پرسش و پاسخ > نظر علمای اسلام در جواز کمک خواستن از کفار در جنگ چیست؟

نظر علمای اسلام در جواز کمک خواستن از کفار در جنگ چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۷ تعداد بازدید: 1458

اغلب علمای اسلام، اعم از ائمه مذاهب اربعه و علمای بزرگ شیعه و سنی، استعانت از کفار در مقابله با دشمنان اسلام (مشرکان، اهل‌ بغی، و ...) را در هنگام ضرورت و با رعایت مصلحت مسلمانان مشروع می‌دانند.اغلب علمای اسلام، اعم از ائمه مذاهب اربعه و علمای بزرگ شیعه و سنی، استعانت از کفار در مقابله با دشمنان اسلام (مشرکان، اهل‌ بغی، و ...) را در هنگام ضرورت و با رعایت مصلحت مسلمانان مشروع می‌دانند. آنان مصادیق ضرورت و مصلحت مسلمانان را در قالب شرایطی بیان کرده‌اند که مهم‌ترین آن چنین است:

-        قدرت مسلمانان برای مبارزه با دشمن کافی نباشد.

-        کفاری که از آنان استعانت می‌شود، کاردان و مورد اعتماد باشند،[1] یعنی این همکاری باعث سلطه کفار بر مسلمانان نشود.

-        مسلمانان قدرت بازداشتن کفار از کشتن مجروحان و فراریان اهل بغی را داشته باشند.

در فتاوای علما، شرایط دیگری نیز برای استعانت از کفار آمده است که در ضمن فتاوای آنان، نقل می‌شود.

 1. امام شافعی و دیگران گفته‌اند اگر کافر مورد اعتماد (خیرخواه مسلمانان) باشد به هنگام ضرورت می‌توان از او کمک گرفت و در غیر ضرورت کراهت دارد ... و اگر کافر با اجازه مسلمانان در جنگ همکاری کرد بنا به مذهب مالک و شافعی و ابوحنیفه و جمهور علما، سهمی ‌از غنایم ندارد. البته زهری و اوزاعی برای او سهم در نظر می‌گیرند.[2]
 2. از امام احمد در بیان اختیارات و وظایف امام در جنگ نقل شده است که هنگام تجهیز سپاه برای جنگ بر امام لازم است که...از مشرکان کمک نگیرد مگر در صورتی که ضرورت اقتضا کند که این کار را انجام دهد.[3]
 3. ابوالحسن ماوردی کمک‌گرفتن از کفار برای مقابله با اهل بغی را فقط به هنگام ضرورت و با تحقق سه شرط جایز می‌داند که عبارت‌اند از: یاوری جز کفار نداشته باشد؛ به فرض مخالفت کفار، توان دفع آنان را نیز داشته باشد؛ و اطمینان داشته باشد که آنان فراریان و مجروحان اهل بغی را نمی‌کشند.[4]
 4. شیخ طوسی از علمای بزرگ شیعه، کمک‌گرفتن از مشرکان در جهاد علیه کفار حربی را با رعایت دو شرط، جایز می‌داند؛ اول اینکه مشرکان، به اسلام حسن ظن داشته باشند؛ و دوم اینکه با وجود احتمال اتحاد مشرکان با کفار حربی، مسلمانان بتوانند با هر دو گروه بجنگند.[5]

همچنین، شیخ طوسی کمک‌گرفتن از کفار علیه اهل بغی (مسلمانان متجاوز) را تأیید می‌کند و می‌نویسد: «جایز است که حاکم اسلامی از اهل ‌ذمه (کفار ذمی) علیه اهل ‌بغی کمک بگیرد،[6] اما از کفاری که کشتن اهل بغی در حال فرار را لازم می‌دانند نباید کمک بگیرد. زیرا هدف از جهاد با اهل بغی، بازگرداندن آنان به جمع مسلمانان است نه کشتن آنان. با این حال، اگر امام به کمک این کفار نیازمند شد می‌تواند با دو شرط از آنان نیز کمک بگیرد؛ یکی اینکه از دیگران (اهل ذمه) نتواند کمک بگیرد. دیگر اینکه بتواند نیروهای مشرک کمکی را از کشتن فراریان متجاوز باز دارد.[7]

نکته: از اینکه ماوردی در جهاد علیه اهل بغی و شیخ طوسی در جهاد علیه مشرکان، توان دفع نیروهای کمکی کفار را در صورت تخلف آنان، شرط جواز استعانت دانسته‌اند معلوم می‌شود که آنان با ملاحظه قاعده «نفی سبیل»[8] استعانت از کفار در جهاد را در صورتی جایز می‌دانند که منجر به تسلط کفار بر حکومت اسلامی نشود؛ و به تعبیر دیگر، این جهاد زیر پرچم کفار و به اختیار آنان صورت نگیرد.

 1. شمس الائمه سرخسی استعانت اهل عدل (حکومت اسلامی) از اهل بغی یا کفار ذمی در جهاد علیه خوارج را جایز می‌داند، مشروط به اینکه این همکاری زیر پرچم اسلام صورت بگیرد.[9]
 2. ابن‌قدامه مقدسی از علمای حنبلی مذهب می گوید: از احمد، کلامی ‌نقل شده که بر جواز استعانت از کفار دلالت دارد و کلام خرقی نیز بر جواز استعانت به آنان در حال ضرورت، دلالت دارد ... و همین قول را شافعی انتخاب کرده و به روایت زهری استناد کرده است که می‌گوید: پیامبر اکرم (ص) در جنگ از بعضی از یهودیان کمک گرفت و برای آنان سهمی از غنایم در نظر گرفت. همچنین، از صفوان بن امیه که مشرک بود در جنگ حنین کمک گرفت و برای او سهمی (از غنایم) قرار داد.[10]
 3. محقق حلی نیز استعانت از کفار ذمی ‌در جهاد با اهل ‌بغی را جایز می‌داند.[11]
 4. علامه حلی می‌نویسد: اگر حاکم اسلامی در جهاد با اهل‌ بغی به کمک مشرکان مؤلفة‌القلوب[12] نیاز پیدا کرد می‌تواند از آنان کمک بگیرد،[13] همچنان ‌که می‌تواند از کفار ذمی نیز در این زمینه کمک بگیرد و نظر اصحاب رأی نیز همین است.[14] البته شرط جواز استعانت از کفار این است که به مسلمانان نظر نیکویی داشته باشند.[15]
 5. شمس الدین محمد مکی استعانت از اهل ذمه برای جهاد با اهل بغی را به عنوان آخرین راه چاره مطرح می‌کند و دعوت آنان به کتاب خدا را لازم می‌داند و هدف از این جهاد را، نه کشتن آنان، بلکه بازگرداندن آنان به جمع مسلمانان می‌داند[16].

نظر برخی بزرگان سلفی در استعانت از کفار

 1. شيخ عبدالعزیز بن باز در فتوایی می‌گوید: «فالعدو إذا کان فی مصلحتنا و ضد عدونا فلا حرج علینا أن نستعین به (کافر) ضد عدونا؛ به هنگام مصلحت مسلمانان کمک‌گرفتن از کفار اشکالی ندارد، و کسی که این حقیقت مهم را درک کند و خطر بزرگ دشمنان اسلام را ببیند و دلایل شرعی را بشناسد به‌وضوح درمی‌یابد که استعانت از مشرکان هنگام ضرورت جایز است و یکی از دلایل جایزبودن این استعانت آیه «وَ قَدْ فَصَّلَ لَکمْ مَا حَرَّمَ عَلَیکمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیه» است.[17] بنابراین، روشن می‌شود آنچه سلفی‌های جهادی از قول بن‌باز نقل کرده‌اند که «او کمک‌گرفتن از کفار علیه مسلمانان را موجب کفر می‌داند»[18] مربوط به کمک‌گرفتن از کفار حربی در مبارزه با مسلمانان است، که او در فتوای خود به این مطلب تصریح کرده است، نه کمک‌گرفتن از کفار برای مبارزه با گروهی از مسلمانان ظالم و متجاوز.
 2. ابن‌عثیمین نیز می‌گوید موالاتی که خداوند از آن نهی کرده، دوست‌داشتن کافران همراه با یاری‌کردن و همکاری با آنان در جاهایی است که نفع آن عاید کفار شود، اما همکاری با کفار علیه کسی که ضرر آن برای مسلمانان از ضرر کفار بیشتر است جایز است. [19]

 

پی نوشت:[1]. «أن یکون فی المسلمین قلة بحیث تدعو الحاجة إلی ذلک» (نووی، یحیی بن شرف، المنهاج شرح صحیح مسلم، ج12، ص199).

[2]. همان.

[3]. الکلوذانی، محفوظ بن أحمد، الهدایة علی مذهب الإمام أحمد، ص208.

[4]. مآوردی، علی بن محمد، الحاوی الکبیر، ج13، ص129.

[5][5]. «للإمام أن یستعین علی قتال أهل الحرب بالمشرکین ... و لا یجوز إلا بشرطین: أحدهما أن یکون المستعان به حسن الرأی فی الإسلام والثانی أن یکون بالإمام من القوة ما لو صار أهل الشرک الذین معه مع أهل الحرب فی مکان واحد أمکنه دفع الجمیع عن نفسه» (طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج7، ص271- 275‌؛ همو، الخلاف، ج6، ص189).

[6]. «یجوز للإمام ان یستعین بأهل الذمة علی قتال أهل البغی» (طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص342).

[7][7]. «لایجوز للإمام أن یستعین علی قتال أهل البغی بمن یری قتالهم مدبرین، ... فان احتاج إلی الاستعانة بهم لم یجز إلا بشرطین؛ أحدهما ألّا یجد من یقوم مقامهم والثانی أن یکون مع الامام عدة و قوة متی علم منهم قتلهم و قصدهم مدبرین أمکنه کفه عنهم، فان عدم الشرطان أو أحدهما فلا یستعین بهم. فأما إن استعان علیهم بأهل الذمة، فلا یجوز بحال (ان یستعین بمن یری قتال اهل البغی مدبرین)» (طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج7، ص274).

