(1) 2 3 4 ... 12 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۳ تعداد بازدید:182

تکفیری‎هائی که رهبری دینی عربستان سعودی را به دست دارند؛ آل الشیخ نامیده می شوند. آل الشیخ، از نسل محمد بن عبدالوهاب، پایه‌گذار جریان تکفیری وهابیت و از افراد بانفوذ در عربستان سعودی به شمار می‌روند که کارهای مذهبی این کشور را بر عهده دارند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۵ تعداد بازدید:116

پاسخ:

وهابیت اندیشه ای است که توسط محمد بن عبدالوهاب در قرن دوازده رواج یافت. هر چند این اندیشه در قرن هفتم و هشتم توسط ابن تیمیه مطرح شده و تحت عنوان مکتب سلفیه معرفی شد اما اندیشه سلفیه با مخالفت علمای اسلام در انزوا قرار گرفت.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تعداد بازدید:141

وهابیتآئيـن وهـابـيـت, هـر چند به ظاهر زائيده انديشه محمد بن عبدالوهاب نجدى است, ولى ريشه هاى آن مربوط به ابن تيميه  اسـت, كـه در سـال 728 در زنـدان دمشق درگذشت, و نوشته هاى اين شخص, اساس معتقدات وهابيان را تشكيل مى دهد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۶ تعداد بازدید:142

مهم ترین کتاب هایی که نظریه پردازان سلفی ـ جهادی نوشته اند  عبارتند از: معالم في الطریق و فی ظلال القرآن، المصطلحات الاربعه فی القرآن، رساله الایمان، الفریضه الغائبه،  الجهاد و الاجتهاد  مله الابراهیم، فرسان تحت رایه النبی و حصاد المر.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۸ تعداد بازدید:128

آمریکا به بهانه حمله شیمیایی اخیر در ادلب به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص حمله کرد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ تعداد بازدید:73

قبور ائمهاز جمله عقاید وهابیت این است که از ساختن قبور اولیاء جلوگیری می کنند و آن را بدعت و وسیله ای بریا بت پرستی می دانند این در حالی است که ادله زیادی بر این عمل دلالت دارد که به آن پرداخته می شود یکی از مهمترین این دلیل ها سیره مسلمانان در این زمینه است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۷ تعداد بازدید:103

ديده مى شود مسلمانان به پيامبر (صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم)، قرآن و پيشوايان خود سوگند ياد مى كنند، آيا چنين سوگندى از نظر شرع صحيح است؟

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۳ تعداد بازدید:112

از جمله آیاتی که مورد استناد و استفاده گروه های تکفیری در معذور نبودن جاهل واقع شده، آیه میثاق است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱۶ تعداد بازدید:38

اجتماع ایمان و شرکایمان، امری است ذومراتب، و ماهیتی نسبی و اضافی دارد؛ بدین معنی که ممکن است فردی در نخستین مرتبه ی ایمان باشد، اما گرفتار مراتبی از شرک نیز باشد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱ تعداد بازدید:21

جاهلیت مساوی با ارتداد نیستتعصّبی که مانع کار خیر شود، از حمیت جاهلی است و خداوند این کار را مذمّت کرده است، امّا از آن ، کفر افراد ثابت نمی‌شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۹ تعداد بازدید:115

وهابیان گمان می کنند؛ سفر برای زیارت قبور انبیاء و صالحان حرام است اما در سیره صحابه موارد زیادی وجود دارد که آنان به زیارت قبر رسول خدا آمده اند که نمونه آن بلال حبشی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۳ تعداد بازدید:249

تکفیری ها در توجيه عدم جواز استعانت از کفار به برخی از روایات استناد می کنند که مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۴ تعداد بازدید:100

خیر. آنچه که در کشور های اسلامی وضع و اجرا می گردد اگر مخالف دستور اسلام باشد قطعا حکم به غیر ما انزل الله است و فعل حرامی است. با این وجود، وضع و اجرا کننده آن، از اسلام خارج نمی شود مگر آنکه منکر شریعت و یا مستحل حکم الهی باشد. لذا موانعی در تکفیر دیگران وجود دارد که علماء آن را ذکر کرده اند مانند: جهل، تاویل، عدم استطاعت

