تکفیری

حزب التحریر در آسیای مرکزی

مبانی اعتقادی محمد ابن عبدالوهاب

تکفیری ها و تجاور از حدود جهاد

حرمت تکفیر نزد پیشوایان چهارگانه اهل سنت

معناشناسى عبادت در نظام تعاليم وحى و دفع اتهام كفر و شرك از مسلمين‏

مبانى كلامى «القاعده» در تكفير و كشتار مسلمانان‏

احزاب سلفی در مصر

تکفیر از دیدگاه قرآن کریم

سلفی گری در مصر و دوره جدید

تكفيريت در پاكستان و راه برون‏ رفت از آن‏

متافیزیک خشونت داعشی؛ سه مفهوم نکایه، توحش و تمکین

القاعده پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر عراق)

آينده داعش در عراق

بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر با تأکید بر طالبان و القاعده

جهان از نگاه داعش

جنبش های سیاسی معاصر در عربستان سعودی

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

ظهور و افول القاعده در عراق

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

نگرشی به ظرفیت‌های تقریبی الازهـر

چالش های همگرایی جهان اسلام در تأسیس تمدن اسلامی

جريان‏هاى تكفيرى و نقض حقوق زنان‏

تقليد از ديدگاه سلفى‏هاى تكفيرى‏

بدعت و سنت از ديدگاه فرق اسلامى و جريان‏هاى تكفيرى‏

واكاوى رابطه ميان نفاق و تكفير

روش‏هاى جهان اسلام براى فائق آمدن بر بحران تكفير

نقد و بررسی دار الاسلام از نظر سلفیه تکفیری

نقد و بررسی دشمن نزدیک و دور(عدو قریب و بعید)

نقد و بررسی حکم بغیر ما انزل الله

نقد برداشت‌های تکفیری‌ها از آیات جهاد

متغيرهاى منطقه ‏اى و بين‏ المللى و علل داخلى ورود داعش به عراق‏

رقابتى براى هويت و شناسه‏

پاسخی به شبهه ابن تیمیه در استمرار عزاداری برای امام حسین علیه السلام

عزاداری بدعت یا سنت

توحید و شرک

آیا ترکیه به سرنوشت پاکستان مبتلا خواهد شد؟

عوامل روانی تکفیر

وهابیت تکفیری (دوره ی معاصر)

ازبکستان بعد از کریم اف و ترسیم جریان شناسی دینی سیاسی آینده

ارکان و مقومات مفهوم «عبادت»

بوکوحرام و قرائن همپیمانی با داعش

نگاهی به تشکیلات سازمانی داعش

آينده ‏نگارى رفتار گروه‏ هاى تكفيرى‏

تکفیر اهل قبله

دگردیسی اسلام سیاسی در تونس

ناتوانی حکومت ها و رشد سلفیسم در غرب افریقا

داعش در مسیر القاعده شدن

عربستان معمار جنایت و مکافات

اسلام دین صلح و مهربانی و محبت و رحمت

علل گسترش دعوت محمد بن‌عبدالوهاب

گفتگو با مأمون رحمه روحانی دمشقی درباره تکفیریها

ابن تیمیه و نگرش آن به مذاهب

تکفیریها در انگلستان

کودتا در داعش

فرا واقعیت بنا العابد!

خاورمیانه و جنگ های دینی

بررسی ارتباط خوارج با وهابیت

موضع ‌گيري‌ علماي‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشيع‌

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

فعالیت وهابیت در جهان

بررسی روایت التجاء ابو ایوب انصاری به قبر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم

فواید توسل به ارواح پیامبران و اولیای الهی

نقش جریان های سلفی در سوریه و فلسطین در مصاحبه با شیخ عبدالله کتمتو

امکان سنجی تحقق همگراییِ جهان اسلام در مواجهه با تهدید جریان تکفیری

شدّ رحال برای زیارت قبر نبی اکرم ص از منظر دیوبندیه و ابن‌تیمیه

کفر و جهاد از منظر حزب التحریر

صنعانی؛ سلفی تکفیری یا سلفی میانه‌رو

بررسی و نقد رابطه دعا و عبادت، از منظر قرآن و وهابیت

سماع موتی و تقابل دیدگاه وهابیان با بزرگان خود

تبرک (لمس و تقبیل) از نگاه اهل سنت

رابطه ولایت تکوینی و استغاثه به ارواح اولیای الاهی

تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند

پژوهشی درباره حدیث «اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد»

درنگی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مواجهه با مذاهب و بزرگان اسلام

افترائات وهابیت علیه شیعه در مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین توحیدی

فهرستواره پایان‌نامه‌های حوزوی-دانشگاهی در موضوع سلفی‌گری و نقد وهابیت

توسل در سیره انبیا از دیدگاه اهل‌سنت

ندای غیراللّه از ديدگاه علمای دیوبندیه

بررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره زیارت قبور

تناقضات ابن عبدالوهاب در مسئله تکفیر مسلمین

نقد و بررسی روش های جدلی ابن تیمیه در «منهاج السنه»

وهابیت، سلفیت و اسلام‌گرایی؛ دشمن کیست؟

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

تکفیر از کدام قسم: کفر در مقابل ایمان یا کفر در مقابل اسلام

آشنایی با رهبران "اخوان المسلمین" از ابتدا تا کنون

بررسی سلفی‌گری ابن ابی العز با تأکید بر «شرح العقیدة الطحاویة»

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک با تکیه بر نظر علمای معاصر وهابی

بررسی و نقد دیدگاه شاه ولی‌الله دهلوی در مسئله شرک

تکفیر و اقسام آن در نگاه شیعه

تکفیر در جهان اسلام

سرنوشت مدعیان خلافت در انتظار داعش

توحید و شرک از دیدگاه استاد مطهری و سید قطب

داعش و استفاده از گرافیک اطلاع‌رسان

نگاه هند به گروه‌های شبه نظامی پاکستان

مقايسه انديشه‏ و رفتار جبهه النصره و داعش

ترور، تروریسم و حقوق بشردوستانه

جریان‌های تکفیری فعال در پاکستان

بازشناسی تفاوت سلفی نوگرا و افراط‏ گرا

نگاه داعش به مهدویت

جریان‌شناسی گروه‌های تکفیری: ابعاد و پیامدها

وضعیت القاعده پس از ظهور داعش

جریان‌های تکفیری، مهمترین خطر فراروی بیداری اسلامی

حقوق بشر و جریان‌های تکفیری

آثار سیاسی - اجتماعی جریان‌های تکفیری بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی

تحلیلی شرق‌شناسانه از جریان‌های تکفیری قدیم و جدید

سلفی‌گرایی متحرک: چالش امنیتی بدون مرز

بازخوردهای ضد‌امنیتی هستی‌شناسی اجتماعی سلفیت جهادی

عقل از دیدگاه سلفیه

عبادت

سب الصحابه

نقدی بر خلافت ابوبکر بغدادی

ایمن الظواهری

اسامه بن‌ لادن

تیشه داعش به ریشه‌های تاریخ ایران در موصل

سلفی ها، روند نوگرایی که به افراط گرایی رسید

افغانستان در دوران پساطالبان

داعش، قفقاز و واکنش روسیه

افغانستان، گذرگاه داعش به آسيای مركزی

متن قطعنامه شورای امنیت درباره گروه تروریستی داعش

نگاهی به عملکرد داعش از منظر کتاب تروریسم جهانی و رسانه های جدید

خط بطلان جولانی بر فانتزی‌های غرب در سوريه

ظهور داعش؛ پایانی بر نظم جهانی

پیام مهم ترور سرکرده جیش الاسلام

راهبرد آمریکا برای مبارزه با القاعده و داعش