« 1 (2) 3 4 5 ... 8 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ تعداد بازدید:51

مشخصات

نویسنده: دکتر محمد عماره

ناشر: نهضه مصر

مکان نشر: مصر

سال نشر: 2009 م

تعداد صفحات: 162 صفحه

کتاب «الفریضه الغائبه جذور و حوارات دراسات و نوصوص» به قلم دکتر محمد عماره از بهترین کتاب ها در نقد و بررسی افکار انحرافی عبد السلام فرج است که توسط منشورات نهضه مصر منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ تعداد بازدید:52

مشخصات

نویسنده: ابی عبد الله محمد بن موسی المراکشی

ناشر: دار الکتب العلمیه

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: بی تا

تعداد صفحات: 270 صفحه

کتاب «مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام» از جمله آثاری است که علمای مالکی مذهب در اثبات استغاثه و توسل به رسول خدا در حیات و ممات نگاشته اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ تعداد بازدید:54

مشخصات

نویسنده: الشیخ عبد الله الهرری الحبشی

ناشر: بی نا

مکان نشر: بی جا

سال نشر: بی تا

تعداد صفحات: 312 صفحه

کتاب «صریح البیان فی الرد علی من خالف القرآن» اثر شیخ عبد الله الهرری است که در نقد تفکرات افراطی ابن تیمیه و وهابیت نگاشته شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ تعداد بازدید:61

مشخصات

نویسنده: عبد الباری عطوان

ناشر: دار الساقی

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: 2007م

تعداد صفحات: 320 صفحه

کتاب القاعده التنظیم السری کتابی است که توسط یک روزنامه نگار با نام عبد الباری عطوان نوشته شده و توسط منشورات دار الساقی در بیروت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ تعداد بازدید:64

مشخصات

نویسنده: محمد بن محمد الشهیر بابن الحاج

ناشر: دار المصطفی

مکان نشر: مصر

سال نشر: 2006 م

تعداد صفحات: 66 صفحه

کتاب «تعریف الانام فی التوسل بالنبی وزیارته علیه الصلاه والسلام» از جمله کتاب هایی است که در اثبات استحباب زیارت قبر النبی و استحباب توسل به انبیاء و اولیاء بعد از وفات، نوشته شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ تعداد بازدید:52

مشخصات

نویسنده: حامد الگار

مترجم: عباس خضیر کاظم

ناشر: منشورات الجمل

مکان نشر: بغداد

سال نشر: 2006 م

کتاب «الوهابیه مقاله نقدیه» اثر حامد الگار، که به زبان عربی برگردانده شده است. این کتاب توسط منشورات الجمل در بغداد به زیور طبع رسیده و به بازاز عرضه شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تعداد بازدید:62

مشخصات

نویسنده: سید حسن طاهری الخرم آبادی

ناشر: مجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1429 هـ

تعداد صفحات: 151 صفحه

کتاب «الدعا والتوسل بالاولیاء مطلوب ام ممنوع» به قلم آیه الله سید حسن طاهری خرم آبادی نوشته شده و توسط انتشارات مجمع تقریب مذاهب اسلامی منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تعداد بازدید:63

مشخصات

نویسنده: داود بن سید سلیمان البغدادی النقشبندی

ناشر: مکتبه الحقیقه

مکان نشر: استانبول ترکیه

سال نشر: 2000 م

تعداد صفحات: 195 صفحه

کتاب «المنحة الوهبية في الرد علي الوهابيه» از جمله کتاب هایی است که علمای حنفی در نقد تفکرات وهابیت به رشته تحریر درآمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تعداد بازدید:59

مشخصات

معرفی کتاب

نویسنده: أمل عیتانی؛ رنا سعادة؛ فاطمة عیتانی. (إشراف وتحریر: د. محسن صالح).

ناشر: مركزمطالعات و انتشارات الزیتونة

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 2017 م

تعداد صفحات: 382 صفحه

کتاب «جماعت اسلامی در لبنان 1975 ـ 2000» تاریخ شاخه لبنانی «جماعت اسلامی» را شرح می­دهد. در گردآوری این کتاب، جمعی از نویسندگان مشارکت داشته­اند. این کار زیر نظر دکتر «محسن صالح» مدیر مرکز مطالعات و مشاوره «الزیتونة» به انجام رسیده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۸ تعداد بازدید:74

مشخصات

نویسنده: حسن بن فرحان المالکی

ناشر: دار محجه البیضاء

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: 2014 م

تعداد صفحات: 218 صفحه

کتاب نصیحة لشباب المسلمین فی کشف غلو العلماء المعاصرین فی المملکة العربیة السعودیة، توسط حسن بن فرحان المالکی به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۷ تعداد بازدید:55

مشخصات

نویسنده: الشیخ محمد عیسی آل مکباس

ناشر: بی نا

مکان نشر: بی جا

سال نشر: 1424هـ

تعداد صفحات: 84 صفحه

کتاب «التوسل عباده توحیدیه» از جمله آثاری است که در نقد شبهات وهابیت به دست شیخ محمد عیسی آل مکباس نوشته شده است این کتاب در اصل تقریرات درس آیه الله شیخ محمد السند است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۶ تعداد بازدید:98

مشخصات

نویسنده: محمد طاهر کردی مکی

ناشر: مکتبه القاهره

مکان نشر: مصر قاهره

سال نشر: 1418هـ 1997 م

تعداد صفحات: 105 صفحه

کتاب «تبرک الصحابة بآثار رسول الله صلی الله علیه و بیان فضلة» توسط شیخ محمد طاهر بن عبدالقادر بن محمود الکردی به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۵ تعداد بازدید:69

مشخصات

نویسنده: دکتر محمد سعید رمضان البوطی

ناشر: دار الفکر

مکان نشر: دمشق

سال نشر: 1998 م

تعداد صفحات: 270 صفحه

کتاب «السلفیة مرحلة زمنیة مبارکة لا مذهب إسلامی» توسط محمد سعید رمضان البوطی به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ تعداد بازدید:85

مشخصات

نویسنده: شیخ حمد الله جان الداجوی

ناشر: مظهری کتب خانه

مکان نشر: پیشاور پاکستان

سال نشر: 1433 هـ

تعداد صفحات: 384 صفحه

کتاب «البصائر لمنکری التوسل باهل المقابر» از جمله تالیفاتی است که علمای دیوبند در نقد و بررسی عقیده وهابیت نگاشته اند و در پیشاور پاکستان منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تعداد بازدید:77

مشخصات

نویسنده: حافظ ابن حجر المکی

ناشر: مکتبه مدبولی

مکان نشر: قاهره، مصر

سال نشر: 2000 م

تعداد صفحات: 150 صفحه

کتاب «الجوهر المنظم فی زیاره قبر الشریف» اثری ماندگار از حافظ ابن حجر مکی است که درباره آداب زیارت قبر رسول خدا نوشته شده و توسط مکتبه مدبولی منتشر گردیده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تعداد بازدید:98

مشخصات

نویسنده: ابوبکر تقی الدین الحصنی الدمشقی

ناشر: دار احیاء الکتاب العربی

مکان نشر: القاهره

سال نشر: 1418 هـ

تعداد صفحات: 255 صفحه

کتاب «دفع شبه عن الرسول و الرساله» در رد افکار ابن تیمیه توسط عالم بزرگ اهل سنت حصنی دمشقی به رشته تحریر درآمده و شیخ علامه محمد زاهد کوثری به آن تعلیقه ای اضافه کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تعداد بازدید:61

مشخصات

نویسنده: احمد بن السید زینی الدحلان

ناشر: دار غار حرا، مکتبه الاحباب

مکان نشر: دمشق

سال نشر: 1424-2003 م

تعداد صفحات: 139 صفحه

کتاب «الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه» توسط عالم برجسته اهل سنت احمد زینی دحلان به رشت تحریر درآمده و در دمشق منتشر شده است. از ویژگی های این اثر این که نویسنده در اوج جنایات وهابیت در مکه حضور داشته و گزارش های زیادی در این باره جمع آوری کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ تعداد بازدید:58

