« 1 2 (3) 4 5 6 ... 12 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳۱ تعداد بازدید:391

نقد مبانی سلفیه جهادی (ذبح)

مشخصات

نویسنده: رسول چگینی؛ زیر نظر دکتر مهدی فرمانیان

ناشر: رهپویان اندیشه

مکان نشر: قم

سال نشر: 1397

تعداد صفحات: 50 صفحه

کتابچه (ذبح) از سلسله کتاب های نقد تفکرات سلفیه جهادی، کاری از موسسه مطالعات بنیان دینی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳۱ تعداد بازدید:415

نقد مبانی سلفیه جهادی (تترس)مشخصات

نویسنده: قاسم میرزایی؛ زیر نظر دکتر مهدی فرمانیان

ناشر: رهپویان اندیشه

مکان نشر: قم

سال نشر: 1397

تعداد صفحات: 50 صفحه

کتابچه (تَتَرُس) از سلسله کتاب های نقد تفکرات سلفیه جهادی، کاری از موسسه مطالعات بنیان دینی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳۱ تعداد بازدید:394

نقد مبانی سلفیه جهادی (انتحار و استشهاد)مشخصات

نویسنده: رسول چگینی؛ زیر نظر دکتر مهدی فرمانیان

ناشر: رهپویان اندیشه

مکان نشر: قم

سال نشر: 1397

تعداد صفحات: 38 صفحه

کتابچه (انتحار و استشهاد) از سلسله کتاب های نقد تفکرات سلفیه جهادی، کاری از موسسه مطالعات بنیان دینی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳۱ تعداد بازدید:391

نقد مبانی سلفیه جهادی (ولاء و براء)مشخصات

نویسنده: رسول چگینی؛ زیر نظر دکتر مهدی فرمانیان

ناشر: رهپویان اندیشه

مکان نشر: قم

سال نشر: 1397

تعداد صفحات: 49 صفحه

کتابچه (ولاء و براء) از سلسله کتاب های نقد تفکرات سلفیه جهادی، کاری از موسسه مطالعات بنیان دینی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳۱ تعداد بازدید:334

نقد مبانی سلفیه جهادی (دموکراسی)مشخصات

نویسنده: محسن عبدالملکی؛ زیر نظر دکتر مهدی فرمانیان

ناشر: رهپویان اندیشه

مکان نشر: قم

سال نشر: 1397

تعداد صفحات: 49 صفحه

کتابچه (دموکراسی) از سلسله کتاب های نقد تفکرات سلفیه جهادی، کاری از موسسه مطالعات بنیان دینی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳۱ تعداد بازدید:373

نقد مبانی سلفیه جهادی (طاغوت)مشخصات

نویسنده: مجید فاطمی نژاد؛ زیر نظر دکتر مهدی فرمانیان

ناشر: رهپویان اندیشه

مکان نشر: قم

سال نشر: 1397

تعداد صفحات: 37 صفحه

کتابچه (طاغوت) از سلسله کتاب های نقد تفکرات سلفیه جهادی، کاری از موسسه مطالعات بنیان دینی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳۱ تعداد بازدید:353

نقد مبانی سلفیه جهادی (هجرت)مشخصات

نویسنده: احمد علی‎داد؛ زیر نظر دکتر مهدی فرمانیان

ناشر: رهپویان اندیشه

مکان نشر: قم

سال نشر: 1397

تعداد صفحات: 50 صفحه

کتابچه (هجرت) از سلسله کتاب های نقد تفکرات سلفیه جهادی، کاری از موسسه مطالعات بنیان دینی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳۱ تعداد بازدید:477

نقد مبانی سلفیه جهادی (جاهلیت)مشخصات

نویسنده: روح الله حیاتی مقدم؛ زیر نظر دکتر مهدی فرمانیان

ناشر: رهپویان اندیشه

مکان نشر: قم

سال نشر: 1397

تعداد صفحات: 50 صفحه

کتابچه (جاهلیت) از سلسله کتاب های نقد تفکرات سلفیه جهادی، کاری از موسسه مطالعات بنیان دینی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۶ تعداد بازدید:175

إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهاتمشخصات

نویسنده: محمود محمد خطاب السبکی

ناشر: المکتبه المحمودیه

مکان نشر: مصر

سال نشر: 1394هـ

تعداد صفحات: 202 صفحه

کتاب حاضر اثر یکی از علمای تراز اول اهل سنت درباره مذهب خلف و مذهب سلف در کیفیت حمل صفات بر باری تعالی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۵ تعداد بازدید:140

