مقالات > داعش خوب داعش بد

داعش خوب داعش بد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۳۰ تعداد بازدید: 109

داعش آخرین نسخه از جریان افراطی سلفی است که تصور میرود با توجه به عملکرد آن در طول دوران حضورش نمیتواند خارج از اراده ای هدفمند شکل گرفته باشد.محمد هادی فر
 داعش آخرین نسخه از جریان افراطی سلفی است که در بخشی از جهان تسنن ظهور یافته است که تصور میرود با توجه به عملکرد آن در طول دوران حضورش نمیتواند خارج از اراده ای هدفمند شکل گرفته باشد.
 پیدایش این گروه ایدئولوژیکی به اتکا اندیشه رادیکالی دینی درسال 2006در مناطقی از عراق وسوریه شکل گرفت و رسماً در آوریل 2013 با هدف احیاء خلافت اسلامی در عرصه نا آرامیهای این دو کشور پا به عرصه وجود نهاد. نقطه اوج اشتهار این جریان شورشی در 10 ژوئن 2013(20 خرداد 93) بود که با اشغال موصل دومین شهر بزرگ عراق بود که جهانیان را متوجه خود نمود و حملات جدی خود را از آنجا متوجه دیگر مناطق عراق نمود. آخرین اقدام تروریستی این گروه در خاک فرانسه واقع در قلب اروپا بود که با حمله به تجمعات مردمی و کشتار قریب 130 نفر، چهره دیگری از اقدامات خشونت آمیز خود را به جهانیان نشان داد.یادداشت حاضر نگاهی اجمالی به عملکرد این جریان افراطی میباشد که بی ارتباط با وقایع اخیر و چه بسا وقایع اسفناک تر آینده نخواهد بود.
تبار فکری داعش
جریان فکری داعش را میتوان به لحاظ تبارشناسی جزء گونه های جدید سلفیت نوین نام برد که از درون اندیشه های سلفیت معاصر به وجود آمده اند. برداشت خاص از کتاب و سنت در این گونه سلفیت راه زایش اندیشه های جدید بدون پشتیبانی عقلی را هموار نمود.گونه های مختلف سلفیت معاصرهرکدام متناسب با شرایط زمانی و مکانی دارای تنوعات خاص خویش میباشند.سلفیت معاصردرغرب و شرق جهان اسلام دارای تفاوتهای ماهوی میباشندیکی از این جریانات از درون مکتب فقیه و متکلم نامدار ایرانی ، ابوحنیفه (متوفا 150ه ق) بوجود آمد و دیگری خود را از پیروان احمد ابن حنبل فقیه و محدث بزرگ اهل سنت (متوفا 241 ه ق) میداند. اگرچه مشرب فکری سلفیت نوین با اندیشه های بنیان گذاران این مذاهب ماهیتاً تفاوت دارند و در بسیاری مواقف با آن اندیشه ها در تعارضند.
مشرب فکری سلفیت نوین محصولی از سلفیت معاصر میباشد که بیشترازنحله فکری محمد ابن عبدالوهاباز اهالی نجد (متوفا1206) پیرو مذهب احمد ابن حنبل میباشد که دیدگاههای خود را بر اساس "توحید الوهی و توحید ربوبی" و بیشتر متکی به توحید در عبادت پایه گذاری کرد.این قرائت جدید از کتاب و سنت پس از چندین قرن اندیشه تکفیر را احیاء کرد و مبنای فکری سلفیت جدید گردید. سلفیت جدید دریک دوره زمانی دو قرنی دست به دست گردید تا به این جایگاه فعلی در جهان اهل سنت رسید. این سلفیت نوپدید ماهیتاً تکفیری بوده و با سلفیت اولیه در قرون چهارم و هفتم و حتی دوازدهم هم تفاوت دارد. حتی در بسیاری حوزه ها با مبانی فکری سلفیون متأخر همگون و همخوانی ندارند . هر کدام از این گونه های سلفیت مبانی فکری خود را پیشتاخته تر ازگونه متقدم خود میداند. این خودبرتر بینی شاخصه عقاید سلفیت نوین یا همان جریانات تکفیری وجهادی فعال میباشد.چون در بین جریانات سلفیت نوین جریاناتی وجود دارند که با مبانی این جریانات تکفیری سازگاری ندارد. بنابراین میتوان گفت هر تکفیری میتواند سلفی باشد ولی هر سلفی لزوماً تکفیری نمیباشد.
این تنوعات پیچیده فکری موجب جذابیتهای رادیکالی گونه های جدید سلفیت گردیده و انگیزه جذب هزاران نفر از سراسر جهان با اهداف آرمان خواهی و تحول وضع موجود به منطقه خاورمیانه گردیده است وروزانه انسانهای بیشماری را بی واسطه و با واسطه قربانی اندیشه فکری خود میکنند بدون اینکه کمی در این رفتار خود تعقل نمایند.
کارکردهای داعش
 آنچه در عرصه تحولات منطقه ای با محوریت نیروهای افراطی داعش میبینیم معلول رفتارهای سیاسی یک قرن ونیم گذشته غربیها در برخورد با اسلام و جامعه مسلمانان میباشد در حالی که کمتر کسی در فضای جنجالی فعلی به علتهای این رویدادهای ویرانگرمی اندیشد .همانگونه که گفته شد ریشه بخشی از این تحولات سیاسی را در شبه جزیره عربستان باید جستجوکرد و آن رابه عنوان منشأ اولیه جوشش این اندیشه دانست که بعد از قریب چهار قرن تعالیم ابن تیمیه را بازخوانی واز درون آن اندیشه سیاسی دینی را استخراج نمودند. اندیشه ابن تیمیه به قدری غیرکاربردی بنظرمی رسید که در دوران خود چالشهای زیادی را بوجود آورد و حتی این اندیشه از طرف حاکم وقت که از اهل سنت بود، اجرا نشد و درمقطعی نیز منجر به زندانی شدن واضع این اندیشه یعنی ابن تیمیه گردید.
بعد از فوت ابن تیمیه شاگرد بلافصل او وشارح بزرگ اندیشه اش ابن قیم جوزیه این اندیشه را بسط داد و بعد از فوت ابن قیم جوزیه اندیشه این تیمیه  به مدت چهار قرن در انبانه اذهان محبوس گردیده بود و کسی رغبت نزدیک شدن به آن را نداشت و آن را غیر قابل طرح میدانستند تا اینکه در قرن دوازدهم (ه ق ) توسط محمد ابن عبدالوهاب با پشتیبانی محمد ابن سعود آنرا غبارزدایی نمودند و مورد بازخوانی جدی قرار گرفت و مبنای فکری سلفیت متأخردر جهان اهل سنت قرار گرفت. متعاقب طرح این اندیشه در شبه جزیره عربستان رویدادهای مهم دیگری در جهان اسلام روی داد که اهم آنها عبارتند از:
ـ سقوط خلافت عثمانی در سال 1924 تاثیراتی متفاوتی در بخشی از جهان اسلام بجای گذاشت و موجبچالش اعتقادی اسلام گرایان سنتی در بخشی ازجهان اسلامگردید.
 ـ ایجاد کانون یهودیان در منطقه خاورمیانه باصدوربیانیه ای درشهربال سوئیس در سال 1897 که بعدها قردادهای متوالی را به دنبال داشت و نهایتاً منجر به ایجاد حاکمیت صهیونیستی درسال 1948 در قلب خاورمیانه گردید که بیشترین انگیزشهای بازگشت به خویشتن را دربین مسلمانان به همراه داشت و به تعمیق سلفیت از تربیتی وسیاسی به جهادی و نهایتاً تکفیری منجر گردید.
ـ  تقسیم سرزمین امپراطوری عثمانی بین قدرتهای پیروز جنگ جهانی اول و ظهور دولتهای نوظهور با گرایشبه دولتهای انگلیس و فرانسه که مکمل قرارداهای مزبور بودند.
ـ ظهور نواندیشان دینی در سرزمین مصر با ایجاد سازمان جهانی اخوان المسلمین که منشأ بسیاری از تحولات دینی در جهان اهل سنت گردید.
هراندازه ترکیه جدید پس از خلافت عثمانی با انگیزه بازسازی از اندیشه خلافتی دور میگشت ، اندیشه بازتولید خلافت دربین جریانات دینی در شرق و غرب جهان اسلام ازجمله مناطق هند و پاکستان و مصر وعربستان و اردن بیشتر غلیان میکرد.که نهایتاً به ظهور متفکرانی نو اندیش و سلفی مسلک با انگیزش تجددخواهی و بازگشت به اصول اولیه در دنیای تسنن در قالب جمعیت اخوان المسلمین در مصرو جماعت اسلامی در هند و پاکستان منجر گردید. اندیشه اولیه اخوان با سودای بازگشت به سلف و عمل به شریعت دینی، بخشی از فضای اندیشه دینی سیاسی را به وجود آورد که علاوه بر پیروان مذهب احمد ابن حنبل، مذاهب دیگراز جمله حنفی و شافعی را نیز تحت شعاع قرار داد.
متأخرین سلفیت نوین به علت فقدان بنیانهای عمیق فکری دسخوش تغییرات متعدد مقطعی میگردیدند و به گونه های مختلفی تبدیل شدند به طوری که هیچ دو گونه سلفیت را نمیتوان یافت که باهم سازگاری داشته باشند.تبارهای مختلف سلفیت متناسب با تفاسیر و قرائت رهبران آنان از کتاب و سنت میباشد. ولی اندیشه سلفی گری مخرج مشترک همه تبارهای مختلف بنیادگرایی اسلامی میباشد.
مسئله خلافت اسلامی همواره یکی از موضوعات مهم همه گونه های مختلف سلفیت نوین بوده که در خط کشیهای سیاسی آنان تأثیر مستقیم داشته است.الغای خلافت ابتداً به پیدایش اندیشه حکومت اسلامی در بلاد مسلمین منجر شد. رشیدرضا (متوفا1935) اولین نظریه پرداز پسا خلافت عثمانی در سواحل رود نیل با انتشاررساله اش در باب خلافت بنام "الخلافه الامام العظمی" ،  نظریه حکومت اسلامی را مناسبترین جایگزین خلافت اسلامی دانست.پس از آن ابوالاعلی مودودی (متوفا 1979)در شرق جهان اسلام با تکمیل نظریه حکومت اسلامی و سپس پیروان حسن البنا و سید قطب و بسیاری از اندیشمندان مسلمان هر کدام به نوعی موضوع حکومت اسلامی و مسائل خلافت اسلامی را در مبانی فکری خود جای دادند.جریانات مختلف سلفیت معاصر با دیدگاههای خاص خود نسبت به خلافت اسلامی  برای استقرار حکومت اسلامی عموما تلاش‌هایی را داشته اند. نظام لائیک ترکیه پس از 1924 تا روی کار آمدن احزاب اسلام گرا وابسته به نجم الدین اربکان (متوفا 2011) در سال2002 مجال هرگونه بازاندیشی  خلافت اسلامی در عرصه سیاسی ترکیه را نداشتند. جهان اسلام در یک دهه اخیر شاهد چندین رویداد برجسته بود که تاثیر بسزایی در رادیکالیزه شدن اندیشه سلفیت نوین داشت که تقارن برخی از آنان با برخی دیگر ابهاماتی را به دنبال داشته است که نمیتوان از آنها به سادگی عبور کرد.
ـ طرح اندیشه نو عثمانی گری توسط رهبران حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در اوج قدرت آنان در دهه اول قرن جدید میلادی.
ـ پیدایش اندیشه خلافت اسلامی با محوریت داعش در سال 2013 در مناطق شامات.
 ـ نا آرامیهای سوریه و دخالت قدرتهای فرامنطقه ای در این تحولات.
این سه رویداد و برخی اتفاقات جانبی در سال 2013 در حساس‌ترین منطقه خاورمیانه که یکی از ایستگاه‌های مقابله با اسرائیل محسوب میگردید را نمیتوان خارج از مدار برنامه ریزی هوشمندانه محسوب نمود. تحولات این منطقه یکی از نقاط ابهام تاریخی در معادلات منطقه ای میباشد که  فرآیند آنها نوعی همگرایی هدفمند را نشان داده میشود.
نقش تخریبی داعش
علاوه بر مبانی فکری داعش که دارای ابهامات زیادی میباشد ، نوعی همگرایی رفتاری با بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در عملکرد او مشاهده میشود که این رفتارها همچنان روبه تزاید میباشد این رهیافت ومبانی اندیشه ای گروه را از یک سازمان خودساخته با دغدغه دینی خارج ودرکنار اهداف راهبردی خاصی در منطقه قرار میدهد و کاربردهای آن را متناسب با شرایط زمانی و مکانی خاصی متجلی میسازد.
اگر داعش را جزء گونه های جدید سلفیت تکفیری محسوب نماییم میتوان گفت هژمونی این گروه تأثیرات قابل ملاحظه ای درچندسال اخیر در جهان اسلام و منطقه داشته است این هژمونی علاوه بر کارکردهای بیرونی تأثیرات عمیقی بر اندیشه سلفیت جدید داشته است. این گروه در برداشت خاص از دین با سلف متقدم خود دارای تمایزاتی میباشد.
اولین وجه تمایز این گونه سلفیت با گونه های متقدم خود، حضور جمعیت غیر عرب و حتی غیرمسلمان از جامعه کشورهای غربی به داخل گروه با انگیزه های متعدد و با تغییر دین و اندیشه تکفیری میباشد.
دومین تمایز اشغال سرزمینها ودولت سازی ، برخلاف متقدمین بی وطن خود(القاعده) و معرفی خلیفه و درخواست بیعت بلاد اسلامی با خلیفه جعلی وتعیین سرزمین خلافت اسلامی و اقدام به تشکیل نهاد دولت ـ ملت مبادرت ورزیدند. طبق سنت مرسوم داعش، سلف خود را شماتت نموده و مماشات آنها را در افغانستان و در سوریه برنتافته و اقلیم فکری خود را با گونه های متأخر خود مشخص نمودند وبی مهابا از القاعده به عنوان پدر ناتنی معنوی خود روی گرداندند.
چهارمین تمایز تشدید خشونت و کشتارهای این گونه سلفت کفیری میباشد که فعلاً همتایی برایش یافت نمیشود.مگر احزاب اقماری اش در کشورهای شمال افریقا که آن هم داعش را پدر معنوی خود میدانند.
پنجمین تمایز افزایش تحریف و تفسیر به رأی در قرآن کریم توسط این گروه تکفیری نسبت به سلف خود میباشد تحریف و برداشت خاص از کتاب وسنت نزد این گروه از شدت وحجم بالایی برخوردار است. مبانی توحید عبادی وهابیت را در ابعاد گسترده تری با عمق بیشتری پیاده میکنند با این گستردگی اندیشه ای تشدید خشونتهای مرگبار را بدنبال دارد که از شاخصه های اصلی داعش میباشد. و هریک از مبانی سلفیت که درگذشته با احتیاط حکم صادر میشد این گروه آنرا به اشد امکان به کفر ختم کرده و به اجرا درمیاورند بعنوان مثال یکی از دلایل کشتارمسلمانان و در بلاد مسلمین ، برداشتی است که اندیشه داعش از دشمن دور و دشمن نزدیک ارائه داده اند. این گروه با قرائت خاص از آیه شریفه  "یا ایها لذین آمنواقاتلوا الذین یلونکم من الکفارولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین" (ای کسانی که ایمان آورده اید با کافرانی که نزدیک شمایند بجنگید تا در شما شدت ودرشتی یابند وبدانید که خداوند با پرهیزکاران است./آیه 123/سوره توبه ) تفسیر به رأی کرده و به این بهانه بسیاری از مسلمانان را تکفیر وبه قتل میرسانند.درحالیکه هم در کلمات "یلونکم " وهم "قاتلوا" خلط کرده اند.
 
 داعش در زمین دیگران
سوای مبانی اعتقادی با عنایت به کارکردهای بیرونی و رفتارهای سازمانی داعش در مکان و زمان‌های مختلف که ملهم از ساختار فکری گروه میباشد، این سازمان را درمنظربازیگران فرامنطقه ای متفاوت جلوه داده است. بر این اساس با نگاهی به نقش داعش در تحولات چند سال اخیر ، انتزاعی بودن رفتارهای اصلگرایی این گروه واعتباری بودن جایگاه آن نزد بازیگران منطقه ای نمایان میشود. این رفتارهای پارادوکسیکال درونی داعش بیانگر انحرافات مبانی اعتقادی آنان است که بعلت فقدان شناخت وزیرساختهای بنیادین اعتقادی براحتی در راستای اهداف بیگانگان قرار گرفته وبزعم خود، بجای عبادت جنایت میکند . وقتی که مبانی بدرستی ترسیم نشده باشد هرچه از مبداء فاصله گرفته شود زاویه اش با اصل بیشتر میگردد و براحتی مورد سوء استفاده دیگران قرار میگیرد. بعنوان مثال در شرایط کنونی هرجا منافع غرب را تهدید میکند" داعش پر خطر" و"تروریسم وتهدید جهانی" یا به تعبیری "داعش بد " محسوب میگردد وهرکجا برای منافع غرب خطری نداشته باشد "داعش کم خطر" و یا " داعش خوب" بحساب میاید وموضوع به سطح"اختلافات مذهبی " تنزل یافته وحتی در برخی مواضع ترویج وترغیب هم میشود نمونه های زیادی از این رفتارهای دوگانه در صحنه های عراق وسوریه مشاهده میشود که این ظن را تقویت میکند.
 
داعش درابهام
 
هنگام قدرت گرفتن داعش در منطقه ، غربیها احساس متفاوتی داشتند بعضا آنرا در پروسه "منازعات کنترل شده " منطقه ای خود محسوب مینمودند هرچند که درمقاطعی از این مدار خارج میگردید ولیکن وجود داعش بعنوان جریانی انگیزه دار بمنظور استمرار منازعات منطقه ای ولو جریانی ضعیف ، همواره جزء دکترین نظام سلطه در منطقه بوده اند. با اقبال داعش مبنی بر پذیرش نیروهای عقیدتی همسو با اهداف خود ، برخی کشورها تصورشان بر این بود که با اعزام شهروندان ماجراجو به مناطق آشوب زده خاورمیانه و پیوستن به طرفداران "دولت اسلامی عراق و شام " میتواند از گزند اندیشه های افراطی در امان باشند و به زعم آنان با تشدید درگیری بین تمدنی و دینی ، به نقش ایجابی داعش صحه بگذارند حتی برخی کشورهای منطقه سودای خلافت نوین خود را در گرو موفقیت"اسب تروا" ی داعش میپنداشتند که شاید بتوانند عظمت گذشته خود را باز تولید کنند و با این نگرش فضای سیاسی و اجتماعی را به نفع خود ترسیم نمایند اما حملات اخیر داعش به سرزمینهای غیر مسلمان آنانرا بخود آورد .دراینجا باید گفت:
ببری مال مسلمان وچومالت ببرند
                                    بانگ و فریادبر آری که مسلمانی نیست
در بین معادلات چند مجهولی منطقه آشوب زده خاورمیانه از این نوع معلومات فراوان یافت میشود که با جایگزینی آن میتوان از مجهولات پیچیده ای در این فضای آشفته اندیشه ای رمزگشایی نمود .
 پدیده داعش شکاف عمیق دینی حتی در بین سلفیت معاصر محسوب میگردد که بسادگی ترمیم نخواهد شد تلاش فکری درون دینی با مقولات عقلانی و فشارهای هدفمند بیرونی از افزایش رادیکالی شدن فضای اندیشه ای منطقه راه حل منطقی نقابل با داعش میباشد. چون داعش یک اندیشه افراطیست که تنها با اندیشه عقلانی اصلاح میگردد. عمده ترین ایراد اساسی داعش استنتاج نا صحیح از سنت و سیره  سلف صالح میباشد که مبین انتزاعی بودن رفتارهای داعش به عنوان آخرین نسخه سلفیت معاصر میباشد که با بسیاری از حقایق عقلانی جامعه فاصله دارند. با ادامه این روند و با عنایت به ماهیت گروههای گریز از عقل ، متاسفانه باید هرزمان در انتظار استنباط جدیدی از اندیشه سلفیگری باشیم که ناقض سلف ماقبل خود خواهد بود که بغیر از پیچیدگی وضعیت موجود برای جامعه مسلمانان سود دیگری در بر نخواهد داشت.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

«جریان تکفیری» از نگاه رهبر انقلاب

«داعش» و «القاعده» دو شاخه درخت وهابیت در عربستان

آثار سیاسی - اجتماعی جریان‌های تکفیری بر عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی

آسيب‏ شناسى رشد جريان‏هاى تكفيرى به عنوان يك چالش عمده فراروى اسلام‏گرايى‏

آسیب شناسی جریان‌های تکفیری و راهکارهای مقابله با آن، از منظر مقام معظم رهبری

آسیب شناسی رشد جریان‌های تکفیری در خاورمیانه

آشنایی با رهبران "اخوان المسلمین" از ابتدا تا کنون

آشنایی با مکتب سلفیه

آل سعود و عربستان سعودی

آموزه‌ها و آینده داعش

آيا استعانت از غير خدا جايز است؟

آيا به‌کارگيري زور براي رسيدن به قدرت، گزينه­ اي شکست ­خورده است؟

آينده داعش در عراق

آينده ‏نگارى رفتار گروه‏ هاى تكفيرى‏

آیا ترکیه به سرنوشت پاکستان مبتلا خواهد شد؟

آیا تهدید داعش را جدی بگیریم؟

آیا توحید وهابیت مطابق احادیث حضرت خاتم الانبیا است؟

آیا جامعه عراق پس از جنگ آمریکا، از صوفی گری به جریان سلفی تکفیری تغییر کرد؟

آینده جنبش های اسلامی

آیندۀ داعش و تفکرات سلفی در خاورمیانه

آیین وهابی؛ بنیادگرایی یا اصلاح طلبی؟!

ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

ابن تیمیه حنبلی، نظریه پرداز تفکر وهابیت

ابن تیمیه و اهل بیت

ابن تیمیه و نگرش آن به مذاهب

ابن تیمیه که بود و چه کرد

ابوبكر بغدادی

ابومصعب زرقاوي و داعش

اجتهاد از نگاه وهابیون

احتیاط در تکفیر مسلمان از نظر فقهای احناف

احزاب سلفی در مصر

احمد بن حنبل و دیدگاه‌های او درباره تکفیر

اختلاف میان وهابیون و دیوبندیه

اختلافات نظری و اعتقادی وهابیت با مسلمین

ادله داعش بر خلافت اسلامی و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

ارائه مدل تحلیل جامع جریان تکفیری و راهبردهای مقابله با آن

ارتباط اسلام‌ستیزی با جریان‌های تکفیری

ارزش (ضد) امنيتي بنيادگرايي؛ با تأكيد بر نهضت سلفي‌‌‌‌‌ ـ وهابي

ارزیابی دیدگاه ابن تیمیه در بحث حسن و قبح

ارزیابی سیاست کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات داعش

ارکان سیاسی اندیشه های داعش؛ از امامت تا تکفیر و جهاد

ارکان و مقومات مفهوم «عبادت»

ازبکستان بعد از کریم اف و ترسیم جریان شناسی دینی سیاسی آینده

اسامه بن‌ لادن

استراتژی «گرگ‌های تنها»؛ این بار در افغانستان

استراتژی انحرافی ابن تیمیه در تفسیر آیات قرآن

استراتژی داعش در عراق و شام

اسلام دین صلح و مهربانی و محبت و رحمت

اسلام سیاسی و منتقدان آن: اندیشه های قاضی عشماوی پیرامون رادیكالیسم سیاسی

اسلام سیاسی و نقش آن در خاورمیانه

اسلام و تروریسم؛ دو واژه بیگانه

افترائات وهابیت علیه شیعه

افترائات وهابیت علیه شیعه در مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین توحیدی

افغانستان در دوران پساطالبان

افغانستان و گروه طالبان

افغانستان، گذرگاه داعش به آسيای مركزی

اقدامات سلفی‌های تکفیری؛ فرصت‌های به وجود آمده برای جمهوری اسلامی ایران

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

اقسام ذبح و قربانی و اشتباه وهابیت

التکفیر و الهجره

القاعده

القاعده در اوگاندا

القاعده در تانزانیا

القاعده و تروریسم مذهبی

القاعده و شاخه‌هاي آن؛ نيروهاي اجاره‌اي و انتحاريون مزدور

القاعده پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر عراق)

القاعده: زمینه ساز استقرار پایگاه های نظامی آمریکا و ناتو در آفریقا

المرابطون؛ نسل جدید القاعده مصر

الگوی حکومت در اندیشه جریان سلفی تکفیری

الگوی سازمانی القاعده و داعش

امکان سنجی تحقق همگراییِ جهان اسلام در مواجهه با تهدید جریان تکفیری

اندیشمندان حنفی و کژ اندیشی های ابن تیمیه

اندیشه تکفیری و راههای علاج آن

اندیشه جاهلیت محمد قطب در بوته نقد تشیع، تسنن و عقل

اندیشه سیاسی ابن قیم جوزیه

انگلستان و ظهور وهابیت و آل سعود

ایدئولوژی تکفیر؛ سرشت و راهبرد مواجهه با آن

ایمن الظواهری

بازخوانی ماجرای جهیمان العتیبی و ظهور اندیشه مهدویت در بطن وهابیت

بازخوردهای ضد‌امنیتی هستی‌شناسی اجتماعی سلفیت جهادی

بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر با تأکید بر طالبان و القاعده

بازشناسی تفاوت سلفی نوگرا و افراط‏ گرا

بدعت

بدعت از منظر وهابیان

بدعت در دین

بدعت و سنت از ديدگاه فرق اسلامى و جريان‏هاى تكفيرى‏

بربهاری

بربهاری از کهن ترین تئوریسین های وهابیت

برداشت اشتباه تکفیریها از جهاد در قرآن

برداشت‌های القاعده از افکار جهادی سید قطب

برررسی شخصیت و نظرات شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق سعودی

برررسی قتال در قرآن 4

بررسى مبانى فکرى تکفیر

بررسي متني و سندي روايت شد رحال

بررسی اختلاف چهار جریان عمدۀ وهابیت در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی در زمینۀ تکفیر

بررسی ارتباط خوارج با وهابیت

بررسی ارتداد در مذاهب اسلامی

بررسی استناددهی تروریسم تکفیری به سنت نبوی و جهاد اسلامی

بررسی اقدامات تکفیریون در عراق و سوریه

بررسی تاریخی جریان‌های تکفیری تروریستی

بررسی تطبیقی ایده‌ها و رفتارهای خوارج و وهابیت

بررسی تطبیقی ایمان و کفر از دیدگاه مذاهب اسلامی و جریان‌های تکفیری

بررسی تطبیقی دیدگاه فقهای فریقین درباره حرمت تکفیر مسلمانان

بررسی جریان سلفیت، وهابیت و تکفیر

بررسی حدیث «قرن الشیطان» از دیدگاه علمای اهل سنت

بررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره زیارت قبور

بررسی دیدگاه محمد بن‌عبدالوهاب درباره شرک و مشرک

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_1

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_2

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_3

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_4

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_5

بررسی دیدگاه گروه های تکفیری درباره آیات جهاد_6

بررسی رابطه عقاید دیوبندیه و وهابیت

بررسی روایت التجاء ابو ایوب انصاری به قبر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم

بررسی زبان شناختی واژه‌ی قرآنی «کفر»

بررسی زمینه های سیاسی اجتماعی شکل گیری طالبان در پاکستان

بررسی زمینه‌های صدور فتاوای تکفیری و پیامدهای آن بر جهان اسلام

بررسی سلفی‌گری ابن ابی العز با تأکید بر «شرح العقیدة الطحاویة»

بررسی قتال در قرآن 1

بررسی قتال در قرآن 2

بررسی قتال در قرآن 3

بررسی مبانی فقهی تکفیر

بررسی موانع تکفیر از دیدگاه وهابیت با تأکید بر مانعیت تأویل

بررسی و ارزیابی تاثیر عرفان در تعدیل قرائت های افراطی از دین

بررسی و نقد توحید در اندیشه سلفیه وهابی و سلفیه جهادی

بررسی و نقد دلیل وهابیت بر انقطاع عمل بعد از موت

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

بررسی و نقد دیدگاه شاه ولی‌الله دهلوی در مسئله شرک

بررسی و نقد رابطه دعا و عبادت، از منظر قرآن و وهابیت

بررسی و نقد منهج قفاری در کتاب اصول مذهب الشیعه

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش دوم)

بررسی پیشینه ورود تروریسم تکفیری به کشور (بخش نخست)

بررسی کتاب تاریخ نجد نوشته حسین بن غنام

بررسی گفتمان سید قطب و تأثیر آن بر شکل گیری جریان‌های تکفیری مصر

بلای تکفیر، مصیبت اسلام و مسلمین

بن بست خلافت با اندیشه داعش

بنیاد گرایی و سلفیه بازشناسی طیفی از جریان های دینی

بنیادگرایی اسلامی داعش- القاعده: تمایزهای ساختاری و ایدئولوژیکی

بوکوحرام و قرائن همپیمانی با داعش

بیوگرافی ابن تیمیه

تأثیر افکار ابن‌تیمیه در گسترش جنایت‌های جریان‌های تکفیری

تأثیر اندیشه های سیاسی برنارد لویس در ترویج اسلام هراسی در غرب

تأثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک جدید خاورمیانه

تأملاتی درباره بیانیه اخیر شبکه تروریستی القاعده علیه داعش

تأملی بر ماهیت گروهک تروریستی ریگی

تأملی غیر غربی در افراطی گری و خشونت ورزی به نام دین

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

تأويل در قرآن و «تأويل قرآن»

تأویل

تاثیرات سید قطب بر گروهک های جهادی تکفیری

تاريخچه فرقه وهابيه و عقايد ايشان

تاریخ وهابیت

تبار شناسی سلفیه سروری از ابن تیمیه تا سید قطب

تبارشناسی مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی اسلام سلفی - تکفیری

تبرک (لمس و تقبیل) از نگاه اهل سنت

تبرک و استشفا به آثار اولیا

تجاوز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان سر برآوردن القاعده

تحرک‌پذیری سلفیت جهادی در آسیای غربی و امنیت عمومی جمهوری اسلامی ایران

تحقیقی درباره رابطه ذهبی و ابن‌تیمیه

تحليلى بر هويت جديد تروريست‏هاى تكفيرى در خاورميانه ...

تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی‏

تحلیلی بر رویکرد‌های متناقض به اندیشه‌های سلفی- تکفیری سید قطب

تحلیلی بر هویت جدید تروریست‌های تکفیری در خاورمیانه

تحلیلی شرق‌شناسانه از جریان‌های تکفیری قدیم و جدید

تحول گفتمانی و بازتعریف نسل جدید القاعده در سوریه

تحولات اسلام سیاسی رادیکال

ترسیم نقشه راه جدید داعش

ترور، تروریسم و حقوق بشردوستانه

تروریسم از منظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه با نگاهی به عملیات استشهادی

تروریسم تکفیری داعش و محور مقاومت ضدصهیونیستی

تشبیه: مانند کردن خدا به مخلوقات

تضاد عقايد احناف با وهابيت درموضوع توسل

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 2 (زندگى حقيقى همراه با عمل براى انبيا و اوليا در قبر)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت 4 (علم غيب)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت3 (توسل)

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت5 (وهابيت و موضع اهل‏ سنت در قبال آن)

تضاد عقايد حنفيت با وهابیت 6 (وهابیت را بهتر بشناسیم)

تضادهای ایدئولوژیک؛ چرا داعش و القاعده متحد نشدند؟

تعدیل افراط گرایی دینی؛ براساس روش شناسی ائمّه(ع) در مواجهه با تفکر غالیان

تفاوت توسل با استغاثه مشرکین به بت ها

تفاوت میان جنبش‌های انقلابی و جریانات تکفیری و تروریستی

تقابل دیدگاه وهابیت تکفیری در حرمت تکفیر اهل قبله با آیات و روایات

تقابل فیزیکی وهابیت با تشیع

تقليد از ديدگاه سلفى‏هاى تكفيرى‏

تكفير از دیدگاه مذهب شيعه

تكفيريت در پاكستان و راه برون‏ رفت از آن‏

تمدن اسلامی و جریان‌های تکفیری

تناقضات ابن عبدالوهاب در مسئله تکفیر مسلمین

توحید از دیدگاه تشیع و وهابیت

توحید در مذاهب کلامی

توحید عبادی و شبهات وهابیت

توحید و شرک

توحید و شرک از دیدگاه استاد مطهری و سید قطب

توسل در سیره انبیا از دیدگاه اهل‌سنت

توسل در سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

توسل و رابطه آن با توحید عبادی

توسل و شفاعت از نگاه دیوبندیه

توسل، شفاعت، استغاثه؛ رفع نزاع با تبیینی جدید

توسل، مرگ و شفاعت از دیدگاه تشیع و وهابیت

تکاپوی داعش برای بقای سرزمینی

تکفیر

تکفیر

تکفیر از دیدگاه ابن تیمیه

تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند

تکفیر از دیدگاه سید قطب

تکفیر از دیدگاه قرآن

تکفیر از دیدگاه قرآن کریم

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

تکفیر از نگاه برخی ائمه مذاهب اهل سنت

تکفیر از نگاه بزرگان اهل سنت

تکفیر از کدام قسم: کفر در مقابل ایمان یا کفر در مقابل اسلام

تکفیر اهل قبله

تکفیر اهل قبله در اندیشه علمای دیوبند

تکفیر تکفیریان خشونت تکفیری، در خدمت استعمار نوین

تکفیر در آیات و روایات

تکفیر در جهان اسلام

تکفیر در روایات نبوی (1)

تکفیر در روایات نبوی (2)

تکفیر در روایات نبوی (3)

تکفیر در روایات نبوی (4)

تکفیر و اقسام آن در نگاه شیعه

تکفیر گذشته، حال، آینده

تکفیری ها و تجاور از حدود جهاد

تکفیریها در انگلستان

تیشه داعش به ریشه‌های تاریخ ایران در موصل

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسلام

جایگاه علمی و دینی مردم نجد در دوران محمد بن‌عبدالوهاب

جريانهاي جديد وهابيت از ديدگاه دکتر عصام العماد

جريان‏هاى تكفيرى و نقض حقوق زنان‏

جریان داعش و تحریف مفهوم جهاد

جریان شناسی اختلافات طالبان بر سر رهبری

جریان شناسی القاعده

جریان شناسی بنیادگرایی در جنبش های اسلامی

جریان شناسی وهابیت مصری

جریان شناسی گروهک تروریستی انصارالاسلام

جریان شناسی گروه‌های تکفیری جهادی در مصر

جریان شناسی سلفیگری

جریان های تکفیری عراق

جریانات افراطی و تکفیری در منطقه و راهکارهای مقابله با آنها با توجه به نقش خاورمیانه ای روسیه

جریانات تکفیری بناهای اسلامی (در عراق به عنوان نمونه)

جریان‌شناسی تکفیری در افغانستان

جریان‌شناسی گروه‌های تکفیری: ابعاد و پیامدها

جریان‌های تکفیری در عراق از ظهور وهابیت تا عصر حاضر

جریان‌های تکفیری فعال در پاکستان

جریان‌های تکفیری و خطرهای آن برای امت اسلامی و بشریت و عوامل شکل‌گیری آن

جریان‌های تکفیری، مهمترین خطر فراروی بیداری اسلامی

جشن و سرور در میلاد پیامبر گرامی از دیدگاه قرآن و سنت

جمعیت اخوان التوحید: شکل گیری و نقش آن در پیشرفت آل سعود

جنایات جریان‌های تکفیری در لبنان

جنبش اسلامی ترکستان شرقی؛ جهانی تهدید و نگرانی

جنبش شاه ولی­ الله در هند

جنبش های سیاسی معاصر در عربستان سعودی

جنبشهای اسلامی و خشونت در خاورمیانه

جنگ در شبه جزيره مروري بر شكل گيري وهابيت در عربستان

جهاد در اندیشه سید قطب

جهاد و مجاهد از نگاهی دیگر

جهاد و نظم بین‌الملل سلفیسم جهادی و تحول معنایی جهاد

جهادی‌های جدید کیستند؟

جهان از نگاه داعش

جهانى شدن و القاعده

جهانى شدن و ظهور هویت بنیادگرا در غرب آسیا

جوانان يهودی در صف داعش

حدیث منع نشستن و عبادت کردن در مقابر بررسی تطبیقی دیدگاه ابن‌تیمیه و مذاهب اربعه اهل سنت

حرمت تكفير اهل قبله در انديشه علماى اسلام

حرمت تکفیر اهل قبله در کتاب و سنت

حرمت تکفیر نزد پیشوایان چهارگانه اهل سنت

حرکت سلفیه

حزب التحریر ازبکستان

حزب التحریر در آسیای مرکزی

حقوق بشر و جریان‌های تکفیری

خاستگاه سلفی گری تکفیری

خاندان آل سعود و عربستان سعودی

خاورمیانه و جنگ های دینی

خشم به فرمان خرد، شرع و غریزه: تأملی در خشونت داعش از زاویه‌ای دیگر

خشونت تکفیری‌ها، توحشی چنگیزی در لباس اسلامی است

خشونت، ترور و افراط گرایی در قرآن

خط بطلان جولانی بر فانتزی‌های غرب در سوريه

خطر تکفیر برای جوامع اسلامی

خطر گروه‌های تکفیری علیه اسلام و مسلمانان

خلافت از دیدگاه سلفیه جهادی

خوارج، اولین گروه تکفیری در جهان اسلام (پیشینه جریان تکفیری خوارج) و پیامدها و نتایج سوء تکفیر و افراطی گری در جهان اسلام

خیانت های خلافت داعش به جامعه اسلامی

داعش خوب داعش بد

داعش در مسیر القاعده شدن

داعش و استفاده از گرافیک اطلاع‌رسان

داعش و عملکرد آن برای اهداف غرب و رژیم صهیونیستی

داعش پس از ناكامي در تأسيس دولت

داعش چگونه القاعده را زمین‌گیر کرد

داعش یاد آور خاطرات نسل اول وهابیت

داعش، القاعده؛ فرزند در مقابل پدرخوانده /بازخوانی روند شکل گیری القاعده در عراق و انشعاب درون سازمانی

داعش، قفقاز و واکنش روسیه

داعشی‌ها به نام جهاد سر می‌برند/ علت شکل‌گیری گروه‌های تکفیری

در آمدی بر مناسبات وهابیت و علم کلام

درنگی بر دیدگاه ابن‌تیمیه در مواجهه با مذاهب و بزرگان اسلام

درنگی در مبانی و آینده‌ خشونت به سبک رادیکالیسم تکفیری

درگذر تکفیر فکری و تکفیر جنایت‌کارانه

دشمن نزدیک و دور

دلایل و پیامدهای حمایت عربستان از گروه‌های اسلام‌گرای افراطی

دموکراسی

دو متن ماندگار: «هنر جنگ» و «درباره جنگ»

دگردیسی اسلام سیاسی در تونس

رابطه ولایت تکوینی و استغاثه به ارواح اولیای الاهی

رادیکالیسم اسلامی در جنوب شرق آسیا: جماعت اسلامی اندونزی

راهبرد آمریکا برای مبارزه با القاعده و داعش

راهبرد تکفیری و ضد وحدت عربستان سعودی در عرصه آموزش و رسانه

راهبردهای مدیریتی نبی اکرم(ص) در راستای تحکیم وحدت بین اقوام در صدر اسلام

راهبردهای مقابله با تهدیدات نرم جریان‌های تکفیری در جهان

ردّ نظر وهابیت از سوی اهل‌سنت در حرمت زیارت قبور

رفت و برگشت اسلام‌گرایی رادیکال از سوریه به شمال آفریقا

رقابتى براى هويت و شناسه‏

روش شناسی پیامبر(ص) در تقویت اتحاد مسلمانان و تعدیل افراط گرایی

روش قرآن در علاج و جلوگیری از پدیده تکفیر

روش های تبلیغی وهابیت

روش‌های برخورد محمد بن‌عبدالوهاب با مخالفان خود

روش‏هاى جهان اسلام براى فائق آمدن بر بحران تكفير

رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با تروریسم؛ داعش سیاه، داعش سفید

ریشه های تاریخی و نحوه شکل گیری وهابیت

ریشه‌های تفکر داعش (١)

ریشه‌های تفکر داعش (٢)

ریشه‌های تفکر داعش (٣)

ریشه‌های تفکر داعش (٤)

ریشه‌های تفکر داعش (٥)

ریشه‌های تفکر داعش (٦)

زادگاه فکری اندیشه تکفیری در جامعه اسلامی

زمینه های تاریخی سلفیه

زمینه‌های ظهور و گسترش داعش در محیط امنیتی غرب آسیا

زمینه‏ های گفتمانی تعامل داعش در قبال اسرائیل و مسئله فلسطین

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

زیارت از دیدگاه احادیث اهل سنت

زیارت قبور از نگاه مذاهب اسلامی

سابقه سیاه وهابیت در تخریب آثار اسلامی

ساختار تشکیلاتی جدید داعش؛ نسل دوم فرماندهان دولت خلافت

سازمان کنفرانس اسلامی و نقش آن در گسترش وهابیت

سازوکار نیروگیری و نحوه عمل جریانهای تکفیری در گفت‌وگو با دکتر فیرحی

سب الصحابه

سرنوشت مدعیان خلافت در انتظار داعش

سرچشمه اندیشه وهابیت

سرچشمه های فکری القاعده

سفر وهابیت به مصر

سلفى‏گرى در تونس و آينده پيش رو

سلفيان

سلفيان

سلفی ها، روند نوگرایی که به افراط گرایی رسید

سلفی گرایی جهادی-تکفیری و آینده ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه

سلفی گری

سلفی گری در مصر و دوره جدید

سلفیت و جنبه های شبهه آمیز آن در مذاهب اربعه

سلفیه

سلفیه جهادی در شبه جزیره؛ بررسی رویکرد و عملکرد القاعده شبه جزیره

سلفیه درباری

سلفیه و تقریب

سلفیه و جنبش‌های اسلامی ـ دیوبندیه

سلفی‌گرایی متحرک: چالش امنیتی بدون مرز

سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی

سلفی‌گری و تکفیر در تونس میان گفتمان النهضة و دیگر گفتمان‌های بومی

سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران

سماع موتی و تقابل دیدگاه وهابیان با بزرگان خود

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

سماع موتی و رابطه آن با توسل به ارواح اولیای الهی

سنت‏ گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی

سنّت پیامبر و تکفیر مسلمانان

سونامی تکفیری در جهان بشری

سپاه صحابه و لشکر جهنگوی نماینده افکار افراطی سلفی‌گری

سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات

سیر تطور هیئت‌‏های شرعی داعش

سیر مطالعاتی نقد اندیشه تکفیر (جهادی تکفیری)

سیر مطالعاتی نقد اندیشه تکفیر (وهابیت تکمیلی)

سیر مطالعاتی نقد اندیشه تکفیر (وهابیت مقدماتی)

شباهت وهابی ها با خوارج

شباهتهای فکری خوارج عصر علوی و داعشیهای امروز

شبکه سلول هاي تروريستي داعش در آسياي مرکزي

شخصیت شناسی ابوبكر بغدادی

شدّ رحال برای زیارت قبر نبی اکرم ص از منظر دیوبندیه و ابن‌تیمیه

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

شکاف شیعی – سنی در اسلام سیاسی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی

شکاف‌‌‌های درونی داعش؛ نزاع دو نسل القاعده

شگرد ابن تیمیه در انکار فضائل امام امیرالمؤمنین (علیه السلام)

شیوه‌های وهابیت در مخالفت با اهل سنت

صحیحین و نفی تکفیر

صنعانی؛ سلفی تکفیری یا سلفی میانه‌رو

طالبان در عصر داعش: آینده سلفی گری تکفیری در همسایگان شرقی ایران

طالبان و سپاه صحابه فرزندان وهابیت

طالبان؛ دین و حکومت

ظهور داعش در شبه‌ قاره

ظهور داعش؛ پایانی بر نظم جهانی

ظهور و افول القاعده در عراق

عبادت

عبادت در اندیشه شیعه و وهابیت

عبور از «خاورمیانه جدید»

عربستان در عرصه تبلیغات

عربستان معمار جنایت و مکافات

عربستان و وهابیت در آفریقا

عزاداری بدعت یا سنت

عقائد تکفیر و نقش مسلمانان

عقل از دیدگاه سلفیه

عقل از منظر وهابیان

علل شکل گیری تکفیری‌ها از دیدگاه جغرافیای سیاسی

علل شکل گیری جریان‌های تکفیری در افغانستان و شبه قاره هند

علل و آینده حضور داعش در آفریقا

علل گسترش دعوت محمد بن‌عبدالوهاب

علمای شافعی و ابن‌تیمیه

عملکرد وحشیانه ی فرقه ی وهابیت و خاندان آل سعود

عوامل روانی تکفیر

عوامل ظهور جریان‌های تکفیری در جهان اسلام/ تبارشناسی گروه‌های افراطی

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(1)

عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیّت(2)

فتنه تكفير

فتنه و هابیت

فرا واقعیت بنا العابد!

فضای مجازی (سایبری) و شبکه‌های ماهواره‌ای جریان‌های تکفیری

فعالیت وهابیت در جهان

فقه تکفیر میان برهان شرعی و فقه خودساخته

فهرستواره پایان‌نامه‌های حوزوی-دانشگاهی در موضوع سلفی‌گری و نقد وهابیت

فواید توسل به ارواح پیامبران و اولیای الهی

قبیله انحراف

قبیله بدعت

قبیله خشونت

قتل عام حجاج یمنی توسط وهابیان

قتل و تکفیر در آیات قرآن (1)

قرآن و همگرایی بین مذاهب اسلامی

قرآن کریم و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه بشری

لشگر جهنگوی

لیست حامیان مالی گروه های تروریستی همسو با القاعده در 31 کشور جهان

مانیفست توحش در فقه داعش

ماهیت دینی ـ سیاسی گروه طالبان

مبانى كلامى «القاعده» در تكفير و كشتار مسلمانان‏

مباني اعتقادی داعش

مبانی اعتقادی جریانهای تکفیری و مقایسه ی آن با آرای دیگر مذاهب

مبانی اعتقادی محمد ابن عبدالوهاب

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

مبانی فکری ابن تیمیه

مبانی مذهبی و قومی طالبان

مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده

مبانی کلامی «القاعده» در تکفیر و کشتار مسلمانان

متافیزیک خشونت داعشی؛ سه مفهوم نکایه، توحش و تمکین

متغيرهاى منطقه ‏اى و بين‏ المللى و علل داخلى ورود داعش به عراق‏

متن قطعنامه شورای امنیت درباره گروه تروریستی داعش

محمد بن عبدالوهاب و مخالفان نجدی معاصر او

مخالفت دیوبندیان با دعوت محمد بن عبدالوهاب

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

مخالفت وهابیان با عقاید اهل سنت

مراتب و متعلقات ایمان

مرز بین تروریسم و جهاد در اسلام

مروری بر افکار وهابیت و جایگاه آن در جهان باورهای فطرت ستیز

مسئله توسل به اموات با نگاهی به آیه 22 سوره مبارکه فاطر

مشکلات پیش روی عراق پساداعش

معرفی و بررسی شیوه‌های مقابله با تکفیر در جهان اسلام و آثار آن

معناشناسى عبادت در نظام تعاليم وحى و دفع اتهام كفر و شرك از مسلمين‏

معیار توحید شرک از دیدگاه شهید مطهری و سید قطب

معیارهای توسل از دیدگاه وهابیت

مفهوم دولت در گفتمان داعش؛ دولت سلفی داعش؛ تحقق ناکام یک نظریه آلترناتیو

مفهوم شناسی جنبش های اسلامی معاصر

مفهوم شناسی خودکشی یا انتحار

مفهوم شناسی سلف، سلفی گری و سلفی

مفهوم شناسی سَلَفیه و سَلَفی­گری

مفهوم عبادت از دیدگاه ابن‌تیمیه

مفهوم و مراحل شرک

مقايسه انديشه‏ و رفتار جبهه النصره و داعش

مقایسه دیدگاه وهابیت و اخوان المسلمین در زمینه حکومت

موافقين و مخالفين خلافت داعش

موانع تکفیر با تأکید بر مسئله جهل از دیدگاه ابن‌تیمیه

موضع انتقادی اندیشه‌وران اهل سنت در برابر جریان‌های تکفیری

موضع ‌گيري‌ علماي‌ جهان‌ اسلام‌ درباره‌ تشيع‌

مکتب تکفیر بر خلاف عقل، نص و صریح قرآن است

نئوتروریسم با تأکید بر تروریسم مذهبی

ناتوانی حکومت ها و رشد سلفیسم در غرب افریقا

نخستین آشنایی مسلمانان شبه‌قاره هند با اندیشه وهّابیت

ندای غیراللّه از ديدگاه علمای دیوبندیه

نظری بر تاریخ وهابیت

نفی خشونت از منظر قرآن و سنت

نقد استدلال تکفیری ها وداعشی ها براولویت کشتن مسلمانان

نقد برداشت‌های تکفیری‌ها از آیات جهاد

نقد تفسیر وهابیون از آیات «من دون الله»

نقد دیدگاه سلفیه درباره مجاز در قرآن

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک با تکیه بر نظر علمای معاصر وهابی

نقد دیدگاه وهابیت درباره عبادت با نظر به سجده برادران یوسف

نقد قرآنی مبانی وهابیت در حوزه ی جهاد

نقد و بررسی اندیشه‌های دهلوی

نقد و بررسی تکفیر از دیدگاه سلفی وهابی و سلفی جهادی

نقد و بررسی حکم بغیر ما انزل الله

نقد و بررسی دار الاسلام از نظر سلفیه تکفیری

نقد و بررسی دشمن نزدیک و دور(عدو قریب و بعید)

نقد و بررسی روش های جدلی ابن تیمیه در «منهاج السنه»

نقد و بررسی مبانی جهادگرایی تکفیری ها

نقد و بررسی مهم‌ترین ادله جریاهای تکفیری در تکفیر شیعه

نقدي بر كتاب «التبرك المشروع و التبرك الممنوع»

نقدی بر خلافت ابوبکر بغدادی

نقدی برعقاید وهابیت (توسل، شفاعت)

نقش جریان های سلفی در سوریه و فلسطین در مصاحبه با شیخ عبدالله کتمتو

نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه

نقش قدرت‌های بین‌المللی در رشد و گسترش جریان‌های تکفیری

نقش وهابیت در اوگاندا

نقش وهابیت در تانزانیا

نقش وهابیت در کنیا

نقش گروه‌های تکفیری در تغییر نقشه منطقه

نگاه داعش به مهدویت

نگاه هند به گروه‌های شبه نظامی پاکستان

نگاهی اجمالی به منهج درسی مدارس ابتدایی داعش

نگاهی بر وهابیت

نگاهی به تشکیلات سازمانی داعش

نگاهی به رشد تکفیری‌ها در تونس

نگاهی به عقبه تکفیر و دیدگاه های آن

نگاهی به عملکرد داعش از منظر کتاب تروریسم جهانی و رسانه های جدید

نگاهی کوتاه به جریان رسانه‏ ای گروه داعش

نگرشی به ظرفیت‌های تقریبی الازهـر

هجوم وهابیان به مدینه منوّره

همگرايي استراتژيك؛ اتحاد سلفي‌هاي عربستان، هند و مصر

واقعه 11 سپتامبر ؛ سرآغاز شکل گیری بزرگترین گروههای تروریستی

واكاوى رابطه ميان نفاق و تكفير

واکاوی جایگاه تروریسم بنیادگرا در راهبرد خاورمیانه ای غرب

واکاوی ریشه‌های پدیده بنیادگرایی در خاورمیانه؛ مطالعه موردی جهانی شدن

وضعیت القاعده پس از ظهور داعش

وضعیت سیاسی داعش در قاره سیاه

وضعیت فعلی و آینده کشورهای شمال آفریقا (تاکید بر کشورهای مصر، تونس و لیبی)

وهابيت از نگاهي ديگر

وهابیان و برگزاری مراسم جشن وشادی

وهابیان و تحریف قرآن کریم

وهابیان و توحید در اسما و صفات

وهابیان و توحید ربوبی

وهابیت تکفیری (دوره ی معاصر)

وهابیت در آیینه تاریخ

وهابیت منطق تزویر و تکفیر

وهابیت و تحریف میراث‌های علمی

وهابیت و تخریب قبور

وهابیت و توحید الوهی (عبادی)

وهابیت و توحید ربوبی (1)

وهابیت و توحید ربوبی (2)

وهابیت و تکفیر شیعه

وهابیت و سماع موتی

وهابیت و موضع اهل سنت در قبال آن

وهابیت، سلفیت و اسلام‌گرایی؛ دشمن کیست؟

وهابیت، مکتب تشبیه

پاسخ به شبهات جهاد

پاسخ به مهم‌ترین شبهات وهابیت (توسل، شفاعت، تبرک، زیارت قبور)

پاسخی به شبهه ابن تیمیه در استمرار عزاداری برای امام حسین علیه السلام

پاکستان و «نبرد جهانی علیه تروریسم»

پاکستان و بنیادگرایی اسلامی

پرسمان؛ آیا تبرک جایز است؟

پيشينه و جايگاه جريان هاي سلفي

پژوهشی درباره حدیث «اللهم لا تجعل قبری وثناً یعبد»

پیام مهم ترور سرکرده جیش الاسلام

پیشینه و کارنامه وهابیت (1)- وهابیت و تفرقه

پیشینه و کارنامه وهابیت (2)- شکل گیری وهابیت

پیشینه و کارنامه وهابیت (3)-عقاید و عملکرد

چالش امنیتی تروریسم تکفیری علیه ایران

چالش های همگرایی جهان اسلام در تأسیس تمدن اسلامی

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

چرخش خلافت داعشی؛ از خلافت حقیقی تا خلافت مجازی

چقدر با تروریست‌های دنیا آشنا هستید؟

چه کسی تجددخواهی اسلامی را هدایت می‌کند؟

چگونگی پیدایش تکفیر و خارجی‌گری

چیستی و چرایی شکل گیری جریان‌های تکفیری

کابوس جدید آل‌سعود؛ آنچه همه باید درباره جنبش 15 سپتامبر در عربستان بدانند

کارنامه وهابیت؛ دوره تأسیس

کارنامه وهابیت؛ دوره تثبیت

کتاب شناسی تکفیر

کفر در مقابل ایمان یا اسلام

کفر و تکفیر در قرآن کریم و سوء برداشت از آن

کفر و جهاد از منظر حزب التحریر

کلام سیاسی و حیات سلولی تروریسم تکفیری

کودتا در داعش

کویت و وهابیت در آفریقا

گرایش های فکری سلفیه در جهان امروز

گزارش کتاب «سيف الجبار المسلول على أعداء الأبرار» اثر شاه فضل رسول قادری

گزارش کتاب جذور داعش قراءة فی تراث الوهابیة و علماء السعودیة

گزارشی از برخی فتاوای وهابیت

گزارشی از کتاب مصباح الأنام و جلاء الظلام

گفتمان اسلام سلفی و جهانی‏ شدن امنیت خاورمیانه

گفتگو با مأمون رحمه روحانی دمشقی درباره تکفیریها

گفت‌وگوی مشروح فارس با حجت‌الاسلام مهدی فرمانیان

گونه ‏شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر

گونه‏ شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی امنیتی آن در جهان اسلام