« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 11 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴ تعداد بازدید:165

مشخصات

نویسنده: علی بن عبد الکافی السبکی، قلم: محمد زاهد کوثری

ناشر: المکتبه الازهریه للتراث

مکان نشر: قاهره مصر

سال نشر: بی تا

تعداد صفحات: 162 صفحه

السیف الصقیل فی الردّ علی ابن زفیل توسط تقی الدین سُبکی  و به قلم محمد زاهد بن الحسن الکوثری به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۹ تعداد بازدید:125

توضیحات

نویسنده: شیخ عبد الکریم البهبهانی.

ناشر: المجمع العالمی لاهل البیت.

مکان نشر: بیروت، لبنان.

زمان نشر: 1427هـ .

تعداد صفحات: 35 صفحه.

کتاب «الشفاعه» نهمین کتاب از سلسله کتاب های (فی رحاب اهل البیت) است که در نقد تفکرات وهابیت نوشته شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۹ تعداد بازدید:124

توضیحات

نویسنده: آیه الله جعفر سبحانی

ناشر: دار الاضواء

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: 1427هـ

تعداد صفحات: 130 صفحه

کتاب الشفاعۀ فی الکتاب و السنۀ توسط آیه الله جعفر سبحانی به رشته تحریر در آمده و توسط دار الاضواء در بیروت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:116

توضیحات

نویسنده: سلیمان بن عبد الوهاب

ناشر: دار ذوالفقار

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: 1998 م

تعداد صفحات: 207 صفحه

این کتاب از آنجایی که اولین کتاب در نقد افکار وهابیت و توسط برادر محمد بن عبد الوهاب نوشته شده، دارای جایگاه ویژه ای است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ تعداد بازدید:106

ظاهره السلفیهمشخصات

نویسندگان: بشیر موسی نافع، عز الدین عبد المولی، الحواس تقیه و مجموعه از متفکران

ناشر: مرکز الجزیره للدراسات

مکان نشر: دوحه، قطر

سال نشر: 2014 م

تعداد صفحات: 274 صفحه

در كتاب حاضر، سلفیه را به لحاظ پراكندگی جغرافیایی مورد بررسی قرار داده و جریان فكری، اندیشه و عملكرد آنها را در هر یك از كشورهای عربی تبیین كرده‌اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:153

توضیحات

نویسنده: آیه الله جعفر سبحانی

ناشر: نشر مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1374

تعداد صفحات: 64 صفحه

کتاب حاضر رساله ای مختصر در تعریف عبادت و مفهوم آن است. نویسنده تعاریف مختلفی که از عبادت آورده شده را مورد نقد و  بررسی قرار داده اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۸ تعداد بازدید:112

مشخصات

نویسنده: احمد فرید

ناشر: مکتبه التوعیه الاسلامیه

مکان نشر: مصر، جیزه

سال نشر: 1422 هـ 2002 م

تعداد صفحات: 98 صفحه

کتاب العذر بالجهل و الرد علی بدعه التکفیر از جمله کتاب هایی است که یکی از علمای مصر به نام احمد فرید به رشته تحریر در آورده است. این کتاب از جایگاه ویژه ای در بین اهل علم برخوردار است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲ تعداد بازدید:151

مشخصات

نویسنده: محمد نعمه السماوی

ناشر: دار الکتب التاریخیه ناشرون

مکان نشر: بی جا

سال نشر: 1436هـ 2015 م

تعداد صفحات: 200 صفحه

کتاب «العصر الوهابی قرائات فی ادبیات التطرف»به قلم محمد نعمه السماوی نوشته شده و توسط انتشارات دار الکتب التاریخیه منتشر شده است. این کتاب افکار وهابیت را به چالش کشیده و آن را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۸ تعداد بازدید:112

مشخصات

نویسنده: حسین احمد الخشن

ناشر: دار الكتاب الاسلامی

مکان نشر: قم

سال نشر: 1427هـ 2006م

تعداد صفحات: 224 صفحه

نویسنده در كتاب با بهره‌گیری از آیات و احادیث و سخنان صاحب‌نظران، هم‌چنین با نقد دیدگاه‌های تكفیری برخی از مرتجعین، جایگاه اندیشه و موضوع عقل را در اسلام، بررسی نموده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۶ تعداد بازدید:38

الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابیهمشخصات

نویسنده: جمیل صدقی الزهاوی

ناشر: دار الصدیق الاکبر

مکان نشر: مصر قاهره

سال نشر: 1323 هـ

تعداد صفحات: 114 صفحه

کتاب «الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابیه» نوشته جمیل صدقی زهاوی از علمای تاثیر گذار عراقی است که توسط انتشارات الصدیق الاکبر منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ تعداد بازدید:74

مشخصات

نویسنده: دکتر محمد عماره

ناشر: نهضه مصر

مکان نشر: مصر

سال نشر: 2009 م

تعداد صفحات: 162 صفحه

کتاب «الفریضه الغائبه جذور و حوارات دراسات و نوصوص» به قلم دکتر محمد عماره از بهترین کتاب ها در نقد و بررسی افکار انحرافی عبد السلام فرج است که توسط منشورات نهضه مصر منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ تعداد بازدید:105

مشخصات

نویسنده: عبد الباری عطوان

ناشر: دار الساقی

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: 2007م

تعداد صفحات: 320 صفحه

کتاب القاعده التنظیم السری کتابی است که توسط یک روزنامه نگار با نام عبد الباری عطوان نوشته شده و توسط منشورات دار الساقی در بیروت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۱ تعداد بازدید:273

مشخصات

نویسنده: کمیل الطویل

مترجم: محمد علی پوشی و محمد رضا بلوری

ناشر: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1391

تعداد صفحات: 517 صفحه

كتاب «القاعده و خواهرانش، داستان مجاهدین عرب» نوشته «كمیل الطویل» روزنامه‌نگار و پژوهشگر عرب توسط انتشارات «دارالساقی» در لبنان منتشر شده وموسسه مطالعات اندیشه سازان نور آن را ترجمه کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۶ تعداد بازدید:109

توضيحات

نویسنده: عبد العظیم ابراهیم محمد المطعنی

ناشر: مکتبه وهبه

مکان نشر: مصر قاهره

سال نشر: 1416هـ

تعداد صفحات: 90 صفحه

سلفیان و در راس آنان ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه از جمله کسانی هستند که با وقوع مجاز در قرآن مخالف هستند و در این موضوع سخنان زیادی دارند. ابن تیمیه در کتاب الایمان و ابن قیم در کتاب الصوائق المرسله به تفصیل به این موضوع پرداخته اند و به صور کلی منکر مجاز در لغت و قرآن شده اند. سلفی های عصر حاضر نیز به تقلید از ابن تیمیه منکر مجاز در لغت شده اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۹ تعداد بازدید:79

توضیحات

نویسنده: محمد علی بن حسن همدانی سنقری کردستانی

ناشر: نشر مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1390

تعداد صفحات: 128 صفحه

کتاب المشاهد المشرفه و الوهابیون توسط محمد علی بن حسن همدانی سنقری کردستانی به رشته تحریر در آمده و توسط نشر مشعر منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تعداد بازدید:107

مشخصات

نویسنده: داود بن سید سلیمان البغدادی النقشبندی

ناشر: مکتبه الحقیقه

مکان نشر: استانبول ترکیه

سال نشر: 2000 م

تعداد صفحات: 195 صفحه

کتاب «المنحة الوهبية في الرد علي الوهابيه» از جمله کتاب هایی است که علمای حنفی در نقد تفکرات وهابیت به رشته تحریر درآمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۱ تعداد بازدید:146

النزعة التكفيرية في فكر الوهابيةتوضیحات

نویسنده: الیمانی الفخرانی

ناشر: مکتبه مدبولی

مکان نشر: قاهره

سال نشر: 2012 م 

تعداد صفحات: 232 صفحه

این کتاب روند شکل­گیری تکفیر میان مذاهب و فرق اسلامی را بررسی کرده و کوشیده است این مسیر را به‌ویژه در میان وهابیون تشریح کند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ تعداد بازدید:73

