(1) 2 3 4 ... 9 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ تعداد بازدید:7

مشخصات

نویسنده: شیخ حمد الله جان الداجوی

ناشر: مظهری کتب خانه

مکان نشر: پیشاور پاکستان

سال نشر: 1433 هـ

تعداد صفحات: 384 صفحه

کتاب «البصائر لمنکری التوسل باهل المقابر» از جمله تالیفاتی است که علمای دیوبند در نقد و بررسی عقیده وهابیت نگاشته اند و در پیشاور پاکستان منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تعداد بازدید:7

مشخصات

نویسنده: حافظ ابن حجر المکی

ناشر: مکتبه مدبولی

مکان نشر: قاهره، مصر

سال نشر: 2000 م

تعداد صفحات: 150 صفحه

کتاب «الجوهر المنظم فی زیاره قبر الشریف» اثری ماندگار از حافظ ابن حجر مکی است که درباره آداب زیارت قبر رسول خدا نوشته شده و توسط مکتبه مدبولی منتشر گردیده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تعداد بازدید:8

مشخصات

نویسنده: ابوبکر تقی الدین الحصنی الدمشقی

ناشر: دار احیاء الکتاب العربی

مکان نشر: القاهره

سال نشر: 1418 هـ

تعداد صفحات: 255 صفحه

کتاب «دفع شبه عن الرسول و الرساله» در رد افکار ابن تیمیه توسط عالم بزرگ اهل سنت حصنی دمشقی به رشته تحریر درآمده و شیخ علامه محمد زاهد کوثری به آن تعلیقه ای اضافه کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تعداد بازدید:6

مشخصات

نویسنده: احمد بن السید زینی الدحلان

ناشر: دار غار حرا، مکتبه الاحباب

مکان نشر: دمشق

سال نشر: 1424-2003 م

تعداد صفحات: 139 صفحه

کتاب «الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه» توسط عالم برجسته اهل سنت احمد زینی دحلان به رشت تحریر درآمده و در دمشق منتشر شده است. از ویژگی های این اثر این که نویسنده در اوج جنایات وهابیت در مکه حضور داشته و گزارش های زیادی در این باره جمع آوری کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ تعداد بازدید:15

الاقوال المرضیه فی الرد علی الوهابیهمشخصات

نویسنده: محمد عطا ابن ابراهیم الکسم

ناشر: المطبعه العمومیه

مکان نشر: مصر

سال نشر: 1901 م

تعداد صفحات: 34 صفحه

نویسنده در مقدمه می گوید: با یکی از وهابیان برخورد کردم که معتقد به تحریم توسل بود و مردم را به انحراف کشیده بود. به این جهت از من خواسته شد تا در مورد توسل کتابی بنویسم. نویسنده در کتاب با استفاده از آیات قرآن و روایات نقل شده از رسول خدا و اقوال و اجماع علمای اسلام، توسل به اولیا را اثبات کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ تعداد بازدید:15

فی ظلال التوحیدتوضیحات

نويسنده: آیه الله جعفر سبحانی

ناشر: نشر مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1421 هـ

تعداد صفحات: 713 صفحه

 

مسئله توحید از مهمترین ارکان دین مبین اسلام است که مرتبه بالای معارف اسلامی قرار دارد. نویسنده محترم در این کتاب درصدد آنست تا با بیان عالمانه و تحقیق مدقانه این مهم را در منابع معتبر اسلامی بررسی نماید.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ تعداد بازدید:25

جریان شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلاممشخصات

معرفی کتاب

نویسنده: حجت الاسلام محسن مهاجرنیا

ناشر: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مکان نشر: قم

سال نشر: 1395

کتاب «جریان شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام» به کوشش حجت الاسلام محسن مهاجرنیا توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ تعداد بازدید:22

دوازده نکته در بررسی و ارزیابی ادله توسل و زیارتمشخصات

نویسنده: دکتر فتح الله نجارزادگان

ناشر: مجمع جهانی اهل بیت

مکان نشر: قم

سال نشر: 1388

صفحات: 76 صفحه      

مؤلف این کتاب دکتر فتح الله نجارزادگان است. او کتاب خود را در پاسخ به شبهاتی نگاشته است که وهابیان در مساله ی توسل، شفاعت، تبرک و زیارت، مطرح می کنند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ تعداد بازدید:25

ظاهره السلفیهمشخصات

نویسندگان: بشیر موسی نافع، عز الدین عبد المولی، الحواس تقیه و مجموعه از متفکران

ناشر: مرکز الجزیره للدراسات

مکان نشر: دوحه، قطر

سال نشر: 2014 م

تعداد صفحات: 274 صفحه

در كتاب حاضر، سلفیه را به لحاظ پراكندگی جغرافیایی مورد بررسی قرار داده و جریان فكری، اندیشه و عملكرد آنها را در هر یك از كشورهای عربی تبیین كرده‌اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ تعداد بازدید:25

نقد الخطاب السلفیمشخصات

نويسنده : رائد السمهوری

ناشر: دار طوى للثقافه والنشر والإعلام

مکان نشر : لندن

سال نشر : 2010 م

تعداد صفحات : 556 صفحه

کتاب نقد گفتمان سلفی تالیف پژوهشگر سعودی رائد السمهودی می باشد، که در لندن منتشر شده است، نویسنده بعد از یک مقدمه کوتا، که به مساله انسداد فکری و عدم بازسازی سنت اسلامی در دوران معاصر می پردازد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تعداد بازدید:27

مشخصات

معرفی کتاب

نویسنده: محمد جواد صاحبی

ناشر: نشر ادیان

مکان نشر: قم

سال نشر: 1396

تعداد صفحات: 981 صفحه

 نویسنده کتاب آن گونه که در مقدمه کتاب خود آورده، معتقد است این کتاب درباره جنبش های فکری و دینی بیدارگرانه در سرزمین های اسلامی اثری کامل و جامع است که تاکنون تدوین و نشر نیافته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۹ تعداد بازدید:15

مشخصات

نویسنده: مهدی مسائلی

ناشر: انتشارات آرما

مکان نشر:بی جا

سال نشر:بی تا

تعداد صفحات: 168 صفحه

کتاب «لعن‌های نامقدس» با قلم حجت‌الاسلام مهدی مسائلی و با همت انتشارات آرما به زینت طبع درآمده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۸ تعداد بازدید:43

مشخصات

نویسندگان: جیمزام، لوتزوبرانداجی

ترجمه: مهدی بیژنی

ناشر: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1395

تعداد صفحات: 367 صفحه

 

ترور چه در نوع دولتی چه در اشکال شخصی آن، کاربرد خلاف یا غیرقانونی و غیر شرعی از زور و خشونت علیه افراد، اموال یا حتی منابع طبیعی را در بر می گیرد و چنین امری در جوامع انسانی خواهان فضیلت به ویژه در جوامع راستین اسلامی کاملا مطرود است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۷ تعداد بازدید:31

مشخصات

معرفی کتاب

نویسنده: اشرف بروجردی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مکان نشر: بی نا

سال نشر: بی جا

تعداد صفحات: 165 صفحه

 

«جهاد و ترور در اسلام (دیدگاه‌های علمای شیعه و اهل سنت)» به قلم اشرف بروجردی کتابی است که به بررسی ایدئولوژیک دو مفهوم جهاد و ترور از دیدگاه علمای شیعه و سنی می‌پردازد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۵ تعداد بازدید:32

مشخصات

معرفی کتاب

نویسنده: محمد اسماعیل نباتیان

ناشر: مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام

مکان نشر: قم   

سال نشر: 1393

تعداد صفحات: 348 صفحه

این کتاب که گزارش راهبردی شماره 8 از گروه مطالعات راهبردی معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) است به کوشش «دکتر محمداسماعیل نباتیان» و «مختار شیخ حسینی» تدوین گردیده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۴ تعداد بازدید:31

الوهابیهمشخصات

نویسنده: سامی قاسم أمین ألملیجی

ناشر: مکتبه مدبولی

مکان نشر: قاهره، مصر

سال نشر: 2006 م

تعداد صفحات: 180 صفحه

کتاب «الوهابیه» از جمله تالیفاتی است که توسط علمای مصری در نقد تفکرات تکفیری توسط آقای سامی قاسم الملیجی به رشته تحریر در آمده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱ تعداد بازدید:32

داعش و جبهه النصره چگونه می جنگند؟مشخصات

معرفی کتاب

نویسنده: راچیا آرزومانیان و آرمینه آکوپیان

مترجم: داود اقبالی

ناشر: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1395

تعداد صفحات: 96 صفحه

کتاب «داعش و جبهه‌النصره چگونه می‌جنگند؟» نوشته «راچیا آرزومانیان» و «آرمینه آکوپیان» است که از سوی موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور به چاپ رسیده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ تعداد بازدید:21