[8]. این قاعده از آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؛ خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلط نمی‌دهد» (النساء: 141) گرفته شده است.

[9]. «و لا بأْس بأَن یستعینَ أَهلُ العدل بِقوم مِن أَهل البغی و أَهل الذِّمّة علی الخوارج إذا کان حکم أَهل العدل ظاهراً؛ للانَّهم یقاتلون لِإِعزاز الدّین» (سرخسی، محمد ابن احمد، المبسوط، ج10، ص134).

[10]. ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد، الشرح الکبیر، ج10، ص428.

[11]. «و للإمام أن یستعین بأهل الذمة فی قتال أهل البغی» (محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج1، ص309).

[12]. مشرکانی که حاکم اسلامی برای تألیف قلوب آنان، سهمی ‌از زکات را به ایشان می‌بخشد تا در جنگ به مسلمانان کمک کنند یا به اسلام تمایل پیدا کنند.

[13]. «إذا احتاج الإمام فی قتال أهل البغی ... ، استعان بالمؤلفة» (حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام، ج1، ص351-352).

[14]. «یجوز للإمام أن یستعین بأهل الذمّة علی حرب أهل البغی، و به قال أصحاب الرأی» (همو، تذکرة الفقهاء، ج9، ص415).

[15]. «یشترط أن یکون المستعان به من المشرکین فی الحرب حسن الرأی فی المسلمین» (همو، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج14، ص336).

[16]. «و تجوز الاستعانة بأهل الذمة فی قتال البغاة مع الامن، و فی قتال المشرکین أیضا» (عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، کتاب الجهاد، ج2، ص43).

[17]. ابن باز، عبدالعزیز، مجموع فتاوی، ج6، ص107.

[18]. أما الکفار الحربیون ... مساعدتهم علی المسلمین من نواقض الإسلام لقول الله عز و جل «و من یتولهم منکم فإنه منهم» (المسند، محمد بن عبدالعزیز، فتاوی إسلامیة، ج4، السؤال الخامس من الفتوی، رقم 6901).

[19]. ابن عثیمین، محمد صالح، به نقل از: www//sahib.net، 29 سپتامبر 2014.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

آیا عائشه منکر سماع موتی است؟

آیا تعریف سلفیه از عبادت، جامع افراد و مانع اغیار است؟

آیا توسل، استغاثه، استشفاع و تبرک مصداق عبادت غیر الله و شرک است؟

آیا چنانچه سلفیان می گویند؛ تقیه مسلمان در برابر مسلمان داخل در نفاق و کذب است؟

آیا شیعیان به خاطر اعتقاد به مقامات اهل البیت غالی و کافر هستند؟

آیا شیعه قائل به کفر اهل سنت است؟

آیا بزرگان اهل سنت درباره سماع موتی ادعای تواتر معنوی کرده اند؟

آیا جشن گرفتن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) بدعت است؟

اهل سنت واقعی از نگاه ابن عثیمین چه کسانی هستند؟

آیا سند روایت مالک الدار در جواز توسل به رسول خدا صحیح است؟

آیا رسول خدا و اهل بیت برای عزیزان خود گریه و عزاداری می کردند؟

حدود ایمان و کفر در عقیده اهل سنت و جماعت چیست؟ (بخش دوم)

حدود ایمان و کفر در عقیده اهل سنت و جماعت چیست؟ (بخش اول)

