تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۷ تعداد بازدید:293

تالیفات ابوالحسن الازدیازدی در کنار ترکی بنعلی و ابومنذر الشنقیطی به عنوان مثلث شرعی داعش شناخته می شود که تالیفات او در حمایت از داعش، مؤید این سخن می باشد. وی یکی از بیعت کنندگان نخستین با داعش است که در هیچ برهه ای از زمان بیعت خود را نشکسته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۵ تعداد بازدید:807

ابوبکر ناجی، نامی مجهول و پیچیده ای است که بعد از چاپ کتاب «اداره التوحش»، مشهور شد. سرمد جیلانی[1] با وجود احتمالات در هویت «ناجی»، با ذکر قرائنی اثبات می کند که پشت پرده ابوبکر ناجی، چندین شخصیت تکفیری وجود دارد.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله