« 1 (2) 3 4 5 ... 11 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۲ تعداد بازدید:37

الاسلام بین المفاهیم و المصطلحاتمشخصات

نویسنده: اللجنة العلمية الفقهية في وزارة الأوقاف السورية

ناشر: وزاره الاوقاف  التنویریه

مکان نشر: سوریه

سال نشر: 1435 هـ

تعداد صفحات: 298 صفحه

کتاب «الاسلام بین المفاهیم و المصطلحات» کاری از وزارت اوقاف سوریه است که در نقد و بررسی دعاوی وهابیون و تکفیری های افراطی به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب بسیاری از شبهات تکفیری ها در رابطه با تکفیر، جهاد و همچنین حدود آن دو را بررسی کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۱ تعداد بازدید:15

مشخصات

نویسنده: سید محمد بن علوی مالکی

ناشر: دار الکتب العلمیه

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: 2005 م

تعداد صفحات: 328 صفحه

کتاب «الاعلام بفتاوی ائمه الاعلام حول مولده علیه الصلاه و السلام» نظرات علمای برجسته جهان اسلام درباره جشن میلاد رسول گرامی اسلام را جمع آوری کرده و به شبهات مخالفین در این زمینه پاسخ داده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۵ تعداد بازدید:241

توضیحات

نویسنده: حسن بن علی السقاف

ناشر: مکتبه الامام نووی

مکان نشر:عمان اردن

سال نشر:1410 هـ

تعداد صفحات:41 صفحه

وهابیان استغاثه به اولیای الهی را از مصادیق درخواست از غیرخدا، و شرک می‌دانند، اما کسانی که آن را جایز می‌دانند به ادله‌ای از قرآن و روایات و سیره اهل بیت و صحابه پیامبر استدلال می‌کنند. از جمله آثار مفید و مختصر در این زمینه، کتاب الاغاثة بأدلة الاستغاثة اثر حسن بن علی السقاف است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۳ تعداد بازدید:13

مشخصات

نویسنده: محمد زکی ابرهیم

ناشر: موسسه احیاء التراث الصوفی

مکان نشر: قاهره مصر

سال نشر: 1425هـ ـ 2004 م

تعداد صفحات: 202 صفحه

کتاب «الافهام و الافحام قضایا الوسیله و القبور» از جمله آثار علمای مصر در دفاع از عقیده توسل به ارواح انبیاء و اولیاء به رشته تحریر درآمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ تعداد بازدید:88

الاقوال المرضیه فی الرد علی الوهابیهمشخصات

نویسنده: محمد عطا ابن ابراهیم الکسم

ناشر: المطبعه العمومیه

مکان نشر: مصر

سال نشر: 1901 م

تعداد صفحات: 34 صفحه

نویسنده در مقدمه می گوید: با یکی از وهابیان برخورد کردم که معتقد به تحریم توسل بود و مردم را به انحراف کشیده بود. به این جهت از من خواسته شد تا در مورد توسل کتابی بنویسم. نویسنده در کتاب با استفاده از آیات قرآن و روایات نقل شده از رسول خدا و اقوال و اجماع علمای اسلام، توسل به اولیا را اثبات کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۹ تعداد بازدید:167

مشخصات

نویسنده: عمر عبد الله کامل

ناشر: شرکه الوابل الصیب

مکان نشر: قاهره، مصر

سال نشر: 2010 م

تعداد صفحات: 800 صفحه

کتاب "الانصاف فیما اثیر حوله الخلاف" یکی از آثار بسیار مفید عمر عبدالله کامل است. او در این کتاب به انتقاد از روش و باورهای وهابیت پرداخته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۳۰ تعداد بازدید:155

الایمان و الکفر فی الکتاب و السنه

مشخصات

نویسنده:آیه الله سبحانی

ناشر: موسسه امام صادق علیه الاسلام

مکان نشر:قم

سال نشر: 1416هـ

تعداد صفحات: 232 صفحه

کتاب «الایمان و الکفر فی الکتاب و السنه» نوشته‎ی آیه الله جعفر سبحانی است که توسط انتشارات موسسه امام صادق منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۹ تعداد بازدید:96

البدعه فی مفهوم الاسلامی الدقیقمشخصات

نویسنده: عبد الملک عبد الرحمن السعدی

ناشر: دار الانبار

مکان نشر: بغداد

سال نشر: بی تا

تعداد صفحات: 252 صفحه

شیخ عبدالملک عبدالرحمن عالمی عراقی است که کتاب «البدعة في المفهوم الإسلامي الدقيق» را در رد باورهای تکفیری نوشته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۷ تعداد بازدید:101

