« 1 2 (3) 4 5 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۵ تعداد بازدید:46

شیخ عبدالاله العرفج عالم اهل سنت شافعی، ساکن منطقه شرقیه عربستان و نویسنده کتاب مفهوم البدعة است وی از ماجرای مناظره اش با یکی از وهابیان تندرو در مساله بدعت و سنت می گوید:
شخصی به من گفت ای شیخ عبدالاله لازم است که به کتاب و سنت تقید و توجه بیشتری داشته باشی؛
من هم به او گفتم بسیار خوب است. اما من یک سوال دارم آیا تمام رفتار و گفتار تو مستند به قران و سنت است؟
گفت آری. 
گفتم تو در ماه مبارک رمضان قران می خوانی؟
گفت آری می خوانم.
گفتم سوره های کوچک را می خوانی یا آنکه قران را ختم می کنی؟
گفت قرآن را ختم می کنم.
گفتم اگر وقت ختم برسد در نماز تراویح قرآنت را ختم می کنی یا در خارج آن.
گفت در داخل نماز.
گفتم دلیلت چیست؟ و هیچ دلیلی از تو پذیرفتنی نیست مگر اینکه خدا و رسولش گفته باشند.
او گفت از کتاب و سنت دلیل ندارم اما مطلب دیگری هست.
گفتم من آن مطلب را می دانم سخن احمد حنبل است که می گوید از سفیان شنیدم که می گفت اهل مکه ختم قرآنشان را در نماز تراویح خاتمه می دادند. اما دوست عزیز این دلیل نه کتاب است و نه سنت. بنابراین شما که ما را به بی توجهی به کتاب و سنت محکوم می کنی باید بدانید که بسیاری از رفتارهای شرعی ما مستند به دلیلی از کتاب و سنت نیست. 

متاسفانه امروز کسانی فتوا می هند که از دزدان به زندان سزاوارترند
 ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۳ تعداد بازدید:53

بزرگان وهابیت درباره اهل سنت گفته اند: مسانید عموم المسلمین, الأشاعرة ترجع إلى الیهود والصابئین والمشركین والفلاسفة
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۳ تعداد بازدید:89

یکی از جنایتهای وهابیت تکفیر مسلمانان به بهانه های واهی است. در این ویدئو خواهید دید که شیخ و مفتی وهابیت معاصر ــ شیخ بن باز ــ چگونه اهل سنت اشعری را تکفیر و تفسیق میکند.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲ تعداد بازدید:63

حبیب علی الجفری در این ویدئو از دیدگاه اهل سنت درباره توسل میگوید. توسل به پیامبر در زمان حیات و ممات آن حضرت جایز است اولین بار در قرن هشتم توسط ابن تیمیه با این حقیقت مخالفت شد و حال آنکه تا این زمان کسی با این مساله مخالفت نداشت. وهابی ها می گویند براساس روایت بخاری خلیفه عمر بن خطاب توسل به پیامبر را ترک کرد در پاسخ به انها باید گفت ترک توسل از ناحیه عمر هیچ دلالتی ندارد و شما نمی توانید از ترک او حرمت را به دست آورید.علاوه بر این خلیفه در ماجرای روایت بلال بن حارث مزنی، توسل رجل تابعی به رسول الله را تقریر فرمودند.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲ تعداد بازدید:28

الباني يكي از نويسدگان و مفتيان وهابيت معاصر است وی چنانکه درباب کتب سنن وارد شده و روایات این دسته از کتب را متشکل از صحیح و ضعیف می داند همچنین روایات کتاب صحیح مسلم و بخاری را دو دسته می داند او معتقد است روایات صحیح بخاری و مسلم، گاهی ضعیف است.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲ تعداد بازدید:21

شیخ فرید الباجی عالم اهل سنت تونسی در این ویدئو از تکفیری بودن اندیشه وهابیت سخن میگوید، وهابیت تنها خودش را مسلمان می داند و دیگر مسلمان را طرد و تکفیر می کند این حقیقتی است که در کتب نویسندگان بارها تکرار شده است کافیست به کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد مراجعه کنید تا گوشه ای از این حقیقت را دریابید. فرید الباجی میگوید اهل سنت اشعری مالکی صوفی ساکنان اصلی تونس اند اهل سنت تونس با هیچیک از مذاهب مشکل ندارند اما وهابیت را به دلیل تکفیری بودن نمی پذیرند.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲ تعداد بازدید:41

بسیاری گمان می کنند نسبت سلفیت و وهابیت تساوی است لکن این تصور اشتباهی است. سلفیت یک منهج و روش است و وهابیت یک مذهب است. اشاعره در قبال معتزله از جمله سلفیه است اما وهابیت در برخورد با اشاعره آنها را تبدیع و تکفیر می کند. وهابیت امرزو با بسیاری از اهل سنت سلفی مخالفت می کند و به ستیز با آنها بر می خیزد.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱ تعداد بازدید:52

پدیده ای که امروز با عنوان افراطی گری و تکفیر از آن یاد می شود از چه زمانی آغاز شده است؟ شیخ احمد الطیب به این سوال پاسخ می دهد: این فکر و پدیده در صدر اسلام بوده و از زمان خوارج آغاز شده است لکن به مرور زمان تطور یافته و توسط برخی مانند ابوالاعلی مودودی و سید قطب به تکفیر حاکم و... رسید. اگر مانند ابوالاعلی مودودی و سید قطب بیاندیشی مفرّ و چاره ای نداری مکر اینکه همه مردم را کافر بدانی.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱ تعداد بازدید:40

سلفیهای جهادی با حب وطن و وطن دوستی مخالفند آیا واقعا در منابع شرعی دلیلی بر نادرستی این مساله می توان یافت واقعیت آن است که در سیره نبوی علاقه و وابستگی به وطن را می توان یافت. پیامبر پس از آنکه از مکه هجرت کرد در جمله ای فرمود مکه بهترین و محبو ترین بلاد نزد من است.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱ تعداد بازدید:50

شیخ احمد الطیب می گوید: من بازگشت و برقراری خلافت اسلامی را امکان پذیر ــ امکان وقوعی ـ نمی دانم، بازگشت خلافت لازمه اش این است که همه کشورهای مسلمان با یک حاکم اداره شوند؛ مرزها کنار بروند؛ همه کشورها با یک قاتون اداره شوند این مساله ممکن نیست، ما امروز نیازمند تحالف مصالح و موقف واحد از جانب دولتمردان مسلمان هستیم البته این مساله را میتوان پیگیری کرد و تحقق آن بسیار نزدیکتر از تحقق خلافت است.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱ تعداد بازدید:40

آیا اهل فترت، مسیحیان و.... کافرند؟ شیخ احمد الطیب می گوید پیش از آنکه در باب تکفیر وارد شویم باید بدانیم که ما علماء مقصریم قصور ما در دو مساله مهم است: اول آنکه تبشیر و دعوت به اسلام را به خوبی انجام ندادیم؛ دوم آنکه اسلام را درست معرفی نکردیم و نتیجه اش همین تصویر ترسناکی است که در ذهن برخی از غیرمسلمانان ترسیم شده است. راه تکفیر درست نیست راه درست در تبلیغ و تعایش صحیح است.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱ تعداد بازدید:26

عقاید تکفیریها چه تفاوتی با سایر علماء مسلمانان دارد؟ شیخ احمد الطیب می گوید: تعریف تکفیریها از کافر با تعریف علماء متفاوت است. کفر ضد ایمان است نه ضداسلام نیست. ایمان اعتقاد است و اسلام عمل است. ارتکاب معصیت و فسق موجب زوال ایمان ـ که امری قلبی است ـ نخواهد شد.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱ تعداد بازدید:32

آیا آن دسته از افرادی که در دوره فترت انبیاء زندگی کردند و اصطلاحا از آنها با عنوان اهل فترت یاد می شود کافرند؟ شیخ احمد الطیب میگوید: اسلام افراد به خاطر جهل مواخذه نمی کند آنان که قبل از بعثت رسول الله بوده اند بر اساس شرایع و رسالتهای الهی سابق مواخذه و ارزیابی می شوند؛ اهل فترت اهل نجات اند چرا که قران خودش فرموده است: ((وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا)).
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱ تعداد بازدید:49

شیخ احمد الطیب در همایش الازهر بیان کرد: اسلام دین ارهاب و تروریسم نیست نباید تاویل و استدلالهای نادرست و رفتارهای نامطلوب جماعتی از جوانان بی اطلاع را ملاک قضاوت درباره اسلام قرار دهیم.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱ تعداد بازدید:46

شیخ احمد الطیب در همایش برلین، همه مسلمانان به ویژه دولتمردان را به وضع استراتژی واحد برای برخورد و مواجهه با ارهاب و تروریسم مذهبی فراخواند.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱ تعداد بازدید:24