الاقوال المرضیه فی الرد علی الوهابیهمشخصات

نویسنده: محمد عطا ابن ابراهیم الکسم

ناشر: المطبعه العمومیه

مکان نشر: مصر

سال نشر: 1901 م

تعداد صفحات: 34 صفحه

نویسنده در مقدمه می گوید: با یکی از وهابیان برخورد کردم که معتقد به تحریم توسل بود و مردم را به انحراف کشیده بود. به این جهت از من خواسته شد تا در مورد توسل کتابی بنویسم. نویسنده در کتاب با استفاده از آیات قرآن و روایات نقل شده از رسول خدا و اقوال و اجماع علمای اسلام، توسل به اولیا را اثبات کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ تعداد بازدید:51

فی ظلال التوحیدتوضیحات

نويسنده: آیه الله جعفر سبحانی

ناشر: نشر مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1421 هـ

تعداد صفحات: 713 صفحه

 

مسئله توحید از مهمترین ارکان دین مبین اسلام است که مرتبه بالای معارف اسلامی قرار دارد. نویسنده محترم در این کتاب درصدد آنست تا با بیان عالمانه و تحقیق مدقانه این مهم را در منابع معتبر اسلامی بررسی نماید.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ تعداد بازدید:58

دوازده نکته در بررسی و ارزیابی ادله توسل و زیارتمشخصات

نویسنده: دکتر فتح الله نجارزادگان

ناشر: مجمع جهانی اهل بیت

مکان نشر: قم

سال نشر: 1388

صفحات: 76 صفحه      

مؤلف این کتاب دکتر فتح الله نجارزادگان است. او کتاب خود را در پاسخ به شبهاتی نگاشته است که وهابیان در مساله ی توسل، شفاعت، تبرک و زیارت، مطرح می کنند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ تعداد بازدید:77

ظاهره السلفیهمشخصات

نویسندگان: بشیر موسی نافع، عز الدین عبد المولی، الحواس تقیه و مجموعه از متفکران

ناشر: مرکز الجزیره للدراسات

مکان نشر: دوحه، قطر

سال نشر: 2014 م

تعداد صفحات: 274 صفحه

در كتاب حاضر، سلفیه را به لحاظ پراكندگی جغرافیایی مورد بررسی قرار داده و جریان فكری، اندیشه و عملكرد آنها را در هر یك از كشورهای عربی تبیین كرده‌اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ تعداد بازدید:88

نقد الخطاب السلفیمشخصات

نويسنده : رائد السمهوری

ناشر: دار طوى للثقافه والنشر والإعلام

مکان نشر : لندن

سال نشر : 2010 م

تعداد صفحات : 556 صفحه

کتاب نقد گفتمان سلفی تالیف پژوهشگر سعودی رائد السمهودی می باشد، که در لندن منتشر شده است، نویسنده بعد از یک مقدمه کوتا، که به مساله انسداد فکری و عدم بازسازی سنت اسلامی در دوران معاصر می پردازد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۹ تعداد بازدید:54

مشخصات

نویسنده: مهدی مسائلی

ناشر: انتشارات آرما

مکان نشر:بی جا

سال نشر:بی تا

تعداد صفحات: 168 صفحه

کتاب «لعن‌های نامقدس» با قلم حجت‌الاسلام مهدی مسائلی و با همت انتشارات آرما به زینت طبع درآمده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۸ تعداد بازدید:150

مشخصات

نویسندگان: جیمزام، لوتزوبرانداجی

ترجمه: مهدی بیژنی

ناشر: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1395

تعداد صفحات: 367 صفحه

 

ترور چه در نوع دولتی چه در اشکال شخصی آن، کاربرد خلاف یا غیرقانونی و غیر شرعی از زور و خشونت علیه افراد، اموال یا حتی منابع طبیعی را در بر می گیرد و چنین امری در جوامع انسانی خواهان فضیلت به ویژه در جوامع راستین اسلامی کاملا مطرود است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۴ تعداد بازدید:61

الوهابیهمشخصات

نویسنده: سامی قاسم أمین ألملیجی

ناشر: مکتبه مدبولی

مکان نشر: قاهره، مصر

سال نشر: 2006 م

تعداد صفحات: 180 صفحه

کتاب «الوهابیه» از جمله تالیفاتی است که توسط علمای مصری در نقد تفکرات تکفیری توسط آقای سامی قاسم الملیجی به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

« 1 (2) 3 4 5 ... 8 »