توضیحات

نویسنده: آیت الله جعفر سبحانی

ناشر: معاونية شؤون التعليم و البحوث الإسلامية

مکان نشر: بی جا

سال نشر: بی تا

تعداد صفحات: 133 صفحه

کتاب «البدعه و آثارها الموبقه» توسط آیت الله سبحانی نوشته شده است. در این کتاب به معنای بدعت در لغت و اصطلاح و تقسیمات بدعت پرداخته شده و بدعت از دیدگاه وهابیت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۶ تعداد بازدید:16

توضیحات

نویسنده: آیت الله جعفر سبحانی

ناشر: دار الاضواء

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: 1998 م

تعداد صفحات: 418 صفحه

کتاب «البدعه، مفهومها، حدها، آثارها» توسط آیت الله سبحانی نوشته شده است. در این کتاب به معنای بدعت در لغت و اصطلاح و تقسیمات بدعت پرداخته شده و مسائلی که از نگاه وهابیت بدعت شناخته شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:159

البرهان المبین فی ضوابط تکفیر المعینمشخصات

نویسنده: عماد الدین جمیل حلیم الحسینی الشافعی الاشعری

ناشر: شرکه دار المشاریع

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 1433هـ

تعداد صفحات: 152 صفحه

این کتابی است که یکی از اهل سنت، شافعی مذهب به نام جمیل حلیم، نگاشته است. ایشان با مشاهده ی تکفیری ها و نیز تکفیرهای بی رویه ای که از جانب این گروه ها و به نام اسلام صورت می گیرد، دست به نگارش این کتاب زده است. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۲۲ تعداد بازدید:57

البشارة و الاتحاف بما بین ابن تیمیة و الألبانی فی العقیدة من الاختلافمشخصات

نویسنده: حسن بن علی سقاف

ناشر: مکتبه امام نووی

مکان نشر: عمان اردن

سال نشر: 1428 هـ

تعداد صفحات: 98 صفحه

کتاب «البشارة و الاتحاف بما بین ابن تیمیة و الألبانی فی العقیدة من الاختلاف» توسط سید حسن بن علی السقاف در نقد و بررسی اختلافات عقیدتی سلفیه و وهابیت به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ تعداد بازدید:166

مشخصات

نویسنده: شیخ حمد الله جان الداجوی

ناشر: مظهری کتب خانه

مکان نشر: پیشاور پاکستان

سال نشر: 1433 هـ

تعداد صفحات: 384 صفحه

کتاب «البصائر لمنکری التوسل باهل المقابر» از جمله تالیفاتی است که علمای دیوبند در نقد و بررسی عقیده وهابیت نگاشته اند و در پیشاور پاکستان منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴ تعداد بازدید:136

توضیحات

نویسنده: علی جمعه (مفتی الدیار المصریه)

ناشر: مکتبه ابو خلیل للنشر و التوزیع

مکان نشر: مصر

سال نشر: 1431هـ ق

تعداد صفحات: 464 صفحه

شیخ علی جمعه از علمای مشهور مصر، این کتاب را که  شامل 100 فتوا در موضوعات مختلف است به رشته تحریر در آورده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۸ تعداد بازدید:10

مشخصات

نویسنده: وحده الدراسات

ناشر: الشئون الفکریه و الثقافیه فی العتبه العباسیه

مکان نشر: کربلا

سال نشر: 2009 م

تعداد صفحات: 58 صفحه

کتاب «التبرک بآثار النبی و الاولیاء» از جمله آثار مرکز «العتبه العباسیه» است که به مشترکات فقهی بین اهل سنت و شیعه پرداخته و در نقد تفکرات وهابیت به رشته تحریر درآمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۴ تعداد بازدید:139

مشخصات

نویسنده: عبد الفتاح بن صالح قدیش الیافعی

ناشر: موسسه الرساله ناشرون

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: 1431 هـ 2010م

تعداد صفحات: 146 صفحه

این کتابی موجز، درباره تبرک به صالحین است که ادله موافقین و مخالفین، هر دو با هم آورده شده است. و در آن اقوال و آثار و حوادثی که در زندگی بزرگان دین از تبرک به آثار علمای پیش از خود بوده، ذکر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۸ تعداد بازدید:14