شیخ اکبر الازهر در سخنی کوتاه خطاب به جوانانی که آرزوی بازگشت خلافت را دارند گفت این یک آرزوی ساده و غیرقابل تحقق است آنچه می توان آرزو کرد و توقع وقوع آن را داشت این است که بگوییم دولتهای مسلمان همگی متحد شوند و رفتار چند گانه نداشته باشند.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱ تعداد بازدید:46

خوارج زمانه ما چه کسانی اند؟ شیخ اکبر الازهر شیخ احمد الطیب پاسخ می دهد. شیخ احمد الطیب می گوید تمامی اوصاف خوارج بر گروههای افراطی کنونی قابل انطباق است. خوارج این عصر همانند خوارج صدر اسلام در فهم معنای حاکمیت به خطا رفته اند. #پاسخ به شبهات سلفی های جهادی
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۳۰ تعداد بازدید:16

شیخ أحمد الشریف یکی از علماء الازهر و عضو هیئة كبار علماء العشیرة المحمدیة است. وی در این ویدئو نظر اهل سنت درباره صفات خبریه و تفاوت نظر آنان با وهابیت را تبیین می کند. او معتقد است اهل سنت متشابهات را در معنای حقیقی شان ـ با قید تفویض در کیف ـ بر خداوند بار نمی کنند چنین دیدگاهی نظر حشوی ها و وهابیت است. وهابیت ترکیبی از حشویه و خوارج است.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۳۰ تعداد بازدید:23

آیا کشورهای اسلامی اکنون به همان شیوه موافق با اسلام حکمرانی می شوند؟ حاکم همانند سایر مکلفان به اندازه توانش مکلف است، به اندازه ای که توانایی دارد تکلیف هم دارد. حاکم نمی تواند برای علاج یک بیماری و ضرر خود را در دام ضرر مساوی یا بزرگتر بیاندازد. نکته دیگر که بسیار مهم است و باید بدان توجه داشت این است که باید بین کفر و معصیت فرق گذاشت برخی از حکام مرتکب معصیت می شوند اما مرتکب کفر نشده اند.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۳۰ تعداد بازدید:52

آیا اکنون یک خلیفه می تواند بر تمامی کشورهای مسلمان حکومت کند؟ شیخ اکبر الازهر احمد الطیب به این سوال پاسخ می دهد که بر اساس اندیشه اهل سنت پیامبر جانشینی برای خود تعیین نکردند و امر تعیین خلیفه را به مردم واگذار کردند؛ در قرآن و سنت نصی بر خلافت نیست، البته شیعه معتقدند پیامبر ائمه بعد از خود تعیین کردند و مردم درباره تعیین خلیفه رسول الله اختیاری ندارند.
پاسخ به شبهات سلفی های جهادی
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۳۰ تعداد بازدید:42

آیا مسلمانان اکنون نیازمند خلافت اند یا خیر؟ شیخ اکبر الازهر احمد الطیب به این سوال پاسخ می دهد. برپایی خلافت یک آرزوی خوب است اما اکنون ظروف و زمینه های لازم برای برپایی خلافت مهیا نیست. برترین الگوی خلافت، خلافت خلفاء راشدین است در عین برخی مدعیان خلافت ظالم بودند. البته خلافت نص قرآنی نیست بلکه مساله ای از مسائل فقه الواقع است.
پاسخ به شبهات سلفی های جهادی
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۳۰ تعداد بازدید:24

سخنی از شیخ احمد الطیب، خطاب به جوانانی که در دام افکار اشتباه و انحرافی افتاده اند. شیخ احمد الطیب از جوانان می خواهد علم را از علماء دریافت کنند مطالب این چنینی را باید از استاد دریافت کرد مطالعه کتاب کافی نیست این دسته از مطالب را نمی توان با دنبال کردن کانالهای ماهواره ای به دست آورد.
پاسخ به شبهات سلفی های جهادی
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۳۰ تعداد بازدید:61

خلافت چیست؟ به چه معناست؟ چه وظایفی دارد؟ در کتب سیاست شرعی گفته اند خلافت وظیفه دارد از دین حراست کند و امور دنیوی مردم را تدبیر و سیاست کند. شیخ احمد الطیب این مطلب را شرح می دهد. 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۸ تعداد بازدید:44

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۸ تعداد بازدید:11

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

« 1 2 (3) 4 5 »