« 1 2 (3) 4 5 6 7 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ تعداد بازدید:34

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ تعداد بازدید:32

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ تعداد بازدید:41

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ تعداد بازدید:33

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ تعداد بازدید:43

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تعداد بازدید:35

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تعداد بازدید:42

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تعداد بازدید:37

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ تعداد بازدید:43

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۹ تعداد بازدید:43

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۸ تعداد بازدید:43

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقالهتاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۳ تعداد بازدید:37

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۳ تعداد بازدید:47

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ تعداد بازدید:53

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تعداد بازدید:49

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳ تعداد بازدید:41

در این ویدئوی کوتاه چرخی در یکی از دفاتر تبلیغی داعش می زنیم، ببینید در دفاتر دعوت و تبلیغ داعش چه میگذشت؟

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ تعداد بازدید:38

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ تعداد بازدید:40

زنان زیادی از نقاط مختلف جهان به داعش عراق و سریه ملحق شدند. با شکست داعش در عراق و بسیاری از مناطق سوریه، زنان و همسران داعشی فراوانی به اسارت درآمده اند، آنها اکنون در کمپ عین عیسى واقع در حاشیه رقه مستقرند.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ تعداد بازدید:37

مینهای به جا مانده از داعش، هر روز جان بسیاری از شهروندان منبج را به خطر می اندازد. اینها قصه های تلخی است که روح اهالی رقه را سالها می آزارد و یاد آنها تا چند نسل باقی خواهد ماند.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ تعداد بازدید:48

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ تعداد بازدید:48

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

« 1 2 (3) 4 5 6 7 »