مشخصات

نویسنده: صباح علی بیاتی

ناشر: مجمع العالمی لاهل البیت (ع)

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 2006 م

تعداد صفحات: 100 صفحه

 

کتاب «فی رحاب اهل البیت (ع): التبرک بالصالحین و الأخیار و المشاهد المقدسة» توسط صباح علی البیاتی به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۴ تعداد بازدید:109

مشخصات

نویسنده: آیه الله جعفر سبحانی

ناشر: موسسه امام صادق علیه السلام

مکان نشر: قم

سال نشر: 1431هـ

تعداد صفحات: 42 صفحه

کتاب «التبرک علی ضوء الکتاب والسنه» به قلم آیه الله سبحانی به رشته تحریر در آمده و توسط انتشارات موسسه امام صادق علیه السلام منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴ تعداد بازدید:111

توضیحات

نویسنده: حسن بن محمد الصاوی

ناشر: بی‎نا

مکان نشر: بی‎جا

سال نشر: بی‎تا

تعداد صفحات: 133 صفحه

نویسنده کتاب، حسن بن محمد الصاوی عالمی وهابی است که در بسیاری از موارد به کلام ابن تیمیه و ائمه وهابی استناد می‎کند اما کتاب حاضر را در پاسخ به شبهات گروه های جهادی تکفیری نوشته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۳۱ تعداد بازدید:73

التحذیر من المجازفه بالتکفیرمشخصات

نویسنده: دکتر عمر عبد الله کامل

ناشر: بیسان للنشر والتوزیع

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 2003 م

تعداد صفحات: 106 صفحه

کتاب «التحذیر من المجازفه بالتکفیر» توسط عمر عبدالله کامل از علمای اهل سنت مخالف تکفیر به رشته تحریر در آمده و در بیروت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۹ تعداد بازدید:108

مشخصات

نویسنده: دکتر نور الدین ابو لحیه

ناشر: دار الانوار للنشر

مکان نشر: بی جا

سال نشر: 1436هـ

تعداد صفحات: 418 صفحه

این کتاب در بردارنده برخی از انتقاداتی است که از تراث علمی سلفیه در زمینه های مختلف شده است در این کتاب در رابطه با موضوعاتی مانند علوم قرآنی، حدیث، عقیده، فقه، سیره، تاریخ و ... مطالبی بیان شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ تعداد بازدید:77

مشخصات

نویسنده: سالم البهنساوی

ناشر: دار اقرأ للنشر والتوزیع

مکان نشر: کویت

سال نشر: 2006 م

تعداد صفحات: 336 صفحه

سالم البهنساوی ازمستشرقینی است که در نقد و بررسی تفکرات جریان های تکفیری تلاش های فراوانی کرده است. از جمله کتاب حاضر که به بررسی تطرف و ارهاب از نگاه اسلام پرداخته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۹ تعداد بازدید:119

توضیحات

نویسنده:نصر حامد ابوزید

ناشر:مکتبه مدبولی

مکان نشر: قاهره مصر

سال نشر:بی تا

تعداد صفحات: 396 صفحه

کتاب التفکیر فی زمن التکفیر ضد الجهل و الزیف و الخرافة توسط نصر حامد أبوزید توسط انتشارات مکتبه مدبولی در قاهره به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۴ تعداد بازدید:125

نويسنده : حسن بن علی السقاف

ناشر : دار الامام النووی

مكان نشر : عمان، اردن

سال نشر : 1413 قمری

تعداد صفحات: 72 صفحه

مصنف در این کتاب بر آن است تا ثابت نماید تقسیم توحید به سه قسم توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسما و صفات از اصل باطل است و بحث توحید سه گانه _ توحید الوهی، توحید ربوبی ، توحید صفات _ بعد از پیامبر وارد دین گشته است .

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۸ تعداد بازدید:222

مشخصات

نویسنده:سید کمال الحیدری

ناشر:نشر مشعر

مکان نشر:تهران

سال نشر:بی تا

تعداد صفحات:529 صفحه

کتاب التوحید عند الشیخ ابن تیمیه توسط آیه الله سید کماال الحیدری به رشته تحریر درآمده است.توحید به معنای نفی شریک و مقدم بر تمام صفات دیگرو اصل اول از اصول دین می باشد که نظریات مختلفی از علمای اسلام درباره این آن بیان شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

« 1 (2) 3 4 5 ... 11 »