« 1 ... 23 24 25 (26) 27 28 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۳ تعداد بازدید:478

این نوشتار ضمن بیان معیار اسلام و کفر و تبیین ضوابط و اصول تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند به دنبال اثبات این حقیقت و واقعیت است که بزرگان دیوبند، مسلمانان و اهل قبله را به بهانه‌های واهی تکفیر نکرده‌اند

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۳ تعداد بازدید:243

این حدیث اصلاً در این مقام نیست که بگوید زیارت قبر مطهر آن حضرت شرک و نادرست است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۳ تعداد بازدید:280

ابن‌تیمیه را باید شخصیتی دانست که نه تنها به شیعه، بلکه به عقاید همه­ مذاهب اسلامی حمله می‌کرد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۳ تعداد بازدید:532

این ارتباطات و برخوردها حداقل پاره ای از بدبینی ها، افراط ها و سوءتفاهمات از بین می رود و هر کدام با منطق یکدیگر آشنا می شوند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۳ تعداد بازدید:421

در این گزارش، 202 پایان نامه شامل 10 رساله دکتری (یا سطح چهار حوزه) و 192 رساله در مقطع کارشناسی ارشد (یا سطح سوم حوزه) معرفی شده اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۳ تعداد بازدید:261

توسل آدم و نوح و ابراهیم و موسی علیه السلام، به پیامبر و اهل‌بیت(علیهم السلام)، بارزترین توسلاتی است که در سیره انبیا می‌توان ذکر کرد،

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۳ تعداد بازدید:453

وهابیت معتقدند «من دون‌الله» که خواندن آن شرک است عام است و شامل بت و پیامبر و اولیای الاهی بعد از وفاتشان مي‌شود.
در مقابل بعضی از علمای دیوبندیه این اطلاق را قبول ندارند و معتقدند هر ندایی موجب شرک نمی‌شود، بلکه ندایی شرک است که یکی از اسباب شرک در آن باشد و غالباً سه مسئله را از اسباب شرک می¬دانند: 1. حاضر و ناظر پنداشتن ارواح اولیا؛ 2. معتقد بودن به علم غیب اولیا؛ 3. استعانت از ارواح اولیا.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۳ تعداد بازدید:344

ابن تیمیه تعریف درستی از زیارت قبور نداده و در تعریفش تشتت و تضاد دیده می شود. ظاهراً وی میان مفهوم زیارت و مصادیق آن و همچنین میان بدعت و ضلالت و شرک خلط کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:354

درادله محمد ابن­ عبدالوهاب برای تکفیر مسلمانان برخی تناقضات دیده می شود؛ نویسنده این مقاله برخی از تناقضها را بیان کرده است. 


ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:399

 این مقاله درباره روش‌های جدلی ابن‌تیمیه حرّانی درکتاب منهاج السنه است؛ کتابی که به زعم بسیاری از علمای اهل‌سنّت یکی از بهترین کتاب‌ها، در ردّ عقاید شیعه امامیه به شمار می‌رود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:406

این مقاله به تحلیل سه جریان مخالف و متفاوت در تفکر مدرن اسلامی می‌پردازد که به‌اشتباه با هم جمع شده و از آن با عناوین «اسلام‌گرایی»، «بنیادگرایی»، «سلف‌گرایی»، «نئوسلف‌گرایی»، «وهابیت»، «جهادگرایی»، «اسلام سیاسی»، «اسلام رادیکالسم» و ...بحث می‌شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:327

وهابی‌ها معتقدند با مرگ، ارتباط انسان با عالم دنیا پایان می‌یابد. لذا با مستمسک قراردادن برخی آیات و روایات به ناشنوایی اموات حکم کرده‌اند. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:263

در کتاب و سنت گاهی کفر در مقابل ایمان است؛ یعنی فرد ایمان ندارد، اما مسلمان است و تمام احکام اسلامی بر ایشان بار می‌شود و گاهی کفر در مقابل اسلام است که در این حالت دیگر فرد، مسلمان محسوب نمی‌شود و احکام اسلام بر آن بار نمی‌شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:343
حَسن احمد عبدالرحمن محمد بنا، بنیانگذار سازمان اخوان‌المسلمین سال 1906 در مصر متولد و سال ۱۹۴۹ میلادی توسط عوامل دولت مصر ترور شد.
ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:422

شرح العقیدة الطحاویة ابن ابی العز حنفی بی‌آنکه نامی از ابن‌تیمیه ببرد، تفکرات ابن‌تیمیه را انعکاس داده است. در این مقاله، ضمن اثبات رابطه ابن ابی العز با ابن‌تیمیه، شاخصه‌های سلفی‌گری وی را بررسی کرده‌ایم.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:355

این پژوهش بیشتر به دنبال کشف وجوه اشتراک و اختلاف وهابیت با دیگر مذاهب اسلامی در مقوله تبرک است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:412

