« 1 ... 6 7 8 (9) 10 11 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱۰ تعداد بازدید:41

مجله سراج منیر شماره 7 و 8

مشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: اکبر اسرعلیزاده

سال نشر: پاییز و زمستان 1391

مجله سراج منیر از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۱۰ تعداد بازدید:25

مجله سراج منیر شماره 9

مشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: مهدی فرمانیان

سال نشر: بهار 1392

مجله سراج منیر از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۷ تعداد بازدید:48

مجله سلفی پژوهی شماره 2مشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: مهدی فرمانیان

جايشیى سردبیر و مدیر داخلی: حسیى قاضی زاده

 مجله سلفی پژوهی از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۷ تعداد بازدید:58

مجله سلفی پژوهی شماره 3مشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: مهدی فرمانیان

جايشیى سردبیر و مدیر داخلی: حسین قاضی زاده

مجله سلفی پژوهی از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۷ تعداد بازدید:39

مجله سلفی پژوهیمشخصات

ناشر: موسسه دار الاعلام

صاحب امتیاز: مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت

مدیر مسئول: مهدی مکارم

سردبیر: مهدی فرمانیان

جايشیىن سردبیر و مدیر داخلی: حسیى قاضی زاده

مجله سلفی پژوهی از بهترین مجله های علمی در نقد و بررسی اندیشه سلفی تکفری است که توسط موسسه دار الاعلام لمدرسه اهل البیت منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۳ تعداد بازدید:58

مجموع رسائل السقافمشخصات

نویسنده: حسن بن علی سقاف

ناشر: دار الامام الرواس

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 1428 هـ

تعداد صفحات: 417 صفحه

نویسنده در مقدمه ذکر می کند که هدف از نوشتن این مجموعه پاسخ به شبهات سلفیه در موضوعات مختلف بوده است. نویسنده در این کتاب رسائلی که در موضوعات مختلف در نقد وهابیت و سلفیه نوشته است را جمع آوری کرده است. در این مجموعه اکثر شبهات وهابیت در قالب یک رساله 30 یا40 صفحه ای نقد و بررسی شده است. که به برخی اشاره می شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۵ تعداد بازدید:55

مجموع رسائل السقافمشخصات

نویسنده: حسن بن علی السقاف

ناشر: دار الامام الرواس

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 1428 هـ

تعداد صفحات: 417 صفحه

نویسنده در مقدمه ذکر می کند که هدف از نوشتن این مجموعه پاسخ به شبهات سلفیه در موضوعات مختلف بوده است. نویسنده در این کتاب رسائلی که در موضوعات مختلف در نقد وهابیت و سلفیه نوشته است را جمع آوری کرده است. در این مجموعه اکثر شبهات وهابیت در قالب یک رساله 30 یا40 صفحه ای نقد و بررسی شده است. که به برخی اشاره می شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۸ تعداد بازدید:41

مجموعه مقالات همایش ملی واکاوی قرائت های افراطی از دینمشخصات

نویسنده: مجموعه نویسندگان

ناشر: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سال نشر: 1396

تعداد صفحات: 228 صفحه

این مقالات محصول همایش ملی واکاوی قرائت های افراطی از دین در تاریخ 30 مهرماه 96 است، تا به اندازه توان خود زمینه را برای همگرایی اندیشمندان مسلمان فراهم آورد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ تعداد بازدید:76

مخالفه الوهابیه للقرآنمشخصات

نویسنده: عمر عبد السلام

ناشر : انتشارات دار الصدیق الأکبر

مکان نشر : بیروت لبنان

سال نشر : 1427 هـ

تعداد صفحات: 94 صفحه

 

کتاب «مخالفة الوهابیة للقرآن و السنة» توسط  عمر عبدالسلام به رشته تحریر در آمده و به وسیله انتشارات دار الصدیق الاکبر منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴ تعداد بازدید:164

