« 1 ... 8 9 10 (11)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۶ تعداد بازدید:195

توضیحات

نویسنده: آیه الله جعفر سبحانی

تعریب: خضر آتش فراز (ذوالفقاری)

ناشر: دار الصدیق الاکبر

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: بی‎تا

تعداد صفحات: 345 صفحه

کتاب (الوهابیه فی المیزان) توسط آیه الله سبحانی در نقد و بررسی باورها و عقاید وهابیت نوشته شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۶ تعداد بازدید:269

شناخت وهابیتتوضیحات

نویسنده:نجم الدین طبسی

ناشر:دلیل ما

مکان نشر:قم

سال نشر:1391

تعداد صفحات:940 صفحه

کتاب شناخت وهابیت یکی از کامل‌ترین کتاب ها در معرفی و نقد وهابیت است که هم به تاریخ وهابیت پرداخته و هم باورها و شبهات آنان را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:198

مشخصات کتاب

ناشر: نشرمشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1394

صفحات: 456

نويسنده: حمید محمدی صبور

این کتاب تالیف آقای حمید محمدی صبور می‌باشد وی کتاب را با گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره تکفیری‌ها آغاز کرده وسپس به زندگینامه و شخصیت ابن تیمیه و دیدگاه علماى اهل سنت درباره او می پردازد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:211

البرهان المبین فی ضوابط تکفیر المعینمشخصات

نویسنده: عماد الدین جمیل حلیم الحسینی الشافعی الاشعری

ناشر: شرکه دار المشاریع

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 1433هـ

تعداد صفحات: 152 صفحه

این کتابی است که یکی از اهل سنت، شافعی مذهب به نام جمیل حلیم، نگاشته است. ایشان با مشاهده ی تکفیری ها و نیز تکفیرهای بی رویه ای که از جانب این گروه ها و به نام اسلام صورت می گیرد، دست به نگارش این کتاب زده است. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:153

توضیحات

نویسنده:علی احمد الدیری

ناشر:مکتبه الفکر الجدید

مکان نشر:بیروت

سال نشر:2017 م

تعداد صفحات: 242 صفحه

نویسنده معتقد است محمد بن عبد الوهاب به خاطر اغراض سیاسی و با استفاده از فتاوای ابن تیمیه دست به چنین وحشی گری در عصر خود دست زد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:239

مشخصات

نویسنده: الشریف حاتم بن عارف العونی

ناشر: مرکز نماء للبحوث و الدراسات

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 2016 م

تعداد صفحات: 209 صفحه

نویسنده یکی از علمای حنبلی مذهب عربستان سعودی است که نسبت به افراط در تکفیر از سوی علمای وهابی انتقاد دارد وی این کتاب را در ارائه ملاکاتی روشن از دین در تکفیر نوشته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:160

توضیحات

نویسنده:حسین رجبی

ناشر:نشر مشعر

مکان نشر:تهران

سال نشر:1388

تعداد صفحات:83 صفحه

کتاب بررسی فتوای تکفیر در نگاه مذاهب اسلامی تالیف حجه الاسلام و المسلمین حسین رجبی است که توسط انتشارات مشعر چاپ شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:369

توضیحات

نویسنده: فواد ابراهیم

ناشر: مرکز اوال للدراسات والتوثیق

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 2015 م

تعداد صفحات: 308 صفحه

نویسنده در این کتاب به دنبال اثبات این مطلب است که آنچه امروزه داعش از آن سخن می گوید و به آن عمل می کند، همان تعالیم تکفیری محمد بن عبد الوهاب است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:284

مشخصات

نویسنده: عماد الدین خیتی

ناشر: المکتب العلمی بهیات الشام

مکان نشر: بی‎جا

سال نشر: 1438هـ ق

تعداد صفحات: 390 صفحه

نویسنده مهمترین شبهات تکفیری های داعش را در سه بخش تقسیم کرده. قسمت اول در مورد پاسخ به شبهات مربوط به روش داعش است که در دوازده شبهه خلاصه شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:206

توضیحات

نویسنده: هانی نسیره

ناشر: مرکز دراسات الوحده العربیة

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: 2015 م

تعداد صفحات: 433 صفحه

گروه های تکفیری برای توجیه اعمال و فتاوای تکفیری خود به دنبال مستنداتی از فتاوای علماء هستند در این بین بیشترین بهره را از فتاوا و سخنان ابن تیمیه برده اند . آنان بیشتر اعمال و فتاوای خود را مستند به وی می کنند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:175

توضیحات

نویسنده: یوسف بن السید هاشم الرفاعی

مترجم: محمد غیب غلامی

ناشر: نشر مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1387

تعداد صفحات: 96 صفحه

كتاب مذکور دارای ادبیاتی گفتاری است که عقاید وهابیت را در 57 نصیحت مورد نقد و بررسی قرار داده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:189

توضیحات

نویسنده: آیه الله جعفر سبحانی

ناشر: نشر مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1374

تعداد صفحات: 64 صفحه

کتاب حاضر رساله ای مختصر در تعریف عبادت و مفهوم آن است. نویسنده تعاریف مختلفی که از عبادت آورده شده را مورد نقد و  بررسی قرار داده اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:184

توضیحات

نویسنده: صالح الوردانی

ناشر: نشر مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1390

تعداد صفحات: 224 صفحه

نویسنده بر این نکته تاکید دارد که کتاب‎هایی که از طرف وهابیت منتشر می شود دارای خطر و منبع ترور و تکفیر است و بیشترین تاثیر را بر جوانان در گرایش به گروه های تکفیری داشته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:158

توضیحات

نویسنده: سلیمان بن عبد الوهاب

ناشر: دار ذوالفقار

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: 1998 م

تعداد صفحات: 207 صفحه

این کتاب از آنجایی که اولین کتاب در نقد افکار وهابیت و توسط برادر محمد بن عبد الوهاب نوشته شده، دارای جایگاه ویژه ای است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴ تعداد بازدید:207

توضیحات

نویسنده: جعفر سبحانی

مترجم: مهدی عزیزیان

ناشر: نشر مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1380

تعداد صفحات:237 صفحه

از بهترین کتاب هایی که در تشخیص معیار توحید و شرک نوشته شده، کتاب حاضر است. این کتاب ترجمه کتاب «التوحید و الشرک فی القرآن الکریم» اثر آیه الله سبحانی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴ تعداد بازدید:197

توضیحات

نویسنده: محمد بن علوی مالکی

مترجم: مرکز تخصصی ترجمان دینی

ناشر: مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1389

تعداد صفحات: 104 صفحه

نویسنده کتاب محمد بن علوی مالکی از علمای مشهور عربستان است. وی این کتاب را در نقد گروه های تکفیری و افراط در تکفیر نوشته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴ تعداد بازدید:170

توضیحات

نویسنده: حسن بن محمد الصاوی

ناشر: بی‎نا

مکان نشر: بی‎جا

سال نشر: بی‎تا

تعداد صفحات: 133 صفحه

نویسنده کتاب، حسن بن محمد الصاوی عالمی وهابی است که در بسیاری از موارد به کلام ابن تیمیه و ائمه وهابی استناد می‎کند اما کتاب حاضر را در پاسخ به شبهات گروه های جهادی تکفیری نوشته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴ تعداد بازدید:173

توضیحات

نویسنده: اسامه السید محمود الازهری

ناشر: دار الفقیه للنشر والتوزیع

مکان نشر: امارات متحده عربی

سال نشر: 1436هـ ق

تعداد صفحات: 206 صفحه

در این کتاب خلاصه ای از دیدگاه های جماعت های افراطی تکفیری از اخوان (به نظر نویسنده) تا داعش مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴ تعداد بازدید:149

توضیحات

نویسنده: احمد البیاتی

ناشر: ابداع للنشر و التوزیع

مکان نشر: القاهره

سال نشر: 2014 م

تعداد صفحات: 117 صفحه

نویسنده در تلاش است تا با استفاده از آیات مربوط به جهاد و تعامل با مخالفین از نظر دینی و سیاسی و مذهبی،  تصویری روشن از جهاد در نگاه اسلام برای جوانان ارائه دهد تا این که مسلمان واقعی از تندرو و تکفیری بازشناسی گردد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴ تعداد بازدید:177

توضیحات

نویسنده: علی جمعه (مفتی الدیار المصریه)

ناشر: مکتبه ابو خلیل للنشر و التوزیع

مکان نشر: مصر

سال نشر: 1431هـ ق

تعداد صفحات: 464 صفحه

شیخ علی جمعه از علمای مشهور مصر، این کتاب را که  شامل 100 فتوا در موضوعات مختلف است به رشته تحریر در آورده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴ تعداد بازدید:185

توضیحات

نویسنده:جاد الحق علی جاد الحق (شیخ الازهر)

ناشر: مجله الازهر

مکان نشر: مصر قاهره

سال نشر: 1414هـ

تعداد صفحات: 116 صفحه

نویسنده کتاب، شیخ دانشگاه الازهر جاد الحق است. این کتاب در نقد کتاب «الفریضه الغائبه» نوشته ی (عبد السلام فرج) است. مولف در این کتاب به بررسی اهم شبهات گروه های تکفیری پرداخته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴ تعداد بازدید:316

توضیحات

نویسنده: حسن بن فرحان المالکی

ناشر: دار المحجه البیضاء

سال نشر:1435هـ

مکان نشر:بیروت- لبنان

تعداد صفحات: 218 صفحه

نویسنده کتاب حسن فرحان المالکی در ابتدا عالمی وهابی و تحت تاثیر افکار محمد بن عبد الوهاب بوده اما با نوشتن کتابی با عنوان «داعیه و لیس نبیا» افکار محمد بن عبد الوهاب را به چالش کشیده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴ تعداد بازدید:179

توضیحات

نویسنده: علی کورانی

ناشر: بی‎نا

مکان نشر: بی‎جا

سال نشر: بی‎تا

تعداد صفحات: 160 صفحه

این کتاب نوشته علی کورانی و ردیه ای است بر خطبه‎ های نماز جمعه یکی از علمای وهابیت در مراسم حج که مسلمانان را متهم به شرک و ظلالت کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۵/۳۰ تعداد بازدید:303

توضیحات

نویسنده: علی بن الحسن الحلبی الاثری

ناشر: بی‎نا

مکان نشر:بی‎جا

سال نشر:1436هـ

تعداد صفحات: 233 صفحه

اصل این کتاب نامه ای است که به امضای بیش از 100 نفر از علمای اهل سنت در رد بر ابوبکر بغدادی نوشته شده است. نویسنده در این کتاب اصول و  مبانی رد بر داعش را از  اصل نامه گرفته و آن را شرح و توضیح داده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

« 1 ... 8 9 10 (11)