اتحاف الزائر و اطراف المقیم للسائر فی زیاره النبیمشخصات

نویسنده: عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساکر

ناشر: دار ارقم بن ابی ارقم

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: 1417 هـ

تعداد صفحات: 202 صفحه

کتاب مذکور درباره آداب زیارت قبر رسول گرامی اسلام نوشته شده است. این کتاب از منابع مورد استفاده در تاریخ نگاری مدینه منوره هست که سمهودی در کتاب «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی» از آن استفاده زیادی کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۳ تعداد بازدید:197

الاسعاد فی جواز التوسل و الاستمداد مشخصات

نویسنده: عبد الهادی محمد الخرسه

ناشر: دار الفجر العروبه

مکان نشر: دمشق

سال نشر: 1997 م

تعداد صفحات: 80صفحه

کتاب «الاسعاد فی جواز التوسل و الاستمداد» نوشته عبد الهادی محمد الخرسه در پاسخ به شبهات تکفیری ها درباره توسل و استغاثه نگارش شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۱ تعداد بازدید:147

اعلام النبیل بجواز التقبیلمشخصات

نويسنده: عبدالله محمد الصدیق الغماری

ناشر: انتشارات مکتبة القاهره

مکان نشر: قاهره مصر

سال نشر: 1415 هـ

تعداد صفحات: 26 صفحه

اثر حاضر از جمله جزواتی است که جواز تقبیل و بوسه در اسلام را بررسی مینماید. مؤلف اثر حاضر در مقدمه این اثر آورده که این رساله را در جواب برای کسی قرار دادیم که درباره تقبیل دست و غیر دست سؤال نموده که آیا اصلی برای آن در اسلام می باشد یا خیر؟

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲۰ تعداد بازدید:171

احیاء المقبور من ادله جواز بناء المساجد والقباب علی القبورمشخصات

نویسنده: احمد بن الصدیق الغماری

ناشر: مکتبه القاهره

مکان نشر: قاهره

سال نشر: 1429 هـ

تعداد صفحات: 78 صفحه

کتاب إحیاء المقبور بأدلة بناء المساجد و القباب علی القبور در پاسخ به پرسشی درباره نحوه جمع بین روایات دال بر نهی از تعمیر قبر و نهی از ساختن بناء بر قبور، و روایات دال بر جواز حفظ قبر و ساختن قبه و بناء بر روی تدوین شده است.

 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۴ تعداد بازدید:158

السلم والحرب و العلاقات الدولیه فی الاسلاممشخصات

نویسنده: دکتر محمد رأفت سعید

ناشر: سایت علی بصیره (مجله مجمع الفقه الاسلامی)

تعداد صفحات: 162 صفحه

آقای دکتر محمد رأفت سعید در این کتاب درباره احکام جنگ و صلح و رابطه کشورهای اسلامی با دیگر کشورها مطالب مفیدی را گردآوری کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۶ تعداد بازدید:185

الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابیهمشخصات

نویسنده: جمیل صدقی الزهاوی

ناشر: دار الصدیق الاکبر

مکان نشر: مصر قاهره

سال نشر: 1323 هـ

تعداد صفحات: 114 صفحه

کتاب «الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابیه» نوشته جمیل صدقی زهاوی از علمای تاثیر گذار عراقی است که توسط انتشارات الصدیق الاکبر منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ تعداد بازدید:126

الاسلام بین المفاهیم و المصطلحاتمشخصات

نویسنده: اللجنة العلمية الفقهية في وزارة الأوقاف السورية

ناشر: وزاره الاوقاف  التنویریه

مکان نشر: سوریه

سال نشر: 1435 هـ

تعداد صفحات: 298 صفحه

کتاب «الاسلام بین المفاهیم و المصطلحات» کاری از وزارت اوقاف سوریه است که در نقد و بررسی دعاوی وهابیون و تکفیری های افراطی به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب بسیاری از شبهات تکفیری ها در رابطه با تکفیر، جهاد و همچنین حدود آن دو را بررسی کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ تعداد بازدید:174