توضیحات

نویسنده: جعفر سبحانی

مترجم: مهدی عزیزیان

ناشر: نشر مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1380

تعداد صفحات:237 صفحه

از بهترین کتاب هایی که در تشخیص معیار توحید و شرک نوشته شده، کتاب حاضر است. این کتاب ترجمه کتاب «التوحید و الشرک فی القرآن الکریم» اثر آیه الله سبحانی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۶ تعداد بازدید:120

مشخصات

نویسنده: شیخ محمد صنقور

ناشر: انتشارت السیده المعصومه

مکان نشر: بی‎جا

سال نشر: 1427هـ

تعداد صفحات: 55 صفحه

کتاب «مشروعیه التبرک و فلسفه التوسل و دلیل شرعیته» در رابطه با جواز تبرک به آثار اولیاء و توسل به آنان توسط شیخ محمد صنقور به رشته تحریر درآمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۳ تعداد بازدید:143

مشخصات

نویسنده: علوی بن‌ احمد

ناشر: مطبعة العامرة الشرفیة

مکان نشر: مصر

سال نشر: 1325 هـ

تعداد صفحات: 92 صفحه

کتاب مصباح الأنام و جلاء الظلام اثر علوی بن‌احمد در قطع رحلی و چاپ سنگی در سال 1325ق، یعنی پنج سال پس از ظهور مجدد وهابیت در منطقه نجد، در مصر در مطبعة العامرة الشرفیة انتشار یافت.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ تعداد بازدید:84

مشخصات

نویسنده: ابی عبد الله محمد بن موسی المراکشی

ناشر: دار الکتب العلمیه

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: بی تا

تعداد صفحات: 270 صفحه

کتاب «مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام» از جمله آثاری است که علمای مالکی مذهب در اثبات استغاثه و توسل به رسول خدا در حیات و ممات نگاشته اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۹ تعداد بازدید:138

توضیحات

نویسنده: شیخ محمد جواد زبیدی (محاضرات سید کمال الحیدری)

ناشر: دار الفراقد

مکان نشر: قم

سال نشر: 1426 هـ

تعداد صفحات: 195 صفحه

بحث شفاعت از مباحث مهم در فکر اسلامی است و با این که از حقائق واضح قرآنی است و ده ها آیه در مورد آن وارد شده، اما سوالات و شکالات زیادی به تعریف و حقیقت و وقوع آن به وجود آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۵ تعداد بازدید:97

مشخصات

نویسنده: یحیی عبد الحسن الدوخی

ناشر: نشر مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1390

تعداد صفحات: 372 صفحه

کتاب «منهج ابن تیمیة فی التوحید» به تبیین نظریه وهابیون خصوصا ابن تیمیه درباره توحید و نقد آن می‌پردازد. این کتاب به قلم یحیی عبدالحسن الدوخی و به همت حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت تدوین و از سوی نشر مشعر منتشر شد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۳ تعداد بازدید:98

مشخصات

نویسنده: شیخ جعفر کاشف الغطاء

ناشر: الغدیر للدراسات الاسلامیه

مکان نشر: قم

سال نشر: 1420هـ

تعداد صفحات: 122 صفحه

کتاب منهج الرشاد لمن اراد السداد اولین جوابه از طرف علمای شیعه است که توسط شیخ جعفر کاشف الغطاء به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۹ تعداد بازدید:112

مشخصات

نویسنده: سید محمد بن علوی مالکی

ناشر: دار العصریة

مکان نشر: بیروت

سال نشر: 1429 قمری

تعداد صفحات: 282 صفحه

کتاب منهج السلف فی فهم النصوص بین النظریه و التطبیق توسط محمد بن سید علوی مالکی به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۷ تعداد بازدید:66

محق التقول في مسألة التوسلمشخصات

نویسنده: محمد زاهد الکوثری

ناشر: مکتبه الازهریه للتراث

مکان نشر: قاهره مصر

سال نشر: 2006 م

تعداد صفحات: 24 صفحه

کتاب «مَحقُ التقول فی مساله التوسل» از جمله آثار عالم برجسته اهل سنت محمد زاهد کوثری است که در اثبات توسل به ارواح اولیای الهی نوشته شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۴ تعداد بازدید:116

توضیحات

نویسنده: احمد البیاتی

ناشر: ابداع للنشر و التوزیع

مکان نشر: القاهره

سال نشر: 2014 م

تعداد صفحات: 117 صفحه

نویسنده در تلاش است تا با استفاده از آیات مربوط به جهاد و تعامل با مخالفین از نظر دینی و سیاسی و مذهبی،  تصویری روشن از جهاد در نگاه اسلام برای جوانان ارائه دهد تا این که مسلمان واقعی از تندرو و تکفیری بازشناسی گردد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۸ تعداد بازدید:104

مشخصات

نویسنده: حسن بن فرحان المالکی

ناشر: دار محجه البیضاء

مکان نشر: بیروت لبنان

سال نشر: 2014 م

تعداد صفحات: 218 صفحه

کتاب نصیحة لشباب المسلمین فی کشف غلو العلماء المعاصرین فی المملکة العربیة السعودیة، توسط حسن بن فرحان المالکی به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۲ تعداد بازدید:82

مشخصات

نویسنده: ابو محمد الساعدی

ناشر: مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1391

تعداد صفحات: 308 صفحه

کتاب «نفی ظاهره التکفیر عند الامامیه» در پاسخ به اتهام این که مذهب شیعه تمامی فرق اهل سنت را تکفیر می کند؛ توسط ابو محمد الساعدی به رشته تحریر درآمده و انتشارات مشعر آن را منتشر کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ تعداد بازدید:147

نقد الخطاب السلفیمشخصات

نويسنده : رائد السمهوری

ناشر: دار طوى للثقافه والنشر والإعلام

مکان نشر : لندن

سال نشر : 2010 م

تعداد صفحات : 556 صفحه

کتاب نقد گفتمان سلفی تالیف پژوهشگر سعودی رائد السمهودی می باشد، که در لندن منتشر شده است، نویسنده بعد از یک مقدمه کوتا، که به مساله انسداد فکری و عدم بازسازی سنت اسلامی در دوران معاصر می پردازد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۷ تعداد بازدید:181

توضيحات

نویسنده:عصام العماد

ناشر:منشورات الاجتهاد

مکان نشر: قم

سال نشر:1429هـ

تعداد صفحات: 124 صفحه

کتاب نقد الشیخ محمد عبدالوهاب من الداخل از جمله کتاب هایی است که توسط عصام یحیی علی العماد که در گذشته از علمای وهابیت بوده، به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۵ تعداد بازدید:84

نقد وهابیت از درونمشخصات

نویسنده: علی اصغر رضوانی

ناشر: نشر مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1390

تعداد صفحات: 144 صفحه

در بین علمایِ اهل سنت افرادی پیدا شده اند که با تندروی های وهابیان مخالف کرده و در برابر افکار ناصواب آنها ایستاده اند. آنان در کتاب ها و سخنان خود به شبهات وهابیان پاسخ داده و آنها را به اعتدال و میانه روی دعوت می نمایند که نویسنده درصدد بررسی دیدگاه دو تن از آنان می باشد.

 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۳ تعداد بازدید:276

مشخصات

نویسنده: علی اصغر رضوانی؛ تلخیص مرتضی معلم

ناشر: نشر مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1386

تعداد صفحات: 95 صفحه

کتاب نقدی بر افکار ابن تیمیه، خلاصه ای از کتاب «ابن تیمیه مؤسس افکار وهابیت» است که توسط آقای مرتضی معلم تلخیص گردیده تا در اختیار جوانان و دیگر افرادی که در مقابل هجمه‌های افکار مسموم تکفیری قرار می‌گیرند، واقع گردد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

« 1 ... 6 7 8 (9) 10 11 »