آیا سفر به مدینه منوره به قصد زیارت قبر رسول الله اشکال دارد؟

مرز بين تروريسم و جهاد در اسلام چيست ؟

آیا سلفیان تکفیری شیعه را مسلمان می دانند؟

مقصود از آیاتی که به صراحت شفاعت را نفی می کند، چیست؟

مخازن فکری این همه خشونت تکفیری چیست؟ و از کجا نشات و تغذیه می شود؟

آیا تکریم و بزرگ داشت قبور انبیاء و اولیاء تعظیم شعائر الهى است؟

آیا طلب شفاعت از اموات شرک است؟

آیا ابن تیمیه در عمل پیرو احمد بن حنبل بوده است؟

آیا در طول تاریخ، وهابیت با غیر مسلمانان هم جنگ کرده است؟

ابن قيم جوزي چه تأثیری در ترویج افکار ابن تیمیه داشت؟

ازدرخواست حضرت یوسف برای سرپرستی خزائن مصرچگونه علیه تکفیریها استدلال می شود؟

شرط علمای اسلام بر استعانت کردن مسلمین از کفار چیست؟

آیا گروه های تکفیری در موضوع استعانت از کفار اختلاف نظر دارند؟

انتقاد علمای اهل سنت برتقسیمات سه گانه توحید ابن تیمیه چیست؟

آیا ابن تیمیه از تکفیر مسلمانان به بهانه استغاثه به اولیای الهی پشیمان شد؟

با توجه به آیه انک لا تسمع الموتی آیا مردگان قدرت شنوایی ندارند؟‌

روایت ابن‌عمر از پیامبر (صلی الله علیه و آله) صحیح است یا تأویل عایشه؟

وهابیت در موضوع شفاعت دچار چه انحرافی شده اند؟

انحراف وهابیت در شرک پنداشتن استغاثه به ارواح انبیاء و اولیاء چیست؟

گروه های تکفیری دچار چه انحرافی در فهم مساله جهاد شدند؟

استناد تکفیری ها به «قاعده لا ضرر»دچار چه انحرافی است؟

دیدگاه علماء درباره استعانت از کفار چیست؟

شباهت میان تکفیری ها با خوارج در مساله هجرت چیست؟

آیا هر استعانتی از کفار به معنای موالات داشتن به ایشان است؟

تکفیری ها در تفسیر آیه افحم الجاهلیه دچار چه انحرافی شده اند؟

برخورد رسول گرامی اسلام با مظاهر جاهلیّت چگونه بوده است؟

تکفیری ها در معنای «اِجْتَنِبُوا اَلطّاغُوت» دچار چه انحرافی شده اند؟

از نظر تکفیری ها علم غیب از مصادیق طاغوت است انحراف این اندیشه در چیست؟

چه نقدهایی بر دیدگاه تکفیری ها بر تکفیر یاری کنندگان طواغیت وجود دارد؟

آیا کفر به طاغوت، مقدمه ایمان به خدا است؟

تکفیری ها در معنای «یَکفُر بالطّاغوت» دچار چه انحرافی شده اند؟

چه اشکالاتی بر دیدگاه تفکیری ها نسبت به آیه من لم یحکم بما انزل الله وجود دارد؟

آیا از انتساب جاهلیت به کفار می توان رفتارهای تعصبی را محکوم به کفر نمود؟

آیا قران عنوان جاهلیت را به مسلمانان نیز نسبت داده است؟

اخوان المسلمین یکی از گرو ه های نسل دوم سلفیان، دارای چه ویژگی های بودند؟

آیا دلایلی برای همراهی ابن تیمیه و اهل حدیث با حاکم فاجر وجود دارد؟

پاسخ به اشتباه وهابیت در تفسیر آیه ما انت بمسمع من فی القبور چیست؟

اندیشه های سیدقطب چه تاثیراتی بر جریان های فکری معاصر داشته است؟

انتقادات تند علمای اهل سنت نسبت به ابن تیمیه شامل چه مواردی است؟

متن نامه توبیخی ذهبی نسبت به ابن تیمیه چه بوده است؟

گروه های تکفیری جهت تحقق مفهوم امت دچار چه انحرافاتی شدند؟

آیا این ادعای وهابیت که «عنوان وهابیت را دشمنان بر ما نهاده اند» صحیح است؟

اشتباهات تکفیری ها در فهم معنای دموکراسی شامل چه مواردی است؟

برخی از فتاوای وهابیت که نشان ازعدم تعمق آنان از اسلام است را بیان کنید؟

اقدامات فتنه برانگیر بربهاری و یاران او علیه مذاهب اسلامی چه بوده است؟

بربهاری از کهن ترین تئوریسین های وهابیت که بوده است؟

آیا روش سلف در تبیین صفات خبریه موافق دیدگاه وهابیت است؟

پاسخ به اشکال وهابیت درباره پیامد تاویل صفات خبری در قران چیست؟

نقد دیدگاه وهابیت در معنای صفات خبری خداوند چیست؟

چه اشکالاتی بر عقیده توحید سلفیه درباری وارد است؟

علمای وهابی درباری که آنان را جامی یا مدخلی می نامند چه کسانی هستند؟

آیا ساختار قومی و قبیله ای جامعه افغانستان علاقه ای به حضور طالبان دارد؟

نقد دیدگاه وهابیت در نفی سماع موتی مستند به آیه انک لاتسمع الموتی چیست؟

چه نقدهایی بر سلفیه بر عدم وجود مجاز در قران وجود دارد؟

گزیده ای از اعتقادات ابن تیمیه را بیان کنید؟

دلائل مخالفت اسلام با ترور چیست؟

مانیفست توحش در فقه داعش برگرفته از چه محتوایی است؟

جهاد به مفهوم نظامی در اسلام چه شرائطی دارد؟

آیا ترور در فرهنگ اسلامی وجود دارد؟

تفاوت دیدگاه سلفیه و اهل سنت در موضوع اجتهاد و تقلیدچیست؟

برخی از اختلاف میان دیوبندیه و وهابیت چیست؟

نقدهای حسن بن علی السقاف بر افراط گری های وهابیت چیست؟

رمضان البوطی چه دیدگاهی نسبت به وهابیت دارد؟

اشکالات مبانی فکری وهابیت از نظر حسن بن فرحان المالکی چیست؟

محمد زاهد کوثری چه نقدهایی بر اندیشه وهابیت دارد؟

نقدهای سید احمد زینی دحلان بر اعتقادات وهابیت چیست؟

نقد سلیمان بن عبدالوهابی بر اعتقادات برادرش محمد بن عبدالوهاب چه بوده است؟

دیدگاه علما و اندیشمندان اسلام درباره وهابیت و ابن تیمیه چیست؟

یکی از شبهات وهابیت در خصوص احتفال را پاسخ دهید.

بررسی واژه رب در لغت و اصطلاح را بیان کنید؟

برخی از نتايج و آثار توحيد در حاکميت چیست؟

برخی از ادله انحصار توحید حاکمیت خدا را بیان کنید؟

مفهوم حاکمیت در اسلام چیست؟

توحید در حاکمیت چیست؟

اشکالات وهابیت در تعریف عبادت چیست؟

انحراف وهابیت در فهم توحید عبادت چیست؟

توحید الوهی در قران به چه مفهومی استعمال شده است؟

رابطه ایمان و اسلام چیست؟

آیا اجتماع ایمان و شرک ممکن است؟

مراتب و درجات ایمان چگونه است؟

سلفيه جهادی به چه معناست؟

تکفیر چه پیامدهایی در پی دارد؟

موضع داعش نسبت به اسرائیل چگونه است؟

تعریف وهابیت از عبادت و اشکالات وارد بر آن چیست؟

پاسخ این ادعای نادرست که اسلام با جنگ و لشکر کشی گسترش یافت چیست؟

از تناقضات محمد بن عبدالوهاب پذیرش اجتهاد دیگران است توضیح آن چیست؟

از تناقضات محمدبن عبدالوهاب مدعای جواز استغاثه به مخلوق است. تناقض آن در چیست؟

از ادعاهای محمد بن عبدالوهاب عدم ادعای اجتهاد است، تناقض این ادعا در چیست؟

چند مورد از توسل در سیره انبیا از دیدگاه اهل‌سنت، بیان کنید؟

ادله جواز توسل به انبیاء و اولیاء صالح چیست؟

چه ادله ای بر جواز توسل وجود دارد؟

دعا در قران دارای چند معنا و چه اقسامی است؟

آیا بین دعاء و نداء که در موضوع استغاثه مطرح است تفاوتی وجود دارد؟

چه نقد هایی بر ادله وهابیت بر عدم جواز استغاثه وجود دارد؟

حکم انواع استغاثه و صورت های آن چگونه است؟

چرا استغاثه و درخواست از پیامبر و صالحان منجر به شرک نمی شود؟

از نظر اسلام اگر فردی کفر کافری را اعلام نکند خودش مرتکب کفر می گردد؟

موضع قرآن و سیره مسلمین در حفظ آثارو اماکن تاریخی چیست؟

آیا توسل به اولیای الهی، همچون عمل مشرکین، مصداق آیه ی سوم سوره زمر است؟

مقصود از آیاتی که به صراحت شفاعت را نفی می کند؛ چیست؟

مهم ترین اندیشه وهابیت و چهار اشتباه اساسی آنان چیست؟

نمونه های تاریخی از چگونگی توسل به انبياء و صالحان را ذکر نمایید؟

کفر و اقسام کفر را نام ببرید. دیدگاه علمای اسلام در تکفیراهل قبله چیست؟

ادله ای از قران و سنت نام ببرید که نشان دهد عمل شرط ایمان نیست؟

نام گروه های تکفیری در عراق چیست و عملکرد آنان چگونه بوده است؟

دیدگاههای علما را در مورد بدعت بیان کنید؟

خطرات تفکر افراطی وهابیت برای جهان اسلام چیست؟

چه کتابهایی در رد وهابیت نگارش شده است ؟

القاعده پس از بروز امواج بیداری اسلامی از چه فرصتهایی بهره برد؟

مهمترین اختلاف گروه های سلفی جهادی با وهابیت در چه موضوعی است؟

اصطلاح «دشمن نزدیک و دشمن دور» چه نقشی در رفتار سلفی های مسلح دارد.

مبانی جهاد از منظر القاعده چگونه شکل گرفته است؟

آرا و افکار القاعده برگرفته از چه کتبی است و توحید از منظر آنان چیست؟

مهم ترین اقدامات سازمان القاعده چه بوده است؟

سازمان القاعده چگونه بوجود آمد؟

تاریخچه مختصر عقاید سلفی چیست؟

نام اصلی سازمان القاعده چیست و اهداف آن چه بوده است؟

آیا تکفیر نکردن کافر سبب کفر می شود؟

آیا وهابیت قائل به اجتهاد هستند؟ دیدگاه آن ها نسبت به اجتهاد چیست؟

دیدگاه وهابیت نسبت به مکاتب فقهی و کلامی اهل سنت چیست؟

کتابهایی از علمای اهل سنت نام ببرید که در جواز برگزاری جشن میلاد پیامبر اسلام نگارش شده است.