مشخصات

نویسنده: شیخ حسن الشطی الحنبلی

ناشر: دار غار حراء

مکان نشر: دمشق سوریا

سال نشر: 1997 م

تعداد صفحات: 94 صفحه

کتاب «النقول الشرعیه فی الرد علی الوهابیه» به قلم شیخ حسن شطی حنبلی در نقد و بررسی عقاید وهابیت نوشته شده و در منشورات دار غار حرا در دمشق منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:130

توضیحات

نویسنده:علی احمد الدیری

ناشر:مکتبه الفکر الجدید

مکان نشر:بیروت

سال نشر:2017 م

تعداد صفحات: 242 صفحه

نویسنده معتقد است محمد بن عبد الوهاب به خاطر اغراض سیاسی و با استفاده از فتاوای ابن تیمیه دست به چنین وحشی گری در عصر خود دست زد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۷ تعداد بازدید:62

 الوسيط بين الإفراط والتفريطمشخصات

نویسنده: محمد جمیل الشطی النائب الحنبلی

ناشر: مطبعه الترقی

مکان نشر: دمشق

سال نشر: 1340 هجری

تعداد صفحات: 20 صفحه

کتاب «الوسیط بین الافراط و التفریط» نوشته یکی از علمای حنبلی است. با این که نویسنده خود یک حنبلی مذهب است اما با افراط گرایی وهابیت در تضاد است و این تفکر تکفیری را به نقد کشیده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ تعداد بازدید:100

الوهابیة بینَ الشِرک و تصدُّع القَبیلةمشخصات

نویسنده: خالد الدخیل

ناشر: الشبکه العربیه للابحاث و النشر

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: 2013م

تعداد صفحات: 558 صفحه

در طول 250 سالی که از پیدایش وهابیت می‌گذرد، کتاب های زیادی در نقد افکار و عقاید وهابیت، توسط دانشمندان نگاشته شده است. کتاب «الوهابیة بینَ الشِرک و تصدُّع القَبیلة» یکی از آن آثار است که توسط «خالد الدخیّل» در نقد تاریخی وهابیت نگاشته شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۹ تعداد بازدید:20

مشخصات

نويسنده: علی‌ کورانی‌عاملی

ناشر: دار الهدی

محل نشر: قم

سال نشر: 1427 هـ

تعداد صفحات: 239 صفحه

این کتاب چنانکه از نامش مشخص است، به مساله ی توحید از نگاه وهابیان پرداخته و متمرکز بر بحث برداشت اشتباه وهابیان در مورد صفات الهی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۴ تعداد بازدید:95

الوهابیهمشخصات

نویسنده: سامی قاسم أمین ألملیجی

ناشر: مکتبه مدبولی

مکان نشر: قاهره، مصر

سال نشر: 2006 م

تعداد صفحات: 180 صفحه

کتاب «الوهابیه» از جمله تالیفاتی است که توسط علمای مصری در نقد تفکرات تکفیری توسط آقای سامی قاسم الملیجی به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ تعداد بازدید:94

مشخصات

نویسنده: دکتر محمد عوض الخطیب

ناشر: المعراج للطباعه و النشر

مکان نشر: بی جا

سال نشر: 1421هـ 2000م

تعداد صفحات: 324 صفحه

وهابیت از زمان پیدایش و قیامشان تاکنون جدال های گسترده ای در مجامع مسلمین داشته اند و کتاب های زیادی درباره این حرکت تألیف گردیده و هنوز این این جدال ها باقیست و نوشتن کتاب ها نیز ادامه دارد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۶ تعداد بازدید:143

توضیحات

نویسنده: آیه الله جعفر سبحانی

تعریب: خضر آتش فراز (ذوالفقاری)

ناشر: دار الصدیق الاکبر

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: بی‎تا

تعداد صفحات: 345 صفحه

کتاب (الوهابیه فی المیزان) توسط آیه الله سبحانی در نقد و بررسی باورها و عقاید وهابیت نوشته شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 11 »