« 1 2 3 4 (5)
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۵ تعداد بازدید:53
ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۵ تعداد بازدید:22

روایاتی از حضرت علی (علیه السلام) وجود دارد که در آخرالزمان به ظهور گروهکی اشاره دارد که خود را 'دولت' می خوانند، موهایشان مانند زنان است، پرچم سیاه (رایات سود) دارند، ادعای حق می کنند اما اهل آن نیستند... شیخ وسیم یوسف درباره این روایت توضیح می دهد.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۵ تعداد بازدید:19

محمد سعید رمضان البوطی عالم اهل سنت با استفاده از أیه شریفه "لئن بسطت إلی یدك لتقتلنی ما أنا بباسط یدی إلیك لأقتلك إنی أخاف الله رب العالمین" نكته زیبایی را بیان کرده و گفته است: از خدا می خواهم هیچگاه در میان ما قابیلی نباشد، امیدوارم سنی و شیعه از هابیل بیاموزند.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۵ تعداد بازدید:34
ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۵ تعداد بازدید:38

حبيب الجفري: داعش کاری کرد که القاعده آبرو پیدا کرد و امروز بسیاری به القاعده به عنوان ارهاب اعتدالی نگاه می کنند؛ حال آنکه این مطلب صرفا یک مزاح است.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

« 1 2 3 4 (5)