اطلس > مفاهیم و مبانی > دار الکفر و دار الحرب

دار الکفر و دار الحرب

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۶ تعداد بازدید: 446

دار الکفر از جمله مفاهیمی است که در مقابل مفهوم دار الاسلام قرار می گیرد به همین جهت زمانی که مفهوم دار الاسلام شناخته شود معنای مقابل آن نیز شناخته می شود.دار الکفر و دار الحرب

دار الکفر از جمله مفاهیمی است که در مقابل مفهوم دار الاسلام قرار می گیرد. به همین جهت زمانی که مفهوم دار الاسلام شناخته شود معنای مقابل آن نیز شناخته می شود. آنچه در ادامه می آید گزیده ای از اقوال در مورد دار الکفر است و برای اطلاعات بیشتر در این باره به مفهوم دار الاسلام مراجعه شود.

دار الکفر در نگاه علما

ابویعلی و ابن مفلح از بزرگان مذهب حنبلی معتقدند منطقه و سرزمینی که غلبه در آن با احکام کفر باشد، دارالکفر است.[1] برخی دیگر مانند ابن تیمیه معتقدند دار الکفر سرزمینی است که اهلش کافر باشند.[2]

در نتیجه دار الکفر مکانی است که یا غلبه در آن با احکام کفر باشد و یا این که اهل آن کافر باشند.

بلاد و سرزیمن ها بر اساس این که از ابتدا دار الکفر بوده و یا این که کفر بر آن عارض شده است به دو دسته تقسیم می شود:

دار الکفر اصلی: و آن سرزمینی است که از ابتدا دار الکفر بوده و هیچ گاه به دار الاسلام تبدیل نشده است. [3]

دار الکفر الطاري: سرزمینی است که در دار الاسلام بوده اما با غلبه کفار بر ان با دار الکفر تبدیل شده است.[4] مانند کشور اسپانیا و پرتغال.

در یک تقسیم بندی دیگر دار الکفر به دو قسم تبدیل می گردد:

دار الحرب: دار الکفری است که در حال جنگ با مسلمانان هستند و یا این که بین آنان و مسلمانان هیچ پیمان و قرارداد صلحی به امضا نرسیده است.

دار العهد: دار الکفری است که در حال صلح با دار الاسلام است و بین آنان قرارداد صلح و پیمان نامه وجود دارد.[5]

 

عده ای دیگر می گویند: دار الاسلام سرزمینی است که مسلمانان در آن ساکن هستند و احکام اسلام در آن پیاده می شود اما مکانی که احکام اسلام در آن اجرا نشود دار الاسلام نیست اگر چه به دار الاسلام متصل باشد.[6]

نقد و بررسی دار الکفر در نگاه سلفیه جهادی

سلفیان جهادی با برداشتی که از آیات قرآن داشته اند گمان کرده اند حاکمان کشورهای اسلامی کافر شده و احکام کفر را در سرزمین های اسلامی رواج داده اند به همین سبب کشورهای اسلامی را بلاد کفر دانسته و جهاد علیه حکام و سرزمین های اسلامی را واجب می دانند در حالی که آنان در عوامل و اسباب کفر دقت نکرده و به راحتی حکم به کفر مسلمانان می دهند. همچنین نظریه آنان در زمینه دار الاسلام و دار الکفر مطابق نظر هیچ یک از علمای اسلام حتی سلفیان نیست. برای مطالعه بیشتر به مفهوم دار الاسلام رجوع شود.

 

 پی نوشت:[1] . قاضی، ابو یعلی، المعتمد فی اصول الدین، ص276، ناشر: دار المشرق، بیروت. بی تا. ؛ ابن مفلح حنبلی، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ج1، ص190، ناشر: عالم الكتب، قاهره، بی تا؛ ابن قیم الجوزیه،  أحكام أهل الذمة، ج2، ص728، محقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري، ناشر: رمادى للنشر – الدمام، الطبعة: الأولى، 1418 - 1997

[2] . ابن تيميه حراني، احمد، مجموع الفتاوى، ج27، ص143، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مدينة نبوية، 1416ق.

[3] . ابن قدامة، عبدالله بن احمد، المغنی، ج6، ص113، مكتبة القاهرة، 1388هـ.ق.

[4] . ابن قدامة، عبدالله بن احمد، المغنی، ج6، ص113، مكتبة القاهرة، 1388هـ.ق.

[5] . أنواع الديار وأحكامها ـ عبد الله بن سعد الفهد، ج1، ص2

[6] . ابن قیم الجوزیه،  أحكام أهل الذمة، ج2، ص728، محقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري، ناشر: رمادى للنشر - الدمام

الطبعة: الأولى، 1418 - 1997

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

هجرت

مسجد ساختن بر روی قبور و نماز خواندن در کنار قبور

دعا در کنار قبور

آل الشیخ

اسلام در نظر فقهای فریقین

تقلید در دیدگاه سلفی‌های تکفیری

سلفیه جهادی

انقطاع عمل بعد از موت

حیات برزخی

ظاهر گرایی از دیدگاه سلفیها

اسلام در قرآن و روایات

تأویل از دیدگاه سلفیها

تشبه به کفار

گریه و عزاداری

دموکراسی

ولاء و براء

إرهاب

سفر برای زیارت قبور اولیای الهی

استغاثه به ارواح اولیای الهی

زیارت قبور برای زنان

دار الاسلام

دموکراسی

بنا بر قبور

تسمیه به «عبد» و «غلام»

سنت و بدعت

ترور (فتک و اغتیال)

آخر الزمان

سوگند به غیر خدا

نذر و ذبح برای غیر خدا

احتفال

امت

جماعت

معذوریت جاهل (عذر به جهل)

خروج بر حکام مسلمان (1)

دار الکفر و دار الحرب

دشمن نزدیک و دور

خروج بر حاکم مسلمان (2)

تکفیر مطلق و معین

حقیقت و مجاز

حکم بغیر ما انزل الله

تأویل در اصول

طلب شفاعت از اولیای خدا

مانعیت تأویل

سلطه غیبی (ولایت تکوینی)

موانع تکفیر

نواقض الاسلام (2)

مفهوم و مراحل شرک

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

تكفير در نگاه انديشمندان اسلامى

سلفیان و توحید

توحید و شرک

تعریف جهاد نزد علمای اسلام

دولت در اندیشه اسلامی معاصر

عقل از دیدگاه وهابیت

عملیات انتحاری دراسلام  

اسلام و ايمان

عدو قریب و بعید

توسل

تکفیر اهل قبله

نقد و بررسی دیدگاه سلفی جهاد درباره رومیه

پرچمهای سیاه گروه های تکفیری

تبرک

کفر در لغت و اصطلاح

استشهادی

معنای اسلام و ایمان

عدو قریب و بعید

دابق

جهاد در نظر شیعه و سنی

سماع موتی

استعانت از کفار در جهاد

عبادت از منظر سلفی ها

توحید و شرک از منظر سلفیان

سب صحابه

مفهوم شناسی جهاد از نگاه سلفیه

جاهلیت

نکایه، انهاک، ادارة التوحش

مبانی فکر سلفیه