آئين وهابيت چيست ؟ و پايه گذار آن كيست؟

آیا توسل به اولیای الهی شرک است؟

آیا در خواست از اولیاء الهی پس از مرگ آنها جایز است؟

نظر علمای اهل سنت در مورد گروه های تکفیری چیست؟

ارتداد چیست و چه عواملی موجب ارتداد می شود؟

تفاوت توحید ربوبی و توحید الوهی در چیست؟

عوامل موفقیت محمد بن عبدالوهاب در شکل گیری وهابیت چیست؟

وهابیت چه جنایت هایی در مکه و مدینه مرتکب شدند؟

ادله جواز توسل به اوليای الهي چیست؟

ادله جواز بوسیدن ضریح معصومین و امامزاده ها چیست؟

آیا طلب شفاعت از اولیاء خدا شرک است؟

آیا بزرگداشت ایام تولد و وفات اولیاء خدا بدعت است؟

آیا توسل به پیامبر و اولیاء الهی شرک است؟

نظر علماي اهل سنت درباره گريه بر اموات چیست؟

آيا ساختن و بناء بر قبور از قبيل گنبد و ضريح منع شرعى دارد؟

ادله استحباب زیارت قبور پاکان چیست؟

دیدگاه علمای اهل سنت در جواز نذر چیست؟

چرا خواندن و صدا زدن غیر خدا در کنار خدا شرک نیست؟

آیا نامگذاری فرزندان به عبدالنبی و عبدالرسول شرک محسوب می شود؟

آیا تنها معیار در تعریف عبادت خضوع و خشوع است؟

نظر سلفیان تکفیری در ارتباط با آیه «فَقَاتلُواْ أَوْليَاء الشَّيْطَان» چیست؟

آیا برگزاری جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام شرک است؟

آیا تکفیر مسلمانان با مبانی قرآن و سنت سازگاری دارد؟

آیا استعمال عدو قریب(دشمن نزدیک) برای مسلمین صحیح است؟

توحید و شرک از دیدگاه وهابیت چگونه است؟

آیا مرکز دولت داعش به شمال افغانستان و آسیای مرکزی منتقل می‌شود؟

واژه ی دعا (خواندن) در قرآن به چند معنی استعمال شده است؟

از دیدگاه تکفیری ها، «انصار طاغوت» به چه کسانی گفته می شود؟

مراد از آیه «و ما انت بمسمع من القبور» چیست؟

حاکمان طاغوتی از منظر سلفیان تکفیری چه کسانی هستند؟

آيا سوگند به غير خدا جايز است؟

اقسام طاغوت از دیدگاه سلفیه تکفیری چیست؟

طاغوت چیست و دیدگاه سلفیه تکفیری جهادی در این باره چیست؟

دیدگاه وهابیت درباره تبرک به پیامبر و قبر آن حضرت چیست؟

آیا در سیره ی اهل بیت(علیهم السلام) توسل انجام شده است؟

انتقادات احناف نسبت به وهابی ها چیست؟

گروه تکفیری «اجناد القوقاز» در منطقه چچن چه کسانی هستند؟

وحدت بین اهل سنت و شیعه به چه معنا است؟

سلفی ها چه کسانی هستند؟

در نظر تکفیری ها، تقلید از چه جایگاهی برخوردار است؟

انحراف وهابیت در تعریف «نواقض الاسلام» چیست؟

مفهوم طاغوت و دیدگاه سلفیه تکفیری-جهادی در این باره چیست؟

اختلافات داعش و القاعده چیست؟

نظرعلمای اهل سنت درباره جشن ولادت پیامبر(صلی الله علیه وآله) چیست؟

آیا جشن میلاد پیامبر بدعت و حرام است؟

چگونه رشید رضا پس از برهه ای مخالفت با وهابیت به یکباره از مروجین تفکر وهابیت شد؟

عقیده گروه های تکفیری درباره ولاء و براء چیست؟

دلائل عقلی بر جواز برگزاری جشن میلاد نبی اسلام چیست؟

آیا صحابه به غیر خدا قسم خورده اند؟

نقش معبود در مفهوم عبادت به چه شکل است؟

چه شباهتی بین وهابیت و خوارج وجود دارد؟

ماهیت و ارکان ایمان از نگاه علمای دیوبند چگونه است؟

منظور از جاهلیت در ادبیات گروه‏‎های تکفیری چیست؟

ارکان بدعت چیست؟

منظور از «انقطاع عمل» بعد از موت چیست؟

«آل الشیخ» به چه کسانی گفته می شود؟

فرق عبادت و اطاعت در چیست؟

آیا طبق نظر محمد بن عبد الوهاب، احمد بن حنبل مشرک بود؟

نقش مدارس مذهبی پاکستان در رشد افراطی‌گری به چه شکل است؟

نظر متکلمین و فقهای اهل سنت درباره تکفیر چیست؟

آیا اموات در قبر و برزخ می شنوند؟

مفهوم اسلام در قرآن و روایات به چه معنا است؟

وهابیت و تکفیری ها از چه روش هایی در تبلیغات خود استفاده می کنند؟

آیا نام گذاری اشخاص به عبد النبی و یا عبد الحسین و امثال آن اشکال دارد؟

جریان «سلفیه درباری» چه جریانی است؟

عقاید داعش چیست؟

آیا دلیلی بر زیارت قبور توسط زنان وجود دارد؟

دیدگاه ابن تیمیه در مورد مسح و تقبیل اماکن متبرکه چیست؟

آیا علمای هم عصر ابن تیمیه با افکار او مخالف بودند؟

نگاه مکتب دیوبند به جریان‌های تکفیری چگونه است؟

دیدگاه سلفی های معاصر در مورد عملیات استشهادی چیست؟

نظر فقهای مذاهب اربعه در مورد عملیات استشهادی چیست؟

آیا از منظر اسلام، کمک گرفتن از کفار جایز است؟

مفهوم عملیات استشهادی، انتحاری و انغماسی چیست؟

منظور از کفر چیست؟

منظور از توسل چیست؟ و چه جایگاهی در دین دارد؟

منظور از سنت و بدعت در نگاه سلفیه چیست؟

منظور از «نکایه و انهاک» و «اداره التوحش» در نگاه تکفیری ها چیست؟

نظر علمای حنفی در مورد توسل به مقام و جاه انبیاء و اولیاء چیست؟

آیا از سیره صحابه دلیلی بر جواز سفر برای زیارت (شد الرحال) وجود دارد؟

آیا همکاری با کفار ناقض رکن عبودیت است؟

آیا قرآن، استعانت از کفار را از نتایج دوستی با آنها می‌داند؟

نظر علمای اسلام در جواز کمک خواستن از کفار در جنگ چیست؟

اندیشه سیاسی سلفی ها در زمینه های اجتماعی چیست؟

آیا در سیره پیامبر خدا دلیلی بر استعانت از کفار در جنگ وجود دارد؟

اقسام همکاری با کفار از دیدگاه اسلام به چند صورت است؟

چرا درخواست از غیر خدا شرک نیست؟

آیا نذر بر قبور اولیاء مانند عمل مشرکان است؟

آیا اموات می شنوند؟

جریان تکفیری «حدادیه» چیست و بر چه کسانی اطلاق می شود؟

آیا رسول خدا حیات برزخی داشته و با این دنیا در ارتباط هستند؟

آیا علمای اهل سنت، توسل به صالحین برای رسیدن به حوائج را جایز می دانند؟

دیدگاه وهایت و تکفیری ها در خصوص «حقیقت و مجاز» چیست؟

دیدگاه تکفیری ها در مورد دموکراسی چیست؟

آیا در مفهوم و مصداق عدو قریب و بعید انحراف ایجاد شده است؟

قاعده اولويت جهاد عليه دشمن نزدیک چیست؟

زمینه های شکل گیری وحدت و ریشه کن شدن تکفیر چیست؟

مفهوم سلف در کلمات سلفی های امروزی به چه معناست؟

آیا انبیاء و اولیاء الهی دارای قدرت خارق العاده (سلطه غیبی) هستند؟

آیا تقسیم افعال به مقدور انسان و غیر مقدور انسان صحیح است؟

دیدگاه وهابیت، نسبت به تقلید اهل سنّت از ائمه اربعه چیست؟

نواقض الاسلام از دیدگاه تفکیری ها چیست؟

جریان «اخوان التوحید» چه گروهی بودند و چه عملکردی داشتند؟

مفهوم و مراحل شرک چیست؟

چرا وهابیون استغاثه و درخواست از پیامبر و صالحان را شرک می دانند؟

وهابیت در مخالفت با اهل سنت از چه روشهایی استفاده می کند؟

دیدگاه وهابیت نسبت به مسئله شفاعت چیست؟

آیا گسترش دین اسلام با شمشیر بوده است؟

آیا ازآیه يُحَكِّمُوكَ فِيمَاشَجَرَبَيْنَهُمْ می توان به کفرحكام حکم کرد؟

سیر تحول حاکمیت نزد اهل سنت در دوران معاصرچگونه رقم خورد؟

آیادلیل شرک مشرکین عصرپیامبر،تنها درعبادت و پرستش غیرخدابود؟

تترس چیست و چرا داعش به بهانه آن اقدام به بمب گذاری می کند؟

آیاقوانین وضع شده دربلاد اسلامی مخالفت با«إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه‏»است؟

آیا جریانی تندرو و افراطی تر از داعش نیز وجود دارد؟

معیار کفر و کافر از دیدگاه فقهای اهل سنت چیست؟

معیار کفر و کافر از دیدگاه فقهای شیعه چیست؟

مصادیق جاهلیت در قران چیست؟

سلفی‌گری ایرانی چیست؟

آیا محمد ابن عبدالوهاب، مسلمانان قبل از زمان خود را کافر می دانست؟

معنا و اقسام کفر چیست و دیدگاه علمای اسلام در تکفیر اهل قبله چیست؟

معیار ایمان چیست؟ آیا عمل در ایمان شرط است؟

چه اطلاعاتی در مورد جریانهای تکفیری موجود در عراق موجود است؟

چه اطلاعاتی در مورد جریانهای تکفیری موجود در لبنان موجود است؟

آیا وهابیت در مورد خداوند قائل به تشبیه و تجسیم هستند؟

تفاوت مشرکین جاهلیت با مسلمانان

دیدگاه سلفیان جهادی، نسبت به حکومت داعش چیست؟

سازمان تروریستی «جماعة التوحید والجهاد» چه سازمانی است؟

آیا داعش علیه اسرائیل نیز عملیات نظامی انجام می دهد؟

آیا خشونت و جنایت وهابیت علیه مسلمین اقدامی اسلامی است؟

از باورهای «اهل حدیث و حنابله» که ریشه ی فکری سلفی ها هستند توضیح دهید؟

ابن تیمیه با اشعری ها چگونه برخورد می کرد؟

آیا علمای اهل سنت در رابطه با مراسم جشن میلاد، با نظر ابن تیمیه مخالفند؟

آیا نذر برای اموات، مانند نذر مشرکان است؟

چه كساني جذب گروه‌های تکفیری مي‌شوند؟

آمریکا در سوریه به دنبال چیست؟

منهج ابن تیمیه در پذیرش احادیث چگونه است؟

معنای «من لم یحکم بما انزل الله» از دیدگاه علمای اسلام

دیدگاه علمای اهل سنت در مورد خروج بر حاکم چیست؟

آیات قرآنی دال بر معذور بودن جاهل در امور دینی چیست؟

دیدگاه سلفیان تکفیری در مورد آیه (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ) چیست؟

پیامدهای فردی، اجتماعی و بین‌المللی خروج بر حاکم اسلامی چیست؟

چه چیزی مجوز خروج گروه های تکفیری بر علیه حاکم مسلمان است؟

ملاک دار الاسلام در نظر سلفیان تکفیری چیست؟

تفاوت «قتال فی سبیل الله» با قتال فی سبیل طاغوت» در چیست؟

آیا روایتی دال بر معذور بودن جاهل در غیر مسائل توحید و شرک وجود دارد؟

چه اشکالاتی بر روایات معذور نبودن جاهل وجود دارد؟

دیدگاه وهابیون نسبت به مسئله تقریب چیست؟

موضع علمای اهل‌سنت در برابر حرمت سفر برای زیارت قبور چیست؟

آیا مسلمانان برای غیر خدا نذر می کنند؟

آیا محمد بن عبد الوهاب کسی را تکفیر معین کرده است؟

آیا رسول خدا در زمان حیاتش به پیامبران گذشته متوسل شدند؟

آیا شیعیان رو به قبر امامان خود نماز می خوانند؟

آیا گریه و عزاداری برای امام حسین (عليه السلام) بدعت است؟

آیا توسل مسلمانان مانند فعل مشرکین جاهلیت شرک می باشد؟

مهمترین اختلاف وهابیت با اهل سنت در چه مسائلی است؟

آیا اموات سخن ما را می‌شنوند؟

آیا حیات برزخی وجود دارد؟ دیدگاه وهابیت در این زمینه چیست؟

شرایط و موانع خروج بر حاکم چیست؟

آیا روایات نبوی بر معذور بودن جاهل دلالت می کند؟

منظور از تکفیر مطلق و معین چیست؟

آیا رسیدن حجت (بلوغ حجت) به تنهایی کفایت در اتمام حجت می کند؟

آیا جهل حواریون به قدرت خداوند دلیل بر معذور بودن جاهل در مسائل توحیدی است؟

آیا با اجرای برخی قوانین بشری، کشور اسلامی به دارالکفر تبدیل می‌شود؟

منظور از آیه سیف (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ...) چیست؟

آیا آیه میثاق بر معذور نبودن جاهل در مسائل توحیدی دلالت دارد؟

منظور از آیه (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) چیست؟

احکام مترتب بر دار الاسلام و دار الکفر چیست؟

اصل در بر خورد با کفار و مشرکین صلح است یا قتال؟

معنای سلفیه و سلفی‌گری چیست؟ از چه زمانی پیدا شده است؟

موجبات کفر در احادیث نبوی چیست؟

معیار کفر و کافر از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت چیست؟

بنیادگرائی چیست و از چه پیشینه ای برخوردار است؟

رابطه میان سازمان القاعده و داعش چگونه است؟

مراد از سلفیه جهادی چه کسانی هستند؟

موجبات کفر در قرآن چیست؟

مراتب ایمان و کفر را از دیدگاه علماء سلفی بیان کنید؟

تعریف ایمان و کفر از دیدگاه علماء اهل سنت و شیعه چیست؟

بنیادگرائی و گونه های آن را بیان فرمائید؟

«وهابی» و «سلفی» به چه کسانی گفته می شود؟

معنا و معیار ایمان و کفر چیست؟

خطرات تفکر افراطی وهابیت برای جهان اسلام چیست؟

رابطه جهاد و قتال در قرآن چیست؟

پیرامون تکفیر و انواع تکفیر و ضوابط آن توضیح دهید؟

آیا در منابع دینی واژه "سلف" که مورد ادعای سلفی هاست، وجود دارد؟

آیا در منابع اهل سنت، روایتی نسبت به جواز توسل وجود دارد؟

آیا رفتن بانوان به زیارت قبور دارای اشکال است؟

آیا صحابه بعد از رحلت پیامبر، به ایشان توسل کرده اند؟

آیا وهابیت مسأله مجاز و حقیقت را در آیات قرآن قبول دارند؟

آیا فهم وهابیت از توحید ربوبی و الوهی با فهم بقیه مسلمین فرق دارد؟

ابن تیمیه را در حوزه هستی شناسی چگونه می بینید؟

وهابیت چه دیدگاهی درباره یزید بن معاویه دارند؟

چگونه دعوت محمدبن عبدالوهاب رشد پیدا کرد؟

آیا محمد بن عبدالوهاب دارای اثر علمی بوده است؟