اطلس > مفاهیم و مبانی > تشبه به کفار

تشبه به کفار

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۴ تعداد بازدید: 460

اصل نهی از تشبه به كفار مورد پذیرش مذاهب اسلامی است و کسی در این مساله تردید ندارد. به تحقیق حکمتهایی نیز در این امر مد نظر شارع بوده است. مانند اینکه موجب نشود عقائد فاسد کفار  به مسلمین سرایت نماید. ولی نهی وارد شده، مطلق نیست و ناظر به موارد خاصی است. با این حال این نهی مجوز حرمت نیست. با این حال سلفیان جهادی با مستمسک قرار دادن این نهی به حرمت بسیاری از رفتار مشابهت گونه مسلمین به کفار حکم کرده اند.نویسنده: قاسم میرزایی

اصل حرمت تشبه به كفار مورد پذیرش مذاهب اسلامی است و کسی در این مساله تردید ندارد. به تحقیق حکمتهایی نیز در این امر مد نظر شارع بوده است. مانند اینکه موجب نشود عقائد فاسد کفار  به مسلمین سرایت نماید. گروه های تکفیری با برداشت نادرست و انحرافی از روایت «من تشبه بقوم فهو منهم» به انحراف رفته و مسلمین را به صرف انجام فعلی مشابهت گونه به کفار، به بدعت یا کفر متهم می سازند. مع الاسف مهمترین مشکل گروه های تکفیری اتهام مسلمین به کفر است. آنان حکام و مسلمین را به دلیل پیروی از فرهنگ غرب به کفر و بدعت متهم ساخته اند و چهره اسلام را در میان غیر مسلمین آلوده کرده اند. 

 

یکی از کتب تکفیری ها  به نام  «الأدلة الساطعة وَ البراهين الواضحة في تحريم العسكرية المعاصر أو رسالة إلى عسكري» متعلق به سلطان بن بجاد العتيبي است. او در این کتاب به شرک و تحریم و بدعی بودن نظامی گری و قوانین حاکم بر آن  حکم کرده  است. مستند نقدهای او  استنباط ناصحیح از تشبه به کفار است. او به دلیل فهم نادرست از روایت «منع تشبه به کفار» رفتار های حاکم بر نظامیان را حرام و بدعی می داند. اعمال محرم و بدعی نزد عتیبی شامل موارد ذیل است: پوشیدن لباس نظامی، تعلیمات نظامی شبیه تعلیمات غربی ها، تمرینات نظامی، اشاره نظامی با انگشتان، نشست و برخواست نظامی برای بزرگان نظامی، بر پایی محکمه نظامی، تصویر برداری نظامی، احترام نظامی به نظامیان یا پرچم، زدن طبل و موسیقی. این ها نمونه هایی است که او در آن کتاب قلم فرسایی کرده و به گمان خود فتوای حرمت آنها را صادر کرده است. این فهم نادرست او در حالی است که تشبه از عناوین قصدی است که در ترتب حکم بر آن احتیاج به قصد دارد و اگر کسی قصد تشبه به کفار را نداشته باشد لاجرم مرتکب حرامی نشده است. ضمن اینکه اساس جواز یک عمل انطباق آن با کتاب و سنت است خواه شبیه به عمل دیگران باشد یا نه. بسیاری از رفتارهای ما شبیه مشرکین است با این حال دلالتی ندارد که حکم تشبه به کفار را بر آن بار کنیم. ضمن اینکه مراد از منع تشبه به کفار تشبه به اختصاصیات آنان است از قبیل صلیب و زدن ناقوس. نه هر عملی. در روایت مذکور از رسول گرامی اسلام روایت شده است قال رسول الله صلى الله عليه و أله و سلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم[1]  هر کسی خودش را به قومی تشبیه نماید پس او نیز از آنها می شود. نهی در این روایت، ناظر به تشبه به فعل و عملی است که از لحاظ اعتقادی نیز مایل باشد به سمت آنان برود.[2] نه هر تشبهی. لذا ساده انگارانه است که فردی صرف مشابهت فردی یک مسلمان را با کافر، ملاک در بدعت او بداند.

 

منابع:

1-   أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وغيره، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421ه

2-   محمود محمد خطاب السّبكى، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، بی نا، بی جا، بی تا.

پی نوشت:

[1]. مسند أحمد بن حنبل ت شعيب (9/ 123)

[2]. محمود محمد خطاب السّبكى، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (1/ 244)

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

هجرت

مسجد ساختن بر روی قبور و نماز خواندن در کنار قبور

دعا در کنار قبور

آل الشیخ

اسلام در نظر فقهای فریقین

تقلید در دیدگاه سلفی‌های تکفیری

سلفیه جهادی

انقطاع عمل بعد از موت

حیات برزخی

ظاهر گرایی از دیدگاه سلفیها

اسلام در قرآن و روایات

تأویل از دیدگاه سلفیها

تشبه به کفار

گریه و عزاداری

دموکراسی

ولاء و براء

إرهاب

سفر برای زیارت قبور اولیای الهی

استغاثه به ارواح اولیای الهی

زیارت قبور برای زنان

دار الاسلام

دموکراسی

بنا بر قبور

تسمیه به «عبد» و «غلام»

سنت و بدعت

ترور (فتک و اغتیال)

آخر الزمان

سوگند به غیر خدا

نذر و ذبح برای غیر خدا

احتفال

امت

جماعت

معذوریت جاهل (عذر به جهل)

خروج بر حکام مسلمان (1)

دار الکفر و دار الحرب

دشمن نزدیک و دور

خروج بر حاکم مسلمان (2)

تکفیر مطلق و معین

حقیقت و مجاز

حکم بغیر ما انزل الله

تأویل در اصول

طلب شفاعت از اولیای خدا

مانعیت تأویل

سلطه غیبی (ولایت تکوینی)

موانع تکفیر

نواقض الاسلام (2)

مفهوم و مراحل شرک

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

تكفير در نگاه انديشمندان اسلامى

سلفیان و توحید

توحید و شرک

تعریف جهاد نزد علمای اسلام

دولت در اندیشه اسلامی معاصر

عقل از دیدگاه وهابیت

عملیات انتحاری دراسلام  

اسلام و ايمان

عدو قریب و بعید

توسل

تکفیر اهل قبله

نقد و بررسی دیدگاه سلفی جهاد درباره رومیه

پرچمهای سیاه گروه های تکفیری

تبرک

کفر در لغت و اصطلاح

استشهادی

معنای اسلام و ایمان

عدو قریب و بعید

دابق

جهاد در نظر شیعه و سنی

سماع موتی

استعانت از کفار در جهاد

عبادت از منظر سلفی ها

توحید و شرک از منظر سلفیان

سب صحابه

مفهوم شناسی جهاد از نگاه سلفیه

جاهلیت

نکایه، انهاک، ادارة التوحش

مبانی فکر سلفیه