الاسلام بین المفاهیم و المصطلحاتمشخصات

نویسنده: اللجنة العلمية الفقهية في وزارة الأوقاف السورية

ناشر: وزاره الاوقاف  التنویریه

مکان نشر: سوریه

سال نشر: 1435 هـ

تعداد صفحات: 213 صفحه

کتاب «الاسلام بین المفاهیم و المصطلحات» کاری از وزارت اوقاف سوریه است که در نقد و بررسی دعاوی وهابیون و تکفیری های افراطی به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب بسیاری از شبهات تکفیری ها در رابطه با تکفیر، جهاد و همچنین حدود آن دو را بررسی کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ تعداد بازدید:156

الاسلام بین المفاهیم و المصطلحاتمشخصات

نویسنده: اللجنة العلمية الفقهية في وزارة الأوقاف السورية

ناشر: وزاره الاوقاف  التنویریه

مکان نشر: سوریه

سال نشر: 1435 هـ

تعداد صفحات: 225 صفحه

کتاب «الاسلام بین المفاهیم و المصطلحات» کاری از وزارت اوقاف سوریه است که در نقد و بررسی دعاوی وهابیون و تکفیری های افراطی به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب بسیاری از شبهات تکفیری ها در رابطه با تکفیر، جهاد و همچنین حدود آن دو را بررسی کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ تعداد بازدید:214

الاسلام بین المفاهیم و المصطلحاتمشخصات

نویسنده: اللجنة العلمية الفقهية في وزارة الأوقاف السورية

ناشر: وزاره الاوقاف  التنویریه

مکان نشر: سوریه

سال نشر: 1435 هـ

تعداد صفحات: 318 صفحه

کتاب «الاسلام بین المفاهیم و المصطلحات» کاری از وزارت اوقاف سوریه است که در نقد و بررسی دعاوی وهابیون و تکفیری های افراطی به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب بسیاری از شبهات تکفیری ها در رابطه با تکفیر، جهاد و همچنین حدود آن دو را بررسی کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۳۰ تعداد بازدید:959

الرؤية الوهابية للتوحيد وأقسامهمشخصات

نویسنده: عثمان نابلسی

ناشر: دار النور

مکان نشر: عمان اردن

سال نشر: 2017 م

تعداد صفحات: 338صفحه

این کتاب از جمله کتاب هایی است که باعث هدایت بسیاری از فریب خوردگان دام تکفیر شده است. کتاب «الروئه الوهابیه للتوحید و اقسامه عرض و نقد» از بهترین کتاب های علمای اهل در نقد تکفر تکفیری است. این کتاب توسط عثمان مصطفی نابلسی به رشته تحریر درآمده و انتشارات دارالنور آن را به زیور طبع در آورده است. آنچه در پیش رو دارید برگزیده ای از کتاب است

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۹ تعداد بازدید:166

التوسل بالنبی و جهله الوهابیونمشخصات

نویسنده: ابی حامد بن مرزوق

ناشر: مکتبه اشیق

مکان نشر: استانبول ترکیه

سال نشر: 1976 م

تعداد صفحات: 307 صفحه

کتاب «التوسل بالنبی و جهله الوهابیون» از جمله کتاب هایی است که در دفاع از عقیده صحیح توسل نگارش شده و تا جایی اثر داشته که وهابیون در آثار خود به نقد آن پرداخته اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۸ تعداد بازدید:223

مجموعه مقالات همایش ملی واکاوی قرائت های افراطی از دینمشخصات

نویسنده: مجموعه نویسندگان

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سال نشر: 1396

تعداد صفحات: 228 صفحه

این مقالات محصول همایش ملی واکاوی قرائت های افراطی از دین در تاریخ 30 مهرماه 96 است، تا به اندازه توان خود زمینه را برای همگرایی اندیشمندان مسلمان فراهم آورد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۳ تعداد بازدید:388

وهابیت مبانی فکری کارنامه عملیمشخصات

نویسنده: آیه الله جعفر سبحانی

ناشر: موسسه امام صادق علیه السلام

مکان نشر: قم

کتاب وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی از جمله آثار آیه الله سبحانی در نقد تفکرات وهابیت است که توسط موسسه امام صادق منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۰ تعداد بازدید:266

مجله سراج منیر شماره 21

مشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: مهدی فرمانیان

سال نشر: بهار 1395

مجله سراج منیر از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۰ تعداد بازدید:286

مجله سراج منیر شماره 22

مشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: مهدی فرمانیان

سال نشر: تابستان 1395

مجله سراج منیر از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

« 1 2 (3) 4 5 6 ... 12 »