« 1 2 3 4 (5) 6 7 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۹ تعداد بازدید:54

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۸ تعداد بازدید:45

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۸ تعداد بازدید:47

سخنان تکان دهنده عالم اهل سنت عراقی (خالد الملا) در مورد جنایات داعش + اظهارات شبکه داعشی کلمه

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۶ تعداد بازدید:50

امام خامنه ای : جریان داعش یکی از فروع شجره خبیثه تکفیر است / جریان تکفیر با نقشه های استکبار و با پول برخی از دولتهای منطقه و با طراحی سرویس های جاسوسی کشورهای استعماری آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی تجدید حیات کرده است

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۶ تعداد بازدید:51

امام خامنه ای:جریان تکفیر توانست حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند / حرکت بیداری اسلامی علیه استکبار بود جریان تکفیر این حرکت را تغییر جهت داد به جنگ میان مسلمانان و برادرکشی / خط مقدم مبارزه فلسطین اشغالی بود/جریان تکفیر جهت مبارزه تغییر داد آورد داخل ممالک اسلامی و...

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۶ تعداد بازدید:48

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۶ تعداد بازدید:33

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۵ تعداد بازدید:86

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۵ تعداد بازدید:49

معرفی جریانهای تکفیری فعال در عصر حاضر

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۵ تعداد بازدید:48

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۵ تعداد بازدید:52

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۵ تعداد بازدید:63

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۳ تعداد بازدید:53

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۳ تعداد بازدید:50

استغاثه، همان توسل مشروع است که به صورت خلاصه بیان شده است.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۳ تعداد بازدید:46

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۳ تعداد بازدید:70

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۵ تعداد بازدید:55

البانی و پیروانش می گویند روایات ضعیف، مهمل و غیر قابل احتجاج اند اما واقعیت چیز دیگری است. شیخ یسری رشدی جبراز جمله اساتید الازهر به خطای سلفیان در این باره را تبیین می کند.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۵ تعداد بازدید:73

شیخ عبدالاله العرفج عالم اهل سنت شافعی، ساکن منطقه شرقیه عربستان و نویسنده کتاب مفهوم البدعة است وی از ماجرای مناظره اش با یکی از وهابیان تندرو در مساله بدعت و سنت می گوید:
شخصی به من گفت ای شیخ عبدالاله لازم است که به کتاب و سنت تقید و توجه بیشتری داشته باشی؛
من هم به او گفتم بسیار خوب است. اما من یک سوال دارم آیا تمام رفتار و گفتار تو مستند به قران و سنت است؟
گفت آری. 
گفتم تو در ماه مبارک رمضان قران می خوانی؟
گفت آری می خوانم.
گفتم سوره های کوچک را می خوانی یا آنکه قران را ختم می کنی؟
گفت قرآن را ختم می کنم.
گفتم اگر وقت ختم برسد در نماز تراویح قرآنت را ختم می کنی یا در خارج آن.
گفت در داخل نماز.
گفتم دلیلت چیست؟ و هیچ دلیلی از تو پذیرفتنی نیست مگر اینکه خدا و رسولش گفته باشند.
او گفت از کتاب و سنت دلیل ندارم اما مطلب دیگری هست.
گفتم من آن مطلب را می دانم سخن احمد حنبل است که می گوید از سفیان شنیدم که می گفت اهل مکه ختم قرآنشان را در نماز تراویح خاتمه می دادند. اما دوست عزیز این دلیل نه کتاب است و نه سنت. بنابراین شما که ما را به بی توجهی به کتاب و سنت محکوم می کنی باید بدانید که بسیاری از رفتارهای شرعی ما مستند به دلیلی از کتاب و سنت نیست. 

متاسفانه امروز کسانی فتوا می هند که از دزدان به زندان سزاوارترند
 ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۳ تعداد بازدید:77

بزرگان وهابیت درباره اهل سنت گفته اند: مسانید عموم المسلمین, الأشاعرة ترجع إلى الیهود والصابئین والمشركین والفلاسفة
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۳ تعداد بازدید:132

یکی از جنایتهای وهابیت تکفیر مسلمانان به بهانه های واهی است. در این ویدئو خواهید دید که شیخ و مفتی وهابیت معاصر ــ شیخ بن باز ــ چگونه اهل سنت اشعری را تکفیر و تفسیق میکند.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲ تعداد بازدید:91

حبیب علی الجفری در این ویدئو از دیدگاه اهل سنت درباره توسل میگوید. توسل به پیامبر در زمان حیات و ممات آن حضرت جایز است اولین بار در قرن هشتم توسط ابن تیمیه با این حقیقت مخالفت شد و حال آنکه تا این زمان کسی با این مساله مخالفت نداشت. وهابی ها می گویند براساس روایت بخاری خلیفه عمر بن خطاب توسل به پیامبر را ترک کرد در پاسخ به انها باید گفت ترک توسل از ناحیه عمر هیچ دلالتی ندارد و شما نمی توانید از ترک او حرمت را به دست آورید.علاوه بر این خلیفه در ماجرای روایت بلال بن حارث مزنی، توسل رجل تابعی به رسول الله را تقریر فرمودند.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲ تعداد بازدید:43

الباني يكي از نويسدگان و مفتيان وهابيت معاصر است وی چنانکه درباب کتب سنن وارد شده و روایات این دسته از کتب را متشکل از صحیح و ضعیف می داند همچنین روایات کتاب صحیح مسلم و بخاری را دو دسته می داند او معتقد است روایات صحیح بخاری و مسلم، گاهی ضعیف است.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲ تعداد بازدید:34

شیخ فرید الباجی عالم اهل سنت تونسی در این ویدئو از تکفیری بودن اندیشه وهابیت سخن میگوید، وهابیت تنها خودش را مسلمان می داند و دیگر مسلمان را طرد و تکفیر می کند این حقیقتی است که در کتب نویسندگان بارها تکرار شده است کافیست به کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد مراجعه کنید تا گوشه ای از این حقیقت را دریابید. فرید الباجی میگوید اهل سنت اشعری مالکی صوفی ساکنان اصلی تونس اند اهل سنت تونس با هیچیک از مذاهب مشکل ندارند اما وهابیت را به دلیل تکفیری بودن نمی پذیرند.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲ تعداد بازدید:68

بسیاری گمان می کنند نسبت سلفیت و وهابیت تساوی است لکن این تصور اشتباهی است. سلفیت یک منهج و روش است و وهابیت یک مذهب است. اشاعره در قبال معتزله از جمله سلفیه است اما وهابیت در برخورد با اشاعره آنها را تبدیع و تکفیر می کند. وهابیت امرزو با بسیاری از اهل سنت سلفی مخالفت می کند و به ستیز با آنها بر می خیزد.

  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱ تعداد بازدید:83

پدیده ای که امروز با عنوان افراطی گری و تکفیر از آن یاد می شود از چه زمانی آغاز شده است؟ شیخ احمد الطیب به این سوال پاسخ می دهد: این فکر و پدیده در صدر اسلام بوده و از زمان خوارج آغاز شده است لکن به مرور زمان تطور یافته و توسط برخی مانند ابوالاعلی مودودی و سید قطب به تکفیر حاکم و... رسید. اگر مانند ابوالاعلی مودودی و سید قطب بیاندیشی مفرّ و چاره ای نداری مکر اینکه همه مردم را کافر بدانی.
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

« 1 2 3 4 (5) 6 7 »