شاه‌ولی‌الله دهلوی با تأثیرپذیری از آرای ابن‌تیمیه در مسئله توحید و شرک، و با ارائه تعریفی از شرک به مبارزه با استعانت، ندا و استغاثه، نذر و قسم تقسیم پرداخته است، او در آثار خود با تشبیه کردن عمل مشرکان زمان پیامبر با مسلمانان زمان خود، اعمالی مثل زیارت قبور، شدّ رحال، تسمیه به همراه «عبد»، توسّل، استغاثه، و نذر و قسم را از مظاهر شرک شمرد و مسلمانان زمان خود را از این اعمال بر حذر داشت.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:732

در برخی روایات و کلمات فقهای شیعه مطالبی آمده که مشعر به کفر اهل سنت و مخالفان امامت ائمه(علیهم السلام) است، ولی با دقت در مضامین روایات و کلمات فقها درمی‌یابیم که منظور از کفر در این عبارات، خروج از اسلام نیست.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:697

 بر اساس آموزه های اسلام، سیره رسول خدا(ص) و حتی منابع روایی کسانی که تکفیر را در گذشته و امروز، راه و رسم خویش قرار داده اند و سوار بر توسن جهل و تعصبهای کور می تازند، اهل قبله، گویندگان شهادتین در حصن حصین اسلام قرار دارند و کوچک ترین بی حرمتی به آنان نارواست، چه رسد به این که ناجوانمردانه آماج تیرهای زهرآگین تکفیر قرار بگیرند و از دم تیغ گذرانده شوند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:251
در تحولی که چندان هم غیرمنتظره نبود، گروه تروریستی داعش، برقراری خلافت را اعلام کرد و بدین‌ترتیب روند تحولات سیاسی در خاورمیانه وارد مرحله پیچیده‌تری شد.
ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:598

مطهری و سید قطب، در تعریف و اقسام توحید و شرک، نظر مشترکی دارند. سيد قطب به توحید از دو منظرِ عقیده و عمل می‌نگرد و توحید در عقیده را به دو قسم ذاتی و صفاتی، و توحید عملی را نیز به دو قسمِ فاعلی و عبادی تقسیم می‌کند و آنچه برای وی بسیار اهمیت دارد، توحید در حاکمیت است که پیونددهنده توحید عقیده به عمل است، بدین معنا که چون توحید الوهی است، باید حاکم نیز واحد باشد و اطاعت و بندگی هم فقط باید برای او باشد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:330

گروه تروریستی داعش پس از بهره‌گیری از قابلیت‌های رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و خبررسانی از این طریق، این بار به سراغ بهره‌گیری از گرافیک اطلاع‌رسان با اهداف اطلاع رسانی - اقناعی رفته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:259

پس از حمله طالبان به مدرسه ای در پیشاور و کشته شدن بیش از 100 کودک، این برداشت عمومی وجود داشت که دستگاه حاکم و جامعه مدنی در پاکستان در مقابله با تروریسم جدی خواهد بود. قوانین جدیدی به تصویب پارلمان رسید که دادگاه‌های نظامی را مجاز ساخت تا به سرعت پرونده های مربوط به تروریسم را بررسی کنند. حملاتی علیه شبه نظامیان انجام شد و اعدام هایی صورت گرفت و تعدادی از اقدامات تروریستی هم خنثی شد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:373

بعد از شروع درگیری‏های سوریه در مارس ۲۰۱۱، مبارزین سوری (دوله العراق الاسلامیه) عضو گروه‏های القاعده موجود در عراق تصمیم خود را برای تشکیل گروه جهادی برای مبارزه با نظام سوریه گرفتند. در همین راستا از ترکیب گروه‏های کوچک جهادی، جبهه‏ ای تشکیل شد که بر روی خود «كتائب النصرة لأهل الشام» نام نهاد. در میان اعضای آن، جنگجویان متعددی از کشورهای خارجی و با نژاد و قومیت‏های مختلف حضور دارند. این گروه از همان ابتدا از پشتیبانی مالی و نظامی، ابوبکر بغدادی (رهبرالقاعده درعراق) برخوردار بود. جبهه النصره، در نهایت در 22 ژانویه 2012 به رهبری «ابومحمد الجولانی» اعلام موجودیت كرد

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:214

جامعه بین المللی که در نیمه‌ی دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، (1) با پذیرش مجموعه‌ای از معاهدات مربوط به انواع خاصی اعمال تروریستی و تعهد دولت‌ها، در برابر آن واکنش نشان داد. به عبارت دیگر، قانون گذاری راجع به تروریسم که در آغاز، تنها شامل اعمال تأثیرگذار بر غیرنظامیان بود به تدریج گسترش یافت تا بعضی اعمال تروریستی علیه کارکنان و تأسیسات نظامی را نیز در بر گیرد. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

« 1 ... 23 24 25 (26) 27 28 »