« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 11 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱۰ تعداد بازدید:49

مجله سراج منیر شماره 9

مشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: مهدی فرمانیان

سال نشر: بهار 1392

مجله سراج منیر از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱۰ تعداد بازدید:70

مجله سراج منیر شماره 7 و 8

مشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: اکبر اسرعلیزاده

سال نشر: پاییز و زمستان 1391

مجله سراج منیر از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱۰ تعداد بازدید:64

مجله سراج منیر شماره 6

مشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: اکبر اسرعلیزاده

سال نشر: بهار 1391

مجله سراج منیر از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱۰ تعداد بازدید:45

مجله سراج منیر شماره 5 مشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: اکبر اسرعلیزاده

سال نشر: بهار 1391

مجله سراج منیر از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۹ تعداد بازدید:83

مجله سراج منیر شماره 4مشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: اکبر اسرعلیزاده

سال نشر: زمستان 1390

مجله سراج منیر از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۷ تعداد بازدید:85

مجله سلفی پژوهی شماره 2مشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: مهدی فرمانیان

جايشیى سردبیر و مدیر داخلی: حسیى قاضی زاده

 مجله سلفی پژوهی از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۷ تعداد بازدید:95

مجله سلفی پژوهی شماره 3مشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: مهدی فرمانیان

جايشیى سردبیر و مدیر داخلی: حسین قاضی زاده

مجله سلفی پژوهی از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۷ تعداد بازدید:80

مجله سلفی پژوهیمشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: مهدی فرمانیان

جايشیىن سردبیر و مدیر داخلی: حسیى قاضی زاده

مجله سلفی پژوهی از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۵ تعداد بازدید:47

تأویل صفات خدامشخصات

نویسنده: علی اصغر رضوانی

ناشر: مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1390

تعداد صفحات: 88 صفحه

کتاب تاویل صفات خدا یکی دیگر از آثار علی اصغر رضوانی در نقد مبانی فکری سلفیه تکفیری است که به همت انتشارات مشعر منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۳ تعداد بازدید:62

عمدة الكلام في اثبات التوسل و التبرك بخير الاناممشخصات

نویسنده: جمیل حلیم الحسینی

ناشر: شرکه دار المشاریع

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 2009 م

تعداد صفحات: 272 صفحه

اين كتاب از جمله آثار علمای اهل سنت در رد عقیده افراطی در رابطه با توسل و تبرک به قبور انبیاء و اولیاء الهی به رشته تحریر درآمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۳ تعداد بازدید:79

مشخصات

نویسنده: شیخ سلیم علوان

ناشر: شرکه دار المشاریع

سال نشر: 2009 م

تعداد صفحات: 150 صفحه

کتاب «تفسير اولي النهي لقوله تعالي الرحمن علي العرش استوي» اثر یکی از علمای اسلام به نام شیخ سلیم علوان است که در رد عقیده تکفیری ها در مورد صفات خداوند به رشته تحریر درآمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲ تعداد بازدید:81

أخطاء ابن تيمية في حقّ رسول الله وأهل بيتهمشخصات

نويسنده: دکتور محمود سید الصبیح

ناشر: دار زین العابدین

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 2010 م

تعداد صفحات: 506 صفحه

 

کتاب «اخطاء ابن تيمية في حق رسول الله واهل بيته» در دفاع از حریم نبی مکرّم اسلام (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت ایشان (ع)، توسط السید الشریف الدکتور محمود السید صبیح به تحریر درآمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۳۱ تعداد بازدید:130

سلف و مدعیان سلفیتمشخصات

نویسنده: محمد نذیر الدین نعمانی

ناشر: مرکز علمی قلعه کاشف

مکان نشر: کابل

سال نشر: 1392

تعداد صفحات: 138 صفحه

کتاب سلف و مدعیان سلفیت از جمله کتاب هایی است که علمای حنفی افغانسان در نقد تفکرات افراطی به رشته تحریر درآورده اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۳۱ تعداد بازدید:66

سلفی هامشخصات

نویسنده: محمود اسماعیل

مترجم: حسن خاکرند، حجت الله جودکی

ناشر: انتشارت بین المللی الهدی

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1391

تعداد صفحات: 96 صفحه

کتاب «سلفی ها» ترجمه بخش نخست کتاب «الفکر الاسلامی الحدیث، بین السلفیین و المجددین» نوشته دکتر محمود اسماعیل، نظریه پرداز مشهور مصری است. این نظریه پرداز مصری بر این باور است که در دوران معاصر، دو گرایش مطرح اسلامی بروز و ظهور کرده، یکی سلفی گری و دیگری تجددگرایی.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۳ تعداد بازدید:76

سعادة الدارین مشخصات

نویسنده: ابراهیم بن عثمان السمنودی

ناشر: دار الخلود للتراث

مکان نشر: قاهره

سال نشر: 2009 م

تعداد صفحات: 477 صفحه

محقق در ابتدای کتاب می گوید: وهابیت فرقه ای است که در بسیاری از اصول با دیگر مسلمانان اختلاف دارند. برخی از امور را داخل در مبیاحث اعتقادی کرده و آن را دین حق معرفی کردند و با این کار بسیاری از مسلمانان را متهم به تکفثیر و تبدیع و تفسیق کردند از این رو آنان فرقه هستند که در حال مبارزه با مسلمانان اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۳ تعداد بازدید:60

