تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ تعداد بازدید:1464

سیر مطالعاتی نقد اندیشه تکفیر (جهادی تکفیری)برای آشنایی با تفکر تکفیری و نقد و بررسی آن، سیر مطالعاتی در سه سطح در نظر گرفته شده است تا خواننده با مطالعه کتاب های پیشنهادی، شناخت کافی از تاریخ و سیر جریان تکفیر داشته باشد و با مبانی اعتقادی آنان آشنا شده وتوانایی لازم برای پاسخ به شبهات را کسب کند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ تعداد بازدید:782

سیر مطالعاتی نقد اندیشه تکفیر (وهابیت تکمیلی)برای آشنایی با تفکر تکفیری و نقد و بررسی آن، سیر مطالعاتی در سه سطح در نظر گرفته شده است تا خواننده با مطالعه کتاب های پیشنهادی، شناخت کافی از تاریخ و سیر جریان تکفیر داشته باشد و با مبانی اعتقادی آنان آشنا شده وتوانایی لازم برای پاسخ به شبهات را کسب کند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۲ تعداد بازدید:1051

سیر مطالعاتی نقد اندیشه تکفیر (مقدماتی)برای آشنایی با تفکر تکفیری و نقد و بررسی آن، سیر مطالعاتی در دو سطح مقدماتی و تکمیلی در نظر گرفته شده است تا خواننده با مطالعه کتاب های پیشنهادی، شناخت کافی از تاریخ و سیر جریان تکفیر داشته باشد و با مبانی اعتقادی آنان آشنا شده وتوانایی لازم برای پاسخ به شبهات را کسب کند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله