(1) 2 3 »
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۴ تعداد بازدید:49

آل الشیخ، به علمایی که از نسل محمد بن عبد الوهاب هستند اطلاق می‌شود. طبق معاهده محمد بن عبد الوهاب و سعود، آل الشیخ متولی امور مذهبی و آل سعود متولی امور سیاسی و حکومتی عربستان می باشد. به مرور زمان در سایه رابطه دو سویه آل سعود و آل شیخ، عربستان سعودی زیر نفوذ کامل این دو خانواده قرار گرفت.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۳ تعداد بازدید:62

اسلامفقهای شیعه و سنی، صرف اقرار به شهادتین را برای اسلام کافی دانسته اند و گفته اند به شرطی اقرار به شهاتین برای تحقق اسلام کافی است که شخص، منکر ضروری دین نباشد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۴ تعداد بازدید:65

تقلیدهمه مذاهب اربعه قائل به تقلید خاص از امام مذهب خود هستند و لذا احناف هیچ‌گاه از احمد حنبل و بقیه ائمه اربعه تقلید نمیکنند و نیز شوافع فقط از محمدبن ادریس شافعی تقلید می‌کنند و مجتهدین آنها تنها در مذهب امام خود اجتهاد می‌کنند. اما وهابیون و سلفی‌های تکفیری این اعتقاد را برنتافته‌اند و تقلید را انکار کرده و قائل به اجتهاد حتی در زمان فعلی شده اند. آنان با تعابیر تندی به تقلید اهل سنت از مذاهب اربعه اعتراض کرده‌اند و حتی آنرا شرک پنداشته‌ و قائل آنرا خارج از اسلام دانسته‌اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴ تعداد بازدید:101

جهادیون یا سلفی جهادی مجموعه یا افرادی که دارای تفکر جهاد مسلح بر علیه حکومتهای موجود در جهان اسلام وبر ضد دشمنان خارجی می باشند ودارای تفکر مشخصی که براساس مبادی حاکمیت و قواعد ولاء و براء و قواعد اساسی جهاد بنا شده است

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۳ تعداد بازدید:67

مرگ در نگاه وهابیت به عنوان پایان عمل ذکر شده است. لذا درخواست هر گونه عمل، اعم از دعاکردن یا اجابت حوائج از میت منتفی دانسته شده، حتی اگر میت، برترین مخلوقات عالم، پیامبر اعظم (صلّی الله علیه و آله) باشد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۰ تعداد بازدید:56

اعتقاد به عالم برزخ یک اعتقاد مشترک میان همه مذاهب اسلامی حتی سلفی هاست. عالمی که میان این جهان و عالم آخرت به نام عالم برزخ قرار گرفته است که ارواح همه انسان ها پس از مرگ تا روز قيامت در آن قرار مي گيرند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۷ تعداد بازدید:164

ظاهر گرایی، متن گرایی افراطی است که با نادیده انگاشتن قرائن لازم در فهم نصوص، موجب به وجود آمدن تفسیرهایی تنگ نظرانه و غیر منطبق با سایر آموزه‌های دینی می شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۶ تعداد بازدید:61

تکفیری ها بین اسلام و ایمان تفاوتی قایل نیستند و از طرفی عمل را رکن اسلام می دانند. از این رو کسانی که تنها اقرار زبانی به اسلام کنند و عملی به دنبال آن انجام ندهند در نزد گروه های تکفیری مسلمان نیستند. اما با توجه به آیات و روایات به دست می آید که بین اسلام و ایمان تفاوت است و عمل رکن اسلام نیست.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۵ تعداد بازدید:82

تأویل به معنای برگرداندن ظاهر لفظ از معنای حقیقی به معنایی دیگر که دلیلی بر آن وجود داشته باشد و در صورت دارد نبودن آن دلیل، همان معنی ظاهری مقدم بود. مانند استقرار خداوند در عرش که به معنی سیطره داشتن خداوند بر عرش معنی شود و آن به خاطر گرفتار نشدن به تشبیه و تجسیم، با استفاده از قرائن لغوی و عقلی است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۴ تعداد بازدید:60

اصل حرمت تشبه به كفار مورد پذیرش مذاهب اسلامی است و کسی در این مساله تردید ندارد. به تحقیق حکمتهایی نیز در این امر مد نظر شارع بوده است. مانند اینکه موجب نشود عقائد فاسد کفار  به مسلمین سرایت نماید.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۳ تعداد بازدید:52

یکی از اشکال هایی که سلفیها بر مسلمانان وارد می کنند، برگزاری مراسم عزاداری به خصوص برای امام حسین (علیه السلام) است. این اشکال توسط ابن تیمیه مطرح شده و مقلدان او این اندیشه را توریج می دهند که برگزاری مراسم عزاداری جایز نیست و بدعت است

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۱ تعداد بازدید:32

سلفیان تکفیری، بدون آگاهی از مقصود گروههای مسلمان از دموکراسی، آن را نوعی بازگشت به جاهلیت و شرک در تشریع، پنداشته اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۰ تعداد بازدید:44

ولاء و براءیکی از قواعدی که بیشتر از سوی جریان های مختلف اهل سنت مورد استناد قرار می گیرد، «ولاء و براء» یا « دوستی و دشمنی به خاطر خداوند» است. بر اساس این عقیده، هرکس که مسلمان باشد و به اسلام ایمان بیاورد ما او را دوست داریم و هرکس که به خداوند و شریعت اسلام کفر بورزد ما از او برائت می جوییم و او را دوست نخواهیم داشت.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۸ تعداد بازدید:54

ارهاب تروریسم إرهابیکی از اصطلاحاتی که امروزه در ادبیات گروه های تکفیری، کاربرد زیادی دارد، واژه «إرهاب» است. آنان این اصطلاح را برای پیشبرد اهداف تروریستی خود به کار می گیرند و انسان های زیادی را بر پایه این اعتقاد، به خاک و خون کشیده اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۷ تعداد بازدید:43

زیارت قبور شریف اولیای الهی آثار و برکات فراوانی دارد و در روایات به زیارت قبور و مخصوصا قبر شریف پیامبر توصیه فراوان شده است. 

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۶ تعداد بازدید:57

استغاثه از نظر لغت، درخواست یاری و فریادرسی است و در اصطلاح به صدا زدن ارواح اولیای الهی برای رفع یا دفع یک مشکل گفته می شود تا با تاثیر دعا یا تصرف آن ولیّ الهی در محدوده ای که خداوند اذن دهد–نه به صورت مستقل- مشکل استغاثه کننده حل شود.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۳ تعداد بازدید:55

زیارت قبور مؤمنین، آثار مفیدی دارد و دین اسلام آن را جایز شمرده و همه مسلمانان بر این مطلب اتفاق نظر دارند اما وهابیان با استناد به برخی روایات، زیارت قبور برای زنان را بدعت می‌دانند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲ تعداد بازدید:68

شناخت سرزمین دارالاسلام و دارالکفر در فقه اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا احکام فقهی مهمی مانند مهاجرت از دارالکفر به دارالاسلام، اجرای حدود، دفاع از سرزمین دارالاسلام و موارد دیگری بر آن بار می گردد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱ تعداد بازدید:71

سلفیان تکفیری، دمکراسی را مصداق کفر، شرک، طاغوت و جاهلیت پنداشته اند و به همین بهانه مسلمانانِ حامی دمکراسی را تکفیر کرده و مرتد می خوانند. تکفیری‌ها، هر گونه پذیرش دمکراسی را به معنای دخالت در تشریع  و نقض توحید حاکمیت پنداشته اند؛ آنها گمان کرده اند مقصود مسلمانان از دمکراسی، کنار گذاشتن احکام اسلام و مبنا قرار دادن آراء مردم است طوریکه با خواست و آراء مردم حلال را حرام و حرام را حلال کرد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۹ تعداد بازدید:42

مسلمانان و حتی موحدان پیش از اسلام، به حفظ قبور بزرگان دینی اهتمام داشته اند و دلایل شرعی نیز این کار را تایید می نماید.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۷ تعداد بازدید:37

عده ای از مسلمانان به نشانه علاقه خود به انبیاء و اولیاء، فرزندان خود را غلام آن  اولیاء الهی دانسته و نامشان را به عبدالنبی، عبدالرسول، عبدالحسین و... می گذارند. سلفیهای تکفیری نسبت به این نام گذاری حساسیت نشان داده و این کار را خلاف دین و مغایر با بندگی خداوند و شرک می‌دانند!

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۶ تعداد بازدید:53

سلفیان در تعریف سنت و بدعت راه ابن تیمیه و ابن قیم را پیموده اند. لذا به تبع این دو، سنت را به معنای آثار رسیده از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و اصحابش می دانند. «عقاید، اقوال و افعال رسول الله و اصحابش سنت است» و بدعت را به معنی مخالفت با کتاب، سنت و آثار به جای مانده از صحابه، تفسیر کرده اند.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۶ تعداد بازدید:127

ترور فتک اغتیالیکی از موضوعات پرکاربرد در ادبیات گروه های تکفیری، ترور (فتک و اغتیال) است. فتک و اغتیال به معنای مرگ ناگهانی و پنهانی و اعلام نشده می باشد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۵ تعداد بازدید:236

یکی از مفاهیمی که با مهدویت و قیامت ارتباط دارد مساله آخرالزمان است. این مفهوم در متون اسلامی با عناوین چون «ملاحم»، «فتن»، «اشراط الساعه» و «علائم ظهور» گره خورده است. درباره آخرالزمان آراء و نظرات مختلفی ارائه شده است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۵ تعداد بازدید:69

سوگند خوردن به غیر خدا، امری است که در محاورات عرفی مسلمانان دیده می‌شود. در این نوع قسم شخص مستقیماً به بعضی مقدسات مانند قرآن سوگند می‌خورد که مثلاً برای مطلوب خود قسم می خورد. گروه های تکفیری بر این باورند که قسم خوردن به غیر خداوند، نامشروع است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

(1) 2 3 »