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۵ تعداد بازدید:126

جریان‌های تکفیری با کافر و منافق خواندن مسلمانان و با هدف سوق دادن جوانان مومن و مجاهد کشورهای جهان، به‌سوی مبارزه با برادران مسلمان‌شان اعم از شیعیان و اهل سنت غیر وهابی،آنان را دشمن نزدیک می دانند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۷ تعداد بازدید:167

اعتقاد به حیات برزخی مورد قبول عامه مسلمانان اعم از شیعه و سنی بوده است و در این زمینه به آیات مختلفی از قرآن استناد شده است؛ اما گروه های تکفیری و وهابیت این اصل قرانی را قبول نداشته و آن را موجب شرک می دانند در حالی که آیات و روایات، خلاف عقیده آنان را اثبات می کند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۵ تعداد بازدید:136

یکی از اختلافات وهابیت با سایر فرق اسلامی، اعتقاد به نفی سماع اموات است. اکثریت فرق اسلامی سماع موتی را پذیرفته‌اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۸ تعداد بازدید:224

نفی سماع موتی از ادعاهایی است که وهابیت با این مستمسک، برخی اعمال مسلمین ازجمله زیارت قبور و توسل و استغاثه را متهم به شرک می کند. حال این که بسیاری از علماء اهل سنت حتی ابن تیمیه و ابن قیم  معتقد به سماع موتی هستند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۲ تعداد بازدید:124

با رجوع به قرآن درمی‌یابیم که در آیات زیادی از قرآن بسیاری از خوارق عادات به انبیاء و اولیاء نسبت داده‌شده است.این خود نشان گر این مطلب است که انبیاء و اولیاء در معجزات و کرامات با اذن خدا  نقش فاعلی داشته اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۹ تعداد بازدید:39

عنوان وهابی متاخرین وهابی با ابا کردن از این نام، خود را سلفی می نامند. این در حالی است که در اوائل شکل گیری دولت آنان، نام آن به خاطر انتساب به محمدبن عبدالوهاب، دولت وهابی بود و بسیاری از علمای وهابی، انتساب این عنوان را برای خود پذیرفته اند. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۳ تعداد بازدید:102

هیچ یک از فقها نگفته‌اند که اگر در کشور مسلمانی برخی از احکام کفر جاری شود، آن سرزمین به دارالکفر تبدیل می‌شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۷ تعداد بازدید:76

وهابیت و گروه های سلفی، بزرگداشت مولد نبوی و گرفتن جشن میلاد را بدعت دانسته و در برخی از موارد آن را همسان با شرک می انگارند. در حالی که برپایی جشن میلاد نه بدعت است و نه شرک.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ تعداد بازدید:82

جریان های تکفیری به شدت با برگزاری مراسنم بزرگداشت ایام تولد اولیاء اهلی مخالفت می کنند و حتی در برخی از موارد قایل به شرک بودن آن هستند اما در این زمینه آیاتی که ما را به ضرورت بزرگداشت میلاد پیامبر فرا می خواند، بر جواز این امر کفایت می کند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۲۲ تعداد بازدید:61

دعا ندادعا، هم شامل دعوت کردن به وسیله لفظ می شود و هم شامل آنجایی که کسی را با اشاره و یا نامه دعوت کنند. علاوه بر این، لفظ «ندا» مخصوص آنجایی است که طرف را با صدای بلند صدا بزنی، ولی لفظ دعا این قید را ندارد، چه با صدای بلند او را بخوانی و چه بیخ گوشی و آهسته دعوتش کنی، هر دو دعوت است

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۲ تعداد بازدید:45

ترورمرز بین تروریسم و جهاد، مبتنی بر عدم مشروعیت تروریسم و مشروعیت جهاد از دیدگاه اسلام می باشد. کشتن انسان های بی گناه - از هر فرقه یا مذهب و در هر مکانی که باشد از منظر  اسلام حرام است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۲ تعداد بازدید:117

در نگاه سلفیه و وهابیت ملاک انتساب افعال به انسان‌ها، مقدور بودن آن فعل برای انسان‌ها است به همین خاطر ایشان افعال غیرعادی و خوارق عادات را به انسان نسبت نداده و همه را به خداوند متعال نسبت می‌دهند. آنان از این مساله به لایقدر علیه الاالله و یقدر علیه الاالله تعبیر می کنند. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

(1) 2 3 4 ... 12 »