مخالفه الوهابیه للقرآنمشخصات

نویسنده: عمر عبد السلام

ناشر : انتشارات دار الصدیق الأکبر

مکان نشر : بیروت لبنان

سال نشر : 1427 هـ

تعداد صفحات: 94 صفحه

 

کتاب «مخالفة الوهابیة للقرآن و السنة» توسط  عمر عبدالسلام به رشته تحریر در آمده و به وسیله انتشارات دار الصدیق الاکبر منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ تعداد بازدید:31

ابن تیمیه از دیدگاه اندیشمندان حنفیمشخصات

نویسنده: محسن افضل آبادی

ناشر: آثار نفیس

مکان نشر: قم

سال نشر: 1392

تعداد صفحات: 141 صفحه

کتاب «ابن تیمیه از دیدگاه اندیشمندان حنفی» توسط آقای افضل آبادی به رشته تحریر درآمده است و انتشارات نفیس آن را منتشر کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تعداد بازدید:18

صیانه القبورمشخصات

نویسنده: احمد رضا خان القادری البریلوی

تعریب: محمد اسماعیل الازهری

ناشر: مکتبة الجندی

مکان نشر: قاهره

سال نشر: بی تا

تعداد صفحات: 80 صفحه

کتاب «صیانه القبور» از جمله آثار علمای علمای شبه قاره در تایید بنای بر قبور اولیای الهی می باشد که توسط احمد رضا خان بریلوی یکی از علمای شبه قاره نوشته شده و از اردو به عربی برگردانده شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ تعداد بازدید:30

آیین وهابیتمشخصات

نویسنده: آیه الله جعفر سبحانی

ناشر: نشر مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: بی تا

تعداد صفحات: 360 صفحه

 

آیت‌الله جعفر سبحانی از چهرهای برجسته در نقد وهابیت است. ایشان در این کتاب با تکیه بر نص صریح قرآن و روایات نقل شده از پیامبر گرامی اسلام به شبهات مطرح شده از سوی وهابی‏ها پاسخ داده است و صحت ادعای آنان را باطل کرده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ تعداد بازدید:35

مشخصات

نویسنده: احمد زینی دحلان

مترجم: دکتر همایون همتی

ناشر: نشر مشعر

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1386

تعداد صفحات: 64 صفحه

غیر از علمای شیعه، بسیاری از عالمان اهل سنت نیز به انتقاد از فرقه وهابیت پرداخته‌‏اند. ازجمله این علما می‏توان به احمد‌بن‌زین‌بن‌احمد دحلان مکی اشاره کرد. وی از مفتیان سادات شافعی در مکه معظمه بوده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ تعداد بازدید:26

مشخصات

نویسنده: شیخ نبیل الشریف الازهری

ناشر: شرکه دار المشاریع

مکان نشر: بی جا

سال نشر: 1424 هـ

تعداد صفحات: 116 صفحات

نویسنده کتاب هدف خود از نوشتن این کتاب را نصیحت امت محمدی بیان می دارد و می گوید به نظرم آمد تا کتابی بنویسم که ادله جواز توسل به رسول خدا صلی الله علیه و آله را در آن جمع آوری کنم

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ تعداد بازدید:38

تقاریر نجدمشخصات

نویسنده: سيدعلي موجاني و امير رضا عقيقي بخشايشي

ناشر: انتشارات كتابخانه تخصصي تاريخ اسلام و ايران

مکان نشر: قم

سال نشر: 1390

تعداد صفحات: 621 صفحه

کتاب «تقارير نجد گزارش‌هاي دولتمردان عثماني مقارن ظهور محمد بن‌عبدالوهاب و استقرار دولت نخست آل‌سعود در نجد و حجاز» به نویسندگی سيدعلي موجاني و اميررضا عقيقي بخشايشي توسط انتشارات كتابخانه تخصصي تاريخ اسلام و ايران منتشر شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ تعداد بازدید:26

توضیحات

معرفی کتاب

نویسنده: محمد مسجد جامعی

ناشر: موسسه اطلاعات

مکان نشر: تهران

سال نشر: 1395

تعداد صفحات: 412 صفحه

کتاب حاضر که پایان نامه دکتری نویسنده در دانشگاه پیزای ایتالیا می‌باشد، یکی از تلاش‌های عالمانه برای شناخت و تحلیل منطقه پرآشوب و متلاطم خاورمیانه است. هر چند زمان تدوین رساله در سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۱۱ بوده اما به توصیه ناشر برخی مطالب روزآمد و به رساله افزوده شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

(1) 2 3 4 ... 9 »