اطلس > شخصیت ها > ضد تکفیری > محمود سعید ممدوح

محمود سعید ممدوح

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۹ تعداد بازدید: 435

محمود سعید بن محمد ممدوح بن عبدالحمید بن محمد بن سلیمان قاهری مصری، محدّث وعالم اهل سنت شافعی معاصر است. او در سال 1372ق در شهرک کوبری قاهره متولد شد.محمود سعید بن محمد ممدوح بن عبدالحمید بن محمد بن سلیمان قاهری مصری، محدّث وعالم اهل سنت شافعی معاصر است. او در سال 1372ق در شهرک کوبری قاهره متولد شد. مادرش از سلسله سادات حسینی است. جوانی دبیرستانی بود که با شخصی به نام ابراهیم یحیی آشنا شد همین آشنایی او را به مباحث حدیثی علاقه مند کرد و به تدریج مطالعات حدیثی خود را  شروع کرد. پس از مدتی نزد سید احمد محمد صقر از جمله عالمان حدیث رفت و جدی تر از پیش، برخی دروس حدیث را از وی فراگرفت.  محمود سعید ممدوح تلمذ از اساتید و مشایخ متعدد و به نامی را تجربه کرده است. اما در میان اساتید متعدد وی  عبدالعزیز و عبدالله غماری دو شیخ و استاد برجسته و تاثیرگذار ممدوح بوده اند.

در سال 1401 به عربستان رفت و در خلال سالهای 1401ق تا 1406ق ساکن مکه مکرمه و مجاور بیت الله شد. در این مدت از دروس علماء شافعی همچون عبدالله لحجی، شیخ اسماعیل الزین، شیخ احمد جابر، شیخ محمد عوض منقش زبیدی حاضر شده و علومی همچون حدیث، فقه شافعی، توحید، نحو، صرف و بلاغت را آموخت. ممدوح در مدت سکونت در مکه، رسائل و کتاب هایی همچون وصول التَّهاني - سُنية السُّبحة  و تنبيه المسلم بتعدي الألباني على صحيح مسلم را نوشت. با بروز نشانه های نبوغ و درایت علمی ممدوح به وی کرسی درس در مدرسه دارالعلوم دینیه مکه داده شد. اما این درس چندان دوام نیافت. اندکی بعد ممدوح به دلیل سعایت برخی وهابیان بازداشت شد و مدت 2 هفته را در زندان گذراند. در نهایت سال 1406ق وادار به خروج از مکه شده و به دبی رفت و به عنوان محقق در وزارت اوقاف امارات مشغول به کار شد. ممدوح در کتاب "نثر الجواهر و الدرر فی علماء القرن الرابع عشر"درباره خروجش از مکه گفته است: ((واجبرت علی الخروج من مکة المکرمة، اخرجنی منها..... هدانی الله و ایاهم))

حضور ممدوح در دبی چندان نپایید ناچار پس از مدتی به مصر بازگشت. سعید ممدوح اکنون ساکن مصر است.

شیخ سعید ممدوح آثار و تالیفات متعددی دارد که موارد زیر در نقد وهابیت نگاشته شده است:

 1. التَّعريف بأوهام من قسم السُّنن إلى صحيح وضعيف، این کتاب در 6 جلد منتشر شده است.
 2. الاتجاهات الحدِّيثية في القرن الرَّابع عشر، این کتاب رساله دکتری شیخ محمود سعید ممدوح بوده و تا کنون دو بار منتشر شده است.
 3. غاية التَّبجيل وترك القطع بالتَّفضيل، این کتاب در رد بر دیدگاه کسانی است که ترتیب افضلیت خلفاء را به ترتیب تاریخی دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده اند.
 4. تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم، این کتاب در رد بر جرات و جسارت البانی نسبت به صحیح مسلم است.
 5. رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة، این کتاب در رد بر دیدگاه وهابیان در مسائل توسل و زیارت نوشته شده است لازم به ذکر است این اثر چاپ های متعددی داشته و در ایران توسط نشر مشعر به زبان فارسی ترجمه شده است.
 6. كشف السُتور عما أشكل من أحاديث القبور، این کتاب  در رد بر دیدگاه وهابیان در باب توسل، بناء بر قبور و... نوشته شده است.
 7. الإعلام باستحباب شد الرِّحال لزيارة قبر خير الأنام عليه وعلى آله الصَّلاة والسَّلام، این کتاب  در رد بر دیدگاه وهابیان در باب شد رحال و سقر به قصد زیارت قبور نوشته شده است.
 8. القول المستوفي في توثيق عطية العَوفي، این کتاب  در رد بر دیدگاه وهابیان در باب وثاقت عطیه عوفی  نوشته شده است.
 9. مباحثة السَّائرين بحديث اللهم إني أسالك بحق السَّائلين». این کتاب  در دفاع از حدیث توسب به حق درخواست کنندگان از خدواند نوشته شده است.
 10. وصول التَّهاني بإثبات سُنية السُّبحة والرد على الألباني، این کتاب ردی بر دیدگاه البانی است.
 11. إتحاف الأكابر بتصحيح حديث الطائر. این کتاب در دفاع از حدیث طائر نوشته شده است.
 12. توجيه اللائمة لفتاوى اللجنة الدائمة».
 13. تحذير السَّلف من كتب موضوعه على السَّلف، یا الأسانيد أنساب الكتب

منابع:

1. نثر الجواهر و الدرر فی علماء القرن الرابع عشر، یوسف المرعشلی، ص2154 و 2155، دار المعرفه بیروت. 2006 م.

2. http://www.aslein.net/showthread.php?t=18465

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

شیخ محمود محمد شلتوت

آیت الله ناصر مکارم شیرازی

علامه سید محسن امین

آیت الله نجم الدین طبسی

آیت الله سید کمال حیدری

صائب عبد الحميد

آیت الله جعفر سبحانی

محمد عابد سندی انصاری

محمد المسعری

عثمان بن سند بصری نقشبندی

محمد انور شاه کشمیری

خلیل احمد سهارنپوری

محمد بن علوی المالکی

سمهودی

محمود سعید ممدوح

عمر عبدالله کامل

علی بن عبدالکافی سبکی

رمضان البوطی

حسن سقاف

احمد زینی دحلان

سلیمان بن عبد الوهاب

محمد عبده یمانی

احمد بن محمد بن صدیق حسنی غماری

سید احمد زینی دحلان

شيخ محمد زكي إبراهيم

محمد زاهد الکوثری

حسن فرحان مالکی

عبدالله تلیدی

محمد راتب نابلسی

محمد طاهر کردی

محمد سقاف

عیسی بن مانع حمیری

عبدالله هرری

ابوبکر عدنی بن علی مشهور

عبدالعزيز عرفة السليمانی

حبيب علي جفری

سعید عبداللطیف فودة