سعادة الدارین فی الرد علی الفریقین الوهابیة و مقلده الظاهریة

مشخصات

نویسنده: ابراهیم بن عثمان السمنودی

ناشر: دار الخلود للتراث

مکان نشر: قاهره

سال نشر: 2009 م

تعداد صفحات: 465 صفحه

محقق در ابتدای کتاب می گوید: وهابیت فرقه ای است که در بسیاری از اصول با دیگر مسلمانان اختلاف دارند. برخی از امور را داخل در مبیاحث اعتقادی کرده و آن را دین حق معرفی کردند و با این کار بسیاری از مسلمانان را متهم به تکفثیر و تبدیع و تفسیق کردند از این رو آنان فرقه هستند که در حال مبارزه با مسلمانان اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲ تعداد بازدید:64

شفاء الفؤاد بزيارة خير العبادمشخصات

نویسنده: محمد بن علوی المالکی

ناشر: المکتبه العالمیه

مکان نشر: امارات

سال نشر: 2002 م

تعداد صفحات: 178 صفحه

کتاب «شفاء الفؤاد بزیارة خیر العباد» بقلم سید محمد بن علوی المالکی الحسنی به رشته تحریر در آمده و توسط منشورات المکتبه العالمیه منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱۶ تعداد بازدید:54

الإسلاميـون وقضايـا الـدولـة والمواطنـةمشخصات

نویسنده: مجموعه مولفین

ناشر: المرکز العربی للابحاث و دراسه السیاسات

مکان نشر: قطر

سال نشر: 2017 م

تعداد صفحات: 674 صفحه

«مرکز عربی پژوهش‌هاي سياسي» در چارچوب تلاش‌ بی‌وقفه براي پاسخ به پرسش‌هاي‌ مطرح شده در مورد اسلام‌گرایان و حکومت و دولت پيش و پس از بهار عربی، کتاب «اسلام‌گرایان و مسائل کشور و شهروندی» را منتشر کرده است

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱۶ تعداد بازدید:83

الإسلاميـون وقضايـا الـدولـة والمواطنـةمشخصات

نویسنده: مجموعه مولفین

ناشر: المرکز العربی للابحاث و دراسه السیاسات

مکان نشر: قطر

سال نشر: 2017 م

تعداد صفحات: 706 صفحه

«مرکز عربی پژوهش‌هاي سياسي» در چارچوب تلاش‌ بی‌وقفه براي پاسخ به پرسش‌هاي‌ مطرح شده در مورد اسلام‌گرایان و حکومت و دولت پيش و پس از بهار عربی، کتاب «اسلام‌گرایان و مسائل کشور و شهروندی» را منتشر کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۵ تعداد بازدید:77

مجموع رسائل السقافمشخصات

نویسنده: حسن بن علی السقاف

ناشر: دار الامام الرواس

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 1428 هـ

تعداد صفحات: 417 صفحه

نویسنده در مقدمه ذکر می کند که هدف از نوشتن این مجموعه پاسخ به شبهات سلفیه در موضوعات مختلف بوده است. نویسنده در این کتاب رسائلی که در موضوعات مختلف در نقد وهابیت و سلفیه نوشته است را جمع آوری کرده است. در این مجموعه اکثر شبهات وهابیت در قالب یک رساله 30 یا40 صفحه ای نقد و بررسی شده است. که به برخی اشاره می شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۳ تعداد بازدید:81

مجموع رسائل السقافمشخصات

نویسنده: حسن بن علی سقاف

ناشر: دار الامام الرواس

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 1428 هـ

تعداد صفحات: 417 صفحه

نویسنده در مقدمه ذکر می کند که هدف از نوشتن این مجموعه پاسخ به شبهات سلفیه در موضوعات مختلف بوده است. نویسنده در این کتاب رسائلی که در موضوعات مختلف در نقد وهابیت و سلفیه نوشته است را جمع آوری کرده است. در این مجموعه اکثر شبهات وهابیت در قالب یک رساله 30 یا40 صفحه ای نقد و بررسی شده است. که به برخی اشاره می شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۳۱ تعداد بازدید:101

التحذیر من المجازفه بالتکفیرمشخصات

نویسنده: دکتر عمر عبد الله کامل

ناشر: بیسان للنشر والتوزیع

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 2003 م

تعداد صفحات: 106 صفحه

کتاب «التحذیر من المجازفه بالتکفیر» توسط عمر عبدالله کامل از علمای اهل سنت مخالف تکفیر به رشته تحریر در آمده و در بیروت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۲۲ تعداد بازدید:80

البشارة و الاتحاف بما بین ابن تیمیة و الألبانی فی العقیدة من الاختلافمشخصات

نویسنده: حسن بن علی سقاف

ناشر: مکتبه امام نووی

مکان نشر: عمان اردن

سال نشر: 1428 هـ

تعداد صفحات: 98 صفحه

کتاب «البشارة و الاتحاف بما بین ابن تیمیة و الألبانی فی العقیدة من الاختلاف» توسط سید حسن بن علی السقاف در نقد و بررسی اختلافات عقیدتی سلفیه و وهابیت به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۹ تعداد بازدید:136

البدعه فی مفهوم الاسلامی الدقیقمشخصات

نویسنده: عبد الملک عبد الرحمن السعدی

ناشر: دار الانبار

مکان نشر: بغداد

سال نشر: بی تا

تعداد صفحات: 252 صفحه

شیخ عبدالملک عبدالرحمن عالمی عراقی است که کتاب «البدعة في المفهوم الإسلامي الدقيق» را در رد باورهای تکفیری نوشته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۷ تعداد بازدید:134

جریان شناسی سلفی گری معاصرمشخصات

نویسنده: پایگاه تبیینی تحللی جریان شناسی دیدبان

ناشر: دیدبان

مکان نشر: بی جا

سال نشر: بی تا

تعداد صفحات: 19 صفحه

این نوشتار مجموعه از سوال و جواب ها در مورد جریان شناسی گروه های سلفی تکفیری است که به کوشش پایگاه تبیینی تحلیلی دیدبان گردآوری شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 11 »