اطلس > مفاهیم و مبانی > عملیات انتحاری دراسلام  

عملیات انتحاری دراسلام  

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۹ تعداد بازدید: 403

عملیات انتحاریمعنای انتحاری در کتاب لغت آمده است:انتحر الرجل ای نحرنفسه. آن مردخودکشی کرد.[1] به طور کلی به انجام فعل اختیاری وآگاهانه وعامدانه که به مرگ انسان منتهی شودخودکشی می گویند.نويسنده : ابو طاها رخشانی

پس اگر کسی به هر انگیزه ایی خودکشی کند ،هر چند درقالب حمله انتحاری باشد که به حسب ظاهربرای هدفی این کاررا انجام می دهد گناه بزرگی انجام داده ودرعالم آخرت استحقاق عذاب الهی راخواهدداشت.

خودکشی وانتحاردر گذر تاریخ

   حمله انتحاری در اصطلاح نوعی خودکشی به قصددیگرکشی وصدمه زدن به غیر است.در این نوع ازخودکشی فرد دست به طراحی واجرای یک برنامه تخریبی می زند که طی آن خود را وسیله آسیب زدن به دیگران قراردهد وازبین ببرد.

عامل حمله انتحاری دارای هدفی است وی برای هدفش دست به طراحی واجرای یک برنامه تخریبی می زند که منجربه مرگ خودش ودیگران می شود.

درهیچ یک از غزوات پیامبرخدا صلی الله علیه و آله وسلم،سپس در فتوحات اسلامی ودر سخت ترین شرایط جنگی وفشاردشمن،کسی ازمجاهدان اسلام قبل ازجنگیدن با کفارخود را بدست خود نکشته،برخلاف انتحاری های امروزی که وقتی شرایط برایش سخت می شود خود رامنفجرمی سازد.

آیاعملیات انتحاری در اسلام اصل واساس دارد؟

انتحاریا خودکشی به صورت عام و به هرنوعی که باشد به اتفاق علمای اسلام حرام وازگناهان کبیره شمرده شده که فاعل آن مستحق دوزخ است.

انتحاری درمنظرقرآن

خداوند متعال در سوره نساءآیه29 می فرمایند" ولاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما" خویشتن رامکشیدکه الله نسبت به شمامهربان است.[2]

خداوندمتعال در سوره انعام آیه151 می فرمایند:وجانی راکه الله کشتنش را حرام نموده است جزبه حق مکشید.[3]

علمای کرام فرموده اند:شخصی که خودکشی می کند گناهش بالاترازکسی است که شخص دیگری را می کشد.زیرا وی از یک جانب فاسق شده وازجانب دیگر برنفس خود تجاوز کرده است.حتی برخی ازعلماء غسل وتکفین و نماز خواندن بر وی را ناجایزگفته اند.[4]

انتحاری ازمنظرپیامبراسلام

  پیامبراسلام می فرمایند:کسی که خودرا از بالای کوهی بیاندازد وخودکشی کند این شخص در آتش دوزخ می باشد و برای همیشه به عذاب فروانداختن در دوزخ عذاب داده می شود و کسی که با نوشیدن زهر خودکشی کند، این زهر دردستش قرار داده می شود و برای همیشه در دوزخ زهر می نوشد وکسی که به وسیله آهنی خودکشی کند ،در دوزخ برای همیشه این آهن در دستش قرارداده می شود وآن رابه شکم خود فرو می برد.(متفق علیه)

درعملیات انتحاری امروزی شخص انتحاری اول خود رامنفجرمی کند .طوری که خیلی جاها دیده شده که شخص انتحاری به دشمن هیچ آسیبی نرسانده بلکه خود به بدست خودش کشته شده است. این عمل انتحاری مصداق حدیث فوق(خودکشی)می باشد.

هدف ازجهاد حمایت اسلام

  هدف ومقصد ازجهاد در مقابل کفار ،حمایت ومصلحت اسلام ومسلمانان است .در حالی که شخص انتحاری اول خودرا نابود می کند، سپس سایرمسلمانان را. جهان شاهد این حقیقت است.

  داخل شدن مجاهدان صدر اسلام در صفوف دشمن معنای انتحاری را نمی دهد. زیرا هدف شان در قدم اول کشتن کفار بود که برخی بعد از قتال یا جام شهادت را می نوشید ویا هم غازی بر می گشت.

تزریق فکر تکفیری

   اکثرا نوجوانانی که برای عملیات انتحاری سازمان دهی می شوند ،به آنان فکر تکفیری تزریق می گردد که گویا غیر از ایشان همه مردم کافر ومرتد ویا منافق اند وجان ومال شان مباح است .چون احساسات این نوجوانان بر علم وبصیرت غلبه می کند ،چشم بسته به عملیات انتحاری حاضر می گردند.آنها نه تنها در شهرها وراه ها بلکه در مساجدالهی هم این عمل شنیع رامرتکب می شوند.

هزینه های هنگفت انتحاری

  وقتی به هزینه یک عمل انتحاربنگریم متوجه می شویم که ده ها هزار دلار مصرف شده که از توان مقاومت مردمی به مراتب بالاست. از اینجا انسان عاقل در می یابدکه هزینه های عملیات انتحاری را بجز دشمنان اسلام(یهود ،نصاری) کسی دیگر متحمل نمی شود.

فتوای علمای معاصردر مورد عمل انتحاری

   علمای بزرگ اسلام عصرحاضردر موردانتحاری می فرمایند:این گونه عملیات خودکشی است والله تعالی فرموده:که خود را مکشید وهمچنان رسول گرامی فرموده:کسی که بوسیله چیزی از دنیا خودکشی کند ،در روز قیامت بوسیله همان چیز عذاب خواهد شد.متفق علیه

برای ثبوت این گونه عملیات (انتحاری) هیچ گونه دلیل صحیح وصریحی در دین مقدس اسلام وجود ندارد.

رد براستدلال تایید کنندگان عملیات انتحاری

داستان های اصحاب اخدود وبراء

  در داستان اصحاب اخدود،پسر موحد به پادشاه مستکبرگفت:که اگربسم الله رب الغلام بگوید یعنی در حضورمردم به الله تعالی اعتراف کند می تواند قادر به کشتن وی گردد.در این داستان هیچ دلیلی برای عملیات انتحار وخود کشی وجود ندارد .زیرا پسر بدست پادشاه ظالم  کشته شد.

داستان برا ء

در داستان براء وقتی یارانش او را توسط منجیق به داخل قلعه کفار پرتاب کردند ، البته بخاطر باز نمودن دروازه قلعه،و چنین هم شد زیرا وی موفق به کشتن چندین تن از کفار در داخل قلعه شد وتوانست دروازه قلعه را به روی مجاهدان باز کند و همه وارد آن شوند و قلعه را فتح کنند.براءرضی الله در این واقعه سلامت از میان دشمن بیرون آمد.پس در کجای این واقعه انتحاراست؟

ارزش حیات مسلمان

  حیات انسان مسلمان بزرگترین نعمتی الهی است که الله تعالی آن را برای رسیدن به تکامل وصعود به قلعه های رفیع وعالی بندگی به انسان عطا فرموده است.از این رو نه تنها دیگران نمی توانند صدمه ای به این نعمت الهی وارد سازند، بلکه خود شخص نیز به هیچ عنوان حق ندارد آن را از بین ببرد.

  بر انسان واجب است پیوسته ازجان خویش پاسداری ومحافظت کند.زیرا مالک اصلی انسان خداود متعال است ونفس انسانی امانت الهی است،از این رو باید از این امانت خوب محافظت کرد و از بین بردن آن خیانت در امانت الهی است.[1]

آری خودکشی در شریعت اسلامی به معنای عقب نشینی از نیل به غایت کمال بندگی وسقوط به وادی حسرت وناکامی است.به این جهت این عمل ازنظراسلام حرام ومحکوم است.

پی نوشت:

لسان العرب  5/195             

سوره نساء29        

سوره انعام151

ابن عابدین1/584           

متفق علیه[1]  بقره/سوره۲، آیه۱۸۸.   

نساء/سوره۴، آیه۱۴۸.
.نور/سوره۲۴، آیه۲۳.   

.بقره/سوره۲، آیه۸۳.   

.الکشاف، ج‌۱، ص‌۶۲۷.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله
مطالب دیگر در این بخش

هجرت

مسجد ساختن بر روی قبور و نماز خواندن در کنار قبور

دعا در کنار قبور

آل الشیخ

اسلام در نظر فقهای فریقین

تقلید در دیدگاه سلفی‌های تکفیری

سلفیه جهادی

انقطاع عمل بعد از موت

حیات برزخی

ظاهر گرایی از دیدگاه سلفیها

اسلام در قرآن و روایات

تأویل از دیدگاه سلفیها

تشبه به کفار

گریه و عزاداری

دموکراسی

ولاء و براء

إرهاب

سفر برای زیارت قبور اولیای الهی

استغاثه به ارواح اولیای الهی

زیارت قبور برای زنان

دار الاسلام

دموکراسی

بنا بر قبور

تسمیه به «عبد» و «غلام»

سنت و بدعت

ترور (فتک و اغتیال)

آخر الزمان

سوگند به غیر خدا

نذر و ذبح برای غیر خدا

احتفال

امت

جماعت

معذوریت جاهل (عذر به جهل)

خروج بر حکام مسلمان (1)

دار الکفر و دار الحرب

دشمن نزدیک و دور

خروج بر حاکم مسلمان (2)

تکفیر مطلق و معین

حقیقت و مجاز

حکم بغیر ما انزل الله

تأویل در اصول

طلب شفاعت از اولیای خدا

مانعیت تأویل

سلطه غیبی (ولایت تکوینی)

موانع تکفیر

نواقض الاسلام (2)

مفهوم و مراحل شرک

مبانی جهادگرایی تکفیری در اهل سنت و نقد آن

تكفير در نگاه انديشمندان اسلامى

سلفیان و توحید

توحید و شرک

تعریف جهاد نزد علمای اسلام

دولت در اندیشه اسلامی معاصر

عقل از دیدگاه وهابیت

عملیات انتحاری دراسلام  

اسلام و ايمان

عدو قریب و بعید

توسل

تکفیر اهل قبله

نقد و بررسی دیدگاه سلفی جهاد درباره رومیه

پرچمهای سیاه گروه های تکفیری

تبرک

کفر در لغت و اصطلاح

استشهادی

معنای اسلام و ایمان

عدو قریب و بعید

دابق

جهاد در نظر شیعه و سنی

سماع موتی

استعانت از کفار در جهاد

عبادت از منظر سلفی ها

توحید و شرک از منظر سلفیان

سب صحابه

مفهوم شناسی جهاد از نگاه سلفیه

جاهلیت

نکایه، انهاک، ادارة التوحش

مبانی فکر سلفیه