« 1 2 3 (4)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۲ تعداد بازدید:158

از  نگاه تکفیری ها «نکایه و انهاک» و «ادارة التوحش» دو مرحله از مراحل مقدماتی تشکیل خلافت اسلامی[1]است. معنای لغوی«نکایه و انهاک»، ضربه زدن و فرسودن است[2] و در قرائت تکفیریها به معنی ایجاد هرگونه صدمه و آسیب رساندن به دشمن جهت فراهم کردن ضعف و در نهایت نابودی آنان است.[3]

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۱ تعداد بازدید:229

مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، معنا شناسی و روش شناسی سلفیه در یک نگاه:

سلفیان، در هستی شناسی معتقد به مجردات نبوده و همه عالم اعم از خدا و غیر آن را محسوس دانسته و مجردات را نمی ‌پذیرند و قائلند خداوند جسم نیست اما محسوس است و می ‌توان او را در قیامت با چشم سر دید.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

« 1 2 3 (4)