تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۳ تعداد بازدید:99

حسین حلمی ایشیقحسین حلمی ایشیق فرزند سعید افندی معروف به «صديق گوموش» در سال 1392 هـ برابر با 1911 میلادی در محله ایوب سلطان واقع در استانبول متولد شد. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله